Genealogische website van Cees Hagenbeek
Christiaan II van Odenkirchen
Christiaan II van Odenkirchen, geb. circa 1030, ovl. in 1075,
, in 1028 vermeld als domvoogd van Keulen.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold*1065  †1109  44


Christiaan van Odenkirchen
Christiaan van Odenkirchen, geb. circa 995, ovl. circa 1030,
, in 1028 vermeld als domvoogd van Keulen.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christiaan II*1030  †1075  45


Wenemar van Kuyc
Wenemar van Kuyc, geb. circa 1330, ovl. in 1390.

tr.
met

Aleydis de Cock van Opijnen, dr. van Jan de Cock van Opijnen en Johanna van Tuil, geb. voor 1340.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutte     


Aleydis de Cock van Opijnen
Aleydis de Cock van Opijnen, geb. voor 1340.

tr.
met

Wenemar van Kuyc, zn. van Jan III van Kuyc en Bebbeken (Catharina) Berthouts, geb. circa 1330, ovl. in 1390.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutte     


Jutte van Kuyc
Jutte van Kuyc.

tr.
met

Willem Pieck.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnt*1360  †1423  63


Willem Pieck
Willem Pieck.

tr.
met

Jutte van Kuyc, dr. van Wenemar van Kuyc en Aleydis de Cock van Opijnen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnt*1360  †1423  63


Willem II van Oegstgeest
Willem II van Oegstgeest1,
, vermeld 1285-1312, woonde op de Oudenhof te Oegstgeest.

tr.
met

Geertruida van Teylingen, ovl. in 1284,
, Zij is geboren op kasteel Teijlingen bij Sassenheim en haar man Willem II woonde op de Oudenhof te Oegstgeest, zij overleed in 1284 vermoedelijk in het kraambed van haar dochter Christina.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christina*1284     Bronnen:
1.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 189)
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 69)


Herman V van Woerden
Herman V van Woerden1, ovl. op 5 apr 1252,
, heeft vermoedelijke een zuster van Gijsbrecht III van Amstel gehuwd.

tr.
met

Salomé Gijsbrecht II van Amstel1, dr. van Gijsbrecht II van Amstel en NN van Schalkwijk.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herman VI*1274  †1304  30
NN     Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 71)


NN van Woerden
NN van Woerden.

tr.
met

Dirk III 'de Goede' van Brederode2, zn. van Willem heer van Brederode (2e heer van Brederode) en Hillegonda van Voorne, geb. in 1256, 3e Heer van Brederode 1285, baljuw van Kennemerland 1288, ovl. Reims (F) op 16 dec 1318,
, vermeld als ridder en baljuw van Kennemerland in 1288, speelde een belangrijke rol onder Floris V, stierf op een pelgrimstocht, te Reims 16 Dec. 1318, begraven aldaar in de kerk der Dominicanen.
Catharina van Brederode een dochter van Dirk en Maria van der Leck. Pieter van der Leck, haar broer, noemt Jan van Polanen zijn zwager omdat Jan de echtgenoot is van Pieters nichtje Catharina, tr. (1) met Maria van der Lecke2. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 71)
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 76)


Elisabeth van Bosinchem
Elisabeth (Elsabe) (Lijsbeth) van Bosinchem (van Bosinchem [de Schenk]), geb. circa 1272, ovl. circa 1332,
, De abt van Sint-Paulus gaf op 10 november 1317, de halve tiend dte Kesteren in leen gaf aan Joncfrouwe Lijsebetten, die dochter was van heren Hubrechts van Bosinchem ridders ende di hi hadde bi veren Clemencen sinen wive, daer God de ziele of hebben moete.
1322 Aug. i. Gyselbertus de Cats, armiger, en Elisabeth, zuster van Johannes de Bosincheym, dominus de Culenborch, waren getrouwd en hadden reeds een of meer kinderen. Het huwelijk was gesloten om een familieveete bij te leggen; de vader van Gyselbertus nl. was gedood bij een expeditie, waarvan de grootvader van Elisabeth de aanstichter was geweest. Zij krijgen nu van den Paus dispensatie om gehuwd te blijven, niettegenstaande zij binnen den vierden graad verwant zijn (Med. Gelre), Elisabeth gehuwd met Gijsbert van Caets houdt de tiend te Drunen, welke tiend gegeven was aan haar grootvader Herman van Woerden
op 10-11-1317 beleend met de andere helft van haar moeders tienden te Kesteren.

