Genealogische website van Cees Hagenbeek
Sophia van Wachtendonck
Sophia van Wachtendonck.

tr. op 22 dec 1468 Schloss Tannheim
met

Daem von Rurich, ovl. in 1499.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sophia     


Daem von Rurich
Daem von Rurich, ovl. in 1499.

tr. op 22 dec 1468 Schloss Tannheim
met

Sophia van Wachtendonck, dr. van Arnold van Wachtendonck (Heer van Wachtendonk) en Sophia van Barlo.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sophia     


Sophia von Rurich
Sophia von Rurich.

tr.
met

Heinrich von Reuschenberg


Heinrich von Reuschenberg
Heinrich von Reuschenberg.

tr.
met

Sophia von Rurich, dr. van Daem von Rurich en Sophia van Wachtendonck


Aleydis van Roistelle
Aleydis van Roistelle (van Boxtel).

tr. circa 1275
met

Arnoud van der Sluys (van der Sluse, de Slusa), zn. van Robert van Heesbeen en Mechtild , ovl. op 28 nov 1296,
, Hij treedt voor het eerst tegemoet op in een charter betreffende de abdij Berne in 1274. Hij is dan medegetuige, als zijn neef Jan III van Heusden en diens ooms Robert en Dirk oorkonden in een zaak, die de familie aanging. Ridder is Arnold dan nog niet; het wordt tenminste niet vermeld. De tweede maal treffen wij hem aan in een charter van 1283. Hierin treedt hij in drie kwaliteiten op, als zijn reeds genoemde neef Jan III oorkondt. Ten eerste als diens leenman, ten tweede als voogd voor zijn tante Mechteld en tenslotte als borg voor zijn neef Jan III en zijn oom Dirk; hij is dan ridder. De volgende akte, waarin hij voorkomt, is uit 1287. Hierin is hij zelf oorkonder en verklaart vijf gemeten land in Oostkapelle (Zeeland) verkocht te hebben aan broeder Heynen van Rensburgh (Rijnsburg) ten behoeve van de abdij van die naam. In het voorjaar van 1288, treedt Arnold van der Sluis als één der borgen op voor Herman heer van Woerden in verband met diens twist met de elect van Utrecht, Jan van Nassau, en graaf Floris V van Holland. Het jaar 1288 is in de geschiedenis bekend door de slag bij Woeringen. In juni van dat jaar stond de bloem van de Brabantse en Gelderse edelen tegenover elkaar. De Heusden's streden aan Brabantse zijde onder het vaandel van Jan I van Kuyc. Behalve Arnold van der Sluis vochten er zijn neef Jan III van Heusden en diens broer "magister" Arnold [*]. Jan van Heelu, die ooggetuige was van de slag, beschrijft de rol van Arnold van der Sluis en Dirk van Heusden aldus (er is sprake van het gevangen nemen van Jan III van Heusden. Blijkbaar heeft Arnold van der Sluis de strijd wel goed doorstaan, want eind maart 1290 treffen wij hem aan als borg voor Jan I van Kuyc en diens oudste zoon Hendrik, beiden ridder. Vervolgens komt hij begin maart 1291 voor in de reeds genoemde akte betreffende de pauselijke dispensatie wegens huwelijksbeletsel voor zijn tweede vrouw, Agnes van der Leck. Het beletsel bestond uit de aanverwantschap tussen Arnold en Agnes, ontstaan door bloedverwantschap tussen haar en zijn overleden vrouw Aleydis. Volgens zekere Kleefs kroniek is Arnold in 1291 medegetuige bij het stichten van het dominicaner klooster te Wezel. Vervolgens ontmoeten wij hem in 1293 weer als borg. Ditmaal voor graaf Floris V van Holland, die een verdrag met de elect van Utrecht sluit. De laatste maal, dat Arnold in de bronnen als levend wordt vermeld, is op 3 juli 1294 als getuige in een charter van Dirk heer van Meurs.Zijn grafsteen voorheen in de abdij van Berne bij Heusden, thans in het Rijksmuseum Amsterdam
Hij is overleden op 28 november 1296. Zijn uit het latijn vertaalde grafschrift luidt als volgt:
"Hij die geliefd was bij allen, ligt hier begraven; geboren uit het bekend Heusdens geslacht, genaamd Arnoud van der Sluis, ridder. Hij wist hier lage daden te verachten en hield valse handelingen verre van zich. Hij was sterk, schoon, behoedzaam en onverschrokken, rechtvaardig, vredelievend, steeds een vriend van rechtschapenheid. Hij beëindigde zijn leven, gesierd door (de) waardigheid van (zijn) levenswandel op de vierde dag voor de kalender van de maand december (28 november). In het jaar des Heren duizend en negen maal negen en tweemaal honderd en drie met twaalf (1296).
Moge hij zich in de hemel verheugen, zoals ieder gelovige dit smeekt. Dit geve de Vader en de Heilige Geest en de Zoon, Amen, tr. (2) met Agnes van der Lecke. Uit dit huwelijk 4 dochters.

 


Reinoud van Wachtendonck
Reinoud van Wachtendonck, kanunnik van de O.L. Vrouw te Xanten of Aken, ovl. in 1635,
, leefde van 1573 tot 1635.


Isabella van Wachtendonck
Isabella van Wachtendonck, non te Nieuwklooster of Kornelimunster, ovl. in 1624.


Arnolda van Wachtendonck van Germanseel
Arnolda van Wachtendonck van Germanseel.

tr.
met

Jost Wilhelm von Eller, zn. van Luther von Eller (drost van Landsberg) en Dorothea von Romberg, ovl. in 1568


Jost Wilhelm von Eller
Jost Wilhelm von Eller, ovl. in 1568.

tr.
met

Arnolda van Wachtendonck van Germanseel, dr. van Herman van Wachtendonck van Germanseel (heer van Hauserholz) en Maria Adelheid Schenck van Niedegen


Dorothea von Romberg
Dorothea von Romberg.

tr. (1)
met

Luther von Eller, drost van Landsberg,
, als Stiftung an die Kirche in Kettwig erwirbt 1508 Herr Lutter von Eller, Drost zu Landsberg, von Leyen den Hof, später gelangt er in den Besitz der Abtei Werden.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jost  †1568   

tr. (2)
met

Johann Graf von Merveldt


Johann von Merveldt
Johann Graf von Merveldt.

tr.
met

Dorothea von Romberg, tr. (1) met Luther von Eller. Uit dit huwelijk een zoon


Johan Hendrik van Wachtendonck
Johan Hendrik van Wachtendonck.


Anna Maria Catharina von Velbrück
Anna Maria Catharina Gräfin von Velbrück, geb. Düsseldorf [Duitsland] op 25 aug 1714, ovl. Ansemburg [Duitsland] op 12 mei 1760.

tr. Düsseldorf [Duitsland] op 3 aug 1734
met

Lambert Joseph Graf de Marchant d'Ansembourg, geb. Luxemburg (Münster) op 24 okt 1706, 1.10.1749 österr.-niederl. Graf, 16.7.1750 Reichsgraf, ovl. Ansemburg [Duitsland] op 23 mei 1768


Dietrich van Nagel
Dietrich van Nagel.

tr.
met

Anna von Ahr zu Antweiler.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna     


Anna von Ahr zu Antweiler
Anna von Ahr zu Antweiler.

tr.
met

Dietrich van Nagel.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna     


Elisabeth Adelheid von Wachtendonck zu Germenseel
Elisabeth Adelheid Freiin von Wachtendonck zu Germenseel.

tr.
met

Stephan Quadt Herr zu Kreuzberg, Herr zu Kreuzberg, und Mörmter, Amtmann zu Kaiserslautern


Stephan Quadt Herr zu Kreuzberg
Stephan Quadt Herr zu Kreuzberg, Herr zu Kreuzberg, und Mörmter, Amtmann zu Kaiserslautern.

tr.
met

Elisabeth Adelheid Freiin von Wachtendonck zu Germenseel, dr. van Arnold van Wachtendonck (drost van Kranenburg) en Elisabeth von Loe zu Wissen


Christine van Wachtendonck
Christine van Wachtendonck,
, 1601-1661; Revers der Dorothea geb. v. Erwitte Witwe v. Landsberg über den Empfang der Hauptpfandverschreibung seitens der Christina v. Wachtendunk, Witwe v. Ovelacker, gegen Übergabe der Quittungen bzw. Schadloserklärung (V20).

