Genealogische website van Cees Hagenbeek
Jannetgen Jansdr
Jannetgen Jansdr.

tr.
met

Jacob Pietersz, schoenmaker te Rotterdam, ovl. voor 27 jul 1580, tr. (1) met Maritgen Jacobsdr. Uit dit huwelijk geen kinderen


Claes Gerritsz Hoflant
Claes Gerritsz Hoflant.


N.N. Gerritsdr Hoflant
N.N. Gerritsdr Hoflant.


Meynsgen Gerritsdr Hoflant
Meynsgen Gerritsdr Hoflant.


Leendert Gerritsz Hoflant
Leendert Gerritsz Hoflant.


Maertgen Gerritsdr Hoflant
Maertgen Gerritsdr Hoflant.


Aert Claesz Hoflant
Aert Claesz Hoflant, geb. voor 1479, heemraadsbode van Schieland in 1507, ovl. na 7 apr 1568.

tr.
met

Meynsgen Claesdr Smit, dr. van Claes Gerritsz Smit en Maritgen .

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes  †1528   
Gerrit*1496  †1560  64


Meynsgen Claesdr Smit
Meynsgen Claesdr Smit.

tr.
met

Aert Claesz Hoflant, zn. van Claes Hoflant (bode van de dijkgraaf van Schieland1463), geb. voor 1479, heemraadsbode van Schieland in 1507, ovl. na 7 apr 1568.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes  †1528   
Gerrit*1496  †1560  64


Claes Aertsz Hoflant
Claes Aertsz Hoflant, bode van de baljuw van Rijnland van 1520 tot 1522, ovl. voor 27 aug 1528.

2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aert     
Meynsgen     


Claes Hoflant
Claes Hoflant, bode van de dijkgraaf van Schieland1463,
, in het register van de vonnissen en consenten van de hoogheemraden
van Schieland van 1461-1490 staat de beëdiging van Claes Hoflant als bode van de dijkgraaf ten tijde van 'Sinte Pieters Scouwe 1463'. Ook tijdens de daaropvolgende 'Sinte Odulphus Scouwe' van dat zelfde jaar wordt hij als bode genoemd in verband met een bekeuring. Opmerkelijk is dat Claes Hoflant zonder patroniem vermeld wordt. Of deze Claes Hoflant de vader is van Aert Claesz. Hoflant, met wie de stamreeks van deze
familie met zekerheid aanvangt, is niet bewezen. Gelet op het feit dat, te beginnen met Aert Claesz. Hoflant, nog ononderbroken zeven generaties Hoflant overheidsfunctionarissen opleveren, ligt die filiatie, Claes Hoflant, bode van de dijkgraaf van Schieland - Aert Claesz. Hoflant, heemraadsbode van Schieland en schout van Zegwaart, wel voor de hand. Indien dit zo is, dan heeft deze Schielandse familie Hofland meer dan twee eeuwen
lang baljuws, schouten en bodes alsvolgt voortgebracht.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aert*1479  †1568  89


Claes Gerritsz Smit
Claes Gerritsz Smit.

tr.
met

Maritgen


Maritgen
Maritgen .

tr.
met

Claes Gerritsz Smit


Aert Claesz Hoflant
Aert Claesz Hoflant, schout van Hillegersberg, Rotteban en Schiebroek van 1549 tot 1563, waarnemend dijkgraaf van Schieland in 1551.


Meynsgen Claesdr Hoflant
Meynsgen Claesdr Hoflant,
, wonend in Bergschenhoek, vermeld 30-7-1548 als zuster van Aert. Zij is vermoedelijk identiek aan de Meyns Hoflant, die, wonend 'ten Hoeck', op 5-7-1593 te Hillegersberg is begraven." Claes Pietersz. Hoflant, die, eveneens wonend 'ten Hoeck', op 15-10-1614 te Hillegersberg is begraven, is waarschijnlijk dezelfde als de Claes Pietersz., die op 17-12-1578 optreedt als voogd van zijn moeder Meynsgen Claesdr. Ook deze Meynsgen zou dan haar familienaam
aan haar zoon hebben doorgegeven. Claes Pietersz. Hoflant zal in 1585 en 1587 herbergier te Bergschenhoek geweest zijn. Hij had onder meer een zoon Aert Claesz. Hoflant, die het huis genaamd 'Wapen van Roomen' te Bergschenhoek bezat. Deze Aert Claesz. Hoflant is, gelet op zijn fraaie handtekening, waarschijnlijk identiek aan een procureur ten plattelande in Schieland van die naam. Zeker is wel dat hij in 1607 en 1610 als getuige notariële akten mede ondertekent.
Hij is dan poorter van Rotterdam. Uit Claes Pietersz. Hoflant ontstaat een nieuwe familie Hoflant rond Hillegersberg en Berkel.


Eildert Harms Mugge
Eildert Harms (Aldert) Mugge.

tr.
met

Jannetje Jans.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1777 Nieuwe Pekela †1823 Nieuwe Pekela 45


Jannetje Jans
Jannetje Jans.

tr.
met

Eildert Harms (Aldert) Mugge.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1777 Nieuwe Pekela †1823 Nieuwe Pekela 45


Klaas Harms Ommers Tunteler
Klaas Harms Ommers Tunteler, geb. Oude Pekela op 17 jan 1800, ged. Oude Pekela op 19 jan 1800, ovl. voor 16 jan 1828.

tr. Nieuwe Pekela op 23 okt 1823, Bij de huwelijkse bijlage bevindt zich een verklaring van vier getuigen die verklaren 'te hebben gekend Pieter Sytzes Noorman, in leven stuurman en eheman van de requisante en Geert Geerts Bosker, in leven schipper en vader van de requirante, beiden te Nieuwe Pekela, in de buurt van de gemelde getuigen en te weten dat deselven met het schip van wijlen Geert Geerts Bosker voornoemd in den jaere 1821 op zee te zijn verongelukt' Zij hebben deze verklaring gedaan om te strekken tot akte van overlijden
met

Jantje Geerts Bosker, dr. van Geert Geerts Bosker (schipper) en Grietje Elderts Mugge, geb. Oude Pekela op 2 feb 1796 getuigen Geert Geerts Bosker en Grietje Elders, echtelieden (grootouders), ged. Oude Pekela op 7 feb 1796, tr. (1) met Pieter Sytzes Noorman. Uit dit huwelijk 2 dochters


Harm Harms Tunteler
Harm Harms Tunteler.

tr.
met

Marchien Klaassens Ommers.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas*1800 Oude Pekela †1828  27


Marchien Klaassens Ommers
Marchien Klaassens Ommers.

tr.
met

Harm Harms Tunteler.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas*1800 Oude Pekela †1828  27


Geert Berends Bosker
Geert Berends Bosker (Bussert), ged. Meeden op 16 nov 1732, kruidenier, ovl. tussen 23 jun 1776 en 27 jun 1778 .

tr. (1) Nieuwe Pekela op 29 apr 1759
met

Trijntje Jans, ovl. voor 7 mei 1765.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geert*1767 Oude Pekela †1821 Nieuwe Pekela 53

tr. (2) Nieuwe Pekela op 20 mei 1765 huwelijkscontract 20-5-1765
met

Geertruij Geerts, ged. Oude Pekela op 5 feb 1741, ovl. tussen 23 jun 1776 en 27 jun 1778