Genealogische website van Cees Hagenbeek
Annetje Jacobs
Annetje Jacobs.

tr. op 16 jan 1667
met

Jacob Ariensz van der Doeff, ged. vermoedelijk Alphen aan den Rijn op 17 sep 1645.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij~1672 Hazerswoude 1746 Hazerswoude 74


Jan van Toorenvliet
Jan (Johannes) van Toorenvliet (Jan Jansz Toornvlieth, Toorenvlied, Thorenvliet(h)), ged. Leiden (Loodskerk) op 3 aug 1687 (getuigen: Cornelis van den Berg en Neeltje Jacobs), baggerman, doopgetuige van zijn nicht Barbara Smagge Leiden (Pieterskerk) op 4 aug 1723, doopgetuige van zijn nicht Geertje Willaart Leiden (Hooglandse Kerk) op 13 mrt 1729, ovl. voor 7 jan 1736.

tr. Leiden op 30 okt 1711, woonden op de Oostsingel te Leiden in 1715, gevonden onder: Jan Jansz van Toornvlieth en Geertje Claas Poelgeest
met

Geertje Claas Grietje van Poelgeest, dr. van Claas Fransz van Poelgeest en Maertje Dircx van de Willick, ged. Hazerswoude op 25 dec 1691 (getuige: haar tante Neeltje Frans van Poelgeest), ondertrouw getuige van Denijs van der Blom de Jonge en Elisabeth van Waalwijk Leiden op 13 apr 1726, doopgetuige van haar kleinzoon Klaas van Toorenvliet Leiden (Loodskerk) op 8 jun 1755, doopgetuige van haar nicht Barbara Smagge Leiden (Pieterskerk) op 4 aug 1723, doopgetuige van haar nicht Geertje Willaart Leiden (Hooglandse Kerk) op 13 mrt 1729, ondertrouw getuige van Cornelis Hogeboom en haar dochter Jannetje van Toorenvliet op 23 feb 1759, ondertrouw getuige van Roelof Sasburg en Elisabeth van Waalwijk Leiden op 24 mei 1743, ondertrouw getuige van Jan van Wijk en haar dochter Marijtje van Toorenvliet, woont in de 2e Groenesteegh te Leiden in okt 1711, woont achter de Kalvermarkt in de oude voorstad net als haar nicht Elisabeth in Leiden in 1726, ovl. Leiden tussen 2 sep 1760 en 8 sep 1760 .

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijtje~1713 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Neeltje~1716 Leiden (Hooglandse Kerk) †1722  5
Jan~1718 Leiden (Hooglandse Kerk) †1728  9
Neeltje~1722 Leiden (Pieterskerk) †1734  11
Jannetie~1724 Leiden (Pieterskerk) †1731  6
Jan~1728 Leiden (Pieterskerk)    
Jannetje~1731 Leiden (Loodskerk)    Bronnen:
1.K.O. register Y Leiden (T 080), RA Leiden, DTB Leiden, Y 23, NH, Leiden, van 1575 tot 1795 (20 apr 1685 blz. 230)
2.K.O. register BB Leiden (T 096), RA Leiden, DTB Leiden, BB 26, NH, Leiden, 1694 (30 okt 1711 blz. 67)


Pieter Gerritsz Outshoorn
Pieter Gerritsz Outshoorn,
, Wordt aangesteld als voogd over de nagelaten kinderen en betrekkingen van zijn schoonzuster Geertje Claes van Poelgeest.

tr.
met

Marijtje Klaasse (Maria) van Poelgeest, dr. van Claas Fransz van Poelgeest en Maertje Dircx van de Willick, geb. Hazerswoude op 28 mrt 1700, doopgetuige van haar neef Jan van Thorenvliet Leiden (Pieterskerk) op 21 mei 1728, ovl. Hazerswoude op 7 jul 1732 (getuige: Annetje Dircx van der Willick), tr. (1) met Floris Dirkse Langendam. Uit dit huwelijk geen kinderen


Barbara Wullaert
Barbara Wullaert, ged. Leiden op 4 mrt 1727 (getuigen: Johannes Cossé en Aaltje Wallaer (Wullaart)), ovl. Leiden in aug 1782.

tr. Leiden op 20 apr 1748
met

Cornelis Segaar, ged. Leiden op 31 jul 1727, warmoeziersknecht.

