Genealogische website van Cees Hagenbeek
Claes Baartman
Claes Baartman (Nicolaes Baertman), geb. Maastricht, ovl. voor okt 1707.

otr. (1) Leiden op 1 jul 1678 (getuigen: Jacob Floer op de Oude Chingel en Jannetge Jansdr haar moeder op de Oude Chingel)
met

Jannetje Philipsdr.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Philippus     

beiden woonden op hun ondertrouw nog in Maastricht, otr. (2) Leiden op 23 feb 1664
met

Catharyna Claesdr van Aken.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sara~1669 Leiden (Loodskerk)    
Hester Leiden    


Isaac Jansz de Ree
Isaac Jansz de Ree (van der Reet, van der Ree), ged. Leiden (Marekerk) op 15 jan 1653 (getuige: Maertie Willems), warpenwerker, doopgetuige van zijn kleinzoon Arend Keereweer Leiden (Hooglandse Kerk) op 14 mrt 1702, ondertrouw getuige van Cornelis Keereweer en Adriaantje Rietkerken, doopgetuige van zijn kleinzoon Isaak Keereweer Leiden (Hooglandse Kerk) op 29 jul 1703, doopgetuige van Aaltie Keereweer Leiden (Hooglandse Kerk) op 28 jun 1712, doopgetuige van zijn neef Jan van der Ree Leiden (Marekerk) op 6 feb 1675,
, nam zijn kleinkind Arend Keereweer in huis nadat zijn ouders waren overleden.

otr. Leiden op 14 dec 1674 (getuigen: Agnita del Tour, bruidegom: Boudewijn Jansz van der Ree broeder bij de Marenpoort en getuigen bruid: Jenne Hugo moeder Narmstraet en Angenieta del Tour schoonzuster St Aechtenstraet - Naam bruidegom en broer in orig: Reet. Aangepast door onderzoeker)2
met

Anna Burtee (Annetje Bultee, Buylte, Buelte, Biltes, Bulté, Bultez), dr. van Jenne Hugo, geb. Valenciennes [Frankrijk] circa 1642, doopgetuige van haar kleinzoon Isaak Keereweer Leiden (Hooglandse Kerk) op 29 jul 1703, doopgetuige van Aaltie Keereweer Leiden (Hooglandse Kerk) op 28 jun 1712, ondertrouw getuige van Cornelis Keereweer en haar dochter Annetje de Ree, doopgetuige van Cornelis Keereweer Delft op 7 dec 1674, doopgetuige van Judith Carlier Leiden (Waalse Kerk) op 25 apr 1660, woont bij haar moeder op de Camp te Leiden voor 4 16, tr. (2) met Joost Sij. Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetje~1678 Leiden (Marekerk) †1710  31
Carel     
Andries~1682 Leiden (Hooglandse Kerk)    Bronnen:
1.K.O. register M Leiden (T 079), RA Leiden, DTB Leiden, M 12, Leiden, van 1638 tot 1642 (1 sep 1639 blz. 110)
2.K.O. register W Leiden (T 136), RA Leiden, DTB Leiden, W 21, Leiden, van 1673 tot 1677 (14 dec 1674 blz. 125)
3.K.O. register Leiden (T 185), RA Leiden, DTB Leiden, R 17, NH, Leiden, van 1661 tot 1664 (30 apr 1664 blz. 262)