tr. voor 1610
met

Diederick van Ovelacker zu Hemer, zwager van Johann von der Recke, ovl. op 1 sep 1633,
, das Haus Hemer erbt seine Witwe Elisabeth, geboren von Wachtendonk. Wegen der Kinderlosigkeit der Ehe fällt Haus Hemer an die Familie von Wachtendonk. Diese ist bis 1664 Besitzer des Hauses. Die Witwe Arnolds von Wachtendonk verkauft mit Zustimmung ihrer Söhne das Haus an ihren Schwiegersohn Melchior von Brabeck. Nach dessen Tode 1680 lebt sein Bruder Johann Ernst von Brabeck, Domherr in Münster, zeitweise auf Haus Hemer. Er stirbt hier 1690. 148 Jahre lang bleibt Haus Hemer im Besitz der Familie von Brabeck, deren Familienwappen, die drei Wolfsangeln, in das Wappen von Hemer übernommen wird, tr. (2) in 1580 met Christine von Plettenberg, dr. van Christoph von Plettenberg zu Schwarzenberg en Anna Adriana von Knipping zu Grimberg und Grevel, geb. Schwarzenberg [Duitsland] circa 1552, ovl. in 1599. Uit dit huwelijk geen kinderen


Diederick van Ovelacker zu Hemer
Diederick van Ovelacker zu Hemer, zwager van Johann von der Recke, ovl. op 1 sep 1633,
, das Haus Hemer erbt seine Witwe Elisabeth, geboren von Wachtendonk. Wegen der Kinderlosigkeit der Ehe fällt Haus Hemer an die Familie von Wachtendonk. Diese ist bis 1664 Besitzer des Hauses. Die Witwe Arnolds von Wachtendonk verkauft mit Zustimmung ihrer Söhne das Haus an ihren Schwiegersohn Melchior von Brabeck. Nach dessen Tode 1680 lebt sein Bruder Johann Ernst von Brabeck, Domherr in Münster, zeitweise auf Haus Hemer. Er stirbt hier 1690. 148 Jahre lang bleibt Haus Hemer im Besitz der Familie von Brabeck, deren Familienwappen, die drei Wolfsangeln, in das Wappen von Hemer übernommen wird.

tr. (1) voor 1610
met

Christine van Wachtendonck, dr. van Arnold van Wachtendonck (drost van Kranenburg) en Elisabeth von Loe zu Wissen,
, 1601-1661; Revers der Dorothea geb. v. Erwitte Witwe v. Landsberg über den Empfang der Hauptpfandverschreibung seitens der Christina v. Wachtendunk, Witwe v. Ovelacker, gegen Übergabe der Quittungen bzw. Schadloserklärung (V20).

tr. (2) in 1580
met

Christine von Plettenberg, dr. van Christoph von Plettenberg zu Schwarzenberg en Anna Adriana von Knipping zu Grimberg und Grevel, geb. Schwarzenberg [Duitsland] circa 1552, ovl. in 1599


Christine von Plettenberg
Christine von Plettenberg, geb. Schwarzenberg [Duitsland] circa 1552, ovl. in 1599.

tr. in 1580
met

Diederick van Ovelacker zu Hemer, zwager van Johann von der Recke, ovl. op 1 sep 1633,
, das Haus Hemer erbt seine Witwe Elisabeth, geboren von Wachtendonk. Wegen der Kinderlosigkeit der Ehe fällt Haus Hemer an die Familie von Wachtendonk. Diese ist bis 1664 Besitzer des Hauses. Die Witwe Arnolds von Wachtendonk verkauft mit Zustimmung ihrer Söhne das Haus an ihren Schwiegersohn Melchior von Brabeck. Nach dessen Tode 1680 lebt sein Bruder Johann Ernst von Brabeck, Domherr in Münster, zeitweise auf Haus Hemer. Er stirbt hier 1690. 148 Jahre lang bleibt Haus Hemer im Besitz der Familie von Brabeck, deren Familienwappen, die drei Wolfsangeln, in das Wappen von Hemer übernommen wird, tr. (1) met Christine van Wachtendonck. Uit dit huwelijk geen kinderen