GensDataPro persoonskaarten 10220-10239
Arnoald

Arnoald , bisschop van Metz 606-611.

hij was historisch vastgesteld als bisschop van Metz, al werd het begin van zijn episcopaat soms gesteld op 603. Hij was een oomzegger van Agilulf, zijn voorganger. Hij kwam mede voor in het testament van St. Bertrand van Mans uit 616, waarin hij afgeschilderd werd als een weinig aanbevelingswaardig persoon die zich met zijn oom vele eigendommen van de kerk toegeëigend had.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Oda*583  †612  29


Carloman

Carloman .

tr.
met

Gertrude , dr. van Garibald I (hertog van Beieren) en Waldrade (koningin van Autrasië).
Hij werd eerst genoemd in "Het leven van Pepijn de Oude" uit de IXe eeuw, zonder verdere kwalificatie. Opnieuw in een genealogie van Karel de Grote uit de Xe eeuw: "Carloman, hofmeier van Austrasië onder Theobert (596 -612), broer van Thierry en vader van Pepijn". Het ontbreken van verdere gegevens uit die tijd deed ernstig twijfelen aan de titel, maar voldeed om Carloman hier te accepteren.
afleiding van deze vrouw geschiedt op pure naamverwantschap via haar ouders.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pippijn*575  †656  81


Onbekend

Onbekend, geb. in 640, ovl. voor 704.

zoon van Theodrada en Chrotbert (Robert), die in de errata 2000 niet verder gespecificeerd wordt. Zijn broer Landbert geb. 645, gest. 703, was bisschop van Maastricht.

Kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
*660  †692  32
Landbert*665  †715  50


Chrotbert

Chrotbert (Robert) , geb. in 620, paltsgraaf van Arras, ovl. (minstens 57 jaar oud) tussen 677 en 678.

tr.
met

Théodrada , dr. van Onbekend , geb. tussen 620 en 625, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) tussen 677 en 678.
paltsgraaf van Arras, paltsgraaf, hertog van Neustrië. Zijn naam kwam in 654 voor het eerst voor als getuige op een acte van Clovis II van Neustrië, een tweede maal in 663 bij zijn benoeming tot "majordomus sacrii palatii" van Clotaire III, een term die het best vertaald kan worden met "paltsgraaf", en voor een derde maal in een document betreffende de abdij van Bèze. Viel in ongenade en werd geexecuteerd(?) in 677/78.
Gezien de gevoeligheid van de kwestie droeg Ebroïn op aan Robert, zijnde paltsgraaf en dus vertrouweling, om St. Léger te executeren. Robert had echter medelijden met de blinde gevangene en weigerde een executie uit te voeren tot hij een dwingend bevel ontving op 3 october, (vgl. Thierry III), Robert overleefde deze episode kennelijk niet, want het volgende jaar werden bij koninklijke acte op 12 september 678 zijn bezittingen verdeeld. Het was met grote waarschijnlijkheid hetzelfde jaar dat Ragnobert, in een andere acte genoemd als de zoon van Robert, geexecuteerd werd, beschuldigd van een complot tegen Ebroïn.
zij wordt uitsluitend in de acte genoemd in 640, waarin tevens vermeld werd: Théoda (=Theodrada), overleden, weduwe van de (edele) Robert; zij was echter al overleden op het moment dat de acte geschreven werd.
Het samengaan van het overlijden van Robert, zijn vrouw en zijn zoon konden nauwelijks als toevallig gezien worden, te meer daar bekend was dat Theoda een grote waardering voor St Léger had.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
*640  †704  64
Bilichilde*525     


Théodrada

Théodrada , geb. tussen 620 en 625, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) tussen 677 en 678.

