Genealogische website van Cees Hagenbeek
Dirk van Lijnden
Dirk van Lijnden, ovl. op 28 okt 1437, begr. Utrecht (Buurkerk),
, ridder, 2e Baron van Hemmen, 1e Heer van Boelenham en Musschenberg, nam deel aan den strijd met JAN VAN ARKEL, Heer van Rynestein, tegen ALBRECHT VAN BEIEREN, Graaf van Holland, tvaarin zijn kasteel Boelenham door de Hollanders verbrand werd en de slotvoogd WILLEM VAN BLITTERSWYCK gevangen genomen. DIRK VAN LIJNDEN
verbrandde op zijn beurt het Kasteel Liesvelt. Hij werd 1 Dec.
1417 als partijganger der ARKELS gevangen genomen in het gevecht waarbij Gravin JACOBA VAN BEIEREN burcht en stad
van Gorinchem op de Heeren VAN ARKEL, herwon ; hij werd
na den dood van Hertog REINOUD VAN GELDER in 1423 de vertrouwde raadsman van Hertog ARNOUD VAN EGMOND en werd in 1425 in gezantschap gezonden naar den Keizer om ‘s Hertogs rechten te verdedigen tegen ADOLF Hertog VAN GULIK. Bij een inval van Hertog ARNOUD in Gulik werd hij gewond en naar Keulen gevoerd, maar weder vrijgelaten.

tr.
met

Adelise van Winssen, dr. van Godschalk van Winssen en Elisabeth Mouwer (Vrouwe van Heemstede), ovl. in 1466.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Goossen  †1455   
Jan  †1473   
Gijsbert     
Hillegond     
Adelise     
Elisabeth     


Adelise van Winssen
Adelise van Winssen, ovl. in 1466.

tr.
met

Dirk van Lijnden, zn. van Steven van Lijnden en Elisabeth van Borre van Dornick, ovl. op 28 okt 1437, begr. Utrecht (Buurkerk),
, ridder, 2e Baron van Hemmen, 1e Heer van Boelenham en Musschenberg, nam deel aan den strijd met JAN VAN ARKEL, Heer van Rynestein, tegen ALBRECHT VAN BEIEREN, Graaf van Holland, tvaarin zijn kasteel Boelenham door de Hollanders verbrand werd en de slotvoogd WILLEM VAN BLITTERSWYCK gevangen genomen. DIRK VAN LIJNDEN
verbrandde op zijn beurt het Kasteel Liesvelt. Hij werd 1 Dec.
1417 als partijganger der ARKELS gevangen genomen in het gevecht waarbij Gravin JACOBA VAN BEIEREN burcht en stad
van Gorinchem op de Heeren VAN ARKEL, herwon ; hij werd
na den dood van Hertog REINOUD VAN GELDER in 1423 de vertrouwde raadsman van Hertog ARNOUD VAN EGMOND en werd in 1425 in gezantschap gezonden naar den Keizer om ‘s Hertogs rechten te verdedigen tegen ADOLF Hertog VAN GULIK. Bij een inval van Hertog ARNOUD in Gulik werd hij gewond en naar Keulen gevoerd, maar weder vrijgelaten.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Goossen  †1455   
Jan  †1473   
Gijsbert     
Hillegond     
Adelise     
Elisabeth     


Godschalk van Winssen
Godschalk van Winssen,
, maarschalk van Eemland, burgemeester en schepen van Utrecht.

tr.
met

Elisabeth Mouwer, Vrouwe van Heemstede.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adelise  †1466   


Elisabeth Mouwer
Elisabeth Mouwer, Vrouwe van Heemstede.

tr.
met

Godschalk van Winssen,
, maarschalk van Eemland, burgemeester en schepen van Utrecht.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adelise  †1466   


Walburga van Benthem
Walburga van Benthem, ovl. in 1392.

tr.
met

Goossen van Lijnden, zn. van Dirk van Lijnden en Adelise van Winssen, ovl. circa 1455,
, Zijn huwelijksvrienden waren BARTHOLD VAN GENT, Heer van Loenen, WILLEM HUSCKE, JOHAN Heer VAN HOMOET EN WISCH, en JAKOB VAN AMBE. Hij transporteert in 1448 met zijn schoonvader GIJSBERT VAN RANDWYCK, Graaf in Doornick, Thinsen, zu Hofsteden en 50 Vlaamsche ponden aan zijn zwager GIJSBERT VAN RANDWYCK. Hij stierf omstreeks 1455. Zijne weduwe was tegenwoordig bij het huwelijk harer dochter CUNERA VAN LIJNDEN in 1457 met OTTO VAN BYLANDT. Zij hertrouwde omstreeks 1457 JOHAN VAN BEMMEL, Graaf in Doornick. Hij zegelde in 1436 mede het Verbond van de Landschaps en was op den Landdag. Hij kocht met zijn vrouw in 1457 de Heerlijkheid Doornick ten behoeve van hun onmondigen zoon GOOSSEN, was in 1460 op de Riddercedule te Setten, zegelde in 1463 als Graaf in Doornick, overleed in 1472 en was zoon van ALARD VAN BEMMEL en WOLBE VAN WEZE, tr. (1) met Derrica van Randwijck, dr. van Gijsbert van Randwijck (graaf van Doornick) en Elisabeth van Dornick. Uit dit huwelijk een dochter, tr. (3) met Anna van Blitterswijck. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (4) met Catharina van Montfoort. Uit dit huwelijk geen kinderen


Anna van Blitterswijck
Anna van Blitterswijck.

tr.
met

Goossen van Lijnden, zn. van Dirk van Lijnden en Adelise van Winssen, ovl. circa 1455,
, Zijn huwelijksvrienden waren BARTHOLD VAN GENT, Heer van Loenen, WILLEM HUSCKE, JOHAN Heer VAN HOMOET EN WISCH, en JAKOB VAN AMBE. Hij transporteert in 1448 met zijn schoonvader GIJSBERT VAN RANDWYCK, Graaf in Doornick, Thinsen, zu Hofsteden en 50 Vlaamsche ponden aan zijn zwager GIJSBERT VAN RANDWYCK. Hij stierf omstreeks 1455. Zijne weduwe was tegenwoordig bij het huwelijk harer dochter CUNERA VAN LIJNDEN in 1457 met OTTO VAN BYLANDT. Zij hertrouwde omstreeks 1457 JOHAN VAN BEMMEL, Graaf in Doornick. Hij zegelde in 1436 mede het Verbond van de Landschaps en was op den Landdag. Hij kocht met zijn vrouw in 1457 de Heerlijkheid Doornick ten behoeve van hun onmondigen zoon GOOSSEN, was in 1460 op de Riddercedule te Setten, zegelde in 1463 als Graaf in Doornick, overleed in 1472 en was zoon van ALARD VAN BEMMEL en WOLBE VAN WEZE, tr. (1) met Derrica van Randwijck. Uit dit huwelijk een dochter, tr. (2) met Walburga van Benthem. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (4) met Catharina van Montfoort. Uit dit huwelijk geen kinderen


Catharina van Montfoort
Catharina van Montfoort.

tr.
met

Goossen van Lijnden, zn. van Dirk van Lijnden en Adelise van Winssen, ovl. circa 1455,
, Zijn huwelijksvrienden waren BARTHOLD VAN GENT, Heer van Loenen, WILLEM HUSCKE, JOHAN Heer VAN HOMOET EN WISCH, en JAKOB VAN AMBE. Hij transporteert in 1448 met zijn schoonvader GIJSBERT VAN RANDWYCK, Graaf in Doornick, Thinsen, zu Hofsteden en 50 Vlaamsche ponden aan zijn zwager GIJSBERT VAN RANDWYCK. Hij stierf omstreeks 1455. Zijne weduwe was tegenwoordig bij het huwelijk harer dochter CUNERA VAN LIJNDEN in 1457 met OTTO VAN BYLANDT. Zij hertrouwde omstreeks 1457 JOHAN VAN BEMMEL, Graaf in Doornick. Hij zegelde in 1436 mede het Verbond van de Landschaps en was op den Landdag. Hij kocht met zijn vrouw in 1457 de Heerlijkheid Doornick ten behoeve van hun onmondigen zoon GOOSSEN, was in 1460 op de Riddercedule te Setten, zegelde in 1463 als Graaf in Doornick, overleed in 1472 en was zoon van ALARD VAN BEMMEL en WOLBE VAN WEZE, tr. (1) met Derrica van Randwijck. Uit dit huwelijk een dochter, tr. (2) met Walburga van Benthem. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Anna van Blitterswijck. Uit dit huwelijk geen kinderen


Harald Grenske av Vestfold
Harald Grenske av Vestfold, geb. circa 952, ovl. tussen 986 en 995.

tr.
met

Asta Gudbrandsdatter.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Olav*995  †1030  35


Asta Gudbrandsdatter
Asta Gudbrandsdatter.

tr.
met

Harald Grenske av Vestfold, zn. van Gudröd Björnsson en Cecilia ? , geb. circa 952, ovl. tussen 986 en 995.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Olav*995  †1030  35


Jan van Lijnden
Jan van Lijnden, ovl. op 13 apr 1473,
, ridder, 3e Baron van Hemmen, 2e Heer van Boelenham en Musschenberg, op een Riddercedule van Over-Betuwe circa 1460 ; hij steunde, evenals zijn vader, Hertog ARNOUD bij invallen in het Hertogdom Gulick en werd door den Hertog van Gelder in 1444 tot Ridder geslagen. Hij koos in den strijd tusschen Hertog ARNOUD VAN GELDER en zijn zoon de partij des vaders ; na de gevangenneming van den ouden Hertog vluchtte hij naar den Hertog van Kleef. Hertog ADOLF belegerde en verbrandde toen het kasteel Hemmen. In 1468
viel JAN VAN I,IJNDEN daarop in Gelderland en maakte zich
meester van Doesburgh. Hij werd echter door Hertog ADOLF
weder teruggeslagen. Toen Hertog KAREL VAN BOURGONDIË door den Keizer aangewezen om de oneenigheid tusschen Hertog ARNOUD en zijn zoon te bemiddelen, beiden in 1470 te Doulens liet samenkomen, was JAN VAN LIJNDEN tegenwoordig, en toen Hertog ARNOUD het kasteel te Grave belegerde, werd het door JAN VAN LIJNDEN 28 Juni 1471 bestormd en ingenomen. Hij werd 15 Juli 1472 door den Hertog tot Maarschalk van Gelderland
benoemd.

tr. Kasteel Doornick in 1440
met

Fulswina (Folswijn, Folswina) van Randwijck, dr. van Gijsbert van Randwijck (graaf van Doornick) en Elisabeth van Dornick.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Steven  †1507 Arnhem  


Gijsbert van Lijnden
Gijsbert van Lijnden.

tr.
met

Elisabeth van Wely, dr. van Jan van Wely, tr. (2) met Rutger van Randwijck, zn. van Gijsbert van Randwijck (graaf van Doornick) en Elisabeth van Dornick, ovl. in 1459,
, Rutger van Randwyck, heer van Dornick, zoon van Gijsbert van Randwyck, graaf van Doornick, en Elisabeth Pieck. Hij werd na doode van zijn vader beleend met Doornick en tochtte er zijne vrouw Elisabeth van Wely aan in 1455. Hij verkocht Dornick
aan zijn zuster Derrica van Randwyck en haar man Johan van Bemmel en stierf kinderloos in 1459. Uit dit huwelijk geen kinderen


Hillegond van Lijnden
Hillegond van Lijnden.

tr.
met

Jan Heer van Bemmel


Adelise van Lijnden
Adelise van Lijnden.


Elisabeth van Lijnden
Elisabeth van Lijnden.


Jan van Bemmel
Jan Heer van Bemmel.

tr.
met

Hillegond van Lijnden, dr. van Dirk van Lijnden en Adelise van Winssen


Elisabeth van Wely
Elisabeth van Wely.

tr. (1)
met

Gijsbert van Lijnden, zn. van Dirk van Lijnden en Adelise van Winssen.

tr. (2)
met

Rutger van Randwijck, zn. van Gijsbert van Randwijck (graaf van Doornick) en Elisabeth van Dornick, ovl. in 1459,
, Rutger van Randwyck, heer van Dornick, zoon van Gijsbert van Randwyck, graaf van Doornick, en Elisabeth Pieck. Hij werd na doode van zijn vader beleend met Doornick en tochtte er zijne vrouw Elisabeth van Wely aan in 1455. Hij verkocht Dornick
aan zijn zuster Derrica van Randwyck en haar man Johan van Bemmel en stierf kinderloos in 1459


Rutger van Randwijck
Rutger van Randwijck, ovl. in 1459,
, Rutger van Randwyck, heer van Dornick, zoon van Gijsbert van Randwyck, graaf van Doornick, en Elisabeth Pieck. Hij werd na doode van zijn vader beleend met Doornick en tochtte er zijne vrouw Elisabeth van Wely aan in 1455. Hij verkocht Dornick
aan zijn zuster Derrica van Randwyck en haar man Johan van Bemmel en stierf kinderloos in 1459.

tr.
met

Elisabeth van Wely, dr. van Jan van Wely, tr. (1) met Gijsbert van Lijnden. Uit dit huwelijk geen kinderen


Fulswina van Randwijck
Fulswina (Folswijn, Folswina) van Randwijck.

tr. Kasteel Doornick in 1440
met

Jan van Lijnden, zn. van Dirk van Lijnden en Adelise van Winssen, ovl. op 13 apr 1473,
, ridder, 3e Baron van Hemmen, 2e Heer van Boelenham en Musschenberg, op een Riddercedule van Over-Betuwe circa 1460 ; hij steunde, evenals zijn vader, Hertog ARNOUD bij invallen in het Hertogdom Gulick en werd door den Hertog van Gelder in 1444 tot Ridder geslagen. Hij koos in den strijd tusschen Hertog ARNOUD VAN GELDER en zijn zoon de partij des vaders ; na de gevangenneming van den ouden Hertog vluchtte hij naar den Hertog van Kleef. Hertog ADOLF belegerde en verbrandde toen het kasteel Hemmen. In 1468
viel JAN VAN I,IJNDEN daarop in Gelderland en maakte zich
meester van Doesburgh. Hij werd echter door Hertog ADOLF
weder teruggeslagen. Toen Hertog KAREL VAN BOURGONDIË door den Keizer aangewezen om de oneenigheid tusschen Hertog ARNOUD en zijn zoon te bemiddelen, beiden in 1470 te Doulens liet samenkomen, was JAN VAN LIJNDEN tegenwoordig, en toen Hertog ARNOUD het kasteel te Grave belegerde, werd het door JAN VAN LIJNDEN 28 Juni 1471 bestormd en ingenomen. Hij werd 15 Juli 1472 door den Hertog tot Maarschalk van Gelderland
benoemd.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Steven  †1507 Arnhem  


Steven van Lijnden
Steven van Lijnden,
, ridder, Heer van Hemmen, werd in 1359 door Keizer Karel IV op den Rijksdag te Maintz Ridder geslagen, bezegelde 1 November 1368 de huwelijksvoorwaarden tusschen Hertog Eduard en Catharina, oudste dochter van Hertog Albrecht van Beieren. Hij bezegelt 1 November 1368 de oorkonde waarbij Hertog Eduard ingeval van kinderloos overlijden de terugbetaling der huwelijksgave zijner bruid Catharina waarborgt. Hij belooft mede 25 Mei 1372 Graaf Jan van Blois schadeloos te zullen houden wegens alle lofnisse die hij gheloeft heeft voer heren Rutgher van Laecmonde, Ridder, voer Rutgher van Renwyc ende voer Dyricke den Roden, Knapen in zake de nalatenschap van Rutger van den Lewenborch. Hij bezegelt 21 Febr. 1375 een oorkonde ten behoeve van de St. Jansheeren te Arnhem. Hij bezegelt met Jan Heer van Lijnden en Goessen van Lijnden, Ridders, den Zoenbrief 2 November 1376 van Jan de Blois en Hertogin Mechteld ten behoeve van een aantal Edelen en helpt 6 Jan. 1377 de landvrede, het verbond tusschen Jan van Blois en Mechtild met de Ridders van Over- en Neder-Betuwe oprichten. Hij verzette zich eerst tegen Willem I als Hertog van Gelre, deed een inval in de Veluwe en bedreigde Arnhem, en van daar verdreven zijnde sloeg hij het beleg voor Wageningen, onder welks, muren Mei 1381 een veldslag werd geleverd. Kort daarna verzoende hij zich met den Hertog.

tr. in 1360
met

Elisabeth van Borre van Dornick, dr. van Willem van Borre van Dornick en Margriet van Bylandt.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk  †1437 Utrecht (Buurkerk)  


Elisabeth van Borre van Dornick
Elisabeth van Borre van Dornick.

tr. in 1360
met

Steven van Lijnden, zn. van Dirk III heer van Lynden (heer van Lienden) en Ermgard van Keppel,
, ridder, Heer van Hemmen, werd in 1359 door Keizer Karel IV op den Rijksdag te Maintz Ridder geslagen, bezegelde 1 November 1368 de huwelijksvoorwaarden tusschen Hertog Eduard en Catharina, oudste dochter van Hertog Albrecht van Beieren. Hij bezegelt 1 November 1368 de oorkonde waarbij Hertog Eduard ingeval van kinderloos overlijden de terugbetaling der huwelijksgave zijner bruid Catharina waarborgt. Hij belooft mede 25 Mei 1372 Graaf Jan van Blois schadeloos te zullen houden wegens alle lofnisse die hij gheloeft heeft voer heren Rutgher van Laecmonde, Ridder, voer Rutgher van Renwyc ende voer Dyricke den Roden, Knapen in zake de nalatenschap van Rutger van den Lewenborch. Hij bezegelt 21 Febr. 1375 een oorkonde ten behoeve van de St. Jansheeren te Arnhem. Hij bezegelt met Jan Heer van Lijnden en Goessen van Lijnden, Ridders, den Zoenbrief 2 November 1376 van Jan de Blois en Hertogin Mechteld ten behoeve van een aantal Edelen en helpt 6 Jan. 1377 de landvrede, het verbond tusschen Jan van Blois en Mechtild met de Ridders van Over- en Neder-Betuwe oprichten. Hij verzette zich eerst tegen Willem I als Hertog van Gelre, deed een inval in de Veluwe en bedreigde Arnhem, en van daar verdreven zijnde sloeg hij het beleg voor Wageningen, onder welks, muren Mei 1381 een veldslag werd geleverd. Kort daarna verzoende hij zich met den Hertog.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk  †1437 Utrecht (Buurkerk)