Bronnen Bronnen
Bronnen

D 600

Doopboek Leiden (doopboek)
doopplaats: Leiden
periode: 1700
Archiefnaam: GA Leiden
Archief: DTB Leiden
Inventarisnr.: 600
Gezindte: Ned Herv.

D 068

Doopboek Leiden (doopboek)
doopplaats: Leiden
periode: 1680
Archiefnaam: RAL Leiden
Archief: DTB Leiden
Inventarisnr.: 26
Gezindte: NH

D 070

Doopboek Leiden RK Bakkersteeg (doopboek)
doopplaats: Leiden
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: DTB Leiden
Inventarisnr.: 74
Gezindte: RK

D 071

Doopboek Leiden RK (doopboek)
doopplaats: Leiden
periode: 1684
Archiefnaam: GA Leiden
Archief: DTB Leiden
Inventarisnr.: 33
Gezindte: RK

D 073

Doopboek Leiden RK (doopboek)
doopplaats: Leiden
periode: 1695
Archiefnaam: GA Leiden
Archief: DTB Leiden
Inventarisnr.: 8
Gezindte: RK

D 075

Doopboek Leiden RK (doopboek)
doopplaats: Leiden
Archiefnaam: GA Leiden
Archief: DTB Leiden
Inventarisnr.: 71 en 299
Gezindte: RK

T 036

Schepenhuwelijken Leiden (trouwboek)
trouwplaats: Leiden
periode: van 1592 tot 1795
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: DTB Leiden
Inventarisnr.: J of 3
Gezindte: RK
Oud inv.nr.: 23 J

D 076

Doopboek Leiden RK (doopboek)
doopplaats: Leiden
periode: 1667
Archiefnaam: GA Leiden
Archief: DTB Leiden
Inventarisnr.: 37
Gezindte: RK

D 077

Doopboek Leiden RK (doopboek)
doopplaats: Leiden
periode: 1680
Archiefnaam: GA Leiden
Archief: DTB Leiden
Inventarisnr.: 30
Gezindte: RK

D 528

Doopboek Leiden (doopboek)
doopplaats: Leiden
periode: 1720
Archiefnaam: GA Leiden
Archief: DTB Leiden
Inventarisnr.: 528
Gezindte: NH
hierin
9 mei 1720 Judith Midderhoff (~1720-)

W 012

Website: http://www.geigeronline.nl/internet/df_7.htm#5 (Algemene bron)
veld 1: fam. Klusman

B 019

Die Urkunden über Rembrandt (boek)
Plaats: Den Haag
Uitgegeven: 1906
Titel: Die Urkunden über Rembrandt
Schrijver: C. Hofstede de Grrot

D 078

Doopboek Alphen aan den Rijn/Oudshoorn (doopboek)
doopplaats: Oudshoorn
periode: 1699
Archiefnaam: Streekarchief Rijnlands Midden
Archief: DTB Alphen a/d Rijn 3.04.16.006
Inventarisnr.: 47
hierin
23 apr 1690 scan 91 Lijntje Blaser (~1690-†1695)
25 nov 1691 v  scan 96 Aert Evertsz Blaser (~1691-†1755)
25 nov 1691 scan 102 Isack Blaser (~1693-)
8 mei 1695 scan 107 Aert Cornelisz Swanenburgh (~1695-)
18 sep 1695 scan 80 Lijntje Everts Blaser (~1695-†1745)
22 sep 1697 scan 112 Hermanus Blaser (~1697-†1728)
6 dec 1699 scan 117 Abraham Blaser (~1699-)
29 apr 1703 scan 125 Grietje Blaser (~1703-†1703)
17 mrt 1720 scan 158 Annigje Dirks Kalkoven (~1720-)
1 jan 1724 scan 171 Willem Dircksz Kalkoven (~1724-)

D 079

Doopboek/Trouwboek Rijnsburg (doopboek)
doopplaats: Rijnsburg
Archiefnaam: Nat. Arch.
Archief: DTB Rijnsburg
Inventarisnr.: 5
Gezindte: Ned. Herv.
hierin
23 jun 1724 Pieter van Schravendijk en Sijbregh Dirks van Schoorel

D 080

Doopboek Oegstgeest (doopboek)
doopplaats: Oegstgeest
Archiefnaam: Nat. Arch.
Archief: DTB Oegstgeest
Inventarisnr.: 8
Gezindte: Ned. Herv.

W 013

Website: http://home.hccnet.nl/jb.glasbergen/genealogie/rbginh.html (Algemene bron)
veld 1: Publicatie van genealogisch (bronnen)materi
veld 2: door J.B. Glasbergen

A 001

Rijnsburgse regenten van 1573-1811 (Algemene bron)
datum: van 1573 tot 1811
veld 1: Samenstelling: J.B. Glasbergen
Na de verwoesting van de abdij van Rijnsburg in 1573 en na het overlijden van de laatste abdis in 1609, fungeerde het oudst benoemde lid van de Ridderschap van Holland als rentmeester-generaal van de abdijgoederen. Daarmee annex was de titel Heer van de hoge heerlijkheid Rijnsburg.

De schout was het hoofd van het plaatselijk bestuur. Hij vertegenwoordigde de Heer in Rijnsburgt. De dorpsregenten - twee ambachtsbewaarders - later burgemeesters genoemd - 7 schepenen, 5 welgeboren mannen, 2 weesmannen, 2 heilige geestmeesters - later armmeesters genoemd - en 2 kerkmeesters werden geacht de plaatselijke bevolking te representeren. Zij werden als regel door de Heer benoemd uit door de schout opgestelde dubbeltallen.

De taken van de verschillende regenten, hun ambtseed en ambtstermijn, hun geboorteplaats , beroep, welstand, woonwijk, leeftijd en kerkelijke gezindte alsmede hun onderlinge familierelaties , heb ik beschreven in "Rijnsburgse Regenten 1573 - 1811. Proeve van sociaal-genealogisch onderzoek". Eerste uitgave 1976; tweede, uitgebreide en verbeterde, uitgave 1998

Notar 033

Oud Notarieel Archief Rijnsburg (Notariele akte)
Akteplaats: Rijnsburg
periode: van 1740 tot 1785
Archief: Oud Notarieel Archief Rijnsburg
Notaris: Jan Boers en Petrus Mejan
Compilatie van de (op de voornamen gestelde) namenlijsten, zoals die voorkomen in de protocollen van de notarissen Jan Boers, 1740 - 1763; inventarisnummers 7086 / 7089 en Petrus Mejan, 1763 - 1785; inventarisnummers 7090 / 7095.

BSG Leiden

BS Geboorte register Leiden (BS Geboorte register)
Akteplaats: Leiden
periode: 1893
Archiefnaam: GA Leiden
Archief: BS Leiden
Inventarisnr.: Akte jaar 1893

BSO 031

BS Overlijdens register Goes (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Goes
periode: 1954
Archiefnaam: RA Zeeland
Archief: BS Goes
Inventarisnr.: 1954