GensDataPro persoonskaarten 2300-2319
Johan II van Heinsberg gezegd van Loon

Johan II heer van Heinsberg gezegd van Loon, geb. in 1386, heer van Dalenberg, Dalenbroek en Gulik, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op 24 jun 1438.

relatie(1)
met

Margaretha van Gennep, dr. van Gerard (Johan) van Gennep en Johanna Both van der Eem, geb. in 1395, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) op 4 okt 1419, tr. (1) voor dec 1371 met Ridder Johan Heer van Lynden, zn. van Dirk III heer van Lynden (heer van Lienden) en Ermgard van Keppel, heer van Lienden, erfschenker, ovl. tussen 5 feb 1381 en jun 1381 , (Johan tr. (2) in jul 1365 met Elisabeth van den Berghe, dr. van Willem van den Berghe (heer van Bergh) en Sophia van Bylandt (Erbin von Bylandt, Millingen und Pannerden).).
Raad van Hertog Reinald van Gelre vermeld in 1361 en 1371 Heer van Half Lienden, Leede, Oudeweerd, Ommeren, Erfschenker van Gelderland, in den slag bij Tiel op de strijdweerd tusschen Reinald VIII en zijn broeder Eduard 25 Mei 1361 gevangen genomen als trouw aanhanger van Hertog Reinald en naar het Kasteel Rozendaal gevoerd, doch vrijgelaten door tusschenkomst van Willem van Gennep, Aartsbisschop en Keurvorst van Keulen. Hij was Raad van Hertog Reinald XII in 1371. Hij werd des anderen daags na St. Laurentius 1379 door Hertog Willem van Gulik en Gelre beleend met het Kasteel Ter Leede en het Erfschenkambt van Gelderland. Johan here van Lijnden verklaart 27 September 1365 Ydo bastaarddochter van Ot van Beynen en hare nakomelingen voor altoos vrij en ontheft haar van de keurmede, welke zij aan hem en aan zijn ouders verschuldigd was. Hij bezegelt 1 November 1368 met STEVEN VAN LIJNDEN de huwelijksvoorwaarden tusschen Hertog EDUARD en CATHARINA oudste dochter van Hertog ALBRECHT VAN BEIEREN. Hij bezegelt de oorkonde, waarbij Hertog EDUARD ingeval van kinderloos overlijden de terugbetallng der huwelijksgave zijner bruid CATHARINA waarborgt 1 November 1368. Hij belooft mede 25 Mei 1372 Graaf JAN VAN BLOIS schadeloos te zullen houden, wegens alle lofnisse die hij gheloeft heeft voer heren RUTGHER VAN LAECMONDE, Ridder, voer RUTGHER VAN RENWYC ende voer DYRYCKE DEN ROEDEN, knapen, in zake de nalatenschap van RUTGER VAN DEN LEWENBORCH. Hij verklaart 7 December 1375 met zijn gemalin MARGRIET VAN GENNEP, dat hun behuwdbroeder REINALD VAN BREDERODE, Heer van Gennep, hun het Huis Grunsfoort heeft overgedaan. Hij bezegelt 21 Febr. 1375 met STEVEN VAN LIJNDEN, Heer van Hijmen, een oorkonde ten behoeve van de St. Jans heeren in Arnhem.
Hij bezegelt 2 November 1376 met STEVEN VAN LIJNDEN en GOESSEN VAN LIJNDEN, Ridders, den zoenbrief van JAN VAN BLOIS en Hertogin MECHTELD ten behoeve van een aantal edelen en helpt 6 Januari 1377 den Landvrede oprichten tusschen JAN VAN BLOIS en MECHTELD en de Ridders van Overen Nederbetuwe. Hij bezegelt als Raad van Jan VAN BLOIS en MECHTELD dezer verdrag 21 Maart 1379 met WILLEM en MARIA, Hertog en Hertogin VAN GUILIK. Hij overleed vóór 11 Juni 1381. Hij huwde Ie in 1339 ELISABETH VAN DEN BERGH, Vrouwe van Millingen, dochter van FREDERIK VAN DEN BERGH, Heer van ‘s-Heerenberg, en ELISABETH VAN MILLINGEN.
Hij huwde 2e omstreeks 1365 MARGREET VAN GENNEP.
Zij liet zich na doode van haar zoon DIRK VAN LIJNDEN in 1408 beleenen met Lienden. Zij hertrouwde JOHAN VAN.
Looz, Heer van Heinsberg.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     

tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 33 jaar oud) (2) in 1423
met

