Genealogische website van Cees Hagenbeek
Claes Janszn van Borsselen
Claes Janszn van Borsselen, geb. Rijswijk, ged. Schipluiden op 5 sep 1621, steenplaatser, ovl. op 11 nov 1678.

tr. Schipluiden op 13 nov 1644
met

Neeltje Claesdr. Graefbeeck, dr. van Claes Gerritsz Graefbeeck en Lidewij Claesdr, geb. Oegstgeest circa 1621, ovl. Valkenburg op 23 dec 1671.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetje~1643 Rijswijk †1717 Rijswijk 74


Neeltje Claesdr. Graefbeeck
Neeltje Claesdr. Graefbeeck, geb. Oegstgeest circa 1621, ovl. Valkenburg op 23 dec 1671.

tr. Schipluiden op 13 nov 1644
met

Claes Janszn van Borsselen, zn. van Jan Claesz van Borsselen en Magdalena Jacobsdr, geb. Rijswijk, ged. Schipluiden op 5 sep 1621, steenplaatser, ovl. op 11 nov 1678.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetje~1643 Rijswijk †1717 Rijswijk 74


Jan Claesz van Borsselen
Jan Claesz van Borsselen, geb. Rijnsburg in 1590, ovl. Oegstgeest op 4 jul 1634.

tr. Oegstgeest
met

Magdalena Jacobsdr, geb. in 1590, ovl. in 1657.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes~1621 Rijswijk †1678  57Bronnen:
1.Leenkamer van de Hof te Wassenaar (HL 005), N.A., C. Hoek, Ons Voorgeslacht, Kwadijk, van 1226 tot 1714 (29 aug 1595)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 468)


Magdalena Jacobsdr
Magdalena Jacobsdr, geb. in 1590, ovl. in 1657.

tr. Oegstgeest
met

Jan Claesz van Borsselen, zn. van Claes Jansz van Borsselen en Geertje Willems van Egmond, geb. Rijnsburg in 1590, ovl. Oegstgeest op 4 jul 1634.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes~1621 Rijswijk †1678  57


Jacob Jacobsz van Borsselen
Jacob Jacobsz van Borsselen1, geb. Gouda in 1470, Schildknaap (1519) Kastelein op het slot te Gouda (1501-1519) Kaptein van Gouda (1512), ovl. Gouda op 20 dec 1521, begr. Gouda.

