Genealogische website van Cees Hagenbeek
NN Gruysman
NN Gruysman.

tr.
met

Josijntge Baltens, ondertrouw getuige van Jan de Wilde en haar dochter Anna Gerritz Gruysman op 23 jun 1708.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna Leiden    


Josijntge Baltens
Josijntge Baltens, ondertrouw getuige van Jan de Wilde en haar dochter Anna Gerritz Gruysman op 23 jun 1708.

tr.
met

NN Gruysman.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna Leiden    


Jannetje Jacobs
Jannetje Jacobs, ondertrouw getuige van Floris Willemsz van Poelgeest en haar dochter Cornelia Jans Toorenvliet Leiden op 10 sep 1670, ovl. voor 1658.

tr. circa 1645
met

Jan Leendertsz Jan Leendertsz van Toornvliet (van Thoornvliet, van Toorenvliet)1, zn. van Leendert van Thoornvliet, geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia Leiderdorp †1673   
Anna     
Abraham Leiderdorp    Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 347), RA Leiden, Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 444, opleiding en kostgangerschap zoon Leendert, Kaerl Outerman, Leiden, van 1629 tot 1669 (15 jan 1651 akte 14)


Willem Wullaart
Willem Wullaart, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 12 jul 1725 (getuigen: zijn tante Beatrix van Toornvliet, tante en zijn aangetrouwd oom Jan Smagge, aangetrouwde oom).


Pieter Wullaart
Pieter Wullaart, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 21 sep 1723 (getuige: zijn grootvader Jan Jansze van Toornvliet, grootvader) Jan van Toornvliet en Clara van Straaten.


Grietje Mahieus
Grietje Mahieus (Mahiwese Mahiensdr), geb. Haarlem circa 1604, ovl. na 1673.

otr. Leiden op 26 feb 1626
met

Jacob Lourisz van der Meer (Japie Louwers), geb. Delft circa 1602, Fusteinwerker (1626), baggeraar (1655), baggerman (1662), ovl. Leiden op 1 nov 1667.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix~1638 Leiden (Hooglandse Kerk) †1725  86
Mahieu~1627 Leiden (Hooglandse Kerk) †1681  54
Abraham~1632 Leiden (Pieterskerk)    Bronnen:
1.Familieoverzicht van Poelgeest, de Nij, vander Meer, etc. (B 250), K.J.F. van Veen, 2016 (blz. 17)


Simon Leenderts van Leeuwen
Simon Leenderts van Leeuwen, geb. Leiderdorp.

otr. Leiden op 23 mrt 1672 (getuigen: getuige bruidegom: Geertgen Leenderts van Leeuwen zuster op de Sytgraft en getuige bruid: Neeltge Cornelis Buys schoonzuster Nieuwe Levendaal)
met

Anna Jansdr van Thoornvliet (van Toorenvliet), dr. van Jan Leendertsz van Toornvliet en Jannetje Jacobs


Jacob Pietersz van Toorenvliet
Jacob Pietersz van Toorenvliet, ged. Leiderdorp op 3 nov 1641 (getuige: Leuntie Jacobs), tuinman.

otr. (1) Leiden op 20 jul 1663 (getuigen: zijn broer Jan Pietersz van Toornvliet, broer bruidegom op de Zuytsijde in de Oude Voorstadt, getuige bruid: Martijntge Jacobs de Bruyn schoonmoeder Zuytsijde in de Oude Voorstadt)3
met

Aryantgen Jacobs van Brouckercke, geb. Leiden.

otr. (2) Leiden op 10 okt 1668 (getuigen: bruidegom: Stoffel Robbertsz behuwdvader Oranjegraft en getuige bruid: Josijntje Theunis bekende Jan Vossensteech)4
met

Hendrickge Jacobs.

Bronnen:
1.Doop- enTrouwboek Leiderdorp (T 304), GA Leiden, DTB Leiderdorp 0800, Inventarisnr.: 1473, Leiderdorp, 1368 (2 nov 1635 blz. 42)
2.K.O. register O Leiden (T 081), RA Leiden, DTB Leiden, O 14, NH, Leiden, van 1647 tot 1653 (17 mrt 1651 blz. 208)
3.K.O. register Leiden (T 185), RA Leiden, DTB Leiden, R 17, NH, Leiden, van 1661 tot 1664 (20 jul 1663 blz. 192)
4.K.O. register T Leiden (T 131), RA Leiden, DTB Leiden, T 19, NH, Leiden, van 1575 tot 1795 (10 okt 1668 blz. 101)


Aryantgen Jacobs van Brouckercke
Aryantgen Jacobs van Brouckercke, geb. Leiden.

otr. Leiden op 20 jul 1663 (getuigen: zijn broer Jan Pietersz van Toornvliet, broer bruidegom op de Zuytsijde in de Oude Voorstadt, getuige bruid: Martijntge Jacobs de Bruyn schoonmoeder Zuytsijde in de Oude Voorstadt)1
met

Jacob Pietersz van Toorenvliet, zn. van Pieter Leendertsz van Thoornvliet en Lijsbeth Jans van Gaeysbeeck, ged. Leiderdorp op 3 nov 1641 (getuige: Leuntie Jacobs), tuinman, tr. (2) met Hendrickge Jacobs. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.K.O. register Leiden (T 185), RA Leiden, DTB Leiden, R 17, NH, Leiden, van 1661 tot 1664 (20 jul 1663 blz. 192)
2.K.O. register T Leiden (T 131), RA Leiden, DTB Leiden, T 19, NH, Leiden, van 1575 tot 1795 (10 okt 1668 blz. 101)


Mechteld van der Esse
Mechteld (Machteld) van der Esse (van der Eze).

tr.
met

Herman van Kuinre, zn. van Johan heer van Kuinre en Luitgardis van Voorst, ovl. in 1363,
, 1353 vinden we deze heer van Kuinre genoemd. Zo wordt in
nov. 1349 bodeloon betaald aan de dienaar van de heer van
Kuinre, die een brief brengt met diens klachten tegen de bisschop (dl. I, p. 303). Op 14 aug. 1351 gaan enkele schelpenen naar een gerechtsdag tussen de heer van Kuinre en de Kampenaren (dl. II, p. 107). Voor een verzoeningsdag tussen de burgers, van Kampen en Henric (lees Herman) van Kuitire doen op 3 mei 1353 schepenen van Deventer zekere uitgaven (dl. II, p. 181). In aug.-sept. van dit jaar loopt er een geschil tussen de heer van Kuinre en de burgers van Brugge en Sluis over Vlaamse goederen, die eerstgenoemde heeft genomen (dl. II, p. 177, 183, 208-9). Op 17 november 1360 zendt de stad een bode met een brief naar Hardenberg, waar de bisschop vertoeft, die handelt over de kooplieden,die op zee bij Kuinre zijn aangerand (spoliatis) (Cam. rek. 1 p. 303, II p. 90, 107, 177, 183, 208, 209, 735).
Op 6,juli 1355 vragen twee jongere neven hem een overeenkomst te bezegelen. Deze akte eindigt met de woorden:
,dit stuk is mede bezegeld door heer Johan heer van Kuinre
onze neef, Johan Sloet e.a.” (O.B.G.D. no. 439).
Eén munt is van hem bekend; het is een nabootsing van een
zilveren groot van de Vlaamse graaf Lodewijk van Nevers
Crecy (1322-‘46). De munt vertoont aan vz MONETA
CUNRENSIS, aan kz JOHANNLS DOMICELLUS DE
KUNRE.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lutgard     


Johanna van Vianen
Johanna van Vianen.

tr.
met

Otto Pieck, zn. van Gijsbert Pieck en Wilhelmina van Heukelom van Acquoy, ovl. voor 3 jun 1515,
, heer van Tienhoven en het Blauwe Huis van Beesd; ontvangt
(waarschijnlijk nog minderjarig) van zijn moeder huis met hofstede en gronden binnen- en buitendijks bij Beesd, met lijftocht voor haarzelve, 1442 (met nieuwe beleningen 1468, 13-10-1473, 9-7-148 1 en 1493); ontvangt van zijn broer Arnt de tiende te Deil en een-derde deel van de oude tiende te Enspijk 1442 (met hernieuwing in 1468, waarbij hij zijn vrouw Johanna van Vianen daaraan tocht); is schepen van Beesd 1458; door transport van zijn moeder beleend met de tiende te Everdingen 1458; koopt goederen te Deil 1473; ontvangt van zijn zuster Walravina (met tocht voor haar, haar man, en zijn eigen vrouw) de helft van de korentiende te Geldermalsen, alsmede de koppeltiende te Buurmalsen 9-7-1481; verkoopt, samen met zijn vrouw, Jaarsveld aan Willem de Cocq van Neerijnen 1483


Otto Pieck
Otto Pieck, ovl. voor 3 jun 1515,
, heer van Tienhoven en het Blauwe Huis van Beesd; ontvangt
(waarschijnlijk nog minderjarig) van zijn moeder huis met hofstede en gronden binnen- en buitendijks bij Beesd, met lijftocht voor haarzelve, 1442 (met nieuwe beleningen 1468, 13-10-1473, 9-7-148 1 en 1493); ontvangt van zijn broer Arnt de tiende te Deil en een-derde deel van de oude tiende te Enspijk 1442 (met hernieuwing in 1468, waarbij hij zijn vrouw Johanna van Vianen daaraan tocht); is schepen van Beesd 1458; door transport van zijn moeder beleend met de tiende te Everdingen 1458; koopt goederen te Deil 1473; ontvangt van zijn zuster Walravina (met tocht voor haar, haar man, en zijn eigen vrouw) de helft van de korentiende te Geldermalsen, alsmede de koppeltiende te Buurmalsen 9-7-1481; verkoopt, samen met zijn vrouw, Jaarsveld aan Willem de Cocq van Neerijnen 1483.

tr.
met

Johanna van Vianen, dr. van Hendrik I de Rover en Celye van Herlaer


Gijsbert Pieck
Gijsbert Pieck, ovl. voor 1436,
, bijgenaamd ‘de Goede’, heer van het Hoge, Lage en Blauwe
Huis te Beesd; is overste rentmeester van Gelre wanneer hij als erfgenaam van zijn vader beléend wordt met een-derde van alle tienden te Renoy en een hofstede 1413; raad en overste rentmeester van Gelre 1414-16; treedt (als zovele Gelderse edelen) in dienst van hertog Jan van Beieren bij het herleven van de Hoekse en Kabeljauwse twisten in Holland; wordt met zijn broers te Gorinchem gevangen genomen 1417 doch wordt financieel schadeloos gesteld door Jan van Beieren 1-4-1418; is diens raad 1419 en fungeert als tresorier van Holland; is
aanwezig bij het beleg van Leiden en is een van diens gemachtigden bij de overgave van de stad en afzetting van Philips van Wassenaar als burggraaf 17-8-1420; pacht de tol te Gorinchem 29-10-1421 en ontvangt het geleiderecht van Holland 1422 en 1423; is vanaf 1423 echter weer in Gelderse dienst (vermeld als raad van hertog Arnold in 1423, 1428 en 1434); koopt van Willem van Buren het slot (Hoge Huis) te Beesd 1424 en wordt beleend met tal van landerijen en
tienden onder Beesd 1424; koopt de heerlijkheid Wolfsweerd (onder Wageningen) 1427; wordt ‘toekomende rentmeester der landen van Gelre’ genoemd in 1430, welke benoeming door het verzet der steden echter niet doorgaat; krijgt van hertog Arnold de tiende van Rumpt in pand 1434; beleend met het Hoge, Lage en Blauwe Huis te Beesd 1434, op 29 December 1450, acte N° 270. Jufvrouw Willem van Ackooi vrouw van Tienhoven, Arend Pieck van Beesd heer
van Asperen, Walraven Pieck en Otto Pieck, Ju/wouwen Walratten en Jut Pieck Gijsbert Piecks dochteren, doen gerigtelijke opdragt, ten behoeve van Godert van Erp, van den tiend in het gerigt van Bomde, zo als die voorheen door den hertog van Gelre an Gijsbert Pieck van Beesd verpand was.

tr. voor 1424
met

Wilhelmina van Heukelom van Acquoy, dr. van Walraven van Heukelom heer van Acquoy en Johanna van der Merwede,
, wordt getocht 1429; erft van haar (vóór of in 1428 kinderloos overleden) neef Jan Herbarensz. van Heukelom van Acquoy het Blauwe Huis ( = ‘het Huis op den Wiel’) te Beesd en door
hertog Arnold van Gelre beleend met huis en hofstede te Beesd, diverse grondstukken aldaar, alsmede de grote tiend te Borchmalsen, de koppeltiend in het land van Buren en de wind te Enspijk 19-9-1428; beleend met de tienden te
Everdingen en den Hage te Hagestein; transporteert de molen te Enspijk aan haar zoon Walraven en (met behoud van lijftocht) de uiterwaard van Beesd ‘daer Walravens huys op staet’ (= het Blauwe Huis) en diverse andere stukken grond te Beesd op haar (blijkbaar dan nog minderjarige) zoon Otto 1442; transporteert de tiende in Rumpt aan haar schoonzoon Godert van Erp 29-12-1450.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walraven     
Otto  †1515   


Walraven Pieck
Walraven Pieck.


Dietrich von der Recke
Dietrich von der Recke,
, vermeld 1558-1569.


Bliedeke Sobbe
Bliedeke Sobbe, geb. circa 1433, ovl. na 1474.

tr.
met

Diderich von Asbeck zu Gohr gnt Pinsequaet,
, erwähnt 1453-1465, belehnt mit Kokelinck 1453, in der Münsterschen Ritterschaft 1444-1466, lebte noch um 1480


Diderich von Asbeck zu Gohr gnt Pinsequaet
Diderich von Asbeck zu Gohr gnt Pinsequaet,
, erwähnt 1453-1465, belehnt mit Kokelinck 1453, in der Münsterschen Ritterschaft 1444-1466, lebte noch um 1480.

tr.
met

Bliedeke Sobbe, dr. van Albert Sobbe zum Grünberg en Wessela von Heiden, geb. circa 1433, ovl. na 1474


Franck Pieck
Franck Pieck, geb. circa 1395, heer van Gameren, ovl. tussen 21 jul 1470 en 24 sep 1473 .

tr.
met

Geertruij van IJzendoorn.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutta     


Geertruij van IJzendoorn
Geertruij van IJzendoorn.

tr.
met

Franck Pieck, zn. van Arnt Pieck (raad en rentmeester-generaal van Gelre) en Ida van Buren, geb. circa 1395, heer van Gameren, ovl. tussen 21 jul 1470 en 24 sep 1473 .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutta     


Arnt Pieck
Arnt Pieck, geb. circa 1360, raad en rentmeester-generaal van Gelre, ovl. tussen 1423 en 1424,
, vermeld 1400-1413.

tr.
met

Ida van Buren, dr. van Alard de Cocq van Waardenburg en NN van der Eem.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Franck*1395  †1470  75
Gijsbert  †1436