Genealogische website van Cees Hagenbeek
Godfried van Cuijk van Malsen
Godfried van Cuijk van Malsen (van Cuijk van Malsen), geb. circa 1070, ovl. na 1134,
, Aartsdiaken en later proost van Xanthen, (waarsch.) proost van St Severijn te Keulen, elect-aartsbisschop van Keulen (1131), kanunnik te Steinfeld.


Unruoch van Kempenland
Unruoch van Kempenland, Graaf in de Kempengouw 1047-1073.

tr. circa 1040
met

N.N. van Isla en Lake, dr. van Herman graaf in Isla en Lake.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herman*1040  †1080  40


N.N. van Isla en Lake
N.N. van Isla en Lake.

tr. circa 1040
met

Unruoch van Kempenland, zn. van Freterhard graaf van Bliesgau (graaf in de Betuwe) en Baertha , Graaf in de Kempengouw 1047-1073.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herman*1040  †1080  40


Freterhard van Bliesgau
Freterhard (Fretehard) graaf van Bliesgau (in Teisterbant), graaf in de Betuwe,
, Graaf in Teisterbant na 996 of diens broer Godizo.

tr.
met

Baertha (Bave ?) .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Unruoch     


Grietje Jaspers Calis
Grietje Jaspers Calis.

tr. Hazerswoude op 26 jun 1661
met

Ary Ariensz Benth, zn. van Adriaen Dircxsz Benten en Trijntgen Jacobs, begr. Hazerswoude op 27 aug 1669, tr. (1) met Neelgen Pietersdr Schouten, dr. van Pieter Claesz Schouten en Neeltje Floor Reyers Akersloot. Uit dit huwelijk een dochter


Cornelis Cornelis Corpershoek
Cornelis Cornelis Corpershoek, bouwman, schepen.

tr. Schipluiden op 11 jan 1642
met

Aaltje Cornelisdr Verhoeck.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 328)


Philips II van Wassenaer
Philips II van Wassenaer, geb. circa 1220, knape, zegelbewaarder en grafelijk raadgever onder Floris V en Jan I, ovl. in 1300.

tr.
met

Katrine? Gerardsdr of Jansdr van de Wateringen, geb. vermoedelijk Monnickendam circa 1222.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutte  †1345   
Dirck II*1280 Voorschoten †1319  39


Katrine? Gerardsdr of Jansdr van de Wateringen
Katrine? Gerardsdr of Jansdr van de Wateringen, geb. vermoedelijk Monnickendam circa 1222.

tr.
met

Philips II van Wassenaer, zn. van Dirk I van Wassenaer en Bertha Arentsdr van Rijswijk, geb. circa 1220, knape, zegelbewaarder en grafelijk raadgever onder Floris V en Jan I, ovl. in 1300.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutte  †1345   
Dirck II*1280 Voorschoten †1319  39


Ghisekyn uter Lyere
Ghisekyn uter Lyere1,2, leenman van Wassenaer,
, vermeld 226 en 1223.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Kerstine*1222 Monnickendam †1280  58Bronnen:
1.Nederlands Patriciaat (NP 002), van 1910 tot 1936
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 241)


Mouwerijn Willemsz van Leyden
Mouwerijn Willemsz van Leyden.


Dirk I van Wassenaer
Dirk I van Wassenaer, geb. Voorschoten in 1205, ovl. in 1258,
, Stamvader van den uitgestorven tak, die in 1339 het burggraafschap van Leiden verwierf, en van de uitgestorven takken genaamd: Van Santhorst, Van Rosenburch, Van Cranenburch en Van Groenevelt. Zwoer in 1220 de rechten van Dordrecht te verdedigen voor graaf Willem I. Wordt vele malen in officiele stukken genoemd. Op 16 nov.1229 stond Dirk van Wassenaer aan graaf Willem I de rechten af op een tynshof, dat in het bezit was geweest van wijlen Vrouw Melendes, vrouw van Philips van Wassenaer zijn vader. Heer van Wassenaar burggraaf van Leyden, ridder, beleent met 17 morgen land in de Kadijc. Op 31-01-1321 is Dirck, burggraaf van Leyden, ridder beleent heer Arnout van Groenevelt, gehuwt met Lizibeth, weduwe van Claes Persijn, broer van de Leenheer die haar lijftocht aan het leen heeft.

tr. (1) circa 1220
met

Bertha Arentsdr van Rijswijk (van Teijlingen), dr. van Arnold heer van Rijswijk (Dapifer van Holland, vermeld 1198-1216) en Meilindis , geb. Sassenheim in 1200.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Philips II*1220  †1300  80
Dirck*1222 Voorschoten †1296  74
Jacob*1224  †1272 Alkmaar 48
Arent*1226 Voorschoten †1261  35
Bartholomeus I*1228 Voorschoten    
Jacoba     
Badeloge     Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 241)


Bertha Arentsdr van Rijswijk
Bertha Arentsdr van Rijswijk (van Teijlingen), geb. Sassenheim in 1200.

tr. circa 1220
met

Dirk I van Wassenaer, zn. van Philips I van Wassenaer (Heer van Wassenaar) en NN van Voorne, geb. Voorschoten in 1205, ovl. in 1258,
, Stamvader van den uitgestorven tak, die in 1339 het burggraafschap van Leiden verwierf, en van de uitgestorven takken genaamd: Van Santhorst, Van Rosenburch, Van Cranenburch en Van Groenevelt. Zwoer in 1220 de rechten van Dordrecht te verdedigen voor graaf Willem I. Wordt vele malen in officiele stukken genoemd. Op 16 nov.1229 stond Dirk van Wassenaer aan graaf Willem I de rechten af op een tynshof, dat in het bezit was geweest van wijlen Vrouw Melendes, vrouw van Philips van Wassenaer zijn vader. Heer van Wassenaar burggraaf van Leyden, ridder, beleent met 17 morgen land in de Kadijc. Op 31-01-1321 is Dirck, burggraaf van Leyden, ridder beleent heer Arnout van Groenevelt, gehuwt met Lizibeth, weduwe van Claes Persijn, broer van de Leenheer die haar lijftocht aan het leen heeft, geen kinderen.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Philips II*1220  †1300  80
Dirck*1222 Voorschoten †1296  74
Jacob*1224  †1272 Alkmaar 48
Arent*1226 Voorschoten †1261  35
Bartholomeus I*1228 Voorschoten    
Jacoba     
Badeloge     


Arnold van Rijswijk
Arnold (Arent) heer van Rijswijk, Dapifer van Holland, vermeld 1198-1216, ovl. na 1206,
, Arnold van Rijswijk (1198-1216) vervulde de grafelijke functie van `dapifer` in de periode 1198/1201. Indien nu heer Arnold van Rijswijk ook de vader was van abt Lubbert I van Egmond en diens broer Dirk van Rijswijk dan valt ook een verdere conclusie te trekken, namelijk dat heer Arnold de schoonvader van Gerard van Egmond zal zijn geweest. Gerard heeft zijn oudste zoon Wouter naar zijn eigen vader vernoemd en de tweede zoon Arnold naar zijn schoonvader. Daarnaast heeft Gerard van Egmond zijn zoon Lubbert vernoemd naar diens oom abt Lubbert I van Egmond, en deze tevens voorbestemd voor een kerkelijke loopbaan. Dit laatste, vernoeming en bestemming, is namelijk een Middeleeuwse gewoonte die in veel families aan te treffen valt.

tr.
met

Meilindis .

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bertha*1200 Sassenheim    
F[lorentia]*1200 Zevenbergen    


Vrank Anthonisz Cranenburgh
Vrank Anthonisz Cranenburgh, geb. Lisse in 1563, ovl. in 1623.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claas*1607  †1667  60


Kerstine Ghisekijnsdr uter Liere
Kerstine Ghisekijnsdr uter Liere1 (uten Lyere), geb. Monnickendam in 1222, ovl. in 1280,
, Leenman van Wassenaar 1226, 1233. Hij is 1226 getuige voor Philips van Duivenvoorde. Ghisekin uter Lyre heeft 1 Maart 1223 met toestemming van de graaf zijn land in de Lyre met gerecht en tienden verkocht aan de abt van St. Mariënweerd dit is een vermoedelijke koppeling.

tr. (1) circa 1250
met

Jan Philipsz (Johan Philipsz) van Duivenvoorde en Wassenaer1, van Wassenaar van Polanen, zn. van Philips van Wassenaer (heer van Duivenvoorde) en F[lorentia] Arentsdr van Strijen, geb. Voorschoten in 1220, Ridder 1248, heer van Duivenvoorde (schatbewaarder van het Graafschap Holland), ovl. Voorschoten in 1280,
, Jan van Duvenvoir de, stamvader van den uitgestorven tak Van Polanen, waaruit ook de graven van den Bergh stammen.
Jan van Wassenaer, ook bekend als van Duivenvoorde, ovl. voor 1295,
Ridder, heer van Duivenvoorde ca. 1250. Hij kocht Polanen, Monster, Terheijde, Poeldijk en half Loosduinen. Vermeld 22.11.1248 als broer van Arend I heer van Duivenvoorde.
Hij trouwde met NN Ghisekynsdr Uter Liere.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Philips  †1308   
Elisabeth     

tr. (2)
met

[Simon] van der Burch.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ghysekin*1231 De Lier †1309 De Lier 78
Willem*1264 De Lier †1320 De Lier 56Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 241)
2.Nederlands Patriciaat (NP 002), van 1910 tot 1936


Dirck II van Wassenaar
Dirck II van Wassenaar, geb. Voorschoten circa 1280, ovl. in 1319,
, Werd door graaf Jan II van Avesnes bevestigd in zijn lenen te Voorschoten en Wassenaar mei 1300, ambachtsheer van Voorburg 1307, zegelde met 3 wassende manen ('wassenaers') 1311, bewoner van kasteel Ter Horst onder Voorschoten, zwoer eed van trouw aan graaf Willem III 1314, werd met 79 man opgeroepen in het leger van de graaf in Vlaanderen 1315.

tr. voor 1307
met

Alveradis (Bertha) van Cuijck van Leyden, dr. van Hendrik van Cuijck van burggaaf van Leiden (burggraaf van Leiden) en Halewine Willemsdr van Egmond, geb. circa 1285, erfdochter van Leiden.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Philips III*1307 Voorschoten †1348  41


Alveradis van Cuijck van Leyden
Alveradis (Bertha) van Cuijck van Leyden, geb. circa 1285, erfdochter van Leiden.

tr. voor 1307
met

Dirck II van Wassenaar, zn. van Philips II van Wassenaer (knape, zegelbewaarder en grafelijk raadgever onder Floris V en Jan I,) en Katrine? Gerardsdr of Jansdr van de Wateringen, geb. Voorschoten circa 1280, ovl. in 1319,
, Werd door graaf Jan II van Avesnes bevestigd in zijn lenen te Voorschoten en Wassenaar mei 1300, ambachtsheer van Voorburg 1307, zegelde met 3 wassende manen ('wassenaers') 1311, bewoner van kasteel Ter Horst onder Voorschoten, zwoer eed van trouw aan graaf Willem III 1314, werd met 79 man opgeroepen in het leger van de graaf in Vlaanderen 1315.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Philips III*1307 Voorschoten †1348  41Bronnen:
1.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 189)


Willem van Duivenvoorde en Wassenaer
Heer Willem van Duivenvoorde en Wassenaer (Snickerieme), geb. Haarlem circa 1290, heer van Oosterhout, burggraaf van Geertruidenberg, ovl. op 12 aug 1353, begr. Brussel [België],
, Hij is een op 11 aug 1329 door keizer Lodewijk IV gewettigde zoon van Philips heer van Duivenvoorde.
Snickerieme had 12 bastaarden, doch geen wettige kinderen. Hij verwierf als geldschieter een enorm fortuin en liet het grootste deel van zijn bezit na aan zijn neef Jan II van Polanen, die in 1378 overleed en drie maal gehuwd was. Diens oudste zoon Jan III van Polanen stierf in 1393, werd begraven te Breda en liet al zijn goederen na aan zijn dochter Johanna van Polanen, die op 1 aug. 1403 met graaf Engelbert van Nassau trouwde. De heerlijkheid Dongen is afkomstig was van Willem van Duivenvoorde. Deze had slechts natuurlijke kinderen waardoor we hem in tal van oorkonden bezig zien om de kinderen desalnietemin een stuk mee te geven van zijn verworven rijkdom/bezit. Het is na zijn dood nog een heel gedoe geweest tussen zijn erfgenamen voordat iedereen uiteindelijk vrede moest nemen. Daarbij is het opmerkelijk dat dochter Beatrijs van Duivenvoorde en haar man Roelof van Dalem wel een en ander verwierven maar het was kleinzoon Willem die de heerlijkheid Dongen kreeg. In Dongen gaf Willem in 1392 die 51 bunder moer uit. Mocht Willem zonder wettige erfgenamen komen te overlijden net als zijn oom Willem, heer van Oosterhout, dan zouden zijn volle broer en zus, en zijn halfzus zijn erfgenamen zijn. Van die naaste erfgenamen zien we er twee in 1392. Een als koper en een als getuige.
Hadewy's vader Hendrik Laps zien we overigens als Heyne Lappe op 24 oktober 1358 verklaren dat hij een stuk land in de `Gawech' te Geertruidenberg voor 4 pond had verkocht aan Roelof van Dalem (zie Archief Nassauschen Domeinraad deel I (1948), regest 571). De voornaam Zebrecht/Sebert komt in de regio Breda veelvuldig voor evenals in Limburg zodat we niet beducht hoeven te zijn voor een incestueuze relatie.

tr. (1)
met

Heilwig van Vianen, dr. van Zweder II heer van Vianen en Dochter Heer Claes van Egmond, geb. in 1333, ovl. in 1351.

tr. (2)
met

Aleijt Oomcens (Oemen), geb. Brussel [België].