Anna van Solms-Braunfels, dr. van Otto I graaf van Solms en Agnes van Falkenstein, geb. circa 1390, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op 25 nov 1433, tr.(2) met Gerhard I von Sayn, geb. voor 1387, ovl. (minstens 32 jaar oud) op 15 sep 1419.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1424  †1502 Breda 78


Otto I van Solms

Otto I graaf van Solms.

relatie
met

Agnes van Falkenstein.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1390  †1433  43


Agnes van Falkenstein

Agnes van Falkenstein.

relatie
met

Otto I graaf van Solms.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1390  †1433  43


Anna van Solms-Braunfels

Anna van Solms-Braunfels, geb. circa 1390, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op 25 nov 1433.

tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 37 jaar oud) (1) in 1423
met

Johan II heer van Heinsberg gezegd van Loon, zn. van Godfried II van Heinsberg (graaf van Loon en Chiny, heer van Dalenbroek, Heinsberg etc.) en Philippina van Gulik, geb. in 1386, heer van Dalenberg, Dalenbroek en Gulik, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op 24 jun 1438, relatie (1) met Margaretha van Gennep, (Margaretha tr. (1) met Ridder Johan Heer van Lynden.).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1424  †1502 Breda 78

tr.(2)
met

Gerhard I von Sayn, geb. voor 1387, ovl. (minstens 32 jaar oud) op 15 sep 1419.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerhard*1417  †1493  75
Dietrich*1415  †1452  37


Oda van Putten en Strijen

Oda van Putten en Strijen, geb. in 1295, ovl. (hoogstens 37 jaar oud) voor 1332.

tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 18 jaar oud) circa dec 1315
met

Willem IV / V van Horne en Gaesbeek, zn. van Gerard I ridder van Horne (heer van Horne, Altena en Weert 1306) en Johanna van Leuven-Gaesbeek (erfgename van Gaasbeek, Herstal en Baucignies, vermeld 1302), geb. in 1297, heer van Horn, Altena, Weert, Nederweert, Wessem, Heeze, Leende en Kortessem, ondervoogd van Thorn, verkrijgt in 1335 Gaesbeek van zijn nicht Beatrix de Louvain, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) op 25 aug 1343, tr. (2) met Elisabeth gravin van Kleef-Hülchenrath, dr. van Dietrich Luf III graaf van Kleef-Hülchrath (graaf van Hülchrath 1309, heer van Kervenheim en Oedt) en Jolanda van Loon en Chiny ?, (Elisabeth tr. (1) met Gottfried van Gulik heer tot Bergheim.).
De leeftijd hoeft echter helemaal in overweging genomen te worden als ouders uit hun moverende (politiek-economische) gronden een overeenkomst aangingen om hun kinderen te laten huwen. Zo werd in 1305 het huwelijkscontract gesloten tussen Willem van Horne en Oda van Putten. Willem, oudste zoon van heer gerard van Horne, was op dat tijdstip hooguit drie jaar oud, en Oda, de tweede dochter van Nicolaas van Putten, was iets ouder. Op 04.05.1305 wordt de huwelijksovereenkomst betreffend Oda en Willem reeds gesloten tussen heer Gerard van Horne, heer van Altena, en Nicolaas, heer van Putten en Strijen. Gerard belooft de heerlijkheid Altena te zullen afstaan aan zijn oudste zoon Willem, als deze 12 jaar oud zal zijn. Op 21.12.1315 wordt de definitive overeenkomst geloten tussen Gerard van Horne en Aleyd, vrouwe van Putten en Strijen. Op 28.02.1316 heeft Gerard van Horne, heer van Altena, van Aleyd, vrouwe van Putten en Strijen, 1000 pond zwarte tournois ontvangen als gedeeltelijke betaling van de huwelijksgift van haar dochter Oede.Oda van Putten en Strijen gebruikte in 1322 een gedeeld wapen: I Horne en II Putten.
Willem IV / V van Horne en Gaesbeek en Oda van Putten en Strijen
Gerard van Horne, heer van Altena, maakt bekend met Nicolaas, heer van Putten en Strijen, een overeenkomst te hebben aangegaan, met betrekking tot een te sluiten huwelijk van gerards zoon Willem met Oede, dochte van van Nicolaas van Putten. Heer Gerard beloofd onder meer aan zijn zoon Willem de heerlijkheid Altena te zullen afstaan, zoodra deze twaalf jaar oud zal zijn.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Oda*1318  †1353 Breda 35
Elisabeth  †1357   
Johanna  †1356   
Aleida  †1354   