tr.
met

Gijsbert (Ghisebrecht) van Cats (Kaetse (Cats), van Caets), heer van Bosinchem, vermeld 1270-1328, ovl. tussen 10 jul 1328 en 14 nov 1339 ,
, Vermeld sedert 6-1-1305 Borg van de bisschop van Utrecht.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mabilia I*1336  †1361  25


Gijsbert van Cats
Gijsbert (Ghisebrecht) van Cats (Kaetse (Cats), van Caets), heer van Bosinchem, vermeld 1270-1328, ovl. tussen 10 jul 1328 en 14 nov 1339 ,
, Vermeld sedert 6-1-1305 Borg van de bisschop van Utrecht.

tr.
met

Elisabeth (Elsabe) (Lijsbeth) van Bosinchem (van Bosinchem [de Schenk]), dr. van Ridder Hubert III van Culemborch (Heer van Beusinchem) en Clementia van Woerden, geb. circa 1272, ovl. circa 1332,
, De abt van Sint-Paulus gaf op 10 november 1317, de halve tiend dte Kesteren in leen gaf aan Joncfrouwe Lijsebetten, die dochter was van heren Hubrechts van Bosinchem ridders ende di hi hadde bi veren Clemencen sinen wive, daer God de ziele of hebben moete.
1322 Aug. i. Gyselbertus de Cats, armiger, en Elisabeth, zuster van Johannes de Bosincheym, dominus de Culenborch, waren getrouwd en hadden reeds een of meer kinderen. Het huwelijk was gesloten om een familieveete bij te leggen; de vader van Gyselbertus nl. was gedood bij een expeditie, waarvan de grootvader van Elisabeth de aanstichter was geweest. Zij krijgen nu van den Paus dispensatie om gehuwd te blijven, niettegenstaande zij binnen den vierden graad verwant zijn (Med. Gelre), Elisabeth gehuwd met Gijsbert van Caets houdt de tiend te Drunen, welke tiend gegeven was aan haar grootvader Herman van Woerden
op 10-11-1317 beleend met de andere helft van haar moeders tienden te Kesteren.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mabilia I*1336  †1361  25


Maartje Cornelisdr Goudappel
Maartje Cornelisdr Goudappel.

tr. in 1639
met

Jan Pouwelsz Reigersbergen1,2, zn. van Pauwel Thonisz Reigersbergen (duijnmeier, bouwman in 't Noorland) en Maartje Jorisdr Buijs, geb. Zandambacht circa 1617, bouwman, duinmeier, molenmeester, ovl. voor 24 feb 1683,
, bouwman (boer) in 't Noorland, duinmeier en molenmeester. Daarnaast is hij schepen van 1662 tot 1681, gezworene ofwel kroosheemraad van de omstreeks 1420 bedijkte polder Nieuwland grenzend aan het Noordland, diaken en ouderling(1669-1673). In het begin van de Reformatie gingen geslachten die zich in deze streek protestant verklaarden hun achternaam anders schrijven. De familie behoorde tot de Nederduits-gereformeerde godsdienst. Jan Pouwelsz behoorde tot de welstandsklasse (kapitalist), tr. (2) met Leuntje Jacobsdr van der Post1. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Barbara Jansdr Dom1,2, dr. van Jan Willemsz Dom en Neeltgen Pietersdr van Staalduinen. Uit dit huwelijk een dochter.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 112)
2.Oud Rechterlijk Archief 's-Gravenzande (ORA 048), Nat. Arch, ORA 's-Gravenzande, Nalatenschap, 's-Gravenzande, 1683 (24 mrt 1683 akte 169)


Leuntje Jacobsdr van der Post
Leuntje Jacobsdr van der Post1, geb. Zandambacht.

tr. in 1646
met

Jan Pouwelsz Reigersbergen1,2, zn. van Pauwel Thonisz Reigersbergen (duijnmeier, bouwman in 't Noorland) en Maartje Jorisdr Buijs, geb. Zandambacht circa 1617, bouwman, duinmeier, molenmeester, ovl. voor 24 feb 1683,
, bouwman (boer) in 't Noorland, duinmeier en molenmeester. Daarnaast is hij schepen van 1662 tot 1681, gezworene ofwel kroosheemraad van de omstreeks 1420 bedijkte polder Nieuwland grenzend aan het Noordland, diaken en ouderling(1669-1673). In het begin van de Reformatie gingen geslachten die zich in deze streek protestant verklaarden hun achternaam anders schrijven. De familie behoorde tot de Nederduits-gereformeerde godsdienst. Jan Pouwelsz behoorde tot de welstandsklasse (kapitalist), tr. (1) met Maartje Cornelisdr Goudappel. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Barbara Jansdr Dom1,2. Uit dit huwelijk een dochter.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 112)
2.Oud Rechterlijk Archief 's-Gravenzande (ORA 048), Nat. Arch, ORA 's-Gravenzande, Nalatenschap, 's-Gravenzande, 1683 (24 mrt 1683 akte 169)


Jan Jansz Dom
Jan Jansz Dom.Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 117)


Jan Willemsz Dom
Jan Willemsz Dom (Deuneveld, Deunisveld)1, ged. Zandambacht in 1612, ovl. voor 4 feb 1676.

tr. Zandambacht voor jul 1643
met

Neeltgen Pietersdr van Staalduinen1, dr. van Pieter Joachimsz van Staalduinen (pachter en duinmeijer van Staalduinen en Heilige Geestmeester) en Neeltje Cornelisdr de Goede, geb. Zandambacht circa 1618, ovl. voor 5 mrt 1685.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Barbara*1650 Den Haag †1708 Zandambacht 58
Jan     
Geertie  1709 Wateringen bij Rijswijk  Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 117)
2.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 119)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 313)
4.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 114)
5.Doopboek Naaldwijk (D 367), Historisch Archief Westland, DTB Naaldwijk, 1-I, Naaldwijk, van 1584 tot 1621 (5 jul 1587 blz. 92)


Geertie Jans Dom
Geertie Jans Dom, begr. Wateringen bij Rijswijk op 7 okt 1709,
, op 13 januari 1683 verkocht Geertie Jans, weduwe van Pieter Leenderse Tetteroode, wonende te Wateringen, aan haar broer Jan Jansz. Dom een huis en erf in het ambacht Wateringen, belend O het gasthuis te Scheevelingh, Z Jan Roelantse van der Marel, W de erfgen. van Corn. Graswinckel, en N de Banwateringh.

tr.
met

Pieter Leenderse Tetteroode, ovl. voor 13 jan 1683.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 117)


Pieter Leenderse Tetteroode
Pieter Leenderse Tetteroode, ovl. voor 13 jan 1683.

tr.
met

Geertie Jans Dom, dr. van Jan Willemsz Dom en Neeltgen Pietersdr van Staalduinen, begr. Wateringen bij Rijswijk op 7 okt 1709,
, op 13 januari 1683 verkocht Geertie Jans, weduwe van Pieter Leenderse Tetteroode, wonende te Wateringen, aan haar broer Jan Jansz. Dom een huis en erf in het ambacht Wateringen, belend O het gasthuis te Scheevelingh, Z Jan Roelantse van der Marel, W de erfgen. van Corn. Graswinckel, en N de Banwateringh


Neeltgen Pietersdr van Staalduinen
Neeltgen Pietersdr van Staalduinen1, geb. Zandambacht circa 1618, ovl. voor 5 mrt 1685.

tr. Zandambacht voor jul 1643
met

Jan Willemsz Dom (Deuneveld, Deunisveld)1, zn. van Willem Jansz Dom en Belitgen Egbertsdr de Graaf, ged. Zandambacht in 1612, ovl. voor 4 feb 1676.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Barbara*1650 Den Haag †1708 Zandambacht 58
Jan     
Geertie  1709 Wateringen bij Rijswijk  Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 117)
2.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 114)
3.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 119)
4.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 313)
5.Doopboek Naaldwijk (D 367), Historisch Archief Westland, DTB Naaldwijk, 1-I, Naaldwijk, van 1584 tot 1621 (5 jul 1587 blz. 92)


Belitgen Egbertsdr de Graaf
Belitgen Egbertsdr de Graaf1,2, ovl. circa 1665.

tr. (1)
met

Willem Jansz Dom1, ovl. voor 27 mei 1636.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1612 Zandambacht †1676  64

tr. (2) tussen 1634 en 1635
met

Pieter Joachimsz van Staalduinen (Doenisveld)3,1,2, zn. van Joachim Pietersz van Staalduinen en Martgen Thonisdr de Oude, geb. Naaldwijk op 1 jul 1587, ged. Naaldwijk op 5 jul 15874, pachter en duinmeijer van Staalduinen en Heilige Geestmeester, ovl. Zandambacht op 30 jul 1641, tr. (1) met Neeltje Cornelisdr de Goede3,1,2. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 119)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 313)
3.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 114)
4.Doopboek Naaldwijk (D 367), Historisch Archief Westland, DTB Naaldwijk, 1-I, Naaldwijk, van 1584 tot 1621 (5 jul 1587 blz. 92)


Egbert Evertsz de Graaf
Egbert Evertsz de Graaf.

tr.
met

Barbara Jacobs.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Belitgen  †1665