Genealogische website van Cees Hagenbeek
Barbara Jacobs
Barbara Jacobs.

tr.
met

Egbert Evertsz de Graaf.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Belitgen  1665   


Pieter Joachimsz van Staalduinen
Pieter Joachimsz van Staalduinen (Doenisveld)1,2,3, geb. Naaldwijk op 1 jul 1587, ged. Naaldwijk op 5 jul 15874, pachter en duinmeijer van Staalduinen en Heilige Geestmeester, ovl. Zandambacht op 30 jul 1641.

tr. (1) circa 1617
met

Neeltje Cornelisdr de Goede1,2,3, dr. van Cornelis Pietersz de Goede en Leentje Ariensdr, geb. Zandambacht circa 1594, ovl. 's-Gravenzande op 22 jul 1634.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltgen*1618 Zandambacht 1685  67
Joachim*1620 Zandambacht 1696  76
Maertge*1622  1673  51
Cornelis*1624  1669  45
Louweris*1629 Zandambacht 1701 Zandambacht 72
Pieter*1632  1649  17

tr. (2) tussen 1634 en 1635
met

Belitgen Egbertsdr de Graaf2,3, dr. van Egbert Evertsz de Graaf en Barbara Jacobs, ovl. circa 1665, tr. (1) met Willem Jansz Dom2. Uit dit huwelijk een zoon.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 114)
2.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 119)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 313)
4.Doopboek Naaldwijk (D 367), Historisch Archief Westland, DTB Naaldwijk, 1-I, Naaldwijk, van 1584 tot 1621 (5 jul 1587 blz. 92)
5.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 120)
6.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 326)


Neeltje Cornelisdr de Goede
Neeltje Cornelisdr de Goede1,2,3, geb. Zandambacht circa 1594, ovl. 's-Gravenzande op 22 jul 1634.

tr. circa 1617
met

Pieter Joachimsz van Staalduinen (Doenisveld)1,2,3, zn. van Joachim Pietersz van Staalduinen en Martgen Thonisdr de Oude, geb. Naaldwijk op 1 jul 1587, ged. Naaldwijk op 5 jul 15876, pachter en duinmeijer van Staalduinen en Heilige Geestmeester, ovl. Zandambacht op 30 jul 1641, tr. (2) met Belitgen Egbertsdr de Graaf2,3. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltgen*1618 Zandambacht 1685  67
Joachim*1620 Zandambacht 1696  76
Maertge*1622  1673  51
Cornelis*1624  1669  45
Louweris*1629 Zandambacht 1701 Zandambacht 72
Pieter*1632  1649  17Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 114)
2.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 119)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 313)
4.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 120)
5.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 326)
6.Doopboek Naaldwijk (D 367), Historisch Archief Westland, DTB Naaldwijk, 1-I, Naaldwijk, van 1584 tot 1621 (5 jul 1587 blz. 92)


Joachim Pietersz van Staalduinen
Joachim Pietersz van Staalduinen1,2, geb. Zandambacht in 1522, ovl. Naaldwijk voor 26 apr 1597,
, hij bezat een huis op Vreuchdenhil in Naaldwijk onder Patijnenburg. Een hil is een door mensenhanden opgeworpen heuvel in een buitendijks gebied. Vreuchdenhil komt voor in het kaartboek van Naaldwijk van 1625. Daarnaast bezat hij sedert omtrent 1564 de Westwaartse Stomperdijkse Tiende. Beginnende van de Slimpat voorst strekkende naar Honsholredijk en de Molelaen Bij de doop van dochter Geertje is hij 74 jaar. Uit RA Naaldwijk op 15 sep 1596: Joachim Pietersz, wonende binnen deze dorpe van Naeltwijck, bekende dat hij Tomas Adriaensz, duijnmeijer tot Sgravensande, zijn swaeger (=schoonzoon), schuldigh is uijt saecke van geleende penninghen in borchtocht voor hem verschooten 68 guldens .. hypotheqeert zijn huijs, barch enz. op Vreuchdenhil.

tr. (1) Naaldwijk op 23 mei 1577
met

Martgen Thonisdr de Oude2, dr. van Anthonis Cornelisz en Aeltge Zijmonsdr.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1587 Naaldwijk 1641 Zandambacht 54

tr. (2) voor 1585
met

Neeltje Louwen1,2, ovl. na 28 jun 1634,
, uit RA Naaldwijk 1597: Neelgen Louwen, weduwe wijlen Joachim Pietersz zaliger, geassisteert met haer gecoren voocht in desen Thomas Adriaensz, transporteerde t.b.v. Willem Pieter Jacobsz. een huijs ende erve enz. met barch en met den til, staende ende gelegen op Vreuchden Hil .. gelijck Joachim Pietersz. die hier heeft gebruyct . voor 54 gulden.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 120)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 326)


