Genealogische website van Cees Hagenbeek
Jenne Loiryere
Jenne Loiryere (Lourye, Lerier) heeft naast een zusje Anna Loirye een broer Nicolaes Lourye, die hertrouwt Mary Quviljé op 1-10-1638; getuige is haar nicht Anthonette Famson. Deze Anthonnette is tevens tante van Marye Purieau.

otr. (1) Leiden (Waalse Kerk) op 22 aug 1656 (getuigen: bruidegom: Jan le Maire schoonzoon West Havestraet en getuige bruid: Anna Loiyere zuster Paradijsteech - Waalse Kerk), tr. Leiderdorp op 10 sep 1656
met

Jean du Puys (Puwy, du Puy), zn. van Nicolas de Puys, geb. Artois [Frankrijk] circa 1605, wolkammer, drapier, woont bij de Zijlpoort te Leiden in 1643, woont op de Langegracht te Leiden in 1656, ovl. na 1 jan 1658,
, Weduwnaar van Mary Moptij, tr. (1) met Mary des Purieau. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Mary Moptij. Uit dit huwelijk 3 kinderen, tr. (3) met Jenne Buyar. Uit dit huwelijk 2 kinderen, een dochter.

tr. (2)
met

Matthijs de Laettere


Pieter Frederiks van der Salm
Pieter Frederiks Pieter Vredericxz van der Salm, geb. Leiden circa 1612, bootsman, doopgetuige van zijn neef Pieter Bout Leiden (Hooglandse Kerk) op 4 feb 1644,
, Als doopgetuigen van zijn kinderen met Heyndrikje Hiddens treden op: Barbara, Maertgen en Jannetie Fredericx. Bij het huwelijk van Maertgen Fredericxdr met Davidt de Clercq blijkt Maertje in Bremen te zijn geboren. Als zij een zuster van Pieter is, dan zijn de hier aangegeven ouders van Pieter niet de juiste filiatie.

otr. Leiden op 15 dec 1637 (getuigen: bruidegom: Dirck Fredricks broeder Noorteynde en getuige bruid: Neeltgen Jans moeder Vrouwencamp), tr. Leiderdorp op 3 jan 1638
met

Heyndrickje Hiddens (Iddens, Iddts, Hijedde), dr. van Hidde Mellis (soldaat graaf Willem en verversknecht) en Neeltje Jansdr, geb. Leiden circa 1612, doopgetuige van haar neef Hiddis Laurens Leiden (Pieterskerk) op 3 aug 1650, doopgetuige van haar neef Pieter Bout Leiden (Hooglandse Kerk) op 4 feb 1644.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lysbeth~1639 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Geertie~1640 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Maertje~1643 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Claes~1645 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Weijte~1648 Leiden (Pieterskerk) †1651  3
Weijntien~1650 Leiden (Pieterskerk) †1651  1
Weyntje~1651 Leiden †1691 Leiden 39


Heyndrickje Hiddens
Heyndrickje Hiddens (Iddens, Iddts, Hijedde), geb. Leiden circa 1612, doopgetuige van haar neef Hiddis Laurens Leiden (Pieterskerk) op 3 aug 1650, doopgetuige van haar neef Pieter Bout Leiden (Hooglandse Kerk) op 4 feb 1644.

otr. Leiden op 15 dec 1637 (getuigen: bruidegom: Dirck Fredricks broeder Noorteynde en getuige bruid: Neeltgen Jans moeder Vrouwencamp), tr. Leiderdorp op 3 jan 1638
met

