GensDataPro persoonskaarten 2720-2739
Boudewijn van Holland

Boudewijn van Holland, geb. in 1130, bisschop van Utrecht 1178-1196, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Mainz [Duitsland] op 21 apr 1196, begr. te Utrecht.


Dirk van Holland

Dirk van Holland, geb. na 1151, bisschop van Utrecht, ovl. (hoogstens 46 jaar oud) te Pavia op 28 aug 1197, begr. te Pavia.


Geertruid van Holland

Geertruid van Holland.


Petronilla van Holland

Petronilla van Holland, geb. in 1126, domicella pulcherrima.


Sophia van Holland

Sophia van Holland, geb. circa 1137, ovl. (minstens 73 jaar oud) na 1210.


Hadewig van Holland

Hadewig van Holland, geb. in 1127, non in Rijnsburg, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) op 28 aug 1167.


James I van Schotland

James I van Schotland1, geb. te Dunfermline Palace [Groot Brittanië] in dec 1394, koning van Schotland, ovl. (42 jaar oud) te Perth op 21 feb 1437.

tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 45 jaar oud) in 1424
met

Lady Joan Beaufort1, dr. van Jan van Gent van Lancaster (hertog van Lancaster en Acquitanië) en Catherine Roelt (gravin van Swynford), geb. circa 1379, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Dunbar Castle [Groot Brittanië] op 15 jul 1445, relatie(1) met Ralph Neville, geb. in 1364, graaf van Westmoreland, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) in 1425.
1406 resp. 1424 King, assassinated.
haar ouders hadden eerst een verhouding, welke later in een huwelijk heeft geresulteerd en zij alsnog gelegitimeerd is.
knight 1380, opgeroepen tot het Parlement als (6th) Baron.
Neville of Raby vanaf 6-12-1389; heer van Raby en Brancepath (in het bisdom Durham), alsmede van Middleham en Sheriff-Hutton (in Yorkshire); werkt mee aan de berechting van de Lords Appellant en wordt daarna ter beloning door.
Richard II verheven tot (1st) earl of Westmorland 24- (of 29)-9- 1397; kiest echter direct partij voor zijn zwager Henry van Lancaster (Bolingbroke) wanneer deze in Engeland landt juli 1397; door deze (dan koning Hendrik IV) benoemd in de functie (doch niet de titel) van marshall of England 30-9-1399; opgenomen in de Orde van de Kouseband aug. 1402; is tijdens de regering van zijn zwager vooral belast met het bewaken van de relaties met Schotland; lid van de regentschapsraad tijdens de minderjarigheid van Hendrik VI, overl. Raby Castle 21-10-1425, begr. in het koor van de kerk van Staindrop, zn. van John (de) Nevill, 3rd Lord Nevill en diens eerste echtgenote Maud Percy.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaret*1424  †1445 Chalons [Frankrijk] 21
James*1430 Holyrood Castle [Groot Brittanië] †1460 Roxburgh 29
Isabella  †1494   
Eleanor*1433  †1480 Innsbruck [Oostenrijk] 47
Annabelle     Bronnen:
1.Lines of Succession 2 (B 171), Type: boek, Schrijver: Jiri Louda & Michael Maclagan, Uitgever: Times Warner, ISBN nummer: 0-316-72428-9, Plaats: Londen [Groot Brittanië], Uitgegeven: 2002


Godfried I van Cuyck en Arnsberg

Godfried I graaf van Cuyck en Arnsberg, geb. circa 1100, v.Malsen gen. v.Kuyc * van Cuyck * v.Arnsberg vor 1129 Herr v. Cuyk, vor 1129 Graf v. Arnsberg, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) circa 1158.

 

tr. (resp. hoogstens 29 en hoogstens 24 jaar oud) (1) voor 1129
met

Ida van Werl-Arnsberg, dr. van Frederik graaf van Arnsberg en Adelheid van Neder-Lotharingen, geb. circa 1105, ovl. (minstens 49 jaar oud) na 1154.
Uit de positie van rangorde als getuigen in oude charters is af te leiden dat het geslacht van Altena al kort voor 1200, een eminente positie, zelfs met de status van adel, innam in Utrecht en Holland. Vlg Hendriks, Land van Heusden en Altena, Archeologie en bewoningsgeschiedenis, diss. (getypt), 1989 p 155. Behalve de oorkonde van 1143 dateert er een uit 1145, waarin op 18 oktober koning Konrad II aan het bisdom Utrecht de bevestiging geeft van eigendomsrechten, waarbij onder de leken als getuigen de volgorde in belangrijkheid en positie is: Heinricus comes de Gelra, Godefridus de Arnesberg et frater eius comes Heremannus, Teodericus de Altena. De volgorde is hier dus de graaf van Gelre, Herman (van Cuyck) de burggraaf van Utrecht en diens broer Godfried en dan meteen de heer van Altena in het voormalige Teisterbant, waarbij opmerkelijk is dat Godfried van Cuyck (+1187) als man van Ida van Arnsberg als erfdochter van haar vader graaf Friedrich von Arnsberg het recht verwierf op een ander gelijknamig Altena, gelegen in Westfalen. Irmgard van Cuyck, schoonzus van deze Ida was (de moeder of tante of zuster ?) van Willem van Horne (1189/91), die huwde met (Margaretha) van Altena (1203/42), hetgeen voor beide Altenas perspectieven opent voor interactie resp. tussen de linies Altena- Kuyc-Arnsberg (Altena) en Altena-Horn-Kuyc-Arnsberg (Altena). Dirk II van Altena bezat ca 1230 ook weliswaar bezit in Woudrichemmerwaard in leen van de graaf van Holland, maar in 1234 raakten die al in het oosten in een leenverhouding met de graaf van Kleef, Diederik IV (Korteweg no 7 en 8).
Aan de andere kant waren de familiepolitieke interesses van de Westfaalse graven van Altena-Mark in dezelfde tijd, dat de Nederlandse heren van Altena streefden naar alliantie in het oosten met het overigens zowel in het rechts- als linkerrijns gebied en in de Maasdelta georiënteerde graafschap Kleef naar het westen gericht, waarvan het meest succesvolle voorbeeld wel het huwelijk is van graaf Adolf I van Altena en der Mark + 1249 met Irmgard van Gelre + na 1230.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alveradis  †1205   
Jutta  †1155   
Adelheid  †1200   
dochter     
Heinrich  †1163   
Heinrich*1122  †1203  81

tr. (minstens 40 jaar oud) (2) tussen 1140 en 1145
met

Heilwich van Rhenen, dr. van Godfried II van Aarschot-Rhenen (vermeld 1125-1160, gegoed in Rhenen, Bemmel, Wormersbach, Herpen, half Asten (?), Perk, Anderlecht e) en Sophia van Bemmel van Kleef ?, ovl. na 1164


Ida van Werl-Arnsberg

Ida van Werl-Arnsberg, geb. circa 1105, ovl. (minstens 49 jaar oud) na 1154.

tr. (resp. hoogstens 24 en hoogstens 29 jaar oud) voor 1129
met

Godfried I graaf van Cuyck en Arnsberg, zn. van Hendrick I graaf van Cuyck van Malsen (vermeld 1096-1108, burggraaf van Utrecht, heer van Cuijk) en Alveradis gravin van Hochstaden (vermeld 1108-1131), geb. circa 1100, v.Malsen gen. v.Kuyc * van Cuyck * v.Arnsberg vor 1129 Herr v. Cuyk, vor 1129 Graf v. Arnsberg, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) circa 1158, tr. (2) met Heilwich van Rhenen.
Uit de positie van rangorde als getuigen in oude charters is af te leiden dat het geslacht van Altena al kort voor 1200, een eminente positie, zelfs met de status van adel, innam in Utrecht en Holland. Vlg Hendriks, Land van Heusden en Altena, Archeologie en bewoningsgeschiedenis, diss. (getypt), 1989 p 155. Behalve de oorkonde van 1143 dateert er een uit 1145, waarin op 18 oktober koning Konrad II aan het bisdom Utrecht de bevestiging geeft van eigendomsrechten, waarbij onder de leken als getuigen de volgorde in belangrijkheid en positie is: Heinricus comes de Gelra, Godefridus de Arnesberg et frater eius comes Heremannus, Teodericus de Altena. De volgorde is hier dus de graaf van Gelre, Herman (van Cuyck) de burggraaf van Utrecht en diens broer Godfried en dan meteen de heer van Altena in het voormalige Teisterbant, waarbij opmerkelijk is dat Godfried van Cuyck (+1187) als man van Ida van Arnsberg als erfdochter van haar vader graaf Friedrich von Arnsberg het recht verwierf op een ander gelijknamig Altena, gelegen in Westfalen. Irmgard van Cuyck, schoonzus van deze Ida was (de moeder of tante of zuster ?) van Willem van Horne (1189/91), die huwde met (Margaretha) van Altena (1203/42), hetgeen voor beide Altenas perspectieven opent voor interactie resp. tussen de linies Altena- Kuyc-Arnsberg (Altena) en Altena-Horn-Kuyc-Arnsberg (Altena). Dirk II van Altena bezat ca 1230 ook weliswaar bezit in Woudrichemmerwaard in leen van de graaf van Holland, maar in 1234 raakten die al in het oosten in een leenverhouding met de graaf van Kleef, Diederik IV (Korteweg no 7 en 8).
Aan de andere kant waren de familiepolitieke interesses van de Westfaalse graven van Altena-Mark in dezelfde tijd, dat de Nederlandse heren van Altena streefden naar alliantie in het oosten met het overigens zowel in het rechts- als linkerrijns gebied en in de Maasdelta georiënteerde graafschap Kleef naar het westen gericht, waarvan het meest succesvolle voorbeeld wel het huwelijk is van graaf Adolf I van Altena en der Mark + 1249 met Irmgard van Gelre + na 1230.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alveradis  †1205   
Jutta  †1155   
Adelheid  †1200   
dochter     
Heinrich  †1163   
Heinrich*1122  †1203  81


Alveradis van Arnsberg van Cappenberg

Alveradis van Arnsberg van Cappenberg, erfgename van Malsen, ovl. na 1205.

tr. (Otto hoogstens 43 jaar oud) voor 1172
met

Otto IV/I graaf van Bentheim, zn. van Dirk VI van Holland (graaf van Holland) en Sophia van Reineck, geb. in 1129, graaf van Bentheim 1150, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in 1208.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerarda*1200     
Boudewijn*1202  †1248 Klooster Wietmarschen [Duitsland] 46
Agnieze*1150  †1203  53


Gerard II de Lange van Gelre

Gerard II de Lange van Gelre, geb. circa 1098, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Wassenberg circa 24 dec 1131, begr. te Wassenberg.

tr.
met

Ermgard gravin van Zutphen, dr. van Otto III 'de Rijke' heer en graaf van Zutphen (voogd van Corvey) en Judith van Supplinburg, geb. circa 1118, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) op nov 1142, tr. (2) met Koenraad II graaf van Luxemburg.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1117  †1182 Klooster Camp bij Düsseldorf [Duitsland] 65
Adelheid  †1150   


Ermgard van Zutphen

Ermgard gravin van Zutphen, geb. circa 1118, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) op nov 1142.

 

tr.(1)
met

Gerard II de Lange van Gelre, zn. van Gerard IV van Gelre (graaf van Wassenberg) en Clementia van Gleiberg van Poitou (gravin van Gleiberg), geb. circa 1098, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te Wassenberg circa 24 dec 1131, begr. te Wassenberg.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1117  †1182 Klooster Camp bij Düsseldorf [Duitsland] 65
Adelheid  †1150   

tr. (hoogstens 16 jaar oud) (2) voor 2 feb 1134
met

Koenraad II graaf van Luxemburg, graaf van Luxemburg 1130, ovl. in 1136


Lodewijk II van Arnstein

Lodewijk II graaf van Arnstein, geb. circa 1047, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) circa 1120.

tr.
met

Udelhild (Adelheid) van Odenkirchen, dr. van Arnold van Odenkirchen (domvoogd van Keulen 1085-1109).
Erfdochter van Odenkirchen, het geslacht van de voogden van de dom van Keulen. Na het overlijden van Lodewijk II trekt zij zich terug op haar eigen kasteel. Schenkt in 1158 een molen in Odenkirchen aan het Georg stift in Keulen. Schenkt haar Odenkirchse bezittingen aan de bisschop.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agnes  †1179   
Demudis     


Udelhild (Adelheid) van Odenkirchen

Udelhild (Adelheid) van Odenkirchen.

tr.
met

Lodewijk II graaf van Arnstein, zn. van Ludwig I von Arnstein Graf im Einrichgau en Guda van Zütphen, geb. circa 1047, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) circa 1120.
Erfdochter van Odenkirchen, het geslacht van de voogden van de dom van Keulen. Na het overlijden van Lodewijk II trekt zij zich terug op haar eigen kasteel. Schenkt in 1158 een molen in Odenkirchen aan het Georg stift in Keulen. Schenkt haar Odenkirchse bezittingen aan de bisschop.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agnes  †1179   
Demudis     


Lodewijk I van Loon

Lodewijk I van Loon, geb. circa 1110, graaf van Loon 1135, burggraaf Mainz 1139, graaf van Rieneck 1155, voogd van Averbode, leenman van d, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 11 aug 1171.

tr. (ongeveer 30 jaar oud) circa 1140
met

Agnes van Metz =, dr. van Folmar V graaf van Metz en Homburg en Mathilde van Dagsburg-Moha (erfdochter van Moha), erfgename van Longwy 1157, ovl. tussen 1175 en 1180.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agnes*1150  †1191 Kelheim 41
Sophia  †1202   
Imagina=Imena*1150  †1217  67
Aleid*1150  †1190  40
Guda  †1202 Mechelen [België]  
Gerhard*1140  †1194  54


Agnes van Metz

Agnes van Metz =, erfgename van Longwy 1157, ovl. tussen 1175 en 1180.

tr. (Lodewijk ongeveer 30 jaar oud) circa 1140
met

Lodewijk I van Loon, zn. van Arnulf I van Loon (graaf van Loon 1079-1088) en Adelheid van Rieneck, geb. circa 1110, graaf van Loon 1135, burggraaf Mainz 1139, graaf van Rieneck 1155, voogd van Averbode, leenman van d, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 11 aug 1171.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agnes*1150  †1191 Kelheim 41
Sophia  †1202   
Imagina=Imena*1150  †1217  67
Aleid*1150  †1190  40
Guda  †1202 Mechelen [België]  
Gerhard*1140  †1194  54


Henri I 'le Liberal' van Champagne

Henri I 'le Liberal' van Champagne, geb. in 1126, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Troyes [Frankrijk] op 17 mrt 1181, begr. te Troyes (St Etienne) [Frankrijk].

tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 26 jaar oud) in 1164
met

Maria van Frankrijk, dr. van Lodewijk VII van Frankrijk (koning 1137 van Frankrijk) en Eleonore hertogin Aquitanië-Poitou (koningin van Frankrijk en Engeland), geb. in 1138, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Méaux [Frankrijk] op 11 mrt 1198.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1174  †1204 Akko 30
Thibaut*1176  †1201  25
Hendrik*1166  †1197  31


Maria van Frankrijk

Maria van Frankrijk, geb. in 1138, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Méaux [Frankrijk] op 11 mrt 1198.

  • Moeder:
    Eleonore hertogin Aquitanië-Poitou, dr. van Willem X hertog van Aquitanië-Poitou (hertog van Aquitanië en graaf van Poitou) en Eleonora de Châtellerault, geb. te Nieul-sur-l'Autrec (F) circa 1122, koningin van Frankrijk en Engeland, hertogin van Acquitanië in 1137, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Poitiers (F) op 31 mrt 1204, begr. te Fontevrault (F), tr. (2) met Hendrik II 'Curlmantle' Plantagenet, (Hendrik II 'Curlmantle' tr. (2) met Alix van Frankrijk.), (Hendrik II 'Curlmantle' tr. (3) met Ikenai ? .).
    Zij was zowel koningin van Engeland als van Frankrijk, werd meer dan tachtig jaar en bleef tot aan haar dood één van de centrale persoonlijkheden van haar tijd. Haar voorliefde, en die van haar zoon Richard, voor de liederen der troubadours had zij van haar grootvader geërfd, een kruisvaarder die legendarisch werd door zijn onstuimigheid, zijn vele maîtresses en zijn gedichten, die rondtrekkende jongleurs op ridderfeesten zongen. Eleanora droeg op haar eigen manier bij tot de beschaving van haar tijd. Terwijl zij Richards leidsvrouw was te Poitiers, verzamelde zij een groep jonge mensen om zich heen, die allen vol geestdrift waren voor de nieuwe dichtkunst en de nieuwe vrijheid van spreken. Haar 'Liefdeshoven' kwamen bijeen in de grote zaal van het kasteel, waarvan nog één muur overeind staat en waar de herinnering aan Eleanora levend blijft. Haar oudste kind Maria, 'de levenslustige en vrolijke gravin' van Champagne, zat soms voor. De hoofsheid van de Liefdeshoven verleende vrouwen een nieuwe status en bracht enige elegance in de stijve gewoonten van die tijd. Dames werden nu het onderwerp van gedichten en zaten hoofse debatten voor - evenzo zaten zij ook toernooien voor, wat ook een middel was om de hartstocht voor oorlog om te buigen van een strijd tot de dood naar een wedstrijd. Op zekere dag was het onderwerp van gesprek aan het 'hof' of liefde in een huwelijk kon overleven en men was van oordeel dat dit niet zo was. Feodale huwelijken lieten er inderdaad weinig ruimte voor. Troubadours zongen van liefde voor dames, die reeds gehuwd waren of 'reeds beloofd waren aan anderen, wat vaak al in hun jeugd gebeurd was. Gewoonlijk was het onmogelijk onwettige relaties met deze dames aan te gaan. Daar ook landbezit ermee gemoeid was, werden adellijke vrouwen zorgvuldig in de gaten gehouden. Zeker is dat liefde nauwelijks een rol speelde toen Eleanora op haar vijftiende voor de eerste keer in het huwelijk trad. Na de dood van haar vader die stierf tijdens een pelgrimstochtnaar Compostela had Eleanora Aquitanië geërfd. Drie maanden later had Lodewijk, de erfgenaam van de Franse troon, zich in het gezelschap van een indrukwekkend aantal ridders naar het zuiden gespoed om dit uiterst belangrijke leen voor het Capetingische rijk veilig te stellen. Hij trad met de erfgename van dit gebied in het huwelijk in de kathedraal van St. Andreas in Bordeaux. Nog voor het paar Parijs had bereikt, stierf de oude koning, en was koning Lodewijk VII Eleanora's echtgenoot. Het was onvermijdelijk dat er spanningen zouden ontstaan tussen het beeldschone, levendige meisje en haar echtgenoot, die in een klooster was opgevoed en die zij 'meer een monnik dan een koning' noemde. Boze tongen beweerden zelfs dat zij een verhouding had met haar oom, Raymond van Poitiers, vorst van Antiochië, toen zij in 1147 Lodewijk op de Tweede Kruistocht vergezelde. Omdat hij ontevreden was over het feit dat Eleanora hem twee dochters in plaats van de door hem gewenste zoon had geschonken, stemde Lodewijk uiteindelijk toe in een nietigverklaring van hun huwelijk op grond van de van pas komende reden van een te nauwe bloedverwantschap. Nog geen twee maanden later deed Eleanora de feodale wereld versteld staan door met Hendrik van Anjou te trouwen, die zo'n tien jaar jonger was; deze energieke, wilskrachtige hertog van Normandië was eveneens erfgenaam van de Engelse kroon. Bij hun huwelijk bracht zij Aquitanië in en aldus werd het rijk der Anjou's, dat Engeland en het grootste gedeelte van Frankrijk omvatte, gegrondvest. En om Lodewijks ergernis nog groter te maken, schonk Eleanora Hendrik II vijf zonen en drie dochters. Hun derde kind, Richard, werd op 8 september 1157 geboren. Hun oudste zoon Willem stierf op jonge leeftijd. De tweede zoon, Hendrik, werd tot' zijn vaders opvolger aangewezen. Richard werd voorbestemd om in het moederlijke erfdeel Aquitanië op te volgen; Godfried kreeg Bretagne en Jan kreeg de bijnaam 'Zonder Land', omdat er voor hem niets overgebleven was.
    Eleonora werd geboren op Chateau de Belin. Er wordt ook een andere overlijdensdatum vermeld: 26 juni 1202 l'Abbaye de Fontevraul. Tijdens de 2e kruistocht van 1147-1149 ontstond verwijdering tussen de echtelieden en Eleonoor drong aan op een scheiding. Na de dood van haar vader die stierf tijdens een pelgrimstocht naar Compostella had Eleonora Aquitanië geërfd. Drie maanden later had Lodewijk, de erfgenaam van de Frankische troon, zich in het gezelschap van van een indrukwekkend aantal ridders naar het zuiden gespoed om dit uiterst belangrijke leen voor het Capetingische rijk veilig te stellen. Binnen 3 maanden hertrouwde zij met Hendrik II graaf van Anjou, hertog van Normandië in de kathedraal van St. Andreas in Bordeaux. Hendrik en Eleonora werden op 19 december 1154 in de Westminster Abbey gekroond als koning en koningin van Engeland.
 

tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 38 jaar oud) in 1164
met

Henri I 'le Liberal' van Champagne, zn. van Theobald IV 'le Grand' graaf van Blois en Mathilde van Karinthië, geb. in 1126, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Troyes [Frankrijk] op 17 mrt 1181, begr. te Troyes (St Etienne) [Frankrijk].

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1174  †1204 Akko 30
Thibaut*1176  †1201  25
Hendrik*1166  †1197  31


Adelheid van Blois-Champagne

Adelheid van Blois-Champagne, geb. circa 1140, mede-regentes, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Parijs [Frankrijk] op 4 jun 1206, begr. te Fontigny.

tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 27 jaar oud) op 13 nov 1160
met

Lodewijk VII van Frankrijk, zn. van Lodewijk VI koning van Frankrijk (Frans koning 1108) en Adelheid van Savoye, geb. in 1133, koning 1137 van Frankrijk, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Parijs [Frankrijk] op 18 sep 1180, begr. te Barbeaux bij Fontainebleau [Frankrijk] op 21 sep 1180, tr. (1) met Eleonore hertogin Aquitanië-Poitou, (Eleonore tr. (2) met Hendrik II 'Curlmantle' Plantagenet.), tr. (2) met Constance van Castilië.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Philips*1165 Parijs [Frankrijk] †1223 Nantes [Frankrijk] 57
Alix*1170  †1226  56


Lodewijk VI van Frankrijk

Lodewijk VI koning van Frankrijk, geb. in 1081, Frans koning 1108, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Parijs [Frankrijk] op 1 aug 1137, begr. te Saint Denis [Frankrijk].

tr. (ongeveer 23 jaar oud) (1) in 1104
met

Lucienne van Rochefort, dr. van Guy II de Montmorency Comte de Rochefort-en-Yveline Seigneur de Crecy de Gournay et de Brethencourt en Elizabeth de Crezy Dame de Crezy et de Gournay, ovl. na 1137.

tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 23 jaar oud) (2) in 1115
met

Adelheid van Savoye, dr. van Humbert II van Savoye (graaf van Savoye, Maurienne en Bellay) en Gisela van Bourgondië-Ivrea, geb. circa 1092, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op 18 nov 1154, begr. te Parijs [Frankrijk], tr. (ongeveer 49 jaar oud) (2) in 1141 met Mathias I Sire de Montmorency Seigneur de Marly de Conflans et d'Attuchy, zn. van Bouchard IV Sire de Montmorency de Marly de Feuillarde en Agnes de Beaumont Dame de Conflans, ovl. in 1160, (Mathias I tr.(2) met Alix ? , dr. van Hendrik I van Normandië (koning van Engeland).).
d'Attichy, Connetable de France.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lodewijk*1133  †1180 Parijs [Frankrijk] 47
Pierre  †1183   
Robert*1123  †1188  65
Constanze*1124  †1176  52