tr.
met

Chrotbert (Robert) , zn. van Erlebert (edelman in Théouanne.), geb. in 620, paltsgraaf van Arras, ovl. (minstens 57 jaar oud) tussen 677 en 678.
paltsgraaf van Arras, paltsgraaf, hertog van Neustrië. Zijn naam kwam in 654 voor het eerst voor als getuige op een acte van Clovis II van Neustrië, een tweede maal in 663 bij zijn benoeming tot "majordomus sacrii palatii" van Clotaire III, een term die het best vertaald kan worden met "paltsgraaf", en voor een derde maal in een document betreffende de abdij van Bèze. Viel in ongenade en werd geexecuteerd(?) in 677/78.
Gezien de gevoeligheid van de kwestie droeg Ebroïn op aan Robert, zijnde paltsgraaf en dus vertrouweling, om St. Léger te executeren. Robert had echter medelijden met de blinde gevangene en weigerde een executie uit te voeren tot hij een dwingend bevel ontving op 3 october, (vgl. Thierry III), Robert overleefde deze episode kennelijk niet, want het volgende jaar werden bij koninklijke acte op 12 september 678 zijn bezittingen verdeeld. Het was met grote waarschijnlijkheid hetzelfde jaar dat Ragnobert, in een andere acte genoemd als de zoon van Robert, geexecuteerd werd, beschuldigd van een complot tegen Ebroïn.
zij wordt uitsluitend in de acte genoemd in 640, waarin tevens vermeld werd: Théoda (=Theodrada), overleden, weduwe van de (edele) Robert; zij was echter al overleden op het moment dat de acte geschreven werd.
Het samengaan van het overlijden van Robert, zijn vrouw en zijn zoon konden nauwelijks als toevallig gezien worden, te meer daar bekend was dat Theoda een grote waardering voor St Léger had.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
*640  †704  64
Bilichilde*525     


Hugobert

Hugobert , geb. in 635, senechal 693, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) circa 693.

tr.
met

Theodrada , dr. van Theodard (bisschop van Tongeren (Maastricht) in 669.), geb. in 640.
zij was een zuster van Irmine, abdes van Ören.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
*660  †704  44


Theodrada

Theodrada , geb. in 640.

tr.
met

Hugobert , zn. van Alberic en Adèle , geb. in 635, senechal 693, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) circa 693.
zij was een zuster van Irmine, abdes van Ören.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
*660  †704  44


Clovis II der Franken

Clovis II der Franken, geb. in 634, Koning van Frankrijk vanaf eind October 640, ovl. (minstens 23 jaar oud) tussen 11 sep 657 en 16 nov 657 .

tr.
met

Bathilde , dr. van Sisoigne van Acainië, geb. circa 625, koningin van Frankrijk in 648?, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) circa 30 jan 680.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thierry*654  †690 St Waast [Frankrijk] 36
Childeric*651  †675  24


Pontius

Pontius .

tr.
met

Anicia , dr. van Quintus Clodius Hermogenianus Olybrius (consul van Noles in 431) en Turrenia Anicia Iulina.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anicii     
Pontius     
Hermogenianus     
Adelphius     


Gertrude

Gertrude .

tr.
met

Carloman .
Hij werd eerst genoemd in "Het leven van Pepijn de Oude" uit de IXe eeuw, zonder verdere kwalificatie. Opnieuw in een genealogie van Karel de Grote uit de Xe eeuw: "Carloman, hofmeier van Austrasië onder Theobert (596 -612), broer van Thierry en vader van Pepijn". Het ontbreken van verdere gegevens uit die tijd deed ernstig twijfelen aan de titel, maar voldeed om Carloman hier te accepteren.
afleiding van deze vrouw geschiedt op pure naamverwantschap via haar ouders.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pippijn*575  †656  81


Erlebert

Erlebert , edelman in Théouanne.

de hertog Robert die leefde tussen 654 en 677, voorvader van de Lambert/Robert, waarvan de dochter getrouwd was met Ansbert, later abt van Fontennelle, was een voorvader van St. Lambert, eerste abt van Fontenelle en later bisschop van Lyon (678).

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Robert*620  †677  57


Onbekend

Onbekend .