tr.
met

Ursula van Foreest3,1, dr. van Herpert van Foreest en Maria van Cats, geb. Wijk aan Zee circa 1477, Vrouwe van Foreest en Middelburg (1502), ovl. Gouda op 25 mrt 1525 of 15 maart,
, Ursula van Foreest, overl. 15 mrt. 1525, begr. Gouda, tr. Jacob van Borselen, heer van Foreest 1512, kastelein op het slot te Gouda 1494, overl. 20 dec. 1521, begr. Gouda, zn.v. Jacob van Borselen, heer van Cleverdamme, kastelein op het slot te Gouda en Agnes van Raephorst. Grafelijke lenen in Rijnland 1222-1650 - J.C. Kort, in "Ons Voorgeslacht" 1989 blz 474. Nr 313. Het ambacht van Foreest met tienden, land, en gerecht: 9-8-1392: Jan van Foreest, gehuwd met Ida, dochter van Koen van Oosterwijk Willem Cusersz, te komen op hun erven, LRK 52 fol. 42 nr. 201. 24-5-1396: Lijftocht van Willem van Foreest, oom van Jan van Foreest, op 9 pond hollands, LRK 52 fol. 213v nr. 897. 23-5-1413: Herbaren van Foreest bij dode van Jan, zijn vader, LRK 54 fol. 94v. 14-12-1420: Herbaren van Foreest, LRK 62 fol. 12v en fol. 15v-16. 11-2-1425: Herbaren van Foreest, LRK 62 fol. 63. 17-3-1429: Herbaren van Foreest, LRK 62 fol. 75v. 31-1-1447: Herbaren van Foreest, LRK 282 fol. 24v. 19-9-1459: Willem van Foreest bij dode van Herbaren, zijn oom, LRK 116 c.Kenn. fol. 34. 13-2-1473: Herbaren van Foreest bij dode van Willem, zijn vader; het leen zou in Oostzaan liggen en de weduwe van Herbaren van Foreest, zijn tante, heeft er lijftocht op, LRK 118 c.Kenn. fo. 7, LRK 283 fol. 124. 15-3-1502: Crispijn Jansz. voor Maria van Foreest bij dode van Herbaren, haar vader, LRK 122 c.Nd.Holland fol. 14v-15 en fo 28v-30v. 18-3-1502: Jacob van Borsele voor Ursula van Foreest, zijn vrouw bij dode van Herbaren, haar vader. LRK 122 c.Nd.Holland fol. 31. 24-5-1512: Jacob van Borsele, kapitein van Gouda, bij overdracht door Albert van Raaphorst voor Maria van Foreest, diens vrouw. LRK 123 c.Nd.Holland fol. 48. 28-11-1522: Herbaren van Borsele voor Ursula van Foreest, zijn moeder, weduwe. LRK 122 c.Nd.Holland fol. 31v. 14-11-1525: Herman Hermansz. voor Klara en Anna van Borsele bij dode van Jacob, hun vader, beiden met de helft, bevestigd door Ursula van Foreest, diens weduwe. LRK 124 c.Nd.Holland fol. 77-80. Zeeuws Archief, 68 Familie Van Borssele van der Hooge inv. 191, 13-9-1519. Kaerle, koning van Castilliën, vergunt aan Jacop van Borssele heer Jacops zoon, schildknaap, kastelein ter Goude, en zijne vrouw Urssele van Foreest Herpers dochter, onder zekere voorwaarden, bij testament over hunne leengoederen en andere goederen te beschikken. Zeeuws Archief, 68 Familie Van Borssele van der Hooge inv. 160: Afbeelding der grafzerk van Jacob van Borssele, kastelein van Gouda, en van Ursula van Foreest. Op het randschrift staat: 'hier leet begrave de edle en ser beminde Jacob va[n] Borcellen, castelein van der Goude starf a[nno] 1521 op Sinte Tomas avont den 20 Decemb[er] en die eedele Jofvrou Ursula van Foreest sijn huisvrou starf a[nno] 1525 den 15 Martii, bidt voor die zie[le]. Middenop: en Clara Clevendam en Annege Spirring sijn dochter.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans*1495 Leiderdorp †1522  27
Clara     Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 67)
2.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 70)
3.Karel de Grote, reeks 211 (A 164), A 164


