Genealogische website van Cees Hagenbeek
Meindert Alberts
Meindert Alberts, ged. Meeden op 13 nov 1698, ovl. na 19 jun 1751.


Lukje Alberts
Lukje Alberts, ged. Oude Pekela op 16 okt 1701, ovl. Winschoten op 4 jan 1752,
, Harm Sprick sijn vrouw.

tr. Midwolda op 5 mei 1725
met

Harm Jans Horst (Harm Sprik Herman Jans), begr. Winschoten op 18 feb 1744,
, afkomstig uit uit Winschoter Zuiderveen. Begraven als Harm Sprik van Zuiderveen


Derk Alberts
Derk Alberts, ged. Oude Pekela op 10 feb 1704.


Janna Alberts
Janna Alberts, ged. Oude Pekela op 2 jan 1707, ovl. Winschoten op 21 sep 1747.


Lisebet Alberts
Lisebet Alberts, ged. Meeden op 17 jan 1712.


Jannes Alberts
Jannes Alberts, ged. Meeden op 17 nov 1715.


Harm Jans Horst
Harm Jans Horst (Harm Sprik Herman Jans), begr. Winschoten op 18 feb 1744,
, afkomstig uit uit Winschoter Zuiderveen. Begraven als Harm Sprik van Zuiderveen.

tr. Midwolda op 5 mei 1725
met

Lukje Alberts, dr. van Albert Dercks (koopman) en Grietje Meinders Busscher, ged. Oude Pekela op 16 okt 1701, ovl. Winschoten op 4 jan 1752,
, Harm Sprick sijn vrouw


Rempke Wilts
Rempke Wilts.

tr.
met

Albert Dercks, zn. van Derck Alberts en Hillechien Jans, koopman, ovl. voor 16 feb 1742, tr. (1) met Grietje Meinders Busscher. Uit dit huwelijk 7 kinderen


Meinderts Geerts Busscher
Meinderts Geerts Busscher, geb. tussen 1625 en 1641, ouderling, ovl. voor 20 jan 1700.

  • Vader:
    Gerdt Jan Busschert (Bosschert), ovl. vermoedelijk Meeden voor 25 mrt 1640,
    , de vroegste tot op heden gevonden vermelding van de naam BUSSCHER betreft het huwelijkscontract" dat op 17 mei 1625 in Zuidbroek is opgemaakt bij het huwelijk tussen Gerdt Jans Bosschert en Lijsbeth Gerdts. Dit echtpaar krijgt ten minste vier kinderen, drie zoons: Jan, Geert en Meindert, en een dochter Lubbegijn. Waarschijnlijk woont het gezin in Meeden. Omdat het doopregister van Meeden in 1667 begint, zijn de doopdata van de kinderen niet bekend. Alle drie de zoons trouwen en krijgen zelf ook kinderen.
    De familiebezit een familiewapen. Dit wapen is bekend van enkele grafzerken in Meeden. Het toont een boom met daartegen klimmend twee naar elkaar toegewende herten. Deze zerken zijn in 1977 beschreven in het boek van Pathuis 'Groninger Gedenkwaardigheden'.' Zij geven, naast de overlijdensdatum en de leeftijd, vaak ook extra informatie over de overleden personen. Zo vermeldt de grafzerk in Meeden van Jan Geerdt Bosscher dat hij ouderling en brouwer was. Op de grafzerk van zijn zoon Meerten Busker is vermeld dat hij kerkvoogd was. Overigens zijn enkele van de in dit boek beschreven grafzerken inmiddels verdwenen, maar andere liggen, weliswaar in min of meer gehavende staat, nog steeds op de begraafplaats van de oude kerk in Meeden. De familie is in de 17e eeuw tamelijk welgesteld. Zij bezitten land en vaak verschillende huizen. Zoon Jan Geerts Bosscher is brouwer, ongetwijfeld een winstgevend beroep in een tijd waarin bier de normale volksdrank was. Andere familieleden zijn landbouwer, zijl vest of schoolmeester en organist. Getuige verschillende 'verzegelingen' in het rechterlijk archief van Meeden en Zuidbroek en omstreken sluiten zij transacties af over grond en huizen, en lenen sommigen regelmatig geld uit - uiteraard tegen rente - en verkopen zij 'materialen als hout, steen, kalck ende ijserwerk'." Ook bekleden zij vooraanstaande functies in de kerk, zoals ouderling, diaken en kerkvoogd. Meerten is onderwijzer (bij de doop van een van zijn kinderen in 1696 wordt hij Meester Busker genoemd). Ook zijn neef Geert (Meinderts) Busscher is vanaf circa 1703 schoolmeester en organist. Daarnaast is deze Geert lange tijd (ruim 40 jaar) een soort gemeentesecretaris in Winschoten. In deze functie tekent hij vele akten, niet alleen in Winschoten, maar ook in plaatsen als Scheemda en Oude Pekela. De dochters in de familie Busscher trouwden - vooral aan het eind van de 17e eeuw - nogal eens met brouwers, advocaten, schoolmeesters, collectors, of met echtgenoten uit families waarin dergelijke beroepen voorkwamen. De familie Busscher heeft een uitgebreid nageslacht. Sommige takken blijven, zeker qua ontwikkeling, ook in de 18' eeuw steeds een vooraanstaande plaats in de maatschappij innemen. Zo komen in het nageslacht van Meindert Busscher bijvoorbeeld enkele predikanten, schoolmeesters en later een apotheker en een arts voor, tr. vermoedelijk Zuidbroek in 1625 huwelijkscontract Zuidbroek, 17-5-1625.
 

otr. Winschoten op 20 jun 1669
met

Luickijn (Lucke) Jans, dr. van Jan Eppens en Grietje Berends, geb. Zuideinde (Winschoten) op 1 dec 1642.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje~1676 Meeden 1742  65
Lijsebeth~1672 Meeden    
Geert~1674 Meeden    
Lisabeth~1681  1700  18
Geert*1684 Meeden 1754 Winschoten 70
Jan~1688 Meeden 1701  12


Lucke Jans
Luickijn (Lucke) Jans, geb. Zuideinde (Winschoten) op 1 dec 1642.

otr. Winschoten op 20 jun 1669
met

Meinderts Geerts Busscher, zn. van Gerdt Jan Busschert en Elisabeth Gerdts, geb. tussen 1625 en 1641, ouderling, ovl. voor 20 jan 1700.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje~1676 Meeden 1742  65
Lijsebeth~1672 Meeden    
Geert~1674 Meeden    
Lisabeth~1681  1700  18
Geert*1684 Meeden 1754 Winschoten 70
Jan~1688 Meeden 1701  12


Jan Eppens
Jan Eppens.

tr.
met

Grietje Berends.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Luickijn*1642 Zuideinde (Winschoten)    


Grietje Berends
Grietje Berends.

tr.
met

Jan Eppens.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Luickijn*1642 Zuideinde (Winschoten)    


Lijsebeth Busscher
Lijsebeth Busscher, ged. Meeden op 29 jan 1672.


Geert Busscher
Geert Busscher, ged. Meeden op 11 okt 1674.


Lisabeth Busscher
Lisabeth Busscher, ged. op 18 sep 1681, ovl. voor 20 jan 1700.


Geert Meinderts Busscher
Geert Meinderts Busscher, geb. Meeden op 15 jun 1684, organist en schoolmeester, begr. Winschoten op 5 dec 1754.

tr. op 12 mei 1709 huwelijkscontract aldaar 10-5-1709
met

Doetie Doedes, dr. van Doedo (Doe) Tjaerts (collector) en Grietie Berends, ged. Meeden op 1 jan 1693, begr. Winschoten de weduwe van wijlen de schoolmeester G. Busscher op 2 dec 1771


Jan Busscher
Jan Busscher, ged. Meeden op 4 jun 1688, ovl. na 20 jan 1701.


Doetie Doedes
Doetie Doedes, ged. Meeden op 1 jan 1693, begr. Winschoten de weduwe van wijlen de schoolmeester G. Busscher op 2 dec 1771.

tr. op 12 mei 1709 huwelijkscontract aldaar 10-5-1709
met

Geert Meinderts Busscher, zn. van Meinderts Geerts Busscher (ouderling) en Luickijn (Lucke) Jans, geb. Meeden op 15 jun 1684, organist en schoolmeester, begr. Winschoten op 5 dec 1754


Doe Tjaerts
Doedo (Doe) Tjaerts, collector.

tr.
met

Grietie Berends.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Doetie~1693 Meeden 1771 Winschoten 78


Grietie Berends
Grietie Berends.

tr.
met

Doedo (Doe) Tjaerts, collector.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Doetie~1693 Meeden 1771 Winschoten 78