Genealogische website van Cees Hagenbeek
Alaerd van Bosinchem
Alaerd van Bosinchem.


NN van Bosinchem en Vianen
NN van Bosinchem en Vianen, geb. circa 1250, ovl. circa 1300.

tr. in 1280
met

Hendrik I van Montfoort (de Rovere), zn. van Roelof de Rovere van Montfoort en Odilia van Montfoort, geb. circa 1250, ovl. tussen 12 jan 1299 en 9 jan 1300 ,
, Vermeld 1282-1298.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld     
Zweder I*1280  †1328  48
Lijsbeth  †1327   


Elisabeth van Bosinchem van Vianen
Elisabeth van Bosinchem van Vianen.

tr.
met

Ridder Philips van Duivenvoorde (Jan van Wassenaar, van Polanen), zn. van Jan Philipsz van Duivenvoorde en Wassenaer (Ridder 1248, heer van Duivenvoorde) en N.N. Ghisekynsdr uter Liere, 1e Heer van Polanen, baljuw van Kennemerland, ovl. in 1308,
, Heer van Duivenvoorde en Polanen 1295, baljuw van Kennemerland 1291, ridder 1307. Werd 06.11.1295 door graaf Floris V beleend met Polanen, bij Monster in het Westland. Hij trok in 1298 namens graaf Jan I naar Frankrijk om een bondgenootschap met koning Philips IV te sluiten. Op 05.11.1303 deed hij met 3 andere heren uitspraak in een geschil over goederen in Tieselijnswaarde, terwijl hij 10.03.1304 door graaf Jan II werd begiftigd met 100 pond "tot betering van zijn leen".

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1290 Haarlem †1353 Brussel [België] 63
Johan I*1285  †1317 Monster 32


Philips van Duivenvoorde
Ridder Philips van Duivenvoorde (Jan van Wassenaar, van Polanen), 1e Heer van Polanen, baljuw van Kennemerland, ovl. in 1308,
, Heer van Duivenvoorde en Polanen 1295, baljuw van Kennemerland 1291, ridder 1307. Werd 06.11.1295 door graaf Floris V beleend met Polanen, bij Monster in het Westland. Hij trok in 1298 namens graaf Jan I naar Frankrijk om een bondgenootschap met koning Philips IV te sluiten. Op 05.11.1303 deed hij met 3 andere heren uitspraak in een geschil over goederen in Tieselijnswaarde, terwijl hij 10.03.1304 door graaf Jan II werd begiftigd met 100 pond "tot betering van zijn leen".

tr.
met

Elisabeth van Bosinchem van Vianen, dr. van Zweder I van Bosinchem en Vianen en Margaretha Jacobsdr van Vlotstale.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1290 Haarlem †1353 Brussel [België] 63
Johan I*1285  †1317 Monster 32Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 241)


Hendrik I de Rover
Hendrik I de Rover, geb. in jan 1415, ovl. voor 1474.

tr. op 1 jan 1440
met

Celye van Herlaer, dr. van Arend van Herlaer van Zuilichem (schepen van Zuilichem) en Agnes van Oosterwijk, ovl. in 1505.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna     


Steven van Bosinchem
Ridder Steven (Stephanus) van Bosinchem, geb. Hubert van Bösichem bij H. Grote, ovl. na 1249,
, Ridder, vermeld 12 13-1249, ministerialis van de bisschop van Utrecht 1228, was in 1230 ridder ‘en pincerna (schenker) van de bisschop, deed 1233-1238,afstand van zijn rechten op tienden langs de Lek en de IJssel, ten zuiden van IJsselstein.

tr.
met

Ava van Zulen (van Zuylen), dr. van Steven van Zulen, geb. circa 1200, ovl. in 1262.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Zweder I*1225  †1285  60
Alard  †1306   
Hubert II  †1271   
Petronella*1228     


Ava van Zulen
Ava van Zulen (van Zuylen), geb. circa 1200, ovl. in 1262.

tr.
met

Ridder Steven (Stephanus) van Bosinchem, zn. van Hubert van Bosinchem, geb. Hubert van Bösichem bij H. Grote, ovl. na 1249,
, Ridder, vermeld 12 13-1249, ministerialis van de bisschop van Utrecht 1228, was in 1230 ridder ‘en pincerna (schenker) van de bisschop, deed 1233-1238,afstand van zijn rechten op tienden langs de Lek en de IJssel, ten zuiden van IJsselstein.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Zweder I*1225  †1285  60
Alard  †1306   
Hubert II  †1271   
Petronella*1228     


Hubert van Bosinchem
Hubert van Bosinchem, ovl. na 1213,
, Als ministerialis vermeld in 1196, leefde nog in 1213.

2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Steven  †1249   
Nn     


Rodolphus van Bosinchem
Rodolphus van Bosinchem, ovl. in 1164 of 1174,
, Trouwt waarschijnlijk Aleijt van Heijnsberch ?

tr. (1)
met

Aleijt van Heijnsberch,
, Wapen: in blauw twee afgewende zalmen van zillver. Haar achternaam is in de 16e eeuw toegevoegd om de genealogie op te fraaien. De Gorcumse kanunnik Dirk Pauw Frankenzoon schreef rond 1471 een eerste geslachtslijst op in zijn eerste versie van zijn Hollandse kroniek en daarin wordt zij alleen Aleid genoemd.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hubert  †1213   


Aleijt van Heijnsberch
Aleijt van Heijnsberch,
, Wapen: in blauw twee afgewende zalmen van zillver. Haar achternaam is in de 16e eeuw toegevoegd om de genealogie op te fraaien. De Gorcumse kanunnik Dirk Pauw Frankenzoon schreef rond 1471 een eerste geslachtslijst op in zijn eerste versie van zijn Hollandse kroniek en daarin wordt zij alleen Aleid genoemd.

tr.
met

Rodolphus van Bosinchem, ovl. in 1164 of 1174,
, Trouwt waarschijnlijk Aleijt van Heijnsberch ?, geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hubert  †1213   


Steven van Zulen
Steven van Zulen.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ava*1200  †1262  62


Jacob Jansz van Vlotstale van Voorne
Jacob Jansz van Vlotstale van Voorne (Jakob Johannis v. Lichtenberch ?),
, Zijn nageslacht noemt zich Lichtenberg.

tr.
met

NN Ghiselbert uten Goyensdr, dr. van Ghiselbert uten Goye (vermeld 1242-1271) en NN Wittenhorst.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1235     


NN Ghiselbert uten Goyensdr
NN Ghiselbert uten Goyensdr.

tr.
met

Jacob Jansz van Vlotstale van Voorne (Jakob Johannis v. Lichtenberch ?), zn. van Johannes de Vlotstale,
, Zijn nageslacht noemt zich Lichtenberg.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1235     


Johannes de Vlotstale
Johannes de Vlotstale, ovl. voor 6 dec 1246.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob     


Willem van Egmond
Willem van Egmond, geb. Egmond op de Hoef in 1365, ovl. na 1410,
, 1370 tot Zevenhuizen, 1400 tot Zegwaard.

tr.
met

Mechtild van Hemert


Gerrit van Egmond
Gerrit van Egmond.

tr.
met

Wilhelmina van Wateringen, ovl. na 1388


Maria van Egmond
Maria van Egmond.

tr.
met

Philips IV van Wassenaer, zn. van Dirk III van Wassenaer (burggraaf van Leiden) en Magteld Gillisdr Oem (erfdochter van Oost-Barendrecht), geb. circa 1350, burggraaf van Leiden, ovl. Wijk bij Duurstede op 5 dec 1428


Catharina van Egmond
Catharina van Egmond, ovl. na 1376.

tr.
met

Bartholomeus van Raephorst, zn. van Hendrik van Santhorst en Machteld van Oudshoorn (Vrouwe van Raaphorst), heer van Zoeterwoude, rentmeester en baljuw van Kennemerland, ovl. na 14 feb 1376,
, BRON: B67 OVERSCHIE, HUIZEN (DE HOFSTAD) RODENRIJS
- Arbitrale uitspraak van Bartholomeus van Raephorst, ridder, Aernt van Duvenvoorde en Dirck van Hodenpijl in een geschil tussen Gillis van Cralingen enerzijds en zijn vader Willem van Cralingen en zijn drie broeders Dirck, Jan en Daniel (die zich Van Roderise noemde naar zijn moeder, Kerstine van
Zuydwijck, vrouwe van Roderise, de dochter van Daniel) anderzijds. We lezen o.a.: "Voert so sellen Dirc ende Daniel ende haere nacomelinhe quite houden ende scadeloes Gillys horen broder ende sijn nacomelinghe van allen heerwaerden, die staen ende horen toten goede, diemen hout van den heer van der Lecke ende Dirc van Hodenpijl..ende van allen cost, die Gillys voirss. ende sijn nacomelinghe daerom doen als zij reysen om deze goede te versoeken an horen heer, daer mense of hout, die sellen Dirc ende Daniel of hoer nacomelinghe gelden alsoe dats Gillys vrij wesen sel van allen oncost.."
[ november 1384 ].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaan*1370  †1455  85


Antonia van Egmond
Antonia van Egmond.


Elisabeth van Egmond
Elisabeth Vrouwe van Egmond, geb. Egmond aan den Hoef circa 1343, ovl. Amsterdam in 1400,
, Was eerder gehuwd met Filips van Tetrode, overleden in 1375.
Zij droeg op 14 febr. 1376 het ambacht van Zoeterwoude op aan haar zwager Bartholomeus van Raaphorst. Zij was toen weduwe.

tr. (1)
met

Filips van Tetrode, ovl. voor 14 feb 1376.

tr. (2) Amsterdam in 1377
met

Jacob Jansz de Wael, zn. van Jacob Jansz de Wael (koopman te Amsterdam) en Helwig van Haerlem, geb. Amsterdam circa 1345, welgesteld koopman te Amsterdam,
, Huwde met Elisabeth van Egmont, dochter van Jan I van Egmont en Gyote van Amstel van IJsselstein.
Het in Holland zeer vooraanstaande adellijke geslacht van Egmond, dat zelf beweerde af te stammen van de vroegmiddeleeuwse Friese koning Radboud, duikt voor het eerst op in de geschiedenis als beschermheren (advocatus) van de Egmondse abdij.
Al in de dertiende de eeuw bezaten de heren van Egmond een eigen kasteel in Egmond aan den Hoef, in de loop der eeuwen uitgebouwd tot 'de schoonste burcht van Holland' zoals men het in de zestiende eeuw noemde.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1378