Pieter Frederiks Pieter Vredericxz van der Salm, zn. van Frederick Dircxz (konijnkoper) en Marytgen Cornelisdr, geb. Leiden circa 1612, bootsman, doopgetuige van zijn neef Pieter Bout Leiden (Hooglandse Kerk) op 4 feb 1644,
, Als doopgetuigen van zijn kinderen met Heyndrikje Hiddens treden op: Barbara, Maertgen en Jannetie Fredericx. Bij het huwelijk van Maertgen Fredericxdr met Davidt de Clercq blijkt Maertje in Bremen te zijn geboren. Als zij een zuster van Pieter is, dan zijn de hier aangegeven ouders van Pieter niet de juiste filiatie.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lysbeth~1639 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Geertie~1640 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Maertje~1643 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Claes~1645 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Weijte~1648 Leiden (Pieterskerk) †1651  3
Weijntien~1650 Leiden (Pieterskerk) †1651  1
Weyntje~1651 Leiden †1691 Leiden 39


Neeltje Jansdr
Neeltje Jansdr, geb. Leiden, doopgetuige van haar kleindochter Weijte van der Salm Leiden (Pieterskerk) op 29 jul 1648.

otr. Leiden op 27 apr 1605 (getuige: bruidegom: Jan Goossens bekende getuige bruid: Geertgen Cornelis moeder)
met

Hidde (Hede) Melis (Melysz) Mellis, geb. Dongeradeel in 1582, soldaat graaf Willem en verversknecht.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heyndrickje*1612 Leiden    
Jannetgen*1614 Leiden    
Melle~1629 Leiden (Pieterskerk)    
Sijburgh*1622 Leiden    
Engeltje*1618 Leiden    
Gijsbrecht     


Neeltje Jansdr
Neeltje Jansdr.

tr. voor 1629
met

Willem Pietersz van der Hidde1, geb. circa 1580, schoenmaker, tr. (1) met Lijntje Aertsdr. Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (2) met Annetje Cornelisdr. Uit dit huwelijk een zoon, geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1629 Leiden    
Levijntgen     Bronnen:
1.Voogdenboeken Leiden (WL 007), RA Leiden, Weeskamerarchief Leiden, Inv. nr. 106 E, Leiden, van 1642 tot 1655

Godfried van Bouillon
 
Godfried van Bouillon (Godefroy de Bouillon Rex v. Jerusalem), geb. circa 1060, ovl. Jeruzalem tussen 2 apr 1100 en 18 jul 1100 ,
, In wat tegenwoordig een inrichting is voor geesteszieken, het aloude klooster van Munsterbilzen, ten noorden van Bilzen, liggen de Hertog Godfried II van Neder-Lotharingen (ook Godfried met de Baard, Godefroid II de Basse-Lorraine, Godefroid le Barbu) en de heilige Ida van Bolen begraven ('Bolen' is een oude dialectbenaming voor 'Bouillon').
Dit zijn respectievelijk de grootvader en moeder van Godfried van Bouillon (Godefroid IV de Bouillon).
De vader van Godfried was Graaf Eustachius II van Boulogne (Eustace II de Boullogne).
Volgens sommige bronnen werd Godfried rond 1060 geboren in Baisy, bij Genappes (Genepiën). Maar ook het vermoeden bestaat dat Godfried ten noorden van Bilzen werd geboren, op Jonckholt, een versterkt Loons slot te Hoelbeek, waarvan de fundamenten pas in de jaren '70 van de vorige eeuw werden teruggevonden via luchtfotografie.
Over de geheimzinnige burcht van Jonckholt doen nog steeds de vreemdste volksverhalen en legenden de ronde. In oude teksten staat geschreven dat Godfried van Bouillon, nadat hij was teruggekeerd uit het Heilig Land (Godfried IV van Bouillon overleed aan de pest, op 18 juli 1100, te Jeruzalem, alwaar hij begraven ligt in de Basiliek van het Heilig Graf), zich hier met zijn tempeliers terugtrok. Hij zou hier een fabelachtige schat hebben verborgen.
In zijn prille jeugd was Godfried van Bouillon een ziekelijk kind. Zijn moeder, gravin Ide d'Ardenne (Ida van Bolen), riep wanhopig de hulp van alle dokters en alle heiligen in. Een oude kluizenaar ried haar aan in de Ardennen te gaan wonen. De zuivere, goede lucht zou het kind deugd doen.
En zo installeerde Ide d'Ardenne zich in de burcht van Bouillon. Ze zocht in de Ardennen de fraaiste en lieflijkste plekjes op, de frisheid van de bosjes, de welriekende valleien. Maar Godfried werd er niet beter van.
Op zekere dag, toen de zon hoger stond dan anders, kwam Ide aan bij een hoogte met een zilveren meidoornstruik en wilgen met gouden katjes. Ze merkte hoe een kudde schapen wegvluchtte naar een struik die bijzonder overvloedig bloeide. Onder de takken van die struik zat een jonge herderin, die aan Ide vroeg wat ze wenste.
"Zie hoe ongelukkig ik ben." zuchtte de gravin. "Mijn zoon ligt te sterven in mijn armen."
Toen strekte de herderin haar handen uit naar de wilgenstruik en opeens verscheen daaruit een ivoren Madonnabeeldje.
Gravin Ide bad: "Koningin van het hemelrijk, maak mijn zoon alstublief weer gezond. Geef hem kracht en moed, opdat hij een beroemd vechter zou worden. Ik beloof U dat hij zijn dapperheid zal wijden aan het bestrijden van de ongelovigen."
Haar gebed werd verhoord, Godfried kreeg weer kleur en op zijn gezicht verscheen een engelachtige glimlach.
Godfried werd in 1082 beleend met Neder-Lotharingen vanwege zijn trouwe legerdienst bij Hendrik IV, de Keizer-Koning van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie en hij verkreeg het hertogdom Bouillon omdat hij door zijn oom werd geadopteerd en als erfgenaam aangewezen.


Boudewijn I van Boulogne
Boudewijn I van Boulogne, geb. circa 1065, koning van Jeruzalem, ovl. tussen 26 mrt 1118 en 2 apr 1118 ,
, werd op 25 December 1099 gekroond in Bethlehem.
De schakel tussen beide rijkjes, in dit verband van belang zijnde, wordt gevormd door het echtpaar Boudewijn en Morfia, die tot op heden een nageslacht hebben in onze landen, en wel in alle rangen en standen Baudoin du Bourg was een zoon van Hugo graaf van Réthel, hij werd graaf van Edessa (1100-1118) en dan koning van Jeruzalem (1118-1131); in beide functies was hij een opvolger van de broer van Godfried van Bouillon, Boudewijn I, die zelf ook reeds in tweede echt (1099/1100) met een Armeense gehuwd was geweest, en wel met Arda dochter van Rupenide-telg Thoros, maar ook dit huwelijk van hem bleef kinderloos. Onze Boudewijn (II) werd vermoedelijk in 1058 geboren en overleed 21.8.1131. Hij huwde met Morfia (tr. na 1125). Deze Morfia was een dochter van de Armeense Vorst van Melitene, Gabriël. Deze Gabriël van Melitene was een der Armeense bevelhebbers, die zich na de ondergang van het Armeense Koninkrijk in het eigenlijke zogenaamde Groot-Armenië, in 1071, in zuidelijker streken een der zogenaamde Klein-Armeense vorstendommetjes had veroverd; zodoende was hij vorst van Melitene van 1087-1103. Helaas is er niets naders vaststelbaar, op basis van hetgeen ons thans bekend is, omtrent zijn herkomst. Wij weten slechts, dat hij een zwager is geweest van Thoros, Vorst van Melitene (ca. 1070) en van Edessa in 1094, die 9.3.1098 is overleden;
deze Thoros stamde uit het Huis der Hethumieden en adopteerde Boudewijn (I) van Boulogne, die hem daardoor als graaf van Edessa opvolgde.
Maar ook hier moet Rüdt-Collenberg opmerken, dat hij behoort tot,Members of the Royal Family whose exact filiation is yet unknown”. Zou dat niet het geval zijn, dan zouden wij hier wellicht een zeer mooie, voor vele genealogen actuele, schakel hebben, die ons kan leiden tot de oude Armeense geslachten! Maar . . deze gegevens ontbreken en aan ongefundeerde gissingen hebben wij niets, want dan begeven wij ons op glad ijs en in het rijk van de fantasie!


