GensDataPro persoonskaarten 7580-7599
Kunigunde van Virneburg

Kunigunde van Virneburg, geb. voor 1291, ovl. (minstens 37 jaar oud) na 20 jun 1328.

tr. (resp. ongeveer 23 en hoogstens 49 jaar oud) (1) voor 1314
met

Jan III van Arkel, zn. van Jan II graaf van Arkel (ridder, heer van Arkel) en Bertrade Gerardsdr van Sterkenburg ?, geb. tussen 1265 en 1270, heer van Arkel, vermeld 1297-1324, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) op 24 dec 1324, begr. St. Maarten en St. Vincent, tr. (1) met Mabelia van Voorne.
Kreeg van haar stiefmoeder voor haar erfenis al het goed, dat haar vader liggende had in Poeldijk, vermeld 1293-1313, wordt op 5-12-1305 getocht aan tienden gelegen rond Leerdam, waarmee haar echtgenoot door de bisschop van Utrecht beleend wordt. Jan III van Arkel tochtte op 5 december 1305 zijn vrouw Mabelia van Voorne aan het bisschoppelijke leengoed afkomstig van wijlen Jan van Ochten. Hoogstwaarschijnlijk was hij al echter enkele jaren eerder gehuwd aangezien zijn vrouw al uiterlijk in 1280 geboren moet zijn. Bij de heer Waale zien we een jaartal 1293 als waarschijnlijk huwelijksjaar. Dat zou best kunnen maar dan wel pas na 28 augustus aangezien op die dag een schikking werd opgesteld tussen Mabelia en haar stiefmoeder en halfbroer. Aangezien er in deze schikking niet sprake is van haar man of een beoogde aanstaande huwelijkspartner en aan huwelijkssluitingen toch wel enige financiële onderhandelingen aan voorafgaan komen we dan al gauw op eind 1293 of beter gezegd 1294 als meer geschiktere huwelijksschatting. Uitgaande van de aanname 1294 en de toepassing van de voornoemde richtlijn 20/25 jaar als generatiebreedte voor Jan III (oudste zoon) kom je dan uit op een huwelijk van zijn ouders in de periode 1269/1274.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1314  †1377 Luik (B) 63
Robbert  †1347   
Kunigonda*1313     
Margaretha  †1368   

tr.(2)
met

Johann II von Reifferscheidt, zn. van Johann I von Reifferscheid-Bedbur en Jutta von Isenburg-Kempenich, geb. voor 1272, ovl. (minstens 44 jaar oud) na 1316.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johann*1293  †1315  22


Hendrik van Heinsberg

Hendrik van Heinsberg, ovl. voor 1372.


Reinoud van Valkenburg

Reinoud van Valkenburg.


Godfried I van Heinsberg en Blankenberg

Godfried I van Heinsberg en Blankenberg, geb. circa 1260, heer van Heinsberg en Blankenberg, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op 2 nov 1331.

tr. (ongeveer 40 jaar oud) circa 1300
met

Machteld van Loon en Chiny, dr. van Arnold IV van Loos Chiney en Agimont (graaf van Loon, Chiny, Agimont enz. 1278) en Margaretha van Vianden (vermeld 1280), erfdochter van Loon en Chiny, 1300 Frau v.Vogelsang und Zoller, ovl. op 20 mei 1313.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk  †1361   
Jan*1305  †1334  29
Gotfried  †1356   


Machteld van Loon en Chiny

Machteld van Loon en Chiny, erfdochter van Loon en Chiny, 1300 Frau v.Vogelsang und Zoller, ovl. op 20 mei 1313.

tr. (Godfried ongeveer 40 jaar oud) circa 1300
met

Godfried I van Heinsberg en Blankenberg, zn. van Dirk I van Sponheim (heer van Heinsberg en Blankenberg) en Johanna van Leuven-Gaesbeek (vrouwe van Gaasbeek 1285), geb. circa 1260, heer van Heinsberg en Blankenberg, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op 2 nov 1331.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk  †1361   
Jan*1305  †1334  29
Gotfried  †1356   


Hugo II Botter van der Lede

Hugo II Botter van der Lede, geb. in 1247, laatst vermeld als heer van Haastrecht en Schoonhoven op 11 okt 1267, heer van Blokland en Botersloot circa 1277, ovl. (minstens 15 jaar oud) tussen 1262 en 1272.