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrijs*1305  †1387  82

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Amalberga  †1380   


Heilwig van Vianen
Heilwig van Vianen, geb. in 1333, ovl. in 1351.

tr.
met

Heer Willem van Duivenvoorde en Wassenaer (Snickerieme), zn. van Ridder Philips van Duivenvoorde (1e Heer van Polanen, baljuw van Kennemerland) en Elisabeth van Bosinchem van Vianen, geb. Haarlem circa 1290, heer van Oosterhout, burggraaf van Geertruidenberg, ovl. op 12 aug 1353, begr. Brussel [België],
, Hij is een op 11 aug 1329 door keizer Lodewijk IV gewettigde zoon van Philips heer van Duivenvoorde.
Snickerieme had 12 bastaarden, doch geen wettige kinderen. Hij verwierf als geldschieter een enorm fortuin en liet het grootste deel van zijn bezit na aan zijn neef Jan II van Polanen, die in 1378 overleed en drie maal gehuwd was. Diens oudste zoon Jan III van Polanen stierf in 1393, werd begraven te Breda en liet al zijn goederen na aan zijn dochter Johanna van Polanen, die op 1 aug. 1403 met graaf Engelbert van Nassau trouwde. De heerlijkheid Dongen is afkomstig was van Willem van Duivenvoorde. Deze had slechts natuurlijke kinderen waardoor we hem in tal van oorkonden bezig zien om de kinderen desalnietemin een stuk mee te geven van zijn verworven rijkdom/bezit. Het is na zijn dood nog een heel gedoe geweest tussen zijn erfgenamen voordat iedereen uiteindelijk vrede moest nemen. Daarbij is het opmerkelijk dat dochter Beatrijs van Duivenvoorde en haar man Roelof van Dalem wel een en ander verwierven maar het was kleinzoon Willem die de heerlijkheid Dongen kreeg. In Dongen gaf Willem in 1392 die 51 bunder moer uit. Mocht Willem zonder wettige erfgenamen komen te overlijden net als zijn oom Willem, heer van Oosterhout, dan zouden zijn volle broer en zus, en zijn halfzus zijn erfgenamen zijn. Van die naaste erfgenamen zien we er twee in 1392. Een als koper en een als getuige.
Hadewy's vader Hendrik Laps zien we overigens als Heyne Lappe op 24 oktober 1358 verklaren dat hij een stuk land in de `Gawech' te Geertruidenberg voor 4 pond had verkocht aan Roelof van Dalem (zie Archief Nassauschen Domeinraad deel I (1948), regest 571). De voornaam Zebrecht/Sebert komt in de regio Breda veelvuldig voor evenals in Limburg zodat we niet beducht hoeven te zijn voor een incestueuze relatie, tr. (2) met Aleijt Oomcens. Uit dit huwelijk een dochter, een dochter


Beatrijs van Duivenvoorde en Wassenaer
Beatrijs van Duivenvoorde en Wassenaer, geb. circa 1305, beleend met Zwaluwe, ovl. na 25 nov 1387,
, Natuurlijke dochter van Willem van Duvenvoorde. Werd op 20 juni 1346 door keizerin Margaretha (als gravin van Holland) beleend in ruil voor 250 pond zwarte tournooizen jaarlijks, gevestigd op de tol te Ammers en door haar gekocht van Dieric van Mathenesse, met het goed van de Zwaluen, zoals Gherit van Wieldrecht dat aan haar vader had opgedragen. Zij werd 10 maart 1354 door graaf Willem V opnieuw beleend met de Zwaluwe66, doch droeg dit 2 sep. 1376 over op Jan 11 van Polanen. Haar vader verkocht aan zijn dochter Beatrix en haar man Roelof van Dalem op 22 mei 1350 zijn woning te Dongen.

tr. (1)
met

Roelof I van Dalem, zn. van Roelof van Arkel, geb. Sleeuwijk circa 1316, ridder, beleend te Sleeuwijk 1336, baljuw van Zuid-Holland 1346, verneld 1350-1361, ovl. tussen 19 mrt 1361 en 15 sep 1361 ,
, Hij koos met zijn schoonvader de zijde der Hoeken en kreeg op 2 maart 1355 van graaf Willem V (toen deze hem al wat hij misdaan had vergaf) tegen betaling van 2500 schilden zijn
goederen terug.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bele     
Willem     

tr. (2)
met

Walter Berthout Heer van Boutershem, zn. van NN Berthout, geb. in 1320, ovl. in 1362