Uit dit huwelijk een kind.


Cornelis Segaar
Cornelis Segaar, ged. Leiden op 31 jul 1727, warmoeziersknecht.

tr. Leiden op 20 apr 1748
met

Barbara Wullaert, dr. van Carel (Karel) Willaart (lakenwever) en Grietje Torenvlieth, ged. Leiden op 4 mrt 1727 (getuigen: Johannes Cossé en Aaltje Wallaer (Wullaart)), ovl. Leiden in aug 1782.

Uit dit huwelijk een kind.


Beatrix Jacobsdr van der Meer
Beatrix Jacobsdr van der Meer (Bejateris van Toornvliet Beatris), ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 1 aug 1638 (getuigen: Andries Mathieusz en Beatris Centen), ovl. na jul 1725.

otr. Leiden op 5 apr 1658 (getuige: zijn moeders andere man Stoffel Robbertsz, stiefvader bruidegom)1, tr. Leiden (Pancraskerk) op 23 apr 1658 (getuigen: zijn moeders andere man Stoffel Robbertsz, stiefvader, getuige bruid: Grietgen Mahieus moeder Zuytsijde van de oude vergrotinge)
met

Jan Pietersz van Toornvliet (van Thoornvliet), zn. van Pieter Leendertsz van Thoornvliet en Lijsbeth Jans van Gaeysbeeck, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 6 feb 1639 (getuigen: Philippina Jans (zus van zijn vrouw??) en Tryntgen van Dale (nichtje Trijntge Jans??)), warmoezier, ondertrouw getuige van zijn broer Jacob Pietersz van Toorenvliet en Aryantgen Jacobs van Brouckercke Leiden op 20 jul 1663, ondertrouw getuige van zijn broer Wilboort Pietersz van Thoornvliet en Annetgen Machtels Leiden op 25 jul 1663, wonend: Zuytsijde aan de oude vergrotinge te Leiden op 23 apr 1658.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1663 Leiden (Hooglandse Kerk) †1737 Leiden 74Bronnen:
1.K.O. register Q Leiden (T 084), RA Leiden, DTB Leiden, Q 16, NH, Leiden, van 1657 tot 1661 (5 apr 1658 blz. 113)


Cornelis Wilschut
Cornelis Wilschut, ged. Goudriaan op 2 okt 1729, ovl. Alblasserdam, begr. Alblasserdam op 27 okt 1788.


Cornelia Gerrids de Ruijter
Cornelia Gerrids de Ruijter, ged. Goudriaan op 6 apr 1664.

tr. Goudriaan op 19 nov 1690
met

Jacob Willems Buul Boonstoppel, zn. van Willem Jacobsz Boonstoppel (schepenheemraad) en Marichje Cornelis, ged. Goudriaan op 26 aug 1663


Anna Catherina de Wolff
Anna Catherina de Wolff, ged. Leiden op 27 aug 1747, begr. Tilburg op 25 jan 1809.

tr. Leiden op 5 apr 1772
met

Jan van der Waals1, zn. van Michiel van der Waals (metselaar) en Jannetje Blijckersveldt, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 17 mrt 1748, winkelknecht, ovl. Tilburg op 29 mrt 1803.

Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 10)


Jacobus Meurlink
Jacobus Meurlink (Muurling, Mauringh), geb. circa 1670.

tr.
met

Annetje de Put (de Puijt), dr. van Jan Jansz de Put (varensgezel) en Weyntje Pieters van der Salm, ged. Leiden (Loodskerk) op 8 okt 1673 (getuigen: haar zus Jannetje Jans de Put en haar aangetrouwd oom Jacob Verlee), ovl. tussen 10 jul 1717 en 17 okt 1717 , begr. vermoedelijk Leiden,
, gevonden onder Jan du Puijs en Lijsbeth Pieters van der Sassem.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacoba*1698 Leiden †1755 Leiden 57


Annetje de Put
Annetje de Put (de Puijt), ged. Leiden (Loodskerk) op 8 okt 1673 (getuigen: haar zus Jannetje Jans de Put en haar aangetrouwd oom Jacob Verlee), ovl. tussen 10 jul 1717 en 17 okt 1717 , begr. vermoedelijk Leiden,
, gevonden onder Jan du Puijs en Lijsbeth Pieters van der Sassem.

tr.
met

Jacobus Meurlink (Muurling, Mauringh), geb. circa 1670.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacoba*1698 Leiden †1755 Leiden 57Bronnen:
1.K.O. register V Leiden (T 139), RA Leiden, DTB Leiden, V 20, NH, Leiden, 1670 (29 jan 1673 blz. 268)


Heindrick Ardy
Heindrick Ardy (Hendrik de Harder).

tr.
met

Mary Glaude (Glaudices).

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1650 Leiden †1705 Leiden 5510 
Susanna     


Cathalijn du Gardin
Cathalijn du Gardin.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Guilaume uit het land van Luik    


Jan Jansz de Put
Jan Jansz de Put, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 10 okt 1649 (getuigen: Rachel Tride, Anne Carpentier, Antipas Tride en Nicolas du Puis), varensgezel, wonend: Binnevestgraft bij de Roomolen, varentgezel te Leiden in 1673.

otr. (1) op 12 jan 1673 (getuigen: getuige bruidegom: Hendrick Timmerman (Carpentier) broeder Waertgraft en getuige bruid: Hendrickge Hidde moeder Valckesteech - Bruid is alias van Sassenheim)1, tr. op 29 jan 1673
met

Weyntje Pieters van der Salm (Weijntjen Pietersdr van Sassenheijm), dr. van Pieter Frederiks van der Salm (bootsman) en Heyndrickje Hiddens, ged. Leiden op 15 dec 1651 (getuige: Jaepgen Kersen), ovl. tussen 26 sep 1691 en 6 okt 1691 , begr. Leiden.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetje~1673 Leiden (Loodskerk) †1717 Leiden 43
Jannetje~1683 Leiden (Pieterskerk)    
Johannes~1681 Leiden (Pieterskerk)    
Pieter~1685 Leiden (Pieterskerk)    
Weijntgen~1691 Leiden (Pieterskerk)    

otr. (2) Leiden op 27 okt 1691 (getuigen: bruidegom: Claes Cavrijn zwager Clickstraet en getuigen bruid: Sara Claes meuy Kamp en Eva Lamberts nigt Kamp - Kinderen wednr: 5), tr. op 11 nov 1691
met

Annetje Jacobsdr, ovl. voor feb 1692.

otr. (3) Leiden op 9 feb 1692 (getuigen: bruidegom: Claes Cavrijn zwager Clickstraet en getuige bruid: Grietie Jacobs moeder Doelegraft)
met

Lijsbeth Pieters Raperds (Raperdo).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbet~1693 Leiden (Hooglandse Kerk) †1699  6Bronnen:
1.K.O. register V Leiden (T 139), RA Leiden, DTB Leiden, V 20, NH, Leiden, 1670 (29 jan 1673 blz. 268)


Weyntje Pieters van der Salm
Weyntje Pieters van der Salm (Weijntjen Pietersdr van Sassenheijm), ged. Leiden op 15 dec 1651 (getuige: Jaepgen Kersen), ovl. tussen 26 sep 1691 en 6 okt 1691 , begr. Leiden.

otr. op 12 jan 1673 (getuigen: getuige bruidegom: Hendrick Timmerman (Carpentier) broeder Waertgraft en getuige bruid: Hendrickge Hidde moeder Valckesteech - Bruid is alias van Sassenheim)1, tr. op 29 jan 1673
met

