GensDataPro persoonskaarten 11320-11339
Thierry I der Franken

Thierry I der Franken, geb. in 484, koning van Autrasië 511-534, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) in 533.

 • Vader:
  Chlodovech I koning der Franken, zn. van Childeric I der Merovingen (gouwkoning der Salische Franken (457-481),) en Basina Andovera Thuringen (koningin van Thüringen), geb. in 466, ged. op 24 dec 496 gedoopt door St. Remigius, koning van de Franken Ripuaires, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Parijs (Louvre) [Frankrijk] op 27 nov 511, tr. (2) met Clothilde Bourgondië.
  hij volgde zijn vader op in 481 of begin 482. Had de steun van de geestelijkheid, die de feitelijke macht uitoefende bij gebrek aan een centraal gezag. Als de keizer in Rome, of diens militaire gouverneur, had bij zijn dood vrijwel geheel Francië veroverd.
  Hij begon met zijn rijk uit te breiden van de Maas tot de Loire door Syagrius te elimineren en versloeg vervolgens in 507 te Vouilly de Visigothen onder Alaric en regeerde toen over een rijk dat zich uitstrekte tot de Pyrenëen. Annexeerde vervolgens de "rijkjes" van andere Frankische stammen door diens aanvoerders te doden, die allen bloedverwanten waren, (vgl. 512), en heerste nu tevens over de gebieden der Oostfranken oostelijk van de Rijn tot de Moezel. Trouwde 492 de katholieke Bourgondische Clothilde. Werd in 498 katholiek gedoopt. Voerde oorlog tegen Bourgondië van koning Gondebald door een alliantie met diens broer Gondegisel aan te gaan. Na Gondebald volledig in het nauw te hebben gedreven liet hij deze zijn gebied en zijn leven tegen een zware schatting. Annexeerde in 508 alle kleine Frankische rijken in Francië en vermoordde de meeste van zijn bloedverwanten om erfopvolgingsproblemen te vermijden. In hetzelfde jaar kreeg hij erkenning van de keizer Anastasius, die hem behalve met allerlei titels, tevens als zoon adopteerde. Voor Byzantium een onderwerping, voor de Franken het begin van hun vrijheid. Organiseerde een concilie in Orléans in juli 511, de eerste maal dat staat en kerk verenigd waren en overleed kort daarna in Parijs dat hij tot hoofdstad van zijn rijk had gemaakt.
  Clovis (Clodovech) wordt omstreeks 466 geboren als zoon van Childerik I en Basina van Thüringen. Hij volgt in 481, op slechts 15-jarige leeftijd, zijn vader Childric I op als koning van de Salische Franken. Zijn doel was om de Salische Franken ten noorden van de Rijn en de Ripuarische Franken tot één rijk te verenigen. Vanuit Doornik (Tournai in het zuiden van België) zet hij de opmars in. Zijn zegetocht begint in 486 met een overwinning op Syagarius, de laatste Romeinse gouverneur in het noorden van Gallië die regeerde over het gebied tussen de Somme en de Loire. Clovis neemt de stad Soissons in, het laatste Romeinse bolwerk. Syagrius vlucht naar de Visigoten maar hij wordt uitgeleverd en vervolgens in het geheim gedood. Plots strekt het gebied van Clovis uit tot de Loire en kan hij de andere Franken zijn gezag opleggen.
  In 493 trouwt Clovis in Soissons met Clothilde (Chrodechilde), zij is de dochter van Chilperik II, koning van Bourgondië. Chilperik werd vermoord door zijn broer Gundobad. Clovis vraagt Chlotilde's hand en van Gundobad wordt gezegd dat hij te bang was om te weigeren. Koning Gundobads broer, Godegisel, probeert in het geheim Clovis over te halen om Bourgondië binnen te vallen. Godegisel wil namelijk zelf de troon veroveren. Het kan daarom ook zijn dat de moord op Chilperik nooit heeft plaatsgehad maar verzonnen was om Clovis' eventuele invasie te verantwoorden. Hoe dan ook, Gundobad vlucht naar Avignon, waar hij een nieuw leger vormt waarop Clovis zich met hem verzoent. Gundabad wordt zelfs zijn bondgenoot in de strijd tegen de Visigoten (zie hierna). Godegisel zal later door Gundobad vermoord worden.
  Clothilde schenkt Clovis drie zonen. Zijn oudste zoon is van een onbekende Rijnlandse prinses. Clothilde is katholiek en probeert ook Clovis tot het Christendom te bekeren. Dit wil aanvankelijk niet zo lukken totdat Clovis in 496 moet aantreden tegen de Alamannen, een confederatie van Germaanse stammen. Bij de Alamannen zijn "alle mannen" welkom (vandaar de naam!). De Alamannen leven nog voort in de Franse benaming voor Duitsers: les Allemands. De slag bij Tolbiac of Zülpich verloopt niet volgens plan en Clovis belooft plechtig zich te bekeren mocht Christus hem de overwinning gunnen. Als de overwinning een feit is, houdt hij woord en enkele jaren later meldt hij zich met enkele duizenden krijgers bij bisschop Remigius van Reims om zich te laten dopen. Met hem worden nog 300 edelen gedoopt tot christen.
  Dit betekent dat hij overging tot het katholieke Christendom, in tegenstelling tot de heersers van andere Germaanse stamkoninkrijken, die zich bekeerden tot het Arianisme (de leer van Arius van Alexandrië). Wat hield het Arianisme in? In 325 werd tijdens het Concilie van Nicea de drieëenheid (God, Zoon en Heilige Geest) tot dogma verheven. De Arianische Christenen geloofden echter niet dat Vader en Zoon één en dezelfde waren. De bekering van Clovis tot de Katholieke kerk is politiek gezien een slimme zet. Hierdoor krijgt hij namelijk de Gallo-Romeinen op zijn hand. Clovis betrekt de clerus en de Gallische Christenen bij zijn bewind. Met de steun van de bisschoppen en de Gallische Christenen kan Clovis zijn veroveringen voortzetten.
  In 507 kiest hij Parijs als residentie (vanaf 509 wordt Parijs officieel de hoofdstad van zijn rijk). Van hieruit onderneemt hij succesvolle veldslagen tegen de Visigoten. De Visigoten zijn ook Germanen, oorspronkelijk afkomstig uit Noord Europa (Denemarken). De namen Göteborg en Gotland herinneren hier nog aan. In de loop der eeuwen trekken deze Goten via oost Europa steeds verder naar het zuiden. Op 24 augustus 410 vallen ze Rome binnen en in 412 volgt de invasie van Zuid-Frankrijk. Van de laatste Romeinse keizers krijgen ze Aquitanië in beheer. Als het West Romeinse Rijk in 476 definitief instort (het Oost Romeinse Rijk bleef tot 1453 intact) lijken ze de aangewezen kandidaat om het imperium over te nemen. Maar het zit hen niet mee. Na de slag van Vouillé (nabij Poitiers) in 507, blazen de Visigoten de aftocht nadat Clovis hun koning Alarik II heeft vermoord in de strijd. Clovis kan daardoor zijn grondgebied uitbreiden tot aan de Pyreneeën. Daarmee is het oude Gallië weer bijna herenigd. Clovis' dochter Clothilda trouwt na het overlijden van haar vader met Amalric, koning van de Visigoten. Ze echter sterft op zeer jonge leeftijd, na wreed mishandeld en misbruikt te zijn door haar echtgenoot. Het lijkt erop dat Clothilda de rekening heeft moeten betalen voor de tragische dood van Alaric.
  Omstreeks 509 erkennen tenslotte ook de Ripuarische Franken, die de streek rond Keulen bewonen, zijn heerschappij. Als Clovis in 511, op 45-jarige leeftijd, overlijdt is zijn rijk groter dan het huidige Frankrijk (Zuidwest Duitsland is er namelijk bij inbegrepen). De Franken zijn op dat moment echter nog niet de heersende macht in West-Europa. Evenmin hebben ze de volledige leiding over Gallië, dat werd nog steeds verijdeld door de Bourgondiërs, maar Clovis heeft van de Salische Franken wel de grootse macht gemaakt temidden van de barbaarse stamkoninkrijkjes. Clothilde trekt zich na de dood van haar man terug in de abdij St-Martin in Tours en stichtte tal van kerken en kloosters. Ze werd later heilig verklaard: Sint Clothilda (feestdag 5 juni).
  Na de dood van Clovis wordt zijn rijk, overeenkomstig de Salische wet, verdeeld onder zijn vier zonen. Zijn oudste zoon, Theodorik, heerste over Reims (hiertoe behoorde ook Toxandrië het latere Brabant), terwijl Chlodomer, Childebert en Chlotarius respectievelijk over Orléans, Parijs en Soissons regeerden. De Franken kenden geen erfopvolging van vader op oudste zoon. Het rijk, dat zij beschouwden als persoonlijk bezit en erfgoed, werd verdeeld onder alle zonen, die op hun beurt door strijd, intriges, broedermoord en via het huwelijk gesloten familiebanden, hun grondgebied weer moesten zien te vergroten. Het resultaat zou een opeenvolging van bloedvergieten en schanddaden zijn.
  Clovis en Clothilde lieten in Parijs een kerk bouwen de 'Basilique des Saints Apôtres Pierre et Paul'. Hij stond op de Mont Geneviève. Clovis is in deze basiliek begraven. Tijdens de Franse revolutie (1789) wordt zijn sarcofaag naar het depot van de Petits-Augustins verplaatst. Uiteindelijk vindt hij zijn definitieve rustplaats in de basiliek van Saint-Denis. Clovis wordt ook nu nog beschouwd als de grondlegger en de eerste koning van de Franse natie. Van 'Clovis' is de naam 'Lodewijk' van latere Franse koningen afgeleid: Clovis = Chlodovech = Louis (Lodewijk), tr.(1).
 

tr.
met

Suavegotta van Bourgondië, ovl. circa 566.
Thierry, 511-533 in Reims, 27.11.511 Roi d'Austrasie, verheiratet mit Eustere, Tochter des Alarich, König der Westgoten?

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theodebert*504  †548  44


Lijsbeth Harmensdr

Lijsbeth Harmensdr.

tr.
met

Gerrit Roelofsz, zn. van Roelof Gerritsz en Baertgen Philipsdr, ovl. circa 1572.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Harmen*1568 Leiden †1630  62


Roelof Gerritsz

Roelof Gerritsz.

tr.
met

Baertgen Philipsdr.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit  †1572   


Baertgen Philipsdr

Baertgen Philipsdr.

tr.
met

Roelof Gerritsz, zn. van Gerrit Roelofsz en Alijdt .

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit  †1572   


Gerrit Roelofsz

Gerrit Roelofsz.

tr.
met

Alijdt .

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Roelof     


Alijdt

Alijdt .

tr.
met

Gerrit Roelofsz.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Roelof     


Lijsbeth Simonsdr van Leeuwen

Lijsbeth Simonsdr van Leeuwen.

tr.
met

Adriaen van Rhijn, zn. van Harmen Gerritsz van Rhijn en Neeltje Willemsdr van Suydtbroeck, geb. te Leiden circa 1597, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) in 1652


Hermanna de Gruter genaamd Hagenbeek

Joffer Hermanna de Gruter genaamd Hagenbeek.
vermeld 1551-1578..
9 juli 1551, met bewilliging van Henrick van Hagenbeck wordt joffer Harmen van Haigenbeck beleend met het Schoenevelt in Doetinchem, naast de Qwattergoer, dat hun aldevader Henrick Grueter ontvangen had..
26 juli 1566, Kapittelheren der vicarieën in de Keppelrekerk, dragen over aan joffer Hermanne van Hagenbeck een weg vanuit een stuk land genaamd die Funderst, gelegen in Eldrik..
22 april 1571, Na opdracht door joffer Herman van Hagenbeck wordt haar neef Gerrith van Sweten beleend met het goed Schonevelldt in Doetinchem..
8 febr. 1578, Joffer Hermanna vann Hagenbeck verkoopt aan Garrit, Herman en Franck van Sweeten, broers, haar behuizing in de Waterstraat te Doetinchem..
De andere guesdag na Pasen (8 april) 1551, Henrick van Haegenbeck, als oudste zoon van Henrick Grueter, en zijn zuster Harmen van Haigenbeck verklaren dat het Schoenevelt in het kerspel Doetinchem, dat in 1455 aan hun aldevader Henrick Gruyter was beleend en daarna eerst aan hun oom Garrit van Haegenbeck en vervolgens aan hun vader Henrick van Haigenbeck genamt Gruyter was toegevallen, nu bij een.
magescheid met haar broer en zuster aan joffer Harmen van Haigenbeck is toebedeeld. Henrick krijgt tot maandag na Beloken Pinksteren de gelegenheid om te besluiten of hijzelf of zijn zuster hiermee beleend zal worden.Bronnen:
1.Archief Huis Keppel (A 140), Type: Algemene akte, Archiefnaam: Gelders Archief, Inventarisnr.: 1141, Aktedatum: 1507 (27 apr 1507)


Margaretha von Heyden Tot Ransdorp

Margaretha (Margriet) von Heyden Tot Ransdorp.

tr. (Herman ongeveer 29 jaar oud) circa 1569
met

Herman baron Ripperda, zn. van Unico baron Ripperda (landdrost van Salland) en Judith van Twickelo (erfdochter van Weldam en Olydam), geb. circa 1540, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) in 1623.
heer van Boxbergen, lid Ridderschap van Overijssel 1602.1612, drost van Haaksbergen en Delden sedert 1593.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Judith*1570     


Herman Ripperda

Herman baron Ripperda, geb. circa 1540, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) in 1623.

tr. (ongeveer 29 jaar oud) circa 1569
met

Margaretha (Margriet) von Heyden Tot Ransdorp, dr. van Wennemar von Heyden van Astrup en Agnes van Reede zu Brandlicht (erfdochter van Twickel).
heer van Boxbergen, lid Ridderschap van Overijssel 1602.1612, drost van Haaksbergen en Delden sedert 1593.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Judith*1570     


Unico Ripperda

Unico baron Ripperda, geb. in 1503, landdrost van Salland, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op 10 jul 1566, begr. te Wesel (D).

tr.
met

Judith van Twickelo, geb. in 1510, erfdochter van Weldam en Olydam, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op 23 nov 1554.
heer te Dijkhuizen, Holwierde en van Buxbergen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herman*1540  †1623  83
Adriana*1540     
Eggerick     
Balthasar*1546  †1616  70


Judith van Twickelo

Judith van Twickelo, geb. in 1510, erfdochter van Weldam en Olydam, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op 23 nov 1554.

tr.
met

Unico baron Ripperda, geb. in 1503, landdrost van Salland, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op 10 jul 1566, begr. te Wesel (D).
heer te Dijkhuizen, Holwierde en van Buxbergen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herman*1540  †1623  83
Adriana*1540     
Eggerick     
Balthasar*1546  †1616  70


Anna van Lintelo

Anna van Lintelo, Abdisse von den Frauen des stift Honneppe, ovl. op 1 mrt 1608, begr. te Deventer Groote of Lebuinuskerk.

 


Johann von und zu Raesfeld

Johann von und zu Raesfeld, geb. circa 1490, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) in 1552.

tr.
met

Judith (Jutta) van Wylich, von Wylich, dr. van Adolf von und zu Wylich und Diersfort en Elisabeth von Bylant, geb. in 1490, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) in 1532, tr. (1) met Johan II von und zu Raesfelt, (Johan II tr. (2) met Anna van Hoya.)


Herman van Lintelo zu Rechede

Herman van Lintelo zu Rechede.

tr.
met

N von Reeden.
von 1420 bis 1468 Herr zu Rechede; er hatte Rechede gekauft.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Daem*1419     
Catharina     


N von Reeden

N von Reeden.

tr.
met

Herman van Lintelo zu Rechede, zn. van Adam van Lintelo.
von 1420 bis 1468 Herr zu Rechede; er hatte Rechede gekauft.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Daem*1419     
Catharina     


Catharina van Lintelo zu Rechede

Catharina van Lintelo zu Rechede.


Diedrich von Heyden zu Astrup

Diedrich von Heyden zu Astrup.


Johanna von Heyden zu Astrup

Johanna von Heyden zu Astrup.


Aleid von der Beck

Aleid von der Beck, erfdochter van Beeck.

tr.
met

Menso von Heiden, zn. van Wennemar von Heiden (heer van Hagenbeck en Engelrading, drost van Steinfurt) en Woltera van Hagenbeke (ervin voor de helft van Hagenbeck), ovl. in 1465