Genealogische website van Cees Hagenbeek
Annigje Jager
Annigje Jager, ged. Sliedrecht op 12 dec 1723 (getuigen: Huijbert Bastiaansz Visser en Aaltje Bastiaansz Visser).


Annigje Jager
Annigje Jager, ged. Sliedrecht op 3 dec 1721 (getuigen: Huijbert Bastiaansz (echtgenoot van Neeltje Jacobs Hertog) en Annigje Janse), ovl. voor dec 1723.


Pieter Gijsbertsz Both
Pieter Gijsbertsz Both, geb. Streefkerk in 1675, ovl. Sliedrecht in 1718.

tr. Sliedrecht in 1698
met

Marrigje Leendertsdr Nederlof, dr. van Leendert Tijsz Nederlof (heemraad en stedehouder van Naeltwijck) en Neeltje Jansdr van der Wiel, geb. Sliedrecht in 1675, ovl. Sliedrecht in 1728.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Teuntje*1698 Sliedrecht    
Gijsbert*1700 Sliedrecht 1769 Sliedrecht 69
Lena~1706 Naaldwijk (Sliedrecht) 1787  80
Arien~1713 Sliedrecht 1790  77


Marrigje Leendertsdr Nederlof
Marrigje Leendertsdr Nederlof, geb. Sliedrecht in 1675, ovl. Sliedrecht in 1728.

tr. Sliedrecht in 1698
met

Pieter Gijsbertsz Both, zn. van Gijsbert Rochusz Both (heemraad van Naaldwijk (Sliedrecht)) en Pietertje Gerrits Jongevrient, geb. Streefkerk in 1675, ovl. Sliedrecht in 1718.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Teuntje*1698 Sliedrecht    
Gijsbert*1700 Sliedrecht 1769 Sliedrecht 69
Lena~1706 Naaldwijk (Sliedrecht) 1787  80
Arien~1713 Sliedrecht 1790  77


Leendert Tijsz Nederlof
Leendert Tijsz Nederlof, geb. Sliedrecht in 1637, heemraad en stedehouder van Naeltwijck, ovl. Sliedrecht op 9 feb 1720,
, Het voorgeslacht van Gerrit Gijsberts Both dient gezocht te worden in Streefkerk. Drie kinderen van Gijsert Both t.w. Pieter - Gerrit en Sijchje huwen leden van het geslacht Nederlof, allen kinderen van Leendert Tijsse Nederlof en Neeltje Jansdochter van der Wiel.
Leendert Tijsse is geboren te Naaldwijk (Sliedrecht) ca. 1637 aldaar overleden 9-2-1720. Zijn vrouw Neeltje is overleden ca. 1727-29.
Oorspronkelijk heette hij Leendert Tijsse Boer dan wel gewoon Leendert Tijs-se, mi.v.12-5-1708 acte RA Sliedrecht 1185 fol. 50 tekent hij voor het eerst met Nederlof, op pagina 65 staat hij als Boer vermeld, dat is doorgehaald en wederom als Nederlof geschreven. De geboorte datum is te stellen op 1637 (acte RA
Sliedrecht 1185 fol. 32 dd. 21-8-1704 waarin hij verklaart ongeveer 67 jaar oud te zijn.)
Zijn functie was Heemraad en Stedehouder van Sliedrecht.
Neeltje zijn vrouw leefde nog op 29 juni 1727 maar is voor 20-10-1729 overleden. Eventueel voorgeslacht van Leendert is nog niet gevonden, vermoedelijk is er iets te vinden in Bleskensgraaf/Molenaarsgraaf.
In RA Sliedrecht 1185 fol. 97 is de verwijzing naar Streefkerk te vinden. In die acte treedt Rochus Ariense Both uit Streefkerk op als voogd over de kinderen van Tijs Nederlof en Sijchje Gijsberts Both, beiden overleden. Deze Rochus is practisch zeker een broeder van Gijsbert Both.

tr. Sliedrecht in 1665, (gesch. Sliedrecht op 9 feb 1720)
met

Neeltje Jansdr van der Wiel, dr. van Jan Teunis van der Wiel en Anneken Aertsdr Vinck, geb. in 1642, ovl. Sliedrecht in 1729.

Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marrigje*1675 Sliedrecht 1728 Sliedrecht 53
Geertruyd     
Tys     


Neeltje Jansdr van der Wiel
Neeltje Jansdr van der Wiel, geb. in 1642, ovl. Sliedrecht in 1729.

