Genealogische website van Cees Hagenbeek
Grietje Cornelis
Grietje Cornelis1,2, geb. Zoetermeer voor 1605.

tr. 't Woud voor 8 jun 16253
met

Jacob Dircks Houwaert (Hauwaert)4,5,1,6,7, zn. van Dirck Cornelissen Hauwaert en Dieuwer Jansdr, geb. 't Woud voor 1605, bouwman in 't Woud, verhuurt een huis en erf in de Kerkstraat aan de noordzijde van de Nieuwe Kerk Delft op 13 mrt 1651,
, 't Woud, in de protestantsche kerk staat op een bord tegenover
den predikstoel J . Dirksz. Houvaart, A°. 1656 benevens het navolgende wapen: gevierendeeld, 1 en 4 i n zilver een in perspectief geteekende gouden beun, 2 en 3 in blauw een gouden St Andrieskruis vergezeld van vier zilveren(vogelpooten?).
De bovenste en onderste kwartieren zijn gescheiden door een rooden met 3 gouden sterren beladen dwarsbalk. Boven het schild is een beestenkop met roode tanden, waaruit een halve vleeschkleurige arm komt, in de hand een kromme blauwe stok of sabel zonder gevest houdende.
Op een bord links van den predikstoel staat het wapen van Claes Dirksz. Houwaert, 1625. Het wapen is in zilver een gouden beun, hangende aan een zwart touw; aanziende helm met wrong; helmteeken : een vlucht van goud en zilver.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1632     
Dieuwertje     Bronnen:
1.Doopboek en Trouwboek Het Woud (D 390), GA Delft, DTB Het Woud, FS Film 423456, NH, 't Woud, 1609 (1632 blz. 83)
2.Hof van Holland 1550-1619 (A 154), N.A., 522-649, C.C.J. Lans, voogdijstelling, 2 jun 1640 (2 jun 1640)
3.Doopboek en Trouwboek Het Woud (D 390), GA Delft, DTB Het Woud, FS Film 423456, NH, 't Woud, 1609 (voor aug 1625 blz. 126)
4.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
5.Weeskamers van opgeheven gemeenten rond Delft (W 0025), GA Delft, Ambachtsheerlijkheden, van 1795-1798 munici, Deel/Akte: 0151, Inventarisnr.: 142, Delft, van 1600 tot 1660 (28 nov 1630)
6.Notariele akte Delfshaven (Notar 396), GA Rotterdam, DLFS Delfshaven, Inventarisnr.: 3839, legaatafwikkeling, Christiaan van Vliet, Delfshaven, 1649 (12 apr 1646 akte 29)
7.Notariele akte Delft (Notar 395), GA Delft, Not.Arch. Delft, 1982B, huur en verhuur, Govert Rota, Delft, 1631 (13 mrt 1651 akte 69)


Grietje Houwaert
Grietje Houwaert, ged. Schipluiden op 22 jan 1662 (getuigen: haar tante Dieuwertje Jacobsdr Houwaert, Jan Arentsz en Dieuwertje Jacops)1.Bronnen:
1.Doopboek en Trouwboek Schipluiden (D 388), GA Delft, DTB Schipluiden - 't Woud, 1.I, NH, Schipluiden (22 jan 1662)
2.Oud Archief stadsbestuur Delft, eerste afdeling (ORA 033), GA Delft, Bevolking, Inventarisnr.: 1763, Namen van gezinshoofden, Leiden, 1680
3.Doopboek en Trouwboek Het Woud (D 390), GA Delft, DTB Het Woud, FS Film 423456, NH, 't Woud, 1609 (sep 1662 blz. 87)


Grietje Houwaert
Grietje Houwaert, ged. 't Woud op 4 feb 16631.Bronnen:
1.Doopboek en Trouwboek Het Woud (D 390), GA Delft, DTB Het Woud, FS Film 423456, NH, 't Woud, 1609 (4 feb 1663 blz. 94)
2.Oud Archief stadsbestuur Delft, eerste afdeling (ORA 033), GA Delft, Bevolking, Inventarisnr.: 1763, Namen van gezinshoofden, Leiden, 1680
3.Doopboek en Trouwboek Het Woud (D 390), GA Delft, DTB Het Woud, FS Film 423456, NH, 't Woud, 1609 (sep 1662 blz. 87)


Dieuwertje Jacobsdr Houwaert
Dieuwertje Jacobsdr Houwaert, doopgetuige van haar nicht Grietje Houwaert Schipluiden op 22 jan 1662.Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Weeskamers van opgeheven gemeenten rond Delft (W 0025), GA Delft, Ambachtsheerlijkheden, van 1795-1798 munici, Deel/Akte: 0151, Inventarisnr.: 142, Delft, van 1600 tot 1660 (28 nov 1630)
3.Doopboek en Trouwboek Het Woud (D 390), GA Delft, DTB Het Woud, FS Film 423456, NH, 't Woud, 1609 (1632 blz. 83)
4.Notariele akte Delfshaven (Notar 396), GA Rotterdam, DLFS Delfshaven, Inventarisnr.: 3839, legaatafwikkeling, Christiaan van Vliet, Delfshaven, 1649 (12 apr 1646 akte 29)
5.Notariele akte Delft (Notar 395), GA Delft, Not.Arch. Delft, 1982B, huur en verhuur, Govert Rota, Delft, 1631 (13 mrt 1651 akte 69)
6.Doopboek en Trouwboek Het Woud (D 390), GA Delft, DTB Het Woud, FS Film 423456, NH, 't Woud, 1609 (voor aug 1625 blz. 126)
7.Hof van Holland 1550-1619 (A 154), N.A., 522-649, C.C.J. Lans, voogdijstelling, 2 jun 1640 (2 jun 1640)


Dirck Cornelissen Hauwaert
Dirck Cornelissen (Dirrick) Hauwaert (Hauwert, Houwaert, Houwert)1,2,3,4,5,6,7, geb. 't Woud circa 1570, woonde in Schipluiden midden 1600, diaken in de kerk van 't Woud op 25 dec 1619,
, - (1626) Archief van notaris Adriaen Rijshouck 31-1-1626: Schuldbekentenis van Dirck Cornelisz Hauwert aan, wonende 't Woud, aan Jacob Jansz, zeilmaker te Maasluis. Borg staan Claes Dirxz Hauwert chirurgijn te Delfshaven, Jacob Dirxz Hauwert, bouman te 't Woud, Willem Claesz van Diepen, schout te Schipluiden, Jacob Riddersz, wonende te Delfgauw (ONA Delft, invnr. 1790, folio 10).
- (1628) Giftboek Hof van Delft 5-3-1628: Comp. Sijburgen Claesdr. wed. van Jacob Riddersz. zal. geass. met Dirck Cornelisz. Houwert haar gekoren voogd in deze, mitsgaders Allert Jacobsz, Arijen Arijensz. getrouwd hebbende Grietgen Jacobsdr. en Maertgen Jacobsdr. jonge dochter, te samen en erfgenamen van de voorn. Jacob Riddersz. en geven gift Jacob Cornelisz. Backer van 3 morgen onvrij hofland gelegen in de hoefslag van De Leede in Ackersdijck.

tr.
met

Dieuwer (Dieuer) Jansdr1,8,9,5, ovl. 't Woud tussen 14 jul 1624 en 13 okt 1624 ,
, vermeld 28 augustus 1616.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1605 't Woud    
Pieter~1593 Delft 1679 't Woud 85
Abraham     Bronnen:
1.Doopboek en Trouwboek Het Woud (D 390), GA Delft, DTB Het Woud, FS Film 423456, NH, 't Woud, 1609 (28 aug 1616 blz. 61)
2.Doopboek en Trouwboek Het Woud (D 390), GA Delft, DTB Het Woud, FS Film 423456, NH, 't Woud, 1609 (25 dec 1619 blz. 67)
3.Notariele akte Delft (ONA 001), GA Delft, Oud Notarieel Archief Delft, Inventarisnr.: 1790, Schuldbekentenis, Adriaen Rijshouck, Delft, 1626 (31 jan 1626 akte 10)
4.Giftboek Hof van Delft 1645-1682 (A 153), GA Delft, Delft, 1628 (5 mrt 1628)
5.Weeskamers van opgeheven gemeenten rond Delft (W 0025), GA Delft, Ambachtsheerlijkheden, van 1795-1798 munici, Deel/Akte: 0151, Inventarisnr.: 142, Delft, van 1600 tot 1660 (28 nov 1630)
6.Hof van Holland 1550-1619 (A 154), N.A., 522-649, C.C.J. Lans, voogdijstelling, 2 jun 1640 (2 jun 1640)
7.Notariele akte Delfshaven (Notar 396), GA Rotterdam, DLFS Delfshaven, Inventarisnr.: 3839, legaatafwikkeling, Christiaan van Vliet, Delfshaven, 1649 (12 apr 1646 akte 29)
8.Doopboek en Trouwboek Het Woud (D 390), GA Delft, DTB Het Woud, FS Film 423456, NH, 't Woud, 1609 (25 dec 1619 blz. 68)
9.Doopboek en Trouwboek Het Woud (D 390), GA Delft, DTB Het Woud, FS Film 423456, NH, 't Woud, 1609 (24 jul 1624 blz. 79)


Dieuwer Jansdr
Dieuwer (Dieuer) Jansdr1,2,3,4, ovl. 't Woud tussen 14 jul 1624 en 13 okt 1624 ,
, vermeld 28 augustus 1616.

tr.
met

Dirck Cornelissen (Dirrick) Hauwaert (Hauwert, Houwaert, Houwert)1,5,6,7,4,8,9, geb. 't Woud circa 1570, woonde in Schipluiden midden 1600, diaken in de kerk van 't Woud op 25 dec 1619,
, - (1626) Archief van notaris Adriaen Rijshouck 31-1-1626: Schuldbekentenis van Dirck Cornelisz Hauwert aan, wonende 't Woud, aan Jacob Jansz, zeilmaker te Maasluis. Borg staan Claes Dirxz Hauwert chirurgijn te Delfshaven, Jacob Dirxz Hauwert, bouman te 't Woud, Willem Claesz van Diepen, schout te Schipluiden, Jacob Riddersz, wonende te Delfgauw (ONA Delft, invnr. 1790, folio 10).
- (1628) Giftboek Hof van Delft 5-3-1628: Comp. Sijburgen Claesdr. wed. van Jacob Riddersz. zal. geass. met Dirck Cornelisz. Houwert haar gekoren voogd in deze, mitsgaders Allert Jacobsz, Arijen Arijensz. getrouwd hebbende Grietgen Jacobsdr. en Maertgen Jacobsdr. jonge dochter, te samen en erfgenamen van de voorn. Jacob Riddersz. en geven gift Jacob Cornelisz. Backer van 3 morgen onvrij hofland gelegen in de hoefslag van De Leede in Ackersdijck.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1605 't Woud    
Pieter~1593 Delft 1679 't Woud 85
Abraham     Bronnen:
1.Doopboek en Trouwboek Het Woud (D 390), GA Delft, DTB Het Woud, FS Film 423456, NH, 't Woud, 1609 (28 aug 1616 blz. 61)
2.Doopboek en Trouwboek Het Woud (D 390), GA Delft, DTB Het Woud, FS Film 423456, NH, 't Woud, 1609 (25 dec 1619 blz. 68)
3.Doopboek en Trouwboek Het Woud (D 390), GA Delft, DTB Het Woud, FS Film 423456, NH, 't Woud, 1609 (24 jul 1624 blz. 79)
4.Weeskamers van opgeheven gemeenten rond Delft (W 0025), GA Delft, Ambachtsheerlijkheden, van 1795-1798 munici, Deel/Akte: 0151, Inventarisnr.: 142, Delft, van 1600 tot 1660 (28 nov 1630)
5.Doopboek en Trouwboek Het Woud (D 390), GA Delft, DTB Het Woud, FS Film 423456, NH, 't Woud, 1609 (25 dec 1619 blz. 67)
6.Notariele akte Delft (ONA 001), GA Delft, Oud Notarieel Archief Delft, Inventarisnr.: 1790, Schuldbekentenis, Adriaen Rijshouck, Delft, 1626 (31 jan 1626 akte 10)
7.Giftboek Hof van Delft 1645-1682 (A 153), GA Delft, Delft, 1628 (5 mrt 1628)
8.Hof van Holland 1550-1619 (A 154), N.A., 522-649, C.C.J. Lans, voogdijstelling, 2 jun 1640 (2 jun 1640)
9.Notariele akte Delfshaven (Notar 396), GA Rotterdam, DLFS Delfshaven, Inventarisnr.: 3839, legaatafwikkeling, Christiaan van Vliet, Delfshaven, 1649 (12 apr 1646 akte 29)


