Genealogische website van Cees Hagenbeek
Jan Jacob Evers
Jaap (Jan Jacob) Evers, geb. Arnhem op 10 mrt 1947.


Jan Bijleveld
drs Jan Bijleveld, geb. Asperen op 26 dec 1942, docent Frans, ovl. Ermelo op 30 jan 2010.

tr. Rijnsburg op 14 jun 1968
met

Wil Mezach, dr. van Harm Mezach (landbouwer) en Hinderkien ter Veen, geb. Vlagtwedde op 7 sep 1944.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hermen*1971 Amsterdam    
Karsten*1974 Ermelo    
Rindert*1976 Ermelo    


Hermen Jan Mezach Bijleveld
ir Hermen Jan Mezach Bijleveld, geb. Amsterdam op 30 jun 1971,
, Hermen is van oorsprong opgeleid als ingenieur hydrodynamica en studeerde in 2002 af aan de TU Delft. Na een aantal jaar als naval architect werkzaam te zijn geweest, raakte hij burn-out en zag zichzelf genoodzaakt een carrire switch te maken. In de periode 2009-2012 groeide al reizend bovendien het besef dat er veel meer moet veranderen, dan hij als ingenieur ooit veranderen kon en dat besef was het startsein om zich om te scholen tot 3D ontwerper. In 2014 besloot hij zichzelf Cinema 4D eigen te gaan maken en gaandeweg kreeg daarin ook zijn bta achtergrond opnieuw een plek. Naast 3D modelleren is hij bovendien thuis in geluid. Bij opdrachten waar extern geluid nodig is, neemt hij dan ook de opnames voor rekening en zodra er ergens extra licht is vereist, helpt hij Anique bij de belichting.

tr. op 26 aug 2008
met

Anique Baltus,
, Anique heeft haar roots in de mariene biologie/hydrologie en studeerde in 2002 af als autonoom beeldend kunstenaar aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, met als specialisatie lens-based media. Als afstudeerproject startte ze een zoektocht naar manieren om wetenschap te integreren in kunst. Zeven jaar na haar afstuderen besloot ze zich als kunstenaar opnieuw met wetenschap bezig te gaan houden. Vanaf 2009 ontstond al reizend een steeds sterkere integratie van haar eigenlijke wetenschappelijke roots met haar kunstenaars achtergrond en ontwikkelde ze zich onderwijl steeds meer tot documentair fotografe. Sinds 2015 levert ze naast eigen werk, tevens fotografisch en videografisch werk in opdracht en bedenkt, als de gelegenheid zich voordoet, plekspecifieke kunstwerken

Karsten Mezach Bijleveld
 
ir Karsten Mezach Bijleveld, geb. Ermelo op 7 aug 1974.

tr. Drents-Friese Wold op 28 jun 2014
met

Mirella Sinnige, geb. in 1981, fotograaf.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sild*2011 Groningen    


Rindert Mezach Bijleveld
 
drs Rindert Mezach Bijleveld, geb. Ermelo op 20 jun 1976.

relatie
met

Maria Louisa Nunez.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aisha*2011 Medelin [Colombia]    


Willem van der Wind
Willem van der Wind, geb. Rietveld op 12 mrt 1909, veehouder, ovl. Woerden op 7 jul 1966.

tr. Woerden op 3 jan 1935
met

Aafje Hijkoop, dr. van Maarten Hijkoop en Aafje den Hollander, geb. Rietveld ("Slootje") op 15 sep 1909, ovl. Woerden op 4 dec 1989.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1936 Rietveld 1983 Ingolstadt [Duitsland] 47
Maarten*1937 Rietveld    
Teus*1938 Rietveld    
Wim*1941 Rietveld    
Jacobus*1945 Rietveld    
Aafje*1947 Rietveld    
Cornelis*1951 Rietveld 2003  51


Aafje Hijkoop
Aafje Hijkoop, geb. Rietveld ("Slootje") op 15 sep 1909, ovl. Woerden op 4 dec 1989.

tr. Woerden op 3 jan 1935
met

Willem van der Wind, zn. van Johannes Jacobus van der Wind (veehouder) en Cornelia van Dijk, geb. Rietveld op 12 mrt 1909, veehouder, ovl. Woerden op 7 jul 1966.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1936 Rietveld 1983 Ingolstadt [Duitsland] 47
Maarten*1937 Rietveld    
Teus*1938 Rietveld    
Wim*1941 Rietveld    
Jacobus*1945 Rietveld    
Aafje*1947 Rietveld    
Cornelis*1951 Rietveld 2003  51