Hugues de Plantard
Hugo (Hugues) de Plantard, geb. circa 961, ovl. circa 1015,
, met de lange neus, is vermoord in 1015.

tr.
met

Agnes de Jumiège, dr. van Eustache graaf Jumiege, geb. circa 984, tr. (2) met Baudouin II graaf van Boulogne. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eustache I*1010  †1049  39


Agnes de Jumiège
Agnes de Jumiège, geb. circa 984.

tr. (1)
met

Hugo (Hugues) de Plantard, zn. van Jan I en Isabel , geb. circa 961, ovl. circa 1015,
, met de lange neus, is vermoord in 1015.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eustache I*1010  †1049  39

tr. (2)
met

Baudouin II (Ernicule ?) graaf van Boulogne, zn. van Gui graaf van Boulogne, geb. circa 990, graaf van Boulogne, ovl. in 1033, tr. (1) met Adelheid van West-Friesland, dr. van Arnulf (Gandesis) van Holland (graaf van 998 tot 993) en Liutgard van Luxemburg. Uit dit huwelijk geen kinderen


Jacques I Châtillon St. Pol
Jacques I Châtillon St. Pol, gouverneur van Vlaanderen, vermeld 1292, ovl. Kortrijk op 11 jul 1302.

tr.
met

Catherine de Conde Dame de Buquoy de Duisant et d'Aubigny, ovl. na 20 mei 1329.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix  †1350   


Eustache Jumiege
Eustache graaf Jumiege.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agnes*984     


Karel het kind van Aquitanië
Karel het kind Rex van Aquitanië, geb. tussen 847 en 848, ovl. Buzzancais [Frankrijk] op 29 sep 866, begr. Bourges (Saint-Sulpice) [Frankrijk],
, ?.10.855 König v.Aquitanien, 863 ab-, 865 wieder eingesetzt.


Carloman van West-Francië
Carloman van West-Francië, abt van Saint-Médard te Soissons, ovl. Echternach [Luxemburg] tussen 877 en 878,
, werd op last van zijn vader de ogen uitgestoken, 854 Tonsur, 860 Abt von S.Medard in Soissons, dann von 5 weiteren Abteien, 870 abgesetzt, 873 geblendet, flieht nach Ostfranken, erhält Echternach.


Rothildis des Francs Occidental
Rothildis (Rothilde) des Francs Occidental (Rothilde van Francië, Rothilde Karolingen) van West-Frankrijk, geb. Metz [Frankrijk] circa 871, ovl. op 22 mrt 928,
,
Rothilde zou ook getrouwd zijn met Sigisbert VI. Dit komt ook voor in het boek Het Heilige Bloed en de Heilige Graal op pag. 234 - 237. Zij is uit het geslacht der Karolingen, verstorben wahrscheinlich 22.3.922, erhielt von Karl dem Einfältigen die Frauenabtei Chelles und Notre-Dame u. S.-Jean in Laon. Als Karl ihr 922 Chelles wieder wegnahm, um damit seinen Günstling Hagano auszustatten, gab dies mit einen Anlass zum Fürstenaufstand, der den König seine Regentschaft kostete. Sibylle besass, offenbar aus mütterlichem Erbe, auch Güter im Metzer Raum.

