Genealogische website van Cees Hagenbeek
Immo van Vliermal
Immo van Vliermal, graaf van Vliermal.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*940 Vliermaal [België] †1037 Loon [België] 97


Robert III van Béthune
Robert III van Béthune.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Robert IV     


Rutger I van Kleef
Rutger I van Kleef, geb. circa 975, ovl. voor 1047.

tr. (1)
met

Wazela Ezzodr van Lotharingen, dr. van Ezzo van Lotharingen (paltsgraaf Lotharingen) en Thietburga .

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk I  †1076   
Rutger II*1016  †1075  59


Wazela Ezzodr van Lotharingen
Wazela Ezzodr van Lotharingen.

tr.
met

Rutger I van Kleef, geb. circa 975, ovl. voor 1047, geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk I  †1076   
Rutger II*1016  †1075  59


Rixa van Bosinchem/van Aemstel
Rixa van Bosinchem/van Aemstel, ovl. in mrt 1252.

tr.
met

Walter graaf uten Goye, zn. van Wilhelmus graaf van Goye, geb. circa 1170, comes de Goye, ovl. tussen 1232 en 1242 (circa 1240),
, Vermeld 1208-1228.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ghiselbert*1200  †1271 Utrecht 71


Lambrecht Millincx
Lambrecht Millincx,
, Lambreght Millinck, riddere, leefde 1366, 73, ende was Cappiteyn op Haeghesteyn met sijnen swaegher hr Jan van Arckel; blijckt bij seeker chartre de Ao. 1373 sonder dat men weet ofte hij de suster van hr Jan van Arckel hadde, ofte wel hr Jan, sijne suster". De heer Wagner (zie noot 4 hier boven) teekent aan, dat volgens de geneal. v. Arkel in Ferwerda Jan's vader Arend v. A. met eene zuster van Lambert Millinck is gehuwd geweest; alsdan ware Lambert de oom van Jan van Arkel.
1371 Augustus 15.
Wij Willem, heere van Huerne ende van Althena, doen cond allen luden, dat voer ons comen is her Claes van der Merweyde, ridder, ende droech op heren Lambrecht Millinc, ridder, dat tweedeel van den groeter tienden tot Uppel, met alszulcken pacht, als op die twedeel staet ende alzulke brieve als hij daeraf hadde, sprekende van woerde te woerde als hiernae bescreven staet: Wilhelmus de Althena et de Horne, et (caeteris omissis).
Datum anno MCC LXXVII [=1277], in die beati Marci Ewangeliste; behoudelic Willem van Borchoven, heren Claes zuster zoen voerser, een dordendeel van der voernoemder tienden met zulken pacht als op dat dordendeel staet. Ende hierop heeft hi voer ons vertegen tot heren Lambrechts behoef voerss, als recht is, ende ons gebeden, dat wij dit besegelen wouden ende heren Lambrecht daerin houden om zijnen pacht als voorscr. is, dat wij gherne ghedaen hebben ende
doen willen om haere beyde wille.
Hierover waren onse lieve ende getrouwe manne, her Jan van K.. [De kopie mist het grootste deel van de laatste regel van pag.121] ..
Jan die .. ende Bryen van Weyborch [WX1], knapen. In kenisse der waerheit soe hebben wi desen brief open besegelt met onsen segel. Ghegeven tsinte Ghertrudenberge int jaer ons Heren MCCC een ende tseventich [=1371], op onser Vrouwendach assumptio.
Afschr. - Papier, Archief Altena, no.83.
Onder het afschrift is aangeteekend: Gecollacioneert tegen den originalen brieff, in franchijn gescreven, met eenen gruenen uuythangenden segel van Hoerne, gans gave ende ongecancelleert. Ende is dese copie daermede accorderende. Bij mij, secretaris tot Ethen ende Meuwen, W.J.Rogge
voor het eerst vermeld in 1357 als hij van Jan van Herlaar, heer van Ameide, een hoeve, genaamd Hagenshoeve koopt in het Land van Ter Leede (Arkels leen)
Zie de akte hiervan in: Codex Diplomaticus Neerlandicus, 1853, p. 181-182; hij verschijnt tevens in 1365 (zie ibidem, p. 188), alles te vinden via google/book.
In 1395 is heer Lambrecht reeds overleden, wanneer zijn erfgenamen als belenders van een hoeve onder Hagestein worden genoemd, die Zweder van Bloemenstein dan aan de heer van Culemborg verkoopt.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agnes*1394 Millingen †1458  64