Jan Jansz de Put, zn. van Jean du Puys (wolkammer, drapier) en Jenne Buyar, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 10 okt 1649 (getuigen: Rachel Tride, Anne Carpentier, Antipas Tride en Nicolas du Puis), varensgezel, wonend: Binnevestgraft bij de Roomolen, varentgezel te Leiden in 1673, tr. (2) met Annetje Jacobsdr. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Lijsbeth Pieters Raperds. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetje~1673 Leiden (Loodskerk) †1717 Leiden 43
Jannetje~1683 Leiden (Pieterskerk)    
Johannes~1681 Leiden (Pieterskerk)    
Pieter~1685 Leiden (Pieterskerk)    
Weijntgen~1691 Leiden (Pieterskerk)    Bronnen:
1.K.O. register V Leiden (T 139), RA Leiden, DTB Leiden, V 20, NH, Leiden, 1670 (29 jan 1673 blz. 268)


Annetje Jacobsdr
Annetje Jacobsdr, ovl. voor feb 1692.

otr. Leiden op 27 okt 1691 (getuigen: bruidegom: Claes Cavrijn zwager Clickstraet en getuigen bruid: Sara Claes meuy Kamp en Eva Lamberts nigt Kamp - Kinderen wednr: 5), tr. op 11 nov 1691
met

Jan Jansz de Put, zn. van Jean du Puys (wolkammer, drapier) en Jenne Buyar, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 10 okt 1649 (getuigen: Rachel Tride, Anne Carpentier, Antipas Tride en Nicolas du Puis), varensgezel, wonend: Binnevestgraft bij de Roomolen, varentgezel te Leiden in 1673, tr. (1) met Weyntje Pieters van der Salm, dr. van Pieter Frederiks van der Salm (bootsman) en Heyndrickje Hiddens. Uit dit huwelijk 5 kinderen, tr. (3) met Lijsbeth Pieters Raperds. Uit dit huwelijk een dochter.

Bronnen:
1.K.O. register V Leiden (T 139), RA Leiden, DTB Leiden, V 20, NH, Leiden, 1670 (29 jan 1673 blz. 268)


Lijsbeth Pieters Raperds
Lijsbeth Pieters Raperds (Raperdo).

otr. Leiden op 9 feb 1692 (getuigen: bruidegom: Claes Cavrijn zwager Clickstraet en getuige bruid: Grietie Jacobs moeder Doelegraft)
met

Jan Jansz de Put, zn. van Jean du Puys (wolkammer, drapier) en Jenne Buyar, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 10 okt 1649 (getuigen: Rachel Tride, Anne Carpentier, Antipas Tride en Nicolas du Puis), varensgezel, wonend: Binnevestgraft bij de Roomolen, varentgezel te Leiden in 1673, tr. (1) met Weyntje Pieters van der Salm. Uit dit huwelijk 5 kinderen, tr. (2) met Annetje Jacobsdr. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbet~1693 Leiden (Hooglandse Kerk) †1699  6Bronnen:
1.K.O. register V Leiden (T 139), RA Leiden, DTB Leiden, V 20, NH, Leiden, 1670 (29 jan 1673 blz. 268)


Jean du Puys
Jean du Puys (Puwy, du Puy), geb. Artois [Frankrijk] circa 1605, wolkammer, drapier, woont bij de Zijlpoort te Leiden in 1643, woont op de Langegracht te Leiden in 1656, ovl. na 1 jan 1658,
, Weduwnaar van Mary Moptij.

otr. (1) Leiden op 20 apr 1639 (getuigen: bruidegom: Nicolaes de Puys vader Sacksteech en getuigen bruid: Anthonette Famson moeye bij de Marenpoort), tr. Leiden (Waalse Kerk) op 15 mei 1639
met

Mary des Purieau, geb. Picardië [Frankrijk],
, als Jean du Puys op 1643 trouwt met jenne Buyar, wordt hij vermeld als wdewnaar van Mary Moptij en niet als weduwnaar van Mary Purieau.

