Genealogische website van Cees Hagenbeek
Reinhard von Schönforst
Reinhard von Schönforst, ovl. in 1419,
, Herr zu Schönforst, Sichem, Kerpen, Montjoie, Merdael, berkhout, Pfandherr zu Wachtendonck, 1369 Teilung mit dem Bruder, 25.8. Beteiligung am Mord von Johann von Gronsfeld, 1387 Sühnung mit Erzbischof Friedrich von Köln als Helfer Engelbrechts v.d.Marck, 139? Gefangennahme Reinalds von Jülich, Bruders des Herzogs Wilhelm, und Freilassung gegen hohes Lösegeld. 1396 Belagerung seiner Burg Schönforst durch den Herzog und Zerstörung, ebenso nimmt ihm der Herzog die Burg Wilhelmstein und die Vogtei über Aachen. Willem hertog van Gelre en Gulik sluit een overeenkomst met Reynolt heer van Schoonvorst (Schoenenvorst) en Zichem, die Reynolt van Gulik, broer van Willem, gevangen houdt.
Willem zal binnen nu en beloken pasen a.s. zijn slot Willemsteyne met alle dorpen en lieden c.a. en de voogdij te Aken aan Schoonvorst overgeven om die 6 jaren te bezitten en ook daarna, tenzij de hertog het dan lost met 6000 rijnsguldens, te betalen te Aken in de rijkswissel of op het slot Schoonvorst.
De hertog zal Schoonvorst voor mei a.s. 10000 rijnsguldens betalen in de rijkswissel te Aken of op het slot Schoonvorst en een maand later zoveel geld of goederen, dat Schoonvorst er 10000 rijnsguldens op kan lenen; bij gebreke zal de hertog Johan van de Velde, Johan van Bylant, ridders, en Johan van Bylant en Herman van Mekeren Udenzoon, knapen, in Aken in herberg in leisting sturen. Indien aan alle punten en betalingen zal zijn voldaan, wordt Reynolt van Gulik vrijgelaten, nadat hij oorvede gezworen heeft jegens de hertogin (van Brabant), Schoonvorst, Conrat heer van Elsloo (Elsee), broer van Schoonvorst, en Arnt heer van Wachtendonk, neef van Schoonvorst, idem jegens Johan van Loen en van
Heinsberg en Dalenbroek en Gumprecht van Alpen, voogd van Keulen.
Doorninck, acten 1377/97 P 147/51 en 160/65.


Konrad von von Dyck
Konrad von von Dyck, ovl. voor 1370.

tr.
met

Adelheid von Schönau-Schönforst.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Conrad     
Gerhard II     


Adelheid von Schönau-Schönforst
Adelheid von Schönau-Schönforst.

tr.
met

Konrad von von Dyck, ovl. voor 1370.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Conrad     
Gerhard II     


Gerhard II von Dyck
Gerhard II von Dyck.

tr.
met

Isabella von Engelsdorf


Isabella von Engelsdorf
Isabella von Engelsdorf.

tr.
met

Gerhard II von Dyck, zn. van Konrad von von Dyck en Adelheid von Schönau-Schönforst


