Genealogische website van Cees Hagenbeek
Jannetje de Rijk
Jannetje de Rijk, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 13 okt 1669 (getuige: Aegje Wouters).


Anthonie Dircxsz van Borsselen
Anthonie Dircxsz van Borsselen,
, Jonge Jan Fransz. van Borsselen te Leyderdorp, ontvangt 13 Mei 1634 hulde door meester Cornelis Hendricxz. van Swieten volgens machtiging d.d. 20-4-1634 voor notaris Pieter Dircxz. van Leeuwen te Leyden, bij dode van zijn vader Frans Jansz. van Borsselen en draagt het leen over aan Anthonis Dircxz., steenplaatser, daar zijn vader er indertijd ten onrechte mee was beleend in plaats van diens vader Dirc Matheusz. (6, fol. 100-101).Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
2.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (8 dec 1574 blz. 170)


Theuntgen Dircxsdr van Borselen
Theuntgen Dircxsdr van Borselen, geb. circa 1620, doopgetuige van haar achternicht Maertje van Borsselen Leiderdorp op 22 jan 1645.

tr.
met

Jan Jansz de Rijck, zn. van Jan de Rijck, doopgetuige van Claes van Borsselen Leiderdorp op 30 mei 1649,
, op 4 april 1644 machtigt Jan Jansz. de Rijck te Leyderdorp Claes Claes Moy een leen over te dragen aan Joost Jansz. de Rijck en Mauring Matheusz. van Borsselen. Op 30-8-1644 worden zij na overdracht door gemachtigde Claes Claes Moy elk beleend met de helft van het leen zijnde 1/3 deel van een woning met huis en getimmerte en 16 morgen 44 roeden land in de Acht Hoeven te Leiderdorp, zoals blijkt uit de procuratie verleden voor notaris Dirck Jansz. van Versanevelt.
Uit de op 5 april 1644 bij dezelfde notaris verleden akte fol. 129 blijkt dat Jan en Floris als broers samen met Mauringh Mattheusz van Borsselen uit de nalatenschap van Dirck Matheuszn, steenplaetser een leenbrief van de Domproost van Utrecht hadden, die daar ook verleden is.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietgen  †1679   Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
2.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (8 dec 1574 blz. 170)


Jan Dircxsz van Borsselen
Jan Dircxsz van Borsselen, ovl. voor apr 1634.Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
2.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (8 dec 1574 blz. 170)


Jannetje Cornelisdr van Egmond
Jannetje Cornelisdr van Egmond, ovl. voor feb 1656.

tr.
met

Dirck Willems van Borsselen1, zn. van Willem Jans van Borsselen (steenplaetser te Oegstgeest) en Neeltje Cornelisdr, geb. circa 1594, ondermeester steenplaetser,
,
87B. Het leen groot 1 morgen land gemeen in een kamp van 2 morgen, waarvan de andere helft in leen wordt gehouden van de Lecke en Polanen door Maerten van Schouwen van Endegeest, belend ten oosten: de 4 morgen van de woning ter Mersche, ten zuiden: het klooster van Reynsburg, ten noorden: het Sint Catherinezusterhuis te Leyden, strekkende westwaarts over de Hoge Merschedijk tot in de Rijn wordt op 27-3-1641 door Dirck Willemsz. van Borsselen bij dode van zijn vader Willem Jansz. en overgedragen aan Simon Heyndricksz. van Heyninghen (L, fol. 19), tr. (2) met Jannetje Cornelisdr Wijckniet. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.Weeskamer Leiden (WL005), RA Leiden, Inventarisnr.: 1, Leiden, 1634 (4 jul 1634)
2.Trouwboek Warmond (T 178), RA Leiden, DTB Warmond, Inventarisnr.: 715, NH, Voorhout, van 1645 tot 1671 (5 feb 1656 blz. 52)
3.Trouwboek Leiderdorp (T 352), RA Leiden, DTB Leiderdorp, Inventarisnr.: 1474, Leiderdorp, van 1641 tot 1691 (20 feb 1656 blz. 146)


Jannetje Cornelisdr Wijckniet
Jannetje Cornelisdr Wijckniet, geb. Warmond.