Werner aus dem Elsass
Werner aus dem Elsass, graaf van Rottenburg.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Godilia  †1015   


Robert II Fasciculus van Béthune
Robert II Fasciculus van Béthune.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Robert III     


Meginhard II
Meginhard II , vermeld 861-880, ovl. circa 881,
, in 870 wordt bij het verdrag van Meersen Hamaland
ingelijfd bij het rijk van Lotharius. In 867 had Lotharius
II de Elzas afgestaan aan Karel III de Dikke.
Meginhard II volgt zijn vader op in roerige tijden. De
splitsing van het Frankische rijk is een feit, maar veel rust
geeft dit niet. Het grondgebied van het Middenrijk, naar
koning Lotharius II Lotharingen genoemd, wordt voortdurend
betwist en Hamaland, gelegen tussen Oost-
Frankenland en Lotharingen, is een grensgouw. Wanneer
de kinderloze Lotharius II in 869 overlijdt wordt zijn rijk
na veel verwikkelingen verdeeld. Na het verdrag van
Meersen uit 870 blijft Hamaland tot Oost-Frankenland
behoren. Hij werd mogelijk ook als graaf in de Nordgau aangeduid. Ook wordt hij aangeduid als Everhard II, graaf van de Nordgau, Na de dood van zijn vader Wichman (II) rond 860 deelt Meginhard II de bezittingen met zijn broer Wichman (III). Meginhard II krijgt de goederen van moeders kant en blijft in Hamaland. Meginhard II komt twee keer in de bronnen voor. In een inschrijving in het verbroederingsboek van Reichenau en als graaf in de kroniek van Regino van Prüm.
Meginhard II volgt zijn vader op in roerige tijden.

tr. tussen 860 en 865
met

Evesa van Argengouw, gravin van Hamaland, vermeld 861-881.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Everhard I  †898   
Meginhard III  †902   


Evesa van Argengouw
Evesa van Argengouw, gravin van Hamaland, vermeld 861-881.

tr. tussen 860 en 865
met

Meginhard II , zn. van graaf Wichman II (vermeld 825-861), vermeld 861-880, ovl. circa 881,
, in 870 wordt bij het verdrag van Meersen Hamaland
ingelijfd bij het rijk van Lotharius. In 867 had Lotharius
II de Elzas afgestaan aan Karel III de Dikke.
Meginhard II volgt zijn vader op in roerige tijden. De
splitsing van het Frankische rijk is een feit, maar veel rust
geeft dit niet. Het grondgebied van het Middenrijk, naar
koning Lotharius II Lotharingen genoemd, wordt voortdurend
betwist en Hamaland, gelegen tussen Oost-
Frankenland en Lotharingen, is een grensgouw. Wanneer
de kinderloze Lotharius II in 869 overlijdt wordt zijn rijk
na veel verwikkelingen verdeeld. Na het verdrag van
Meersen uit 870 blijft Hamaland tot Oost-Frankenland
behoren. Hij werd mogelijk ook als graaf in de Nordgau aangeduid. Ook wordt hij aangeduid als Everhard II, graaf van de Nordgau, Na de dood van zijn vader Wichman (II) rond 860 deelt Meginhard II de bezittingen met zijn broer Wichman (III). Meginhard II krijgt de goederen van moeders kant en blijft in Hamaland. Meginhard II komt twee keer in de bronnen voor. In een inschrijving in het verbroederingsboek van Reichenau en als graaf in de kroniek van Regino van Prüm.
Meginhard II volgt zijn vader op in roerige tijden.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Everhard I  †898   
Meginhard III  †902   


Godfried de Noorman
Godfried de Noorman.

relatie
met

Gisla van Lotharingen.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reginhilde     


Gisla van Lotharingen
Gisla van Lotharingen.

relatie
met

Godfried de Noorman.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reginhilde     


Bego II van Parijs
Bego II van Parijs.


Robert I Fasciculus van Béthune
Robert I Fasciculus van Béthune, voogd van St. Faast, ovl. circa 1024.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Robert II     


Liudolf van Saksen
Liudolf van Saksen, geb. circa 806, hertog in Saksen, ovl. in 866,
, 840 Graf in Thüringen/Ostsachsen, Neffe? des Widukind und einer der Stammesfürsten der Sachsen im 9. Jh. Durch seine Heirat mit der fränkischen Prinzessin Oda erlangte er eine einflußreiche Stellung im deutschen Reich. 850 Dux Orientaliumm Saxonum, 852 Stifter des Klosters Gandersheim (Brunshausen). filiation?, Begraben zu Brunshausen, Quellen: Agius v.Corvey: Vita Hathumodae, Widukind v.Corvey: Sachsengeschichte, Hrotsvith v.Gandersheim: Primordia coenobii Gandershemensis.

tr. circa 836
met

Oda , dr. van Billung I (graaf), geb. in 806, ovl. in mei 913,
, dochter Princeps/Graf Billung I.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto*836  †912  76


Oda
Oda , geb. in 806, ovl. in mei 913,
, dochter Princeps/Graf Billung I.

tr. circa 836
met

Liudolf van Saksen, zn. van Bruno van Saksen, geb. circa 806, hertog in Saksen, ovl. in 866,
, 840 Graf in Thüringen/Ostsachsen, Neffe? des Widukind und einer der Stammesfürsten der Sachsen im 9. Jh. Durch seine Heirat mit der fränkischen Prinzessin Oda erlangte er eine einflußreiche Stellung im deutschen Reich. 850 Dux Orientaliumm Saxonum, 852 Stifter des Klosters Gandersheim (Brunshausen). filiation?, Begraben zu Brunshausen, Quellen: Agius v.Corvey: Vita Hathumodae, Widukind v.Corvey: Sachsengeschichte, Hrotsvith v.Gandersheim: Primordia coenobii Gandershemensis.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto*836  †912  76


Heinrich in Friesland Dux Austrasiorum
Heinrich in Friesland Dux Austrasiorum, ovl. Parijs [Frankrijk] op 28 aug 886.

relatie
met

Baba van Spoleto.

Uit deze relatie 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Haduwig  †903   
Adalbert  †906   
Adelinde  †915   


Baba van Spoleto
Baba van Spoleto.

relatie
met

Heinrich in Friesland Dux Austrasiorum, zn. van Poppo I von Saargau (graaf in de Saargau), ovl. Parijs [Frankrijk] op 28 aug 886.

Uit deze relatie 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Haduwig  †903   
Adalbert  †906   
Adelinde  †915   


Bernhard I van Italië
Bernhard I (Bernard Martel, Gebhard) van Italië, geb. circa 797, koning van Italië, ovl. Aken [Duitsland] op 17 apr 818, begr. Milaan [Italië].

tr. circa 814
met

Cunégonde de Gellone, dr. van prins Guillem de Gellone graaf van Razès en Cunigunde prinses d' Herbauges de France, geb. Toulouse [Frankrijk] in 795, koningin van Lombardije, erfgename ban Razès, ovl. na 15 jul 835.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pippijn*815 Saint-Quentin [Frankrijk] †878 Milaan [Italië] 63


Cunégonde de Gellone
Cunégonde de Gellone, geb. Toulouse [Frankrijk] in 795, koningin van Lombardije, erfgename ban Razès, ovl. na 15 jul 835.

tr. circa 814
met

Bernhard I (Bernard Martel, Gebhard) van Italië, zn. van Karloman\Pippijn der Franken (koning van Italië 781, koning van Lombardije) en Ingeltrude d' Autun, geb. circa 797, koning van Italië, ovl. Aken [Duitsland] op 17 apr 818, begr. Milaan [Italië].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pippijn*815 Saint-Quentin [Frankrijk] †878 Milaan [Italië] 63