tr. (2) tussen 1630 en 1639
met

Mary Moptij (Mopety, Monpetit), geb. circa 1607, ovl. voor jun 1643.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
François*1631 Calais [Frankrijk]    
Nicolaes*1629 Calais [Frankrijk]    
Susanna*1636 Calais [Frankrijk]    

otr. (3) Leiden (Waalse Kerk) op 27 jun 1643 (getuigen: bruidegom: Philip du Piere neef bij de Doelen en getuige bruid: Jenne Hanno bekende Raemsteech), tr. Leiden (Waalse Kerk) op 12 jul 1643
met

Jenne Buyar (Buyaer, Beuijer, Guyear), ovl. in aug 1656, tr. (2) met Jean Carpentier. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1649 Leiden (Waalse Kerk)    
NN~1648 Leiden (Waalse Kerk)    

otr. (4) Leiden (Waalse Kerk) op 22 aug 1656 (getuigen: bruidegom: Jan le Maire schoonzoon West Havestraet en getuige bruid: Anna Loiyere zuster Paradijsteech - Waalse Kerk), tr. Leiderdorp op 10 sep 1656
met

Jenne Loiryere (Lourye, Lerier) heeft naast een zusje Anna Loirye een broer Nicolaes Lourye, die hertrouwt Mary Quviljé op 1-10-1638; getuige is haar nicht Anthonette Famson. Deze Anthonnette is tevens tante van Marye Purieau, tr. (2) met Matthijs de Laettere. Uit dit huwelijk geen kinderen.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1635 Arras [Frankrijk]    


Jenne Buyar
Jenne Buyar (Buyaer, Beuijer, Guyear), ovl. in aug 1656.

otr. (1) Leiden (Waalse Kerk) op 27 jun 1643 (getuigen: bruidegom: Philip du Piere neef bij de Doelen en getuige bruid: Jenne Hanno bekende Raemsteech), tr. Leiden (Waalse Kerk) op 12 jul 1643
met

Jean du Puys (Puwy, du Puy), zn. van Nicolas de Puys, geb. Artois [Frankrijk] circa 1605, wolkammer, drapier, woont bij de Zijlpoort te Leiden in 1643, woont op de Langegracht te Leiden in 1656, ovl. na 1 jan 1658,
, Weduwnaar van Mary Moptij, tr. (1) met Mary des Purieau. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Mary Moptij. Uit dit huwelijk 3 kinderen, tr. (4) met Jenne Loiryere heeft naast een zusje Anna Loirye een broer Nicolaes Lourye, die hertrouwt Mary Quviljé op 1-10-1638; getuige is haar nicht Anthonette Famson. Deze Anthonnette is tevens tante van Marye Purieau. Uit dit huwelijk geen kinderen, een dochter.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1649 Leiden (Waalse Kerk)    
NN~1648 Leiden (Waalse Kerk)    

tr. (2)
met

Jean Carpentier, ovl. voor jun 1643


Mary des Purieau
Mary des Purieau, geb. Picardië [Frankrijk],
, als Jean du Puys op 1643 trouwt met jenne Buyar, wordt hij vermeld als wdewnaar van Mary Moptij en niet als weduwnaar van Mary Purieau.

otr. Leiden op 20 apr 1639 (getuigen: bruidegom: Nicolaes de Puys vader Sacksteech en getuigen bruid: Anthonette Famson moeye bij de Marenpoort), tr. Leiden (Waalse Kerk) op 15 mei 1639
met

Jean du Puys (Puwy, du Puy), zn. van Nicolas de Puys, geb. Artois [Frankrijk] circa 1605, wolkammer, drapier, woont bij de Zijlpoort te Leiden in 1643, woont op de Langegracht te Leiden in 1656, ovl. na 1 jan 1658,
, Weduwnaar van Mary Moptij, tr. (2) met Mary Moptij. Uit dit huwelijk 3 kinderen, tr. (3) met Jenne Buyar. Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (4) met Jenne Loiryere heeft naast een zusje Anna Loirye een broer Nicolaes Lourye, die hertrouwt Mary Quviljé op 1-10-1638; getuige is haar nicht Anthonette Famson. Deze Anthonnette is tevens tante van Marye Purieau. Uit dit huwelijk geen kinderen, een dochter