Martgen Thonisdr de Oude
Martgen Thonisdr de Oude1.

tr. Naaldwijk op 23 mei 1577
met

Joachim Pietersz van Staalduinen2,1, geb. Zandambacht in 1522, ovl. Naaldwijk voor 26 apr 1597,
, hij bezat een huis op Vreuchdenhil in Naaldwijk onder Patijnenburg. Een hil is een door mensenhanden opgeworpen heuvel in een buitendijks gebied. Vreuchdenhil komt voor in het kaartboek van Naaldwijk van 1625. Daarnaast bezat hij sedert omtrent 1564 de Westwaartse Stomperdijkse Tiende. Beginnende van de Slimpat voorst strekkende naar Honsholredijk en de Molelaen Bij de doop van dochter Geertje is hij 74 jaar. Uit RA Naaldwijk op 15 sep 1596: Joachim Pietersz, wonende binnen deze dorpe van Naeltwijck, bekende dat hij Tomas Adriaensz, duijnmeijer tot Sgravensande, zijn swaeger (=schoonzoon), schuldigh is uijt saecke van geleende penninghen in borchtocht voor hem verschooten 68 guldens ... hypotheqeert zijn huijs, barch enz. op Vreuchdenhil, tr. (2) met Neeltje Louwen2,1. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1587 Naaldwijk 1641 Zandambacht 54Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 326)
2.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 120)


Cornelis Pietersz de Goede
Cornelis Pietersz de Goede1,2, geb. Zandambacht circa 1560, ovl. 's-Gravenzande circa 1623,
, bouwman en schepen (1604-1605) te Zandambacht op de Stelwoning aan de Maasdijk.

tr.
met

Leentje Ariensdr1,2, ovl. voor 1649.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje*1594 Zandambacht 1634 's-Gravenzande 40Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 120)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 326)


Leentje Ariensdr
Leentje Ariensdr1,2, ovl. voor 1649.

tr.
met

Cornelis Pietersz de Goede1,2, geb. Zandambacht circa 1560, ovl. 's-Gravenzande circa 1623,
, bouwman en schepen (1604-1605) te Zandambacht op de Stelwoning aan de Maasdijk.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje*1594 Zandambacht 1634 's-Gravenzande 40Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 120)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 326)


Joachim Pietersz van Staalduinen
Joachim Pietersz van Staalduinen1, geb. Zandambacht circa 1620, bouwman, duinmeijer, schepen van Zandambacht van 1669 tot 1675, ovl. voor 30 apr 1696.

tr. 's-Gravenzande circa 1642
met

Lidewij Cornelisdr van der Schilde1, geb. Zandambacht in 1618, ovl. 's-Gravenzande op 30 apr 1696.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 108)
2.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 114)
3.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 119)
4.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 313)
5.Doopboek Naaldwijk (D 367), Historisch Archief Westland, DTB Naaldwijk, 1-I, Naaldwijk, van 1584 tot 1621 (5 jul 1587 blz. 92)


Lidewij Cornelisdr van der Schilde
Lidewij Cornelisdr van der Schilde1, geb. Zandambacht in 1618, ovl. 's-Gravenzande op 30 apr 1696.

tr. 's-Gravenzande circa 1642
met

Joachim Pietersz van Staalduinen1, zn. van Pieter Joachimsz van Staalduinen (pachter en duinmeijer van Staalduinen en Heilige Geestmeester) en Neeltje Cornelisdr de Goede, geb. Zandambacht circa 1620, bouwman, duinmeijer, schepen van Zandambacht van 1669 tot 1675, ovl. voor 30 apr 1696.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 108)


Maertge Pietersdr van Staalduinen
Maertge Pietersdr van Staalduinen, geb. circa 1622, ovl. voor 12 jul 1673.

tr. voor 7 jul 1643
met

Jan Arentsz Backer, ovl. voor 1669.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 114)
2.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 119)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 313)
4.Doopboek Naaldwijk (D 367), Historisch Archief Westland, DTB Naaldwijk, 1-I, Naaldwijk, van 1584 tot 1621 (5 jul 1587 blz. 92)


Jan Arentsz Backer
Jan Arentsz Backer, ovl. voor 1669.

tr. voor 7 jul 1643
met

Maertge Pietersdr van Staalduinen, dr. van Pieter Joachimsz van Staalduinen (pachter en duinmeijer van Staalduinen en Heilige Geestmeester) en Neeltje Cornelisdr de Goede, geb. circa 1622, ovl. voor 12 jul 1673


Cornelis Pietersz van Staalduinen
Cornelis Pietersz van Staalduinen, geb. circa 1624, ovl. voor 27 aug 1669.Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 114)
2.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 119)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 313)
4.Doopboek Naaldwijk (D 367), Historisch Archief Westland, DTB Naaldwijk, 1-I, Naaldwijk, van 1584 tot 1621 (5 jul 1587 blz. 92)


Louweris Pietersz van Staalduinen
Louweris Pietersz van Staalduinen, geb. Zandambacht in 1629, bouwman op de "Kaapwoning" in Zandambacht, ovl. Zandambacht in 1701.

tr. (1)
met

Maartje Jansdr Goutappel, ovl. in 1667.

tr. (2) 's-Gravenzande op 8 mei 1667
met

Annetje Michielsdr Hooreweg, geb. Overschie.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 114)
2.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 119)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 313)
4.Doopboek Naaldwijk (D 367), Historisch Archief Westland, DTB Naaldwijk, 1-I, Naaldwijk, van 1584 tot 1621 (5 jul 1587 blz. 92)


Pieter Pietersz van Staalduinen
Pieter Pietersz van Staalduinen, geb. circa 1632, ovl. na 4 jun 1649.Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 114)
2.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 119)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 313)
4.Doopboek Naaldwijk (D 367), Historisch Archief Westland, DTB Naaldwijk, 1-I, Naaldwijk, van 1584 tot 1621 (5 jul 1587 blz. 92)


Maartje Jansdr Goutappel
Maartje Jansdr Goutappel, ovl. in 1667.

tr.
met

Louweris Pietersz van Staalduinen, zn. van Pieter Joachimsz van Staalduinen (pachter en duinmeijer van Staalduinen en Heilige Geestmeester) en Neeltje Cornelisdr de Goede, geb. Zandambacht in 1629, bouwman op de "Kaapwoning" in Zandambacht, ovl. Zandambacht in 1701, tr. (2) met Annetje Michielsdr Hooreweg. Uit dit huwelijk geen kinderen


Annetje Michielsdr Hooreweg
Annetje Michielsdr Hooreweg, geb. Overschie.

tr. 's-Gravenzande op 8 mei 1667
met

Louweris Pietersz van Staalduinen, zn. van Pieter Joachimsz van Staalduinen (pachter en duinmeijer van Staalduinen en Heilige Geestmeester) en Neeltje Cornelisdr de Goede, geb. Zandambacht in 1629, bouwman op de "Kaapwoning" in Zandambacht, ovl. Zandambacht in 1701, tr. (1) met Maartje Jansdr Goutappel. Uit dit huwelijk geen kinderen


Willem Jansz Dom
Willem Jansz Dom1, ovl. voor 27 mei 1636.

tr.
met

Belitgen Egbertsdr de Graaf1,2, dr. van Egbert Evertsz de Graaf en Barbara Jacobs, ovl. circa 1665, tr. (2) met Pieter Joachimsz van Staalduinen3,1,2. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1612 Zandambacht 1676  64Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 119)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 313)
3.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 114)
4.Doopboek Naaldwijk (D 367), Historisch Archief Westland, DTB Naaldwijk, 1-I, Naaldwijk, van 1584 tot 1621 (5 jul 1587 blz. 92)


Anthonis Cornelisz
Anthonis Cornelisz,
, woonde de Hoeck te Naaldwijk.

tr.
met

Aeltge Zijmonsdr, tr. (2) met Adriaen Maertsz Cappeteyn. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Martgen     


Aeltge Zijmonsdr
Aeltge Zijmonsdr.

tr. (1)
met

Anthonis Cornelisz,
, woonde de Hoeck te Naaldwijk.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Martgen     

tr. (2)
met

Adriaen Maertsz Cappeteyn


Adriaen Maertsz Cappeteyn
Adriaen Maertsz Cappeteyn.

tr.
met

Aeltge Zijmonsdr, tr. (1) met Anthonis Cornelisz. Uit dit huwelijk een dochter