Genealogische website van Cees Hagenbeek
Louise Maria von Diepenbroick zu Impel
Louise Maria des H. R. Rijksfreiin von Diepenbroick zu Impel, geb. in 1671, ovl. in 1732.

tr.
met

Johann Sigismund des H. R. Rijksbaron von Heyden zu Hovestadt, zn. van Gottfried des H. R. Rijksbaron von Heyden (heer van Schonrath en Bock) en Odilia von Kettler, geb. Hovestadt [Duitsland] op 2 mei 1656, heer van Ootmarsum, ovl. Ootmarsum op 29 jan 1730,
, generaal infanterie in Pruissischen dienst, adj.-generaal van den Graaf von Nassau, in Holl. dienst onder den keurvorst van Brandenburg, generaal cavalerie, gouverneur van Wesel.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Charlotte*1694  †1738 Lichtenvoorde 44
Friedrich     
Alexander     
Anna*1696  †1765  69


Johann Hermann von Diepenbroick zu Impel
Johann Hermann von Diepenbroick zu Impel, heer van Impel enz,
, Herr zu Impel, Kauf von Schloss Groon, riss es nieder, und zog die Güter zu Impel, 1642 Belehnung mit Impel, 1689 Belehnung mit der Gerichtsbarkeit über Impel, Groon, Millingen und Hurl, Director der clevischen Ritterschaft und Kammerpräsident, Reichsfreiherr.

tr. op 19 nov 1692
met

Anna Sybilla des H.R. Rijksfreiin von Quadt von Wykradt,
, dochter van Wilhelm + Cae Barb v.Bylandt.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Louise*1671  †1732  61


Anna Sybilla von Quadt von Wykradt
Anna Sybilla des H.R. Rijksfreiin von Quadt von Wykradt,
, dochter van Wilhelm + Cae Barb v.Bylandt.

tr. op 19 nov 1692
met

Johann Hermann von Diepenbroick zu Impel, heer van Impel enz,
, Herr zu Impel, Kauf von Schloss Groon, riss es nieder, und zog die Güter zu Impel, 1642 Belehnung mit Impel, 1689 Belehnung mit der Gerichtsbarkeit über Impel, Groon, Millingen und Hurl, Director der clevischen Ritterschaft und Kammerpräsident, Reichsfreiherr.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Louise*1671  †1732  61


Charlotte Sophie Maria von Heyden
Charlotte Sophie Maria von Heyden, geb. circa 1694, vrouwe van Lichtenvoorde, ovl. Lichtenvoorde op 1 dec 1738.


Friedrich Johann Sigismund von Heyden-Hompesch
Friedrich Johann Sigismund des H.R. Rijksgraaf von Heyden-Hompesch, bij decreet van Keizer Jozef II d.d. Wenen verheven tot Graven des H.R. Rijks. op 27 jul 1767,
, hieruit de uitgestorven tak von Heiden-Hompesch, zu Ootmarsum, Drost in Twente.

tr. in 1728
met

Eleonora Henrietta Mauritia gravin van Hompesch tot Walburg, dr. van Adrian Gustav baron van Hompesch tot Walburg (kolonel van het Regiment Garde-dragonders) en Egeria Adriana Sybilla barones van Gendt


Alexander Karel von Heyden
Alexander Karel von Heyden.


Eleonora Henrietta Mauritia van Hompesch tot Walburg
Eleonora Henrietta Mauritia gravin van Hompesch tot Walburg.

tr. in 1728
met

Friedrich Johann Sigismund des H.R. Rijksgraaf von Heyden-Hompesch, zn. van Johann Sigismund des H. R. Rijksbaron von Heyden zu Hovestadt (heer van Ootmarsum) en Louise Maria des H. R. Rijksfreiin von Diepenbroick zu Impel, bij decreet van Keizer Jozef II d.d. Wenen verheven tot Graven des H.R. Rijks. op 27 jul 1767,
, hieruit de uitgestorven tak von Heiden-Hompesch, zu Ootmarsum, Drost in Twente


Adrian Gustav van Hompesch tot Walburg
Adrian Gustav baron van Hompesch tot Walburg, kolonel van het Regiment Garde-dragonders, ovl. in 1710.

otr. Den Haag op 25 nov 1703, tr. Den Haag op 16 dec 1703
met

Egeria Adriana Sybilla barones van Gendt, dr. van Adriaan baron van Gendt en Elisabeth Maria prinses van Portugal, ovl. in jul 1733, tr. (2) met Carel van Belle de jonge. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eleonora     


Egeria Adriana Sybilla van Gendt
Egeria Adriana Sybilla barones van Gendt, ovl. in jul 1733.

otr. (1) Den Haag op 25 nov 1703, tr. Den Haag op 16 dec 1703
met

Adrian Gustav baron van Hompesch tot Walburg, kolonel van het Regiment Garde-dragonders, ovl. in 1710.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eleonora     

tr. (2) in 1723
met

Carel van Belle de jonge, drossaart en stadhouder van de lenen van Langerak


George van Arkel
George van Arkel, geb. op 19 jul 1550, heer van Ammersoyen, ovl. op 19 mrt 1590.

tr.
met

Anna van Lockhorst.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1583  †1611 Rees (D) 28


Anna van Lockhorst
Anna van Lockhorst.

tr.
met

George van Arkel, zn. van Walraven van Arkel heer van Heukelom Amersoyen en Waardenburg en Catharina van Gelre (vrouwe van Waardenburg), geb. op 19 jul 1550, heer van Ammersoyen, ovl. op 19 mrt 1590.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1583  †1611 Rees (D) 28


Johan van Gendt
Johan van Gendt, geb. in 1610, ovl. in 1679, begr. Den Haag op 5 dec 1679.

tr. Den Haag op 8 jun 1636
met

Egeria Adriana Sybilla Ripperda, dr. van Eggerich Adriaan Ripperda en Sybilla van Plettenberg, ovl. Den Haag op 20 sep 1704.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaan~1645 Den Haag †1708 Zaltbommel 62


Adriaan van Gendt
Adriaan baron van Gendt, ged. Den Haag op 19 sep 1645, ovl. Zaltbommel op 10 aug 1708.

tr. Rijswijk op 11 apr 1678
met

Elisabeth Maria prinses van Portugal (Elisabeth Maria Princesse de Portugal Duquesa de Beira Condesa de Manalva), dr. van Don Emanuel II Prince de van Portugal en Johanna van Hanua-Munzenburg, geb. op 20 nov 1648, ovl. Vianen op 15 okt 1717,
, de beide dochters van Don Emanuel 11 van Portugal en van Johanna gravin van Hanau, de jongste der beide : Emilia Louise bleef ongetrouwd en overleed op hoogen leeftijd in 1731. De andere, Elisabeth Maria, geboren 20 Mei 1648, trouwde 11 April 1678 te Rijswijk met Adriaan Baron van Gent. (blz. 565)
..
Twee en een half jaar heeft de Douairière Van Gent de helft van f 13.150 of f 6.575 getrokken, toen overleed zij te Vianen 15 Oct. 1717 en liet drie dochters na, waarvan de oudste Johanna
Emilie Louisa van Gent ongehuwd is gestorven. Op de beide andere. is na den dood van tante Emilia Louise in 1731 de geheele rente gekomen. Beide huwden tweemaal en hebben een groote nakomelingschap verwekt, de oudste Egeria Adriana Sybella van Gent trouwde 1e Adrian Gustav Baron van Hompesch ‘), Kolonel van het Regiment Garde Dragonders. Hij sneuvelde voor Douay in 1710, en was een zoon van Johan Diderik Heer van Rürich en Fetz en van Anna Louise von Kätzgen. Zij huwde ten tweede in 1723 Care1 van Belle, drossaart en stadhouder der leenen van Langerack. De tweede dochter : Antoinette Albertine Frederica van Gent tr. 1e 20 Febr. 1721 Pierre Bigot Baron de Villandry, Hr. van Morgues, geemigreerd Fransch edelman, zoon van Jacques en van Catharine du Monceau. Hij overleed 15 Maart 1717, waarna Antoinette Albertine Frederica den 13 Juni 1721 hertrouwde met Mr. Willem Antoni Pieterson, Burgemeester van ‘s Gravenhage, zoon van Cornelis en Maria Dedel.(blz. 570-571)
‘) Dat Adrian Gustav alhier Baron wordt genoemd, terwijl zijn kinderen den grafelijken titel voerden wordt uit het navolgende verklaard. Keizer Frans Joseph 1 heeft Baron Reinhardus Vincentius de Hompesch, Generaal Veldmaarschalk zijner legers, bij diploma van 10 Juli 1706 tot graaf van het Heilige Roomsche Rijk verheven en bepaald, dat ook zijn broeders den titel mogen voeren naar goedvindan van genoemden Reinhardus Vincentius de Hompesch. Deze heeft bij testament van 2 Nov. 1731 bepaald dat na zijn dood, de overlevende kinderen van zijnen broeder Gustavus Hadrianus, namelijk Wilhelmus Vincentius, Emanuel Joannes Vincentius en Eleonore Henriette Mauritia den titel van graaf en zijn wapen zouden aannemen, en nu zij dien titel hebben gedragen evenals Vincentius Gustavius, zoon van pasgemelden Wilhelmus Vincentius. Zoo keurt keizer Jozef 11 dit goed en bepaalt dat Vincentius Gustavus en alle zijn wettige afstammelingen, zoo mannelijke als vrouwelijke den titel van Graaf en Gravin zullen voeren, met een wapen. . gelijk aan het A. G. in voce Hompesch Riirich in Duitschland. - Aanteekening mij verschaft door den Heer J. D. Wagner. Zie over Reinardus Vincentius, het #Droevig verhaal van de bedroefde dood van den generaal H. . . Navorscher LIV p. 182; hij liet volgens dat gedicht zijn fortuin niet na aan Adrian Gustaaf van Hompesch. - Zie over de bezwaren tegen de toelating van Vincent Willem in de Ridderschap, Fruin Staatsinstellingen, p. 228, als Guliksch edelman en de regels in bovengenoemd gedicht p. 185 v. d. Navorscher, waarin hij een mof genoemd wordt.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Egeria  †1733   


Elisabeth Maria van Portugal
Elisabeth Maria prinses van Portugal (Elisabeth Maria Princesse de Portugal Duquesa de Beira Condesa de Manalva), geb. op 20 nov 1648, ovl. Vianen op 15 okt 1717,
, de beide dochters van Don Emanuel 11 van Portugal en van Johanna gravin van Hanau, de jongste der beide : Emilia Louise bleef ongetrouwd en overleed op hoogen leeftijd in 1731. De andere, Elisabeth Maria, geboren 20 Mei 1648, trouwde 11 April 1678 te Rijswijk met Adriaan Baron van Gent. (blz. 565)
..
Twee en een half jaar heeft de Douairière Van Gent de helft van f 13.150 of f 6.575 getrokken, toen overleed zij te Vianen 15 Oct. 1717 en liet drie dochters na, waarvan de oudste Johanna
Emilie Louisa van Gent ongehuwd is gestorven. Op de beide andere. is na den dood van tante Emilia Louise in 1731 de geheele rente gekomen. Beide huwden tweemaal en hebben een groote nakomelingschap verwekt, de oudste Egeria Adriana Sybella van Gent trouwde 1e Adrian Gustav Baron van Hompesch ‘), Kolonel van het Regiment Garde Dragonders. Hij sneuvelde voor Douay in 1710, en was een zoon van Johan Diderik Heer van Rürich en Fetz en van Anna Louise von Kätzgen. Zij huwde ten tweede in 1723 Care1 van Belle, drossaart en stadhouder der leenen van Langerack. De tweede dochter : Antoinette Albertine Frederica van Gent tr. 1e 20 Febr. 1721 Pierre Bigot Baron de Villandry, Hr. van Morgues, geemigreerd Fransch edelman, zoon van Jacques en van Catharine du Monceau. Hij overleed 15 Maart 1717, waarna Antoinette Albertine Frederica den 13 Juni 1721 hertrouwde met Mr. Willem Antoni Pieterson, Burgemeester van ‘s Gravenhage, zoon van Cornelis en Maria Dedel.(blz. 570-571)
‘) Dat Adrian Gustav alhier Baron wordt genoemd, terwijl zijn kinderen den grafelijken titel voerden wordt uit het navolgende verklaard. Keizer Frans Joseph 1 heeft Baron Reinhardus Vincentius de Hompesch, Generaal Veldmaarschalk zijner legers, bij diploma van 10 Juli 1706 tot graaf van het Heilige Roomsche Rijk verheven en bepaald, dat ook zijn broeders den titel mogen voeren naar goedvindan van genoemden Reinhardus Vincentius de Hompesch. Deze heeft bij testament van 2 Nov. 1731 bepaald dat na zijn dood, de overlevende kinderen van zijnen broeder Gustavus Hadrianus, namelijk Wilhelmus Vincentius, Emanuel Joannes Vincentius en Eleonore Henriette Mauritia den titel van graaf en zijn wapen zouden aannemen, en nu zij dien titel hebben gedragen evenals Vincentius Gustavius, zoon van pasgemelden Wilhelmus Vincentius. Zoo keurt keizer Jozef 11 dit goed en bepaalt dat Vincentius Gustavus en alle zijn wettige afstammelingen, zoo mannelijke als vrouwelijke den titel van Graaf en Gravin zullen voeren, met een wapen. . gelijk aan het A. G. in voce Hompesch Riirich in Duitschland. - Aanteekening mij verschaft door den Heer J. D. Wagner. Zie over Reinardus Vincentius, het #Droevig verhaal van de bedroefde dood van den generaal H. . . Navorscher LIV p. 182; hij liet volgens dat gedicht zijn fortuin niet na aan Adrian Gustaaf van Hompesch. - Zie over de bezwaren tegen de toelating van Vincent Willem in de Ridderschap, Fruin Staatsinstellingen, p. 228, als Guliksch edelman en de regels in bovengenoemd gedicht p. 185 v. d. Navorscher, waarin hij een mof genoemd wordt.

tr. Rijswijk op 11 apr 1678
met

Adriaan baron van Gendt, zn. van Johan van Gendt en Egeria Adriana Sybilla Ripperda, ged. Den Haag op 19 sep 1645, ovl. Zaltbommel op 10 aug 1708.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Egeria  †1733   


Emanuel II van Portugal
Don Emanuel II Prince de van Portugal, geb. Delft op 24 feb 1600, ovl. Schagen op 27 okt 1666.

tr. Delft op 14 dec 1646
met

Johanna van Hanua-Munzenburg, dr. van Albert graaf van Hanua en Ermgard gravin van Isenburg, geb. in 1610, ovl. in 1673.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth*1648  †1717 Vianen 68


Johanna van Hanua-Munzenburg
Johanna van Hanua-Munzenburg, geb. in 1610, ovl. in 1673.

tr. Delft op 14 dec 1646
met

Don Emanuel II Prince de van Portugal, zn. van Emanuel van Portugal en Emilia van Oranje-Nassau, geb. Delft op 24 feb 1600, ovl. Schagen op 27 okt 1666.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth*1648  †1717 Vianen 68


Egeria Adriana Sybilla Ripperda
Egeria Adriana Sybilla Ripperda, ovl. Den Haag op 20 sep 1704.

tr. Den Haag op 8 jun 1636
met

Johan van Gendt, zn. van Walraven Freiherr van Gendt (Herr zu Dussen) en Anna van Arkel Heukelom, geb. in 1610, ovl. in 1679, begr. Den Haag op 5 dec 1679.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaan~1645 Den Haag †1708 Zaltbommel 62


Eggerich Adriaan Ripperda
Eggerich Adriaan Ripperda, ovl. in 1617.

tr.
met

Sybilla van Plettenberg, ovl. in 1621.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Egeria  †1704 Den Haag  


Sybilla van Plettenberg
Sybilla van Plettenberg, ovl. in 1621.

tr.
met

Eggerich Adriaan Ripperda, zn. van Herman Ripperda en Margriet van Heiden, ovl. in 1617.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Egeria  †1704 Den Haag  


Herman Ripperda
Herman Ripperda.

tr.
met

Margriet van Heiden.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eggerich  †1617