Jan Jansz van Warmond
Jan Jansz van Warmond,
, landbouwer te Rijnsburg. Op 13-5-1636 was hij ca 70 jaar oud, dus geboren ca 1566. In 1608 werd hij voor ‘t eerst schepen van Rijnsburg. In 1628 had hij 12˝ morgen land, voornamelijk teelland, onder Rijnsburg in gebruik, maar ook minstens 2 morgen onder Voorhout. In Rijnsburg was het meeste land gepacht van de abdij van Rijnsburg. In 1636 bleek de hofstede, die hij met zijn tweede vrouw in gebruik had, 24 morgen groot te zijn, weliswaar merendeels huurland. Jan Jansz van Warmondt is driemaal getrouwd geweest. Zijn eerste vrouw was Lijsbeth Florisdr van der Wiel, dochter van Floris Gerritsz Decker en Reympgen Quirijnsdr uit Rijnsburg. Zij overleed voor 18-1-1608. De tweede vrouw van Jan Jansz. van Warmondt was Maritgen Pancraesdr, weduwe van Cornelis Cornelisz van de Bouchorst. Op 22-2-1637 hertrouwt hij te Rijnsburg met Neeltgen Pietersdr. (van ‘s-Gravendijck), weduwe eerst van Claes Cornelisz van ‘s-Gravendijck en later van Reyer Hesselsz van Cranenburg.

tr. op 22 feb 1637
met

Neeltje Pietersdr van 's-Gravendijck, geb. circa 1593, in leven 1623, ovl. na 24 apr 1668,
, in het Hoofdgeld 1623 wordt zij vermeld als weduwe van Claes Cornelis en heeft naast haar kinderen Cornelis en Pieter nog een Claes een houkint van Adriaen Stalpaert tot Leijden. Een houkint is een te vondeling gelegde kind en een geadopteerd kind. In Rechterlijk Archief van Noordwijkerhout en De Zilk 476, fol 52v, komt op 2 jan 1617 een Neeltje Pietersdr voor. Deze Neeltje Pietersdr heeft een kind Maritje Cornelisdr, tr. (1) met Claas Cornelisz van 's-Gravendijck. Uit dit huwelijk 2 zonen, tr. (2) met Reyer Hesselsz van Cranenburg. Uit dit huwelijk geen kinderen


Reyer Hesselsz van Cranenburg
Reyer Hesselsz van Cranenburg, geb. circa 1572, tapper te Rijnsburg, ovl. in 1632,
, volgens de Kranenburgia site is Neeltje Pietersdr getrouwd met Hessel Claeszn van Cranenburch. Dit is een andere Neeltje Pietersdr. Zij hebben dan Reyer Hesselsz als kind. Reyer heeft een broer Rijck Hesselsz van Cranenburch. Hij was getrouwd met Aaltje Jansdr (1565-1625).
Reyer stond borg voor zijn broer, die een schuld van 600 gulden had aan Cleas Heijmnasz een vogelaer. (bron UPB, 13 okt 1595). Na de dood van Aaltje is hij hertrouwd met Neeltje Pietersdr.

tr. (1)
met

Neeltje Pietersdr van 's-Gravendijck, geb. circa 1593, in leven 1623, ovl. na 24 apr 1668,
, in het Hoofdgeld 1623 wordt zij vermeld als weduwe van Claes Cornelis en heeft naast haar kinderen Cornelis en Pieter nog een Claes een houkint van Adriaen Stalpaert tot Leijden. Een houkint is een te vondeling gelegde kind en een geadopteerd kind. In Rechterlijk Archief van Noordwijkerhout en De Zilk 476, fol 52v, komt op 2 jan 1617 een Neeltje Pietersdr voor. Deze Neeltje Pietersdr heeft een kind Maritje Cornelisdr, tr. (1) met Claas Cornelisz van 's-Gravendijck. Uit dit huwelijk 2 zonen, tr. (3) met Jan Jansz van Warmond. Uit dit huwelijk geen kinderen.

tr. (2)
met

Aaltje Pietersdr , geb. circa 1565, ovl. circa 1625


Marijtgen Pietersdr van der Fits
Marijtgen Pietersdr van der Fits, ovl. voor 31 mei 1640.

tr.
met

Jacob Cornelisz Voocht alias van 's-Gravendijk, zn. van Cornelis Jacobsz Voocht alias van 's-Gravendijk (gorter) en Marijtgen Jansdr van Langevelt, ovl. na 30 apr 1654,
, vermeld Noordwijkerhout 1604-1667, onmondig op 26-5-1604, vermeld als welgeboren man in het baljuwschap Noordwijkerhout in 1616. In het Morgenboek 1640 van Noordwijk en Noordwijkerhout (Archief Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden, nrs. 6002 en 6011) staat ene Jacob Cornelisse van 's-Gravendijck vermeld.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maritgen*1617     
Pieter*1623  †1697  74


Maritgen Jacobsdr Voocht
Maritgen Jacobsdr Voocht, geb. circa 1617,
, vermeld 1623.