tr. (1)
met

Rotgar graaf van de Maine (Hugo III graaf van Bourges uit het geslacht der Etichonen), ovl. op 31 okt 900,
, neef van Hugo, graaf van Bourges.
A more difficult question is: when did Hugo II succeed Hugo I? We know that Count Hugo son of widow Rothaus (= Rotilde dau of Charles Bold) was alive in 900 (Werner KdG, IV, 426-8). A Hugo son of Roger signs charters of Hugh the Great for St.Martin de Tours 929 & 931: he is assumed to be the same as the Count Hugo of 900. This is acceptable as Hugo would have been very young in 900 (Rotilde was born 870/7), and may have been count in name only: a count Gauslin appears 905-14, who may have been count of Maine in this period. Roger is thus assumed to be the husband of Rothaus/Rotilde, and the same as the count Rodgar, the enemy of the Bp of Le Mans in 897, who excommunicated him, and we are told Rodgar died soon after.
So you can see that the ES may be wrong in assigning Hugo I 900-14, and Hugo II 931-76.
Incidentally this Rodgar is sometimes seen as the count Rodgar, _nepos_ of another Count Hugo, who is mentioned by Abbo de St.Germain- des-Pres in his Poem on the Siege of Paris by the Vikings. This Hugo was killed fighting William the Pious in c.892. Sometimes he is referred to as Count of Bourges and as the ancestor of the cts of Maine: this is why there exists an alternate theory - the 'Bourges descent' we better call it. Some French historians, even good ones, still adhere to it, eg M.Bur in his la formation de Champagne etc).
Another Hugo Ct of Maine appears as the ally of Alan II at the battle of Trans in 939. Werner thinks he was Hugo I and died sometime before 955.
Hugo II appears in 955 up to 976: he had died by 992. Hugo II is assumed to be the son of Hugo I: I don't think any source tells us for certain - the Acts are not much help: they seem to omit Hugo I/II altogether and say that the first Ct of Maine was Hugo son of David (!) father of Herbert. As you will see the Cts of Maine in the 10th century are notable for their longevity: it is possible that due to the lack of sources, historians (eg Werner) may have conflated 2 separate individuals.
> However many Hughs were Counts of Maine, can anyone supply the identity of any of their wives? Stuart shows none for any of his three Hughs.
I don't think any source mentions them, though I suspect that Hugo II probably married an Angevin, perhaps a dau of Fulk II, as he had a son Fulk who appears 967-92."
897 Graf v.Maine, trat gegen Gauzlin v.Maine auf.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Judith*895  †925  30
Hugo I*890  †939  49

tr. (2) circa 890
met

Hugues Comte de Bourges


Drogo van West-Francië
Drogo van West-Francië, geb. tussen 872 en 873, ovl. tussen 873 en 874, begr. abdij van Saint-Amand in Vlaanderen,
, tweeling met Pippijn.


Rotgar van de Maine
Rotgar graaf van de Maine (Hugo III graaf van Bourges uit het geslacht der Etichonen), ovl. op 31 okt 900,
, neef van Hugo, graaf van Bourges.
A more difficult question is: when did Hugo II succeed Hugo I? We know that Count Hugo son of widow Rothaus (= Rotilde dau of Charles Bold) was alive in 900 (Werner KdG, IV, 426-8). A Hugo son of Roger signs charters of Hugh the Great for St.Martin de Tours 929 & 931: he is assumed to be the same as the Count Hugo of 900. This is acceptable as Hugo would have been very young in 900 (Rotilde was born 870/7), and may have been count in name only: a count Gauslin appears 905-14, who may have been count of Maine in this period. Roger is thus assumed to be the husband of Rothaus/Rotilde, and the same as the count Rodgar, the enemy of the Bp of Le Mans in 897, who excommunicated him, and we are told Rodgar died soon after.
So you can see that the ES may be wrong in assigning Hugo I 900-14, and Hugo II 931-76.
Incidentally this Rodgar is sometimes seen as the count Rodgar, _nepos_ of another Count Hugo, who is mentioned by Abbo de St.Germain- des-Pres in his Poem on the Siege of Paris by the Vikings. This Hugo was killed fighting William the Pious in c.892. Sometimes he is referred to as Count of Bourges and as the ancestor of the cts of Maine: this is why there exists an alternate theory - the 'Bourges descent' we better call it. Some French historians, even good ones, still adhere to it, eg M.Bur in his la formation de Champagne etc).
Another Hugo Ct of Maine appears as the ally of Alan II at the battle of Trans in 939. Werner thinks he was Hugo I and died sometime before 955.
Hugo II appears in 955 up to 976: he had died by 992. Hugo II is assumed to be the son of Hugo I: I don't think any source tells us for certain - the Acts are not much help: they seem to omit Hugo I/II altogether and say that the first Ct of Maine was Hugo son of David (!) father of Herbert. As you will see the Cts of Maine in the 10th century are notable for their longevity: it is possible that due to the lack of sources, historians (eg Werner) may have conflated 2 separate individuals.
> However many Hughs were Counts of Maine, can anyone supply the identity of any of their wives? Stuart shows none for any of his three Hughs.
I don't think any source mentions them, though I suspect that Hugo II probably married an Angevin, perhaps a dau of Fulk II, as he had a son Fulk who appears 967-92."
897 Graf v.Maine, trat gegen Gauzlin v.Maine auf.

