GensDataPro persoonskaarten 2520-2539
Jan van Beaumont Comte de Soissons

Jan van Beaumont Comte de Soissons, geb. circa 1288, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Beaumont op 11 mrt 1356.

tr. (29 jaar oud) op 23 jan 1317
met

1306 de Nesle Comtesse de Soissons, dr. van Hugues de Nesle Comte de Soissons en Jeanne d' Argies de Catheu, ovl. op het slot Beaumont voor okt 1350, begr. te Valenciennes [Frankrijk] in okt 1350.
d'Avesnes?, Jean VI. de Hainaut, 1316 Comte, 1346 Retter des franz.Königs, Statthalter im Hennegau.
M. de Nesle, Erbin v.Soissons-Dargies, Chimay, Tochter Hugos?


Margaretha van Valois

Margaretha van Valois, geb. circa 1295, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) in jul 1342.

relatie
met

Guy I Comte de Chatillon de Blois et de Dunois Seigneur d'Avesnes de Guise de Trelon et de Dreux, zn. van Hugo II van Châtillon (graaf van Blois en Dunois) en Beatrix van Vlaanderen, graaf van Blois, ovl. in 1342.
Een nakomeling van dezen laatsten, met name Guy de Blois (f 1342), trad met Margaretha van Valois, dochter van Graaf Karel van Valois en zuster van Koning Philips VI van Frankrijk, in het huwelijk, en de familie scheen het toppunt van aardsche grootheid bereikt te hebben, toen de tweede zoon uit dit huwelijk, Karel van Blois, de erfdochter van Jan III, Hertog van Bretagne, trouwde en de Staten van dat hertogdom, even als de Koning van Frankrijk, haar nog bij het leven haars vaders in diens waardigheden erkenden. De Graaf van Montfort betwistte haar echter met bijstand der Engelschen die rijke erfenis, en deze strijd, die om Bretagne gevoerd werd, is het schitterendste tijdperk der Fransche ridderschap. Nadat hij 23 jaren geduurd had, leverden de beide mededingers elkander 29 Sept. 1364 een beslissenden slag bij Auray, waarin Karel sneuvelde. Zijn zoon Jan en zijne kleinzonen Olivier, Karel en Willem zetteden den strijd nog voort, doch werden in 1420 voor goed uit Bretagne verdreven en van al hunne goederen beroofd, die zoo aanzienlijk waren, dat 26 groote leenen onder Bretonsche edelen verdeeld werden en 142 adellijken van.
minder beteekenis stukken van de verbeurd verklaarde goederen ontvingen. Het huis Chatillon de Blois had het recht, gelijk alle oud-adellijke huizen van Champagne, om den adel door vrouwelijke afstamming {noblesse utérine) in andere huizen over te brengen, die alsdan ook den naam van Blois konden aannemen.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Louis  †1346 Crecy [Frankrijk]  


Hugo II van Châtillon

Hugo II van Châtillon, graaf van Blois en Dunois, ovl. in 1307.

tr. op dec 1288
met

Beatrix van Vlaanderen, dr. van Guy III graaf van Dampierre (graaf van Vlaanderen) en Isabella van Luxemburg (markgravin van Namen), ovl. na 1307.
1289-1292 Comte de St.Pol, 1295 Comte de Blois.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Guy  †1342   


Beatrix van Vlaanderen

Beatrix van Vlaanderen, ovl. na 1307.

tr. op dec 1288
met

Hugo II van Châtillon, zn. van Guido II van Châtillon-St. Pol (graaf van St. Pol) en Mathilde van Brabant, graaf van Blois en Dunois, ovl. in 1307.
1289-1292 Comte de St.Pol, 1295 Comte de Blois.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Guy  †1342   


Guy I de Chatillon de Blois et de Dunois Seigneur d'Avesnes de Guise de Trelon et de Dreux

Guy I Comte de Chatillon de Blois et de Dunois Seigneur d'Avesnes de Guise de Trelon et de Dreux, graaf van Blois, ovl. in 1342.

relatie
met

Margaretha van Valois, dr. van Karel I van Valois (titulair keizer van Constantinopel, graaf van Valois, Alençon, Chartres en Perche) en Margaretha van Anjou (van Napels-Sicilië), geb. circa 1295, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) in jul 1342.
Een nakomeling van dezen laatsten, met name Guy de Blois (f 1342), trad met Margaretha van Valois, dochter van Graaf Karel van Valois en zuster van Koning Philips VI van Frankrijk, in het huwelijk, en de familie scheen het toppunt van aardsche grootheid bereikt te hebben, toen de tweede zoon uit dit huwelijk, Karel van Blois, de erfdochter van Jan III, Hertog van Bretagne, trouwde en de Staten van dat hertogdom, even als de Koning van Frankrijk, haar nog bij het leven haars vaders in diens waardigheden erkenden. De Graaf van Montfort betwistte haar echter met bijstand der Engelschen die rijke erfenis, en deze strijd, die om Bretagne gevoerd werd, is het schitterendste tijdperk der Fransche ridderschap. Nadat hij 23 jaren geduurd had, leverden de beide mededingers elkander 29 Sept. 1364 een beslissenden slag bij Auray, waarin Karel sneuvelde. Zijn zoon Jan en zijne kleinzonen Olivier, Karel en Willem zetteden den strijd nog voort, doch werden in 1420 voor goed uit Bretagne verdreven en van al hunne goederen beroofd, die zoo aanzienlijk waren, dat 26 groote leenen onder Bretonsche edelen verdeeld werden en 142 adellijken van.
minder beteekenis stukken van de verbeurd verklaarde goederen ontvingen. Het huis Chatillon de Blois had het recht, gelijk alle oud-adellijke huizen van Champagne, om den adel door vrouwelijke afstamming {noblesse utérine) in andere huizen over te brengen, die alsdan ook den naam van Blois konden aannemen.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Louis  †1346 Crecy [Frankrijk]  


Hugues de Nesle Comte de Soissons

Hugues de Nesle Comte de Soissons.

relatie
met

Jeanne d' Argies de Catheu, ovl. na 31 mei 1334.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
1306  †1350 Valenciennes [Frankrijk]  


Jeanne d' Argies de Catheu

Jeanne d' Argies de Catheu, ovl. na 31 mei 1334.

relatie
met

Hugues de Nesle Comte de Soissons.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
1306  †1350 Valenciennes [Frankrijk]  


1306 de Nesle Comtesse de Soissons

1306 de Nesle Comtesse de Soissons, ovl. op het slot Beaumont voor okt 1350, begr. te Valenciennes [Frankrijk] in okt 1350.

tr. (Jan 29 jaar oud) op 23 jan 1317
met

Jan van Beaumont Comte de Soissons, zn. van Jan II de Goede graaf van Holland-Henegouwen en Philippine van Luxemburg, geb. circa 1288, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Beaumont op 11 mrt 1356.
d'Avesnes?, Jean VI. de Hainaut, 1316 Comte, 1346 Retter des franz.Königs, Statthalter im Hennegau.
M. de Nesle, Erbin v.Soissons-Dargies, Chimay, Tochter Hugos?


Johanna van Leuven-Gaesbeek

Johanna van Leuven-Gaesbeek, geb. voor 1253, vrouwe van Gaasbeek 1285, ovl. (minstens 38 jaar oud) na 2 feb 1291.

tr. (minstens 3 maanden oud) circa 14 apr 1253
met

Dirk I van Sponheim, zn. van Heinrich (Henrick) von Sponheim en Agnes van Heinsberg-Valkenburg (erfgename van Heinsberg), heer van Heinsberg en Blankenberg, ovl. op 26 jun 1331.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adelheid  †1343   
Godfried*1260  †1331  71


Heinrich von Sponheim

Heinrich (Henrick) von Sponheim, graaf van Sponheim-Blankenberg en (half) Saffenberg, heer van Hülchrath, jure uxoris heer van Valkenburg, ovl. na 1259.

tr. circa 1230
met

Agnes van Heinsberg-Valkenburg, dr. van Dirk I Graf van Kleef-Heinsberg (heer van Valkenburg in 1212) en Isalda gravin van Limburg, erfgename van Heinsberg, ovl. in 1267.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk  †1331   
Aleidis  †1293   
Jan*1268  †1306  38


Agnes van Heinsberg-Valkenburg

Agnes van Heinsberg-Valkenburg, erfgename van Heinsberg, ovl. in 1267.

tr. circa 1230
met

Heinrich (Henrick) von Sponheim, zn. van Godfried III graaf von Sponheim (graaf) en Adelheid Gräfin von Sayn, graaf van Sponheim-Blankenberg en (half) Saffenberg, heer van Hülchrath, jure uxoris heer van Valkenburg, ovl. na 1259.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk  †1331   
Aleidis  †1293   
Jan*1268  †1306  38


Dirk I van Sponheim

Dirk I van Sponheim, heer van Heinsberg en Blankenberg, ovl. op 26 jun 1331.

tr. (Johanna minstens 3 maanden oud) (1) circa 14 apr 1253
met

Johanna van Leuven-Gaesbeek, dr. van Godfried ridder van Leuven-Gaasbeek (heer van Baucignies 1246, Leuven 1251 en Gaasbeek 1251) en Maria van Oudenaerde (erfgename van Pamele, vrouwe van Gaasbeek 1255), geb. voor 1253, vrouwe van Gaasbeek 1285, ovl. (minstens 38 jaar oud) na 2 feb 1291.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adelheid  †1343   
Godfried*1260  †1331  71


Dirk II van Valkenburg

Dirk II van Valkenburg, geb. circa 1225, heer van Valkenburg, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Keulen [Duitsland] op 15 okt 1268.

tr. (minstens 21 jaar oud) (1) na 11 jan 1246
met

Bertha van Limburg-Monschau, dr. van Walram V 'de Lange' van Montjoie (hertog van Limburg) en Elisabeth van Bar, ergename van Valkenburg en Monschau ook 'Montjoie', ovl. op 20 apr 1254.
ist Dietrich I. von Heinsberg der Vater oder Walram der Lange von Poilwache und Falkenberg??, zelfstandig vermeld als heer van Valkenburg 1237; is aanwezig bij de kroning van Richard van Cornwall tot Duits koning, Aken Hemelvaartsdag (18-5) 1257 en dus waarschijnlijk anti-Staufisch gezind, maar laat zich meer door veten en regionale twisten leiden dan door de rijkspolitiek; voert jarenlang (tegen betaling) de burgerij van Keulen aan in hun strijd tegen aartsbisschop Konrad van Hochstaden, maar houdt nadat zijn broer Engelbert tot aartsbisschop is gekozen (2-10-1261) nadrukkelijk diens zijde; onderneemt (nadat deze op 18-10-1267 verslagen en gevangen genomen is) een heimelijke aanslag op de stad Keulen, maar wordt daarbij gedood bij de Ulrepforte in de nacht van 14 op 15-10-1268.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walram*1252  †1302 Sittard 50
Elisabeth*1265  †1277  12

tr.(2)
met

Aleida van Loos, geb. circa 1240, ovl. (hoogstens 40 jaar oud) voor 1280.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1254 Bladel †1277  23

tr.(3)
met

Margaretha van Gelre, dr. van Gerard IV graaf van Gelre en Zutphen (graaf van Gelre en Zutphen 1207-1229)) en Margaretha van Brabant, ovl. circa 1224, tr. (1) met Willem IV graaf van Gulik/Jülich, (Willem IV tr. (1) met Richardis van Gelre.).
is op 12 maart 1237 verloofd met graaf Willem IV van Gulik.
Richardis v.Limburg, 1278-1284 Vormund für den Sohn.
1. Wilhelm is supposed to have married two sisters. That is extraordinary. Sisters are related in the first degree, so there was an affinitas-relationship in the first degree. Forbidden by the church up to the fourth degree! The first similar case I know is that of king Manuel of Portugal who married in 1500 Maria of Aragon, sister of his previous wife Isabella. But Wihelm is supposed to have remarried before 1251 (see below), two and a half centuries earlier. I do not think it likely that a dispensation for marrying Richardis could have been obtained in case Wilhelm had been actually married to her sister. And in case Wilhelm had indeed married two sisters without a dispensation, such scandalous behaviour should certainly have been recorded somewhere.
2. The only source for the marriage of Margaretha and Wilhelm is an act given by Butkens Trophées de Brabant, part I, Preuves p 79-80. In that act dated 12-3-1237 Henry, duke of Brabant promises to marry his niece, Margaretha of Gelre, to Wilhelm of Jülich Wilhelm of Jülich in case her previous engagement with Dirk van Valkenburg could be cancelled. There is no proof at all that this initiative of Duke Henry led to a marriage of Margaretha with Wilhelm.
3. It may well be that Margaretha's brother count Otto of Gelre was less eager to cancel the engagement with Valkenburg (an alliance probably planned by Otto himself). So he may have offered Wilhelm his other sister Richardis. Perhaps Margarethe married after all with Valkenburg and died a few years later (in child birth?). Anyway Valkenburg finally (re)married around 1247 Bertha van Limburg, widow of Theoderich von Hochstaden, who himself died January 1246.
4. In the "acten betreffende Gelre and Zutphen 1107-1415" page 399, by Van Doornnck (see https://ia802701.us.archive.org/1/items/actenbetreffend03ducgoog/actenbetreffend03ducgoog.pdf) one can see that Wilhelm was married to Richardis before 13 January 1250. The act suggest but does not say explicitly that she was Otto's sister. However, in an act of 26 may 1300 Gerhard of Jülich mentions "domini Henrici quondam Leodiensis ecclesiae episcope, dilecti nostri avunculi (see I.A. Nyhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland door onuitgegeven oorkonden opgehelderd en bevestigd, deel I, nr 70, p 81, Arnhem, 1830. Knowing that she was Otto's sister, she must have been born at the very latest first half 1230 (if posthuma), probably several years earlier. I guess about 1224.
5. Walther Möller in his Stammtafeln Westdeutscher Adelsgeschlechter I (table VII) just mentions Wilhelm's engagement to Margarethe and his subsequent marriage to Richardis. He does not indicate explicitly who was the mother of his children, but I presume he meant they were all by Richardis.
6. Eberhard Winkhaus in his Ahnen zu Karl dem Grossen und Widukind mentions the engagement of Wilhelm to Margarethe ( + 1251!) and his marriage (um 1240!) with Richardis. No sources. The death date 1251 may be an error; as her sister in law Margarethe of Cleve, first wife of Otto of Gelre, died that year.
7. Wilhelm and his eldest son, Wilhelm (primogenitus), both died 16-3-1278 in a fight in Aachen. Lacomblet I gives an act (nr 835), dated 2-2-1287, in which Richardis mentions Wilhelm primogenitus as senior noster filius. It is not totally impossible that she refers to a stepson, but it seems far more likely that he was indeed Richardis' son.
Summarizing: Wilhelm most probably married only once, after 1237 and well before 1250 with Richardis of Gelre, and Richardis was the mother of all his children


Bertha van Limburg-Monschau

Bertha van Limburg-Monschau, ergename van Valkenburg en Monschau ook 'Montjoie', ovl. op 20 apr 1254.

tr. (Dirk minstens 21 jaar oud) na 11 jan 1246
met

Dirk II van Valkenburg, zn. van Dirk I Graf van Kleef-Heinsberg (heer van Valkenburg in 1212) en Beatrix van Dhaun (wildgravin, vermeld 1225-40), geb. circa 1225, heer van Valkenburg, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Keulen [Duitsland] op 15 okt 1268, tr. (2) met Aleida van Loos.
ist Dietrich I. von Heinsberg der Vater oder Walram der Lange von Poilwache und Falkenberg??, zelfstandig vermeld als heer van Valkenburg 1237; is aanwezig bij de kroning van Richard van Cornwall tot Duits koning, Aken Hemelvaartsdag (18-5) 1257 en dus waarschijnlijk anti-Staufisch gezind, maar laat zich meer door veten en regionale twisten leiden dan door de rijkspolitiek; voert jarenlang (tegen betaling) de burgerij van Keulen aan in hun strijd tegen aartsbisschop Konrad van Hochstaden, maar houdt nadat zijn broer Engelbert tot aartsbisschop is gekozen (2-10-1261) nadrukkelijk diens zijde; onderneemt (nadat deze op 18-10-1267 verslagen en gevangen genomen is) een heimelijke aanslag op de stad Keulen, maar wordt daarbij gedood bij de Ulrepforte in de nacht van 14 op 15-10-1268, tr. (3) met Margaretha van Gelre, (Margaretha tr. (1) met Willem IV graaf van Gulik/Jülich.).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walram*1252  †1302 Sittard 50
Elisabeth*1265  †1277  12


Catharina van Durbuy

Catharina van Durbuy, geb. circa 1250, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op 26 sep 1328.

tr. (resp. hoogstens 30 en hoogstens 40 jaar oud) (1) voor 12 dec 1280
met

Albrecht van Voorne, zn. van Hendrik van Voorne (heer van Voorne en burggraaf van Zeeland, vermeld 1229-1259) en Mabelia van Cysoing, geb. te Loosduinen circa 1240, burgGraaf van Zeeland, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op 30 dec 1287, begr. te Loosduinen, tr. (1) met Margaretha van Horn, tr. (3) met Vrouwe van Mirlaer, tr. (4) met Aleid van Egmond.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerard*1281  †1337  56
Hendrik  †1330   

tr.(2)
met

Wolfert I van Borselen, zn. van Hendrik dictus Wisse van Borselen en Clarisse Jan Mulartsdochter van Gavere, geb. circa 1250, ridder, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op 1 aug 1299, tr. (1) met Cibilie van Randerode, ovl. in 1294.

tr. (ongeveer 47 jaar oud) (3) in 1297


Boudewijn van Naaldwijk

Boudewijn van Naaldwijk1,2, geb. circa 1250, vermeld 1296.

Kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sophie*1290  †1333  43
Catharina     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Type: boek, (blz. 97)


Dirk van Bronckhorst-Batenburg

Dirk van Bronckhorst-Batenburg, heer van Hönnepel, Rimburg en Gronsveld, landdrost van Kleef, ovl. te Sonsbeek op 12 nov 1508, begr. te Hagenbusch [Duitsland] klooster bij Xanten.

tr. in 1484
met

Gertrud van Wylich, dr. van Dietrich von Wylack (heer van Diersfort) en Elisabeth von Bylant, ovl. op 28 jun 1523, begr. te Hagenbusch [Duitsland].

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan  †1559   


Gertrud van Wylich

Gertrud van Wylich, ovl. op 28 jun 1523, begr. te Hagenbusch [Duitsland].

tr. in 1484
met

Dirk van Bronckhorst-Batenburg, zn. van Hendrik van Bronckhorst-Batenburg (heer van Gronsveld, Rimburg en Slenaken) en Catharina van Alpen (erfdochter van Hönnepel, Niedermörmter en Eyll), heer van Hönnepel, Rimburg en Gronsveld, landdrost van Kleef, ovl. te Sonsbeek op 12 nov 1508, begr. te Hagenbusch [Duitsland] klooster bij Xanten.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan  †1559   


Jan I van Avesnes

Jan I van Avesnes, geb. te Houffalize in apr 1218, graaf van Holland, ovl. (39 jaar oud) te Valenciennes [Frankrijk] op 24 dec 1257.

otr. op 20 aug 1246, tr. (resp. 28 en ongeveer 21 jaar oud) op 25 okt 1246
met

Aleida van Holland, dr. van Floris IV graaf van Holland (graaf van Holland 4-2-1222) en Machteld (Mathilde) van Brabant (voogdes van Zeeland), geb. circa 1225, ovl. (minstens 59 jaar oud) te Bouchain [Frankrijk] tussen 1 mrt 1284 en 7 apr 1284 , begr. te Valenciennes [Frankrijk].

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1247  †1304 Valenciennes [Frankrijk] 57
Guy*1253  †1317 Utrecht 64


Aleida van Holland

Aleida van Holland, geb. circa 1225, ovl. (minstens 59 jaar oud) te Bouchain [Frankrijk] tussen 1 mrt 1284 en 7 apr 1284 , begr. te Valenciennes [Frankrijk].

otr. op 20 aug 1246, tr. (resp. ongeveer 21 en 28 jaar oud) op 25 okt 1246
met

Jan I van Avesnes, zn. van Dr. jur. Bouchard van Avesnes (aanvankelijk geestelijke (1205- vóór 1211), hoogbaljuw van Henegouwen 1212) en Margaretha van Constantinopel (gravin van Vlaanderen en Henegouwen 1244-1278), geb. te Houffalize in apr 1218, graaf van Holland, ovl. (39 jaar oud) te Valenciennes [Frankrijk] op 24 dec 1257.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1247  †1304 Valenciennes [Frankrijk] 57
Guy*1253  †1317 Utrecht 64Bronnen:
1.Graven van Holland (B 021), Type: boek, Schrijver: D.E.H. Boer en E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, ISBN nummer: 90-6011-915-0, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 1995 (blz. 63)
2.Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580) (B 236), Type: boek, Titel: Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten ., Schrijver: Prof. dr. D.E.H. Boer Dr. E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, ISBN nummer: 978-90-5730-644-0, Plaats: Zwolle, Uitgegeven: 2010 (blz. 73)
3.Gravinnen van Holland (CORD), Type: boek, Schrijver: E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, ISBN nummer: 90-6011-525-5, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 1987 (blz. 82)