 

tr.(1)
met

Asekijn van Schoonhoven, dr. van Nicolaas van Cats, vrouwe van te Schoonhoven, tr. (Sweder hoogstens 37 jaar oud) (2) voor 31 mrt 1277 met Sweder I van Zuylen van Abcoude, zn. van Gijsbert van Zuilen en Berta van Abcoude, geb. circa 1240, Heer van Abcoude en Wijk bij Duurstede, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) in 1287, (Sweder I tr.(2) met Petronella van Beusichem, dr. van Ridder Steven van Bosinchem en Ava van Zulen.).
van Zweder van Abcoude is bekend dat hij in of voor 1280 hertrouwd was met vrouwe Asekijn, weduwe van ridder Hugo Botter van der Leede, heer van Schoonhoven. Hugo Botter had Schoonhoven vermaakt als lijftocht aan zijn vrouw. Deze had het goed Schoonhoven met rechtsmacht, tiende en bede in 1279 verkocht aan Nikolaas van Kats.
Zodoende vermeld de Arkel-literatuur, dat ridder Hugo.
Botter ca. 1279 kinderloos overleed. De laatste vermelding van ridder Hugo Botter, heer van Haastrecht en Schoonhoven, is evenwel van 11-10-1267 (OHZ nr.1459). In 1272 (tussen 25 april en 1 mei) evenwel wordt broer Herbaren van der Leede al als heer van Haastrecht en van de Vlist aangeduid (OHZ nr.1593). Het lijkt dat ridder Hugo Botter dan overleden is tussen 1267 en 1272. Zweder van Abcoude zou derhalve ruim voor 1279, dus vóór 31-3-1277, hertrouwd kunnen zijn met vrouwe Asekijn van Schoonhoven.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
dochter     

tr.(2)
met

Asekin van Cats, dr. van Nicolaas vrijheer van Cats en Beatrijs van Burcht, geb. circa 1255, tr.(1) met Gijsbrecht II van Zuylen van Abcoude, zn. van Sweder I van Zuylen van Abcoude (Heer van Abcoude en Wijk bij Duurstede.) en Petronella van Beusichem, geb. in 1260, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) in 1300


Etienne III d' Auxonne

Etienne III Comte d' Auxonne, geb. circa 1165, grf. van Bourgondië en Auxonne, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op 16 mrt 1241.

tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 16 jaar oud) (1) (echtsch. na 1197) circa 1186
met

Beatrice de Thiers-Chalon, dr. van Guillaume II de Thiers Comte de Chalon, geb. circa 1170, erfdochter van Chalon 1202, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 7 apr 1227, begr. abdij La Ferté aan de Grosne.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix*1195  †1260  65
Johan*1190  †1267  77

tr.(2)
met

Agnes de Dreux, dr. van Robert II van Dreux (graaf van Dreux) en Yolande van Coucy, ovl. op 19 sep 1258.

tr. (hoogstens 47 jaar oud) (3) voor 1212


Beatrice de Thiers-Chalon

Beatrice de Thiers-Chalon, geb. circa 1170, erfdochter van Chalon 1202, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 7 apr 1227, begr. abdij La Ferté aan de Grosne.

tr. (resp. ongeveer 16 en ongeveer 21 jaar oud) (echtsch. na 1197) circa 1186
met

Etienne III Comte d' Auxonne, zn. van Stephanus II van Auxonne (grf. van Bourgondië en Auxonne) en Judith van Lotharingen, geb. circa 1165, grf. van Bourgondië en Auxonne, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op 16 mrt 1241, tr. (2) met Agnes de Dreux.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix*1195  †1260  65
Johan*1190  †1267  77


Agnes de Dreux

Agnes de Dreux, ovl. op 19 sep 1258.

tr.
met

Etienne III Comte d' Auxonne, zn. van Stephanus II van Auxonne (grf. van Bourgondië en Auxonne) en Judith van Lotharingen, geb. circa 1165, grf. van Bourgondië en Auxonne, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op 16 mrt 1241, tr. (1) met Beatrice de Thiers-Chalon, dr. van Guillaume II de Thiers Comte de Chalon


Margaretha van Gennep

Margaretha van Gennep, geb. in 1395, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) op 4 okt 1419.

