Genealogische website van Cees Hagenbeek
Cornelis Clementse Keth
Cornelis Clementse Keth, ged. Koudekerk a/d Rijn op 7 jul 1641.

tr.
met

Neeltje Ariensdr Koppesluijs.

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 392), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 323, Cornelisz Dircksz Grotelande, Leiden, van 1624 tot 1641 (11 apr 1637 akte 46)
2.Notariele akte Leiden (Notar 391), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 435, testament, Kaerl Outermans, Leiden, van 1629 tot 1669 (20 sep 1642 akte 174)
3.Doop- en Trouwboek Koudekerk aan den Rijn (T 349), Familysearch film 118698, DTB Koudekerk, Koudekerk, van 1624 tot 1798 (21 jun 1626)
4.Trouwboek Koudekerk (T 316), Streekarchief Midden-Holland, DTB Koudekerk, 1.II, Koudekerk, van 28 jan 1624 tot 9 aug 1693  (21 jun 1626 blz. 7)


Neeltje Ariensdr Koppesluijs
Neeltje Ariensdr Koppesluijs.

tr.
met

Cornelis Clementse Keth, zn. van Clement Gerritsz Keth en Jannetje Dircxdr van der Burch, ged. Koudekerk a/d Rijn op 7 jul 1641


Trijntje Clemments Keth
Trijntje Clemments Keth, ged. Koudekerk a/d Rijn op 28 okt 1629.

tr. Koudekerk op 22 sep 16695, met attestatie van Alphen
met

Jan Janse van Heijningen,
, Opdracht ten behoeve van Jan Janz van Heijningen de jonge.
Ik Jacob van Dorp Schout in de ambagte van Alphen ende Rietveld doe kont dat voor mij mitsgaders Steven van Heijningen ende Hendrik Adriaan Oostenrijck schepenen in deselven ambagte gekomen ende gecompareert was Grietje Jans van Heijningen,meerderjarige ongetouwde. dogter van desen,geassisteerd met Cornelis Clase de Haan den oude als gekomen voogd van de voornoemde Grietje dogter en
mede erfgenaam voor een derde van wijlen Jan Leendertz van Heijningen ende Marie Jans van arm ende verklaarden bij sitdag verkogt te hebben ende dienten gevolge in vollen vrije eijgend om op te dragen,mits desen,aan en ten behoeve van Jan Janz van Heijningen de jonge mede onsen inwooner,haar comparant aandeel in huijs ende er ve in de Loet in desen Ambagte.
Daar in het verdere toebehoort aan Jan Janz van Heijningen ende Jannitje Jans van Heijningen wed.van Willem Cornelis de Jong aan de voornoemde Leendert opgedragen op den 13 maij 1653.
Strekkende int verl.van de Heereweg af tot het land van Jan Boom,belent ten oosten denselven Jan Boom met een houttuijn ende sloot,voorn.erve toe volgens sekere attestatie gepasseert bij Cornelis Sijmen Hoogenburg in dato den 23 september 1609,ende ten westen belent den heer burgenmeester Gerard Gaal. Vrij als binnenhuijs ende erve indien voogen sij beloofden sij comparant verkogte te sullen vragen en de waren als regt was onder verband als na regten, ende eijndelijk bekende gij comparant ten hare desen kopinge ende opdragt ten genoegen te sijn voldaan,ende bataald den laatsten penning met den eersten,ende dat met een somma van ses gls heden in gereden gelden ontvangen.

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 392), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 323, Cornelisz Dircksz Grotelande, Leiden, van 1624 tot 1641 (11 apr 1637 akte 46)
2.Notariele akte Leiden (Notar 391), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 435, testament, Kaerl Outermans, Leiden, van 1629 tot 1669 (20 sep 1642 akte 174)
3.Doop- en Trouwboek Koudekerk aan den Rijn (T 349), Familysearch film 118698, DTB Koudekerk, Koudekerk, van 1624 tot 1798 (21 jun 1626)
4.Trouwboek Koudekerk (T 316), Streekarchief Midden-Holland, DTB Koudekerk, 1.II, Koudekerk, van 28 jan 1624 tot 9 aug 1693  (21 jun 1626 blz. 7)
5.Trouwboek Koudekerk (T 316), Streekarchief Midden-Holland, DTB Koudekerk, 1.II, Koudekerk, van 28 jan 1624 tot 9 aug 1693  (22 sep 1669)


Aelbert van Klaveren
Aelbert van Klaveren, ged. Koudekerk op 23 nov 1631 (getuigen: Jan Claesz en Floris Dircksz).Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 256)
2.Notariele akte Leiden (Notar 390), RA Leiden, Not. Arch .504, Inventarisnr.: 325, Cornelis Dircxsz van Groyelande, Leiden, 1639 (29 jan 1639 akte 16)


Jannetje Floris Yperlaen
Jannetje Floris Yperlaen1,2, geb. Koudekerk, ovl. voor apr 1674.

otr. Leiderdorp op 28 apr 1657, tr. Koudekerk op 13 mei 1657
met

Claes Jansz van Staveren1,2, geb. Leiderdorp.

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 417), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 1337, boedelscheiding, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1681 tot 1683 (23 mrt 1681 akte 18)
2.Notariele akte Leiden (Notar 417), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 1337, boedelscheiding, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1681 tot 1683 (23 mrt 1681 akte 19)


Claes Jansz van Staveren
Claes Jansz van Staveren1,2, geb. Leiderdorp.

otr. Leiderdorp op 28 apr 1657, tr. Koudekerk op 13 mei 1657
met

Jannetje Floris Yperlaen1,2, dr. van Floris Cornelis Yperlaen en Grietgen Jansdr de Rijck, geb. Koudekerk, ovl. voor apr 1674.

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 417), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 1337, boedelscheiding, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1681 tot 1683 (23 mrt 1681 akte 18)
2.Notariele akte Leiden (Notar 417), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 1337, boedelscheiding, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1681 tot 1683 (23 mrt 1681 akte 19)


Jannetje Dircxdr van der Burch
Jannetje Dircxdr van der Burch1.

tr. Koudekerk op 21 jun 16262,3
met

Clement Gerritsz (Clemment) Keth4,1, zn. van Gerrit Cornelis Keth en Maritgen Clemensdr, geb. circa 1599, huwelijksgetuige van Willem Dircksz Keth en Geertge Jacobs Coppert, woont aen debHogenrijndijck bij de Oostvaert in de Heerlicheyt van Hazerswoude in apr 1637, ovl. voor 1670,
, Jan Clementsz Keth, Cornelis Clementsz Keth en Jan Jansz van Heijningen, getrouwd met Trijntje Clements Keth, kinderen van Clement Gerritsz Keth, erfgenamen van Floris Dircxsz van der Burch, verkopen aan Hendrick Cornelisz Butterman de helft van7 morgen 2 hond 2 roeden land in de Gnephoekse polder, belend ten oosten de koper, ten zuiden de dijk, ten westen Claes Ouwevliet tot aan de Molenwetering en ten noorden de Vrouwgeestwetering. Koopsom 2.450 gulden.
datum 10-06-1675.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1628  †1681  53
Cornelis~1641 Koudekerk a/d Rijn    
Trijntje~1629 Koudekerk a/d Rijn    Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 391), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 435, testament, Kaerl Outermans, Leiden, van 1629 tot 1669 (20 sep 1642 akte 174)
2.Doop- en Trouwboek Koudekerk aan den Rijn (T 349), Familysearch film 118698, DTB Koudekerk, Koudekerk, van 1624 tot 1798 (21 jun 1626)
3.Trouwboek Koudekerk (T 316), Streekarchief Midden-Holland, DTB Koudekerk, 1.II, Koudekerk, van 28 jan 1624 tot 9 aug 1693  (21 jun 1626 blz. 7)
4.Notariele akte Leiden (Notar 392), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 323, Cornelisz Dircksz Grotelande, Leiden, van 1624 tot 1641 (11 apr 1637 akte 46)


Dirk Johannes Augusteyn
Dirk Johannes Augusteyn, geb. Dussen op 17 aug 1910, ovl. Almelo op 24 jun 1983.

tr.
met

Harmina Mezach, dr. van Hendrik Mezach en Harmke Mulder, geb. Stadskanaal op 28 aug 1914, ovl. op 25 aug 1999.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Grietje Mezach
Grietje Mezach, geb. Stadskanaal op 28 aug 1923.


Cornelis Gerrits Keth
Cornelis Gerrits Keth, geb. circa 1597.Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 37)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 196)


Jan Cornelisz van IJperlaen
Jan Cornelisz van IJperlaen,
, wonende Gansoord(e) (straat te Leiden.

tr.
met

Marijtgen Jansdr.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1603     


Marijtgen Jansdr
Marijtgen Jansdr.

tr.
met

Jan Cornelisz van IJperlaen, zn. van Cornelis Dircks van IJperlaen,
, wonende Gansoord(e) (straat te Leiden.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1603     


Jan Joosten de Rijck
Jan Joosten de Rijck (de Rijk), geb. circa 1632.

otr. (2) Leiderdorp op 14 feb 1665
met

Willemtie Mourings van Borselen, dr. van Mauringh Mattheusz van Borsselen en Aegje Wouters van Cleijenburgh, geb. circa 1642.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje~1669 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Jan Floris Yperlaen
Jan Floris Yperlaen, geb. circa 1660, ovl. voor mei 1681.

tr.
met

Geertje Cornelisdr Vromesteijn.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis     
Jan     


Cornelis Jans Yperlaen de Jonge
Cornelis Jans Yperlaen de Jonge.


Jan Jans Yperlaen
Jan Jans Yperlaen.


Dirck Cornelis IJperlaen
Dirck Cornelis IJperlaen, geb. circa 1642.Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 417), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 1337, boedelscheiding, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1681 tot 1683 (23 mrt 1681 akte 18)
2.Notariele akte Leiden (Notar 417), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 1337, boedelscheiding, Johan de Blaeuwen, Leiden, van 1681 tot 1683 (23 mrt 1681 akte 19)


Maritje Floris Yperlaen
Maritje Floris (Maertje, Maertgen) Yperlaen, geb. circa 1633.

tr. Koudekerk begin 1659
met

Huijbert Gerritsdr van der Burch, zn. van Gerrit Dircksz van der Burch


Huijbert Gerritsdr van der Burch
Huijbert Gerritsdr van der Burch.

tr. Koudekerk begin 1659
met

Maritje Floris (Maertje, Maertgen) Yperlaen, dr. van Floris Cornelis Yperlaen en Grietgen Jansdr de Rijck, geb. circa 1633


Gerrit Dircksz van der Burch
Gerrit Dircksz van der Burch.

2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Huijbert     
Jannetje