Arnold van Wachtendonk
Arnold van Wachtendonk, ovl. op 3 jan 1409,
, Arnold, heer te Wachtendonk, zoon van wijlen Arnold heer van Wachtendonk, ridder, oorkondt, dat zijn gehele burcht en stad en land Wachtendonk voor de helft aan zijn oom Reinart heer van Schoonvorst waren verpand voor 3000 Gelderse guldens; hij had niet het geld om in te lossen./Aartsbisschop Frederik van Keulen heeft de pandsom gelost.
Zijn vader was aan de aartsbisschop nog 1000 oude gouden schilden schuldig. Arnold verklaart nu ledigman te zijn van de aartsbisschop en zal nooit meer tegen bisschop of stad ageren; evenmin zijn opvolgers. Als de hertog van Gelre tegen Keulen oorlog voert, mag de hertog zich echter van Wachtendonk bedienen, zolang de strijd duurt. Als de heer van Wachtendonk tegen Keulen wil strijden, moet hij eerst 3700 zware rijnsguldens aan Keulen betalen en 2 maanden wachten, alvorens te strijden.
Wachtendonk wordt open huis voor de aartsbisschop; hij mag op eigen kosten mannen in het slot en elders leggen. De heer van Wachtendonk mag zijn goed niet verkopen dan nadat de nieuwe bezitter manschap en eed, het bovenstaande te houden, aan de aartsbisschop heeft gedaan.
Medezegelaars: Reinard van Schoonvorst en Sichem, oom, Gerard heer te Dyck, broer van de oorkonder, Gerard heer van Alpen, zwager, Hendrik van Wachtendonk, oom.
Regesten EB Koln IX p 542.


Wolter van Wachtendonck
Wolter van Wachtendonck.


Reinhard van Wachtendonck
Reinhard van Wachtendonck.


Balthasara van Wachtendonck
Balthasara van Wachtendonck, non te Harderwijk en later in 1484 te Elten.Bronnen:
1.Europäische Stammtafeln.-(). Neue Folge (ES-NF 12), Detlev Schwennicke, Stargardt, Marburg [Duitsland], 1986


Geertruidt van Wachtendonck
Geertruidt van Wachtendonck, ged. Amsterdam op 27 jun 1655.Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Elisabeth van Wachtendonck
Elisabeth van Wachtendonck, ged. Amsterdam op 10 sep 1656.Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Clara van Wachtendonck
Clara van Wachtendonck, ged. Amsterdam op 26 nov 1659.Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Constancia van Wachtendonck
Constancia van Wachtendonck, ged. op 2 dec 1657.Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Anna Margrita von Beeck
Anna Margrita von Beeck, ged. Amsterdam op 25 jan 1675, ovl. Tiel op 22 mei 1738.

otr. Amsterdam op 23 apr 1700, tr. Abcoude op 11 mei 1700
met

Johannes Farret, geb. Woerden op 9 sep 1670, predikant te Tiel 1694, ovl. Tiel op 24 feb 1714.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dick*1704  †1772  68


Clara Catharina von Beeck
Clara Catharina von Beeck, ged. op 2 dec 1676.


Johan Walraven van Gendt
Johan Walraven baron van Gendt, geb. Wesel (D) in 1632, heer van Diden en Biesterveld, ovl. op 20 apr 1682, begr. Gennep.


Johannes Farret
Johannes Farret, geb. Woerden op 9 sep 1670, predikant te Tiel 1694, ovl. Tiel op 24 feb 1714.

otr. Amsterdam op 23 apr 1700, tr. Abcoude op 11 mei 1700
met

Anna Margrita von Beeck, dr. van Matthias Joostzn von Beeck (koopman en assuradeur te Amsterdam) en Anna Margaretha van Wachtendonck, ged. Amsterdam op 25 jan 1675, ovl. Tiel op 22 mei 1738.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dick*1704  †1772  68


Anna Elisabeth van Borsselen
Jvr Anna Elisabeth van Borsselen, ovl. op 26 jul 1669,
, volgens haar wapenbord in de kerk te Tholen wordt zij Anna Isabella genoemd.

tr. op 3 apr 1628
met

Jhr Louis (Lodewijk, Loweijs) van Wachtendonck, zn. van Frans van Wachtendonck en Barbe Lettin, geb. Middelburg op 5 jan 1600.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sebina     


Rogier van Borsselen
Rogier van Borsselen, kapitein en commandeur van Axel.

tr.
met

Sabina van Langnauwer.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna  †1669   


Sabina van Langnauwer
Sabina van Langnauwer.

tr.
met

Rogier van Borsselen, kapitein en commandeur van Axel.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna  †1669