GensDataPro persoonskaarten 13020-13039
Jannetgen Jansdr

Jannetgen Jansdr.

tr.
met

Jacob Pietersz, schoenmaker te Rotterdam, ovl. voor 27 jul 1580, tr. (1) met Maritgen Jacobsdr, (Maritgen tr. (1) met Gerrit Aertsz Hoflant.)


Claes Gerritsz Hoflant

Claes Gerritsz Hoflant.


N.N. Gerritsdr Hoflant

N.N. Gerritsdr Hoflant.


Meynsgen Gerritsdr Hoflant

Meynsgen Gerritsdr Hoflant.


Leendert Gerritsz Hoflant

Leendert Gerritsz Hoflant.


Maertgen Gerritsdr Hoflant

Maertgen Gerritsdr Hoflant.


Aert Claesz Hoflant

Aert Claesz Hoflant, geb. voor 1479, heemraadsbode van Schieland in 1507, ovl. (minstens 89 jaar oud) na 7 apr 1568.

tr.
met

Meynsgen Claesdr Smit, dr. van Claes Gerritsz Smit en Maritgen .

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes  †1528   
Gerrit*1496  †1560  64


Meynsgen Claesdr Smit

Meynsgen Claesdr Smit.

tr.
met

Aert Claesz Hoflant, zn. van Claes Hoflant (bode van de dijkgraaf van Schieland1463), geb. voor 1479, heemraadsbode van Schieland in 1507, ovl. (minstens 89 jaar oud) na 7 apr 1568.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes  †1528   
Gerrit*1496  †1560  64


Claes Aertsz Hoflant

Claes Aertsz Hoflant, bode van de baljuw van Rijnland van 1520 tot 1522, ovl. voor 27 aug 1528.

Kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aert     
Meynsgen     


Claes Hoflant

Claes Hoflant, bode van de dijkgraaf van Schieland1463.

in het register van de vonnissen en consenten van de hoogheemraden.
van Schieland van 1461-1490 staat de beëdiging van Claes Hoflant als bode van de dijkgraaf ten tijde van 'Sinte Pieters Scouwe 1463'. Ook tijdens de daaropvolgende 'Sinte Odulphus Scouwe' van dat zelfde jaar wordt hij als bode genoemd in verband met een bekeuring. Opmerkelijk is dat Claes Hoflant zonder patroniem vermeld wordt. Of deze Claes Hoflant de vader is van Aert Claesz. Hoflant, met wie de stamreeks van deze.
familie met zekerheid aanvangt, is niet bewezen. Gelet op het feit dat, te beginnen met Aert Claesz. Hoflant, nog ononderbroken zeven generaties Hoflant overheidsfunctionarissen opleveren, ligt die filiatie, Claes Hoflant, bode van de dijkgraaf van Schieland - Aert Claesz. Hoflant, heemraadsbode van Schieland en schout van Zegwaart, wel voor de hand. Indien dit zo is, dan heeft deze Schielandse familie Hofland meer dan twee eeuwen.
lang baljuws, schouten en bodes alsvolgt voortgebracht.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aert*1479  †1568  89


Claes Gerritsz Smit

Claes Gerritsz Smit.

tr.
met

Maritgen


Maritgen

Maritgen .

tr.
met

Claes Gerritsz Smit


Aert Claesz Hoflant

Aert Claesz Hoflant, schout van Hillegersberg, Rotteban en Schiebroek van 1549 tot 1563, waarnemend dijkgraaf van Schieland in 1551.


Meynsgen Claesdr Hoflant

Meynsgen Claesdr Hoflant.
wonend in Bergschenhoek, vermeld 30-7-1548 als zuster van Aert. Zij is vermoedelijk identiek aan de Meyns Hoflant, die, wonend 'ten Hoeck', op 5-7-1593 te Hillegersberg is begraven." Claes Pietersz. Hoflant, die, eveneens wonend 'ten Hoeck', op 15-10-1614 te Hillegersberg is begraven, is waarschijnlijk dezelfde als de Claes Pietersz., die op 17-12-1578 optreedt als voogd van zijn moeder Meynsgen Claesdr. Ook deze Meynsgen zou dan haar familienaam.
aan haar zoon hebben doorgegeven. Claes Pietersz. Hoflant zal in 1585 en 1587 herbergier te Bergschenhoek geweest zijn. Hij had onder meer een zoon Aert Claesz. Hoflant, die het huis genaamd 'Wapen van Roomen' te Bergschenhoek bezat. Deze Aert Claesz. Hoflant is, gelet op zijn fraaie handtekening, waarschijnlijk identiek aan een procureur ten plattelande in Schieland van die naam. Zeker is wel dat hij in 1607 en 1610 als getuige notariële akten mede ondertekent..
Hij is dan poorter van Rotterdam. Uit Claes Pietersz. Hoflant ontstaat een nieuwe familie Hoflant rond Hillegersberg en Berkel.


Eildert Harms Mugge

Eildert Harms Mugge.

tr.
met

Jannetje Jans.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1777 Nieuwe Pekela †1823 Nieuwe Pekela 45


Jannetje Jans

Jannetje Jans.

tr.
met

Eildert Harms Mugge.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1777 Nieuwe Pekela †1823 Nieuwe Pekela 45


Klaas Harms Ommers Tunteler

Klaas Harms Ommers Tunteler, geb. te Oude Pekela op 17 jan 1800, ged. te Oude Pekela op 19 jan 1800, ovl. (hoogstens 27 jaar oud) voor 16 jan 1828.

tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Nieuwe Pekela op 23 okt 1823
met

Jantje Geerts Bosker, dr. van Geert Geerts Bosker (schipper) en Grietje Elderts Mugge, geb. te Oude Pekela op 2 feb 1796 getuigen Geert Geerts Bosker en Grietje Elders, echtelieden (grootouders), ged. te Oude Pekela op 7 feb 1796, tr. (1) met Pieter Sytzes Noorman.
Klaas Harms Ommers Tunteler en Jantje Geerts Bosker
Bij de huwelijkse bijlage bevindt zich een verklaring van vier getuigen die verklaren 'te hebben gekend Pieter Sytzes Noorman, in leven stuurman en eheman van de requisante en Geert Geerts Bosker, in leven schipper en vader van de requirante, beiden te Nieuwe Pekela, in de buurt van de gemelde getuigen en te weten dat deselven met het schip van wijlen Geert Geerts Bosker voornoemd in den jaere 1821 op zee te zijn verongelukt' Zij hebben deze verklaring gedaan om te strekken tot akte van overlijden


Harm Harms Tunteler

Harm Harms Tunteler.

tr.
met

Marchien Klaassens Ommers.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas*1800 Oude Pekela †1828  27


Marchien Klaassens Ommers

Marchien Klaassens Ommers.

tr.
met

Harm Harms Tunteler.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Klaas*1800 Oude Pekela †1828  27


Geert Berends Bosker

Geert Berends Bosker, ged. te Meeden op 16 nov 1732, kruidenier, ovl. (minstens 43 jaar oud) tussen 23 jun 1776 en 27 jun 1778 .

tr. (ongeveer 26 jaar oud) (1) te Nieuwe Pekela op 29 apr 1759
met

Trijntje Jans, ovl. voor 7 mei 1765.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geert*1767 Oude Pekela †1821 Nieuwe Pekela 53

tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 24 jaar oud) (2) te Nieuwe Pekela op 20 mei 1765 huwelijkscontract 20-5-1765
met

Geertruij Geerts, ged. te Oude Pekela op 5 feb 1741, ovl. (minstens 35 jaar oud) tussen 23 jun 1776 en 27 jun 1778