Ursula van Foreest
Ursula van Foreest1,2, geb. Wijk aan Zee circa 1477, Vrouwe van Foreest en Middelburg (1502), ovl. Gouda op 25 mrt 1525 of 15 maart,
, Ursula van Foreest, overl. 15 mrt. 1525, begr. Gouda, tr. Jacob van Borselen, heer van Foreest 1512, kastelein op het slot te Gouda 1494, overl. 20 dec. 1521, begr. Gouda, zn.v. Jacob van Borselen, heer van Cleverdamme, kastelein op het slot te Gouda en Agnes van Raephorst. Grafelijke lenen in Rijnland 1222-1650 - J.C. Kort, in "Ons Voorgeslacht" 1989 blz 474. Nr 313. Het ambacht van Foreest met tienden, land, en gerecht: 9-8-1392: Jan van Foreest, gehuwd met Ida, dochter van Koen van Oosterwijk Willem Cusersz, te komen op hun erven, LRK 52 fol. 42 nr. 201. 24-5-1396: Lijftocht van Willem van Foreest, oom van Jan van Foreest, op 9 pond hollands, LRK 52 fol. 213v nr. 897. 23-5-1413: Herbaren van Foreest bij dode van Jan, zijn vader, LRK 54 fol. 94v. 14-12-1420: Herbaren van Foreest, LRK 62 fol. 12v en fol. 15v-16. 11-2-1425: Herbaren van Foreest, LRK 62 fol. 63. 17-3-1429: Herbaren van Foreest, LRK 62 fol. 75v. 31-1-1447: Herbaren van Foreest, LRK 282 fol. 24v. 19-9-1459: Willem van Foreest bij dode van Herbaren, zijn oom, LRK 116 c.Kenn. fol. 34. 13-2-1473: Herbaren van Foreest bij dode van Willem, zijn vader; het leen zou in Oostzaan liggen en de weduwe van Herbaren van Foreest, zijn tante, heeft er lijftocht op, LRK 118 c.Kenn. fo. 7, LRK 283 fol. 124. 15-3-1502: Crispijn Jansz. voor Maria van Foreest bij dode van Herbaren, haar vader, LRK 122 c.Nd.Holland fol. 14v-15 en fo 28v-30v. 18-3-1502: Jacob van Borsele voor Ursula van Foreest, zijn vrouw bij dode van Herbaren, haar vader. LRK 122 c.Nd.Holland fol. 31. 24-5-1512: Jacob van Borsele, kapitein van Gouda, bij overdracht door Albert van Raaphorst voor Maria van Foreest, diens vrouw. LRK 123 c.Nd.Holland fol. 48. 28-11-1522: Herbaren van Borsele voor Ursula van Foreest, zijn moeder, weduwe. LRK 122 c.Nd.Holland fol. 31v. 14-11-1525: Herman Hermansz. voor Klara en Anna van Borsele bij dode van Jacob, hun vader, beiden met de helft, bevestigd door Ursula van Foreest, diens weduwe. LRK 124 c.Nd.Holland fol. 77-80. Zeeuws Archief, 68 Familie Van Borssele van der Hooge inv. 191, 13-9-1519. Kaerle, koning van Castilliën, vergunt aan Jacop van Borssele heer Jacops zoon, schildknaap, kastelein ter Goude, en zijne vrouw Urssele van Foreest Herpers dochter, onder zekere voorwaarden, bij testament over hunne leengoederen en andere goederen te beschikken. Zeeuws Archief, 68 Familie Van Borssele van der Hooge inv. 160: Afbeelding der grafzerk van Jacob van Borssele, kastelein van Gouda, en van Ursula van Foreest. Op het randschrift staat: 'hier leet begrave de edle en ser beminde Jacob va[n] Borcellen, castelein van der Goude starf a[nno] 1521 op Sinte Tomas avont den 20 Decemb[er] en die eedele Jofvrou Ursula van Foreest sijn huisvrou starf a[nno] 1525 den 15 Martii, bidt voor die zie[le]. Middenop: en Clara Clevendam en Annege Spirring sijn dochter.

tr.
met

Jacob Jacobsz van Borsselen2, zn. van Jacob (bastaard) van Borssele en Agniete van Raephorst, geb. Gouda in 1470, Schildknaap (1519) Kastelein op het slot te Gouda (1501-1519) Kaptein van Gouda (1512), ovl. Gouda op 20 dec 1521, begr. Gouda.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans*1495 Leiderdorp †1522  27
Clara     Bronnen:
1.Karel de Grote, reeks 211 (A 164), A 164
2.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 67)
3.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 70)


Bartholomeus van Raephorst
Bartholomeus van Raephorst1, geb. circa 1410, ovl. in 1437.

tr.
met

Machteld Pieters Pots1, geb. Rotterdam circa 1415, ovl. in 1451.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agniete  †1483   Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 73)


Machteld Pieters Pots
Machteld Pieters Pots1, geb. Rotterdam circa 1415, ovl. in 1451.

tr.
met

Bartholomeus van Raephorst1, zn. van Adriaan van Raephorst en Agnes van Zuijlen van Nijevelt, geb. circa 1410, ovl. in 1437.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agniete  †1483   Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 73)


Adriaan van Raephorst
Adriaan van Raephorst, geb. circa 1370, ovl. in 1455,
, Heer van Zoeterwoude en Stompwijk (1405-1470), Hoogheemraad vanRijnland (1425-1430), Schout van Haarlem.