Elisabeth van Horne

Elisabeth van Horne, geb. circa 1339, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) circa 1416.

tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 24 jaar oud) (1) in 1359
met

Hendrik van Diest, zn. van Thomas van Diest (burggraaf van Antwerpen) en Maria van Ghistelles, geb. circa 1335, burggraaf van Antwerpen, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) circa 1383.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elza     
Thomas  †1432   

tr. (resp. ongeveer 14 en ongeveer 31 jaar oud) (2) op 20 nov 1353
met

Jan II van Heukelom, zn. van Heer Otto II van Heukelom van Asperen en Agatha Gijsberts van der Lecke, geb. circa 1322, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) circa 1373.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto  †1409   


Hendrik van Diest

Hendrik van Diest, geb. circa 1335, burggraaf van Antwerpen, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) circa 1383.

tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) in 1359
met

Elisabeth van Horne, dr. van Willem IV / V van Horne en Gaesbeek (heer van Horn, Altena, Weert, Nederweert, Wessem, Heeze, Leende en Kortessem, ondervoogd van Thorn) en Elisabeth gravin van Kleef-Hülchenrath (vrouwe van Bergheim, Kervenheim en Oedt), geb. circa 1339, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) circa 1416, tr. (2) met Jan II van Heukelom.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elza     
Thomas  †1432   


Jan I van Valkenburg

Jan I van Valkenburg, geb. circa 1281, overste rentmeester Gelre, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 3 mrt 1356.

tr. (resp. ongeveer 58 en ongeveer 34 jaar oud) (1) op 12 jan 1339
met

Katharina van Voorneburg, dr. van Hendrik van Voorne(burg) (heer van Acquoy, ridder) en Aleidis van Kuyc, geb. circa 1305, burggravin van Zeeland in de de zuidoosthoek van het Haarlemmermeer was in de Middeleeuwen een spaarzaam en periodiek zelfs geheel onbewoond stuk veenland dat Burgerveen heette, genoemd naar Katharina. Oorspronkelijk heete het Burgerveensche Hoek. In 1613 is het onder water verdwenen, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 1 sep 1366, tr. (1) met Jan van Heinsberg.
Jan I van Valkenburg en Katharina van Voorneburg
Uit 1339 is een huwelijksdispensatie bekend omdat Jan van Heinsberg,
de 1e huwelijkspartner, en Jan van Valkenburg, de 2e huwelijkspartner van Katharina van Voorneburg, in de 3e en 4e graad aan elkaar verwant waren. Het valt moeilijk voor te stellen dat een potentiële verwantschap Valkenburg-Voorneburg over het hoofd wordt gezien. De benodigde huwelijksdispensatie had goed meegenomen kunnen worden in de aanvraag om dispensatie (de beoogde huwelijks-partners waren al gehuwd!) voor de onderlinge verwantschap tussen haar 1e en 2e echtgenoot.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Filippa  †1382   
Reinoud     

tr. (ongeveer 43 jaar oud) (2) circa 1324
met

Marina van Herpen, dr. van Albert II van Kuyc heer van Kerpen, Vrouwe van Herpen 1325-1328, ovl. op 28 okt 1328.
Erbin von Herpen und Ravenstein, bei EStT to: Alard (=Albert I?).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walraven*1355  †1378  23


Katharina van Voorneburg

Katharina van Voorneburg, geb. circa 1305, burggravin van Zeeland in de de zuidoosthoek van het Haarlemmermeer was in de Middeleeuwen een spaarzaam en periodiek zelfs geheel onbewoond stuk veenland dat Burgerveen heette, genoemd naar Katharina. Oorspronkelijk heete het Burgerveensche Hoek. In 1613 is het onder water verdwenen, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 1 sep 1366.