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Théodrada*620  †677  57
Theodard*620  †673  53


Theodard

Theodard , geb. in 620, bisschop van Tongeren (Maastricht) in 669, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) in 673.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theodrada*640     


Alberic

Alberic .

tr.
met

Adèle , dr. van Bodilon (landeigenaar bij Dijon) en Sigrade .
over hem was niets bekend en de naam en zijn plaats bij de voorouders van Karel de Grote werden afgeleid van de studie van andere families, met name de Etichonides, hertogen in de Elzas.
zuster van St. Léger d'Autun en Guérin. De ouders van senechal Hugobert bleven onzeker, een verschil met Alberic was echter dat via de kronieken van Ebbersheim de historiciteit van Adèle wel vast stond, evenals haar relatie tot St. Léger en Guérin, graaf van Parijs.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hugobert*635  †693  58


Adèle

Adèle .

tr.
met

Alberic , zn. van Hugues (hofmeijer van Autrasië 616-617/8.).
over hem was niets bekend en de naam en zijn plaats bij de voorouders van Karel de Grote werden afgeleid van de studie van andere families, met name de Etichonides, hertogen in de Elzas.
zuster van St. Léger d'Autun en Guérin. De ouders van senechal Hugobert bleven onzeker, een verschil met Alberic was echter dat via de kronieken van Ebbersheim de historiciteit van Adèle wel vast stond, evenals haar relatie tot St. Léger en Guérin, graaf van Parijs.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hugobert*635  †693  58


Dagobert I van Neustrië

Dagobert I koning van Neustrië, geb. op 1 jul 602, https://gw.geneanet.org/wmeier1?lang=nl&iz=0&p=dagobert&n=der+franken+van+neustrie, koning der Franken, ovl. (36 jaar oud) te Epinay-sur-Seine [Frankrijk] op 16 jan 639, begr. te Parijs [Frankrijk].

tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 19 jaar oud) (1) circa 629
met

Nantilde , dr. van Sandregisite , geb. in 610, koningin der Franken, ovl. (minstens 31 jaar oud) tussen 641 en 642.
koning der Franken 629-639, zoon van Clotaire II van Neustrië en koningin Bertrude. Dagobert I was (met Clovis I) zonder enige twijfel de bekendste der Merovingers. Hij had in ieder geval zeggenschap over het gehele rijk der Franken en wist dat zeer goed aan zijn buurlanden over te brengen. Hij wist een gezonde schatkist op te bouwen, een goede structuur van de kerk en was omringd door een raad van sterke mannen als Ouen, Eloi, Didier van Cahors en Paul van Verdun, waarvan de eerste drie heilig werden verklaard.
In 623 werd zijn vader koning van beide rijksdelen en droeg Dagobert op de machtige edelen van Austrasië de hofmeier Pepijn en Arnulf, bisschop van Metz, te beteugelen, Dagobert wist zich snel onder de hoede van zijn vader uit te werken en als onafhankelijk vorst te regeren, hoewel hij in 625 nog een huwelijk moest accepteren met de zuster van zijn stiefmoeder Sichilde, Gomatrude. In 629 verkreeg hij ongeveer het hele koninkrijk maar moest daarvoor wel zijn half-broer Caribert II en de partij die rond hem was gevormd, elimineren. Hij liet hem slechts een kleine strook rond Toulouse en bij diens dood in 632 verwierf hij ook dit laatste deel. In 631 vestigde hij zich definitief te Parijs, verstootte Gertrude onder het motto dat ze geen kinderen kon krijgen en trouwde de Neustrische Nantilde. Datzelfde jaar werd hij tijdens een tour door Austrasië in 630 verliefd op een jong meisje Ragentrude bij wie hij een zoon Sigebert verwekte die als Sigebert III koning van Austrasië werd. In 633 voerde hij een oorlog tegen de Wenden, een Slavisch volk onder gezag van een Samo, een Frank. Door geringe medewerking van de Austrasiërs voerde deze oorlog niet tot succes. Inmiddels bracht Nantilde ook een zoon ter wereld, Clovis, en Dagobert kwam met de Austrasische edelen overeen dat deze Clovis slechts Neustrië en Bourgondië zou erven. De laatste jaren voerde hij oorlog tegen Saksen en vooral tegen Gascogne. Tegen de laatste ondernam hij een expeditie die de bloem der edelen bevatte. Hoewel de expeditie met succes werd bekroond, werd vlak bij de Spaanse grens de hertog Arembert in een vernietigende hinderlaag gelokt, een feit waarin we één van de oorsprongen van de legende van het Roelantslied kunnen herkennen.
Hij had zes maîtresses, waaronder Ragnetrude, Ulfgonde en Berthilde.
koningin der Franken, regentes 639-640. Kort na het bestijgen van de troon verstootte Dagobert Gomatrude, de vrouw die hem door zijn vader was opgedrongen voor Nantilde die hij trouwde in ca. 629. Haar afkomst is onbekend. We weten echter dat haar broer Landegisel uitgebreide landgoederen bezat in de Limousin, bovendien was zij de tante van de echtgenote van Floachad, hofmeier, ze was dus niet van geringe afkomst. Andere bronnen beweerden echter dat zij wel van geringe, Slavische, komaf was en haar positie gebruikte om haar broer in het zadel te helpen en haar nicht een goed huwelijk te laten doen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Clovis*634  †657  23

tr.(2)
met

Regentrud (Ragnetrude) van Austrasie van de Ardennen, geb. circa 605, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) op 1 jan 633, tr. (2) met Hugobert von Austrasien, Pfalzgraf und Seneschall.
Ragnetrud, Sie heiratet in 2. Ehe 640 Hugobert v.Austrasien, Pfalzgraf und Seneschall.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Regentrud     
Sigebert*630 Metz [Frankrijk] †656 Metz [Frankrijk] 26


Nantilde

Nantilde , geb. in 610, koningin der Franken, ovl. (minstens 31 jaar oud) tussen 641 en 642.

tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 26 jaar oud) circa 629
met

Dagobert I koning van Neustrië, zn. van Clotaire II Rex Francorum (koning der Franken 613-629) en Bertrude , geb. op 1 jul 602, https://gw.geneanet.org/wmeier1?lang=nl&iz=0&p=dagobert&n=der+franken+van+neustrie, koning der Franken, ovl. (36 jaar oud) te Epinay-sur-Seine [Frankrijk] op 16 jan 639, begr. te Parijs [Frankrijk], tr. (2) met Regentrud (Ragnetrude) van Austrasie van de Ardennen, (Regentrud tr. (2) met Hugobert von Austrasien.).
koning der Franken 629-639, zoon van Clotaire II van Neustrië en koningin Bertrude. Dagobert I was (met Clovis I) zonder enige twijfel de bekendste der Merovingers. Hij had in ieder geval zeggenschap over het gehele rijk der Franken en wist dat zeer goed aan zijn buurlanden over te brengen. Hij wist een gezonde schatkist op te bouwen, een goede structuur van de kerk en was omringd door een raad van sterke mannen als Ouen, Eloi, Didier van Cahors en Paul van Verdun, waarvan de eerste drie heilig werden verklaard.
In 623 werd zijn vader koning van beide rijksdelen en droeg Dagobert op de machtige edelen van Austrasië de hofmeier Pepijn en Arnulf, bisschop van Metz, te beteugelen, Dagobert wist zich snel onder de hoede van zijn vader uit te werken en als onafhankelijk vorst te regeren, hoewel hij in 625 nog een huwelijk moest accepteren met de zuster van zijn stiefmoeder Sichilde, Gomatrude. In 629 verkreeg hij ongeveer het hele koninkrijk maar moest daarvoor wel zijn half-broer Caribert II en de partij die rond hem was gevormd, elimineren. Hij liet hem slechts een kleine strook rond Toulouse en bij diens dood in 632 verwierf hij ook dit laatste deel. In 631 vestigde hij zich definitief te Parijs, verstootte Gertrude onder het motto dat ze geen kinderen kon krijgen en trouwde de Neustrische Nantilde. Datzelfde jaar werd hij tijdens een tour door Austrasië in 630 verliefd op een jong meisje Ragentrude bij wie hij een zoon Sigebert verwekte die als Sigebert III koning van Austrasië werd. In 633 voerde hij een oorlog tegen de Wenden, een Slavisch volk onder gezag van een Samo, een Frank. Door geringe medewerking van de Austrasiërs voerde deze oorlog niet tot succes. Inmiddels bracht Nantilde ook een zoon ter wereld, Clovis, en Dagobert kwam met de Austrasische edelen overeen dat deze Clovis slechts Neustrië en Bourgondië zou erven. De laatste jaren voerde hij oorlog tegen Saksen en vooral tegen Gascogne. Tegen de laatste ondernam hij een expeditie die de bloem der edelen bevatte. Hoewel de expeditie met succes werd bekroond, werd vlak bij de Spaanse grens de hertog Arembert in een vernietigende hinderlaag gelokt, een feit waarin we één van de oorsprongen van de legende van het Roelantslied kunnen herkennen.
Hij had zes maîtresses, waaronder Ragnetrude, Ulfgonde en Berthilde.
koningin der Franken, regentes 639-640. Kort na het bestijgen van de troon verstootte Dagobert Gomatrude, de vrouw die hem door zijn vader was opgedrongen voor Nantilde die hij trouwde in ca. 629. Haar afkomst is onbekend. We weten echter dat haar broer Landegisel uitgebreide landgoederen bezat in de Limousin, bovendien was zij de tante van de echtgenote van Floachad, hofmeier, ze was dus niet van geringe afkomst. Andere bronnen beweerden echter dat zij wel van geringe, Slavische, komaf was en haar positie gebruikte om haar broer in het zadel te helpen en haar nicht een goed huwelijk te laten doen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Clovis*634  †657  23


