Genealogische website van Cees Hagenbeek
Berengarius van Rennes
Berengarius van Rennes, graaf van Rennes 887-890,
, 887-890 Graf von Rennes, Sieger über die Normannen am Coesnon 890.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
NN     


Menso van Egmond
Menso van Egmond.


Rurik van Nowgorod
Rurik van Nowgorod (Knjaz Nowgorodskij), ovl. in 879,
, Hroriker, Waräger? (Normanne), 862 in Altladoga (Aldeigjuborg), später in Novgorod, kommt mit Brüdern Sineus und Truvor, Besetzung Isborsks, Alt-Ladogas, Novgorods (Holmgardr), Bjelooseros mit normannischen Händlern und Kriegerscharen, Q:Nestor-Chronik/Forssman.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Igor I*875  †945 Kiev [Russian Federation] 70


Gerard Woutersz van Kraaienhorst
Gerard Woutersz van Kraaienhorst (van Egmond)1, vermeld 1274-1319,
, bewoonde het huis Uterwijk.

tr. in 1290
met

Aleid uter Wike1, dr. van Willem heer van Brederode (2e heer van Brederode) en Hillegonda van Voorne, geb. Santpoort slot Brederode in 1260, ovl. op 25 jul 1333,
, Aangezien zij de visserij van IJselmonde had kwijtgescholden, verkondigde graaf Willem III op 29 aug. 1320, dat zij levenslang 30 pond Hollands jaarlijks zou krijgen uit de bede van Waterland. Voor haar kan men het opstel van Jhr. Beelaerts raadplegen (zie bij haar zuster). Zij wordt, in 1300 en 1305 in de testamentaire bepalingen harer zuster Alverade vermeld en is wel bedoeld in het Necrologium van Egmond op 25 Juli 1333, als Aleydis domina de Wijck (van Wijn, blz. 20). Haar neef Henric was haar erfgenaam, doch verkocht zijn rechten aan heer Jan van Polanen (Reg. Hann. blz. 222). Jhr. Belaerts houdt voor haar echtgenoot Gerard heeren Woutersz, vermeld in 1297, als wiens weduwe zij in 1330 een jaarrente van den graaf ontvangt.

Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 76)


Erik af Sverige
Erik (Eirikr III) af Sverige.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Emund*950     


Floris van Egmond
Floris van Egmond,
, Hij komt in de bewaardgebleven informatiebronnen niet voor onder zijn familienaam maar wel onder het patroniem "heren Wouterszoon". Hoe hij aan zijn voornaam gekomen is iets waar ik slechts naar kan gissen. Dat laat ik dan ook gaarne over aan anderen. Aangezien het huis Merestein in het bezit van zijn nageslacht aantoonbaar is mogen we wellicht veronderstellen dat het grondbezit waarop dit huis verrees aan hem bij deling is toegevallen. Het Kastelenteam wijst op het feit dat de kastelen Uterwijk en Merestein aan weerszijde van de grens Beverwijk-Heemskerk gesitueerd zijn, waarbij de suggestie van Groesbeek gevolgd wordt dat het grondgebied waarop beide kastelen werden opgericht oorspronkelijk één geheel zal hebben gevormd. Floris van Egmond was in 1296 kastelein (burggraaf) van Medemblik en in 1298 baljuw van het Hoogwouderambacht en Drechterland. Omdat zijn zoon Albrecht in 1306 als een belendend eigenaar in Beverwijk wordt genoemd mogen we er van uitgaan dat deze toen civielrechtelijk reeds meerderjarig (min.14 jaar) zal zijn geweest. Anders had men de belendende eigenaar wel als "het kind Van Egmond" beschreven. Albrecht Floris heren Wouterszoon zal dus minimaal uit 1292 dateren.
Zijn moeder is onbekend maar gezien de opmerkelijke voornaam Albrecht voor haar zoon zou ik haar gaan zoeken als dochter van de een of andere edelman met naam Albrecht. Groesbeek noemt daarbij als mogelijke verwant een Albert van Velsen. Uit vernoemings oogpunt zou ze tevens voor Albrecht een oudere en wellicht jonggestorven broer met naam Wouter verwachten. Floris van Egmond zal derhalve ergens in de jaren tachtig zijn gehuwd.


Wratislaw I van Bohemen
Wratislaw I van Bohemen, ovl. op 13 feb 921.

relatie
met

Drahomira von Stodor, ovl. na 935.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Boleslaw I  †976   


Drahomira von Stodor
Drahomira von Stodor, ovl. na 935.

relatie
met

Wratislaw I van Bohemen, zn. van Borsiwoi Przemysl en Ludmilla Psowska?, ovl. op 13 feb 921.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Boleslaw I  †976   


Freelan de Chamelet Semur
Freelan de Chamelet Semur, heer van Sémur.

2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joceran*898 Sémur [Frankrijk] †992  94
Arlebaud  †950   


Aegje Adriaens
Aegje Adriaens.

tr.
met

Hendrick Claes van Tol, zn. van Claes van Tol (baljuw van Benthuizen 1482), geb. Benthuizen circa 1485, Welgeborene van Rijnland (1524 en 1532), ovl. Benthuizen in 1562.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claas  †1582 Benthuizen  


Robert van Autun
Robert Vicomte van Autun, vicomte van Autun 940-960, ovl. na 960.

relatie
met

Ingeltrude , ovl. na 960.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lambert  †979   


Ingeltrude
Ingeltrude , ovl. na 960.

relatie
met

Robert Vicomte van Autun, vicomte van Autun 940-960, ovl. na 960.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lambert  †979   


Odo van Toulouse
Odo (Eudes) van Toulouse (de Rouergue et de Toulouse), graaf van Toulouse, ovl. tussen 918 en 919.

relatie
met

Garsinde van Alby, dr. van Hermengild van Alby (graaf van Alby).