tr. (beiden ongeveer 19 jaar oud) (1) in 1324
met

Jan van Heinsberg, zn. van Godfried I van Heinsberg en Blankenberg (heer van Heinsberg en Blankenberg) en Machteld van Loon en Chiny (erfdochter van Loon en Chiny, 1300 Frau v.Vogelsang und Zoller), geb. circa 1305, heer van Dalenbroek, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) op 25 jul 1334.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Godfried*1335  †1395  60
Hendrik  †1372   

tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 58 jaar oud) (2) op 12 jan 1339
met

Jan I van Valkenburg, zn. van Walram de Rossige van Valkenburg (stadhouder Gelre/Zutphen) en Philippa van Gelre, geb. circa 1281, overste rentmeester Gelre, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 3 mrt 1356, tr. (2) met Marina van Herpen.
Jan I van Valkenburg en Katharina van Voorneburg
Uit 1339 is een huwelijksdispensatie bekend omdat Jan van Heinsberg,
de 1e huwelijkspartner, en Jan van Valkenburg, de 2e huwelijkspartner van Katharina van Voorneburg, in de 3e en 4e graad aan elkaar verwant waren. Het valt moeilijk voor te stellen dat een potentiële verwantschap Valkenburg-Voorneburg over het hoofd wordt gezien. De benodigde huwelijksdispensatie had goed meegenomen kunnen worden in de aanvraag om dispensatie (de beoogde huwelijks-partners waren al gehuwd!) voor de onderlinge verwantschap tussen haar 1e en 2e echtgenoot.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Filippa  †1382   
Reinoud     

tr. (ongeveer 34 jaar oud) (3) op 12 jan 1339


Filippa van Valkenburg

Filippa van Valkenburg, ovl. circa 1382.

relatie(1)
met

Gotfried van Chiny, zn. van Godfried I van Heinsberg en Blankenberg (heer van Heinsberg en Blankenberg) en Machteld van Loon en Chiny (erfdochter van Loon en Chiny, 1300 Frau v.Vogelsang und Zoller), graaf van Chiny, ovl. in 1356.

tr. (2) voor 8 jun 1364
met

Otto Herberensz van Heukelom heer van Acquoy, zn. van Herberen van Heukelom en Agnes van Mirlaer, ridder in 1333, minorem, ovl. voor 3 mei 1384.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walraven  †1407   


Herberen van Heukelom

Herberen van Heukelom, ovl. in 1333.

tr.(1)
met

Agnes van Mirlaer, dr. van Jacob III /I van Mierlaer, tr. (2) tussen 1333 en 1340 met Johan de Cocq van Waardenburg, zn. van Gerard de Cocq van Batenborch van Waardenburg (3e heer van Waardenburg) en Johanna van Buren, 4e heer van Waardenburg, ovl. circa 1360.
over Agnes is niet veel bekend. Zij wordt soms een van Mirlaer genoemd, maar dat wordt niet door feitelijk materiaal ondersteund en lijkt niet erg waarschijnlijk. Bekijken we de namen van haar kinderen dan zit daar geen Jacob bij, toch zo ongeveer de belangrijkste voornaam bij een aantal opvolgende generaties van Mirlaer. Haar eerste kind met Johan de Cock van Weerdenberg heet Gerard, vernoemd naar zijn grootvader aan vaderskant, de tweede zoon heet Sweder, de derde Roelof en de vierde Alard. Die laatste twee voornamen zouden kunnen komen van de grootvaders van Johan de Cock v Weerdenberg (Rudolf de Cock en wellicht Alard van Buren), dus de voornaam Sweder moeten we misschien zoeken aan de kant van Agnes' voorouders. Een Sweder van Mirlaer is evenwel in geen enkele generatie van dat geslacht bekend.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto  †1384   
Herbaren  †1410   

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Laurens*1300  †1339  39


Agnes van Mirlaer

Agnes van Mirlaer.