tr. Sliedrecht in 1665, (gesch. Sliedrecht op 9 feb 1720)
met

Leendert Tijsz Nederlof, zn. van Tijs Leendertsz Boer en Marig Baen, geb. Sliedrecht in 1637, heemraad en stedehouder van Naeltwijck, ovl. Sliedrecht op 9 feb 1720,
, Het voorgeslacht van Gerrit Gijsberts Both dient gezocht te worden in Streefkerk. Drie kinderen van Gijsert Both t.w. Pieter - Gerrit en Sijchje huwen leden van het geslacht Nederlof, allen kinderen van Leendert Tijsse Nederlof en Neeltje Jansdochter van der Wiel.
Leendert Tijsse is geboren te Naaldwijk (Sliedrecht) ca. 1637 aldaar overleden 9-2-1720. Zijn vrouw Neeltje is overleden ca. 1727-29.
Oorspronkelijk heette hij Leendert Tijsse Boer dan wel gewoon Leendert Tijs-se, mi.v.12-5-1708 acte RA Sliedrecht 1185 fol. 50 tekent hij voor het eerst met Nederlof, op pagina 65 staat hij als Boer vermeld, dat is doorgehaald en wederom als Nederlof geschreven. De geboorte datum is te stellen op 1637 (acte RA
Sliedrecht 1185 fol. 32 dd. 21-8-1704 waarin hij verklaart ongeveer 67 jaar oud te zijn.)
Zijn functie was Heemraad en Stedehouder van Sliedrecht.
Neeltje zijn vrouw leefde nog op 29 juni 1727 maar is voor 20-10-1729 overleden. Eventueel voorgeslacht van Leendert is nog niet gevonden, vermoedelijk is er iets te vinden in Bleskensgraaf/Molenaarsgraaf.
In RA Sliedrecht 1185 fol. 97 is de verwijzing naar Streefkerk te vinden. In die acte treedt Rochus Ariense Both uit Streefkerk op als voogd over de kinderen van Tijs Nederlof en Sijchje Gijsberts Both, beiden overleden. Deze Rochus is practisch zeker een broeder van Gijsbert Both.

Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marrigje*1675 Sliedrecht 1728 Sliedrecht 53
Geertruyd     
Tys     


Gijsbert Rochusz Both
Gijsbert Rochusz Both, geb. Streefkerk in 1632, heemraad van Naaldwijk (Sliedrecht), ovl. Sliedrecht in 1707,
, Rechterlijk Archief Sliedrecht inv.nr. 1119, dd. 9-5-1701 comp. Rochus Ariens Bodt, won. tot Streefkerk, tr. aan Gijsbert Rochusse onse heemraad een huys ende erf gelegen alhier, belend ten westen tapt.
Walbeeck en ten Oosten Adryaentje Theunis Back wedu van Cornelis Comelisz. Boer, met een bogertje, soo dHeer Sebastiaen de Groot met zyn reepacker daervan gescheyden is, en het butenerff daer by indesen voegen nogthans dat Jasper Comelisz. van den Donck achter syn huysie suytwaerts op sal hebben etc.
idem, dd. 30-3-1707 comp. Arien Willem Eyckelenboom, tr. aan Pietertie Gerrits weduwe van Gysbert Rokussen, de helft van een weer land int geheel 9 morgen 250 roeden gen. Theunis Corssen weer, en sulcx 4 morgen 425 roeden, belend ten Oosten de wedu van Comelis Verstoep en ten Westen Pieter
Andriesse, item noch het Groote Huys staande op het selve weer bij den vercooper tot nu toe bewoont geweest, etc, item noch een half erf vant voorhooft, item noch 1 morgen 200 roeden, item noch 2 morgen 75 roeden in Alewyns Baters weer, alles voor 1900 car. gld. 20 stv. stuck; voldaan en betaald,
de coopster neemt tot haar laste de erop rustende schuldbrieven.
idem, dd. 30-3-1707 comp. a!s boven, is nog schuldig 600 car. gld. xx stv. stuck ter sake van geleende gelden.

otr. Sliedrecht in 1666
met

Pietertje Gerrits Jongevrient, dr. van Gerrit Leendertsz Jongevrient en Theuntje Pieters, geb. Papendrecht in 1640, ovl. Sliedrecht in nov 1714.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1675 Streefkerk 1718 Sliedrecht 43
Neeltje*1674 Streefkerk    
Gerrit     
Sytge  1721   


Pietertje Gerrits Jongevrient
Pietertje Gerrits Jongevrient, geb. Papendrecht in 1640, ovl. Sliedrecht in nov 1714.

otr. Sliedrecht in 1666
met

Gijsbert Rochusz Both, zn. van Rochus Pietersz Both en Neeltje Ariensdr, geb. Streefkerk in 1632, heemraad van Naaldwijk (Sliedrecht), ovl. Sliedrecht in 1707,
, Rechterlijk Archief Sliedrecht inv.nr. 1119, dd. 9-5-1701 comp. Rochus Ariens Bodt, won. tot Streefkerk, tr. aan Gijsbert Rochusse onse heemraad een huys ende erf gelegen alhier, belend ten westen tapt.
Walbeeck en ten Oosten Adryaentje Theunis Back wedu van Cornelis Comelisz. Boer, met een bogertje, soo dHeer Sebastiaen de Groot met zyn reepacker daervan gescheyden is, en het butenerff daer by indesen voegen nogthans dat Jasper Comelisz. van den Donck achter syn huysie suytwaerts op sal hebben etc.
idem, dd. 30-3-1707 comp. Arien Willem Eyckelenboom, tr. aan Pietertie Gerrits weduwe van Gysbert Rokussen, de helft van een weer land int geheel 9 morgen 250 roeden gen. Theunis Corssen weer, en sulcx 4 morgen 425 roeden, belend ten Oosten de wedu van Comelis Verstoep en ten Westen Pieter
Andriesse, item noch het Groote Huys staande op het selve weer bij den vercooper tot nu toe bewoont geweest, etc, item noch een half erf vant voorhooft, item noch 1 morgen 200 roeden, item noch 2 morgen 75 roeden in Alewyns Baters weer, alles voor 1900 car. gld. 20 stv. stuck; voldaan en betaald,
de coopster neemt tot haar laste de erop rustende schuldbrieven.
idem, dd. 30-3-1707 comp. a!s boven, is nog schuldig 600 car. gld. xx stv. stuck ter sake van geleende gelden.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1675 Streefkerk 1718 Sliedrecht 43
Neeltje*1674 Streefkerk    
Gerrit     
Sytge  1721   


Gerrit Leendertsz Jongevrient
Gerrit Leendertsz Jongevrient, geb. in 1615.

tr. circa 1638
met

Theuntje Pieters.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pietertje*1640 Papendrecht 1714 Sliedrecht 74


Theuntje Pieters
Theuntje Pieters.

tr. circa 1638
met

Gerrit Leendertsz Jongevrient, geb. in 1615.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pietertje*1640 Papendrecht 1714 Sliedrecht 74


Rochus Pietersz Both
Rochus Pietersz Both, geb. Streefkerk in mrt 1603, ovl. Streefkerk na 1664.

tr. Streefkerk in 1625
met

Neeltje Ariensdr, dr. van Adriaen Adriaensz. Brainker en Niesge Maertens, ged. Streefkerk op 12 nov 1606, ovl. Streefkerk na 1664.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert*1632 Streefkerk 1707 Sliedrecht 75
Arij*1630     
Teuntje     


Neeltje Ariensdr
Neeltje Ariensdr, ged. Streefkerk op 12 nov 1606, ovl. Streefkerk na 1664.

tr. Streefkerk in 1625
met

Rochus Pietersz Both, zn. van Pieter Roochusz Roken Bot en Sijtgen Bastiaansdr, geb. Streefkerk in mrt 1603, ovl. Streefkerk na 1664.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert*1632 Streefkerk 1707 Sliedrecht 75
Arij*1630     
Teuntje     


Pieter Roochusz Bot
Pieter Roochusz Roken Bot, geb. Streefkerk.

tr. Streefkerk op 21 feb 1600
met

Sijtgen Bastiaansdr, dr. van Bastiaen en Meijnsgen , geb. Streefkerk in 1574, ovl. in 1644.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rochus*1603 Streefkerk 1664 Streefkerk 60


Sijtgen Bastiaansdr
Sijtgen Bastiaansdr, geb. Streefkerk in 1574, ovl. in 1644.

tr. Streefkerk op 21 feb 1600
met

Pieter Roochusz Roken Bot, zn. van Rochus Walichsz Bot en Daemke , geb. Streefkerk.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rochus*1603 Streefkerk 1664 Streefkerk 60


Rochus Walichsz Bot
Rochus Walichsz Bot, geb. Streefkerk in 1540, ovl. na jul 1572.

tr. Streefkerk in 1570
met

Daemke .

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter Streefkerk    


Daemke
Daemke .

tr. Streefkerk in 1570
met

Rochus Walichsz Bot, zn. van Walich Zegersz Bot, geb. Streefkerk in 1540, ovl. na jul 1572.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter Streefkerk    


Walich Zegersz Bot
Walich Zegersz Bot, geb. Streefkerk in 1500.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rochus*1540 Streefkerk 1572  32


Zeger Florisz Bot
Zeger Florisz Bot, geb. circa 1452, ovl. circa 1500.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walich*1500 Streefkerk    


Floris Zegersz Bot
Floris Zegersz Bot, geb. circa 1420, Landpoorter Dordrecht 1445-1457, Een viertel land in Streefland, (1456: strekkend van de Lek tot de kade) Streefkerk op 11 mrt 1457 de helft van het leen, Een half vierendeel land in Streefland van de westzijde in van het weer op 25 jul 1462, ovl. voor mrt 1499,
, hij is een landpoorter van Dordrecht met 2 morgen land 1472-1474. Daarnaast heeft Floris Zegersz die Bot twee lenen; een halfviertel (2 morgen) land in leen van de hofstad Polanen en een viertel (4 morgen) land in leen van de hofstad Arkel.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Zeger*1452  1500  48


Zeger Gerardsz Bot
Zeger Gerardsz Bot [[Ons Voorgeslacht 1988, pag. 90, 1982, pag. 288, 474, 475, 1992, pag. 313-315, 1993, pag. 75 antwoord 96.007, geb. circa 1380, Een half vierendeel land in Streefland van de westzijde in van het weer op 20 dec 1398, ovl. Dordrecht voor 1445.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Floris*1420  1499  79