Genealogische website van Cees Hagenbeek
Blasius Pietersz Dijkshoorn
Blasius Pietersz Dijkshoorn1, geb. 't Woud op 3 jan 1560, ovl. Delft op 25 aug 1642, begr. Delft (Nieuwe Kerk) op 29 aug 1642.

tr. (1) voor 1588
met

Neeltgen IJsbrantsdr Heemskerck, dr. van IJsbrand Philipsz Heemskerck en Maritgen Pieters Cap, geb. Hondsholredijk, ovl. op 't Woud op 20 jun 1617, tr. (1) met Pieter Jan Cornelisz van der Burgh. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1588 't Woud 1639 Vlaardinger-Ambacht 50
Arent~1593 op 't Woud 1654 op 't Woud 61
Philip*1600 't Woud 1648  48

tr. (2) Delft op 16 jan 1622
met

Grietje Lenarts van der Houve, dr. van Lenert Gerritsz van der Houve (gezworene en ambachtsbewaarder van Hof van Delft) en Maritgen Jansdr van Ruyven van Klapwijk, begr. Delft (Nieuwe Kerk) op 29 jan 1660, tr. (2) met Adriaen Dircxsz van den Vogelensanck. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 81)
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Neeltgen IJsbrantsdr Heemskerck
Neeltgen IJsbrantsdr Heemskerck, geb. Hondsholredijk, ovl. op 't Woud op 20 jun 1617.

tr. (1) Naaldwijk op 11 okt 1579
met

Pieter Jan Cornelisz van der Burgh.

tr. (2) voor 1588
met

Blasius Pietersz Dijkshoorn4, zn. van Pieter Cornelisz op Dijkshoorn en Apolonia Arentsdochter Pols, geb. 't Woud op 3 jan 1560, ovl. Delft op 25 aug 1642, begr. Delft (Nieuwe Kerk) op 29 aug 1642, tr. (2) met Grietje Lenarts van der Houve. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1588 't Woud 1639 Vlaardinger-Ambacht 50
Arent~1593 op 't Woud 1654 op 't Woud 61
Philip*1600 't Woud 1648  48Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 81)
2.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 231)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 326)
4.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995


Agneta van Heurn
Jkvr Agneta (Agnes) van Heurn, ovl. op 8 sep 1626.

relatie
met

Evert van Zijll, Advocaat-fiscaal van de Admiraliteit van Amsterdam, ovl. voor 1 okt 1594.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883 (78)
2.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 140)


Lubbertus van Heurn
Lubbertus van Heurn, kanunnik van de Dom te Utrecht, ovl. op 8 dec 1631.Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883 (78)
2.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 140)


Thomas van Heurn
Thomas van Heurn, kanunnik St. Pieter te Utrecht, ovl. in 1612, begr. op 9 sep 1612.Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883 (78)
2.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 140)


Johanna van Heurn
Johanna van Heurn.

relatie
met

Gjsbert van Zuylen van de Haere, ovl. op 5 nov 1611.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883 (78)
2.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 140)


Elisabeth van Heurn
Elisabeth van Heurn.

relatie (1)
met

Johan de Jongh, kapitein, raadsheer Hoogen Raad te Mechelen [Belgi].

relatie (2)
met

Gijsbert de Raad.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883 (78)
2.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 140)


Emerentia van Heurn
Emerentia van Heurn.

relatie
met

Johan Cramer, klerk ordinaris van de Raad van State.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883 (78)
2.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 140)


Geertruy van Heurn
Geertruy van Heurn, ovl. in jun 1605.Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883 (78)
2.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 140)


Johan Cramer
Johan Cramer, klerk ordinaris van de Raad van State.

relatie
met

Emerentia van Heurn, dr. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen


Johan de Jongh
Johan de Jongh, kapitein, raadsheer Hoogen Raad te Mechelen [Belgi].

relatie
met

Elisabeth van Heurn, dr. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen, relatie (2) met Gijsbert de Raad. Uit deze relatie geen kinderen


Gijsbert de Raad
Gijsbert de Raad.

relatie
met

Elisabeth van Heurn, dr. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen, relatie (1) met Johan de Jongh. Uit deze relatie geen kinderen


Gjsbert van Zuylen van de Haere
Gjsbert van Zuylen van de Haere, ovl. op 5 nov 1611.

relatie
met

Johanna van Heurn, dr. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen


Evert van Zijll
Evert van Zijll, Advocaat-fiscaal van de Admiraliteit van Amsterdam, ovl. voor 1 okt 1594.

relatie
met

Jkvr Agneta (Agnes) van Heurn, dr. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen, ovl. op 8 sep 1626


Johan van Barmentlo
Johan van Barmentlo.

tr.
met

NN van Bronckhorst.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleid*1533  1601  68


NN van Bronckhorst
NN van Bronckhorst.

tr.
met

Johan van Barmentlo.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleid*1533  1601  68


N. Hoornkes
N. Hoornkes.

tr.
met

Frederik Mom van Kell (van Kelle), zn. van NN Mom.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan  1580 Steenwijk  


Frederik Mom van Kell
Frederik Mom van Kell (van Kelle).

tr.
met

N. Hoornkes.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan  1580 Steenwijk  


Catharina van Foreest
Catharina van Foreest.

relatie
met

Vranck Lambertsz van der Meer, schepen van Delft.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883 (100)


Vranck Lambertsz van der Meer
Vranck Lambertsz van der Meer, schepen van Delft.

relatie
met

Catharina van Foreest, dr. van Jan Herperts van Foreest (heer van Middelburg, Foreest, schepen van Haarlem, schout van Oudewater) en Ida de Cuser van Oosterwijk