Marijtgen Jansdr van Langevelt
Marijtgen Jansdr van Langevelt, geb. Noordwijk Langeveld, ovl. voor 26 mei 1604.

tr. (1) voor 1575
met

Sijmon Pietersz van Langevelt, ovl. voor 30 jul 1575.

zij woonden te Valkenburg, tr. (2) voor 16 mrt 1577
met

Cornelis Jacobsz Voocht alias van 's-Gravendijk, zn. van Jacob Claes die Swart en Ymmetgen Adriaensdr, geb. circa 1538, gorter, ovl. voor sep 1612.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Immetgen  †1648   
Gerritgen  †1622   
Niesgen     
Jacob  †1654   
Trijntje     
Marijtgen     
Cuniertgen     
Baeffgen     
Neeltgen     


Sijmon Pietersz van Langevelt
Sijmon Pietersz van Langevelt, ovl. voor 30 jul 1575.

tr. voor 1575
met

Marijtgen Jansdr van Langevelt, dr. van Jan Gerritsz van Langevelt en Gerritgen Pietersdr, geb. Noordwijk Langeveld, ovl. voor 26 mei 1604, tr. (2) met Cornelis Jacobsz Voocht alias van 's-Gravendijk. Uit dit huwelijk 9 kinderen


Pieter Jacobsz Voocht alias van 's-Gravendijk
Pieter Jacobsz Voocht alias van 's-Gravendijk, geb. na 1623, ovl. voor 14 mei 1697.

tr. in 1654
met

Neeltje Meynderts van Beieren alias Aleman, dr. van Meindert Aleman en Neeltje Benjaminsdr, geb. voor 16 jan 1593, ovl. voor 25 mei 1629.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis     
Jan     


Neeltje Meynderts van Beieren alias Aleman
Neeltje Meynderts van Beieren alias Aleman, geb. voor 16 jan 1593, ovl. voor 25 mei 1629.

tr. in 1654
met

Pieter Jacobsz Voocht alias van 's-Gravendijk, zn. van Jacob Cornelisz Voocht alias van 's-Gravendijk en Marijtgen Pietersdr van der Fits, geb. na 1623, ovl. voor 14 mei 1697.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis     
Jan     


Jacob Claes die Swart
Jacob Claes die Swart (Bruijnen).

tr.
met

Ymmetgen Adriaensdr.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1538  †1612  74


Ymmetgen Adriaensdr
Ymmetgen Adriaensdr.

tr.
met

Jacob Claes die Swart (Bruijnen).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1538  †1612  74


Engel Gerritsz van Leeuwen
Engel Gerritsz van Leeuwen1,2,3,4, geb. Warmond, ovl. voor feb 1674,
, bij notaris Jacob van der Laan testeert hij op 14 oktober 1670, terwijl hij bedlegerig is. Op 1 feb 1672 huurt hij een huis en herberg met op het erf nog een huid genaamd de de Nieuwe Rustenburger. Vervolgens huurt hij een huis met opstallen achter de Marepoort van 1672 tot mei 1676 met twee achtereenvolgende huurverhogingen tot 300 gulden per jaar.

otr. Warmond op 27 okt 16625, tr. Voorhout op 12 nov 1662
met

Elysabeth Jans Schouten1, dr. van Jan Pietersz Schout en Willemptgen Maertensdr, geb. circa 1622, in de Backersteech Leiden tot 12 jul 1647, op de Rijn Leiden tot 16 aug 1656, Catwijck op Zee tot 27 okt 1662, tr. (1) met Abraham Colembier. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Pieter Jansz Uytgeest. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (4) met Johannes van der Sman. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes*1650     
Cornelis     
Lijsbeth  †1690   Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 384), R.A. Leiden, Not. Arch. 0506, 1092B, testament en huurverhogingen, Jacob van der Laan, Leiden, 1666 (14 okt 1670 akte 165)
2.Notariele akte Leiden (Notar 384), R.A. Leiden, Not. Arch. 0506, 1092B, testament en huurverhogingen, Jacob van der Laan, Leiden, 1666 (1 feb 1672 akte 165)
3.Notariele akte Leiden (Notar 384), R.A. Leiden, Not. Arch. 0506, 1092B, testament en huurverhogingen, Jacob van der Laan, Leiden, 1666 (14 nov 1672 akte 185)
4.Notariele akte Leiden (Notar 384), R.A. Leiden, Not. Arch. 0506, 1092B, testament en huurverhogingen, Jacob van der Laan, Leiden, 1666 (15 nov 1672 akte 185)
5.Trouwboek Warmond (T 229), RA Leiden, DTB Warmond, Inventarisnr.: 715, NH, Warmond, van 1645 tot 1671 (27 okt 1662 blz. 63)
6.K.O. register O Leiden (T 081), RA Leiden, DTB Leiden, O 14, NH, Leiden, van 1647 tot 1653 (12 jul 1647 blz. 1)
7.Schepenhuwelijken Leiden (T 050), RA Leiden, DTB Leiden, D 200, Leiden, van 1592 tot 1795 (16 aug 1656 blz. 205)
8.K.O. register W Leiden (T 136), RA Leiden, DTB Leiden, W 21, Leiden, van 1673 tot 1677 (8 feb 1674 blz. 55)


Elysabeth Jans Schouten
Elysabeth Jans Schouten1, geb. circa 1622, in de Backersteech Leiden tot 12 jul 1647, op de Rijn Leiden tot 16 aug 1656, Catwijck op Zee tot 27 okt 1662.

otr. (1) Leiden op 12 jul 16472 (getuigen: Henrick Coelombier vader Doelsteech en getuige bruid: Willemptgen Maertensdr moeder Backersteech)
met

Abraham Colembier, ovl. voor aug 1656.

otr. (2) Leiden op 16 aug 1656 (getuigen: bruidegom: Matthyas Benning bekende Bredestraet en getuige bruid: Jannetgen Jans zuster Corte Oude Vest (?))3, tr. Oegstgeest op 2 sep 1656, Het beroep van zijn huwelijksgetuige Matthias Benning is notaris
met

Pieter Jansz Uytgeest, ovl. voor okt 1662.

otr. (3) Warmond op 27 okt 16624, tr. Voorhout op 12 nov 1662
met

Engel Gerritsz van Leeuwen1,5,6,7, zn. van Gerrit van Leeuwen, geb. Warmond, ovl. voor feb 1674,
, bij notaris Jacob van der Laan testeert hij op 14 oktober 1670, terwijl hij bedlegerig is. Op 1 feb 1672 huurt hij een huis en herberg met op het erf nog een huid genaamd de de Nieuwe Rustenburger. Vervolgens huurt hij een huis met opstallen achter de Marepoort van 1672 tot mei 1676 met twee achtereenvolgende huurverhogingen tot 300 gulden per jaar.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes*1650     
Cornelis     
Lijsbeth  †1690   

otr. (4) op 8 feb 1674 (getuigen: getuige bruidegom: Cornelis van der Sman broeder Rijn en getuige bruid: Jannetgen Beyaerts nicht Langegraft - Willemijntge Schouten nicht Maeren - Huw broer bruidegom: X-44. Consent verl te Reyswijck te trouwen 3-3-1674)8
met

Johannes van der Sman, geb. Delft.

Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 384), R.A. Leiden, Not. Arch. 0506, 1092B, testament en huurverhogingen, Jacob van der Laan, Leiden, 1666 (14 okt 1670 akte 165)
2.K.O. register O Leiden (T 081), RA Leiden, DTB Leiden, O 14, NH, Leiden, van 1647 tot 1653 (12 jul 1647 blz. 1)
3.Schepenhuwelijken Leiden (T 050), RA Leiden, DTB Leiden, D 200, Leiden, van 1592 tot 1795 (16 aug 1656 blz. 205)
4.Trouwboek Warmond (T 229), RA Leiden, DTB Warmond, Inventarisnr.: 715, NH, Warmond, van 1645 tot 1671 (27 okt 1662 blz. 63)
5.Notariele akte Leiden (Notar 384), R.A. Leiden, Not. Arch. 0506, 1092B, testament en huurverhogingen, Jacob van der Laan, Leiden, 1666 (1 feb 1672 akte 165)
6.Notariele akte Leiden (Notar 384), R.A. Leiden, Not. Arch. 0506, 1092B, testament en huurverhogingen, Jacob van der Laan, Leiden, 1666 (14 nov 1672 akte 185)
7.Notariele akte Leiden (Notar 384), R.A. Leiden, Not. Arch. 0506, 1092B, testament en huurverhogingen, Jacob van der Laan, Leiden, 1666 (15 nov 1672 akte 185)
8.K.O. register W Leiden (T 136), RA Leiden, DTB Leiden, W 21, Leiden, van 1673 tot 1677 (8 feb 1674 blz. 55)


Johannes van der Sman
Johannes van der Sman, geb. Delft.

otr. op 8 feb 1674 (getuigen: getuige bruidegom: Cornelis van der Sman broeder Rijn en getuige bruid: Jannetgen Beyaerts nicht Langegraft - Willemijntge Schouten nicht Maeren - Huw broer bruidegom: X-44. Consent verl te Reyswijck te trouwen 3-3-1674)1
met

Elysabeth Jans Schouten2, dr. van Jan Pietersz Schout en Willemptgen Maertensdr, geb. circa 1622, in de Backersteech Leiden tot 12 jul 1647, op de Rijn Leiden tot 16 aug 1656, Catwijck op Zee tot 27 okt 1662, tr. (1) met Abraham Colembier. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Pieter Jansz Uytgeest. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Engel Gerritsz van Leeuwen2,6,7,8. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Bronnen:
1.K.O. register W Leiden (T 136), RA Leiden, DTB Leiden, W 21, Leiden, van 1673 tot 1677 (8 feb 1674 blz. 55)
2.Notariele akte Leiden (Notar 384), R.A. Leiden, Not. Arch. 0506, 1092B, testament en huurverhogingen, Jacob van der Laan, Leiden, 1666 (14 okt 1670 akte 165)
3.K.O. register O Leiden (T 081), RA Leiden, DTB Leiden, O 14, NH, Leiden, van 1647 tot 1653 (12 jul 1647 blz. 1)
4.Schepenhuwelijken Leiden (T 050), RA Leiden, DTB Leiden, D 200, Leiden, van 1592 tot 1795 (16 aug 1656 blz. 205)
5.Trouwboek Warmond (T 229), RA Leiden, DTB Warmond, Inventarisnr.: 715, NH, Warmond, van 1645 tot 1671 (27 okt 1662 blz. 63)
6.Notariele akte Leiden (Notar 384), R.A. Leiden, Not. Arch. 0506, 1092B, testament en huurverhogingen, Jacob van der Laan, Leiden, 1666 (1 feb 1672 akte 165)
7.Notariele akte Leiden (Notar 384), R.A. Leiden, Not. Arch. 0506, 1092B, testament en huurverhogingen, Jacob van der Laan, Leiden, 1666 (14 nov 1672 akte 185)
8.Notariele akte Leiden (Notar 384), R.A. Leiden, Not. Arch. 0506, 1092B, testament en huurverhogingen, Jacob van der Laan, Leiden, 1666 (15 nov 1672 akte 185)


Jacobus van der Walle
Jacobus van der Walle (van der Wallen), ged. Leiden (Marekerk) op 1 feb 1705 (getuigen: Jacobus de Vlamingh en Neeltie van der Wallen),
, Op verzoek van Pieter Gijse, heer van het gebuurte Westrijneveld is Jacobus op 28 juni 1723 als wees opgenomen in het houhuis en het armkinderhuis aan de Koppenhinksteeg bij de Kaasmarkt. Hij is op 5 mei 1732 op 27-jarige leeftijd daar met toestemming uitgegaan.

otr. Leiden op 21 mrt 1733 (getuigen: Isaac van der Walle en Marijtje Bawier)
met

Anna Kester (Kruijp), dr. van Aarnoud Kester en Annetje Meesters, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 14 feb 1700 (getuigen: Jacobus van Kersbergen, Annetje Meester en Jurana Cularus), woont Delft in mei 1755.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Izak Leiden    
Anna~1734 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Neeltie Wullaar
Neeltie Wullaar, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 11 jul 1734 (getuigen: Denijs van der Blom de Jonge, aangetrouwde neef, Elisabeth van Waalwijk, nichtje en Denijs van der Blom de Jonge, aangetrouwde neef).


Matthijs de Wilde
Matthijs de Wilde (Mathijs de Wielde), ged. Leiden (Hooglandse Kerk) (Leiden (Pieterskerk)) op 3 jan 1700 (4 jun 1704) (getuigen: Mathijs Veran en Catharijn Mathijssen Leendert de Wilde), cladschilder, doopgetuige van Gerrit Blom Leiden (Pieterskerk) op 9 sep 1729.

otr. (1) Leiden op 27 jul 1724 Elizabeth Ribba en Rachel van Cureghem
met

Gerritje de Reus (de Rus), doopgetuige van Gerrit Blom Leiden (Pieterskerk) op 9 sep 1729, ovl. voor mei 1751.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth~1737 Leiden (Hooglandse Kerk)    

otr. (2) Leiden op 8 mei 1751 (getuige: bruidegom: Pieter Ledoe, neeff, wonende in de Klikstraat; getuige bruid: Judith Kool, moeder, wonende in de Klikstraat), De bruidegom brengt 1 kind mee in het huwelijk
met

Hendrina van Ulden, geb. Leiden.

Bronnen:
1.K.O. register CC Leiden (T 046), RA Leiden, DTB Leiden, CC 27, Ned. Herv., Leiden, van 1698 tot 1702 (21 feb 1699 blz. 37)


Jan de Wilde
Jan de Wilde, geb. Leiden circa 1685, (getuige: zijn vaders andere vrouw Lijsbeth Philips Reba, stiefgrootmoeder), lakenwerker, woonde vlak voor huwelijk bij zijn vader op de Koolgragt.

otr. op 23 jun 1708 (getuigen: zijn vader Jan de Wilde, vader bruidegom en haar moeder Josijntge Baltens, moeder bruid)
met

Anna Gerritz Gruysman (Grosman, Vrousman, Gerritz), dr. van NN Gruysman en Josijntge Baltens, geb. Leiden.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1709 Leiden (Hooglandse Kerk) †1711  1
Anna~1711 Leiden (Pieterskerk)    
Jan~1714 Leiden (Pieterskerk)    Bronnen:
1.K.O. register CC Leiden (T 046), RA Leiden, DTB Leiden, CC 27, Ned. Herv., Leiden, van 1698 tot 1702 (21 feb 1699 blz. 37)


Anna Gerritz Gruysman
Anna Gerritz Gruysman (Grosman, Vrousman, Gerritz), geb. Leiden.

otr. op 23 jun 1708 (getuigen: zijn vader Jan de Wilde, vader bruidegom en haar moeder Josijntge Baltens, moeder bruid)
met

Jan de Wilde, zn. van Jan de Wilde (spinder) en Maria de Groot, geb. Leiden circa 1685, (getuige: zijn vaders andere vrouw Lijsbeth Philips Reba, stiefgrootmoeder), lakenwerker, woonde vlak voor huwelijk bij zijn vader op de Koolgragt.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1709 Leiden (Hooglandse Kerk) †1711  1
Anna~1711 Leiden (Pieterskerk)    
Jan~1714 Leiden (Pieterskerk)