tr.
met

Rothildis (Rothilde) des Francs Occidental (Rothilde van Francië, Rothilde Karolingen) van West-Frankrijk, dr. van Keizer Karel II 'de Kale' van West-Francië (koning, der Kahle, le Chauve, Regierte 25.12.875-6/13.8/10./8.12.877) en Richardis van Metz, geb. Metz [Frankrijk] circa 871, ovl. op 22 mrt 928,
,
Rothilde zou ook getrouwd zijn met Sigisbert VI. Dit komt ook voor in het boek Het Heilige Bloed en de Heilige Graal op pag. 234 - 237. Zij is uit het geslacht der Karolingen, verstorben wahrscheinlich 22.3.922, erhielt von Karl dem Einfältigen die Frauenabtei Chelles und Notre-Dame u. S.-Jean in Laon. Als Karl ihr 922 Chelles wieder wegnahm, um damit seinen Günstling Hagano auszustatten, gab dies mit einen Anlass zum Fürstenaufstand, der den König seine Regentschaft kostete. Sibylle besass, offenbar aus mütterlichem Erbe, auch Güter im Metzer Raum, tr. (2) met Hugues Comte de Bourges. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Judith*895  †925  30
Hugo I*890  †939  49


Judith van de Maine
Judith van de Maine (van Bourges), geb. circa 895, ovl. circa 925.

tr. in 922
met

Hugo (de Grote) (Hugues) (Hugo) Hertog van Francië (Dux de Neustrien de Burgund et de Acquitania), zn. van Robert I koning van Francië (koning van West-Francië 922-923) en Beatrix van Vermandois, geb. circa 895, ovl. Dourdan op 17 jun 956, begr. Saint Denis [Frankrijk], tr. (2) met Eadhild van Engeland, dr. van King Edward the Elder (koning van Engeland 899-925) en Aelfleda van Bernicië. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Hadewig van Saksen. Uit dit huwelijk 3 kinderen, geen kinderen


Hilderic van Razès
Hilderic graaf van Razès, ovl. in 867.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sigisbert VI  †884   


Guillaume II
Guillaume II , ovl. in 914,
, vluchtte naar Engeland vanwege aanvallen van de
Vikingen op Bretagne 914.

tr.
met

Idoine ,
, vluchtte in 914 naar Engeland vanwege aanvallen van Vikingen op Bretagne.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Guillaume III*874  †936  62
Bera     
Gemege     


Idoine
Idoine ,
, vluchtte in 914 naar Engeland vanwege aanvallen van Vikingen op Bretagne.

tr.
met

Guillaume II , zn. van Sigisbert VI graaf van Razès en Rotilde , ovl. in 914,
, vluchtte naar Engeland vanwege aanvallen van de
Vikingen op Bretagne 914.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Guillaume III*874  †936  62
Bera     
Gemege