Genealogische website van Cees Hagenbeek
Adriana Thijmens
Adriana Thijmens.

tr.
met

Pieter Jans van Muijlwijck, zn. van Jan Willems van Muijlwijck (schepen van Gorinchem in 1510, 1514, 1515, 1519 en 1522) en Margriet Pieters, geb. circa 1535.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thijmen*1569     


Jan Willems van Muijlwijck
Jan Willems van Muijlwijck, schepen van Gorinchem in 1510, 1514, 1515, 1519 en 1522, doet de poorterseed te Matthijs Pieter van Muijlwijck Gorinchem op 16 dec 1505.

tr.
met

Margriet Pieters.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1535     


Margriet Pieters
Margriet Pieters.

tr.
met

Jan Willems van Muijlwijck, zn. van Matthijs Pieter van Muijlwijck en Heiltje Willems Dirks, schepen van Gorinchem in 1510, 1514, 1515, 1519 en 1522, doet de poorterseed te Matthijs Pieter van Muijlwijck Gorinchem op 16 dec 1505.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1535     


Matthijs Pieter van Muijlwijck
Matthijs Pieter van Muijlwijck, geb. Gorinchem circa 1460, doet de poorterseed te Jan Willems van Muijlwijck Gorinchem op 16 dec 1505, ovl. Gorinchem op 15 okt 1522,
, RA.586
10-4-1674 f106@
ter requisitie van Joncker Willem van Muijlwijck, wonende Delft .
. in voortijden schepenen zijn geweest Rutger van Muijlwijck Gerardtssoone, knape * van Dordrecht in den jare 1463
mitsg. Hermen ende Rutger van Muijlwijck des voorn Rutger zonen den eenen in den jaere 1497 en den andere in den jaere 1505. Item in den jaere 1510 deselfs soonsoon Matthijs van Muijlwijck Pietersz knape die sterft den 12-9-1522 en hadt gewonnen bij Hees Willem Dircksdr sijn hvr Willem van Muijlwijck die anno 1540 leefde ende tot Dordrecht troude juffr. n van Alblas de welcke beide ander andere gewonnen hebben Willem van Muijlwijck burgemr tot Rotterdam ovl. 1574 mitsg. Adam van Muijlwijck schepen deser stede de welcke sterft 1590
verkl. wijders dat die van de voors geslachten van Muijlwijck altijt tot een wapen gevoert hebben een schilt van goudt en daerin een fasce van keel ofte root met vijftien bezants, vijf en vier boven ende drie, twee ende een onder de voors fasce etc.
Gelijck wij op huijden noch op verscheijdene plaetsen en zegelen hebben gezien etc.

tr.
met

Heiltje Willems Dirks.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     
Willem*1484 Gorinchem    


Heiltje Willems Dirks
Heiltje Willems Dirks.

tr.
met

Matthijs Pieter van Muijlwijck, zn. van Pieter Matthijsz van Muijlwijck (schildknaap) en Adriana Hermans, geb. Gorinchem circa 1460, doet de poorterseed te Jan Willems van Muijlwijck Gorinchem op 16 dec 1505, ovl. Gorinchem op 15 okt 1522,
, RA.586
10-4-1674 f106@
ter requisitie van Joncker Willem van Muijlwijck, wonende Delft .
. in voortijden schepenen zijn geweest Rutger van Muijlwijck Gerardtssoone, knape * van Dordrecht in den jare 1463
mitsg. Hermen ende Rutger van Muijlwijck des voorn Rutger zonen den eenen in den jaere 1497 en den andere in den jaere 1505. Item in den jaere 1510 deselfs soonsoon Matthijs van Muijlwijck Pietersz knape die sterft den 12-9-1522 en hadt gewonnen bij Hees Willem Dircksdr sijn hvr Willem van Muijlwijck die anno 1540 leefde ende tot Dordrecht troude juffr. n van Alblas de welcke beide ander andere gewonnen hebben Willem van Muijlwijck burgemr tot Rotterdam ovl. 1574 mitsg. Adam van Muijlwijck schepen deser stede de welcke sterft 1590
verkl. wijders dat die van de voors geslachten van Muijlwijck altijt tot een wapen gevoert hebben een schilt van goudt en daerin een fasce van keel ofte root met vijftien bezants, vijf en vier boven ende drie, twee ende een onder de voors fasce etc.
Gelijck wij op huijden noch op verscheijdene plaetsen en zegelen hebben gezien etc.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     
Willem*1484 Gorinchem    


Pieter Matthijsz van Muijlwijck
Pieter Matthijsz van Muijlwijck, geb. circa 1420, schildknaap, ovl. Blokland in 1482, begr. Hoog Blokland in 1485 kort na 7-1-1485 maar voor 13-6-1485,
, heeft in 1470 1,5 morgen land in pacht in de beemd te Hoog-Blokland en sticht aldaar een hofstede geheten de "Steenekamer". Ook eigenaar van land in de ban van Arkel.

tr.
met

Adriana Hermans, geb. circa 1430, ovl. Gorinchem op 9 nov 1504.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Matthijs*1460 Gorinchem †1522 Gorinchem 62


Adriana Hermans
Adriana Hermans, geb. circa 1430, ovl. Gorinchem op 9 nov 1504.

tr.
met

Pieter Matthijsz van Muijlwijck, zn. van Matthijs van Muijlwijck (Leenman van Altena.) en Beligje , geb. circa 1420, schildknaap, ovl. Blokland in 1482, begr. Hoog Blokland in 1485 kort na 7-1-1485 maar voor 13-6-1485,
, heeft in 1470 1,5 morgen land in pacht in de beemd te Hoog-Blokland en sticht aldaar een hofstede geheten de "Steenekamer". Ook eigenaar van land in de ban van Arkel.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Matthijs*1460 Gorinchem †1522 Gorinchem 62


Matthijs van Muijlwijck
Matthijs van Muijlwijck, geb. circa 1385, Leenman van Altena,
, vluchtte bij de St. Elisabethsvloed in 1421 met zijn gezin (tenminste bestaande uit man, vrouw en vijf zoons) naar Gorinchem.

tr.
met

Beligje .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1420  †1482 Blokland 62


Beligje
Beligje .

tr.
met

Matthijs van Muijlwijck, geb. circa 1385, Leenman van Altena,
, vluchtte bij de St. Elisabethsvloed in 1421 met zijn gezin (tenminste bestaande uit man, vrouw en vijf zoons) naar Gorinchem.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1420  †1482 Blokland 62


Govert Cornelisz Middach
Govert Cornelisz Middach, geb. Hei- en Boeicop in 1665.

tr. Leerbroek op 15 jul 1691
met

Jannigje Henrikse Mourik (van Maurick), dr. van Hendrik Jansz van Maurik en Aaltje Pieters Bicker,
, Teunis Willems BOON X Lijntje Tijmense DE JONG, Dirck Tijmens, Peter en Cornelis Tijmense DE JONG won in ’t Recht van Leede en Weverswijk, allen kinderen en erfgenamen van Tijmen Dirkse DE JONGH X Jannigje Henrikse MOURIK echteluiden overleden in ’t laageind van Middelcoop, te eenre
en Jacobje Govers MIDDACH meerderjarige ongeh dochter van Govert Cornelisse MIDDACH X voorn Jannigje Henrikse MOURIK, te andere, deling van land te Leerbroek en Middelcoop (origineel geeft meer details), tr. (1) met Thijmen Dirkse de Jongh. Uit dit huwelijk een dochter


Dionijs Jansz de Vries
Dionijs Jansz de Vries, ged. Hoornaar op 31 jan 1638 (getuigen: Roockus Nijsse, Beerent Lambertse en Maijken Tijmens),
, 19-4-1666
Jacob Ariens, minderj. jm. wonende Lage Giessen, bruidegom geass. met zijn zwager Floris Teunisz van Brugge (x Maeijke Ariens) ter eenre en Aeltgen Pieters de Groot, wonende Minkelis onder Noordeloos meerderj. jd. geass. met haar broer Adriaen Pieters de Groot. Huw.voorw. Inbreng bruidegom: hofstede te Lage Giessen, 3 mrg. 2 hont en 8 hont op de Luttelweert en 3˝ mrg. op de Grooteweert. Inbreng bruid: 3mrg. op de Lage Beemt, 3 mrg. en een griendeke en vogelkooij op de Hoge Beemt 2 mrg. op de Groteweert samen met Henricks Jansz, 2 mrg. op de Hoge Giessen aan de Gorcumseweg en nog 8 hont op de Luttelweert.
Getuigen: Ruth Ariensz, (oom) wonende Blokland en Dionijs Jansz de Vries, (x Anneke Pieters de Groot) wonende Hoornaar.
Op 23-8-1683 machtigden Arie de Groot, Jacob Ariensz, echtgenoot van Aeltie Pieters en Nijs Jans, echtgenoot van Anneke Pieters, de procureur mr. Fortuyn te procederen voor het hof van Holland tegen Anthony Wemmers en Engelken Rutten.
Op 28-3-1692 machtigde Gijsbert Willemsz. de Jongh, wonende in de Weverswijk, als gestelde voogd over Engeltie Floris, nagelaten minderjarige j.d. en enige erfgenaam van Floris Cornelisz, de notaris en procureur Johan van Haeften om te procederen tegen Arien de Groot, Nijs de Vries, getrouwd met Anneke de Groot, en Aeltie de Groot, wed. van wijlen Jacob Ariensz, geďnstitueerde erfgenamen van Cornelis Ariensz. Block, overleden te Hoogblokland.

tr. Hoornaar in 1664
met

Annigje Pieters de Groot, dr. van Pieter Ariens de Groot en Engeltje Adriaans,
, Op 30-8-1679 is Sijcke Ariens Black overleden. 41 Op 17-4-1681 maakt Cornelis Ariens Block zijn vernieuwd testament voor notaris Brouwer en benoemt tot zijn enige en universele erfgenamen de kinderen van zijn zuster Engelke Ariens, te weten Arie Pieterse de Groot, Aeltien Pieterse de Groot en Anneke Pieterse de Groot, ieder voor 1/3 deel, met uitsluiting van de kinderen van zijn broer Rut Ariens. Het maken en tekenen van dit testament gebeurde 'ten huyse van de voorn. Arie Pieterse de Groot'
Op 23-8-1683 machtigden Arie de Groot, Jacob Ariensz, echtgenoot van Aeltie Pieters en Nijs Jans, echtgenoot van Anneke Pieters, de procureur mr. Fortuyn te procederen voor het hof van Holland tegen Anthony Wemmers en Engelken Rutten.
Op 28-3-1692 machtigde Gijsbert Willemsz. de Jongh, wonende in de Weverswijk, als gestelde voogd over Engeltie Floris, nagelaten minderjarige j.d. en enige erfgenaam van Floris Cornelisz, de notaris en procureur Johan van Haeften om te procederen tegen Arien de Groot, Nijs de Vries, getrouwd met Anneke de Groot, en Aeltie de Groot, wed. van wijlen Jacob Ariensz, geďnstitueerde erfgenamen van Cornelis Ariensz. Block, overleden te Hoogblokland.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maaijke*1672     


Annigje Pieters de Groot
Annigje Pieters de Groot,
, Op 30-8-1679 is Sijcke Ariens Black overleden. 41 Op 17-4-1681 maakt Cornelis Ariens Block zijn vernieuwd testament voor notaris Brouwer en benoemt tot zijn enige en universele erfgenamen de kinderen van zijn zuster Engelke Ariens, te weten Arie Pieterse de Groot, Aeltien Pieterse de Groot en Anneke Pieterse de Groot, ieder voor 1/3 deel, met uitsluiting van de kinderen van zijn broer Rut Ariens. Het maken en tekenen van dit testament gebeurde 'ten huyse van de voorn. Arie Pieterse de Groot'
Op 23-8-1683 machtigden Arie de Groot, Jacob Ariensz, echtgenoot van Aeltie Pieters en Nijs Jans, echtgenoot van Anneke Pieters, de procureur mr. Fortuyn te procederen voor het hof van Holland tegen Anthony Wemmers en Engelken Rutten.
Op 28-3-1692 machtigde Gijsbert Willemsz. de Jongh, wonende in de Weverswijk, als gestelde voogd over Engeltie Floris, nagelaten minderjarige j.d. en enige erfgenaam van Floris Cornelisz, de notaris en procureur Johan van Haeften om te procederen tegen Arien de Groot, Nijs de Vries, getrouwd met Anneke de Groot, en Aeltie de Groot, wed. van wijlen Jacob Ariensz, geďnstitueerde erfgenamen van Cornelis Ariensz. Block, overleden te Hoogblokland.

tr. Hoornaar in 1664
met

Dionijs Jansz de Vries, zn. van Dionijs Matthijsz de Vries en Geertje Peijdr, ged. Hoornaar op 31 jan 1638 (getuigen: Roockus Nijsse, Beerent Lambertse en Maijken Tijmens),
, 19-4-1666
Jacob Ariens, minderj. jm. wonende Lage Giessen, bruidegom geass. met zijn zwager Floris Teunisz van Brugge (x Maeijke Ariens) ter eenre en Aeltgen Pieters de Groot, wonende Minkelis onder Noordeloos meerderj. jd. geass. met haar broer Adriaen Pieters de Groot. Huw.voorw. Inbreng bruidegom: hofstede te Lage Giessen, 3 mrg. 2 hont en 8 hont op de Luttelweert en 3˝ mrg. op de Grooteweert. Inbreng bruid: 3mrg. op de Lage Beemt, 3 mrg. en een griendeke en vogelkooij op de Hoge Beemt 2 mrg. op de Groteweert samen met Henricks Jansz, 2 mrg. op de Hoge Giessen aan de Gorcumseweg en nog 8 hont op de Luttelweert.
Getuigen: Ruth Ariensz, (oom) wonende Blokland en Dionijs Jansz de Vries, (x Anneke Pieters de Groot) wonende Hoornaar.
Op 23-8-1683 machtigden Arie de Groot, Jacob Ariensz, echtgenoot van Aeltie Pieters en Nijs Jans, echtgenoot van Anneke Pieters, de procureur mr. Fortuyn te procederen voor het hof van Holland tegen Anthony Wemmers en Engelken Rutten.
Op 28-3-1692 machtigde Gijsbert Willemsz. de Jongh, wonende in de Weverswijk, als gestelde voogd over Engeltie Floris, nagelaten minderjarige j.d. en enige erfgenaam van Floris Cornelisz, de notaris en procureur Johan van Haeften om te procederen tegen Arien de Groot, Nijs de Vries, getrouwd met Anneke de Groot, en Aeltie de Groot, wed. van wijlen Jacob Ariensz, geďnstitueerde erfgenamen van Cornelis Ariensz. Block, overleden te Hoogblokland.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maaijke*1672     


Hendrik Pieters van Maurik
Hendrik Pieters van Maurik, ged. Leerbroek op 28 nov 1700.

tr. Lexmond op 20 mrt 1729
met

Annigje Willems Asperen, dr. van Willem Asperen.

Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter~1733 Leerbroek †1790 Leerbroek 57


Annigje Willems Asperen
Annigje Willems Asperen.

tr. Lexmond op 20 mrt 1729
met

Hendrik Pieters van Maurik, zn. van Pieter Hendricksz van Maurik en Marrigje Dirks Bicker, ged. Leerbroek op 28 nov 1700.

Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter~1733 Leerbroek †1790 Leerbroek 57


Cornelis Pieters
Cornelis Pieters1.Bronnen:
1.Zuidhollandse genealogiën deel II, 1991 (ZHG 002), 1991


Pieter Willems Bicker
Pieter Willems Bicker, geb. circa 1530, schepen van Leerbroek en Middelcoop,
, 74. Het huis te Nesse met land en toebehoren (1410: met hofstede, boomgaarden en 22 morgen daarbij; 1447: zijnde 8 morgen bij het huis, oost en west: de heer van Montfoort, er achter: heer Willem van Montfoort van Zwieten, en 14 morgen voor het huis over de Linschoten, strekkend langs de Polrewetering tot de Haardijk op een "weynt" na).
12-10-1355: De leenheer beveelt Zweder van Nesse, leenman, hem het huis te Nesse over te leveren, LRK 48 fo29" nr. 120.
19-4-1356: Zweder van Nesse, dienaar van de leenheer, zal het leen bewaren met twintig man, LRK 19 fo24 nr. 102.
1-12-1356: Heer Jan Aalman, bastaardooom van de leenheer, na de dood van Zweder van Nesse, LRK 19 fo24 nrs. 102-103.
10-4-1410: Johan van Gommengies, bastaard, dienaar van de leenheer Jan van Beieren, en het zal een open huis zijn, LRK 54 f"78, LRK 116 c. Woerden fo 7.
17-11-1432: Jan van Gommengies, bastaard, LRK 62 fo179".
7-4-1439: Lijftocht van Benedicta, gehuwd met Jan van Gommengies, op de mindere helft, LRK 114 fol 15.
29-1-1447: Jan van Gommengies, LRK 282 fo22.
14-3-1453: Jan van Gommengies bij dode van Jan, zijn vader, LRK 116 c. Woerden f"7'-8.
11-12-1461: Lijftocht van Elisabeth Pietersd, gehuwd met Jan van der Nesse van Gommengies, op 15 gouden rijnse guldens, LRK 117 c. Woerden fo3.
1-1-1494: Willem van Nesse alias Gommengies bij dode van Jan, zijn vader, met de helft, die belast is met 2 pond groten Vlaams voor Anton Nikolaasz. van Nesse alias Gommengies voor diens leven, LRK 121 c. Woerden fol-5.
1-4-1494: Jan van Nesse alias Gommengies bij dode van Jan, zijn vader, gehuwd met Deliane, met de helft, LRK 121 c. Woerden f"l-5.
19-3-1494: Jacob van Barry, secretaris ordinaris, bij overdracht door Jan en Willem van Nesse, broers, met het geheel, LRK 121 c. Woerden fo5"-6".
25-2-1499: Jan van Gommengies, te komen op de heer van Champraux, kanselier, LRK 121 c. Woerden f"lO-11.
19-2-1500: Jan van Barry voor Jan van Barry, zijn kleinzoon, bij dode van Jacob, diens vader, LRK 122 c. Nd. Holland fo17".
22-12-1506: Hulde van Jan van Barry, LRK 122 c. Nd. Holland fo17".
3-8-1518: Steven Matthijsz. voor Maarten Exalto, zijn zwager, bij overdracht door Jan van Barry met de helft, LRK 124 c. Sticht fo6.
8-8-1555: Pieter van Barry bij dode van Jan, zijn vader, commies van de Rekenkamer te den Haag, zoals gelost van Exalto, waarna overdracht aan Jacob van Barry, zijn broer, LRK 128 c. Sticht fo7"-9.
21-10-1561: Gerard Jacobsz. Koekebakker voor Geertruida, dochter van Dirk Paulusz, gehuwd [??] met Pieter Bikker Willemsz, te Amsterdam bij overdracht door Jacob van Barry, LRK 129 c. Sticht F'19'-20.
27-3-1574: Willem Paulusz. voor Maria Gijsbersd. van Amsterdam, zijn vrouw, bij dode van Geertruida, dochter van Dirk Paulusz, haar moeder, LRK 132 c. Sticht fD11.
2-7-1592: Mr. Gijsbert van Tenesse bij dode van Maria Gijsbertsz, zijn moeder, LRK 138 f"37.
4-4-1614: Dirk van der Nat voor Johanna van Duiveland, zijn vrouw, bij dode van mr. Gijsbert van Tenesse te Haarlem, haar oom, LRK 141 c. Sticht fo12"-13.
20-2-1625: Jan Nikolaasz. van Lijn voor Johanna van Duiveland bij dode van Dirk van der Nat, LRK 141 c. Sticht fo12".
6-1-1640: Johan van Lijn voor Leendert van der Nat bij dode van Johanna van Duiveland, gehuwd met Dirk van der Nat, diens moeder, na kaveling, waarbij de leenman het huis Nesse in Linschoten met 53 morgen 79 roeden en 40 morgen in Hazerswoude bij de Hoogeveense vaart, waarin 2'/2 morgen, roerend van Kronestein, zijn toegedeeld, LRK 148 c. Sticht f"35-38".
10-2-1644: Hulde van Leendert van der Nat, LRK 148 c. Sticht fo35'.
Op 27-10-1563, maakt Pieter Bicker Willemsen, burger te Amsterdam, als wettig man en voogd van Marij Cornelisdr, voor hemzelf en als curator van de goederen van wijlen Dirck Pauwels, broer van de genoemde Marij, Willem van der Wouwen machtig om alle schulden te innen.
Op 24-11-1563 probeert Anneken Willemsdr. (poorteresse van Gorinchem) als eiseres, op Willem van der Wouwen, gedaagde (gemachtigde van Peter Bicker Willemsen), de hoofdsom van 100 Kgl. met de rente van 7 Kgl. te verhalen op de eigenaar van de 6 mergen en 1 hond land, die als onderpand golden. De schepenen bepalen dat Peter Bicker 100 Kgl. en de rente aan haar moet betalen. Ze moeten Willem Claessen maar zoeken (kennelijk is hij weg).
Op 4-2-1564 bekent Willem Claessen echter deugdelijk schuldig te zijn aan Peter Bicker Willemsen, wonende te Amsterdam, de som van 106 Kgl. Willem stelt als onderpand 2 mergen in Middelkoop, boven belendend Aentgen Floris Jans weduwe en beneden Thonis Claessen, strekkende van het land van Frans Willems en Jacob Jans Pauw tot de dwarssloot toe. Zijn broers Thonis en Sebastiaen Claessen stellen zich als borg.
Op 11-11-1565 zegt Willem Claessen nog 36 Kgl. van landpacht aan Mr. Peter Bicker toe.
op 14-5-1566 vraagt Splinter van Voorn als volkomen gemachtigde van Mr. Peter Bicker de toestemming van het gerecht om de 2 mergen in Middelkoop te schatten - elke mergen voor 145 Kgl. - om de twee rentebrieven daarmee te verhalen; de ene van 106 Kgl. en de andere van 47 Kgl.
fol 372 20-11-1568
Schepenen hebben op verzoek van Splinter VAN VOORN als gevolmachtigde van Mr Pieter BICKER Willemss (schep van Leerbroek en Middelcoop) taxeren 4˝ m gen “de kaecamp” in ’t laageind van Middelcoop in ’t huisweer van Willem Claes alias DEVENTER toebehorende aan deselfde Willem Claess, ow Aentgen Floren en ww Thonis Claess, strekk van Willem Claess weterings camp t/d Hubertssche toe; tevens wordt gesproken over 6 m 3 h in ’t laagende van Middelcoop Mr Pieter BICKER toebehorende en waarover Anneke Willemsdr op sprekende heeft etc.
nr 15 2-4-1577
.. nog een rentebrief sprekende op Mr Peter BICKER te Amsterdam ..
fol 602 8-12-1581
.. huis en hofstad met 10 m in Middelcoop, bov de erfgenamen van Mr Pieter BICKER en ben Berndt Evertss ..
fol 39v 13-5-1585
Cornelis Willemss won te Middelcoop proc hebb van Mr Ghijsbert VAN NESSEN outburgemr van Haerlem als oom en vgd v/d kinderen van Mr Peter BICKER za (Nots M DE WOEREN - 12-5-1582 Haarlem) tr aan de erfgenamen van Willem Adriaenss VAN MEGHEN za won te Utrecht een losrentebrief.
fol 74v 27-7-1587
Oirconden dat voor ons quamen Claes Willemssen, Geisbert Willemssen, Adriaen Willemssen, ende Adriaen Cornelissen als man ende voicht van Anneken Willemsdr. alle tsamen kinderen ende erffgenamen van Willem Claessen ende saliger gedagten Ende dragen op gesamenerhant als Regt is de naegelaten kinderen van wylen mr Peter Bicker hoirluiden aenpaert deel ende gerechticheyt in een hofstadt soe groet ende cleyn als die gelegen is int leech teyndt van middelcoop daer oestwaert naestgelegen is Alardts weer ende westwaert naestgelandt de kinderen van Thonis Claessen, streckende voer van (de) leerbroecxsche kylspit aff, after tot mr Peter Bickers kinderenlandt toe Ende sy comparanten vertegen daer op in sonderkeyt naer segt ende vthcoft toeseggende ende daerin tebehouden in naeste manieren, zonder aergeliste.
Transporten Amsterdam, mogelijk zijn kinderen:
1-4-1588 Pieter Pieters Bicker, Willem Bicker en Machtelt Bickers dragen over aan Vredrick Foppen een huis en erf genaamd "De Gulden Halm" aan 't Water (Damrak).
22-5-1596 Machtelt Bickers en Willem Bicker dragen over aan Ael Fox, wed. van Jan Lambertsz, een tuin met 2 woningen en loods aan het Sint Margrietenpad. 98,546.

tr.
met

Maria Cornelisdr, dr. van Cornelis Dirks,
, Voorouders onzeker.
p 27-10-1563, maakt Pieter Bicker Willemsen, burger te Amsterdam, als wettig man en voogd van Marij Cornelisdr, voor hemzelf en als curator van de goederen van wijlen Dirck Pauwels, broer van de genoemde Marij, Willem van der Wouwen machtig om alle schulden te innen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis     


Maria Cornelisdr
Maria Cornelisdr,
, Voorouders onzeker.
p 27-10-1563, maakt Pieter Bicker Willemsen, burger te Amsterdam, als wettig man en voogd van Marij Cornelisdr, voor hemzelf en als curator van de goederen van wijlen Dirck Pauwels, broer van de genoemde Marij, Willem van der Wouwen machtig om alle schulden te innen.

tr.
met

Pieter Willems Bicker, geb. circa 1530, schepen van Leerbroek en Middelcoop,
, 74. Het huis te Nesse met land en toebehoren (1410: met hofstede, boomgaarden en 22 morgen daarbij; 1447: zijnde 8 morgen bij het huis, oost en west: de heer van Montfoort, er achter: heer Willem van Montfoort van Zwieten, en 14 morgen voor het huis over de Linschoten, strekkend langs de Polrewetering tot de Haardijk op een "weynt" na).
12-10-1355: De leenheer beveelt Zweder van Nesse, leenman, hem het huis te Nesse over te leveren, LRK 48 fo29" nr. 120.
19-4-1356: Zweder van Nesse, dienaar van de leenheer, zal het leen bewaren met twintig man, LRK 19 fo24 nr. 102.
1-12-1356: Heer Jan Aalman, bastaardooom van de leenheer, na de dood van Zweder van Nesse, LRK 19 fo24 nrs. 102-103.
10-4-1410: Johan van Gommengies, bastaard, dienaar van de leenheer Jan van Beieren, en het zal een open huis zijn, LRK 54 f"78, LRK 116 c. Woerden fo 7.
17-11-1432: Jan van Gommengies, bastaard, LRK 62 fo179".
7-4-1439: Lijftocht van Benedicta, gehuwd met Jan van Gommengies, op de mindere helft, LRK 114 fol 15.
29-1-1447: Jan van Gommengies, LRK 282 fo22.
14-3-1453: Jan van Gommengies bij dode van Jan, zijn vader, LRK 116 c. Woerden f"7'-8.
11-12-1461: Lijftocht van Elisabeth Pietersd, gehuwd met Jan van der Nesse van Gommengies, op 15 gouden rijnse guldens, LRK 117 c. Woerden fo3.
1-1-1494: Willem van Nesse alias Gommengies bij dode van Jan, zijn vader, met de helft, die belast is met 2 pond groten Vlaams voor Anton Nikolaasz. van Nesse alias Gommengies voor diens leven, LRK 121 c. Woerden fol-5.
1-4-1494: Jan van Nesse alias Gommengies bij dode van Jan, zijn vader, gehuwd met Deliane, met de helft, LRK 121 c. Woerden f"l-5.
19-3-1494: Jacob van Barry, secretaris ordinaris, bij overdracht door Jan en Willem van Nesse, broers, met het geheel, LRK 121 c. Woerden fo5"-6".
25-2-1499: Jan van Gommengies, te komen op de heer van Champraux, kanselier, LRK 121 c. Woerden f"lO-11.
19-2-1500: Jan van Barry voor Jan van Barry, zijn kleinzoon, bij dode van Jacob, diens vader, LRK 122 c. Nd. Holland fo17".
22-12-1506: Hulde van Jan van Barry, LRK 122 c. Nd. Holland fo17".
3-8-1518: Steven Matthijsz. voor Maarten Exalto, zijn zwager, bij overdracht door Jan van Barry met de helft, LRK 124 c. Sticht fo6.
8-8-1555: Pieter van Barry bij dode van Jan, zijn vader, commies van de Rekenkamer te den Haag, zoals gelost van Exalto, waarna overdracht aan Jacob van Barry, zijn broer, LRK 128 c. Sticht fo7"-9.
21-10-1561: Gerard Jacobsz. Koekebakker voor Geertruida, dochter van Dirk Paulusz, gehuwd [??] met Pieter Bikker Willemsz, te Amsterdam bij overdracht door Jacob van Barry, LRK 129 c. Sticht F'19'-20.
27-3-1574: Willem Paulusz. voor Maria Gijsbersd. van Amsterdam, zijn vrouw, bij dode van Geertruida, dochter van Dirk Paulusz, haar moeder, LRK 132 c. Sticht fD11.
2-7-1592: Mr. Gijsbert van Tenesse bij dode van Maria Gijsbertsz, zijn moeder, LRK 138 f"37.
4-4-1614: Dirk van der Nat voor Johanna van Duiveland, zijn vrouw, bij dode van mr. Gijsbert van Tenesse te Haarlem, haar oom, LRK 141 c. Sticht fo12"-13.
20-2-1625: Jan Nikolaasz. van Lijn voor Johanna van Duiveland bij dode van Dirk van der Nat, LRK 141 c. Sticht fo12".
6-1-1640: Johan van Lijn voor Leendert van der Nat bij dode van Johanna van Duiveland, gehuwd met Dirk van der Nat, diens moeder, na kaveling, waarbij de leenman het huis Nesse in Linschoten met 53 morgen 79 roeden en 40 morgen in Hazerswoude bij de Hoogeveense vaart, waarin 2'/2 morgen, roerend van Kronestein, zijn toegedeeld, LRK 148 c. Sticht f"35-38".
10-2-1644: Hulde van Leendert van der Nat, LRK 148 c. Sticht fo35'.
Op 27-10-1563, maakt Pieter Bicker Willemsen, burger te Amsterdam, als wettig man en voogd van Marij Cornelisdr, voor hemzelf en als curator van de goederen van wijlen Dirck Pauwels, broer van de genoemde Marij, Willem van der Wouwen machtig om alle schulden te innen.
Op 24-11-1563 probeert Anneken Willemsdr. (poorteresse van Gorinchem) als eiseres, op Willem van der Wouwen, gedaagde (gemachtigde van Peter Bicker Willemsen), de hoofdsom van 100 Kgl. met de rente van 7 Kgl. te verhalen op de eigenaar van de 6 mergen en 1 hond land, die als onderpand golden. De schepenen bepalen dat Peter Bicker 100 Kgl. en de rente aan haar moet betalen. Ze moeten Willem Claessen maar zoeken (kennelijk is hij weg).
Op 4-2-1564 bekent Willem Claessen echter deugdelijk schuldig te zijn aan Peter Bicker Willemsen, wonende te Amsterdam, de som van 106 Kgl. Willem stelt als onderpand 2 mergen in Middelkoop, boven belendend Aentgen Floris Jans weduwe en beneden Thonis Claessen, strekkende van het land van Frans Willems en Jacob Jans Pauw tot de dwarssloot toe. Zijn broers Thonis en Sebastiaen Claessen stellen zich als borg.
Op 11-11-1565 zegt Willem Claessen nog 36 Kgl. van landpacht aan Mr. Peter Bicker toe.
op 14-5-1566 vraagt Splinter van Voorn als volkomen gemachtigde van Mr. Peter Bicker de toestemming van het gerecht om de 2 mergen in Middelkoop te schatten - elke mergen voor 145 Kgl. - om de twee rentebrieven daarmee te verhalen; de ene van 106 Kgl. en de andere van 47 Kgl.
fol 372 20-11-1568
Schepenen hebben op verzoek van Splinter VAN VOORN als gevolmachtigde van Mr Pieter BICKER Willemss (schep van Leerbroek en Middelcoop) taxeren 4˝ m gen “de kaecamp” in ’t laageind van Middelcoop in ’t huisweer van Willem Claes alias DEVENTER toebehorende aan deselfde Willem Claess, ow Aentgen Floren en ww Thonis Claess, strekk van Willem Claess weterings camp t/d Hubertssche toe; tevens wordt gesproken over 6 m 3 h in ’t laagende van Middelcoop Mr Pieter BICKER toebehorende en waarover Anneke Willemsdr op sprekende heeft etc.
nr 15 2-4-1577
.. nog een rentebrief sprekende op Mr Peter BICKER te Amsterdam ..
fol 602 8-12-1581
.. huis en hofstad met 10 m in Middelcoop, bov de erfgenamen van Mr Pieter BICKER en ben Berndt Evertss ..
fol 39v 13-5-1585
Cornelis Willemss won te Middelcoop proc hebb van Mr Ghijsbert VAN NESSEN outburgemr van Haerlem als oom en vgd v/d kinderen van Mr Peter BICKER za (Nots M DE WOEREN - 12-5-1582 Haarlem) tr aan de erfgenamen van Willem Adriaenss VAN MEGHEN za won te Utrecht een losrentebrief.
fol 74v 27-7-1587
Oirconden dat voor ons quamen Claes Willemssen, Geisbert Willemssen, Adriaen Willemssen, ende Adriaen Cornelissen als man ende voicht van Anneken Willemsdr. alle tsamen kinderen ende erffgenamen van Willem Claessen ende saliger gedagten Ende dragen op gesamenerhant als Regt is de naegelaten kinderen van wylen mr Peter Bicker hoirluiden aenpaert deel ende gerechticheyt in een hofstadt soe groet ende cleyn als die gelegen is int leech teyndt van middelcoop daer oestwaert naestgelegen is Alardts weer ende westwaert naestgelandt de kinderen van Thonis Claessen, streckende voer van (de) leerbroecxsche kylspit aff, after tot mr Peter Bickers kinderenlandt toe Ende sy comparanten vertegen daer op in sonderkeyt naer segt ende vthcoft toeseggende ende daerin tebehouden in naeste manieren, zonder aergeliste.
Transporten Amsterdam, mogelijk zijn kinderen:
1-4-1588 Pieter Pieters Bicker, Willem Bicker en Machtelt Bickers dragen over aan Vredrick Foppen een huis en erf genaamd "De Gulden Halm" aan 't Water (Damrak).
22-5-1596 Machtelt Bickers en Willem Bicker dragen over aan Ael Fox, wed. van Jan Lambertsz, een tuin met 2 woningen en loods aan het Sint Margrietenpad. 98,546.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis     Bronnen:
1.Zuidhollandse genealogiën deel II, 1991 (ZHG 002), 1991


Cornelis Dirks
Cornelis Dirks1,
, 10-5-1555, vervolgt Willem Claessen in Middelkoop de borgen Dirk en Cornelis Herberens van de nagelaten weeskinderen van wijlen Cornelis Dirck Pauwels tot Amstelredam, nl. Dirk, Marie en Geertruyt Cornelisdr. voor een rentebrief van 20 kgl, die rust op de 6 mergen en 1 hond land in 't Leecheijndt van Middelkoop.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria     Bronnen:
1.Zuidhollandse genealogiën deel II, 1991 (ZHG 002), 1991


Dirck Paulusz
Dirck Paulusz,
, 74. Het huis te Nesse met land en toebehoren (1410: met hofstede, boomgaarden en 22 morgen daarbij; 1447: zijnde 8 morgen bij het huis, oost en west: de heer van Montfoort, er achter: heer Willem van Montfoort van Zwieten, en 14 morgen voor het huis over de Linschoten, strekkend langs de Polrewetering tot de Haardijk op een "weynt" na).
12-10-1355: De leenheer beveelt Zweder van Nesse, leenman, hem het huis te Nesse over te leveren, LRK 48 fo29" nr. 120.
19-4-1356: Zweder van Nesse, dienaar van de leenheer, zal het leen bewaren met twintig man, LRK 19 fo24 nr. 102.
1-12-1356: Heer Jan Aalman, bastaardooom van de leenheer, na de dood van Zweder van Nesse, LRK 19 fo24 nrs. 102-103.
10-4-1410: Johan van Gommengies, bastaard, dienaar van de leenheer Jan van Beieren, en het zal een open huis zijn, LRK 54 f"78, LRK 116 c. Woerden fo 7.
17-11-1432: Jan van Gommengies, bastaard, LRK 62 fo179".
7-4-1439: Lijftocht van Benedicta, gehuwd met Jan van Gommengies, op de mindere helft, LRK 114 fol 15.
29-1-1447: Jan van Gommengies, LRK 282 fo22.
14-3-1453: Jan van Gommengies bij dode van Jan, zijn vader, LRK 116 c. Woerden f"7'-8.
11-12-1461: Lijftocht van Elisabeth Pietersd, gehuwd met Jan van der Nesse van Gommengies, op 15 gouden rijnse guldens, LRK 117 c. Woerden fo3.
1-1-1494: Willem van Nesse alias Gommengies bij dode van Jan, zijn vader, met de helft, die belast is met 2 pond groten Vlaams voor Anton Nikolaasz. van Nesse alias Gommengies voor diens leven, LRK 121 c. Woerden fol-5.
1-4-1494: Jan van Nesse alias Gommengies bij dode van Jan, zijn vader, gehuwd met Deliane, met de helft, LRK 121 c. Woerden f"l-5.
19-3-1494: Jacob van Barry, secretaris ordinaris, bij overdracht door Jan en Willem van Nesse, broers, met het geheel, LRK 121 c. Woerden fo5"-6".
25-2-1499: Jan van Gommengies, te komen op de heer van Champraux, kanselier, LRK 121 c. Woerden f"lO-11.
19-2-1500: Jan van Barry voor Jan van Barry, zijn kleinzoon, bij dode van Jacob, diens vader, LRK 122 c. Nd. Holland fo17".
22-12-1506: Hulde van Jan van Barry, LRK 122 c. Nd. Holland fo17".
3-8-1518: Steven Matthijsz. voor Maarten Exalto, zijn zwager, bij overdracht door Jan van Barry met de helft, LRK 124 c. Sticht fo6.
8-8-1555: Pieter van Barry bij dode van Jan, zijn vader, commies van de Rekenkamer te den Haag, zoals gelost van Exalto, waarna overdracht aan Jacob van Barry, zijn broer, LRK 128 c. Sticht fo7"-9.
21-10-1561: Gerard Jacobsz. Koekebakker voor Geertruida, dochter van Dirk Paulusz, gehuwd met Pieter Bikker Willemsz, te Amsterdam bij overdracht door Jacob van Barry, LRK 129 c. Sticht F'19'-20.
27-3-1574: Willem Paulusz. voor Maria Gijsbersd. van Amsterdam, zijn vrouw, bij dode van Geertruida, dochter van Dirk Paulusz, haar moeder, LRK 132 c. Sticht fD11.
2-7-1592: Mr. Gijsbert van Tenesse bij dode van Maria Gijsbertsz, zijn moeder, LRK 138 f"37.
4-4-1614: Dirk van der Nat voor Johanna van Duiveland, zijn vrouw, bij dode van mr. Gijsbert van Tenesse te Haarlem, haar oom, LRK 141 c. Sticht fo12"-13.
20-2-1625: Jan Nikolaasz. van Lijn voor Johanna van Duiveland bij dode van Dirk van der Nat, LRK 141 c. Sticht fo12".
6-1-1640: Johan van Lijn voor Leendert van der Nat bij dode van Johanna van Duiveland, gehuwd met Dirk van der Nat, diens moeder, na kaveling, waarbij de leenman het huis Nesse in Linschoten met 53 morgen 79 roeden en 40 morgen in Hazerswoude bij de Hoogeveense vaart, waarin 2'/2 morgen, roerend van Kronestein, zijn toegedeeld, LRK 148 c. Sticht f"35-38".
10-2-1644: Hulde van Leendert van der Nat, LRK 148 c. Sticht fo35'.
Op 27-10-1563, maakt Pieter Bicker Willemsen, burger te Amsterdam, als wettig man en voogd van Marij Cornelisdr, voor hemzelf en als curator van de goederen van wijlen Dirck Pauwels, broer van de genoemde Marij, Willem van der Wouwen machtig om alle schulden te innen.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis     


Jan Jansz Schim
Jan Jansz Schim1, ovl. kort voor 1558,
, vermeld 1543 en 1553, woont ‘op Sluijs'
In het kohier van de 10e penning van Maasland over 1543 wordt iemand, alleen aangeduid met zijn bijnaam ‘Schimme’ aangeslagen voor een huis ‘op Sluis’ voor een bedrag van 6 gld.21 Tien jaar later zien we hem terug, nu met naam en toenaam: ‘Jan Jansz. Scim’. De aanslag bedraagt nu 8 gld.22 In 1553 en 1561 komt hij niet meer voor maar wel ene Anna Sc(h)immen die slechts 3˝ resp. 6 gld. betaalt.23 We mogen aannemen dat zij de weduwe is van Jan Jansz. Zonder die onderscheidende bijnaam is het onbegonnen werk verder terug in de tijd te zoeken. Eén kanshebber willen we niettemin noemen. Op 20 oktober 1524 benoemen schout, schepenen en een groot aantal ingezetenen van Maasland die zijn ‘gelandet mit eijgen ofte bruijckwaer van landen onder den Maeslantsche sluijs’ samen drie procureurs om voor de Grote Raad te Mechelen te procederen tegen een nieuwe belasting van 6 groten Vlaams per morgen, opgelegd door het Hoogheemraadschap Delfland.24 Onder hen is ook een Jan Jansz. met bruikwaar. Heel misschien is hij de Schimme uit 1543 (of zijn gelijknamige vader)? Maar het blijft gissen.

tr.
met

Anna ,
, vermeld 1557 en 1561.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1555  †1606  51Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 468)