tr.
met

Agnes van Zuijlen van Nijevelt, dr. van Steven van Zuijlen van Nijevelt en Agnes van Heemskerck, geb. circa 1380, ovl. in 1455.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bartholomeus*1410  †1437  27


Agnes van Zuijlen van Nijevelt
Agnes van Zuijlen van Nijevelt, geb. circa 1380, ovl. in 1455.

tr.
met

Adriaan van Raephorst, zn. van Bartholomeus van Raephorst (heer van Zoeterwoude, rentmeester en baljuw van Kennemerland) en Catharina van Egmond, geb. circa 1370, ovl. in 1455,
, Heer van Zoeterwoude en Stompwijk (1405-1470), Hoogheemraad vanRijnland (1425-1430), Schout van Haarlem.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bartholomeus*1410  †1437  27Bronnen:
1.Nederland’s Adelsboek (NA), Centraal Bureau voor Genealogie, ‘s-Gravenhage, vanaf 1903


Hendrik van Santhorst
Hendrik van Santhorst, geb. in de omgeving van Leiderdorp circa 1290, ovl. in 1331.

tr.
met

Machteld van Oudshoorn, geb. Leiderdorp circa 1308, Vrouwe van Raaphorst, ovl. in 1375, tr. (1) met Dirk Wieger van Raephorst. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bartholomeus  †1376   


Mehaud van Craijenhorst
Mehaud van Craijenhorst.

tr. Wassenaar in 1260
met

Arnold (Arent) van Wassenaer van Duvenvoorde, zn. van Philips van Wassenaer (heer van Duivenvoorde) en F[lorentia] Arentsdr van Strijen, geb. Leiden circa 1227, Heer van Duivenvoorde, ridder 1258-1268, ovl. Wassenaar in 1280,
, vermeld 1248.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Florens  †1301 Veere  
Agnes*1259 Wassenaar †1335 Wassenaar 76


Agnes van Duivenvoorde
Agnes van Duivenvoorde, geb. Wassenaar circa 1259, Vrouwe van Heulestein, ovl. Wassenaar in 1335.


Gerrit Kerstantszn van Raephorst
Gerrit Kerstantszn (Gerard) van Raephorst, geb. Wassenaar circa 1253, Baljuw van Kennemerland, ovl. Wassenaar op 8 jan 1328.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1300 Wassenaar    


Beatrix van Gent
Beatrix van Gent, geb. circa 1059, ovl. Bleiswijk in 1086.

tr.
met

Alewijn van Voorhout, burggraaf van Leiden, ovl. voor 1130.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Doede*1100 Voorhout †1161  61


Barend Witsenburg
Barend Witsenburg, ged. Schiedam in 1670.

tr.
met

Jacomijntje Cornelisdr, ged. in 1640.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Belletje*1670 Schiedam †1713 Schiedam 4310 


Jacomijntje Cornelisdr
Jacomijntje Cornelisdr, ged. in 1640.

tr.
met

Barend Witsenburg, ged. Schiedam in 1670.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Belletje*1670 Schiedam †1713 Schiedam 4310 


Wilhelm Cloet
Wilhelm Cloet (Kloet), geb. Amsterdam circa 1632, RK, wijncoper.

tr. Amsterdam op 20 jan 1656 (getuigen: zijn moeder Maria Soetermans en haar vader Frans van Loenen)
met

Cornelia van Loenen, dr. van Frans van Loenen, geb. circa 1632.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sara~1657 Amsterdam    


Maria Soetermans
Maria Soetermans, geb. circa 1606.

tr. Amsterdam van de Pui op 21 dec 1623, kerk.huw. (RK)
met

Matthijs Willemsz Cloet, zn. van Willem Cloet, geb. circa 1600, huwelijksgetuige van zijn broer Claes Willemsen Kloeth en Catharina Alberts Amsterdam op 4 mei 1622.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelm*1632 Amsterdam    


Frans van Loenen
Frans van Loenen.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia*1632