tr.(1)
met

Herberen van Heukelom, zn. van Otto I van Arkel ridder (heer van Heukelom en Asperen), ovl. in 1333,
over Agnes is niet veel bekend. Zij wordt soms een van Mirlaer genoemd, maar dat wordt niet door feitelijk materiaal ondersteund en lijkt niet erg waarschijnlijk. Bekijken we de namen van haar kinderen dan zit daar geen Jacob bij, toch zo ongeveer de belangrijkste voornaam bij een aantal opvolgende generaties van Mirlaer. Haar eerste kind met Johan de Cock van Weerdenberg heet Gerard, vernoemd naar zijn grootvader aan vaderskant, de tweede zoon heet Sweder, de derde Roelof en de vierde Alard. Die laatste twee voornamen zouden kunnen komen van de grootvaders van Johan de Cock v Weerdenberg (Rudolf de Cock en wellicht Alard van Buren), dus de voornaam Sweder moeten we misschien zoeken aan de kant van Agnes' voorouders. Een Sweder van Mirlaer is evenwel in geen enkele generatie van dat geslacht bekend.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto  †1384   
Herbaren  †1410   

tr. (2) tussen 1333 en 1340
met

Johan de Cocq van Waardenburg, zn. van Gerard de Cocq van Batenborch van Waardenburg (3e heer van Waardenburg) en Johanna van Buren, 4e heer van Waardenburg, ovl. circa 1360.

 

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerard  †1403   
Sweder     
Roelof     
Alard     


Otto Herberensz van Heukelom heer van Acquoy

Otto Herberensz van Heukelom heer van Acquoy, ridder in 1333, minorem, ovl. voor 3 mei 1384.

tr. voor 8 jun 1364
met

Filippa van Valkenburg, dr. van Jan I van Valkenburg (overste rentmeester Gelre) en Katharina van Voorneburg (burggravin van Zeeland), ovl. circa 1382, relatie (1) met Gotfried van Chiny.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walraven  †1407   


Willem V/I van Gulik

Willem V/I van Gulik, geb. circa 1299, hertog van Gulik graaf 1328, markgraaf 1336 en 1336 en hertog van Gulik 1356, rijksmaarschalk 1338, graaf van Cambridge 1340 en van Valkenburg 1356, heer van Grevenbroek en van Monschau, markgraaf 1336 en 1336 en hertog van Gulik 1356, rijksmaarschalk 1338, graaf van Cambridge 1340 en van Valkenburg 1356, graaf 1328, heer van Grevenbroek en van Monschau, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op 26 feb 1361.

tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 9 jaar oud) (1) te Keulen [Duitsland] op 26 feb 1324 huw. contract 24-6-1317
met

Johanna van Holland-Henegouwen1, dr. van Willem III van Holland-Henegouwen (graaf van Holland en Henegouwen en Zeeland 1304) en Johanna van Valois (als weduwe non te Fontenelle), geb. circa 1315, gravin van Gulik, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) in 1374.
Graaf Willem VI van Gulik (hertog Willem I van Gulik, 1299-1361) was een zoon van graaf Gerard VII van Gulik en Elisabeth van Brabant-Aarschot. In 1328 volgde hij zijn vader op als graaf van Gulik. Willem voerde een berekende huwelijkspolitiek. Zo leidde het huwelijk van zijn zoon Gerard tot de aansluiting van Berg en Ravensberg. In 1335 zegde hij de goede relaties met Frankrijk op, om samen met zijn broer Walram de aartsbisschoppelijke zetel van Keulen te bezetten, en werd zo de architect van de Duits-Engelse coalite tegen Frankrijk. In 1336 verhief Rooms koning Lodewijk de Beier hem tot markgraaf. Na Lodewijks dood wisselde Willem van kamp en werd hij aanhanger van Karel IV, die hem in 1356 tot hertog verhief. Binnenlands hechtte hij veel belang aan de organisatie van een goed bestuur.
1319 Herr zu Grevenbroich, 1328 Graf von Jülich, Mittler des Bündnisses zwischen Wittelsbachern und Plantagenets, 31.8.1336 Markgraf, 25.7.1338 Reichsmarschall, 7.5.1340 engl.Pair und Earl of Cambridge, Erwerbung von Montjoie (Monschau), Schönforst und Euskirchen, erwirbt und verliert Vierzon,1354 Erwerb von Aldenhoven, 25.12.1356 Herzog, 1357-1362 Herr bzw. Graf v.Falkenburg, verliert die französ. Besitzungen wegen seiner Parteinahme für England.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Philippina*1357  †1390  33
Willem  †1393   

tr. (ongeveer 11 jaar oud) (2) circa 1310
met

NN van Schoonvorst, dr. van Rasso II van Schoonvorst en NN van den Bongert gen. Schinne, ovl. voor 1317.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerard*1327  †1360 Schleiden 33Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek,


Johanna van Holland-Henegouwen

Johanna van Holland-Henegouwen1, geb. circa 1315, gravin van Gulik, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) in 1374.

tr. (resp. ongeveer 9 en ongeveer 25 jaar oud) te Keulen [Duitsland] op 26 feb 1324 huw. contract 24-6-1317
met

Willem V/I van Gulik, zn. van Gerard V graaf van Gulik van Jülich (graaf van Jülich, graaf van Gulik 1297-1328, heer van Liedberg 1273, Kaster 1277, Grevenbroek 1307) en Elisabeth van Brabant-Aarschot (erfdochter van Sichem, vrouwe van Vierzon en Livry), geb. circa 1299, hertog van Gulik graaf 1328, markgraaf 1336 en 1336 en hertog van Gulik 1356, rijksmaarschalk 1338, graaf van Cambridge 1340 en van Valkenburg 1356, heer van Grevenbroek en van Monschau, markgraaf 1336 en 1336 en hertog van Gulik 1356, rijksmaarschalk 1338, graaf van Cambridge 1340 en van Valkenburg 1356, graaf 1328, heer van Grevenbroek en van Monschau, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op 26 feb 1361, tr. (2) met NN van Schoonvorst.
Graaf Willem VI van Gulik (hertog Willem I van Gulik, 1299-1361) was een zoon van graaf Gerard VII van Gulik en Elisabeth van Brabant-Aarschot. In 1328 volgde hij zijn vader op als graaf van Gulik. Willem voerde een berekende huwelijkspolitiek. Zo leidde het huwelijk van zijn zoon Gerard tot de aansluiting van Berg en Ravensberg. In 1335 zegde hij de goede relaties met Frankrijk op, om samen met zijn broer Walram de aartsbisschoppelijke zetel van Keulen te bezetten, en werd zo de architect van de Duits-Engelse coalite tegen Frankrijk. In 1336 verhief Rooms koning Lodewijk de Beier hem tot markgraaf. Na Lodewijks dood wisselde Willem van kamp en werd hij aanhanger van Karel IV, die hem in 1356 tot hertog verhief. Binnenlands hechtte hij veel belang aan de organisatie van een goed bestuur.
1319 Herr zu Grevenbroich, 1328 Graf von Jülich, Mittler des Bündnisses zwischen Wittelsbachern und Plantagenets, 31.8.1336 Markgraf, 25.7.1338 Reichsmarschall, 7.5.1340 engl.Pair und Earl of Cambridge, Erwerbung von Montjoie (Monschau), Schönforst und Euskirchen, erwirbt und verliert Vierzon,1354 Erwerb von Aldenhoven, 25.12.1356 Herzog, 1357-1362 Herr bzw. Graf v.Falkenburg, verliert die französ. Besitzungen wegen seiner Parteinahme für England.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Philippina*1357  †1390  33
Willem  †1393   Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek,
2.De Wapenheraut (WH), Type: Algemene bron, datum: van 1897 tot 1920
3.Pedigrees of Some of the Emperor Charlemagne's Descendants (B 042), Type: boek, Schrijver: Marcellus Donald L. von Redlich, Uitgever: Genealogical Publishing Co., Inc, ISBN nummer: ISBN 0-8063-0494-4 (blz. 65)


Willem II/VI van Gulik

Willem II/VI hertog van Gulik1, hertog van Gulik/Jülich, ovl. op 13 dec 1393.

tr.
met

Maria gravin van Gelre, dr. van Reinoud II 'de Zwarte' hertog van Gelre (hertog van Gelre) en Sophia Berthoutsdr. van Mechelen, ovl. in nov 1397.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1363  †1402 Arnhem 38
Reinald*1365  †1423 Terlet bij Arnhem 58
Johanna  †1415 IJsselstein  Bronnen:
1.Gelre-Geldern-Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre (GCHG-2), Type: boek, Schrijver: Johannes Stinner, Karl-Heinz Tekath, Uitgever: Verlag des Historischen Vereins für Geldern, ISBN nummer: 90-5345-194-3, Plaats: Geldern, Uitgegeven: 2001 (blz. 35)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek,


Maria van Gelre

Maria gravin van Gelre, ovl. in nov 1397.

tr.
met

Willem II/VI hertog van Gulik1, zn. van Willem V/I van Gulik (hertog van Gulik) en Johanna van Holland-Henegouwen (gravin van Gulik), hertog van Gulik/Jülich, ovl. op 13 dec 1393.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1363  †1402 Arnhem 38
Reinald*1365  †1423 Terlet bij Arnhem 58
Johanna  †1415 IJsselstein  Bronnen:
1.Gelre-Geldern-Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre (GCHG-2), Type: boek, Schrijver: Johannes Stinner, Karl-Heinz Tekath, Uitgever: Verlag des Historischen Vereins für Geldern, ISBN nummer: 90-5345-194-3, Plaats: Geldern, Uitgegeven: 2001 (blz. 35)


Reinoud II 'de Zwarte' van Gelre

Reinoud II 'de Zwarte' hertog van Gelre, geb. circa 1295, hertog van Gelre, eerste hertog van Gelre in 1339, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te 's-Gravendaal door een val van zijn stoel op 12 okt 1343.

tr. (hoogstens 16 jaar oud) (1) voor 1311
met

Sophia Berthoutsdr. van Mechelen, dr. van Floris van Berthout van Mechelen en Mathilde van der Mark, ovl. op 15 mei 1329.
Erbin von Mecheln, bei Stokvis Tochter des Floris, +1331.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mechteld*1325  †1384 Huissen 59
Maria  †1397   
Elizabeth  †1376 Grafental klooster  

tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 20 jaar oud) (2) te Nijmegen op 20 okt 1331
met

Eleanora van Engeland, dr. van Edward II koning van Engeland 1st Prince of Wales (koning van Engeland 1307-1327) en Isabelle van Frankrijk ('the She-Wolf of France'), geb. te Grismond Castle [Frankrijk] Woodstock Palace, Oxfordshire in 1311, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 11 jan 1372, begr. te Deventer.
1343 Vormünderin in Geldern.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reinald*1333  †1371 Grafental klooster 38
Eduard*1336  †1371 Baesweiler 35


Sophia Berthoutsdr. van Mechelen

Sophia Berthoutsdr. van Mechelen, ovl. op 15 mei 1329.

tr. (Reinoud hoogstens 16 jaar oud) voor 1311
met

Reinoud II 'de Zwarte' hertog van Gelre, zn. van Reinoud I graaf van Gelre (graaf van Gelre en Zutphen) en Margaretha van Vlaanderen-Dampierre, geb. circa 1295, hertog van Gelre, eerste hertog van Gelre in 1339, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te 's-Gravendaal door een val van zijn stoel op 12 okt 1343, tr. (2) met Eleanora van Engeland.
Erbin von Mecheln, bei Stokvis Tochter des Floris, +1331.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mechteld*1325  †1384 Huissen 59
Maria  †1397   
Elizabeth  †1376 Grafental klooster  


Lijsbeth Haasemans

Lijsbeth Haasemans.

1, tr. (Leendert ongeveer 38 jaar oud) te Amsterdam op 10 sep 1688
met

Leendert Eratis, zn. van Leendert Eratis (lakenmaker) en Trijntje Jansdr., ged. te Amsterdam op 29 mrt 1650, lakenwerker, doopgetuige van Leendert Eradus te Amsterdam (Lutherse kerk) op 12 feb 1673, doopgetuige van Maria Eradus te Amsterdam (Lutherse kerk) op 12 feb 1673.

Bronnen:
1.Trouwboek Amsterdam (T 324), Type: trouwboek, Archiefnaam: Stadsarchief Amsterdam, Archief: DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 517, Kerk: NH, trouwplaats: Amsterdam, periode: 1688 (10 sep 1688 blz. 250)