Genealogische website van Cees Hagenbeek
Herman van Keppel
Herman van Keppel, ovl. voor 1433,
, ambtman van Twente, ridder Herman van Keppel, afkomstig uit het Westfaalse. Hij zegelde als ambtman van Twente met de 5 Ruiten. In 1420 werd hij benoemd tot ambtman van Diepenheim, en bij die benoeming zegelde hij opnieuw met de 5 Ruiten van het Westfaalse geslacht van Keppel. Hij hoort tot het Nijenborgse geslacht van Keppel.

tr. (1)
met

Johanna van Hackfort.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Friedrich     

tr. (2) tussen 1426 en 1432
met

Gotstouwe Momme van Kell, dr. van Johan Garitszn Momme van Kell en Ulanda van Renesse ?,
, zij was een zuster van Gerrit Momme van Kell, en zij leefde nog in 1467. Tussen 1462 en 1467 komt zij nog een aantal malen voor. In de Renunciatieboeken van Deventer in de periode 1430-1458 staat een aantal vermeldingen van een Herman van Keppel, maar daarbij is het wel een kwestie van opletten, want bij nadere bestudering daarvan blijkt het te gaan om twee verschillende personen: enerzijds is er Herman van Keppel met zijn vrouw Lutgert (die al voor 1410 gehuwd waren) en anderzijds ridder Herman van Keppel getrouwd met Gostouwe. Gotstouwe blijkt in 1433 weduwe te zijn van ridder Herman van Keppel, en dan wordt zij in 1447 genoemd met haar dochter Katharina van Keppel. Nauwkeurig onderzoek van deze stukken en van de Stadsrekeningen van Deventer brengt aan het licht, dat ridder Herman van Keppel de ambtman is geweest van Twente, en later van Salland en Diepenheim. Hij blijkt dan ook wel eens te wonen op Boxbergen. Onderzoek van enkele stukken leert ons, dat het gaat om een ridder van Keppel, die zegelt met de 5 Ruiten, en die dus hoort tot het Nijenborgse geslacht van Keppel. Zijn vrouw en weduwe Gotstouwe blijkt eerder gehuwd te zijn geweest met Henric van Dodincweerde, wiens weduwe zij al was in 1426. En uit een tweetal andere stukken wordt duidelijk dat zij Gotstouwe Momme van Kell was, zuster van Gerd Momme van Kell. Herman van Keppel had het goed Boxbergen gekocht van Sweder Hadeking, en heeft daar waarschijnlijk gewoond met zijn tweede vrouw Gotstouwe. Uit dat huwelijk is voortgekomen een dochter Katharina, vermoedelijk geboren rond 1430. Als zij door haar ouders het goed Boxbergen ontving, en vervolgens op latere leeftijd (45 jaar) getrouwd is met Johan van Buchorst en met hem een dochter Alijt kreeg (en vermoedelijk stierf zij kort na de geboorte van die dochter), dan is het heel logisch, dat Johan van Buchorst nadien 'tot Boxbergen' genoemd werd, tr. (2) met Henric van Dodincweerde, ovl. in 1426. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Katharina*1430     


Johanna van Hackfort
Johanna van Hackfort.

tr.
met

Herman van Keppel, zn. van Gerhard van Keppel en Locke , ovl. voor 1433,
, ambtman van Twente, ridder Herman van Keppel, afkomstig uit het Westfaalse. Hij zegelde als ambtman van Twente met de 5 Ruiten. In 1420 werd hij benoemd tot ambtman van Diepenheim, en bij die benoeming zegelde hij opnieuw met de 5 Ruiten van het Westfaalse geslacht van Keppel. Hij hoort tot het Nijenborgse geslacht van Keppel, tr. (2) met Gotstouwe Momme van Kell. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Friedrich     


Friedrich van Keppel
Friedrich van Keppel.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hermann     


Hermann van Keppel
Hermann van Keppel.

tr.
met

Anna von Korff gen. Schmising


Anna von Korff gen. Schmising
Anna von Korff gen. Schmising.

tr.
met

Hermann van Keppel, zn. van Friedrich van Keppel


Neyse von Wickede
Neyse von Wickede, geb. circa 1340, ovl. na 1377.

tr.
met

Diederich von Oer, geb. circa 1340, ovl. circa 1410,
, er stammte aus dem Adelsgeschlecht von Oer und war Sohn von Heinrich von Oer. Heidenreich war 1365 Knappe. Im Jahr 1372 wird er als Marschall/Drost von Arnsberg erwähnt. Vorangegangen war, dass er dem Kölner Erzbischof 2000 Goldgulden auf die Schlösser und das Land Arnsberg vorgestreckt hat. Diese Summe wurde von der Stadt Soest zurückgezahlt. Erzbischof Friedrich versprach 1372, dass von nun ab, das Amt des Marschalls der Grafschaft Arnsberg und das des Herzogtums Westfalen stets miteinander verbunden sein sollte. Die Grafschaft Arnsberg sollte solange nicht wieder verpfändet werden, bis der Erzbischof die 2000 Gulden an die Stadt Soest zurückgezahlt hätte. Ein Jahr später wird er als Amtmann von Recklinghausen genannt. Seit 1378 nach dem Abgang von Gotthard von Wevelinghofen war er dann auch offiziell Marschall von Westfalen. Dem zuvor gegangen war, dass der Erzbischof das Amt für 6000 Gulden an Heidenreich versetzt hatte. Bei den Kämpfen des Erzbischofs von Köln mit den Grafen von der Mark hat Heidenreich die Kölner offenbar stark unterstützt, den ihm wurden 10.500 Goldgulden als Ersatz für die aufgewendeten Kriegskosten versprochen. Im Jahr 1389 erwarb Heidenreich von Oer vom Kölner Domkapitel den Oberhof Oer zu Eigen. Seit 1409 war er auch Schulte zu Korne. Er baute die Horneburg zum Wohnsitz aus. Verheiratet war Heidenreich mit Neyse von Wickede. Aus der Ehe gingen die Söhne Heidenreich (der Jüngere) und Heinrich hervor, tr. (2) met Catharine von Korff gen. Schmising. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heidenrich,*1360  †1432  72


Sterre Ruth van der Wolf
Sterre Ruth van der Wolf, geb. Beverwijk op 16 dec 2004.


Kick Willem van der Wolf
Kick Willem van der Wolf, geb. Beverwijk op 30 okt 2006.


Bo van der Wolf
Bo van der Wolf, geb. Hillegom op 10 mei 1999.


Yvette van Gelder
Yvette van Gelder.

tr. in 2008
met

Dennis Hagenbeek, zn. van Anton Everhardus Hagenbeek en Atje van Beem, geb. IJmuiden op 6 sep 1973.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Levi*2008 Haarlem    


Levi Hagenbeek
 
Levi Hagenbeek, geb. Haarlem op 18 nov 2008.

 


L. Haverkamp
L. Haverkamp.

tr.
met

Nicolaas Pieter Scharloo, zn. van André (Andries) Scharloo (onderwijzer) en Stoffeliena Baay, geb. op 21 jul 1945, ovl. Krimpen a/d IJssel op 4 okt 2009,
, hebben 8 kinderen


Eva Kaater
Eva Kaater, geb. Randwijk circa 1802.

tr. Arnhem op 19 dec 1832
met

Dirk Slot, zn. van Engbert Slot (wachtmeester) en Cornelia Schouten, geb. Haarlem circa 1800, schoenmakersknect.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theodorus*1827 Arnhem †1901 Arnhem 74


Engbert Slot
Engbert Slot, wachtmeester.

tr.
met

Cornelia Schouten.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1800 Haarlem    


Cornelia Schouten
Cornelia Schouten.

tr.
met

Engbert Slot, wachtmeester.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1800 Haarlem    


Jan van Goor
Jan van Goor, geb. Ruinerwolde circa 1797.

tr. op 12 mei 1826
met

Berendina Koestapel, dr. van Wouter Hendriksen Koestapel (organist, honingzemer) en Grietje Heimens Buitenhuis, geb. Barneveld circa 1800


Godfried van Rhenen
Godfried van Rhenen, bisschop van Utrecht 1156-1178, ovl. Utrecht op 27 mei 1178,
, hij kreeg in 1159 te maken met een opstand van burgers en zijn eigen ministerialen als uitvloeisel van de strijd tussen de pausgezinde Welfen en de keizergezinde Hohenstaufen, waarbij Godfried een aanhanger van de laatstgenoemde partij was. De opstand werd in 1160 in het voordeel van de bisschop beslecht. Hij hield zich vervolgens bezig met het versterken van zijn machtspositie in het Oversticht en in Friesland. Dat leidde in 1165 weer tot een conflict met graaf Floris III van Holland, waarin de keizer als bemiddelaar optrad. Bisschop Godfried bouwde de vestingen Vollenhove en Montfoort. Deze bisschop, benoemd op voorspraak van keizer Frederik I was uit ander hout gesneden dan zijn voorganger. Hij bouwde rondom zijn gebied een ring van forten. Het kasteel Horst tegen de Geldersen, Montfoort tegen Holland, Woerden tegen zijn eigen stad Utrecht en Vollenhove tegen de Friezen.
Omstreeks 1165 bouwde hij zijn burcht te Vollenhove, een zogenaamde motteburcht, die tot aan het einde van de vijftiende eeuw dienst bleef doen als verblijfplaats van de bisschoppen.
Tijdens de stormramp van 1170, waarbij de Zuiderzee werd gevormd, verbleef bisschop Godfried van Rhenen in het slot waaraan hij weinig plezier beleefd had. Na de ramp keek hij door de hoge ramen uit over een eindeloze watervlakte die tot dicht bij de burcht opgerukt was. Hij moet zich deze gebeurtenis zo hebben aangetrokken dat hij,van zielsverdriet in een uitterende ziekte verviel welke hem na weinige jaren ten grave sleepte".
,In de herfst van het jaar 1170 stak er een zoo felle storm uit het noordwesten op dat de zeegaten tot over de hoge duinen aan de Noordzee gedreven werden". Enorme watermassa's spoelden een deel van het Graafschap Staveren weg. Niet alleen ten noorden van het eiland Urk maar ook ten zuiden daarvan ging veel land verloren. Westelijk van Vollenhove werd eveneens een ware verwoesting aangericht: het hele gebied tussen de nog niet voltooide bisschoppelijke burcht tot ver voorbij het voormalige eiland Schokland sloeg weg waarbij een derde van de landstreek verloren ging. Dorpen en gehuchten verdwenen in de golven, veel mensen kwamen om. Het zoetwaterbekken Almere was op slag een binnenzee geworden: uit het noodlot werd iets goeds geboren.


Heijmen Janszen
Heijmen Janszen.

tr.
met

Grietje van Maanen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1760 Voorthuizen †1828 Barneveld 68


Gerlach van Rhenen
Gerlach van Rhenen,
, Overleed kinderloos.


Grietje van Maanen
Grietje van Maanen.

tr.
met

Heijmen Janszen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1760 Voorthuizen †1828 Barneveld 68