tr. (1) voor dec 1371
met

Ridder Johan Heer van Lynden, zn. van Dirk III heer van Lynden (heer van Lienden) en Ermgard van Keppel, heer van Lienden, erfschenker, ovl. tussen 5 feb 1381 en jun 1381 , tr. (2) met Elisabeth van den Berghe, ovl. voor 1375.
Raad van Hertog Reinald van Gelre vermeld in 1361 en 1371 Heer van Half Lienden, Leede, Oudeweerd, Ommeren, Erfschenker van Gelderland, in den slag bij Tiel op de strijdweerd tusschen Reinald VIII en zijn broeder Eduard 25 Mei 1361 gevangen genomen als trouw aanhanger van Hertog Reinald en naar het Kasteel Rozendaal gevoerd, doch vrijgelaten door tusschenkomst van Willem van Gennep, Aartsbisschop en Keurvorst van Keulen. Hij was Raad van Hertog Reinald XII in 1371. Hij werd des anderen daags na St. Laurentius 1379 door Hertog Willem van Gulik en Gelre beleend met het Kasteel Ter Leede en het Erfschenkambt van Gelderland. Johan here van Lijnden verklaart 27 September 1365 Ydo bastaarddochter van Ot van Beynen en hare nakomelingen voor altoos vrij en ontheft haar van de keurmede, welke zij aan hem en aan zijn ouders verschuldigd was. Hij bezegelt 1 November 1368 met STEVEN VAN LIJNDEN de huwelijksvoorwaarden tusschen Hertog EDUARD en CATHARINA oudste dochter van Hertog ALBRECHT VAN BEIEREN. Hij bezegelt de oorkonde, waarbij Hertog EDUARD ingeval van kinderloos overlijden de terugbetallng der huwelijksgave zijner bruid CATHARINA waarborgt 1 November 1368. Hij belooft mede 25 Mei 1372 Graaf JAN VAN BLOIS schadeloos te zullen houden, wegens alle lofnisse die hij gheloeft heeft voer heren RUTGHER VAN LAECMONDE, Ridder, voer RUTGHER VAN RENWYC ende voer DYRYCKE DEN ROEDEN, knapen, in zake de nalatenschap van RUTGER VAN DEN LEWENBORCH. Hij verklaart 7 December 1375 met zijn gemalin MARGRIET VAN GENNEP, dat hun behuwdbroeder REINALD VAN BREDERODE, Heer van Gennep, hun het Huis Grunsfoort heeft overgedaan. Hij bezegelt 21 Febr. 1375 met STEVEN VAN LIJNDEN, Heer van Hijmen, een oorkonde ten behoeve van de St. Jans heeren in Arnhem.
Hij bezegelt 2 November 1376 met STEVEN VAN LIJNDEN en GOESSEN VAN LIJNDEN, Ridders, den zoenbrief van JAN VAN BLOIS en Hertogin MECHTELD ten behoeve van een aantal edelen en helpt 6 Januari 1377 den Landvrede oprichten tusschen JAN VAN BLOIS en MECHTELD en de Ridders van Overen Nederbetuwe. Hij bezegelt als Raad van Jan VAN BLOIS en MECHTELD dezer verdrag 21 Maart 1379 met WILLEM en MARIA, Hertog en Hertogin VAN GUILIK. Hij overleed vóór 11 Juni 1381. Hij huwde Ie in 1339 ELISABETH VAN DEN BERGH, Vrouwe van Millingen, dochter van FREDERIK VAN DEN BERGH, Heer van ‘s-Heerenberg, en ELISABETH VAN MILLINGEN.
Hij huwde 2e omstreeks 1365 MARGREET VAN GENNEP.
Zij liet zich na doode van haar zoon DIRK VAN LIJNDEN in 1408 beleenen met Lienden. Zij hertrouwde JOHAN VAN.
Looz, Heer van Heinsberg.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna     

relatie(2)
met

Johan II heer van Heinsberg gezegd van Loon, zn. van Godfried II van Heinsberg (graaf van Loon en Chiny, heer van Dalenbroek, Heinsberg etc.) en Philippina van Gulik, geb. in 1386, heer van Dalenberg, Dalenbroek en Gulik, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op 24 jun 1438, tr. (2) met Anna van Solms-Braunfels, (Anna tr. (2) met Gerhard I von Sayn.).

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     


Dirk II von Heinsberg und Blankenberg Graf von Loos und Chiny

Dirk II von Heinsberg und Blankenberg Graf von Loos und Chiny, heer van Heinsberg, ovl. op 17 jan 1361.

relatie
met

Kunigunde van der Mark, dr. van Eberhard I graaf van der Marck (graaf van der Mark 1277, voogd te Essen) en Irmgard van Limburg-Arlin (Berg), geb. in 1294, ovl. (hoogstens 63 jaar oud) voor 1357.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Godfried  †1342 Mechelen (Minderbroedersklooster) [België]  


Gotfried van Chiny

Gotfried van Chiny, graaf van Chiny, ovl. in 1356.

