Genealogische website van Cees Hagenbeek
Bertha ?
Bertha ? .

tr.
met

Luthard graaf van Kleef, zn. van Eberhard I graaf van Kleef.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Baldur     


Gottfried II van Breda
Gottfried II van Breda, geb. in 1160, ovl. in 1216.

tr.
met

Lutgard van Perk (van Cuijck), van Cuijck, dr. van Hendrik II graaf van Cuyck (burggraaf van Utrecht) en Sophia van Rhenen (van Herpen) (erfdochter van Herpen, vermeld 1191-1203), geb. circa 1165, ovl. in 1219.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix*1200  †1251  51
Sophia*1200  †1237  37


Lutgard van Perk
Lutgard van Perk (van Cuijck), van Cuijck, geb. circa 1165, ovl. in 1219.

tr.
met

Gottfried II van Breda, zn. van Hendrik van Breda en Christina van Schoten ?, geb. in 1160, ovl. in 1216.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix*1200  †1251  51
Sophia*1200  †1237  37


Eberhard I van Kleef
Eberhard I graaf van Kleef,
, 1050 Teilung der Grafschaft.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Luthard     


Eberhard (1) van Kleef
Eberhard (1) van Kleef,
, Stifter der Kathedrale zu Wesel, Gründer von Neuß.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eberhard I     


Dirk van Rhenen
Dirk van Rhenen, Burggraaf van Utrecht.

tr.
met

N.N. van Bierbeek ? ((van Bierbeek?)).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sophia*1160  †1203  43


N.N. van Bierbeek ?
N.N. van Bierbeek ? ((van Bierbeek?)).

tr.
met

Dirk van Rhenen, zn. van Godfried II van Aarschot-Rhenen (vermeld 1125-1160, gegoed in Rhenen, Bemmel, Wormersbach, Herpen, half Asten (?), Perk, Anderlecht e) en Sophia van Bemmel van Kleef ?, Burggraaf van Utrecht.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sophia*1160  †1203  43


Balduin van Kleef
Balduin graaf van Kleef.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eberhard     


Johannes van Kleef
Johannes graaf van Kleef, ovl. na 812,
, Teilnehmer in 812 an der Gesandtschaft nach Constantiopel, Gemahlin Konstantia aus Constantinopel.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Balduin     


Jan Jacob Lodewijk ten Kate
Jan Jacob Lodewijk ten Kate, geb. Amsterdam in 1883.

  • Vader:
    Jan Jacob Lodewijk ten Kate, zn. van Dr Jan Jacob Lodewijk ten Kate (predikant, dichter, schrijver en vertaler) en Johanna Sophia Waldorp, geb. Middelburg op 12 jun 1850, kunstschilder, ovl. Loosduinen op 28 mei 1929,
    , Ten Kate volgde de Akademie der Bildenden Künste in München; hij was een leerling van Petrus Franciscus Greive en zijn oom Herman Frederik Carel ten Kate. In 1880 maakte hij een studiereis naar Zwitserland; Ten Kate kwam in 1890 terug naar Nederland en ging in Epe wonen; later woonde hij afwisselend in, Valkenburg (1901), Antwerpen (1903), Brussel (1906), Bloemendaal (1908) en keerde toen weer terug naar Den Haag. De werken van Ten Kate variëren van genrekunst, landschappen, portretten en afbeeldingen van dieren tot stadsgezichten, figuurvoorstellingen en strandgezichten. Hij verwierf in 1880 de door Z.M. Willem III uitgeschreven Prix d'Excellence voor zijn schilderij Hooioogst door vrouwen en kinderen op Marken; andere werken waren een portret van H.M. de koningin in het Hof van Arbitrage, een portret van Henri Dunant in het gebouw van het Rode Kruis, een allegorie Après la Guerre en Zegen des vredes, tr. (2) met Petronella Egidia de Florimont. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Amsterdam op 16 nov 1882.
 

tr. Amsterdam op 2 dec 1909
met

Wilhelmina Maria Barneveld, dr. van Christen Barneveld en Wilhelmina Maria Smit, geb. Amsterdam op 17 nov 1888


Reinhold van Kleef
Reinhold van Kleef.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes  †812   


Theoderich I van Kleef
Theoderich I graaf van Kleef.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reinhold     


Aelius (Helius) van Kleef
Aelius (Helius) graaf van Kleef, ovl. voor 732.

tr.
met

Beatrix van Teisterbant, ovl. in 732,
, dochter van: Dietrich der Bär+Beatrix.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theoderich I     


Raoul I van Vermandois
Raoul I graaf van Vermandois, geb. circa 1085, 1120 graaf van Vermandois, ovl. op 14 okt 1152.

tr.
met

Petronella (Alix) van Poitou, dr. van Willem X hertog van Aquitanië-Poitou (hertog van Aquitanië en graaf van Poitou) en Eleonora de Châtellerault, geb. circa 1125, ovl. na 24 okt 1153.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Raoul II*1145  †1167  22
Elizabeth*1143  †1182  39
Eleonora*1152  †1221  69


Alferade Gerardsdr van Eyndelsdorp
Alferade Gerardsdr van Eyndelsdorp (Alverade van Engelsdorp).

tr.
met

Willem van Wickenrade van Broekhuizen, zn. van Jan van Broeckhuijsen (ambtman van Rheinberg 1315-1354) en Sophie van Loe, ovl. in 1358,
, heer Willem van Broeckhuisen, ridder, door graaf Reinoud II in 1338 beleend met de heerlijkheid en het slot Wickradt tot een mansleen ten Zutphenschen rechte. Den 19e Maart 1339, bij de verheffing van het graafschap Gelre tot hertogdom door Keizer Lodewijk, wordt hij benoemd tot erfkamerling (SLICHTENHORST, a. v I 27 en VAN MIERIS, Charterb. 11, 616). Hij kreeg toen tevens de Ooster- of Steenweerd te Lobith met 50 morgen land aan den Rijn bij Elten, met twee zilveren bekers te verheergewaden. In 1344 is hij o. a. borg geweest bij het vernieuwen van de keuren der stad Nijmegen door Reinoud III (SLICHTENHORST, a. v, I 32). Hij was gehuwd met Alfrade, Gerritsdochter van Engelsdorp. In 1338 ontvangt Willem van Broichusen en zijn zoons bij Alffrade van Endelstorp Gerhardsdochter van graaf Reinald II van Gelre
de burcht te Wickrath met vesten, woningen, dijken, grachten,
visrecht, molen, voorburcht, woningen en huizen voor de burcht bij de kerspelkerk, de kerkegift, mannen, borchtmannen, lieden enz. in leen, te verheergewaden met 5 mark, als open huis.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sweder*1360  †1404  44
Johan     


Arnold II van Rode
Arnold II graaf van Rode, geb. circa 1090, vermeld 1119, 1123, 1125, ovl. circa 1125.

tr. circa 1120
met

Aleidis van Cuijck, dr. van Hendrick I graaf van Cuyck van Malsen (vermeld 1096-1108, burggraaf van Utrecht, heer van Cuijk) en Alveradis gravin van Hochstaden (vermeld 1108-1131), geb. circa 1100, vrouw van Osning, ovl. circa 1125,
, Erbin der Waldgrafschaft Osning


Aleidis van Cuijck
Aleidis van Cuijck, geb. circa 1100, vrouw van Osning, ovl. circa 1125,
, Erbin der Waldgrafschaft Osning.

 

tr. circa 1120
met

Arnold II graaf van Rode, zn. van Arnold van Rode (vermeld 1095..1119) en NN van Valkenburg of van Voeren, geb. circa 1090, vermeld 1119, 1123, 1125, ovl. circa 1125


Herman van Malsen in de Betuwe
Herman van Malsen in de Betuwe (van Kuyc), geb. circa 1040, Vice-graaf van Utrecht 1061, ovl. na 1080,
, Vermeld 1057-ca. 1080, vermoedelijk door keizer Hendrik IV (1056-1105) beleend met het land van Kuijc voor 1096, vice-graaf van Utrecht 1061. Met de regering van Herman I (1048-'68) begint voor de geschiedenis van de heren van Kuyc het eigenlijke historische tijdvak. Vanaf die tijd kunnen regelmatig de opvolgingen in het bestuur worden vastgesteld, mede door sinds die tijd bewaard gebleven oorkonden;
hij raakte in 1058 - samen met bisschop Willem van Utrecht, Lambertus III, graaf van Leuven, Wichard, voogd van Gelre, Anno, aartsbisschop van Keulen, Theoduinus, bisschop van Luik, en Egbert I, markgraaf van Brandenburg -, in oorlog met Floris I van Holland, omdat deze laatste was begonnen eigenmachtig tol te heffen op koopwaren die langs de rivieren in zijn gebied werden vervoerd, en bovendien onrechtmatig goederen in zijn bezit had, o.a. van het bisdom Utrecht. De verbondenen trokken als trouwe onderdanen en leenmannen van de keizer (het recht van watertol behoorde tot de z.g. regalia, d.w.z. aan de keizer als leenheer), maar natuurlijk ook uit welbegrepen eigenbelang, tegen Floris I te velde. Deze laatste, die zich legerde bij Oud-Heusden, werd gesteund door de West-Friezen. Omdat hij er echter van overtuigd was dat hij in kracht voor zijn tegenstanders zou moeten onderdoen, nam hij zijn toevlucht tot een list. Hij liet het hem omringende terrein uitgraven en de ontstane kuilen met rijshout en graszoden overdekken.
Ten gevolge daarvan stortten de aanvallers in de gegraven diepten, waar zij door elkaar verpletterd, of door de troepen van Floris, die een volledige overwinning behaalde, afgemaakt werden. Deze gebeurtenis maakte echter geen einde aan de oorlog; op 18 juni 1061 werd opnieuw slag geleverd, nu bij Nederhemert, een dorp tegenover Heusden, in de Bommelerwaard. De voorhoede van Floris' tegenstanders, die bestonden uit troepen van Keulen, Brandenburg en Cuijk, werd door de Hollandse graaf onmiddellijk aangegrepen en spoedig verslagen. De weggevluchte en hier en daar verstrooide vijanden verenigden zich echter langzamerhand weer en terwijl de vermoeide Hollandse krijgslieden onder het geboomte langs de Maas uitrustten, werden zij onverwacht door Herman I aangevallen. Na een schitterende verdediging vond Floris met nog honderden van zijn manschappen de dood.

tr. circa 1070
met

Ida van Boulogne, dr. van Eustache II van Boulogne (graaf van Boulogne) en Ida van Neder-Lotharingen, geb. circa 1040, ovl. in 1106,
, Overleden 1106, huwt ca 1070 Herman van Malsen, geboren ca 1040, vermeld 1057-ca.1080; graaf van Cuyck, 1061 burggraaf van Utrecht. Waarschijnlijk door Hendrik IV met Cuyck beleend.
NOTA BENE: Ida van Boulogne blijkt een fantasienaam te zijn. Haar naam is hypothisch en recent betwijfeld, en haar vermeende vader Eustache II van Boulogne had voorzover gereconstrueerd kan worden geen dochter Ida gehad hebben.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrick I*1070  †1108  38
Andreas*1075  †1139  64
Godfried*1070  †1134  64
Heilwig*1075  †1128  53


Adalbert I von Ballenstedt
Adalbert I Graf von Ballenstedt.

tr.
met

Hidda (1) , dr. van Hodo I Markgraf von der Niederlausitz en Frederuna von dem Ostmark?.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eisiko  †1059   
Uta     


Andreas van Cuijk
Andreas van Cuijk, geb. circa 1075, bisschop van Utrecht (1128-1139), ovl. op 23 jun 1139,
, Aartsdiaken en later (dom)proost van St Lambert te Luik, proost van St Pieter te Luik, proost van Emmerik, waarnemend bisschop van Luik (1121-1123), bisschop van Utrecht (1128-1139).