GensDataPro persoonskaarten 19620-19639
Christiaan II van Odenkirchen

Christiaan II van Odenkirchen, geb. circa 1030, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) in 1075.

in 1028 vermeld als domvoogd van Keulen.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold*1065  †1109  44


Christiaan van Odenkirchen

Christiaan van Odenkirchen, geb. circa 995, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) circa 1030.

in 1028 vermeld als domvoogd van Keulen.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christiaan*1030  †1075  45


Wenemar van Kuyc

Wenemar van Kuyc, geb. circa 1330, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 1390.

tr.
met

Aleydis de Cock van Opijnen, dr. van Jan de Cock van Opijnen en Johanna van Tuil, geb. voor 1340.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutte     


Aleydis de Cock van Opijnen

Aleydis de Cock van Opijnen, geb. voor 1340.

tr.
met

Wenemar van Kuyc, zn. van Jan III van Kuyc en Catharina (Bebbeken) Berthouts, geb. circa 1330, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 1390.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutte     


Jutte van Kuyc

Jutte van Kuyc.

tr.
met

Willem Pieck.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnt*1360  †1423  63


Willem Pieck

Willem Pieck.

tr.
met

Jutte van Kuyc, dr. van Wenemar van Kuyc en Aleydis de Cock van Opijnen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnt*1360  †1423  63


Willem II van Oegstgeest

Willem II van Oegstgeest1.

tr.
met

Geertruida van Teylingen, ovl. in 1284.
vermeld 1285-1312, woonde op de Oudenhof te Oegstgeest.
Zij is geboren op kasteel Teijlingen bij Sassenheim en haar man Willem II woonde op de Oudenhof te Oegstgeest, zij overleed in 1284 vermoedelijk in het kraambed van haar dochter Christina.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christina*1284     Bronnen:
1.Het goed van Oegstgeest (B 151), Type: boek, Schrijver: F.H. Lugt, Uitgever: Uitgeverij Ginkgo, ISBN nummer: 978-90-71256-09-7, Plaats: Leiden, Uitgegeven: 2009 (blz. 189)


Herman V van Woerden

Herman V van Woerden, ovl. op 5 apr 1252.

tr.
met

dochter Gijsbrecht II van Amstel, dr. van Gijsbrecht II van Amstel.
heeft vermoedelijke een zuster van Gijsbrecht III van Amstel gehuwd.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herman*1274  †1304  30
NN     


NN van Woerden

NN van Woerden.

tr.
met

Dirk III 'de Goede' van Brederode, zn. van Willem heer van Brederode (2e heer van Brederode) en Hillegonda van Voorne, geb. in 1256, 3e Heer van Brederode 1285, baljuw van Kennemerland 1288, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Reims (F) op 16 dec 1318, tr. (1) met Maria van der Lecke.
vermeld als ridder en baljuw van Kennemerland in 1288, speelde een belangrijke rol onder Floris V, stierf op een pelgrimstocht, te Reims 16 Dec. 1318, begraven aldaar in de kerk der Dominicanen.
Catharina van Brederode een dochter van Dirk en Maria van der Leck. Pieter van der Leck, haar broer, noemt Jan van Polanen zijn zwager omdat Jan de echtgenoot is van Pieters nichtje Catharina


Elisabeth van Bosinchem

Elisabeth (Lijsbeth) van Bosinchem (van Bosinchem [de Schenk]), geb. circa 1272, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) circa 1332.

