Genealogische website van Cees Hagenbeek
Johan Momme
Johan Momme, gerichtsman op de Veluwe 1425.


Luitgarde Mumme
Luitgarde (Lutgert) Mumme.

tr.
met

Henricus de Essende dictus Mumme, zn. van Gerhardus Mumme.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik     
Gerard     


Frederik Hendrik Saraber
Frederik Hendrik Saraber, geb. Ambon op 13 jan 1898, ovl. op 22 nov 1971.

relatie
met

Aletta Eugenie Coenraad, geb. Soerabaja op 20 mrt 1898, ovl. op 12 jan 1992.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leo*1936 Magelang [Indonesië]    


Aletta Eugenie Coenraad
Aletta Eugenie Coenraad, geb. Soerabaja op 20 mrt 1898, ovl. op 12 jan 1992.

relatie
met

Frederik Hendrik Saraber, geb. Ambon op 13 jan 1898, ovl. op 22 nov 1971.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Leo*1936 Magelang [Indonesië]    


Sijmon Jelisz de Geest
Sijmon Jelisz de Geest, geb. Utrecht circa 1608, groefbidder, lidmaat van de gereformeerde gemeente, belijdenis Utrecht op 31 mrt 1631, lid van het glazenmakersgilde te Utrecht in 1650, ovl. Utrecht, Duijtsen Huijskerck op 14 aug 1671.

otr. (1) Woerden in feb 16301, tr. Utrecht op 16 mei 1630
met

Adriaentgen Jans van der Linden, geb. Utrecht, ged. Utrecht (Jacobikerk) op 1 aug 1613, ovl. Utrecht (Duitsehuiskerk) op 9 apr 1666.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes~1631 Utrecht (Jacobikerk) †1712  80
Isaack~1634 Utrecht (Jacobikerk) †1678  44
Julius~1636 Utrecht (Domkerk) 1666 Utrecht, Duijtsen Huijskerck 29
Mechtildt~1642 Utrecht (Jacobikerk) 1706 Utrecht (Buurkerk) 64
Elisabeth~1645 Utrecht (Buurkerk) †1686  40
Jannichje Utrecht    
Hendrick*1652  †1697 Utrecht 45
Benjamin~1650 Utrecht †1671  20

tr. (2) op 17 apr 1667
met

Cunera de Leeuw, tr. (2) met Warnart van Ceulen, ovl. voor 1667. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.Trouwboek Utrecht (T 163), Het Utrechts archief, DTB Utrecht toeg.nr. 711, Inventarisnr.: 96, Utrecht, 1638 (16 mrt 1630 blz. 383)


Adriaentgen Jans van der Linden
Adriaentgen Jans van der Linden, geb. Utrecht, ged. Utrecht (Jacobikerk) op 1 aug 1613, ovl. Utrecht (Duitsehuiskerk) op 9 apr 1666.

otr. Woerden in feb 16301, tr. Utrecht op 16 mei 1630
met

Sijmon Jelisz de Geest, zn. van Gilles Simonsz de Geest (glasschilder en staddsschilder) en Mechtelt Isaacs Knijf, geb. Utrecht circa 1608, groefbidder, lidmaat van de gereformeerde gemeente, belijdenis Utrecht op 31 mrt 1631, lid van het glazenmakersgilde te Utrecht in 1650, ovl. Utrecht, Duijtsen Huijskerck op 14 aug 1671, tr. (2) met Cunera de Leeuw. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes~1631 Utrecht (Jacobikerk) †1712  80
Isaack~1634 Utrecht (Jacobikerk) †1678  44
Julius~1636 Utrecht (Domkerk) 1666 Utrecht, Duijtsen Huijskerck 29
Mechtildt~1642 Utrecht (Jacobikerk) 1706 Utrecht (Buurkerk) 64
Elisabeth~1645 Utrecht (Buurkerk) †1686  40
Jannichje Utrecht    
Hendrick*1652  †1697 Utrecht 45
Benjamin~1650 Utrecht †1671  20Bronnen:
1.Trouwboek Utrecht (T 163), Het Utrechts archief, DTB Utrecht toeg.nr. 711, Inventarisnr.: 96, Utrecht, 1638 (16 mrt 1630 blz. 383)


Alida Boon
Alida Boon, geb. Leiderdorp op 16 sep 1833, ovl. Haarlemmerliede op 14 nov 1907.

tr. (1) Haarlemmerliede op 1 mrt 1877
met

Hendrik Willem de Vries, geb. Spaarndam op 1 mrt 1839, landbouwer, ovl. Haarlemmerliede op 17 apr 1912.

relatie (2)
met

Simon Holleman.

Bronnen:
1.Doopboek Woerden (D 006), Nationaal Archief, DTB Woerden, Inventarisnr.: 20, Woerden, vanaf 1770 (11 jun 1803 blz. 91)


Mechtildt de Geest
Mechtildt de Geest, ged. Utrecht (Jacobikerk) op 23 okt 1642 (getuigen: haar vader en Grietgen Dieren)1, huwelijksgetuige van Herman van Castrop en haar zus Jannichje de Geest Utrecht (Domkerk) op 8 apr 1674, begr. Utrecht (Buurkerk) op 23 dec 1706.

tr. Utrecht (Domkerk) op 9 dec 1668
met

Pieter van Venendaal (van den Helm).

Bronnen:
1.Doopboek Utrecht (D 049), Het Utrechts Archief, DTB Utrecht, toeg. nr 711, Inventarisnr.: 4, Utrecht, 1640 (23 okt 1642 blz. 108)
2.Trouwboek Utrecht (T 163), Het Utrechts archief, DTB Utrecht toeg.nr. 711, Inventarisnr.: 96, Utrecht, 1638 (16 mrt 1630 blz. 383)


Pieter van Venendaal
Pieter van Venendaal (van den Helm).

tr. Utrecht (Domkerk) op 9 dec 1668
met

Mechtildt de Geest, dr. van Sijmon Jelisz de Geest (groefbidder) en Adriaentgen Jans van der Linden, ged. Utrecht (Jacobikerk) op 23 okt 1642 (getuigen: haar vader en Grietgen Dieren)1, huwelijksgetuige van Herman van Castrop en haar zus Jannichje de Geest Utrecht (Domkerk) op 8 apr 1674, begr. Utrecht (Buurkerk) op 23 dec 1706.

Bronnen:
1.Doopboek Utrecht (D 049), Het Utrechts Archief, DTB Utrecht, toeg. nr 711, Inventarisnr.: 4, Utrecht, 1640 (23 okt 1642 blz. 108)


Cornelis Fransen Coopal
Cornelis Fransen Coopal, geb. Den Haag.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
François  †1641 Vlissingen  


Jan van Loo
dr Jan van Loo, vermist.

tr. voor 1580
met

Syouck Abbedr.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1583  †1641  58
Jan     


Syouck Abbedr
Syouck Abbedr.

tr. voor 1580
met

dr Jan van Loo, vermist.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1583  †1641  58
Jan     


Magdalena van Loo
Magdalena van Loo, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 21 mei 1641, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 21 okt 1669.

tr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 28 feb 1668
met

Titus van Rhijn, zn. van Rembrandt Harmensz van Rhijn (schilder) en Saskia van Uylenborch, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) op 22 sep 1641 (getuigen: zijn achternicht Aeltie van Uylenburch, nicht van zijn moeder, Gerrit van Loo), kunsthandelaar, ovl. Amsterdam op 4 sep 1668, begr. Amsterdam (Westerkerk) op 7 sep 1668.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Titia~1669 Amsterdam (Nieuwe Kerk) †1715 Amsterdam 46


Titia van Rijn
Titia van Rijn, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 22 mrt 1669, ovl. Amsterdam op 22 nov 1715, begr. Amsterdam (Westerkerk) op 27 nov 1715.

  • Vader:
    Titus van Rhijn, zn. van Rembrandt Harmensz van Rhijn (schilder) en Saskia van Uylenborch, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) op 22 sep 1641 (getuigen: zijn achternicht Aeltie van Uylenburch, nicht van zijn moeder, Gerrit van Loo), kunsthandelaar, ovl. Amsterdam op 4 sep 1668, begr. Amsterdam (Westerkerk) op 7 sep 1668, tr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 28 feb 1668.
 

tr. Sloten op 27 jun 1686
met

François van Bijler, zn. van François van Bijler (goudsmid) en Sara van Loo, ged. Amsterdam in 1668, juwelier, begr. Amsterdam (Westerkerk) op 10 apr 1728


Jan van Loo
Jan van Loo, goudsmid.

tr. in 1619
met

Anna Huybregtdr.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1622  †1670  48
Sara*1635  †1704  69
Magdalena~1641 Amsterdam (Nieuwe Kerk) 1669 Amsterdam (Nieuwe Kerk) 28


Anna Huybregtdr
Anna Huybregtdr.

tr. in 1619
met

Jan van Loo, zn. van dr Jan van Loo en Syouck Abbedr, goudsmid.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1622  †1670  48
Sara*1635  †1704  69
Magdalena~1641 Amsterdam (Nieuwe Kerk) 1669 Amsterdam (Nieuwe Kerk) 28


Sara van Loo
Sara van Loo, geb. in 1635, ovl. in 1704.

tr. in 1658
met

François van Bijler, ged. in 1627, goudsmid.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
François~1668 Amsterdam 1728 Amsterdam (Westerkerk) 60


Jan van Loo
Jan van Loo, geb. in 1622, ovl. in 1670.


François van Bijler
François van Bijler, ged. in 1627, goudsmid.

tr. in 1658
met

Sara van Loo, dr. van Jan van Loo (goudsmid) en Anna Huybregtdr, geb. in 1635, ovl. in 1704.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
François~1668 Amsterdam 1728 Amsterdam (Westerkerk) 60


François van Bijler
François van Bijler, ged. Amsterdam in 1668, juwelier, begr. Amsterdam (Westerkerk) op 10 apr 1728.

tr. Sloten op 27 jun 1686
met

Titia van Rijn, dr. van Titus van Rhijn (kunsthandelaar) en Magdalena van Loo, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 22 mrt 1669, ovl. Amsterdam op 22 nov 1715, begr. Amsterdam (Westerkerk) op 27 nov 1715