otr. (1) Warmond op 5 feb 16561, tr. Leiderdorp op 20 feb 16562
met

Dirck Willems van Borsselen3, zn. van Willem Jans van Borsselen (steenplaetser te Oegstgeest) en Neeltje Cornelisdr, geb. circa 1594, ondermeester steenplaetser,
,
87B. Het leen groot 1 morgen land gemeen in een kamp van 2 morgen, waarvan de andere helft in leen wordt gehouden van de Lecke en Polanen door Maerten van Schouwen van Endegeest, belend ten oosten: de 4 morgen van de woning ter Mersche, ten zuiden: het klooster van Reynsburg, ten noorden: het Sint Catherinezusterhuis te Leyden, strekkende westwaarts over de Hoge Merschedijk tot in de Rijn wordt op 27-3-1641 door Dirck Willemsz. van Borsselen bij dode van zijn vader Willem Jansz. en overgedragen aan Simon Heyndricksz. van Heyninghen (L, fol. 19), tr. (1) met Jannetje Cornelisdr van Egmond. Uit dit huwelijk geen kinderen.

tr. (2)
met

Jacob Dircxszn Deecken, ovl. voor feb 1656.

Bronnen:
1.Trouwboek Warmond (T 178), RA Leiden, DTB Warmond, Inventarisnr.: 715, NH, Voorhout, van 1645 tot 1671 (5 feb 1656 blz. 52)
2.Trouwboek Leiderdorp (T 352), RA Leiden, DTB Leiderdorp, Inventarisnr.: 1474, Leiderdorp, van 1641 tot 1691 (20 feb 1656 blz. 146)
3.Weeskamer Leiden (WL005), RA Leiden, Inventarisnr.: 1, Leiden, 1634 (4 jul 1634)


Jacob Dircxszn Deecken
Jacob Dircxszn Deecken, ovl. voor feb 1656.

tr.
met

Jannetje Cornelisdr Wijckniet, geb. Warmond, tr. (1) met Dirck Willems van Borsselen3. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.Trouwboek Warmond (T 178), RA Leiden, DTB Warmond, Inventarisnr.: 715, NH, Voorhout, van 1645 tot 1671 (5 feb 1656 blz. 52)
2.Trouwboek Leiderdorp (T 352), RA Leiden, DTB Leiderdorp, Inventarisnr.: 1474, Leiderdorp, van 1641 tot 1691 (20 feb 1656 blz. 146)
3.Weeskamer Leiden (WL005), RA Leiden, Inventarisnr.: 1, Leiden, 1634 (4 jul 1634)


Mattheus Dircxsz van Borsselen
Mattheus Dircxsz (Matthijs) van Borsselen, ovl. voor mrt 1639.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mauringh  †1653   Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
2.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (8 dec 1574 blz. 170)


Dirckgen Dircxdr van Borsselen
Dirckgen Dircxdr van Borsselen, ovl. circa 1641.

tr.
met

Willem Gerritsz Haes.

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
2.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (8 dec 1574 blz. 170)


Willem Jans van Borsselen
Willem Jans van Borsselen1,2, geb. circa 1559, steenplaetser te Oegstgeest woonde aan de Hoge Morsch, ovl. voor mrt 1641,
, krijgt op 5 october 1609 na overdracht door zijn broer Claes Jansz. aldaar (I, fol. 23) in leen 1 morgen land gemeen in een kamp van 2 morgen, waarvan de andere helft in leen wordt gehouden van de Lecke en Polanen door Maerten van Schouwen van Endegeest, belend ten oosten: de 4 morgen van de woning ter Morsche, ten zuiden: het klooster van Reynsburg, ten noorden: het Sint Catherinezusterhuis te Leyden, strekkende westwaarts over de Hoge Morschdijk tot in de Rijn.
Drie kampen weiland aaneen, groot 5 morgen 4 roeden bij meting door Jan Pietersz. Dou, zuidoost: François van Hoogstraten, zuidwest: Cornelis Cornelisz. van Borssen,
noordwest: N.N. van Borssen en Marietje Nikolaasdr, weduwe Jan Vechtersz, en erven Cornelis Jan Fransz, noordoost: Arnout Gerardsz. van Borsele, komend met een hoek aan de omdijkte wetering of Leisloot, met overpad voor erven Cornelis Jan Fransz. Overdracht van dit leen op 5-10-1619: Nikolaas Buyck bij overdracht door Gerard Simonsz. van Luttelgeest voor Thomas Jacobsz. van Zwieten, Geertje Gerardsdr, weduwe Simon Sibrandsz, zijn moeder, bevestigd door Willem en Frans, zoons van Jan van Borssen, ook voor Jan, zoon van Nikolaas Jansz. van Borssen, wijlen hun broer, Boudijn Arnoutsz. van Leeuwen voor diens vrouw en Dirk Matthijs Steenplaatser voor diens vrouw, erven van Jan Fransz. Steenplaatser, 700 fol. 102.

tr.
met

Neeltje Cornelisdr4, geb. circa 1555, ovl. circa 1633.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck*1594     
Rijkland*1576  †1642  66
Jan*1585  †1634 Oegstgeest 49Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 33)
2.Leenkamer van de Hof te Wassenaar (HL 005), N.A., C. Hoek, Ons Voorgeslacht, Kwadijk, van 1226 tot 1714 (5 okt 1609)
3.Notariele akte Leiden (Notar005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
4.Weeskamer Leiden (WL005), RA Leiden, Inventarisnr.: 1, Leiden, 1634 (4 jul 1634)


Jan Fransz van Borsselen
Jan Fransz van Borsselen1, geb. Leiderdorp in 1523, ondermeester Ve steenplaets buiten Leiden, ondertrouw getuige van zijn zoon Frans Jansz van Borsselen en Annetje Michels Leiden op 23 apr 1580, ondertrouw getuige van Dirck Mattheusz en zijn dochter Marrichien Jansdochter van Borselen Leiden op 8 dec 1584, ovl. Leiden op 29 jan 1587,
, ondermeester van een steenplaats buiten Leiden, woonde te Leiderdorp, bezat land te Zoeterwoude en Leiderdorp, was op 21-6-1573 ca 50 jaar (ONA Leiden 3, fol 76; ONA Leiden 5 fol 37).

tr. (1) circa 1551, het paar bezat een leengoed te Leiderdorp
met

Aeltje Claesdr1, geb. circa 1525, ondertrouw getuige van Boudijn Aertsz van Leeuwen en haar dochter Anna Jans van Borsselen Leiden op 11 mei 1585, ovl. voor 1619,
, is boedelhoudster van wijlen Jan Fransz, steenplaetser op de Hogemorsch in de ambacht van Oegstgeest, geholpen met Jan Fransz haer oudste zoon, Claes Fransz en Dircq Matheus als man ende voocht van Marijtgen Jansdr, vervangende dezelve Frans Claesz ende Dirck Jansz, Willem Jansz ende Bouwen Aertsz als man ende voocht van Anna Jansdr haer broeder en haer zwager, respective kinderen ende mede erfgenamen van de voorsijden Jan Fransz za. ter eenre ende Dirck Claesz wonende tot Benthuijsen, als schoonvader ende Adriaen Dircx wonende bij Vriesecoop als oom ende zulcx als bloetvoochden van Grietgen Jansdr naegelaten weeskint van za. Jan Jansz geprocreert bij Adriane Dircx tegenwoordich huijsvrouwe van voornoemde Dirck Claesz mede erfgename van voors. Jan Fransz des weeskints za. bestevader ter andere zijde.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans*1552 Leiderdorp †1633  81
Claes     
Cornelis*1555  †1616  61
Marrichien*1557 Oegstgeest    
Willem*1559  †1641  82
Anna*1560 Oegstgeest    

tr. (2)
met

Annetje Michels.

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)


Claes Jansz van Borsselen
Claes Jansz van Borsselen1, woont Oegstgeest in aug 1595,
, Claes Jans te Oegstgeest krijgt op 29 aug 1595 in leen van Jan van Veen te Leiden 1 morgen land gemeen in een kamp van 2 morgen, waarvan de andere helft in leen wordt gehouden van de Lecke en Polanen door Maerten van Schouwen van Endegeest, belend ten oosten: de 4 morgen van de woning ter Mersche, ten zuiden: het klooster van Reynsburg, ten noorden: het Sint Catherinezusterhuis te Leyden, strekkende westwaarts over de Hoge Morschdijk tot in de Rijn.

tr. Oegstgeest circa 1570
met

Geertje Willems van Egmond3, dr. van Willem Gijsbertsz van Egmond (bouwmeester van de abdij van Rijnsburg) en Marijtje Andries Peyns, geb. circa 1553,
, Op 8-2-1641” compareert Geertgen Willemsdr, weduwe van Ysbrant Symonsz. Duyndam, won. tot Rijnsburg, geassisteerd met Rochus Jansz, haar voogd. Er was in die tijd maar één Rochus Jansz. in Rijnsburg, bovendien bewijst zijn merk
onder deze acte, dat hij dezelfde is als mijn voorvader Rochus Jansz. Lipsius.
Hoewel lang niet altijd, bestaat er toch niet zelden een familierelatie in geval van voogdijschap, zodat het de moeite waard leek om mijn aandacht te richten op Geertgen Willemdr. en Ysbrant Symonsz. Duyndam. Mijn belangstelling ging
met name uit naar Geertgen Willemsdr, omdat haar patronym gelijk was aan de naam van de tweede zoon van Marijtgen Cornelisdr.
Geertgen Willemsdr. was een van Egmond, dochter van
Willem Gijsbertsz. en Marijtgen Andriesdr. (Peyns), die op de Oude Vliet bij Rijnsburg woonden. Ysbrant Symonsz. Duyndam was een zoon van Symon Lenertsz.
van Duyniiam en Neeltgen Huybertsdr. (Paus), die in het Campvierendeel van Rijnsburg woonden, tr. (2) circa 1616 met IJsbrant Simonsz van Duyndam, geb. circa 1560, ovl. op 8 feb 1641. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1590 Rijnsburg †1634 Oegstgeest 44Bronnen:
1.Leenkamer van de Hof te Wassenaar (HL 005), N.A., C. Hoek, Ons Voorgeslacht, Kwadijk, van 1226 tot 1714 (29 aug 1595)
2.Notariele akte Leiden (Notar005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 468)


Dirck Mattheusz
Dirck Mattheusz1, geb. Leiden circa 1560, steenplaetser, ovl. voor apr 1634.

otr. Leiden op 8 dec 1584 (getuigen: haar vader Jan Fransz van Borsselen, bruidegom: Matheus Ghijsbertsz vader en getuige bruid: Jan Fransz vader)2
met

Marrichien Jansdochter (Marijtgen) van Borselen1, dr. van Jan Fransz van Borsselen (ondermeester Ve steenplaets buiten Leiden) en Aeltje Claesdr, geb. Oegstgeest circa 1557, tr. (2) met Cornelis Jansz. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mattheus  †1639   
Theuntgen*1620     
Dirckgen  †1641   
Jan  †1634   
Claertje     
Anthonie     Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
2.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (8 dec 1574 blz. 170)


Marrichien Jansdochter van Borselen
Marrichien Jansdochter (Marijtgen) van Borselen1, geb. Oegstgeest circa 1557.

otr. (1) Leiden op 8 dec 1584 (getuigen: haar vader Jan Fransz van Borsselen, bruidegom: Matheus Ghijsbertsz vader en getuige bruid: Jan Fransz vader)2
met

Dirck Mattheusz1, zn. van Matheus Ghijsbertsz (steenplaatser te Leiderdorp), geb. Leiden circa 1560, steenplaetser, ovl. voor apr 1634.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mattheus  †1639   
Theuntgen*1620     
Dirckgen  †1641   
Jan  †1634   
Claertje     
Anthonie     

tr. (2) na 1600
met

Cornelis Jansz.

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)
2.K.O. register A Leiden (T 006), RA Leiden, DTB Leiden, A 1, Leiden, van 1575 tot 1795 (8 dec 1574 blz. 170)


Willem Gerritsz Haes
Willem Gerritsz Haes.

tr.
met

Dirckgen Dircxdr van Borsselen, dr. van Dirck Mattheusz (steenplaetser) en Marrichien Jansdochter van Borselen, ovl. circa 1641


Jan Claesen van Outshoorn
Jan Claesen van Outshoorn.

otr. Leiderdorp op 30 apr 1653
met

Aegje Wouters van Cleijenburgh, tr. (1) met Mauringh Mattheusz van Borsselen. Uit dit huwelijk 3 kinderen


Neeltje Cornelisdr
Neeltje Cornelisdr1, geb. circa 1555, ovl. circa 1633.

tr.
met

Willem Jans van Borsselen2,3, zn. van Jan Fransz van Borsselen (ondermeester Ve steenplaets buiten Leiden) en Aeltje Claesdr, geb. circa 1559, steenplaetser te Oegstgeest woonde aan de Hoge Morsch, ovl. voor mrt 1641,
, krijgt op 5 october 1609 na overdracht door zijn broer Claes Jansz. aldaar (I, fol. 23) in leen 1 morgen land gemeen in een kamp van 2 morgen, waarvan de andere helft in leen wordt gehouden van de Lecke en Polanen door Maerten van Schouwen van Endegeest, belend ten oosten: de 4 morgen van de woning ter Morsche, ten zuiden: het klooster van Reynsburg, ten noorden: het Sint Catherinezusterhuis te Leyden, strekkende westwaarts over de Hoge Morschdijk tot in de Rijn.
Drie kampen weiland aaneen, groot 5 morgen 4 roeden bij meting door Jan Pietersz. Dou, zuidoost: François van Hoogstraten, zuidwest: Cornelis Cornelisz. van Borssen,
noordwest: N.N. van Borssen en Marietje Nikolaasdr, weduwe Jan Vechtersz, en erven Cornelis Jan Fransz, noordoost: Arnout Gerardsz. van Borsele, komend met een hoek aan de omdijkte wetering of Leisloot, met overpad voor erven Cornelis Jan Fransz. Overdracht van dit leen op 5-10-1619: Nikolaas Buyck bij overdracht door Gerard Simonsz. van Luttelgeest voor Thomas Jacobsz. van Zwieten, Geertje Gerardsdr, weduwe Simon Sibrandsz, zijn moeder, bevestigd door Willem en Frans, zoons van Jan van Borssen, ook voor Jan, zoon van Nikolaas Jansz. van Borssen, wijlen hun broer, Boudijn Arnoutsz. van Leeuwen voor diens vrouw en Dirk Matthijs Steenplaatser voor diens vrouw, erven van Jan Fransz. Steenplaatser, 700 fol. 102.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck*1594     
Rijkland*1576  †1642  66
Jan*1585  †1634 Oegstgeest 49Bronnen:
1.Weeskamer Leiden (WL005), RA Leiden, Inventarisnr.: 1, Leiden, 1634 (4 jul 1634)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 33)
3.Leenkamer van de Hof te Wassenaar (HL 005), N.A., C. Hoek, Ons Voorgeslacht, Kwadijk, van 1226 tot 1714 (5 okt 1609)