relatie
met

Filippa van Valkenburg, dr. van Jan I van Valkenburg (overste rentmeester Gelre) en Katharina van Voorneburg (burggravin van Zeeland), ovl. circa 1382, tr. (2) met Otto Herberensz van Heukelom heer van Acquoy, zn. van Herberen van Heukelom en Agnes van Mirlaer


Kunigunde van der Mark

Kunigunde van der Mark, geb. in 1294, ovl. (hoogstens 63 jaar oud) voor 1357.

relatie
met

Dirk II von Heinsberg und Blankenberg Graf von Loos und Chiny, zn. van Godfried I van Heinsberg en Blankenberg (heer van Heinsberg en Blankenberg) en Machteld van Loon en Chiny (erfdochter van Loon en Chiny, 1300 Frau v.Vogelsang und Zoller), heer van Heinsberg, ovl. op 17 jan 1361.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Godfried  †1342 Mechelen (Minderbroedersklooster) [België]  


Boudewijn I van Bentheim

Boudewijn I van Bentheim, geb. in 1202, graaf van Bentheim 1208, ovl. (hoogstens 46 jaar oud) voor 9 mei 1248, begr. te Klooster Wietmarschen [Duitsland].

tr.
met

Jutta van Limburg, dr. van Walram IV van Limburg-Arlon (graaf in de Ardennengouw) en Kunigunde van Monschau, ovl. tussen 23 apr 1246 en 9 mei 1248 , begr. te Klooster Wietmarschen [Duitsland].

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto  †1279   
Bertha   Markelo  


Catharina van Holland

Catharina van Holland, geb. circa 1280, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op 12 aug 1328.

tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) op 21 apr 1301
met

Zweder I van Montfoort, zn. van Hendrik I van Montfoort en NN van Bosinchem en Vianen, geb. circa 1280, burggraaf van Montfoort, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op 24 jul 1328.
Volgt zijn vader op als burggraaf van Montfoort 1299/1300; is met andere Utrechtse ministerialen (de Lichtenbergers) in strijd met bisschop Willem Berthout die door hen enkele maanden gevangen gehouden wordt in 1300; komt een Hollands leger te hulp dat de bisschop verslaat op de Hoge Woerd bij Utrecht 4-7-1301 (waarbij deze sneuvelt)‘; wordt vermeld als knape 26-4-1305; krijgt omdat hij gehuwd is met ‘jonkvrouw Katerine, dochter van graaf Florens’ een jaarlijkse rente van 100 pond Hollands van graaf Jan 11 van Avesnes, welke rente door diens zoon Willem III gevestigd wordt op 160 morgen land gelegen in de Cabauw onder Schoonhoven 18-9-1306; verkrijgt leengoederen van de Sint-Paulusabdij (te Utrecht) onder Linschoten 18-5-1317; geraakt tegen 1320 (om onbekende redenen) in een langdurig conflict met graaf Willem 111 waarin (onder Zweders broer Roelof de Rover) een.
Hollandse bezetting op Montfoort gelegd wordt; krijgt het verbod van de graaf dienaangaande wraak te nemen op zijn broer (die door de graaf bovendien gevrijwaard wordt van schade die hij, terwille van Holland, van Zweders kant zou lijden) 5-8-1321; verzet zich tegen de voltrekking van het huwelijk van zijn zoon Hendrik en Agnes van IJsselstein waarop de graaf, als borg voor de naleving van het huwelijksverdrag, zijn baljuw van Zuid-Holland machtigt de hand te slaan aan de goederen van Zweder 4-8-1322; kent nadat het huwelijk is doorgegaan zijn zoon geen inkomsten toe, waarop deze (geholpen door zijn schoonvader) zich meester maakt van de burcht Montfoort en zijn ouders gevangen neemt; moet zich onderwerpen aan de graaf die dan naar Montfoort komt, hem een grote boete oplegt en alleen de titel van burggraaf en een deel der inkomsten doet behouden, doch overigens het huis Montfoort en bijbehorende gerechten aan zijn zoon Hendrik toewijst 29-3-1323; heeft na de dood van zijn dochter Adelise ruzie met zijn schoonzoon Jan van Rozenburg over haar testament, waarop de graaf andermaal moet ingrijpen, ‘s-Gravenhage 4-4-1325; wordt door de graaf, zij het onder strikte voorwaarden en onder twee toezichthouders, hersteld als burggraaf 26-4-1327; stemt in met de aanleg van een dijk langs de Lek 24-7-1328; verleent Montfoort een tamelijk uitgebreid stadsrecht 28-5-1329; overl. vóór 2-1-1331 vermeld 1306-1329.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik  †1333   Bronnen:
1.Graven van Holland (B 021), Type: boek, Schrijver: D.E.H. Boer en E.H.P. Cordfunke, Uitgever: Walburg Pers, ISBN nummer: 90-6011-915-0, Plaats: Zutphen, Uitgegeven: 1995 (blz. 71)


Zweder I van Montfoort

Zweder I van Montfoort, geb. circa 1280, burggraaf van Montfoort, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op 24 jul 1328.

tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) op 21 apr 1301
met

Catharina van Holland, dr. van FLORIS V graaf van Holland (graaf van Holland), geb. circa 1280, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op 12 aug 1328.
Volgt zijn vader op als burggraaf van Montfoort 1299/1300; is met andere Utrechtse ministerialen (de Lichtenbergers) in strijd met bisschop Willem Berthout die door hen enkele maanden gevangen gehouden wordt in 1300; komt een Hollands leger te hulp dat de bisschop verslaat op de Hoge Woerd bij Utrecht 4-7-1301 (waarbij deze sneuvelt)‘; wordt vermeld als knape 26-4-1305; krijgt omdat hij gehuwd is met ‘jonkvrouw Katerine, dochter van graaf Florens’ een jaarlijkse rente van 100 pond Hollands van graaf Jan 11 van Avesnes, welke rente door diens zoon Willem III gevestigd wordt op 160 morgen land gelegen in de Cabauw onder Schoonhoven 18-9-1306; verkrijgt leengoederen van de Sint-Paulusabdij (te Utrecht) onder Linschoten 18-5-1317; geraakt tegen 1320 (om onbekende redenen) in een langdurig conflict met graaf Willem 111 waarin (onder Zweders broer Roelof de Rover) een.
Hollandse bezetting op Montfoort gelegd wordt; krijgt het verbod van de graaf dienaangaande wraak te nemen op zijn broer (die door de graaf bovendien gevrijwaard wordt van schade die hij, terwille van Holland, van Zweders kant zou lijden) 5-8-1321; verzet zich tegen de voltrekking van het huwelijk van zijn zoon Hendrik en Agnes van IJsselstein waarop de graaf, als borg voor de naleving van het huwelijksverdrag, zijn baljuw van Zuid-Holland machtigt de hand te slaan aan de goederen van Zweder 4-8-1322; kent nadat het huwelijk is doorgegaan zijn zoon geen inkomsten toe, waarop deze (geholpen door zijn schoonvader) zich meester maakt van de burcht Montfoort en zijn ouders gevangen neemt; moet zich onderwerpen aan de graaf die dan naar Montfoort komt, hem een grote boete oplegt en alleen de titel van burggraaf en een deel der inkomsten doet behouden, doch overigens het huis Montfoort en bijbehorende gerechten aan zijn zoon Hendrik toewijst 29-3-1323; heeft na de dood van zijn dochter Adelise ruzie met zijn schoonzoon Jan van Rozenburg over haar testament, waarop de graaf andermaal moet ingrijpen, ‘s-Gravenhage 4-4-1325; wordt door de graaf, zij het onder strikte voorwaarden en onder twee toezichthouders, hersteld als burggraaf 26-4-1327; stemt in met de aanleg van een dijk langs de Lek 24-7-1328; verleent Montfoort een tamelijk uitgebreid stadsrecht 28-5-1329; overl. vóór 2-1-1331 vermeld 1306-1329.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik  †1333   


Mathilde van Béthune

Mathilde van Béthune, ovl. in 1264.

tr. circa 1239
met

Arnulf V van Diest, zn. van Arnold IV van Diest en Oda van Diest ?.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold*1240  †1297  57


Willem van Vlaanderen

Willem van Vlaanderen, heer van Dendermonde en Crevecoeur, ovl. voor 1314.

relatie
met

Alix Vicomtesse de Clermont Chateaudun Dame de Mondoubleau, Erbin von Chateaudun.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan  †1360   
Guy  †1345   


Arnoud I van Noordeloos van Arkel

Arnoud I van Noordeloos van Arkel, geb. te Arkel circa 1260, heer van Noordeloos.

 

tr. vermoedelijk
met

Aleyt van Ochten.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Roelof*1286 Noordeloos †1358  72


Herbaren van Arkel Heer van de Grote Waard

Herbaren van Arkel Heer van de Grote Waard, gezegd Slingeland van Arkel, ovl. na 1321.

tr.(1)
met

Elisabeth , ovl. na 1317.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heilwig  †1337   

relatie(2)
met

Odilia van Cuijck, dr. van Otto van Cuijck en Johanna van Heverle.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth