Genealogische website van Cees Hagenbeek
Gerard Johan van Berch Eyck
Gerard Johan van Berch Eyck, geb. Rinsseveen, vaandrager.

tr. Bergen op Zoom op 29 jul 1699
met

Maria Catharina de Sweseringhe, dr. van Antoni de Sweserengh (kapitein) en Cornelia de Cupere.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Pieter Boonzaier
Pieter Boonzaier, geb. Arnhem op 8 jan 1777, ovl. Zutphen op 22 okt 1842.

tr. op 17 aug 1801
met

Hendrika van der Wall.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1818 Arnhem    


Hendrika van der Wall
Hendrika van der Wall.

tr. op 17 aug 1801
met

Pieter Boonzaier, geb. Arnhem op 8 jan 1777, ovl. Zutphen op 22 okt 1842.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1818 Arnhem    


Aleid van Berch Eyck
Aleid van Berch Eyck.Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905


Elisabeth Lijster
Elisabeth Lijster1, ovl. voor nov 1605,
, Vermoedelijk is haar vader Huijbert Lijster. Hij heeft een graf in de Cunerakerk te Rhenen onder nummer: 55nummer 74
Graf nummer 21 (=Bloys nummer 74)
Aantal stenen: 6.
Opschrift: Willem Lijster.
Met diens (onbeschreven) wapen.
In 1648 is Willem Lijster eigenaar. Ten tijde van de tweede lijst is hij reeds overleden, want dan wordt dit graf aangeboden aan diens weduwe. Deze laatste wordt blijkbaar opgevolgd door de weduwe van de deurwaarder Evert Lijster. Deze weduwe wordt opgevolgd door de schepen Gerrit Lijster. Als zodanig komt deze laatste nog voor op de lijst van 1787.
Graf nummer 35
Een halve groefstede.
Pas op de zevende lijst wordt er een andere eigenaar dan de kerk genoemd: schepen Gerrit Lijster, als hebbende nummer 36 daarvoor aan de kerk over­gege­ven. In 1787 is hij reeds overleden en zijn z'n kinderen eigenaar.
Graf nummer 36
Van 1648 af zijn de weduwe of erfgenamen van Jerephaes Lijster eigenaar. Op de lijst van 1787 is het graf reeds vervallen aan de kerk. (Door overgave van schepen Gerrit Lijster; zie graf nummer 35.)
Graf nummer 67
Aantal stenen: 6.
Opschrift: Mattheus Lijster.
Met diens (onbeschreven) wapen
Van 1648 af is de slootmeester Jerephaes Lijster eigenaar. Op de derde lijst is dat de weduwe van Willem Lijster. Op de zesde lijst wordt Hendrik Meessen als eigenaar genoemd. Door de schriftelijke overgave van Hendrik Meessen wordt Woutertje van Prattenburg, weduwe van Cornelis van Manen, eigenaar.
Rhenen, Not. A. van Wijck
17-11-1605
Johan Vonck, als man en voocht van Claesken Lijsters als mede-erfgenaam van zal. Janne Lijsters, mitsgaders als speciaal procuratie hebbend van Johan van Wijck, Jan Vonck en Hillebrant Vonck Dircxz, gebroeders, en Hillebrant Vonck Roeloffsz, als erfgenamen van haar za. moeije Marie Vonck, weduwe van wijlen Dirck Lijster, en voorn. Johan Vonck Dircxz, hem sterk makende voor Jan Berntsz als man en voocht van (open), ook mede-erfgenaam van voorss. Marie Vonck, mitsgaders Guert Lijster als genomineerde momber van de kinderen van Gerrit Keijsers geprocreert bij Claesken Lijsters voornt. voor welcke kinderen de voorss. Johan Vonck, burgemeester, hem sterk makende en hij met Dirck Kreijvangers als mombers van de onmondige kinderen van za. Elisabeth Lijsters geprocreert bij Johan de Keijser, en Jan Berch als vader en voocht van zijn kind geprocreert bij zijn za. huijsfrouw Elisabeth Lijsters, hebben getransporteert.

relatie (1)
met

Johan van Bercheijck2,1, zn. van Bartholomeus van Berch Eyck en Aleid Momme, procureur te Rhenen, ovl. voor 1648, begr. Rhenen (Cunerakerk) de hierna volgende tekst is overgenomen uit "Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Provincie Utrecht", beschreven door P.C. Bloys van Treslon Prins, uitgave A. Oosthoek, anno 1919 te Utrecht.
Deze lijst geeft een beeld van de in 1919 nog aanwezige zerken in de Cunerakerk, waarbij Bloys aantekent dat onder de vaste banken ook nog verscheidene zerken moeten liggen. Dit zal inderdaad het geval zijn geweest, daar thans in de Cunerakerk enige zerken te zien zijn die niet bij Bloys voorkomen. De nummering van de grafstenen is van Bloys afkomstig en correspondeert niet met de door de Cunerakerk gehanteerde nummering der graven.
Grafnummering van de Kerk is 42.
Dese groefstede hoort toe de erfgenamen van Za. Johan Bercheyck anno 1648.
Graf nummer 68
Opschrift: CVO.
Van 1648 af is de advocaat Bergeyck eigenaar. Op de derde lijst is dat diens weduwe. Van de vijfde lijst af is Cornelis van Overmeer eigenaar. Op de zesde lijst is het de huisvrouw van Jan Sterk. Doch op de zevende lijst is Cornelis van Overmeer weer eigenaar "in plaats van Jan Sterk". In 1787 is het graf reeds vervallen aan de kerk, tr. (1) met Elisabeth van Dompselaer1. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Uit deze relatie 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bartholomeus Rhenen †1659 Rhenen  

tr. (2)
met

Johan de Keyser.

Bronnen:
1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Gerard van Berch Eyck
Gerard van Berch Eyck1,, vanaf 1883 Jrg. 1967, pag 200, kolom 359, burgemeester van Rhenen, ovl. voor 1695.

relatie
met

Vrouwe Catharina Elisabeth de Cupere van Bergambacht1,, vanaf 1883 Jrg. 1967, pag 200, kolom 359, dr. van Christiaen de Cupere (domkanunnik) en Maria Magnus.

Uit deze relatie 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thomas     
Gerard Rinsseveen    
Lumea     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905


Catharina Elisabeth de Cupere van Bergambacht
Vrouwe Catharina Elisabeth de Cupere van Bergambacht1,, vanaf 1883 Jrg. 1967, pag 200, kolom 359.

relatie
met

Gerard van Berch Eyck1,, vanaf 1883 Jrg. 1967, pag 200, kolom 359, zn. van Johan van Bercheijck (procureur te Rhenen) en Elisabeth van Dompselaer, burgemeester van Rhenen, ovl. voor 1695.

Uit deze relatie 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thomas     
Gerard Rinsseveen    
Lumea     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Thomas van Berch Eyck
Thomas van Berch Eyck, raad van Rhenen,
, Rhenen, Not. A. van Wijck
03-07-1677
Gerard van Hattem, wonende aan de Ingensen dijk Neder-Betuwe, machtigt Thomas van Bercheijck, procureur te Rhenen, in omnibus ad lites.
RA Gelderland civiele processen NB 126
dossier 21, 00-00-1677
Aanspraak van Thomas Bercheyck als volm. van Sr Gillis Ardinois, coopman tot Amsterdam, tegen Garhard van Hattum onder Ingen. Aenlegger had aan verweerder voor eenige duysenden an Coopmanschappen gelevert, waarvan nog schuldig 373 g 14 st. Hij heeft besating gedaan op 15 Nov. 1676. Verwr deed ontsating. Bijlage A. 1 of 7 Mei 1677. Lijst van geleverde goederen, o.a. Brasilisch hout, gemalen Kieppel, gemalen potloot, een baal roothout, geel oker, spaens groen, witte wijnsteen, manden lijm.

relatie
met

Cunera van Lennep, dr. van Jurriaen van Lennep (heer van Biljoen) en Catharina Elisabeth de Cupere, geb. na 1657.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Lumea Elisabeth van Berch Eyck
Lumea Elisabeth van Berch Eyck.Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Bartholomeus van Berch Eyck
Bartholomeus van Berch Eyck, geb. in 1535, ovl. in 1603.

tr.
met

Aleid Momme1, dr. van Johan Momme en Aleid van Barmentlo, geb. in 1534, ovl. in apr 1601.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth     
Johan  †1648 Rhenen (Cunerakerk)  
Aleid  †1636   Bronnen:
1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905


Aleid Momme
Aleid Momme1, geb. in 1534, ovl. in apr 1601.

 

tr.
met

Bartholomeus van Berch Eyck, zn. van Bartholomeus van Eyck van Bruxelles en Elisabeth van Lömel van Laer, geb. in 1535, ovl. in 1603.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth     
Johan  †1648 Rhenen (Cunerakerk)  
Aleid  †1636   Bronnen:
1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905


Elisabeth van Berch Eyck
Elisabeth van Berch Eyck (van Eyck de Brusselle gnt van Bergeyk),
, Jan de Roever Anthonsiz, weduwenaar van Ybruijtje van Hasslet, is gehuwd te Rhenen 19 febr. 1603.

tr. Rhenen op 19 feb 16032
met

Johan Anthonisz de Roever (de Reuver)2, tr. (1) voor 1600 met Maria van Hasselt. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905
2.De Navorscher (NAV 002), De Navorscher 1866, pag. 318, CD-rom pag. 320


Aleid van Berch Eyck
Aleid van Berch Eyck, ovl. op 13 dec 1636.

relatie
met

Hendrik Bomer, ovl. op 13 dec 1636.

Bronnen:
1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905


Hendrik Bomer
Hendrik Bomer, ovl. op 13 dec 1636.

relatie
met

Aleid van Berch Eyck, dr. van Bartholomeus van Berch Eyck en Aleid Momme, ovl. op 13 dec 1636


Johan Anthonisz de Roever
Johan Anthonisz de Roever (de Reuver)1.

tr. (1) voor 1600
met

Maria van Hasselt.

tr. (2) Rhenen op 19 feb 16031
met

Elisabeth van Berch Eyck (van Eyck de Brusselle gnt van Bergeyk), dr. van Bartholomeus van Berch Eyck en Aleid Momme,
, Jan de Roever Anthonsiz, weduwenaar van Ybruijtje van Hasslet, is gehuwd te Rhenen 19 febr. 1603.

Bronnen:
1.De Navorscher (NAV 002), De Navorscher 1866, pag. 318, CD-rom pag. 320

Johan Momme
 
Johan Momme, ovl. Steenwijk op 18 okt 1580.

tr.
met

Aleid van Barmentlo, dr. van Johan van Barmentlo en NN van Bronckhorst, geb. in 1533, ovl. op 15 apr 1601.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleid*1534  †1601  67


Aleid van Barmentlo
Aleid van Barmentlo, geb. in 1533, ovl. op 15 apr 1601.

tr.
met

Johan Momme, zn. van Frederik Mom van Kell en N. Hoornkes, ovl. Steenwijk op 18 okt 1580.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleid*1534  †1601  67


Bartholomeus van Eyck van Bruxelles
Bartholomeus van Eyck van Bruxelles.

relatie
met

Elisabeth van Lömel van Laer, dr. van Jan van Lömel van Laer en NN. van Gestel.

Uit deze relatie 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bartholomeus*1535  †1603  68
Helena     
Laurens     
Johan     


Elisabeth van Lömel van Laer
Elisabeth van Lömel van Laer.

relatie
met

Bartholomeus van Eyck van Bruxelles, zn. van Jan Hubert van Eyck van Bruxelles en Helena Johannisdr Backs.

Uit deze relatie 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bartholomeus*1535  †1603  68
Helena     
Laurens     
Johan     


Jan van Lömel van Laer
Jan van Lömel van Laer.

tr.
met

NN. van Gestel.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth