Genealogische website van Cees Hagenbeek
Cornelis Dircks van IJperlaen
Cornelis Dircks van IJperlaen.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     


Willem Florisz Yperlaen
Willem Florisz Yperlaen.


Joost Jansz de Rijck
Joost Jansz de Rijck, doopgetuige van zijn kleinzoon Cors van Tol Leiderdorp op 1 jan 1661,
, uit de op 5 april 1644 verleden akte fol. 129 blijkt dat Jan en Floris broers zijn.

tr. circa 1625
met

Claertje Dircxsdr van Borsselen, dr. van Dirck Mattheusz (steenplaetser) en Marrichien Jansdochter van Borselen, doopgetuige van haar kleinzoon Cors van Tol Leiderdorp op 1 jan 1661.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje*1630     
Jan*1632     
Dirck  †1683   
Bouwen*1634     


Jannetje Joosten de Rijck
Jannetje Joosten de Rijck, geb. circa 1630.

otr. Leiderdorp op 13 mrt 1655, tr. Zoeterwoude
met

Vincent Corssen (Cent) van Tol, doopgetuige van zijn neef Joost Bouwens de Rijck Leiderdorp op 10 jan 1677.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirckgien~1657 Leiderdorp    
Cors~1661 Leiderdorp    


Vincent Corssen van Tol
Vincent Corssen (Cent) van Tol, doopgetuige van zijn neef Joost Bouwens de Rijck Leiderdorp op 10 jan 1677.

otr. Leiderdorp op 13 mrt 1655, tr. Zoeterwoude
met

Jannetje Joosten de Rijck, dr. van Joost Jansz de Rijck en Claertje Dircxsdr van Borsselen, geb. circa 1630.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirckgien~1657 Leiderdorp    
Cors~1661 Leiderdorp    


Dirckgien van Tol
Dirckgien van Tol, ged. Leiderdorp op 28 feb 1657 (getuigen: Theunis Dirckxsen van Borsselen en Fijtgen Willems).


Dirck Joosten de Rijck
Dirck Joosten de Rijck, ovl. voor feb 1683.

tr. Leiderdorp op 20 apr 1673
met

Machtelt Hendricx of Cornelis van der Seist (Sijen)


Machtelt Hendricx of Cornelis van der Seist
Machtelt Hendricx of Cornelis van der Seist (Sijen).

tr. Leiderdorp op 20 apr 1673
met

Dirck Joosten de Rijck, zn. van Joost Jansz de Rijck en Claertje Dircxsdr van Borsselen, ovl. voor feb 1683


Bouwen Joosten de Rijck
Bouwen Joosten de Rijck, geb. circa 1634.

otr. Leiderdorp op 7 jul 1658, tr. Zwammerdam op 20 jul 1658
met

Annitje Willems.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joost~1677 Leiderdorp    


Annitje Willems
Annitje Willems.

otr. Leiderdorp op 7 jul 1658, tr. Zwammerdam op 20 jul 1658
met

Bouwen Joosten de Rijck, zn. van Joost Jansz de Rijck en Claertje Dircxsdr van Borsselen, geb. circa 1634.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joost~1677 Leiderdorp    


Joost Bouwens de Rijck
Joost Bouwens de Rijck, ged. Leiderdorp op 10 jan 1677 (getuige: zijn aangetrouwd oom Vincent Corssen van Tol).


Claertje Dircxsdr van Borsselen
Claertje Dircxsdr van Borsselen, doopgetuige van haar kleinzoon Cors van Tol Leiderdorp op 1 jan 1661.

tr. circa 1625
met

Joost Jansz de Rijck, zn. van Jan de Rijck, doopgetuige van zijn kleinzoon Cors van Tol Leiderdorp op 1 jan 1661,
, uit de op 5 april 1644 verleden akte fol. 129 blijkt dat Jan en Floris broers zijn.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje*1630     
Jan*1632     
Dirck  †1683   
Bouwen*1634     Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
2.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (8 dec 1574 blz. 170)


Jan de Rijck
Jan de Rijck.

2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joost     
Jan     


Jan Jansz de Rijck
Jan Jansz de Rijck, doopgetuige van Claes van Borsselen Leiderdorp op 30 mei 1649,
, op 4 april 1644 machtigt Jan Jansz. de Rijck te Leyderdorp Claes Claes Moy een leen over te dragen aan Joost Jansz. de Rijck en Mauring Matheusz. van Borsselen. Op 30-8-1644 worden zij na overdracht door gemachtigde Claes Claes Moy elk beleend met de helft van het leen zijnde 1/3 deel van een woning met huis en getimmerte en 16 morgen 44 roeden land in de Acht Hoeven te Leiderdorp, zoals blijkt uit de procuratie verleden voor notaris Dirck Jansz. van Versanevelt.
Uit de op 5 april 1644 bij dezelfde notaris verleden akte fol. 129 blijkt dat Jan en Floris als broers samen met Mauringh Mattheusz van Borsselen uit de nalatenschap van Dirck Matheuszn, steenplaetser een leenbrief van de Domproost van Utrecht hadden, die daar ook verleden is.

tr.
met

Theuntgen Dircxsdr van Borselen, dr. van Dirck Mattheusz (steenplaetser) en Marrichien Jansdochter van Borselen, geb. circa 1620, doopgetuige van haar achternicht Maertje van Borsselen Leiderdorp op 22 jan 1645.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietgen  †1679   


Mauringh Mattheusz van Borsselen
Mauringh Mattheusz van Borsselen, woont Achthoven in sep 1639, ovl. voor apr 1653,
, 30-9-1639: Mauring Matheusz. bij dode van zijn vader Mathijs Dircksz. (6, fol. 165v; 10-3-1640 huwelijkse voorwaarden gepasseerd voor notaris Claes Claesz. Moy te Leyden tussen Mouringh Matheusz. van Borsselen, jongeman wonende in Achthoven in Leyderdorp, geassisteerd met zijn aangetrouwde ooms Jans Jansz. de Rijck en Willem Gerritsz. Hals, en Aechje Woutersdochter van Cleyenburch, wonende aldaar, met Willem Jansz. en Willem Claes Josten, voogden van vaderszijde, en met Huybrecht van Spruytenburch, substituut baljuw van Rhijnlandt, en Jan Willemsz. Ruith, 6, fol. 177).

tr. na 1640, Leen 9C deel van een woning met huis en getimmerte en 16 morgen 44 roede land. Op 30-9-1639: Mauring Matheusz. bij dode van zijn vader Mathijs Dircksz. (6, fol. 165v; 10-3-1640 zijn huwelijkse voorwaarden gepasseerd voor notaris Claes Claesz. Moy te Leyden tussen Mouringh Matheusz. van Borsselen, jongeman wonende in Achthoven in Leyderdorp, geassisteerd met zijn aangetrouwde ooms Jans Jansz. de Rijck en Willem Gerritsz. Hals, en Aechje Woutersdochter van Cleyenburch, wonende aldaar, met Willem Jansz. en Willem Claes Josten, voogden van vaderszijde, en met Huybrecht van Spruytenburch, substituut baljuw van Rhijnlandt, en Jan Willemsz. Ruith, 6, fol. 177)
met

Aegje Wouters van Cleijenburgh, otr. (2) Leiderdorp op 30 apr 1653 met Jan Claesen van Outshoorn. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes~1649 Leiderdorp    
Maertje~1645 Leiderdorp    
Willemtie*1642     


Claes van Borsselen
Claes van Borsselen, ged. Leiderdorp op 30 mei 1649 (getuigen: Jan Jansz de Rijck, Willem Janssen van en Maertgen Wouters \van Cleijenburgh).


Aegje Wouters van Cleijenburgh
Aegje Wouters van Cleijenburgh.

tr. (1) na 1640, Leen 9C deel van een woning met huis en getimmerte en 16 morgen 44 roede land. Op 30-9-1639: Mauring Matheusz. bij dode van zijn vader Mathijs Dircksz. (6, fol. 165v; 10-3-1640 zijn huwelijkse voorwaarden gepasseerd voor notaris Claes Claesz. Moy te Leyden tussen Mouringh Matheusz. van Borsselen, jongeman wonende in Achthoven in Leyderdorp, geassisteerd met zijn aangetrouwde ooms Jans Jansz. de Rijck en Willem Gerritsz. Hals, en Aechje Woutersdochter van Cleyenburch, wonende aldaar, met Willem Jansz. en Willem Claes Josten, voogden van vaderszijde, en met Huybrecht van Spruytenburch, substituut baljuw van Rhijnlandt, en Jan Willemsz. Ruith, 6, fol. 177)
met

Mauringh Mattheusz van Borsselen, zn. van Mattheus Dircxsz van Borsselen, woont Achthoven in sep 1639, ovl. voor apr 1653,
, 30-9-1639: Mauring Matheusz. bij dode van zijn vader Mathijs Dircksz. (6, fol. 165v; 10-3-1640 huwelijkse voorwaarden gepasseerd voor notaris Claes Claesz. Moy te Leyden tussen Mouringh Matheusz. van Borsselen, jongeman wonende in Achthoven in Leyderdorp, geassisteerd met zijn aangetrouwde ooms Jans Jansz. de Rijck en Willem Gerritsz. Hals, en Aechje Woutersdochter van Cleyenburch, wonende aldaar, met Willem Jansz. en Willem Claes Josten, voogden van vaderszijde, en met Huybrecht van Spruytenburch, substituut baljuw van Rhijnlandt, en Jan Willemsz. Ruith, 6, fol. 177).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes~1649 Leiderdorp    
Maertje~1645 Leiderdorp    
Willemtie*1642     

otr. (2) Leiderdorp op 30 apr 1653
met

Jan Claesen van Outshoorn


Maertje van Borsselen
Maertje van Borsselen, ged. Leiderdorp op 22 jan 1645 (getuigen: haar oudtante Theuntgen Dircxsdr van Borselen, Teunis Dirkse van Borsselen).


Willemtie Mourings van Borselen
Willemtie Mourings van Borselen, geb. circa 1642.

otr. Leiderdorp op 14 feb 1665
met

Jan Joosten de Rijck (de Rijk), zn. van Joost Jansz de Rijck en Claertje Dircxsdr van Borsselen, geb. circa 1632, geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje~1669 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Dirck Willems van Borsselen
Dirck Willems van Borsselen1, geb. circa 1594, ondermeester steenplaetser,
,
87B. Het leen groot 1 morgen land gemeen in een kamp van 2 morgen, waarvan de andere helft in leen wordt gehouden van de Lecke en Polanen door Maerten van Schouwen van Endegeest, belend ten oosten: de 4 morgen van de woning ter Mersche, ten zuiden: het klooster van Reynsburg, ten noorden: het Sint Catherinezusterhuis te Leyden, strekkende westwaarts over de Hoge Merschedijk tot in de Rijn wordt op 27-3-1641 door Dirck Willemsz. van Borsselen bij dode van zijn vader Willem Jansz. en overgedragen aan Simon Heyndricksz. van Heyninghen (L, fol. 19).

tr. (1)
met

Jannetje Cornelisdr van Egmond, ovl. voor feb 1656.

otr. (2) Warmond op 5 feb 16564, tr. Leiderdorp op 20 feb 16565
met

Jannetje Cornelisdr Wijckniet, geb. Warmond, tr. (2) met Jacob Dircxszn Deecken, ovl. voor feb 1656. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.Weeskamer Leiden (WL005), RA Leiden, Inventarisnr.: 1, Leiden, 1634 (4 jul 1634)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 33)
3.Leenkamer van de Hof te Wassenaar (HL 005), N.A., C. Hoek, Ons Voorgeslacht, Kwadijk, van 1226 tot 1714 (5 okt 1609)
4.Trouwboek Warmond (T 178), RA Leiden, DTB Warmond, Inventarisnr.: 715, NH, Voorhout, van 1645 tot 1671 (5 feb 1656 blz. 52)
5.Trouwboek Leiderdorp (T 352), RA Leiden, DTB Leiderdorp, Inventarisnr.: 1474, Leiderdorp, van 1641 tot 1691 (20 feb 1656 blz. 146)