Genealogische website van Cees Hagenbeek
Johan van Gendt
Johan (Willem) van Gendt.

tr.
met

Moralda van Rossum.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walraven*1510  †1558  48


Moralda van Rossum
Moralda van Rossum.

tr.
met

Johan (Willem) van Gendt.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walraven*1510  †1558  48


Walraven van Gendt
Walraven Freiherr van Gendt, Herr zu Dussen, baron van Gendt, heer van Oyen, proost van Deventer, overste in keurvorstelijken Brandenburgschen dienst, gouverneur van Rees (D), ovl. in 1644,
,Ich Walrave Freiherr von Gent, Herr zu der Dussen, unsterkirchen und Hertzverth, Kon. Majestät zu Franckreich bestelter Obersten, thu kund und beken hie mit vormich, meine Erben und Nachkommen, dass ich vermogh eines am 21 July jungshin getroffenen Contracts aus sunderbahren bewegenden Ursachen, aucb meines und meiner Kinder besten Nutzen und Profijts willen in einen steten, vesten und unwiederrufflicher Erbkauff vur ein sichere bescheidene summa Geldes, die mir enz. wohl bezalt ist, cediert und verkauft habe enz. mit genedigen Consent des Leenheren
Fürstenthumbs Geldern und Graeflschaff Zutphen laut
der uber in dato Arnheim den 22 .July 1620 ertheilten
çonsentsbriefs enz. dem Wolhgeborn Herrn Johan von Kettler, Fryherrn zu Monzoye (Monjoye) und Ambothen, Churf. Brandenb. Geheimbten Rath, bestalten Kreichs Obersten und zu Clevisch-Gulich-Bergischen Landen verordenten Stathalter, mein Hans nnd Herlickeit Oyen, snmpt allen ihren Regalien so wohl uber Land als Masstrom, hoich und niedrige Heerlichkeiten, Gerichten hohe, mittele und niedrige, alinge Jurisdiction, Kirchengiften, Collatien von Officien und Beneficien, in specie auch deren zu Thurnolt ; item 2011, Fehr und Fischeryen auff selbigen Masstrom, Jagten, Coninenvranden, Mühlen, Zehenden, Zinsen, Erbpfaghten, Herlichkeiten, Renten, Accisen, Landerien, Garten, Baumgarten, Weyeren, Wasseren, Weyden, Rijs- und Nutelwerten, Sanden an und Beyfallen,” enz.
De luitenant Eggerich/Eggerick Van Baer, die vanaf 1632 een compagnie leidde die behoorde tot het Regiment van Walraven Baron van Gent was onder meer gelegerd in Wesel, Rees, Emmerik, Nijmegen, Zutphen, Doesburg, Grol (Groenlo) en Bredervoort. Bij deze Monsieur de Baers, woonde in Amersfoort Anneke Hendrixx Stuyven die met Jacob Jelissen de Geest trouwde in 1638.

tr. (1)
met

Anna van Arkel Heukelom, dr. van George van Arkel (heer van Ammersoyen) en Anna van Lockhorst, geb. circa 1583, ovl. Rees (D) in 1611.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1610  †1679 Den Haag 69

tr. (2) Leusden op 30 mrt 1635 Paaschmaandag, hadden 5 kinderen: Otto, Willem, Floris, Wilhelmina en Ida
met

Geertruid van den Padevoort, vrouwe van Oevelde, gegoed onder Gendringen, woonde in het huis Oevelgunne te Gendringen, ovl. Gendringen voor 4 dec 1681, begr. Gendringen,
, Geertruid aan de Padevoort.
Nadat Ida van de Padevoort en haar tweede man Gijsbert van Twickelo, het tijdelijk met het eeuwige hadden verwisseld, is haar oudste dochter Geertruid vrouwe van het Oevelgunne geworden. Zij heeft niet minder dan drie echtgenoten grafwaarts zien dragen. Van de eerste Hans Willem van Langenberg is weinig meer bekend, dan dat hij deze wereld omstreeks 1625 heeft verlaten. Na zijn dood werd Geertruid
Staatsie-juffer bij Anna van Arkel, de vrouw van Walraven baron van Gent. Walraven van Gent tot Oyen was zoon van Johan Gerard tot Oyen en Dieden en van Wilhelmina van Wachtendonck Biesterfeld.
In 1602 was hij gehuwd met Anna van Arkel van Ammerzoden, vrouwe van Heemstede, dochter van George van Anna van Lockhorst.
Daar Walraven zich meestal op het oorlogspad bevond, had Geertruid zijn vrouw in haar eenzaam leven en vooral in haar laatste ziekte ter zijde gestaan. In 1634 kocht Walraven voor Geertruid een huis tussen de kerk van Sint Jan cn de stadswal te Amerfoort, waar hij zelf toendertijd ook woonde. Enige jaren later deed zijn oudste zoon Jan baron van Gent als medevoogd en momber der kinderen van zijn vader en
Geertruid van de Padevoort dit huis, dat f 6000 had gekost, weer voor f 5500 van de hand. Op Paasmaandag van 1635 waren Walraven en Geertruid te Leusden in het huwelijk getreden, net voor de geboorte van hun vijfde kind. Walraven overleed in 1644 te Rees, waarvan hij op zijn oude dag gouverneur was geworden. Geertruids derde gemaal
Christoffel Rump tot Crangh verliet deze wereld omstreeks 1677, doch nu naderde het uiteinde ook voor de vrouwe van Oevelgunne.
Begin 1680 heet zij krank en blind te bedde te liggen, terwijl het oude dodenboek van Gendringen haar overlijden op 22 October van dat jaar stelt:,Die wellgeb. frauw Geertruyd van de Padevort tot Oevelgun”.
Op een zerk in de kerk, welke het gebeente van een vrouwelijke Van de Padevoort dekte, ongetwijfeld het hare, stond daarentegen op 4 December als sterfdatum aangegeven.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, ‘s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 47)


Wendel van Wachtendonck
Wendel van Wachtendonck,
, April 1612 verkocht Geertje Poeynen an Wendel van Wachtendonck, weduwe van Dirck van Dael, een rente vanƒ36 per jaar, komende uiteen rentebrief van ƒ 90 uit de inkomsten en accijnsen der stad Nijmegen. Wendel was vermoedelijk een dochter van Dirck van Wachtendonck, richter in Kranenburg, en Elisabeth Bruyns.

tr.
met

Dirck van Dael, ovl. voor 1612


Dirck van Dael
Dirck van Dael, ovl. voor 1612.

tr.
met

Wendel van Wachtendonck, dr. van Dirk van Wachtendonck (richter in Cranenburg) en Elisabeth Bruyns,
, April 1612 verkocht Geertje Poeynen an Wendel van Wachtendonck, weduwe van Dirck van Dael, een rente vanƒ36 per jaar, komende uiteen rentebrief van ƒ 90 uit de inkomsten en accijnsen der stad Nijmegen. Wendel was vermoedelijk een dochter van Dirck van Wachtendonck, richter in Kranenburg, en Elisabeth Bruyns


Metje Geerts van Beusekom
Metje Geerts van Beusekom, ged. Waardenburg op 29 okt 1702.

otr. Waardenburg op 21 apr 1721, kerk.huw. Waardenburg op 4 mei 1724
met

Aert Janse Pellegrom, ged. Waardenburg op 9 apr 1699.

Bronnen:
1.Knipscheer fiches (Knip), Gelders Archief, DTB Herwijnen, Inv. nr.: 930.1, Herwijnen
2.Doopboek Tuil (D 386), Gelders Archief, DTB Tuil, Family Search film 920398, Tuil, van 1639 tot 1758 (5 mrt 1671 blz. 167)


Aert Janse Pellegrom
Aert Janse Pellegrom, ged. Waardenburg op 9 apr 1699.

otr. Waardenburg op 21 apr 1721, kerk.huw. Waardenburg op 4 mei 1724
met

Metje Geerts van Beusekom, dr. van Geert Aertse van Beusekom en Willemina van Wagtendonk, ged. Waardenburg op 29 okt 1702


Otto van Gendt
Jhr Otto van Gendt, geb. in 1578, kolonel van het Utrechtse Regiment, ovl. Wesel (D) in 1640,
, heer van Didam, was 1593 page aan het hof, werd 1625 kapitein der garde, kolonel van het Utrechtse regiment 1626, gouverneur van Emmerik 1627, verraste in 1629 Wezel (de Spaanse opslagplaats) en werd commandeur aldaar.

tr. in 1622
met

Elisabeth Sophie van Wachtendonck, dr. van Johan Willem van Wachtendonck (grootbaljuw te Cranenburg) en Raba von Palant, geb. in 1600, ovl. in 1661.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelmina     
Johan*1632 Wesel (D) †1682 Gennep 50Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, ‘s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 47)


Elisabeth Sophie van Wachtendonck
Elisabeth Sophie van Wachtendonck, geb. in 1600, ovl. in 1661.

tr. in 1622
met

Jhr Otto van Gendt, zn. van Johan Gerard van Gendt (heer v. Oijen en Dieden, jagermeester v. Gelre en Zutfen,) en Willemina van Wachtendonck, geb. in 1578, kolonel van het Utrechtse Regiment, ovl. Wesel (D) in 1640,
, heer van Didam, was 1593 page aan het hof, werd 1625 kapitein der garde, kolonel van het Utrechtse regiment 1626, gouverneur van Emmerik 1627, verraste in 1629 Wezel (de Spaanse opslagplaats) en werd commandeur aldaar.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelmina     
Johan*1632 Wesel (D) †1682 Gennep 50


Wilhelmina van Gendt
Wilhelmina van Gendt.

tr. op 24 aug 1644
met

Hermann van Wittenhorst, geb. circa 1620, ovl. Spa (B) op 27 jul 1652


Johann Scheiffart van Merode
Ritter Johann Scheiffart van Merode, ovl. na 1415,
, Herr zu Hemmersbach, 1388 Besitzer der Häuser Hemmersbach, Weyerhaus und Erkelenz, 1390 empfangen er und seine Schwester Magriete Abschalgszahlungen auf 15700 rheinische Gulden für Kost und Gewappnete im Kriege gegen die Herzöge von Jülich-Geldern.

2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1415     
Aleid  †1436   


Raba von Palant
Raba von Palant, ovl. in 1626.

tr. op 5 dec 1594, Heiratsvertrag zwischen Johann Wilhem von Wachtendonk, dem Sohne des † klevischen Marschalls sowie Herrn zu Hulhausen und Amtmanns zu Kranenburg Arndt von Wachtendonk und dessen Frau Elisabeth von Loe, und der Raba von Pallandt, der Tochter Werners von Pallant zu Sehlem und der Raba von Wylich. Zeugen und Unterzeichner: Elisabeth geb. von Loe, Arndt von Wachtendonk, Propst zu Xanten und Domherr zu Lüttich, Elbert von Pallant zu Sehlem sowie weitere Mitglieder der Familien Loe, Bylant, Gent, Boetzeler, Raesfeldt und Wylich
met

Johan Willem van Wachtendonck, zn. van Arnold van Wachtendonck (drost van Kranenburg) en Elisabeth von Loe zu Wissen, geb. Wachtendonk na 1560, grootbaljuw te Cranenburg, ovl. in 1621,
, Volgens dr J. Langohr is hij overleden in 1624.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth*1600  †1661  61
Arnold     
Herman     
Wolter*1590     


Johan IV Scheiffart van Merode
Ritter Johan IV Scheiffart van Merode, geb. circa 1344, ridder 1367, ambtman van Hülchrat 1372, ovl. op 14 nov 1406, begr. op 20 sep 1407,
, Heinrich?, zu Hemmersbach und Bornheim, Besitzer der Höfe Bornheimerhof und Müllershof zu Harff und eines Hofes zu Hohenholz, 13?? Belehnung mit dem Weyerhaus zu Köln durch den Herzog v.Brabant, 1383 bei der Belagerung der Burg Dyck, 1388 Helfer der Herzogin v.Brabant, 1407 Amtmann zu Hülchrath.

tr. voor 11 jan 1381
met

N.N. (NN) von Overbach.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johann  †1415   
Margaretha  †1415   
Bela     


N.N. von Overbach
N.N. (NN) von Overbach.

tr. voor 11 jan 1381
met

Ritter Johan IV Scheiffart van Merode, zn. van Ritter Werner Scheiffart van Merode en Adelheid van Millendonk, geb. circa 1344, ridder 1367, ambtman van Hülchrat 1372, ovl. op 14 nov 1406, begr. op 20 sep 1407,
, Heinrich?, zu Hemmersbach und Bornheim, Besitzer der Höfe Bornheimerhof und Müllershof zu Harff und eines Hofes zu Hohenholz, 13?? Belehnung mit dem Weyerhaus zu Köln durch den Herzog v.Brabant, 1383 bei der Belagerung der Burg Dyck, 1388 Helfer der Herzogin v.Brabant, 1407 Amtmann zu Hülchrath.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johann  †1415   
Margaretha  †1415   
Bela     


Werner IV von Palant zu Selem und Wyenrade
Werner IV von Palant zu Selem und Wyenrade, geb. circa 1520, ovl. op 1 dec 1594,
, 1480 Februari 24, de heer van den Bergh antwoordt aan jonkvrouw Aelheyt van Alphen (zie br. no. 676), dat Zeeland een leengoed van Bergh is, gelegen in zijn heerlijkheid Millingen, en in 1470 door haren zwager Werner van Pallant in leen ontvangen tegen overgifte der dagelijksche heerlijkheid, zoodat de schatting, benoodigd om de onkosten voor het verkrijgen der neutraliteit te vergoeden, terecht ook daar geheven wordt. Gescreven op sunte Mathiis avent des heiligen apostels anno LXXX. Afschrift in Inv. no. 209, fol. 135 verso. Het archief van het huis Bergh, door Mr. A.P. van Schilfgaarde, regestenlijst van brieven, eerste stuk (1419-1494), nr. 690.
1480 Maart 5, Werner van Pallant, heer zo Breydenbendt, schrijft aan den heer van den Bergh, naar aanleiding van diens antwoord (br. no. 690) aan zijn schoonzuster van Bathenborch, dat hij bij het in leen ontvangen van de hoven op Zelant de dagelijksche heerlijkheid niet overgegeven heeft, en verzoekt het hem daarom niet lastig te maken en ook geen schatting te heffen, daar hij nog steeds in staat is geweest deze heerlijkheid zelf te beschermen tegen beide partijen. Gegeven uff Sondagh Oculi anno etc. LXXX. Afschrift in Inv. no. 209, fol. 137. Het archief van het huis Bergh, door Mr. A.P. van Schilfgaarde, regestenlijst van brieven, eerste stuk (1419-1494), nr. 693.

tr. in 1540
met

Raba von Wylich, dr. van Otto von Wylich en Elisabeth van Buderich gen Gronstein, geb. circa 1530, ovl. voor 2 sep 1562.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Raba  †1626   


Raba von Wylich
Raba von Wylich, geb. circa 1530, ovl. voor 2 sep 1562.

tr. in 1540
met

Werner IV von Palant zu Selem und Wyenrade, zn. van Elpert von Palant zu Selem und Wyenrade en Elisabeth van der Horst, geb. circa 1520, ovl. op 1 dec 1594,
, 1480 Februari 24, de heer van den Bergh antwoordt aan jonkvrouw Aelheyt van Alphen (zie br. no. 676), dat Zeeland een leengoed van Bergh is, gelegen in zijn heerlijkheid Millingen, en in 1470 door haren zwager Werner van Pallant in leen ontvangen tegen overgifte der dagelijksche heerlijkheid, zoodat de schatting, benoodigd om de onkosten voor het verkrijgen der neutraliteit te vergoeden, terecht ook daar geheven wordt. Gescreven op sunte Mathiis avent des heiligen apostels anno LXXX. Afschrift in Inv. no. 209, fol. 135 verso. Het archief van het huis Bergh, door Mr. A.P. van Schilfgaarde, regestenlijst van brieven, eerste stuk (1419-1494), nr. 690.
1480 Maart 5, Werner van Pallant, heer zo Breydenbendt, schrijft aan den heer van den Bergh, naar aanleiding van diens antwoord (br. no. 690) aan zijn schoonzuster van Bathenborch, dat hij bij het in leen ontvangen van de hoven op Zelant de dagelijksche heerlijkheid niet overgegeven heeft, en verzoekt het hem daarom niet lastig te maken en ook geen schatting te heffen, daar hij nog steeds in staat is geweest deze heerlijkheid zelf te beschermen tegen beide partijen. Gegeven uff Sondagh Oculi anno etc. LXXX. Afschrift in Inv. no. 209, fol. 137. Het archief van het huis Bergh, door Mr. A.P. van Schilfgaarde, regestenlijst van brieven, eerste stuk (1419-1494), nr. 693.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Raba  †1626   


Mark Johannes Fisher
Mark Johannes Fisher, geb. New York N.Y. (USA).

  • Vader:
    Burton Fisher, geb. USA op 17 sep 1935, tr. op 3 mrt 1968, (gesch.).
 
 


Werner Scheiffart van Merode
Ritter Werner Scheiffart van Merode.

tr.
met

Adelheid van Millendonk (van Reifferscheidt-Millendonk),
, Aleydis, to: ? v.Reifferscheid, H v.Millendonk.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan IV*1344  †1406  62


Margaretha von Müllenark-Tomburg
Margaretha von Müllenark-Tomburg, ovl. voor 1338.

tr.
met

Johann III Scheiffart van Merode, zn. van Werner VI van Rode Ritter (heer van Hemmersbach) en Anna van Pallandt, geb. circa 1293, ridder 1331, heer van Hemmersbach, buitenburge van Keulen 1333, ovl. tussen 10 jun 1314 en 11 nov 1344 ,
, Joh III, 1338 Verkauf der Lehnleute und Mannlehen im Gericht von Frechen an den Markgrafen Wil v.Jülich, 1360 jülichscher Truchsess, Raubritter, plünderte von seiner Burg Hammersbach aus kölnische und brabantische Kaufleute, 24.12.1366 Eroberung der Burg Hammersbach durch Kölner und Brabanter, Schleifung der Burg, Johann und seine 3 ältesten Söhne sowie 10 weitere Ritter werden gerädert (wenn das Todesdatum nach Schwennicke stimmt, dann war der Sohn Joh der Raubritter), woonde op de burcht Hemmersbach bij Keulen. Op Kerstavond van het jaar 1366 werd de burcht Hemmersbach door Keulse troepen veroverd en verwoest. Johan werd samen met drie van zijn zoons en een tiental andere ridders gevangen genomen en geradbraakt. Een zoon Hendrik overleefde de slachting en bouwde later de burcht Hemmersbach weer op.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Werner     


Adam van Merode Schlossberg
Adam (Daem) van Merode Schlossberg, ovl. voor 19 sep 1505,
, Daem, Herr zu Schlossberg, 1500 jülicher Amtmann zu Born.

tr.
met

Margaretha von Gertzen gen. Sintzich, dr. van Huprecht von Gertzen gen. Sintzich en Sophia van Nesselrode, ovl. na 1528,
, dochter van: Hubert + Sa v.Nesselrode.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1495  †1565  70