Maurillon van Angouleme

Maurillon van Angouleme, geb. in 500.

tr.
met

Zuster van Ingeltrude , dr. van prins Baderich medekoning van Thüringen (Koning van Thuringen) en Amalberga der Vandalen, geb. circa 515.
in het testament van St. Bertrand noemde hij onder de personen die mede aanspraak gemaakt hadden op een deel van de erfenis van zijn moeder, Maurillon en diens zonen Aunulf en Arnulf. Deze namen zouden kunnen betekenen dat zij voorouders waren van St. Arnulf, die een kleinzoon Aunulf had. Maar Aunulf, de zoon van Maurillon liet zijn bezittingen gedeeltelijk na aan de kerk in Angoulème en kan mogelijk geïdentificeerd worden met de hertog Aunulf die het lichaam van Théodebert in 573 begroef in Angoulème. Er was echter ook nog een Maurillon onder de edellieden van die tijd, bisschop van Cahors, gestorven in 580, die identiek kan zijn aan "onze" Maurillon.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Palatina*537 Angouleme [Frankrijk] †600  63
Arnulf     


Zuster van Ingeltrude

Zuster van Ingeltrude , geb. circa 515.

tr.
met

Maurillon van Angouleme, geb. in 500.
in het testament van St. Bertrand noemde hij onder de personen die mede aanspraak gemaakt hadden op een deel van de erfenis van zijn moeder, Maurillon en diens zonen Aunulf en Arnulf. Deze namen zouden kunnen betekenen dat zij voorouders waren van St. Arnulf, die een kleinzoon Aunulf had. Maar Aunulf, de zoon van Maurillon liet zijn bezittingen gedeeltelijk na aan de kerk in Angoulème en kan mogelijk geïdentificeerd worden met de hertog Aunulf die het lichaam van Théodebert in 573 begroef in Angoulème. Er was echter ook nog een Maurillon onder de edellieden van die tijd, bisschop van Cahors, gestorven in 580, die identiek kan zijn aan "onze" Maurillon.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Palatina*537 Angouleme [Frankrijk] †600  63
Arnulf     


Ansbert

Ansbert , senator.

tr.
met

Bilichilde , dr. van Chrotbert (Robert) (paltsgraaf van Arras) en Théodrada , geb. circa 525, tr. (1) met Ansbert van Schelde.
ook voor hem gold dat hij nergens door tijdgenoten genoemd wordt en het waren slechts stambomen gemaakt in de Carolingische tijd die ons zijn naam geven. Er is echter aangetoond dat sommige van deze bronnen gecopieerd zijn van oude kronieken van Metz. Ook andere, onomastische (uit oogpunt van de naamkunde) argumenten, ondersteunen Ansbert als vader van Arnoald.
Bilichilde ?, als Ansbert, oude genealogiën noemen haar als echtgenote van Ansbert en zelfs als dochter van Clotaire I. Meer dan dat ze bestaan heeft is er niet en in bloedverwantschap stond tot de Merovingers blijft onzeker.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnoald