GensDataPro persoonskaarten 13820-13839
Hendrik van Cuijck van burggaaf van Leiden

Hendrik van Cuijck van burggaaf van Leiden1, geb. circa 1260, burggraaf van Leiden, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op 12 jan 1319.

tr. (beiden ongeveer 6 jaar oud) in 1266
met

Halewine Willemsdr van Egmond, dr. van Willem II van Egmond en Ada van Brederode (baronne van Cuyck), geb. circa 1260.
vermeld 1276-1319, in 1284 oorkondde hij dat burggraaf Jacob van Leiden zijn grootvader was geweest, dus als Dirck's zoon Hendrik uit [Christina] Jacobsdr. was geboren, dan moet het geweest zijn na 1251. Uit oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 deel A : 20 juli 1251 nr. 894 Hendrik (=oudste broer van Dirk) heer van Kuyc staat aan Christina burggravin van Leyden toe dat de goederen die zij van hem in leen houdt, bij ontstentenis van een zoon op haar dochter vererven. "…si contigerit eam mori sine filio legitimo, filia sua legitima…….".
vermeld 1266-1276.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alveradis*1285     
Dirck     
Willem*1259  †1321  62Bronnen:
1.Het goed van Oegstgeest (B 151), Type: boek, Schrijver: F.H. Lugt, Uitgever: Uitgeverij Ginkgo, ISBN nummer: 978-90-71256-09-7, Plaats: Leiden, Uitgegeven: 2009 (blz. 189)


Dirck van Wassenaer van Santhorst

Dirck van Wassenaer van Santhorst KdG: 23078]], geb. te Voorschoten circa 1222, ovl. (minstens 74 jaar oud) na 1296.

tr.
met

Ricarda ?


Jacob van Wassenaer van Roosenburch

Jacob van Wassenaer van Roosenburch, geb. circa 1224, ridder, vermeld 1264, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Alkmaar op 20 aug 1272.


Arent van Wassenaer van Groenevelt

Arent van Wassenaer van Groenevelt, geb. te Voorschoten circa 1226, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) in 1261.


Bartholomeus I of II van Wassenaer van Cranenburgh

Bartholomeus I of II van Wassenaer van Cranenburgh, geb. te Voorschoten circa 1228, domproost te te Utrecht in 1280.

tr.
met

Vrouwe Godilt van Bleyswyck, dr. van Gijsbrecht van Bokel.
in 1922 citeert Jhr Mr W.A. Beelaerts van Blokland in bron BNL 'Batavia Illustrata' (Van Leeuwen, p 1294):.
Bartholomeus hadde getrout N. van Bleyswijk, na welkers dood hij wierde Domproost van Utrecht, nalatende bij sijn Vrouwe voornoemt Engelbert, Heere van Cranenburch. Ridder, vermeld in den jare 1305 en 1308 ...
Volgens Beelaerts is Bartholomeus geen domproost geweest en ook niet stamvader van het geslacht Cranenburch. J.W.F. baron van Wassenaar spreekt dit tegen en schrijft in bron JVW:.
Minder juist lijkt het mij om te stellen, dat Beelaerts zou hebben bewezen, dat Bartholomeus niet de stamvader van het geslacht Cranenburch kan zijn. Verder meldt de baron dat Bartholomeus wordt genoemd in 1281 als Utrechts domkanunnik (O.B. Utr. nr. 2043). Verderop laat hij echter Bartholomeus de vader zijn van Jacob van Roosenburch. Bron 1380 (oudste) stelt daarentegen heel duidelijk dat het geslacht Van Roosenburch voortkomt uit Jacob van Wassenaar, zoon van Dirc van Wassenaar en dat het geslacht Van Cranenburch is voortgekomen uit Bartholomeus van Wassenaar, een andere zoon van Dirc van Wassenaar. Bron 1380 is een betrouwbare bron en staat het dichtst bij de oorsprong. De Hoge Raad van Adel gaat ook uit van deze afstamming. Bron RIH (p 281) bevestigt eveneens de afstamming en laat verder zien dat het geslacht Kranenburg voortkomt uit Bartholomeus van Wassenaar. Deze bron is een gedegen wetenschappelijke studie. We mogen derhalve aannemen dat Bartholomeus van Wassenaar inderdaad de oervader is van de Kranenburgs stammend uit Zuid-Holland. In Utrecht stond aan de Oudegracht 158 (locatie Vlaer & Kol) een pand met de naam Cranenborch. Dit pand dateert uit de Middeleeuwen en moet gezien de stijl in de vroege Gotiek zijn gebouwd. Dus ergens in de periode 1260-1400. Gezien het verblijf van Bartholomeus in Utrecht sinds 1280 rijst de vraag of dit pand mogelijk door hem is gebouwd. De extreem hoge en spits toelopende ramen (zgn spitsboogvenster) zijn erg apart voor een woonpand, zeker ook in de Gotiek. Het pand krijgt daardoor meer het aanzien van een kerk, waar de spitsboogvensters normaliter alleen werden toegepast. Andere soorten panden, w.o. woningen hebben in de Gotiek normaliter rechte of iets gebogen ramen. E.e.a. doet vermoeden dat Huis Cranenborch door een zeer kerkelijk ingesteld persoon moet zijn gebouwd. Als domproost komt Bartholomeus van Wassenaar derhalve zeker in aanmerking om de bouwheer te zijn van Huis Cranenborch. Wapen: op blauw vier dwarsbalken in goud, een rood andrieskruis over het geheel.
Mogelijk is zij een dochter van Gijsbrecht van Bokel, leenman van de Heerlijkheid Bleiswijk. Volgens het principe van Naam en Heerlijkheid is hij immers de enige die zich Van Bleyswyck mag noemen. Het geslacht Bokel stamt af van Jacob van Wassenaar.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Engelbert*1255 Bleiswijk †1320  65


Ariaantje

Ariaantje .

tr.
met

Simon Engelsz den Baars.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Engel*1687     
Arij*1690 Gouderak †1691  1
Arij*1691 Gouderak    
Willem*1692 Gouderak    
Pieter*1695 Gouderak    
Cornelis Gouderak    10 


Cornelis Claesz Cranenburgh

Cornelis Claesz Cranenburgh, geb. in 1665.


Claas Vranken Cranenburgh

Claas Vranken Cranenburgh, geb. in 1607, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 1667.

vermeld in 1642, 1643, 1648 en 1649 als Welgeborene in Rijnland, wonend aan de Meneweg.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claas*1630 Rijpwetering    


Anthonis Frankensz Cranenburgh

Anthonis Frankensz Cranenburgh, geb. te Lisse in 1535, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 1595.

vermeld in 1580, 1581 en 1585 als Welgeborene van Rijnland, wonend in Lisse.

Kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Vrank*1563 Lisse †1623  60
Dirc*1560     
Grietge*1565     


Cornelis Franken Cranenburgh

Cornelis Franken Cranenburgh.


Adriaan Vrankensz Cranenburgh

Adriaan Vrankensz Cranenburgh.


Vrank Dirksz Cranenburgh

Vrank Dirksz Cranenburgh, geb. in 1510, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) in 1565.

woont kennelijk op de Vrouwe Ven te Warmond, waar hij bouwman is en land pacht van de Abdij van Rijnsburg.
In 1568 vermeld bron MBR dat de vrouw van Vrank Dirksz weduwe is en dat zij land pacht in Warmond van de Abdij van Rijnsburg.

Kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthonis*1535 Lisse †1595  60
Adriaan     
Cornelis     


Dirck Vranken Cranenburgh

Dirck Vranken Cranenburgh, geb. in 1470, woonde Pennings te Vennemeer, woonde Cranenburgh te Alkemade, woonde Cranenburgh te Lisse, woonde Huys Dever te Lisse, Cranenburg & Mathenesse, Zijplant, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 1550.

hij woont enige tijd in Lisse ten noorden van een stuk land genaamd het Slechte Velt. Vermeld in 1498 op de lijst VML wegens vermogensbelasting te Leiden. Hij woont volgens deze lijst in de wijk Overmare. Later is Dirck bouwman op de Vrouwe Ven ten noorden van 't Cloosterland en vallend onder Warmond. Hij woont daar op boerderij Pennings aan het Vennemeer. Dit pand koopt hij vóór 1534. Hij pacht 32 morgen land, verdeeld in twee partijen (weren) van de Abdij van Rijnsburg. Op de ene weer staat z'n boerderij; de andere weer wordt gebruikt door ene Cornelis Jansz. Voor de 32 morgen land betaalt zoon Claes Dircksz aan pacht in 1534 47 pond, in 1539 51 pond, in 1545 64 pond en in 1550 69 pond. Kennelijk wordt het land door hem gebruikt. Dat is goed mogelijk want vader Dirck Vranken is in de periode 1510-1550 kastelein van Huys Dever te Lisse en pacht daar 33 morgen en 85 roeden land van leenheer Nicolaes van Mathenesse. In 1550 is zoon Huych eigenaar van de boerderij, mogelijk door erfenis c.q boedelscheiding wegens de dood van zijn vader. Hij pacht dan 34 morgen land.

Kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Vrank*1510  †1565  55
Claes*1506  †1576  70
Huych     
Leendert     
Mathijs     
Cornelis     
Ysbrant     
Claes*1500  †1586  86


Claes Dirck Vranken

Claes Dirck Vranken, geb. circa 1506, ovl. (minstens 70 jaar oud) tussen 1576 en 1580.

tr.
met

Maritgen Jacobsdr, geb. circa 1512, ovl. (minstens 64 jaar oud) na jun 1576.
bouwman, woont Vrouwenven bij Alkemade, pachter van de abdij van Rijnsburg met 32 morgen land


Huych Dircks Cranenburgh

Huych Dircks Cranenburgh.


Leendert Dirck Vranckenz Cranenburgh

Leendert Dirck Vranckenz Cranenburgh.


Mathijs Dircksz Cranenburgh

Mathijs Dircksz Cranenburgh.


Cornelis Dircksz Vranken

Cornelis Dircksz Vranken.


Ysbrant Dircx Cranenburgh

Ysbrant Dircx Cranenburgh.


Vranck Matheusz Cranenburgh

Vranck Matheusz Cranenburgh, geb. te Leiden in 1435, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 1495.

woont op de Vrancken Hofstede in Lisse. Is leenman van Dever, vermeld 5 Mei 1456, 10 April 1470 en 6 Feb 1471.
In 1472 verhuist Vranck Matheusz mogelijk naar Warmond of de Vrouwe Ven (Alkemade). Het feit dat zoon Claes Vranckenz een Van Cranenburch is en ook de andere nazaten van hem zich (van) Cranenburgh~ noemen, impliceert dat Vranck deze naam zelf ook voert.
Hij moet verwant zijn aan Jan van Cranenburch: Mouwerijszoonsdochter, gehuwd met Engebrecht van Cranenburch.
8-3-1421: Jan van Cranenburch.
28-10-1429: Jan van Cranenburch met ledige hand.
Engebrecht van Cranenburch Jansz.
In Alkemade wonen door de eeuwen heen aardig wat Cranenburghs. In de 15e eeuw komen de eersten zich hier vestigen. Het zijn Dirck Vranken Cranenburgh en zijn potentiële broer Thijs Vranken Cranenburgh. Dirck wordt bouwman in de Vrouwe Ven en Thijs barbier in Oude Wetering. Het is echter goed mogelijk dat hun vader Vranck Mathijsz Cranenburgh* (1430*-1490*) zich al eerder vestigt in Alkemade. Vranck is geboren in Lisse en is daar enige jaren leenman van Huys Dever. Hij wordt als zodanig vermeld van 1456 tot 1471. Zoon Dirck is geboren in 1470* en zoon Thijs in 1485*, zodat het goed mogelijk is dat vader Vranck in 1471 met vrouw en kinderen verhuist naar Alkemade.
De variant Van Craneneburch is opmerkelijk, omdat het in feite de oudste vorm is, die oorsrponkelijk is te vinden bij de Cranenburgs die wonen op kasteel Cranenburg te Bleiwsijk. In Alkemade vinden we deze variant o.a. bij Mees Claas van Cranenburch en diens broer Zacharias Claesz Cranenburgh (alias van Cranenburch).

Kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck*1470  †1550  80
Claes     
Willem     
Vranck     
Katryn     
Joerden     
Metten     
Pieter     
Roelof