Genealogische website van Cees Hagenbeek
Anna Philipsdr Jansson
Anna Philipsdr Jansson, ged. Oud-Beijerland op 6 sep 1744, ovl. Schiedam op 12 jun 1813.

tr. Schiedam op 28 mrt 1767
met

Arij Maartense van der Velden, zn. van Maarten Gijsz van der Velden en Dieuwertje Weuijster, ged. Schiedam op 22 aug 1742, ovl. Schiedam.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dieuwertje~1779 Schiedam Ü1856 Schiedam 76


Maertge Jacobs van der Valck
Maertge Jacobs van der Valck, geb. de Lier circa 1621.

otr. Schiedam op 24 nov 16461,2, tr. Kethel op 15 dec 1646
met

Pieter Dircksen Opmeer, zn. van Dirck Jans Opmeer en Maertje Pieters, doopgetuige van zijn kleindochter Maertje Joris Opmeer Schiedam op 21 feb 1685, begr. Schiedam op de Nieuwe Erven op 12 sep 1653.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joris*1660     
Marretje     
Trijntie     
Dirckje     
Dirck  Ü1714   Bronnen:
1.Trouwboek Kethel (T 345), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, Kethel, van 1622 tot 1711 (24 nov 1646)
2.Trouwboek de Lier (T 351), DTB De Lier, 2a en 2b, de Lier, van 1582 tot 1660 (25 nov 1646 blz. 11)
3.Gerechten Schiedam, Register van overledenen (B 241), GA Schiedam, Inventarisnr.: 632, Schiedam, van 8 jan 1647 tot 31 dec 1671  (12 sep 1653 blz. 36)


Jacob van der Valck
Jacob van der Valck, geb. circa 1595.

2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maertge*1621 de Lier    
Joris*1622 de Lier Ü1674  52


Joris Jacobs van der Valck
Joris Jacobs van der Valck1,2,3, geb. de Lier circa 1622, bouwman, Heilige Geestmeester Kethel in 1667, ovl. voor 10 jan 1674,
, Willem Jansz. Altena wonende Maassluis en Joris Jacobsz. van der Valck wonende buiten deze stad gehuwd met Neeltgen Jansdr. Altena, tezamen enige erfgenamen van Cornelis Jansz. Altena hun broeder overleden in Oost-IndiŽ, constitueren Jacome van der Dusse om te Amsterdam van de O.I.C. de nagelaten gage op te eisen.
Nr. 11 d.d. 08-10-1667.
Compareerde voor schepenen van Kethel, Cornelis Leendertsz. wonende te Overschie, broer en mede erfgenaam van Claes Leendertsz, gewoond hebbende en overleden te Vlaardingen en verklaarde getransporteerd te hebben aan Arijen Jacobsz. Jongste en Joris Jacobsz. van der Valck, heilige geestmeesters van Kethel tbv. de Heilige Geestarmen aldaar, een portie erfenis die hem toekomt in de goederen van de voorn. Claes Leendertsz.
06-09-1670. Johan de Visscher koopman te Dordrecht verkoopt aan Joris Jacobsz. van der Valck bouwman zeker huis en erf in de Lange Nieuwestraat in de vergroting dezer stede, belend N dezer stedes erf en Z de weduwe van Barent Hollaer, strekkende voor van de straat tot achter aan zeker ander stads erf alles volgens de oude waarbrief van 24-10-1665 voor 160 gld in gereed geld ontvangen.
Nr. 238 folio 190v. d.d. 28-12-1667.
Dirck Sieren Kolen onze inwoner heeft verkocht aan Joris Jacobsz. van der Valck en Cornelis Pietersz. Post als heilige geestmeesters van Kethel, een losrentebrief van f 6 met een hoofdsom van f 200. Hij verbindt hieraan een woning en erf in de Kethel-noordpolder aan de Delftse Schie. Belend ten N: Arijen Arijensz. Berckel en ten Z: Willem Joosten van Rijt. Strekkende van de stadskade tot achter aan de straat.

otr. de Lier op 3 nov 16474,5, tr. Kethel op 22 sep 1647
met

Neeltge Jans Aktena1,
, 18-05-1675. Dirck Jorisz. en Jan Janszn. (Bredevelt) gehuwd met Hillegond Jansdr. voordochter van Neeltgen Jansdr. mitsgaders Willem Jansz. Altena en Ary Jacobsz. Jongste voogden over de nagelaten minderjarige weeskinderen van Joris Jacobsz. van der Valck en de voorsz. Neeltgen Jansdr. verkopen Aert Pietersz. Mol zeker huis en erf gelegen aan de Vlaardingerstraat binnen dezer stede, belend O Claes Ploij en W Cornelis Jorisz.(Hooghdijc?) kuiper gehuwd met de weduwe van Maerten de Roo, strekkende voor van de straat tot achter op de Haven voor 120 gld in gereed geld ontvangen, een dochter.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck     
Cornelis     Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief Schiedam (ORA 038), GA Schiedam, Inventarisnr.: 604, Schiedam (13 dec 1655)
2.Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland (ORA 040), GA Schiedam, Inventarisnr.: 92, Kethel, van 10 aug 1654 tot 30 okt 1671  (7 okt 1667 akte 190)
3.Oud Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 039), GA Schiedam, Bijlagen bij de Dingboeken, Inventarisnr.: 88, Kethel, van 1649 tot 1728 (8 okt 1667 akte 11)
4.Trouwboek Kethel (T 345), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, Kethel, van 1622 tot 1711 (2 nov 1647 blz. 7)
5.Trouwboek de Lier (T 351), DTB De Lier, 2a en 2b, de Lier, van 1582 tot 1660 (3 nov 1647 blz. 11)


Neeltge Jans Aktena
Neeltge Jans Aktena1,
, 18-05-1675. Dirck Jorisz. en Jan Janszn. (Bredevelt) gehuwd met Hillegond Jansdr. voordochter van Neeltgen Jansdr. mitsgaders Willem Jansz. Altena en Ary Jacobsz. Jongste voogden over de nagelaten minderjarige weeskinderen van Joris Jacobsz. van der Valck en de voorsz. Neeltgen Jansdr. verkopen Aert Pietersz. Mol zeker huis en erf gelegen aan de Vlaardingerstraat binnen dezer stede, belend O Claes Ploij en W Cornelis Jorisz.(Hooghdijc?) kuiper gehuwd met de weduwe van Maerten de Roo, strekkende voor van de straat tot achter op de Haven voor 120 gld in gereed geld ontvangen.

otr. (1) de Lier op 3 nov 16472,3, tr. Kethel op 22 sep 1647
met

Joris Jacobs van der Valck1,4,5, zn. van Jacob van der Valck, geb. de Lier circa 1622, bouwman, Heilige Geestmeester Kethel in 1667, ovl. voor 10 jan 1674,
, Willem Jansz. Altena wonende Maassluis en Joris Jacobsz. van der Valck wonende buiten deze stad gehuwd met Neeltgen Jansdr. Altena, tezamen enige erfgenamen van Cornelis Jansz. Altena hun broeder overleden in Oost-IndiŽ, constitueren Jacome van der Dusse om te Amsterdam van de O.I.C. de nagelaten gage op te eisen.
Nr. 11 d.d. 08-10-1667.
Compareerde voor schepenen van Kethel, Cornelis Leendertsz. wonende te Overschie, broer en mede erfgenaam van Claes Leendertsz, gewoond hebbende en overleden te Vlaardingen en verklaarde getransporteerd te hebben aan Arijen Jacobsz. Jongste en Joris Jacobsz. van der Valck, heilige geestmeesters van Kethel tbv. de Heilige Geestarmen aldaar, een portie erfenis die hem toekomt in de goederen van de voorn. Claes Leendertsz.
06-09-1670. Johan de Visscher koopman te Dordrecht verkoopt aan Joris Jacobsz. van der Valck bouwman zeker huis en erf in de Lange Nieuwestraat in de vergroting dezer stede, belend N dezer stedes erf en Z de weduwe van Barent Hollaer, strekkende voor van de straat tot achter aan zeker ander stads erf alles volgens de oude waarbrief van 24-10-1665 voor 160 gld in gereed geld ontvangen.
Nr. 238 folio 190v. d.d. 28-12-1667.
Dirck Sieren Kolen onze inwoner heeft verkocht aan Joris Jacobsz. van der Valck en Cornelis Pietersz. Post als heilige geestmeesters van Kethel, een losrentebrief van f 6 met een hoofdsom van f 200. Hij verbindt hieraan een woning en erf in de Kethel-noordpolder aan de Delftse Schie. Belend ten N: Arijen Arijensz. Berckel en ten Z: Willem Joosten van Rijt. Strekkende van de stadskade tot achter aan de straat.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck     
Cornelis     

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hillegont     Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief Schiedam (ORA 038), GA Schiedam, Inventarisnr.: 604, Schiedam (13 dec 1655)
2.Trouwboek Kethel (T 345), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, Kethel, van 1622 tot 1711 (2 nov 1647 blz. 7)
3.Trouwboek de Lier (T 351), DTB De Lier, 2a en 2b, de Lier, van 1582 tot 1660 (3 nov 1647 blz. 11)
4.Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland (ORA 040), GA Schiedam, Inventarisnr.: 92, Kethel, van 10 aug 1654 tot 30 okt 1671  (7 okt 1667 akte 190)
5.Oud Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 039), GA Schiedam, Bijlagen bij de Dingboeken, Inventarisnr.: 88, Kethel, van 1649 tot 1728 (8 okt 1667 akte 11)


Hillegont Jansdr
Hillegont Jansdr,
, 18-05-1675. Dirck Jorisz. en Jan Janszn. (Bredevelt) gehuwd met Hillegond Jansdr. voordochter van Neeltgen Jansdr. mitsgaders Willem Jansz. Altena en Ary Jacobsz. Jongste voogden over de nagelaten minderjarige weeskinderen van Joris Jacobsz. van der Valck en de voorsz. Neeltgen Jansdr. verkopen Aert Pietersz. Mol zeker huis en erf gelegen aan de Vlaardingerstraat binnen dezer stede, belend O Claes Ploij en W Cornelis Jorisz.(Hooghdijc?) kuiper gehuwd met de weduwe van Maerten de Roo, strekkende voor van de straat tot achter op de Haven voor 120 gld in gereed geld ontvangen.Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief Schiedam (ORA 038), GA Schiedam, Inventarisnr.: 604, Schiedam (13 dec 1655)
2.Trouwboek Kethel (T 345), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, Kethel, van 1622 tot 1711 (2 nov 1647 blz. 7)
3.Trouwboek de Lier (T 351), DTB De Lier, 2a en 2b, de Lier, van 1582 tot 1660 (3 nov 1647 blz. 11)
4.Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland (ORA 040), GA Schiedam, Inventarisnr.: 92, Kethel, van 10 aug 1654 tot 30 okt 1671  (7 okt 1667 akte 190)
5.Oud Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 039), GA Schiedam, Bijlagen bij de Dingboeken, Inventarisnr.: 88, Kethel, van 1649 tot 1728 (8 okt 1667 akte 11)


Dirck Jorisz van der Valck
Dirck Jorisz van der Valck, sergeant van de burgerij,
, 46v. 04-08-1708. Dirck Jorisz. van der Valck sergeant van de burgerij verkoopt Pieter Vessuup mede wonende alhier een paardenstalling en erf gelegen in de Westmolenstraat, belend O Bartholomeus van Pelt en W Jan Corpershoek, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van Jan Corpershoek voorsz., voor 160 gld in gereed geld ontvangen.
[[.Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief Schiedam (ORA 038), GA Schiedam, Inventarisnr.: 604, Schiedam (13 dec 1655)
2.Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland (ORA 040), GA Schiedam, Inventarisnr.: 92, Kethel, van 10 aug 1654 tot 30 okt 1671  (7 okt 1667 akte 190)
3.Oud Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 039), GA Schiedam, Bijlagen bij de Dingboeken, Inventarisnr.: 88, Kethel, van 1649 tot 1728 (8 okt 1667 akte 11)
4.Trouwboek Kethel (T 345), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, Kethel, van 1622 tot 1711 (2 nov 1647 blz. 7)
5.Trouwboek de Lier (T 351), DTB De Lier, 2a en 2b, de Lier, van 1582 tot 1660 (3 nov 1647 blz. 11)


Cornelis Jorisz van der Valck
Cornelis Jorisz van der Valck1,2.

tr.
met

Trijntje Jacobsdr Coppert1,
, Nr. 188 folio 152 d.d. 17 juni 1665.
Arijen Jacobsz. Coppert wonende in het dorp Kethel bekent schuldig te zijn aan de kinderen en erfgenamen van Jacob Arijensz. Coppert, de somme van f 1.200. Hij verbindt hieraan het voorn. gekochte.
Kanttekening: Cornelis Jorisz. van der Valck gehuwd met Trijntje Jacobsdr. Coppert bekent van de f 1.200 ten volle voldaan te zijn op 31-07-1680.

Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland (ORA 040), GA Schiedam, Inventarisnr.: 92, Kethel, van 10 aug 1654 tot 30 okt 1671  (17 jun 1665 akte 152)
2.Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland (ORA 040), GA Schiedam, Inventarisnr.: 92, Kethel, van 10 aug 1654 tot 30 okt 1671  (28 dec 1667 akte 190)
3.Oud Rechterlijk Archief Schiedam (ORA 038), GA Schiedam, Inventarisnr.: 604, Schiedam (13 dec 1655)
4.Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland (ORA 040), GA Schiedam, Inventarisnr.: 92, Kethel, van 10 aug 1654 tot 30 okt 1671  (7 okt 1667 akte 190)
5.Oud Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 039), GA Schiedam, Bijlagen bij de Dingboeken, Inventarisnr.: 88, Kethel, van 1649 tot 1728 (8 okt 1667 akte 11)
6.Trouwboek Kethel (T 345), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, Kethel, van 1622 tot 1711 (2 nov 1647 blz. 7)
7.Trouwboek de Lier (T 351), DTB De Lier, 2a en 2b, de Lier, van 1582 tot 1660 (3 nov 1647 blz. 11)


Trijntje Jacobsdr Coppert
Trijntje Jacobsdr Coppert1,
, Nr. 188 folio 152 d.d. 17 juni 1665.
Arijen Jacobsz. Coppert wonende in het dorp Kethel bekent schuldig te zijn aan de kinderen en erfgenamen van Jacob Arijensz. Coppert, de somme van f 1.200. Hij verbindt hieraan het voorn. gekochte.
Kanttekening: Cornelis Jorisz. van der Valck gehuwd met Trijntje Jacobsdr. Coppert bekent van de f 1.200 ten volle voldaan te zijn op 31-07-1680.

tr.
met

Cornelis Jorisz van der Valck1,2, zn. van Joris Jacobs van der Valck (bouwman) en Neeltge Jans Aktena.

Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland (ORA 040), GA Schiedam, Inventarisnr.: 92, Kethel, van 10 aug 1654 tot 30 okt 1671  (17 jun 1665 akte 152)
2.Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland (ORA 040), GA Schiedam, Inventarisnr.: 92, Kethel, van 10 aug 1654 tot 30 okt 1671  (28 dec 1667 akte 190)


Liedewij Jans
Liedewij Jans1,
, Arie Opmeer wonende Delft meerderjarig mitsgaders Joris Pietersz. Opmeer voogd over de minderjarige kinderen van Liedewij Jansdr. weduwe Dirck Opmeer verkopen Wouter van Dalen een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend W Jacobus van Gils en O Arie van den Berg, strekkende voor van de straat tot achter met een gemene gang op de Haven, belast met 15 st per jr tbv de St Jans Kerk dezer stede, voor 100 gld in gereed geld ontvangen.

tr.
met

Dirck Pieters Opmeer1, zn. van Pieter Dircksen Opmeer en Maertge Jacobs van der Valck, ovl. voor apr 1714,
, Arie Opmeer wonende Delft meerderjarig mitsgaders Joris Pietersz. Opmeer voogd over de minderjarige kinderen van Liedewij Jansdr. weduwe Dirck Opmeer verkopen Wouter van Dalen een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend W Jacobus van Gils en O Arie van den Berg, strekkende voor van de straat tot achter met een gemene gang op de Haven, belast met 15 st per jr tbv de St Jans Kerk dezer stede, voor 100 gld in gereed geld ontvangen.

Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief Schiedam (ORA 041), GA Schiedam, Giftboek, transport van onroerende zaken, Inventarisnr.: 356, Schiedam, van 23 mei 1711 tot 12 okt 1715  (28 apr 1714 akte 178)


Jan Ooms Dammisz de jonge
Jan Ooms Dammisz de jonge1,2.

tr.
met

Maertje Jacobsdr Hoijcaes5, dr. van Jacob Jansz Hoijcaes en Lijsbeth Jorisdr Verhouck.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maertge     Bronnen:
1.Ellen Couvret (A 156), Website: https://gw.geneanet.org/ecouvret
2.Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland (ORA 040), GA Schiedam, Inventarisnr.: 92, Kethel, van 10 aug 1654 tot 30 okt 1671  (11 mei 1661 akte 86)
3.Rechterlijk Archief Kethel en Spaland, bijlagen bij de Dingboeken (ORA 043), GA Schiedam, Inventarisnr.: 87, Kethel, van 1575 tot 2 feb 1619  (9 feb 1580)
4.Rechterlijk Archief Kethel en Spaland (ORA 044), Inventarisnr.: 91, Kethel, van 1602 tot 1612 (18 feb 1611 akte 147)
5.Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland (ORA 040), GA Schiedam, Inventarisnr.: 92, Kethel, van 10 aug 1654 tot 30 okt 1671  (15 dec 1655 akte 14)


Maertje Jacobsdr Hoijcaes
Maertje Jacobsdr Hoijcaes1.

tr.
met

Jan Ooms Dammisz de jonge2,5, zn. van Dammis Janszn (schout van Spaland) en Katrijn (Krientgen) Jorijsdr Jongste.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maertge     Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland (ORA 040), GA Schiedam, Inventarisnr.: 92, Kethel, van 10 aug 1654 tot 30 okt 1671  (15 dec 1655 akte 14)
2.Ellen Couvret (A 156), Website: https://gw.geneanet.org/ecouvret
3.Dingboek Kethel en Spaland (A 157), GA Schiedam, Rechterlijk Archief Kethel en Spaland, Toegang.nr. 31, Inventarisnr.: 84, Kethel, van nov 1603 tot 7 mrt 1646  (27 mei 1622)
4.Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland (ORA 040), GA Schiedam, Inventarisnr.: 92, Kethel, van 10 aug 1654 tot 30 okt 1671  (3 mei 1656 akte 11)
5.Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland (ORA 040), GA Schiedam, Inventarisnr.: 92, Kethel, van 10 aug 1654 tot 30 okt 1671  (11 mei 1661 akte 86)


Jacob Jansz Hoijcaes
Jacob Jansz Hoijcaes1,2,3,4, ovl. voor 1656.

tr.
met

Lijsbeth Jorisdr Verhouck, dr. van Joris Claesz. Verhouck en Lijsbeth Sijmonsdr.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maertje     
Brechje     
Claes     
Joris     Bronnen:
1.Ellen Couvret (A 156), Website: https://gw.geneanet.org/ecouvret
2.Dingboek Kethel en Spaland (A 157), GA Schiedam, Rechterlijk Archief Kethel en Spaland, Toegang.nr. 31, Inventarisnr.: 84, Kethel, van nov 1603 tot 7 mrt 1646  (27 mei 1622)
3.Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland (ORA 040), GA Schiedam, Inventarisnr.: 92, Kethel, van 10 aug 1654 tot 30 okt 1671  (15 dec 1655 akte 14)
4.Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland (ORA 040), GA Schiedam, Inventarisnr.: 92, Kethel, van 10 aug 1654 tot 30 okt 1671  (3 mei 1656 akte 11)


Brechje Jacobsdr Hoijcaes
Brechje Jacobsdr Hoijcaes1,2,
, Jacob Maertensz. Karel gehuwd met Brechje Jacobsdr, dochter van wijlen Jacob Jansz. Hoijcaes, voor ľ part, Jacob Jansz. de Jonghe schout van Spaland voor zichzelf en vervangende Dammis Jansz. de Jonge en Arijen Dircxz. Jongste gehuwd met Maertje Jansdr. de Jonghe, kinderen van wijlen Maertje Jacobsdr. Hoijcaes, voor ľ part, Cornelis Pietersz. Post gehuwd met Annetje Claesdr. weduwe van Claes Jacobsz. Hoijcaes en Pieter Willemsz. Thoen gehuwd met Grietje Claesdr, enige dochter van de voorn. Claes Jacobsz. voor ľ part, Claes Jorisz. en Willem Jorisz. mondige kinderen, mitsgaders Leendert Wiggersz. en de voorn. Jacob Jansz. de Jonge als voogden van Willem Jorisz. de Jongste, onmondige zoon van Joris Jacobsz. Hoijcaes voor ĺ parten in het laatste ľ part, allen kinderen, kindskinderen en erfgenamen van Jacob Jansz. Hoijcaes, hebben verkocht aan Jacob Jorisz. Hoijcaes, geassisteerd met de voorn. Leendert Wiggersz. en Jacob Jansz. de Jonge zijn voogden, 15/16 parten in een woning als huis, bijhuis, bargen en geboomte, waarvan hij zelf het resterende 1/16 part toekomt, staande in het dorp Kethel, belend ten O: de Vlaardingerweg en ten W: Arijen Arijensz. van der Hout wielmaker. Strekkende voor van de straat tot achter aan het land van de voorn. Jacob Jansz. de Jonge. De jongste opdrachtbrief in dato 07-10-1620. Belast met een opstal van 15 st. per jaar, toekomende degene die daartoe gerechgtigd is. Prijs f 1.725.

tr.
met

Jan Maertensz Karels1,2.

Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland (ORA 040), GA Schiedam, Inventarisnr.: 92, Kethel, van 10 aug 1654 tot 30 okt 1671  (3 mei 1656 akte 11)
2.Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland (ORA 040), GA Schiedam, Inventarisnr.: 92, Kethel, van 10 aug 1654 tot 30 okt 1671  (11 mei 1661 akte 86)
3.Ellen Couvret (A 156), Website: https://gw.geneanet.org/ecouvret
4.Dingboek Kethel en Spaland (A 157), GA Schiedam, Rechterlijk Archief Kethel en Spaland, Toegang.nr. 31, Inventarisnr.: 84, Kethel, van nov 1603 tot 7 mrt 1646  (27 mei 1622)
5.Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland (ORA 040), GA Schiedam, Inventarisnr.: 92, Kethel, van 10 aug 1654 tot 30 okt 1671  (15 dec 1655 akte 14)


Claes Jacobsz Hoijcaes
Claes Jacobsz Hoijcaes1.

tr.
met

Annetje Claesdr1.

Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland (ORA 040), GA Schiedam, Inventarisnr.: 92, Kethel, van 10 aug 1654 tot 30 okt 1671  (3 mei 1656 akte 11)
2.Ellen Couvret (A 156), Website: https://gw.geneanet.org/ecouvret
3.Dingboek Kethel en Spaland (A 157), GA Schiedam, Rechterlijk Archief Kethel en Spaland, Toegang.nr. 31, Inventarisnr.: 84, Kethel, van nov 1603 tot 7 mrt 1646  (27 mei 1622)
4.Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland (ORA 040), GA Schiedam, Inventarisnr.: 92, Kethel, van 10 aug 1654 tot 30 okt 1671  (15 dec 1655 akte 14)


Joris Jacobsdr Hoijcaes
Joris Jacobsdr Hoijcaes1,2.Bronnen:
1.Ellen Couvret (A 156), Website: https://gw.geneanet.org/ecouvret
2.Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland (ORA 040), GA Schiedam, Inventarisnr.: 92, Kethel, van 10 aug 1654 tot 30 okt 1671  (3 mei 1656 akte 11)
3.Dingboek Kethel en Spaland (A 157), GA Schiedam, Rechterlijk Archief Kethel en Spaland, Toegang.nr. 31, Inventarisnr.: 84, Kethel, van nov 1603 tot 7 mrt 1646  (27 mei 1622)
4.Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland (ORA 040), GA Schiedam, Inventarisnr.: 92, Kethel, van 10 aug 1654 tot 30 okt 1671  (15 dec 1655 akte 14)


Dirck Pluensz Jongste
Dirck Pluensz Jongste, ged. Kethel op 12 dec 1649 (getuigen: zijn tante Ceuntje Dircksdr Opmeer, Dirck Ariensz. Jongste, Jan Dirx ende Cuentge Dirxsdr)1.Bronnen:
1.Doopboek Kethel (D 224), GA Schiedam, Archief NH Kerk Kethel, Inventarisnr.: 23, NH, Kethel, van 1623 tot 1714 (12 dec 1649)
2.Doop en trouwboek Kethel, FS film 118657 (D 391), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 1, Kethel, van 1623 tot 1672 (26 apr 1626 blz. 124)
3.Trouwboek Kethel (T 345), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, Kethel, van 1622 tot 1711 (6 apr 1647)
4.Doop en trouwboek Kethel, FS film 118657 (D 391), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 1, Kethel, van 1623 tot 1672 (6 apr 1647 blz. 81)


Ceuntje Dircksdr Opmeer
Ceuntje Dircksdr Opmeer, doopgetuige van haar neef Dirck Pluensz Jongste Kethel op 12 dec 1649.Bronnen:
1.Kohier van de 200e penning Schiedam (KOH 006), GA Schiedam, Kohier 200e penning, Rekening van de ontvanger Govert Jan Dubous, Oud Archief Schiedam, Inventarisnummer 1451, Schiedam, 1638
2.Kohier van de 200e penning Schiedam 1631 (KOH 007), GA Schiedam, inv.nr 1448, Schiedam, 1631
3.Kohier van de 200e penning Schiedam (KOH 004), Rekening van de Ontvanger Cornelis bezemer, Oud Archief Schiedam, Inventarisnummer 1455, Schiedam, 1652
4.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Maertge Pluensdr Jongste
Maertge Pluensdr Jongste, ged. Kethel op 1 jan 1651 (getuige: Leentge Leendertsdr., Gerret Dirxsz. ende Pluentge Dirxsdr)1.Bronnen:
1.Doopboek Kethel (D 224), GA Schiedam, Archief NH Kerk Kethel, Inventarisnr.: 23, NH, Kethel, van 1623 tot 1714 (1 jan 1651)
2.Doop en trouwboek Kethel, FS film 118657 (D 391), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 1, Kethel, van 1623 tot 1672 (26 apr 1626 blz. 124)
3.Trouwboek Kethel (T 345), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, Kethel, van 1622 tot 1711 (6 apr 1647)
4.Doop en trouwboek Kethel, FS film 118657 (D 391), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 1, Kethel, van 1623 tot 1672 (6 apr 1647 blz. 81)


Annetje Claesdr
Annetje Claesdr1.

tr.
met

Claes Jacobsz Hoijcaes1, zn. van Jacob Jansz Hoijcaes en Lijsbeth Jorisdr Verhouck.

Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief Kethel en Spaland (ORA 040), GA Schiedam, Inventarisnr.: 92, Kethel, van 10 aug 1654 tot 30 okt 1671  (3 mei 1656 akte 11)