Maarten van der Wind
Maarten van der Wind, geb. Rietveld op 16 okt 1937, veehouder.

tr. Driebergen op 14 mei 1964
met

Corrie (Cornelia) van de Vendel, dr. van Dirk van de Vendel en Simina Zaal, geb. Driebergen op 14 jul 1939.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Simina*1967 Woerden    
Aafje*1970 Woerden    


Teunis van der Wind
Teus (Teunis) van der Wind, geb. Rietveld op 22 nov 1938.

tr. Woerden op 29 jan 1964
met

Trudy (Trude Jacoba) Hagen, dr. van Gerrit Hagen en Jacoba Johanna Plak, geb. Woerden op 26 apr 1940.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacoba*1966 IJsselstein    
Willem*1970 IJsselstein    


Willem van der Wind
Wim (Willem) van der Wind, geb. Rietveld op 22 aug 1941.

tr. Bodegraven op 8 jun 1966
met

Cornelia Broere, dr. van Izak Broere en Jacoba Boerefijn, geb. Bodegraven op 31 mei 1940.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1970 Stolwijk    
Sjaak*1972 Stolwijk    


Jacobus Adriaan Cornelis van der Wind
Jacobus Adriaan Cornelis van der Wind, geb. Rietveld op 3 dec 1945.


Aafje van der Wind
Aafje van der Wind, geb. Rietveld op 9 nov 1947.

tr. Woerden op 28 dec 1965
met

Gerard de Heer, zn. van Cornelis de Heer en Gerritdina Nagtegaal, geb. Barwoutswaarder op 1 mei 1946


Cornelis Adriaan van der Wind
Cornelis Adriaan van der Wind, geb. Rietveld op 26 dec 1951, ovl. op 19 apr 2003.


Jan Bijleveld
Jan Bijleveld, geb. Groningen op 12 aug 1913, predikant, ovl. Rijnsburg op 23 feb 1977.

tr. Schiedam op 4 mrt 1942
met

Nel (Pieternella) Hoogendam, geb. Schiedam op 19 sep 1914, ovl. Rijnsburg op 20 aug 2011.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1942 Asperen 2010 Ermelo 67
Bernard     
Hans     


Pieternella Hoogendam
Nel (Pieternella) Hoogendam, geb. Schiedam op 19 sep 1914, ovl. Rijnsburg op 20 aug 2011.

tr. Schiedam op 4 mrt 1942
met

Jan Bijleveld, geb. Groningen op 12 aug 1913, predikant, ovl. Rijnsburg op 23 feb 1977.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1942 Asperen 2010 Ermelo 67
Bernard     
Hans     


Elisabeth van Leuchtenberg
Elisabeth van Leuchtenberg, geb. in mrt 1537, ovl. Dillenburg [Duitsland] op 6 jul 1579.

tr. Dillenburg [Duitsland] op 6 jun 1559
met

Jan VI "de Oude" van Nassau, zn. van Willem de Rijke graaf van Nassau-Dillenburg-Vianden-Diez (graaf van Nassau, Katzenelnbogen, Diez) en Juliana gravin van Stolberg-Wernigerode, geb. Dillenburg [Duitsland] op 22 nov 1536, ovl. Dillenburg [Duitsland] op 8 okt 1606,
, graaf van Nassau-Dillenburg, Siegen, Hadamar, Beilstein, Katzenelnbogen en Dietz; stadhouder van Gelderland 1578-81; brengt de Unie van Utrecht tot stand 1579; sticht de Hogeschool te Herborn 1584.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Juliana*1565 Dillenburg [Duitsland] 1630 Hungen [Duitsland] 64


Peter Uyttenbogart
Peter Uyttenbogart.

relatie
met

Maria le Petit.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1608  1674 Utrecht 66


Maria le Petit
Maria le Petit.

relatie
met

Peter Uyttenbogart.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1608  1674 Utrecht 66


Margaretha Uyttenbogart
Margaretha Uyttenbogart, geb. in 1608, ovl. Utrecht op 1 jun 1674.

tr. Utrecht (Catharijnekerk) op 24 apr 1638
met

Johan Heurnius, zn. van Dr Thomas Heurnius (notaris te Utrecht) en Deliana Hessels (wed. Jacob de Joure), ged. Utrecht op 29 okt 1606, kanunnik Kapittel St. Jan te Utrecht, raad en vroedschap Utrecht, ovl. Utrecht op 7 jan 1655, tr. (1) met Maria van Helsdingen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans*1645 Utrecht 1705 's-Hertogenbosch 59


Wilhelmus Beyer
Wilhelmus Beyer, kanunnik ten Dom in 1566, ovl. op 13 apr 1594,
, 30 dec. 1566:
Compareerde heer Johan van Drolshagen, canonick en scholaster van St. Marie te Utrecht, als executeur van het testament van zaliger heer Johan Beyer, in zijn leven canonick ten Dom te Utrecht, voor zich en als gemachtigde voor zijn mede-executoren heer Johan van Dael, canonick ten Dom, heer Johan van Harn, maarschalck tot Wijck en Wouter Brock en ook als gemachtigde van Wouter van Wee en Splinter van Oestrum als mombers over de onmondige kinderen van Willem Beyer Willemszn. den Jonge en van dezelve Willem Beyer zich sterkmakende voor heer Gerrit Beyer zijn zoon, canonick ten Dom en van Juliana Willem Beyersdr. oudste dochter, enig. proc. d.d. 27.12.1566 ter ene zijde.
En Willem Beyer, burger van Rhenen, als vader en hem se... erfgenaam van de nagelaten goederen van zaliger heer Johan Beyer voorschr. en ook van heer Frans Beyer canonick in zijn leven van St. Marie, zijne zonen ter andere zijde.
Zijn vruntelick(?) geaccordeert voor alle geschillen t.a.v. de testamenten van heer Johan en heer Frans, daarin Willem Beyer sustinerende gepreferieert te zijn en die op de volgende wijze, nl. dat executoren van Willem Beyer zouden overdragen de volgende percelen in de gerechte van Rhenen, ten weten een stuk landt genaamd 't Duyfhuys buten de Berchpoert, item een huizinge en hofstede in Rhenen genaamd Den Bock, item een losrente van 400 Carolus Gulden t.l.v. Henrick Lijster en Aeltgen (diens echtgenote), den scone goude signetring, een portegaloser, 3 silvere .., 2 silvere scalen, nog een portegaloser hem bij testament van heer Johan gelegateert, item 20 halve goude .eulen en 15 Philips guldens in specie die hij over zijn zoon ten achteren was, nog 100 Philips guldens in specie welke hij zei zijn zoon Frans geleend te hebben, item een grote ijseren kist met sijn sloten en sleutels, waartegenover Willem afstand zou doen van de rest. En dit alleen t.b.v. zijn kindskinderen. Het onroerend goed wordt bij deze overgedragen. De roerende goederen verklaart Willem Beyer ontvangen te hebben.
Ter selver stond heeft Willem Beyer den Ouden overgedragen aan heer Johan van Harn, maarschalck tot Wijck, het stuk land genaamd het Duyfhuys gelegen onder de Lusenberch (?), voor alsulcke dienste ende getrouwicheyt als heer Johan hem comparant gedaan heeft en noch belooft heeft te doen tot sijn comparants begeerte.

tr.
met

Margaretha Lijster, dr. van Gerardus Lijstrius en Justina (Stijtje) , ovl. op 12 aug 1558,
, de Rhenense familie Beyer echter voerde eveneens als wapen een adelaar.De wapens zouden dan toebehoord kunnen hebben aan Wlhelmus Beyer, in 1566 kanunnik ten Dom, overl.13-4-1594 oude stijl; hij tr. Margaretha Lijster, overl. 12-8-1558, enige dochter van Gerardus Lijstrius. Echter in beide gevallen is dan het wapen van de vrouw links (heraldisch rechts)afgebeeld hetgeen zeer ongebruikelijk is. Waarschijnlijker is dat we hier te maken hebben met de wapens van Evert Lister, overl. 6-11-1529 en die tr. Petronella Beyer, overl. 24-11-1529. Zij kregen onder andere een zoon Berend Lijster, priester, overl.in of vr 1569.
Bloys van Treslong Prins meldt in zijn beschrijving van de grafzerken in de Cunerakerk,dat bij deze wapens de volgende tekst voorkwam:
"Anno D ui .MV ende VI ipsa die omnium sanctorum obiit discretus vir Bernardus..".
Dit zou inderdaad in deze richting kunnen wijzen,ware het niet dat tussen de wapens Lijster en Beyer een wapen geplaatst is dat veel lijkt op dat van de familie Proeys (gekanteeld schildhoofd).
De naam Berend kwam ook veel voor bij deze familie Proeys.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christine*1555 Utrecht 1604 Utrecht 4811 
Juliana     
Margaretha     
Joanna     
Johan     
Gerardus     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883 (14)