GensDataPro persoonskaarten 15100-15119
Willem van Borre van Dornick

Willem van Borre van Dornick.

tr.
met

Margriet van Bylandt, dr. van Otto Ritter von Bylant en Ermgard van Lynden.
Heer van Hemmen, Boelenham en Musschenberg, richter van Over Betuwe.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth     


Margriet van Bylandt

Margriet van Bylandt.

tr.
met

Willem van Borre van Dornick.
Heer van Hemmen, Boelenham en Musschenberg, richter van Over Betuwe.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth     


Derk de Rode van Hekeren

Derk de Rode van Hekeren, ovl. voor 1410.


Machteld van Lynden

Machteld van Lynden.

tr.
met

Johan van Benthem


Johan van Benthem

Johan van Benthem.

tr.
met

Machteld van Lynden, dr. van Dirk III heer van Lynden (heer van Lienden) en Ermgard van Keppel


Evert de Rode van Hekeren

Evert de Rode van Hekeren, ovl. voor 1477.
Jacob van Hackfort Zweder Hadekinc met Meerwegen beleent (Arch. van Hackfort). - ,,Derick van Keppele,’ Evert de Rode van Bekeren is oerbodig in ‘t verbont te gaen” 1449 (KREYNCK, Boek der Rentn., fol. 9v,). ,, 1452. ½ vierde Evert den Roede end de ander Evert van der Voerst (uit het erve Staerinck in Warnsveld) en den kinderen een thins ” (id, 13v.). Dit wijst op eenige familiebetrekking met de van der Voersten. ,1467. Evert de Roede van Hiekeren schuldich Gerit van Braemele 1c enckel golden Rijnlandsche gulden te leysten binnen Zutphen met een knecht en twee reysige paarden” (id., 39). Evert was in 1477 dood en Wemmerynck bij Lochem, waar hij door Gerrit van Hackfort mede beleend was, ging voor de eene helft over op Sweder die Roede en voor “de andere op Johan de Roede Johans zoon (Arch. van Hackfort).


Wijnand von Arnhem

Wijnand von Arnhem, ovl. na 1351.

tr.
met

Mechteld Gerritsdr.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christina  †1349   


Mechteld Gerritsdr

Mechteld Gerritsdr.

tr.
met

Wijnand von Arnhem, zn. van Theodorus dictus Tyke van Arnhem, ovl. na 1351.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christina  †1349   


Johan van Rode van Heeckeren

Johan van Rode van Heeckeren.

tr. in 1385
met

Elisabeth van Wittenhorst, dr. van Henrik van Wittenhorst.
wordt om zijn trouwe diensten door den hertog van Cleve beleend met land in Wichmond, dat hij straks daarna weder opdraagt aan Johan van der Marsche Evertsz 1419. (Clev. arch.), Johan de Rode van Hekeren, Johan’s zoon. Hoe vreemd het ook schijnt, er schijnen terzelfder tijd twee Johans Johan’s sone geleefd te hebben , als ten minste de jaartallen goed zijn. Johan de R. v. H, Johan’s zoon, trouwt 1385 Elisabeth van Wytenhorst, Henrik’s dochter. Haar voormond (voogd) Roelof van Wytenhorst. Hylixvrienden Henrik te Wisch, knape, Johan van Wijlaken, Roelof van Wytenhorst, Gert Momme van Helle en Diederick van Hekeren. Hij tucht haar voor den leenheer van Gelre aan Scopperden en Elscamp te Weel, 1401, 1405, 1425 (Geld. leenreg.) Maakt een magescheid met zijn broeder Wolter 1402, met wien hij 2 Februari 1375 den landvrede van Zutphen onderteekent , waarbij tevens waren Evert en Wolter de Rode van Hekeren en Henrick die Roden.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth  †1452   


Elisabeth van Wittenhorst

Elisabeth van Wittenhorst.

tr. in 1385
met

Johan van Rode van Heeckeren, zn. van Johan van Rode van Heeckeren.
wordt om zijn trouwe diensten door den hertog van Cleve beleend met land in Wichmond, dat hij straks daarna weder opdraagt aan Johan van der Marsche Evertsz 1419. (Clev. arch.), Johan de Rode van Hekeren, Johan’s zoon. Hoe vreemd het ook schijnt, er schijnen terzelfder tijd twee Johans Johan’s sone geleefd te hebben , als ten minste de jaartallen goed zijn. Johan de R. v. H, Johan’s zoon, trouwt 1385 Elisabeth van Wytenhorst, Henrik’s dochter. Haar voormond (voogd) Roelof van Wytenhorst. Hylixvrienden Henrik te Wisch, knape, Johan van Wijlaken, Roelof van Wytenhorst, Gert Momme van Helle en Diederick van Hekeren. Hij tucht haar voor den leenheer van Gelre aan Scopperden en Elscamp te Weel, 1401, 1405, 1425 (Geld. leenreg.) Maakt een magescheid met zijn broeder Wolter 1402, met wien hij 2 Februari 1375 den landvrede van Zutphen onderteekent , waarbij tevens waren Evert en Wolter de Rode van Hekeren en Henrick die Roden.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth  †1452   


Hendrik von Bylandt

Hendrik von Bylandt, burggraaf van Nijmegen, ovl. circa 1494.

tr.
met

Johann van Arenthal, vrouwe van Well en Loenen, ovl. na 1494.
heer van Bilant, Loenen, Weil, Spaldorp en Halt, vermeld 1452-1470, raad en kamerling van hertog Adolf van Gelre 1466, burggraaf van Nijmegen 1467, richter aldaar 1471, hofmeester van hertog Johan van Cleve. Ritter, auf Bilant, Well, Loenen, Spaldorf und Halt, geldernscher Rat, 1467 Burggraf, 1469 Erbkämmerer des Herzogtums Geldern, 1481 clevischer Hofmeister.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik  †1513   
Otto*1465  †1521  56
Roeleman     


Johann van Arenthal

Johann van Arenthal, vrouwe van Well en Loenen, ovl. na 1494.

tr.
met

Hendrik von Bylandt, zn. van Otto von Bylant en Elisabeth van Rode van Heeckeren, burggraaf van Nijmegen, ovl. circa 1494.
heer van Bilant, Loenen, Weil, Spaldorp en Halt, vermeld 1452-1470, raad en kamerling van hertog Adolf van Gelre 1466, burggraaf van Nijmegen 1467, richter aldaar 1471, hofmeester van hertog Johan van Cleve. Ritter, auf Bilant, Well, Loenen, Spaldorf und Halt, geldernscher Rat, 1467 Burggraf, 1469 Erbkämmerer des Herzogtums Geldern, 1481 clevischer Hofmeister.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik  †1513   
Otto*1465  †1521  56
Roeleman     


Henrik van Wittenhorst

Henrik van Wittenhorst.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth     


Johan van Rode van Heeckeren

Johan van Rode van Heeckeren.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan     


Berend de Rode van Hekeren

Berend de Rode van Hekeren.


Herman van Kuinre

Herman van Kuinre, ovl. in 1363.

tr.
met

Mechteld van der Esse.
1353 vinden we deze heer van Kuinre genoemd. Zo wordt in.
nov. 1349 bodeloon betaald aan de dienaar van de heer van.
Kuinre, die een brief brengt met diens klachten tegen de bisschop (dl. I, p. 303). Op 14 aug. 1351 gaan enkele schelpenen naar een gerechtsdag tussen de heer van Kuinre en de Kampenaren (dl. II, p. 107). Voor een verzoeningsdag tussen de burgers, van Kampen en Henric (lees Herman) van Kuitire doen op 3 mei 1353 schepenen van Deventer zekere uitgaven (dl. II, p. 181). In aug.-sept. van dit jaar loopt er een geschil tussen de heer van Kuinre en de burgers van Brugge en Sluis over Vlaamse goederen, die eerstgenoemde heeft genomen (dl. II, p. 177, 183, 208-9). Op 17 november 1360 zendt de stad een bode met een brief naar Hardenberg, waar de bisschop vertoeft, die handelt over de kooplieden ,die op zee bij Kuinre zijn aangerand (spoliatis) (Cam. rek. 1 p. 303, II p. 90, 107, 177, 183, 208, 209, 735).
Op 6 ,juli 1355 vragen twee jongere neven hem een overeenkomst te bezegelen. Deze akte eindigt met de woorden:.
,,dit stuk is mede bezegeld door heer Johan heer van Kuinre.
onze neef, Johan Sloet e.a.” (O.B.G.D. no. 439).
Eén munt is van hem bekend; het is een nabootsing van een.
zilveren groot van de Vlaamse graaf Lodewijk van Nevers.
Crecy (1322-‘46). De munt vertoont aan vz MONETA.
CUNRENSIS, aan kz JOHANNLS DOMICELLUS DE.
KUNRE.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lutgard     


Johan II van Kuinre

Johan II van Kuinre, ovl. in 1376.
Johan (Jan) komt reeds voor in de belening van 1331. Vreemd genoeg wordt daaruit de indruk verkregen, dat Johan de jongste van de twee broers was. Evenwel wordt uit een akte van 1355 en uit een munt, die de titel ,,domicellus” draagt en van later datum dan 1325 i’s (het jaar dat Johan I ridder werd), aangetoond, dat deze Johan vóór zijn broer Herman aan het bewind is geweest.


Herman van Kuinre

Herman van Kuinre.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1295  †1337  42


Willem van Houten

Willem van Houten, spinner, ovl. tussen 30 mei 1761 en 6 jun 1761 .

otr. (Maria ongeveer 20 jaar oud) te Leiden op 8 mei 1723
met

Maria Hoorensvelt, ged. te Leiden op 24 dec 1702, ovl. (minstens 55 jaar oud) tussen 31 dec 1757 en 8 jan 1757 , begr. te Leiden.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia     


Maria Hoorensvelt

Maria Hoorensvelt, ged. te Leiden op 24 dec 1702, ovl. (minstens 55 jaar oud) tussen 31 dec 1757 en 8 jan 1757 , begr. te Leiden.

otr. (ongeveer 20 jaar oud) te Leiden op 8 mei 1723
met

Willem van Houten, spinner, ovl. tussen 30 mei 1761 en 6 jun 1761 .

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia