Genealogische website van Cees Hagenbeek
Isaak Laterveer
Isaak Laterveer, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 20 feb 1710 (getuigen: Johannes van Ceulen en Adriana van der Meiden).


Adriana Catharina Laterveer
Adriana Catharina Laterveer, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 18 nov 1708 (getuigen: Johannes van Voorst, proponent en Adriana van der Meijden zijn huijsvrouw), ovl. voor jun 1711,
, Voor de begrafenis van Adriana Catharina Laterveer, weduwe van Jan Vleck, marktschipper op Den Haag, werd een eerste-klas impost betaald. Zij werd op 15-5-1777 begraven in de Hooglandsche Kerk, waar zich ook een grafsteen voor beiden bevindt. Deze steen bevindt zich vrijwel zeker niet op de oorspron­kelijke plaats van het graf. Toen in 1869 de Begrafeniswet werd ingevoerd, werd daardoor het begraven in de kerken onwettig, met één uitzondering: voor de Nieuwe Kerk in Delft werd bepaald, dat uitsluitend leden van de Koninklijke familie daar zouden worden bijgezet. In overeenstemming met de nieuwe wet begon men met het ruimen van de in de kerken aanwezige graven. Als gevolg daarvan verloor de oorspronke­lijke plaats van een 'gewoon' graf zijn betekenis, en werden de stenen her en der verspreid in de kerken neerge­legd. Goed is dat te zien in de Hoog­landsche Kerk, waar helften van zeer grote stenen soms op totaal verschil­lende plaatsen teruggeplaatst zijn. In de Hooglandsche Kerk bevindt zich ook het graf van Justinus van Nassau, een bastaardzoon van Willem van Oranje, en zijn echtgenote Anna van Merode. Op speciaal dringend verzoek (lees: in opdracht) van de Oranjefamilie bleef dit graf (met fraaie dekstenen) ongeruimd, en is apart ondergronds ingemetseld.


Klaas Scheen
Klaas Scheen.

tr.
met

Anna Jordaan, dr. van Michael Jordaen (vlaggenwerker in de Houffstraet) en Marija Cornelisdr, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 7 jun 1688 (getuige: Maria Jesaias van der Grouw).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrina~1719 Leiden (Pieterskerk)    
Michiel~1721 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Hendrina Scheen
Hendrina Scheen, ged. Leiden (Pieterskerk) op 26 apr 1719 (getuigen: haar aangetrouwd oom Jan Cordelier en haar tante Ida Jordaan).


Michiel Scheen
Michiel Scheen, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 4 mei 1721 (getuigen: zijn tante Ida Jordaan en zijn aangetrouwd oom Jan Cordelier).


Maria van Polanen
Maria van Polanen,
, Maria van Polanen, dochter van Jan en Katharina van Brederode, huwt ca 16 mei 1346 met Gerrit van Heemstede, zoon van Reinier II en ene Beatrise/Beatrix. Toen het huwelijk consumatum was ( ze hadden het bed gedeeld) ging het stel de andere dag ter kerke om het te laten inzegenen. Heer Pastoor echter weigerde zijn zegen, daar er twee impedimenta waren:
1) de moeder van Gerrit, Beatrise was de doophefster/petemoei/meter van Maria en dat was een huwelijksbeletsel canoniek 13e en 14e eeuw.
2) Bovendien waren zij in de 4e graad verwant, hetgeen ook canoniek toen een beletsel was.

tr. op 16 mei 1346 met dispensatie, Toen zij wilden trouwen, kregen zij aanvankelijk geen toestemming van de priester, omdat de moeder van Gerard aanwezig was geweest bij de doop van Maria en haar zelfs uit het doopvont had getild. Dit zag men ook als een graad van (bloed)verwantschap. Daarmee was zijn moeder een soort familielid geworden en ging het huwelijk aanvankelijk niet door. Uiteindelijk kwam er een pauselijke dispensatie voor deze situatie, alhoewel Gerard en Maria geen vierdegraads bloedverwantschap hadden. Dit was een duidelijk voorbeeld van doorgeschoten opvattingen
met

Gerrit van Heemstede, zn. van Reinier II van Heemstede en Beatrise , ovl. in 1378,
, Heer van Heemstede, 6-9-1345 beleend met het ambacht Heemstede, ridder, heer van Heemstede, ovl. 1378-82. Maria kreeg in 1350 van haar oom Willem van Duivenvoorde 25 pond jaarlijks uit de tienden van Hazerswoude en werd 4 april 1357 beleend met land te Vlaardingen en Maasland, dat haar ook door deze oom was vermaakt (OV1983 p101). Zij huwde (1) Jan 1 burggraaf van Montfoort, die sneuvelde in de slag bij Warns 26 sept. 1345. Gerrit van Heemstede, vermeld 1344-1373, wordt 6/7 sept. 1345 beleend met het ambacht van Heemstede met recht van de ambachtsheren van Kennemerland, het huis aldaar en alle land erbij, zoals Reinier van Heemstede, zijn vader, het hield. Verder met het hoge gerecht binnen de uiterste gracht van het huis. Op 8 sept. 1358 lijftocht van Maria van Polanen, gehuwd met Gerrit van Heemstede, ridder, op het huis met toebehoren.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld     


Gerrit van Heemstede
Gerrit van Heemstede, ovl. in 1378,
, Heer van Heemstede, 6-9-1345 beleend met het ambacht Heemstede, ridder, heer van Heemstede, ovl. 1378-82. Maria kreeg in 1350 van haar oom Willem van Duivenvoorde 25 pond jaarlijks uit de tienden van Hazerswoude en werd 4 april 1357 beleend met land te Vlaardingen en Maasland, dat haar ook door deze oom was vermaakt (OV1983 p101). Zij huwde (1) Jan 1 burggraaf van Montfoort, die sneuvelde in de slag bij Warns 26 sept. 1345. Gerrit van Heemstede, vermeld 1344-1373, wordt 6/7 sept. 1345 beleend met het ambacht van Heemstede met recht van de ambachtsheren van Kennemerland, het huis aldaar en alle land erbij, zoals Reinier van Heemstede, zijn vader, het hield. Verder met het hoge gerecht binnen de uiterste gracht van het huis. Op 8 sept. 1358 lijftocht van Maria van Polanen, gehuwd met Gerrit van Heemstede, ridder, op het huis met toebehoren.

tr. op 16 mei 1346 met dispensatie, Toen zij wilden trouwen, kregen zij aanvankelijk geen toestemming van de priester, omdat de moeder van Gerard aanwezig was geweest bij de doop van Maria en haar zelfs uit het doopvont had getild. Dit zag men ook als een graad van (bloed)verwantschap. Daarmee was zijn moeder een soort familielid geworden en ging het huwelijk aanvankelijk niet door. Uiteindelijk kwam er een pauselijke dispensatie voor deze situatie, alhoewel Gerard en Maria geen vierdegraads bloedverwantschap hadden. Dit was een duidelijk voorbeeld van doorgeschoten opvattingen
met

Maria van Polanen, dr. van Johan I van Duivenvoorde van Wassenaer heer van Polanen (heer van Polanen en van der Lecke) en Katharina van Brederode Vrouwe van der Leck,
, Maria van Polanen, dochter van Jan en Katharina van Brederode, huwt ca 16 mei 1346 met Gerrit van Heemstede, zoon van Reinier II en ene Beatrise/Beatrix. Toen het huwelijk consumatum was ( ze hadden het bed gedeeld) ging het stel de andere dag ter kerke om het te laten inzegenen. Heer Pastoor echter weigerde zijn zegen, daar er twee impedimenta waren:
1) de moeder van Gerrit, Beatrise was de doophefster/petemoei/meter van Maria en dat was een huwelijksbeletsel canoniek 13e en 14e eeuw.
2) Bovendien waren zij in de 4e graad verwant, hetgeen ook canoniek toen een beletsel was.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld     


Reinier II van Heemstede
Reinier II van Heemstede,
, Vermoedelijk z.v. Florentius (maar Renaud ziet het ook als mogelijkheid dat Reinier een broer is van Florentius, zie p. 36), vermeld 1304, z.v. ridder Reinier van Heemstede, † voor 1304 (volgens een verklaring (charters van de Abdij van Rijnsburg) van Werner van Sedehem: kwijtschelding “van het depositie van 20 pond Hollands van wijlen Reynerus van Hemesteden, ridder, voor afkoop van de kruistocht.” Het wapen van heer Gerrit heeft kennelijk te maken met dat van Holy of Hoylede. Reinier van Heemstede zou dan een zoon kunnen zijn van Diederic van Hoylede, z.v. heer Reinier van Hoylede. “Het vrijkwartier in het wapen der Heemstede’s, alias Hoylede’s, wekt vermoedens van bastaardij. Met dien verstande, dat reeds de stamvader der Hoylede’s een bastaard was. De redactie van de Grafelijke kanselarij, bewaard in het register no. 49 van de Hollandse Leenkamer, geeft op fol. 71 verso juist de gezochte bijzonderheden. In deze oorkonde, uitgevaardigd door Heer Gerrit van Heemstede, ridder, wordt betoogd, dat het huis te Heemstede reeds door ‘Reyner van Heemstede siin vader van der graeflicheyt van Holland’ te leen werd gehouden. Duidelijker kan het niet. Heer Reinier blijft overigens een duistere figuur. We komen hem tegen in twee oorkonden van 1315. Jan van Duvenvoirde, ridder, noemt daar Reinier, nog ‘cnape’, zijn neef. p grond van welke familieband is niet duidelijk. Een stuk van 1322 noemt Heer Reinier onder de borgen van Floris van der Bouckhorst bij het huwelijk van zijn dochter Angheniese met Jan v.d. Dussen.

tr.
met

Beatrise .

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit  †1378   
Machteld     


Beatrise
Beatrise .

tr.
met

Reinier II van Heemstede,
, Vermoedelijk z.v. Florentius (maar Renaud ziet het ook als mogelijkheid dat Reinier een broer is van Florentius, zie p. 36), vermeld 1304, z.v. ridder Reinier van Heemstede, † voor 1304 (volgens een verklaring (charters van de Abdij van Rijnsburg) van Werner van Sedehem: kwijtschelding “van het depositie van 20 pond Hollands van wijlen Reynerus van Hemesteden, ridder, voor afkoop van de kruistocht.” Het wapen van heer Gerrit heeft kennelijk te maken met dat van Holy of Hoylede. Reinier van Heemstede zou dan een zoon kunnen zijn van Diederic van Hoylede, z.v. heer Reinier van Hoylede. “Het vrijkwartier in het wapen der Heemstede’s, alias Hoylede’s, wekt vermoedens van bastaardij. Met dien verstande, dat reeds de stamvader der Hoylede’s een bastaard was. De redactie van de Grafelijke kanselarij, bewaard in het register no. 49 van de Hollandse Leenkamer, geeft op fol. 71 verso juist de gezochte bijzonderheden. In deze oorkonde, uitgevaardigd door Heer Gerrit van Heemstede, ridder, wordt betoogd, dat het huis te Heemstede reeds door ‘Reyner van Heemstede siin vader van der graeflicheyt van Holland’ te leen werd gehouden. Duidelijker kan het niet. Heer Reinier blijft overigens een duistere figuur. We komen hem tegen in twee oorkonden van 1315. Jan van Duvenvoirde, ridder, noemt daar Reinier, nog ‘cnape’, zijn neef. p grond van welke familieband is niet duidelijk. Een stuk van 1322 noemt Heer Reinier onder de borgen van Floris van der Bouckhorst bij het huwelijk van zijn dochter Angheniese met Jan v.d. Dussen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit  †1378   
Machteld     


Sara Klaziena Belonje
Sara Klaziena Belonje.

 

wonen in de Lomberstraet Rotterdam in jun 1688
met

Louis Charles de Wilde.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Percy     


Louis Charles de Wilde
Louis Charles de Wilde.

wonen in de Lomberstraet Rotterdam in jun 1688
met

Sara Klaziena Belonje, dr. van Bartholomeus Belonje en Helena Scharloo.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Percy     


Percy Odilio Marcel de Wilde
 
Percy Odilio Marcel de Wilde.


Nicolaas Bink
Nicolaas Bink, ged. Leiden (Marekerk) op 3 aug 1760 (getuigen: Jacoba Staal en Abraham Sprenger).

otr. (1) Leiden op 31 jan 1783 (getuigen: zijn vader Sacharias Bink en haar vader Claas Corswagen)
met

Anna Korswaage, dr. van Nicolaas Korswagen en Lijsbeth Landouw, ged. Leiden op 24 jan 1759 (getuige: Paulus Zannekes), ovl. Leiden op 18 jul 1813.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nicolaas~1785 Leiden †1843 Leiden 58

tr. (2) Leiden op 2 sep 1814 (getuigen: Cornelis Griffioen en Susanna Laazerier)
met

Susanna (Ceijntje) Griffioen (Griffeljoen), ged. Leiden op 13 okt 1754.

Bronnen:
1.K.O. register PP Leiden (T 117), R.A. Leiden, DTB Leiden, PP 39, NH, Leiden, 1750 (25 apr 1750 blz. 231)


Anna Korswaage
Anna Korswaage, ged. Leiden op 24 jan 1759 (getuige: Paulus Zannekes), ovl. Leiden op 18 jul 1813.

otr. Leiden op 31 jan 1783 (getuigen: zijn vader Sacharias Bink en haar vader Claas Corswagen)
met

Nicolaas Bink, zn. van Zacharias Bink (figuurwever) en Aaltje van den Berg, ged. Leiden (Marekerk) op 3 aug 1760 (getuigen: Jacoba Staal en Abraham Sprenger), tr. (2) met Susanna Griffioen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nicolaas~1785 Leiden †1843 Leiden 58


Gerrit Chaudron
Gerrit Chaudron, geb. Leiden op 21 nov 1895, sigarenmaker.


Sacharias Bink
Sacharias Bink, ged. Leiden op 5 mei 1705 (getuigen: zijn grootvader Zacharias Hendriks Bodrij, zijn grootmoeder Anna Jorisdr van Isebout, Zacharij Boudrij en Anna Goris), striepieswerker, ovl. Leiden op 29 sep 1736.

otr. Leiden op 14 aug 1728 (getuigen: zijn vader Pieter Binck en haar moeder Dibbera Verdiesstad)2
met

Hendrikie van Wesel, dr. van Andries Philips van Weesel en Dibbera Verdiesstad, ged. Leiden (Marekerk) op 18 nov 1705 (getuigen: Marij Abrams en Jacob Ceele).

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Zacharias~1729 Leiden (Hooglandse Kerk) †1802 Leiden 73Bronnen:
1.K.O. register BB Leiden (T 096), RA Leiden, DTB Leiden, BB 26, NH, Leiden, 1694 (22 sep 1696 blz. 193)
2.K.O. register KK Leiden (T 078), RA Leiden, DTB Leiden, KK 34, NH, Leiden, 1726 (14 aug 1728 blz. 258)


Pieter Chaudron
Pieter Chaudron, geb. Leiden op 16 mrt 1868.

tr. Leiden op 15 feb 1893
met

Alida Marseille, dr. van Gerrit Marseille en Elisabeth Cornelia Knegjes, geb. Beverwijk op 15 feb 1870.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1895 Leiden    


Alida Marseille
Alida Marseille, geb. Beverwijk op 15 feb 1870.

tr. Leiden op 15 feb 1893
met

Pieter Chaudron, zn. van Gerrit Chaudron (sigarenmaker (1849/58/71/1904)) en Johanna Moenen, geb. Leiden op 16 mrt 1868.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1895 Leiden    


Gerrit Chaudron
Gerrit Chaudron, geb. Leiden op 6 apr 1831, sigarenmaker (1849/58/71/1904) (koopman), ovl. Leiden op 4 okt 1904.

tr. Leiden op 1 aug 1849
met

Johanna Moenen, dr. van Jan Moene en Jacoba Piket, geb. Leiden op 26 jan 1828, ovl. Leiden op 11 mrt 1889.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1868 Leiden    
Gerrit*1864     


Johanna Moenen
Johanna Moenen, geb. Leiden op 26 jan 1828, ovl. Leiden op 11 mrt 1889.

tr. Leiden op 1 aug 1849
met

Gerrit Chaudron, zn. van Willem Fedrik Chaudron (wever, koopman) en Elena Bey (spinster), geb. Leiden op 6 apr 1831, sigarenmaker (1849/58/71/1904) (koopman), ovl. Leiden op 4 okt 1904.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1868 Leiden    
Gerrit*1864