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Raymund II  †923   


Garsinde van Alby
Garsinde van Alby.

relatie
met

Odo (Eudes) van Toulouse (de Rouergue et de Toulouse), zn. van Raimund I van Toulouse (graaf van Toulouse) en Berta , graaf van Toulouse, ovl. tussen 918 en 919.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Raymund II  †923   


Sulpicus van Charroux
Sulpicus van Charroux, graaf van La Haute Marche.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Boso I  †968   


Elburg van Langerak
Elburg van Langerak, van Polanen van Asperen[[PID: 51002266]], ovl. voor 1426.

tr. (1)
met

Johan van Polanen, zn. van Otto III van Asperen van Polanen en Johanna van Voorst en Keppel (vrouw van Voerst en Keppel), tr. (1) met Katharina von Gemen, dr. van Heinrich III von Gemen en Catharina von Bronckhorst. Uit dit huwelijk geen kinderen.

tr. (2)
met

Johan van Langerak, zn. van Gijsbert van Langerak en Johanna van Heusden en van Drongelen, geb. na 1380, ovl. voor 12 sep 1438,
, Beleend met Langerak 1405; dijkgraaf van de Alblasserwaard 1409; wordt aangesteld tot drost, baljuw en rentmeester van het land van Altena en tot kastelein van Loevestein 9-5-1411 en 13-5-1413; doet afstand van zijn leen Giessen, ‘s-Gravenhage 25-7-1413; kastelein van Woudrichem
12-2-1415; belooft, met de edelen en steden van Zuid-Holland, Jacoba van Beieren als erfdochter en opvolgster te zullen erkennen 15-8-1416; door haar belast met het bestuur van de goederen van Jan en diens broer Willem van Egmond en het kasteleinschap van Rijnegom, ‘s-Gravenhage 20-7-1417; beleend met half Nieuwpoort en de hofstee Langenstein 16-3-1420; baljuw van Schoonhoven 1422; maakt een magescheid met zijn dochter Elburg en haar man wegens de nalatenschap van haar moeder 16-12-1433.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elburg*1412  †1488  76


Bernhard I van Périgord
Bernhard I graaf van Périgord, graaf van Périgord en Agen 920-936, ovl. na 962,
, Grandin, 962 Ererbung von Angouleme.

relatie
met

Garsinde


Garsinde
Garsinde .

relatie
met

Bernhard I graaf van Périgord, zn. van Willem van Périgord en Agen (graf van Périgord en Agen), graaf van Périgord en Agen 920-936, ovl. na 962,
, Grandin, 962 Ererbung von Angouleme


Niketos van Skleros
Niketos van Skleros, geb. circa 885.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Constantijn*920  †980  60


Otto III van Asperen van Polanen
Otto III van Asperen van Polanen,
, Vermeld als knape 4-7-1383, als ridder en raad van hertog Albrecht 18-4-1391; wordt evenals zijn vader en zijn broers verbannen 28-5-1393, doch krijgt vergiffenis 1-5-1397; wordt door hertog Albrecht als heer van Voorst en Keppel beleend met alle goederen welke zijn schoonvader in leen had
gehad 2-1-1402; wordt vermeld als heer van Voorst 31-3-1402 en 30-1-1404; geeft samen met zijn echtgenote stadsrecht aan Keppel 17-9-1404; wordt door graaf Willem VI opnieuw beleend 11-1-1407; door het overlijden van zijn vader ook heer van Asperen 1412/13; draagt samen met zijn echtgenote Voorst en Keppel op aan hun zoon Johan (onder beding die beide heerlijkheden te allen tijde ongesplitst te laten) 1416; zegt de toekomstige gravin Jacoba zijn steun toe 15-8-1416; tekent de Gelderse landvrede 29-9-1419; draagt samen met anderen het land van Dalem over aan hertog Arnold van Gelre 9-6-1425.

tr.
met

Johanna van Voorst en Keppel, dr. van Wolter heer van Voerst en van Keppel en Kunigunde von Mörs, vrouw van Voerst en Keppel,
, Johanna van Voerst, vrouw van Voerst en Keppel en zeker de dochter van Wolter, heer van Voerst en Keppel, was gehuwd met Otto van Polanen, heer van Asperen, volgens VAN LEEUWEN, Batavia illustrata, blz. 1160, zoon van Dirck van Polanen, geheeten van der Lecke, en van N. N. van Arkel, vrouw van Bergambacht, Stolwijk en Asperen. Den 31 Maart 1402 wordt hij Otto van Asperen, heer van Voerst, genoemd (VAN DOORNINCK, Tidr. Reg, II, 92)) een teeken, dat hij toen reeds gehuwd was.r-- 1404, 17 April. Otto van Asperen, ridder, heer van Voerst en Keppel, en Johanna, vrouw van Voerst, Asperen en Keppel, geven stadsrechten aan Keppel (NIJHOFF, Bijdr, IX, II, 88). Otto en Johanna droegen in 1416 Voerst en Keppel op aan hun zoon Johan van Asperen, onder beding die beide heerlijkheden ten allen tijde ongesplitst te laten.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan