Genealogische website van Cees Hagenbeek
Alith
Alith .

tr.
met

Tijmen Cluting.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Haze     


Hubert Wijnantsz van Batenburch
Hubert Wijnantsz van Batenburch, kassemaer in 1511.

tr.
met

Deliana van Wyckersloot, dr. van Reyer Roelofs van Wyckerslooth, begr. St. Catharina.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mechtelt  †1507   


Deliana van Wyckersloot
Deliana van Wyckersloot, begr. St. Catharina.

tr.
met

Hubert Wijnantsz van Batenburch, kassemaer in 1511.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mechtelt  †1507   


Reyer Roelofs van Wyckerslooth
Reyer Roelofs van Wyckerslooth,
, ontving in 1439 van Hendrick van Grevenbroeck 7 morgen te Cothen, wordt vermeld in 1460 en 1470.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Deliana   St. Catharina  


Roelof (Zuermonts) van Wyckerslooth
Roelof (Zuermonts) van Wyckerslooth,
, vermeld in 1416, door Pieter van Haeften, verlijd met 4 morgen lants in de Veertighoeven te Neerlangbroek en 3 morgen lant te Cothen, ontving in 1417 goed te Neerlangbroek van Reinier van Grevenbroeck. wordt in 1426 Roelof Zuermonts van Wyckersloot genoemd, is tinsgenoot in Cothen in 1423 en zegelde met de 3 bemmels en rondschrift S. Roelof van Wikersloet, is in 1444 Richter te Cothen van Bisschop Rudolf van Diepholt, thinsmeester 1445, 1449, borge voor Jan van Bemmel 1441, hij zegelde in 1438 met de 3 bemmels bij een hbeleening met goed te Langbroek, verkocht op 22-3-1441 des Woensdags nae Sinte Geertrudendach 10 hont lands te Cothen aan het kapittel van St. Pieter.
In 1419 kregen Zuermont en Roelof van Wyckersloot, gebroeders met Arent en Willem de Wit van Weeresteyn, Dirk, Herman en Floris van Heyligerlande ende meer buitenluyden van omtrent Wyck, vrijgeleide.

tr.
met

Belye Scade,
, zuster van Wouter Scade.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reyer     


Belye Scade
Belye Scade,
, zuster van Wouter Scade.

tr.
met

Roelof (Zuermonts) van Wyckerslooth, zn. van Zuermont van Wyckerslooth,
, vermeld in 1416, door Pieter van Haeften, verlijd met 4 morgen lants in de Veertighoeven te Neerlangbroek en 3 morgen lant te Cothen, ontving in 1417 goed te Neerlangbroek van Reinier van Grevenbroeck. wordt in 1426 Roelof Zuermonts van Wyckersloot genoemd, is tinsgenoot in Cothen in 1423 en zegelde met de 3 bemmels en rondschrift S. Roelof van Wikersloet, is in 1444 Richter te Cothen van Bisschop Rudolf van Diepholt, thinsmeester 1445, 1449, borge voor Jan van Bemmel 1441, hij zegelde in 1438 met de 3 bemmels bij een hbeleening met goed te Langbroek, verkocht op 22-3-1441 des Woensdags nae Sinte Geertrudendach 10 hont lands te Cothen aan het kapittel van St. Pieter.
In 1419 kregen Zuermont en Roelof van Wyckersloot, gebroeders met Arent en Willem de Wit van Weeresteyn, Dirk, Herman en Floris van Heyligerlande ende meer buitenluyden van omtrent Wyck, vrijgeleide.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reyer     


Zuermont van Wyckerslooth
Zuermont van Wyckerslooth,
, leefde in de 14de eeuw.
6. ZUERMONT VAN WYCKERSLOOTH, leefde in de 14de eeuw.
"Wyckersloot was een Ridderhofstede onder Wyck anno 1350 bekend, welke kwam aan het geslacht Proeys en daarna aan het geslacht Van Zyll, welk geslacht daarna den naam Van Wyckersloot zou hebben aangenomen". (Van Buchell).

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Roelof     


Joost Gijsbertsz van Langerak
Joost Gijsbertsz van Langerak, schout van Haastrecht (1436), burger van Utrecht (1450), ovl. tussen 27 jun 1471 en 5 jul 1473 ,
, Utrechtsche Stads-lijfrentenregister van 1468:
Joncfr. Geertrwt van Langerac, de vrouw van Joost van Langeraec, vestigt tot live joncfr. Alijden Florensdochter van Jutfaes een lijfrente van XV £ in het Cordewaniersgilde (Schoenmakersgilde) telkens te betalen op de termijnen van Paschen en Victoris (10 October).

tr.
met

Jkvr Geertuijt Jansdr, ovl. tussen 25 apr 1480 en 5 feb 1484 .

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert  †1500   


Geertuijt Jansdr
Jkvr Geertuijt Jansdr, ovl. tussen 25 apr 1480 en 5 feb 1484 .

tr.
met

Joost Gijsbertsz van Langerak, zn. van Gijsbert van Langerak, schout van Haastrecht (1436), burger van Utrecht (1450), ovl. tussen 27 jun 1471 en 5 jul 1473 ,
, Utrechtsche Stads-lijfrentenregister van 1468:
Joncfr. Geertrwt van Langerac, de vrouw van Joost van Langeraec, vestigt tot live joncfr. Alijden Florensdochter van Jutfaes een lijfrente van XV £ in het Cordewaniersgilde (Schoenmakersgilde) telkens te betalen op de termijnen van Paschen en Victoris (10 October).

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert  †1500   


Gijsbert van Langerak
Gijsbert van Langerak, geb. circa 1385.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joost  †1471   


Capermans
Capermans, geb. voor 1545.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
David*1575  †1627  52


Adriaen Jochems van Gent
Adriaen Jochems van Gent, geb. vanaf 1551, ovl. voor 5 jan 1590,
, treedt zelfstandig op 3-9-1576 te Tiel, heeft 6-6-1579 een geschil met zijn moeder, die zich beklaagt over zijn eigenmachtig optreden in geldzaken met betrekking tot haar lijftocht.

tr. circa 1578
met

Catharina van Toeven, ovl. na 30 jul 1598,
, ompareert als wed. van Adriaen Jochems van Gent te Tiel 5-1-1590 en 30-7-1598, tr. (2) met Dirck van Riemsdijck. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joachim Tiel †1622   


Catharina van Toeven
Catharina van Toeven, ovl. na 30 jul 1598,
, ompareert als wed. van Adriaen Jochems van Gent te Tiel 5-1-1590 en 30-7-1598.

tr. (1) circa 1578
met

Adriaen Jochems van Gent, zn. van Joachim van Gent (schepen van Tiel (1562-1564)) en Elisabeth van Drueten, geb. vanaf 1551, ovl. voor 5 jan 1590,
, treedt zelfstandig op 3-9-1576 te Tiel, heeft 6-6-1579 een geschil met zijn moeder, die zich beklaagt over zijn eigenmachtig optreden in geldzaken met betrekking tot haar lijftocht.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joachim Tiel †1622   

tr. (2)
met

Dirck van Riemsdijck, ovl. Tiel op 15 mrt 1575 "zijn vrouw in zwangere toestand achterlatend"


Dirck van Riemsdijck
Dirck van Riemsdijck, ovl. Tiel op 15 mrt 1575 "zijn vrouw in zwangere toestand achterlatend".

tr.
met

Catharina van Toeven, ovl. na 30 jul 1598,
, ompareert als wed. van Adriaen Jochems van Gent te Tiel 5-1-1590 en 30-7-1598, tr. (1) met Adriaen Jochems van Gent. Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder


Joachim van Gent
Joachim van Gent, schepen van Tiel (1562-1564), ovl. voor mei 1565.

tr. circa 1550
met

Elisabeth van Drueten, ovl. na jun 1579,
, Op 2-1-1565 lijftocht Joachim van Gent Elisabeth van Drueten.
Op 7-5-1565 compareert Elisabeth van Drueten als zijn weduwe.
Elisabeth van Drueten wordt nog genoemd in acten te Tiel okt. 1567 en 6-6-1579.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen*1551  †1590  39


Elisabeth van Drueten
Elisabeth van Drueten, ovl. na jun 1579,
, Op 2-1-1565 lijftocht Joachim van Gent Elisabeth van Drueten.
Op 7-5-1565 compareert Elisabeth van Drueten als zijn weduwe.
Elisabeth van Drueten wordt nog genoemd in acten te Tiel okt. 1567 en 6-6-1579.

tr. circa 1550
met

Joachim van Gent, schepen van Tiel (1562-1564), ovl. voor mei 1565.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen*1551  †1590  39


Jacques Jacquesn Terwen
Jacques Jacquesn Terwen, geb. voor 1555,
, betaalt in 1580 als Jaecques Teruwe ƒ 8,-- 50e penning te Dordrecht voor een huis op De Gevulde Gracht dat hij voor 25 gl. huurt van de weduwe van Rochus Woutersz, timmerman.

tr. voor 1580, zij wonen te Dordrecht sinds 1580. Hij is borg in 1591 voor Hendrik de Prins (zijn schoonvader ?), wonend te Luik. Deze is verm. Henry le Prince, "née á Anvers, demeurant á Liége depuis 14 á 15 ans, ayant acquis le 24 juillet 1590 les métiers des févre, des drapiers et d'autres"
met

Heiltge Hendriksen Prinsen, ovl. op 14 dec 1645 mogelijk als Doopsgezinde "Heijlge Jaques Teruwen".

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacques*1589  †1636 Dordrecht 47


Heiltge Hendriksen Prinsen
Heiltge Hendriksen Prinsen, ovl. op 14 dec 1645 mogelijk als Doopsgezinde "Heijlge Jaques Teruwen".

tr. voor 1580, zij wonen te Dordrecht sinds 1580. Hij is borg in 1591 voor Hendrik de Prins (zijn schoonvader ?), wonend te Luik. Deze is verm. Henry le Prince, "née á Anvers, demeurant á Liége depuis 14 á 15 ans, ayant acquis le 24 juillet 1590 les métiers des févre, des drapiers et d'autres"
met

Jacques Jacquesn Terwen, geb. voor 1555,
, betaalt in 1580 als Jaecques Teruwe ƒ 8,-- 50e penning te Dordrecht voor een huis op De Gevulde Gracht dat hij voor 25 gl. huurt van de weduwe van Rochus Woutersz, timmerman.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacques*1589  †1636 Dordrecht 47


Cornelis Jansz
Cornelis Jansz, DG, ovl. Dordrecht op 3 jun 1663,
, hij trouwt 5 keer en is diaken dienaar", van Dordrecht, kuiper (1592-1608), azijnmaker (1602-1633), tr.eedt op als voogd over het weeskind van zijn broer Pieter Jansz (1610-1618), diaken bij de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht, betaalt in 1626 als Cornelis Jans, asijnmaecker, £ 26,-- 1000e penning te Dordrecht voor een huis in het Thiende quartier beginnende vant Vischcoopershuijs op de Cleijne Vischmerckt tot den huijse ende brouwerije genaempt de Seven Sterren aen wedersijden vande Voorstraet.
1594. In de Kleine Spuistraat: Cornelis Jansz, kuiper, huurt van de erfgenamen van Reijer Jacobz.
25-1-1597. Adriaan, Huich en Herman Repelaer Anthoniszonen, Cornelis Jansz, als man en vooogd van Trijntge Repelaers Anthonisdr en Anthonis Arentsz als man en voogd van Heijltge Repelaer Anthonisdr, zich sterk makende voor Marijcke Repelaer Anthonisdr, allen erfgenamen van Aechge Anthonisdr. Repelaer, transporteren aan Anthonis Willemsz, wijnkoper, de helft van een huis c.a, genaamd De Gouden Leeuw, staande over de Tolbrug, aan de poortzijde te Dordrecht, tussen het huis van Jacob van Diemen en dat van Jacob Govertsz, verkopers aangekomen door de dood van Aechge Anthonisdr. (Repelaer) voornoemd, van welk huis de genoemde Anthonis Willemsz de andere helft bezit.
30-3-1602. Cornelis Jansz, azijnmaker, koopt van Aert Reyniersz c.s. een huis, staande in de Kleine Spuistraat te Dordrecht, tussen het huis van Cornelis Pietersz, stebode (stadsbode) en dat van Laurens de spelmaker, alsmede een ledig erf, daar tegenover gelegen, waarop de genoemde Cornelis Jansz tegenwoordig azijn maakt.
5-1-1605. Olivier van de Vinck, procuratie hebbend van Frans Theunisz, wijnkoper, en Maritgen Theunisdr (Repelaer), echtelieden, verbindt ten behoeve van Cornelis Jansz, azijnmaker, de erfenis, die de genoemde Frans Theunisz is aangekomen door het overlijden van Aechtgen Thonisdr (Repelaer), die huisvrouw was van Theunis Willemsz, wijnkoper, evenals de besterfenis die deze laatstgenoemden is aangekomen door het overlijden van Heyltgen Thonisdr (Repelaer), die huisvrouw was van Thonis Adriaansz, pontgaarder, beiden zusters van de genoemde Maritgen Thonisdr (Repelaer), wegens 694 gl. van geleverde wijn, die Frans Theunisz aan Cornelis Jansz schuldig is.
1-3-1607. Thonnis Ariensz, pontgaarder, die getrouwd is geweest met Helena Anthonisdr Repelaer, verklaart dat zijn vrouw, in haar testament van 18 juni 1604 voor notaris Balis, aan haar broeders, en zusters 600 gl. had gelegateerd. Daarom verkoopt hij aan Adriaan Repelaer Anthonisz, zijn zwager, voor diens portie die hem in deze 600 gl. toekomt. 7 car. gl. losrente op een huis c.a. staande op de hoek van de Pelsebrug te Dordrecht, tussen deze brug en (het huis van) Maarten Balen, met gelijke brief op Hugo Repelaer, Herman Repelaer, de nagelaten kinderen van Marijke Repelaer, verwekt bij Frans Anthonisz, en op Cornelis Jansz als getrouwd hebbend Trijntken Repelaer.
4-5-1608. Cornelis Jansz, kuiper, koopt van Fransken Alewynsdr, weduwe van Gerard Jansz, molder. een huis c.a. staande op de hoek van de Grote Spuistraat (en de Voorstraat) te Dordrecht, tussen het huis van Theunis Cornelisz, schoenmaker, en 's Herenstraat.
17-11-1610. Adriaan Repelaer Anthonisz, schepen in wette, en Hugo Repelaer Anthonisz, voor zichzelf en als ooms en bloedvoogden van de nagelaten weeskinderen van Catharina Repelaer Anthonisdr, verwekt bij Cornelis Jansz, azijnmaker, en mede voor het nagelaten weeskind van Herman Repelaer Anthonisz zaliger, Cornelis Jansz, azijnmaker, als actie en transport hebbend van Frans Anthonisz, te samen voor de ene helft, en Quintijn Pietersz van der Velde, bakker, en Pieter Albertsz, hoedenmaker, voor zichzelf en tevens vervangende en zich sterkmakende voor Janneken Meeusdr, weduwe van Hans Wilder, Aaltgen Meeusdr, weduwe van Frederick van Dousburch en eveneens, voor de achtergelaten kinderen van Willem Meeusz, voor de andere helft, allen erfgenamen van zaliger Thonis Willemsz, in leven wijnkoper te Dordrecht, verkopen aan Geerit Veder, een huis c.a. waar uithangt Gulick, staande bij de Tolbrug aan de landzijde te Dordrecht, tussen het huis van Jan de Braemaecker en dat van Gilles van Luffelen.
12-10-1612. Inventaris van de nalatenschap van Herman Repelaer, weduwnaar, koopman, overleden 21 nov. 1609. Aldaar, op blz. 175: Cornelis Jansz, azijnmaker alhier "compt goet p. obligatie" van 500 gl. hoofdsom en van intrest 8 gl. 7 st, te samen 508 7 st.
15-6-1613. Cornelis Jansz, azijnmaker, voor zichzelf voor drie-vierde deel en als oom en voogd van het weeskind van Pieter Jansz, zijn broeder, en Adriaan Cornelisz, als behuwdoom van dit weeskind voor een vierde deel, verkopen aan Arien Huigensz, kuiper, een huis c.a, staande in de Vriesestraat te Dordrecht. tussen de Ploegkapel en het huis, van Cornelis Jansz en het weeskind, beiden voorgenoemd, elk voor een gelijk deel aan de andere zijde.
9-10-1623: Crispijn van Outgaerden voor zichzelf, Jan Ariensz, steenhouwer, mede voor zichzelf en als vervanger van zijn broers en zusters, verkopen aan Cornelis Jansz, azijnmaker, twee-derde delen in een vierde deel van een geheel huis c.a, genaamd Het Avontmael, waarvan de koper de overige delen reeds bezit, staande in de Vriesestraat te Dordrecht, tussen het huis van Maarten Thonisz en dat van Aafken Hermansdr.
13-10-1632. Testament van Cornelis Jansz, azijnmaker, en Gooltgen Jansz, echtelieden. Hij noemt zijn jongste zoon, Cornelis Cornelisz van der Fles en zijn vooroverleden zoon Thonis Cornelisz die gehuwd was met Mayke Dirksdr (van Oosterwijk). Zij noemt haar beide kinderen: Claus Cornelisz (van der Fles) en Cornelis Cornelisz (van der Fles). Zij stellen tot voogden: Jan Cornelisz (Vijgenboom), voorzoon, en Jacques Terwen, zwager (lees schoonzoon) van de testateur.
4-4-1634. Scheiding van de nalatenschap van Cornelis Jansz zaliger. Jan Cornelisz (Vijgenboom), Jacques Terwen getrouwd met Janneke Cornelisdr, voor zichzelf en als voogden over Cornelis Cornelisz (van der Fles), onmondig weeskind van Cornelis Jansz zaliger en Goolken Jansdr, echtelieden, alsmede over Dirk Theunisz (van Oosterwijk), nagelaten weeskind van zaliger Theunis Cornelisz en Mayke Dirksdr (van Oosterwijk), echtelieden, en Nicolaas Dirksz (van Vianen), getrouwd met Heyltgen Cornelisdr, alsmede Nicolaas Cornelisz (van der Fles) als vervanger van Willem Dirksz van Oosterwijk die getrouwd is met Pieterke Cornelisdr, allen kinderen en erfgenamen van zaliger Cornelis Jansz. Jan Cornelisz (Vijgenboom) verkrijgt het huis c.a. staande in de Kleine Spuistraat, tussen het huis van de erfgenamen van Cornelis Pietersz, stadsbode, en dat van wijlen Laurens de spelmaker. Nicolaas Dirksz (van Vianen) verkrijgt het huis, genaamd Het Avontmael, staande in de Vriesestraat, tussen het huis van Maarten Thonisz kuiper. en dat van Cornelis Jansz, huistimmerman. Nicolaas Cornelisz (van der Fles) verkrijgt het huis genaamd De Asijnfles, staande op de hoek van de Grote Spuistraat (en de Voorstraat), belend door de Spuistraat en het huis van Cornelis Burgers, met de azijnplaats daartoe behorende, gelegen in de Kleine Spuistraat, tussen de stadsgracht of gemene gang en het huis van Jan van der Burch.

otr. Dordrecht voor schepenen op 22 okt 1592
met

Trintje Thonisdr Repelaer, dr. van Anthonis Afriaensz Repelaer en Helena Cornelisdr van Straelen, geb. Dordrecht voor 1570, ovl. tussen 1596 en 1605.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje  †1648 Dordrecht  


Trintje Thonisdr Repelaer
Trintje Thonisdr Repelaer, geb. Dordrecht voor 1570, ovl. tussen 1596 en 1605.

otr. Dordrecht voor schepenen op 22 okt 1592
met

Cornelis Jansz, zn. van Jan Cornelisz (kuiper te Dordrecht, bijgenaamd 't Geusje) en Adriaentge Willemdsr, DG, ovl. Dordrecht op 3 jun 1663,
, hij trouwt 5 keer en is diaken dienaar", van Dordrecht, kuiper (1592-1608), azijnmaker (1602-1633), tr.eedt op als voogd over het weeskind van zijn broer Pieter Jansz (1610-1618), diaken bij de Doopsgezinde gemeente te Dordrecht, betaalt in 1626 als Cornelis Jans, asijnmaecker, £ 26,-- 1000e penning te Dordrecht voor een huis in het Thiende quartier beginnende vant Vischcoopershuijs op de Cleijne Vischmerckt tot den huijse ende brouwerije genaempt de Seven Sterren aen wedersijden vande Voorstraet.
1594. In de Kleine Spuistraat: Cornelis Jansz, kuiper, huurt van de erfgenamen van Reijer Jacobz.
25-1-1597. Adriaan, Huich en Herman Repelaer Anthoniszonen, Cornelis Jansz, als man en vooogd van Trijntge Repelaers Anthonisdr en Anthonis Arentsz als man en voogd van Heijltge Repelaer Anthonisdr, zich sterk makende voor Marijcke Repelaer Anthonisdr, allen erfgenamen van Aechge Anthonisdr. Repelaer, transporteren aan Anthonis Willemsz, wijnkoper, de helft van een huis c.a, genaamd De Gouden Leeuw, staande over de Tolbrug, aan de poortzijde te Dordrecht, tussen het huis van Jacob van Diemen en dat van Jacob Govertsz, verkopers aangekomen door de dood van Aechge Anthonisdr. (Repelaer) voornoemd, van welk huis de genoemde Anthonis Willemsz de andere helft bezit.
30-3-1602. Cornelis Jansz, azijnmaker, koopt van Aert Reyniersz c.s. een huis, staande in de Kleine Spuistraat te Dordrecht, tussen het huis van Cornelis Pietersz, stebode (stadsbode) en dat van Laurens de spelmaker, alsmede een ledig erf, daar tegenover gelegen, waarop de genoemde Cornelis Jansz tegenwoordig azijn maakt.
5-1-1605. Olivier van de Vinck, procuratie hebbend van Frans Theunisz, wijnkoper, en Maritgen Theunisdr (Repelaer), echtelieden, verbindt ten behoeve van Cornelis Jansz, azijnmaker, de erfenis, die de genoemde Frans Theunisz is aangekomen door het overlijden van Aechtgen Thonisdr (Repelaer), die huisvrouw was van Theunis Willemsz, wijnkoper, evenals de besterfenis die deze laatstgenoemden is aangekomen door het overlijden van Heyltgen Thonisdr (Repelaer), die huisvrouw was van Thonis Adriaansz, pontgaarder, beiden zusters van de genoemde Maritgen Thonisdr (Repelaer), wegens 694 gl. van geleverde wijn, die Frans Theunisz aan Cornelis Jansz schuldig is.
1-3-1607. Thonnis Ariensz, pontgaarder, die getrouwd is geweest met Helena Anthonisdr Repelaer, verklaart dat zijn vrouw, in haar testament van 18 juni 1604 voor notaris Balis, aan haar broeders, en zusters 600 gl. had gelegateerd. Daarom verkoopt hij aan Adriaan Repelaer Anthonisz, zijn zwager, voor diens portie die hem in deze 600 gl. toekomt. 7 car. gl. losrente op een huis c.a. staande op de hoek van de Pelsebrug te Dordrecht, tussen deze brug en (het huis van) Maarten Balen, met gelijke brief op Hugo Repelaer, Herman Repelaer, de nagelaten kinderen van Marijke Repelaer, verwekt bij Frans Anthonisz, en op Cornelis Jansz als getrouwd hebbend Trijntken Repelaer.
4-5-1608. Cornelis Jansz, kuiper, koopt van Fransken Alewynsdr, weduwe van Gerard Jansz, molder. een huis c.a. staande op de hoek van de Grote Spuistraat (en de Voorstraat) te Dordrecht, tussen het huis van Theunis Cornelisz, schoenmaker, en 's Herenstraat.
17-11-1610. Adriaan Repelaer Anthonisz, schepen in wette, en Hugo Repelaer Anthonisz, voor zichzelf en als ooms en bloedvoogden van de nagelaten weeskinderen van Catharina Repelaer Anthonisdr, verwekt bij Cornelis Jansz, azijnmaker, en mede voor het nagelaten weeskind van Herman Repelaer Anthonisz zaliger, Cornelis Jansz, azijnmaker, als actie en transport hebbend van Frans Anthonisz, te samen voor de ene helft, en Quintijn Pietersz van der Velde, bakker, en Pieter Albertsz, hoedenmaker, voor zichzelf en tevens vervangende en zich sterkmakende voor Janneken Meeusdr, weduwe van Hans Wilder, Aaltgen Meeusdr, weduwe van Frederick van Dousburch en eveneens, voor de achtergelaten kinderen van Willem Meeusz, voor de andere helft, allen erfgenamen van zaliger Thonis Willemsz, in leven wijnkoper te Dordrecht, verkopen aan Geerit Veder, een huis c.a. waar uithangt Gulick, staande bij de Tolbrug aan de landzijde te Dordrecht, tussen het huis van Jan de Braemaecker en dat van Gilles van Luffelen.
12-10-1612. Inventaris van de nalatenschap van Herman Repelaer, weduwnaar, koopman, overleden 21 nov. 1609. Aldaar, op blz. 175: Cornelis Jansz, azijnmaker alhier "compt goet p. obligatie" van 500 gl. hoofdsom en van intrest 8 gl. 7 st, te samen 508 7 st.
15-6-1613. Cornelis Jansz, azijnmaker, voor zichzelf voor drie-vierde deel en als oom en voogd van het weeskind van Pieter Jansz, zijn broeder, en Adriaan Cornelisz, als behuwdoom van dit weeskind voor een vierde deel, verkopen aan Arien Huigensz, kuiper, een huis c.a, staande in de Vriesestraat te Dordrecht. tussen de Ploegkapel en het huis, van Cornelis Jansz en het weeskind, beiden voorgenoemd, elk voor een gelijk deel aan de andere zijde.
9-10-1623: Crispijn van Outgaerden voor zichzelf, Jan Ariensz, steenhouwer, mede voor zichzelf en als vervanger van zijn broers en zusters, verkopen aan Cornelis Jansz, azijnmaker, twee-derde delen in een vierde deel van een geheel huis c.a, genaamd Het Avontmael, waarvan de koper de overige delen reeds bezit, staande in de Vriesestraat te Dordrecht, tussen het huis van Maarten Thonisz en dat van Aafken Hermansdr.
13-10-1632. Testament van Cornelis Jansz, azijnmaker, en Gooltgen Jansz, echtelieden. Hij noemt zijn jongste zoon, Cornelis Cornelisz van der Fles en zijn vooroverleden zoon Thonis Cornelisz die gehuwd was met Mayke Dirksdr (van Oosterwijk). Zij noemt haar beide kinderen: Claus Cornelisz (van der Fles) en Cornelis Cornelisz (van der Fles). Zij stellen tot voogden: Jan Cornelisz (Vijgenboom), voorzoon, en Jacques Terwen, zwager (lees schoonzoon) van de testateur.
4-4-1634. Scheiding van de nalatenschap van Cornelis Jansz zaliger. Jan Cornelisz (Vijgenboom), Jacques Terwen getrouwd met Janneke Cornelisdr, voor zichzelf en als voogden over Cornelis Cornelisz (van der Fles), onmondig weeskind van Cornelis Jansz zaliger en Goolken Jansdr, echtelieden, alsmede over Dirk Theunisz (van Oosterwijk), nagelaten weeskind van zaliger Theunis Cornelisz en Mayke Dirksdr (van Oosterwijk), echtelieden, en Nicolaas Dirksz (van Vianen), getrouwd met Heyltgen Cornelisdr, alsmede Nicolaas Cornelisz (van der Fles) als vervanger van Willem Dirksz van Oosterwijk die getrouwd is met Pieterke Cornelisdr, allen kinderen en erfgenamen van zaliger Cornelis Jansz. Jan Cornelisz (Vijgenboom) verkrijgt het huis c.a. staande in de Kleine Spuistraat, tussen het huis van de erfgenamen van Cornelis Pietersz, stadsbode, en dat van wijlen Laurens de spelmaker. Nicolaas Dirksz (van Vianen) verkrijgt het huis, genaamd Het Avontmael, staande in de Vriesestraat, tussen het huis van Maarten Thonisz kuiper. en dat van Cornelis Jansz, huistimmerman. Nicolaas Cornelisz (van der Fles) verkrijgt het huis genaamd De Asijnfles, staande op de hoek van de Grote Spuistraat (en de Voorstraat), belend door de Spuistraat en het huis van Cornelis Burgers, met de azijnplaats daartoe behorende, gelegen in de Kleine Spuistraat, tussen de stadsgracht of gemene gang en het huis van Jan van der Burch.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje  †1648 Dordrecht