tr.
met

Gijsbert (Ghisebrecht) van Cats (Kaetse (Cats), van Caets), heer van Bosinchem, vermeld 1270-1328, ovl. tussen 10 jul 1328 en 14 nov 1339 .
Vermeld sedert 6-1-1305 Borg van de bisschop van Utrecht.
De abt van Sint-Paulus gaf op 10 november 1317, de halve tiend dte Kesteren in leen gaf aan Joncfrouwe Lijsebetten, die dochter was van heren Hubrechts van Bosinchem ridders ende di hi hadde bi veren Clemencen sinen wive, daer God de ziele of hebben moete.
1322 Aug. i. Gyselbertus de Cats, armiger, en Elisabeth, zuster van Johannes de Bosincheym, dominus de Culenborch, waren getrouwd en hadden reeds een of meer kinderen. Het huwelijk was gesloten om een familieveete bij te leggen; de vader van Gyselbertus nl. was gedood bij een expeditie, waarvan de grootvader van Elisabeth de aanstichter was geweest. Zij krijgen nu van den Paus dispensatie om gehuwd te blijven, niettegenstaande zij binnen den vierden graad verwant zijn (Med. Gelre), Elisabeth gehuwd met Gijsbert van Caets houdt de tiend te Drunen, welke tiend gegeven was aan haar grootvader Herman van Woerden.
op 10-11-1317 beleend met de andere helft van haar moeders tienden te Kesteren.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mabilia*1336  †1361  25


Gijsbert van Cats

Gijsbert (Ghisebrecht) van Cats (Kaetse (Cats), van Caets), heer van Bosinchem, vermeld 1270-1328, ovl. tussen 10 jul 1328 en 14 nov 1339 .

tr.
met

Elisabeth (Lijsbeth) van Bosinchem (van Bosinchem [de Schenk]), dr. van Ridder Hubert III van Culemborch (Heer van Beusinchem) en Clementia van Woerden, geb. circa 1272, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) circa 1332.
Vermeld sedert 6-1-1305 Borg van de bisschop van Utrecht.
De abt van Sint-Paulus gaf op 10 november 1317, de halve tiend dte Kesteren in leen gaf aan Joncfrouwe Lijsebetten, die dochter was van heren Hubrechts van Bosinchem ridders ende di hi hadde bi veren Clemencen sinen wive, daer God de ziele of hebben moete.
1322 Aug. i. Gyselbertus de Cats, armiger, en Elisabeth, zuster van Johannes de Bosincheym, dominus de Culenborch, waren getrouwd en hadden reeds een of meer kinderen. Het huwelijk was gesloten om een familieveete bij te leggen; de vader van Gyselbertus nl. was gedood bij een expeditie, waarvan de grootvader van Elisabeth de aanstichter was geweest. Zij krijgen nu van den Paus dispensatie om gehuwd te blijven, niettegenstaande zij binnen den vierden graad verwant zijn (Med. Gelre), Elisabeth gehuwd met Gijsbert van Caets houdt de tiend te Drunen, welke tiend gegeven was aan haar grootvader Herman van Woerden.
op 10-11-1317 beleend met de andere helft van haar moeders tienden te Kesteren.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mabilia*1336  †1361  25


Maartje Cornelisdr Goudappel

Maartje Cornelisdr Goudappel.

tr. (Jan ongeveer 22 jaar oud) in 1639
met

Jan Pouwelsz Reigersbergen1,2, zn. van Pauwel Thonisz Reigersbergen (duijnmeier, bouwman in 't Noorland) en Maartje Jorisdr Buijs, geb. te Zandambacht circa 1617, bouwman, duinmeier, molenmeester, ovl. (hoogstens 66 jaar oud) voor 24 feb 1683, tr. (2) met Leuntje Jacobsdr van der Post1.
bouwman (boer) in 't Noorland, duinmeier en molenmeester. Daarnaast is hij schepen van 1662 tot 1681, gezworene ofwel kroosheemraad van de omstreeks 1420 bedijkte polder Nieuwland grenzend aan het Noordland, diaken en ouderling(1669-1673). In het begin van de Reformatie gingen geslachten die zich in deze streek protestant verklaarden hun achternaam anders schrijven. De familie behoorde tot de Nederduits-gereformeerde godsdienst. Jan Pouwelsz behoorde tot de welstandsklasse (kapitalist), tr. (3) met Barbara Jansdr Dom1,2, dr. van Jan Willemsz Dom en Neeltgen Pietersdr van Staalduinen.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), Type: boek, Uitgegeven: 1968 (blz. 112)
2.Oud Rechterlijk Archief 's-Gravenzande (ORA 048), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Nat. Arch, Archief: ORA 's-Gravenzande, Onderwerp: Nalatenschap, Akteplaats: 's-Gravenzande, periode: 1683 (24 mrt 1683 akte 169)


Leuntje Jacobsdr van der Post

Leuntje Jacobsdr van der Post1, geb. te Zandambacht.

tr. (Jan ongeveer 29 jaar oud) in 1646
met

Jan Pouwelsz Reigersbergen1,2, zn. van Pauwel Thonisz Reigersbergen (duijnmeier, bouwman in 't Noorland) en Maartje Jorisdr Buijs, geb. te Zandambacht circa 1617, bouwman, duinmeier, molenmeester, ovl. (hoogstens 66 jaar oud) voor 24 feb 1683, tr. (1) met Maartje Cornelisdr Goudappel.
bouwman (boer) in 't Noorland, duinmeier en molenmeester. Daarnaast is hij schepen van 1662 tot 1681, gezworene ofwel kroosheemraad van de omstreeks 1420 bedijkte polder Nieuwland grenzend aan het Noordland, diaken en ouderling(1669-1673). In het begin van de Reformatie gingen geslachten die zich in deze streek protestant verklaarden hun achternaam anders schrijven. De familie behoorde tot de Nederduits-gereformeerde godsdienst. Jan Pouwelsz behoorde tot de welstandsklasse (kapitalist), tr. (3) met Barbara Jansdr Dom1,2.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), Type: boek, Uitgegeven: 1968 (blz. 112)
2.Oud Rechterlijk Archief 's-Gravenzande (ORA 048), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Nat. Arch, Archief: ORA 's-Gravenzande, Onderwerp: Nalatenschap, Akteplaats: 's-Gravenzande, periode: 1683 (24 mrt 1683 akte 169)


Jan Jansz Dom

Jan Jansz Dom.Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), Type: boek, Uitgegeven: 1968 (blz. 117)


Jan Willemsz Dom

Jan Willemsz Dom1, ged. te Zandambacht in 1612, ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor 4 feb 1676.

tr. (resp. hoogstens 31 en hoogstens 25 jaar oud) te Zandambacht voor jul 1643
met

Neeltgen Pietersdr van Staalduinen1, dr. van Pieter Joachimsz van Staalduinen (pachter en duinmeijer van Staalduinen en Heilige Geestmeester) en Neeltje Cornelisdr de Goede, geb. te Zandambacht circa 1618, ovl. (hoogstens 67 jaar oud) voor 5 mrt 1685.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Barbara*1650 Den Haag †1708 Zandambacht 58
Jan     
Geertie  1709 Wateringen bij Rijswijk  Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), Type: boek, Uitgegeven: 1968 (blz. 117)
2.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), Type: boek, Uitgegeven: 1968 (blz. 119)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), Type: boek, Uitgever: NGV, afdeling Rijnland, Plaats: Leiden, Uitgegeven: 1998 (blz. 313)
4.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), Type: boek, Uitgegeven: 1968 (blz. 114)
5.Doopboek Naaldwijk (D 367), Type: doopboek, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Archief: DTB Naaldwijk, Inventarisnr.: 1-I, doopplaats: Naaldwijk, periode: van 1584 tot 1621 (5 jul 1587 blz. 92)


Geertie Jans Dom

Geertie Jans Dom, begr. te Wateringen bij Rijswijk op 7 okt 1709.

tr.
met

Pieter Leenderse Tetteroode, ovl. voor 13 jan 1683.
op 13 januari 1683 verkocht Geertie Jans, weduwe van Pieter Leenderse Tetteroode, wonende te Wateringen, aan haar broer Jan Jansz. Dom een huis en erf in het ambacht Wateringen, belend O het gasthuis te Scheevelingh, Z Jan Roelantse van der Marel, W de erfgen. van Corn. Graswinckel, en N de Banwateringh.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), Type: boek, Uitgegeven: 1968 (blz. 117)


Pieter Leenderse Tetteroode

Pieter Leenderse Tetteroode, ovl. voor 13 jan 1683.

tr.
met

Geertie Jans Dom, dr. van Jan Willemsz Dom en Neeltgen Pietersdr van Staalduinen, begr. te Wateringen bij Rijswijk op 7 okt 1709.
op 13 januari 1683 verkocht Geertie Jans, weduwe van Pieter Leenderse Tetteroode, wonende te Wateringen, aan haar broer Jan Jansz. Dom een huis en erf in het ambacht Wateringen, belend O het gasthuis te Scheevelingh, Z Jan Roelantse van der Marel, W de erfgen. van Corn. Graswinckel, en N de Banwateringh


Neeltgen Pietersdr van Staalduinen

Neeltgen Pietersdr van Staalduinen1, geb. te Zandambacht circa 1618, ovl. (hoogstens 67 jaar oud) voor 5 mrt 1685.

tr. (resp. hoogstens 25 en hoogstens 31 jaar oud) te Zandambacht voor jul 1643
met

Jan Willemsz Dom1, zn. van Willem Jansz Dom en Belitgen Egbertsdr de Graaf, ged. te Zandambacht in 1612, ovl. (hoogstens 64 jaar oud) voor 4 feb 1676.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Barbara*1650 Den Haag †1708 Zandambacht 58
Jan     
Geertie  1709 Wateringen bij Rijswijk  Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), Type: boek, Uitgegeven: 1968 (blz. 117)
2.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), Type: boek, Uitgegeven: 1968 (blz. 114)
3.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), Type: boek, Uitgegeven: 1968 (blz. 119)
4.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), Type: boek, Uitgever: NGV, afdeling Rijnland, Plaats: Leiden, Uitgegeven: 1998 (blz. 313)
5.Doopboek Naaldwijk (D 367), Type: doopboek, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Archief: DTB Naaldwijk, Inventarisnr.: 1-I, doopplaats: Naaldwijk, periode: van 1584 tot 1621 (5 jul 1587 blz. 92)


Belitgen Egbertsdr de Graaf

Belitgen Egbertsdr de Graaf1,2, ovl. circa 1665.

tr.(1)
met

Willem Jansz Dom1, ovl. voor 27 mei 1636.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1612 Zandambacht †1676  64

tr. (Pieter minstens 46 jaar oud) (2) tussen 1634 en 1635
met

Pieter Joachimsz van Staalduinen3,1,2, zn. van Joachim Pietersz van Staalduinen en Martgen Thonisdr de Oude, geb. te Naaldwijk op 1 jul 1587, ged. te Naaldwijk op 5 jul 15874, pachter en duinmeijer van Staalduinen en Heilige Geestmeester, ovl. (54 jaar oud) te Zandambacht op 30 jul 1641, tr. (1) met Neeltje Cornelisdr de Goede3,1,2.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), Type: boek, Uitgegeven: 1968 (blz. 119)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), Type: boek, Uitgever: NGV, afdeling Rijnland, Plaats: Leiden, Uitgegeven: 1998 (blz. 313)
3.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), Type: boek, Uitgegeven: 1968 (blz. 114)
4.Doopboek Naaldwijk (D 367), Type: doopboek, Archiefnaam: Historisch Archief Westland, Archief: DTB Naaldwijk, Inventarisnr.: 1-I, doopplaats: Naaldwijk, periode: van 1584 tot 1621 (5 jul 1587 blz. 92)


Egbert Evertsz de Graaf

Egbert Evertsz de Graaf.

tr.
met

Barbara Jacobs.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Belitgen  †1665