Aeltje Claesdr
Aeltje Claesdr1, geb. circa 1525, ondertrouw getuige van Boudijn Aertsz van Leeuwen en haar dochter Anna Jans van Borsselen Leiden op 11 mei 1585, ovl. voor 1619,
, is boedelhoudster van wijlen Jan Fransz, steenplaetser op de Hogemorsch in de ambacht van Oegstgeest, geholpen met Jan Fransz haer oudste zoon, Claes Fransz en Dircq Matheus als man ende voocht van Marijtgen Jansdr, vervangende dezelve Frans Claesz ende Dirck Jansz, Willem Jansz ende Bouwen Aertsz als man ende voocht van Anna Jansdr haer broeder en haer zwager, respective kinderen ende mede erfgenamen van de voorsijden Jan Fransz za. ter eenre ende Dirck Claesz wonende tot Benthuijsen, als schoonvader ende Adriaen Dircx wonende bij Vriesecoop als oom ende zulcx als bloetvoochden van Grietgen Jansdr naegelaten weeskint van za. Jan Jansz geprocreert bij Adriane Dircx tegenwoordich huijsvrouwe van voornoemde Dirck Claesz mede erfgename van voors. Jan Fransz des weeskints za. bestevader ter andere zijde.

tr. circa 1551, het paar bezat een leengoed te Leiderdorp
met

Jan Fransz van Borsselen1, zn. van Frans van Borsselen, geb. Leiderdorp in 1523, ondermeester Ve steenplaets buiten Leiden, ondertrouw getuige van zijn zoon Frans Jansz van Borsselen en Annetje Michels Leiden op 23 apr 1580, ondertrouw getuige van Dirck Mattheusz en zijn dochter Marrichien Jansdochter van Borselen Leiden op 8 dec 1584, ovl. Leiden op 29 jan 1587,
, ondermeester van een steenplaats buiten Leiden, woonde te Leiderdorp, bezat land te Zoeterwoude en Leiderdorp, was op 21-6-1573 ca 50 jaar (ONA Leiden 3, fol 76; ONA Leiden 5 fol 37), tr. (2) met Annetje Michels. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans*1552 Leiderdorp †1633  81
Claes     
Cornelis*1555  †1616  61
Marrichien*1557 Oegstgeest    
Willem*1559  †1641  82
Anna*1560 Oegstgeest    Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar005), RA Leiden, Not. Arch. 0506 Leiden, Inventarisnr.: 16, Boeldelverdeling, Salomon Lenaertsz. van der Wuert, Leiden, van 1571 tot 1614 (3 nov 1587 akte 296)


Frans van Borsselen
Frans van Borsselen, geb. waarschijnlijk Leiderdorp circa 1495, ovl. in 1522,
, filiatie niet bewezen.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1523 Leiderdorp †1587 Leiden 64Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 67)
2.Karel de Grote, reeks 211 (A 164), A 164


Rijkland Willem van Borsselen
Rijkland Willem van Borsselen, geb. circa 1576, ovl. na 1642.Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 33)
2.Leenkamer van de Hof te Wassenaar (HL 005), N.A., C. Hoek, Ons Voorgeslacht, Kwadijk, van 1226 tot 1714 (5 okt 1609)
3.Weeskamer Leiden (WL005), RA Leiden, Inventarisnr.: 1, Leiden, 1634 (4 jul 1634)