Pieter Dircksz Houwaert
Pieter Dircksz Houwaert1,2,, 13 mei 1679 FamilySearch scan 16, ged. Delft op 21 nov 1593 is niet te verifiëren, begr. 't Woud bijgezet in het graf beneden op 13 mei 1679.

tr. op 22 mei 1622 is niet te verifiëren
met

Anneke Pietersdr van der Oest, dr. van Pieter Ariensz van der Oest en Marytge Jansdr, geb. circa 1601, ovl. 't Woud op 18 dec 1667 niet gevonden.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetje     Bronnen:
1.Notariele akte Delfshaven (Notar 396), GA Rotterdam, DLFS Delfshaven, Inventarisnr.: 3839, legaatafwikkeling, Christiaan van Vliet, Delfshaven, 1649 (12 apr 1646 akte 29)
2.Begraafboek 't Woud (B 243), N.A., DTB 't Woud, 't Woud, van 1667 tot 1725 (13 mei 1679)
3.Doopboek en Trouwboek Het Woud (D 390), GA Delft, DTB Het Woud, FS Film 423456, NH, 't Woud, 1609 (28 aug 1616 blz. 61)
4.Doopboek en Trouwboek Het Woud (D 390), GA Delft, DTB Het Woud, FS Film 423456, NH, 't Woud, 1609 (25 dec 1619 blz. 67)
5.Notariele akte Delft (ONA 001), GA Delft, Oud Notarieel Archief Delft, Inventarisnr.: 1790, Schuldbekentenis, Adriaen Rijshouck, Delft, 1626 (31 jan 1626 akte 10)
6.Giftboek Hof van Delft 1645-1682 (A 153), GA Delft, Delft, 1628 (5 mrt 1628)
7.Weeskamers van opgeheven gemeenten rond Delft (W 0025), GA Delft, Ambachtsheerlijkheden, van 1795-1798 munici, Deel/Akte: 0151, Inventarisnr.: 142, Delft, van 1600 tot 1660 (28 nov 1630)
8.Hof van Holland 1550-1619 (A 154), N.A., 522-649, C.C.J. Lans, voogdijstelling, 2 jun 1640 (2 jun 1640)
9.Doopboek en Trouwboek Het Woud (D 390), GA Delft, DTB Het Woud, FS Film 423456, NH, 't Woud, 1609 (25 dec 1619 blz. 68)
10.Doopboek en Trouwboek Het Woud (D 390), GA Delft, DTB Het Woud, FS Film 423456, NH, 't Woud, 1609 (24 jul 1624 blz. 79)


Abraham Dircksz Houwaert
Abraham Dircksz Houwaert1,
, Abraham Dirxsz Houwert, als legataris van Aeffge Jansdr, weduwe van Arent Pietersz [de Bruijn] die gewoond heeft te Wateringe, zijn oudtante, verklaart dat hij door het overlijden van zijn neef Cornelis Arentsz de Bruijn die geen wettige kinderen naliet, nu recht heeft op 1/5 deel van de erfenis. Arentge Robbrechtsdr, die per testament van Aeffge erfgenaam is, moet binnen 3 maanden 500 gulden betalen aan Abraham welke zij zijn overeengekomen op 12 april j.l. bij deze notaris.Bronnen:
1.Notariele akte Delfshaven (Notar 396), GA Rotterdam, DLFS Delfshaven, Inventarisnr.: 3839, legaatafwikkeling, Christiaan van Vliet, Delfshaven, 1649 (26 okt 1646 akte 38)
2.Doopboek en Trouwboek Het Woud (D 390), GA Delft, DTB Het Woud, FS Film 423456, NH, 't Woud, 1609 (28 aug 1616 blz. 61)
3.Doopboek en Trouwboek Het Woud (D 390), GA Delft, DTB Het Woud, FS Film 423456, NH, 't Woud, 1609 (25 dec 1619 blz. 67)
4.Notariele akte Delft (ONA 001), GA Delft, Oud Notarieel Archief Delft, Inventarisnr.: 1790, Schuldbekentenis, Adriaen Rijshouck, Delft, 1626 (31 jan 1626 akte 10)
5.Giftboek Hof van Delft 1645-1682 (A 153), GA Delft, Delft, 1628 (5 mrt 1628)
6.Weeskamers van opgeheven gemeenten rond Delft (W 0025), GA Delft, Ambachtsheerlijkheden, van 1795-1798 munici, Deel/Akte: 0151, Inventarisnr.: 142, Delft, van 1600 tot 1660 (28 nov 1630)
7.Hof van Holland 1550-1619 (A 154), N.A., 522-649, C.C.J. Lans, voogdijstelling, 2 jun 1640 (2 jun 1640)
8.Notariele akte Delfshaven (Notar 396), GA Rotterdam, DLFS Delfshaven, Inventarisnr.: 3839, legaatafwikkeling, Christiaan van Vliet, Delfshaven, 1649 (12 apr 1646 akte 29)
9.Doopboek en Trouwboek Het Woud (D 390), GA Delft, DTB Het Woud, FS Film 423456, NH, 't Woud, 1609 (25 dec 1619 blz. 68)
10.Doopboek en Trouwboek Het Woud (D 390), GA Delft, DTB Het Woud, FS Film 423456, NH, 't Woud, 1609 (24 jul 1624 blz. 79)


Dirck Gielen Opmeer
Dirck Gielen Opmeer, ged. Kethel op 25 jan 1659 (getuigen: zijn tante Wijfftge Dircks en zijn oom Jan Dircksz Opmeer),
, Doop: Kethel NH inv. 23 (Dopen 1623-1714) nadere toegang 127 - Teun van der Vorm - via schiedam.nl/archieven-en-collecties - 25-1-1659 Dirck V: Chiel Dirxsz. aan de Vlaerding wech, peters waren Jan Dirxsz. en Wijve Dirxsdr. op de Harch.Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 036), GA Schiedam, Toegangsnummer 122, Inventarisnr.: 172, Protocollen Schout en Schepenen van Spaland, Kethel, van 9 mrt 1602 tot 7 aug 1698  (6 mei 1665)
3.Doop en trouwboek Kethel, FS film 118657 (D 391), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 1, Kethel, van 1623 tot 1672 (7 apr 163 blz. 76)
4.Trouwboek Kethel (T 345), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, Kethel, van 1622 tot 1711 (24 nov 1646)
5.Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 036), GA Schiedam, Toegangsnummer 122, Inventarisnr.: 172, Protocollen Schout en Schepenen van Spaland, Kethel, van 9 mrt 1602 tot 7 aug 1698  (13 mei 1670)


Jan Dircksz Opmeer
Jan Dircksz Opmeer1, doopgetuige van zijn neef Dirck Gielen Opmeer Kethel op 25 jan 1659,
, De eiser zegt dat hij aan de gedaagde verkocht heeft 4 nieuwe wagenwielen onder conditie dat als hij eiser voor mei 1660 gehuwd zou zijn, dat de gedaagde voor de wielen zou betalen f 41-05-00. Nu de eiser zich in huwelijke staat heeft begeven, invoege dat de gedaagde wel behoord had, de gekochte wielen van de eiser te halen en aan de eiser betalen de somme an f 41-05-00.Bronnen:
1.Dingboek Schiedam (A 155), GA Schiedam, Rechterlijk Arch. Kethel en Spalnd, Toegangsnr. 32, Inventarisnr.: 85, levering wagenwilen, Kethel, van 23 mrt 1652 tot 12 mrt 1687  (apr 1660)
2.Kohier van de 200e penning Schiedam (KOH 006), GA Schiedam, Kohier 200e penning, Rekening van de ontvanger Govert Jan Dubous, Oud Archief Schiedam, Inventarisnummer 1451, Schiedam, 1638
3.Kohier van de 200e penning Schiedam 1631 (KOH 007), GA Schiedam, inv.nr 1448, Schiedam, 1631
4.Kohier van de 200e penning Schiedam (KOH 004), Rekening van de Ontvanger Cornelis bezemer, Oud Archief Schiedam, Inventarisnummer 1455, Schiedam, 1652
5.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Cornelis Cornelisz Quant
Cornelis Cornelisz Quant http://home.hccnet.nl/k.kwant/gen/kwant_pages2_00001b.htm, ovl. voor 21 dec 1629.

tr.
met

Trijntje Leendertse, ovl. na mrt 1662, tr. (2) met Cornelis Arentsz. Coppert, zn. van Arijen Ariensz Coppert (landman, windasmeester van het kerkwindas) en Annetje Corsse van der Wael. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert*1600  †1663  63Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 80)


Trijntje Leendertse
Trijntje Leendertse, ovl. na mrt 1662.

tr. (1)
met

Cornelis Cornelisz Quant http://home.hccnet.nl/k.kwant/gen/kwant_pages2_00001b.htm, zn. van Cornelis Louris Quant en Neeltgen Jacobs, ovl. voor 21 dec 1629.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leendert*1600  †1663  63

tr. (2)
met

Cornelis Arentsz. Coppert, zn. van Arijen Ariensz Coppert (landman, windasmeester van het kerkwindas) en Annetje Corsse van der Wael


Leendert Cornelisz Quant
Leendert Cornelisz Quant, geb. circa 1600, ovl. na 1663.

tr. op 27 jan 1656
met

Maertge Jans


Maertge Jans
Maertge Jans.

tr. op 27 jan 1656
met

Leendert Cornelisz Quant, zn. van Cornelis Cornelisz Quant en Trijntje Leendertse, geb. circa 1600, ovl. na 1663


Cornelis Arentsz. Coppert
Cornelis Arentsz. Coppert.

tr.
met

Trijntje Leendertse, ovl. na mrt 1662, tr. (1) met Cornelis Cornelisz Quant http://home.hccnet.nl/k.kwant/gen/kwant_pages2_00001b.htm. Uit dit huwelijk een zoon.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Notariele akte Delft (Notar 01), GA Delft, Not. Ach., Inventarisnr.: 1540, testament, Cornelis Herman van Overgaeu, Delft, 1607 (24 mei 1607 akte 180)
3.Notariele akte Delft (Notar 01), GA Delft, Not. Ach., Inventarisnr.: 1540, testament, Cornelis Herman van Overgaeu, Delft, 1607 (12 feb 1609 akte 90)


Arij Legner
Arij Legner, geb. Schiedam op 19 okt 1808, wijnkoper, winkelier, slijter, koopman, ovl. Schiedam op 26 mrt 1886.

tr.
met

Agatha van Buijsen, geb. Pijnacker op 25 jul 1812, ovl. Schiedam op 20 sep 1857.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ida*1834 Schiedam †1918 Rotterdam 83


Agatha van Buijsen
Agatha van Buijsen, geb. Pijnacker op 25 jul 1812, ovl. Schiedam op 20 sep 1857.

tr.
met

Arij Legner, zn. van Johan Coenraad Ulrich Legner (wijnkoper (1811-1840), rentmeester Lutherse Gemeente) en Dieuwertje van der Velden, geb. Schiedam op 19 okt 1808, wijnkoper, winkelier, slijter, koopman, ovl. Schiedam op 26 mrt 1886.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ida*1834 Schiedam †1918 Rotterdam 83


Johan Coenraad Ulrich Legner
Johan Coenraad Ulrich Legner, geb. Schiedam op 8 okt 1778, ged. Schiedam op 11 okt 1778, wijnkoper (1811-1840), rentmeester Lutherse Gemeente, ovl. Schiedam op 21 feb 1841.

tr. Schiedam op 19 jun 1803
met

Dieuwertje van der Velden, dr. van Arij Maartense van der Velden en Anna Philipsdr Jansson, ged. Schiedam op 21 mei 1779, ovl. Schiedam op 10 mei 1856.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij*1808 Schiedam †1886 Schiedam 77


Dieuwertje van der Velden
Dieuwertje van der Velden, ged. Schiedam op 21 mei 1779, ovl. Schiedam op 10 mei 1856.

tr. Schiedam op 19 jun 1803
met

Johan Coenraad Ulrich Legner, geb. Schiedam op 8 okt 1778, ged. Schiedam op 11 okt 1778, wijnkoper (1811-1840), rentmeester Lutherse Gemeente, ovl. Schiedam op 21 feb 1841.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij*1808 Schiedam †1886 Schiedam 77


Arij Maartense van der Velden
Arij Maartense van der Velden, ged. Schiedam op 22 aug 1742, ovl. Schiedam.

tr. Schiedam op 28 mrt 1767
met

Anna Philipsdr Jansson, ged. Oud-Beijerland op 6 sep 1744, ovl. Schiedam op 12 jun 1813.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dieuwertje~1779 Schiedam †1856 Schiedam 76