Genealogische website van Cees Hagenbeek
Bitter van Reede
Bitter van Reede, heer van Reede, Ridder der Duitsche Orde,
, vermeld 1260 en 1280.

tr.
met

NN gravin van Loen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Henrick  †1313   


NN van Loen
NN gravin van Loen.

tr.
met

Bitter van Reede, zn. van Widdekin van Reede, heer van Reede, Ridder der Duitsche Orde,
, vermeld 1260 en 1280.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Henrick  †1313   


Widdekin van Reede
Widdekin van Reede,
, vermeld 1170 en 1180.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bitter     


Willem van Isendoorn
Willem ridder van Isendoorn, heer van Isendoorn, ovl. voor 13 nov 1318.

tr.
met

Mabelia van Heukelom (Mabelia van Arkel), dr. van Otto I van Arkel ridder (heer van Heukelom en Asperen), tr. (1) met Willem de Cocq van Waardenburg tot Isendoorn, zn. van Rudolf II de Cocq van Weerdenburg (2e Heer van Waardenburg) en Margaretha van Batenburg. Uit dit huwelijk een zoon

Willem de Cock van Isendoorn
 
Willem de Cock van Isendoorn (Willem de Cocq van Isendoorn), Cock van Isendoorn. de, heer van Isendoorn, ovl. voor 1371,
, onmondig 1318, mondig 1330.

 

tr. circa 1330
met

Arnolda (Arnte) van Keppel (van Issendoorn), dr. van Wolter van Keppel en Jutte van der Sluijs (stiftsjuffer te Bedbur), geb. circa 1310, ovl. voor 29 aug 1396,
, gegoed te Doveren 1330.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutta     
Allard*1335     
Wouter     


Arnolda van Keppel
 
Arnolda (Arnte) van Keppel (van Issendoorn), geb. circa 1310, ovl. voor 29 aug 1396,
, gegoed te Doveren 1330.

 • Vader:
  Wolter van Keppel, zn. van Dirk van Keppel en Beatrix van Moers, ovl. op 30 mei 1330,
  , 1330 ipso die Inventionis sanctae Crucis. Wouter, heer van Keppel, met zijne moeder Beatrix sticht in de kerk van Keppel verscheidene altaren, als aan St. Marie, aan het H. Kruis, aan St. Andreas, aan St. Nicolaas en aan St. Catharina. Aan elk van deze verzekert hij eenige inkomsten. Als uitvoerder van dezen last, die als zijn uiterste wil is te beschouwen, stelt hij aan zijne vrouw Jutta en zijn broeder Dirk, omdat hij zelf zwak en ziekelijk is. Deze hebben daarop nog bij heer Wouter's leven met zijn goedvinden en ook in overleg met Roderik heer van Voorst (zijn schoonzoon) en Beatrix, diens vrouw, Frederik (III) van der Ehze en Everard van Ulft, ridders, nader bepaald :..etc. (Med. Gelre 1916) (Nijhoff, Bijdr. IX, blz. 76.)
  1307. Wolter van Keppel, zich noemende „consanguineus et fidelis" van den graaf van Cleve, verzoekt approbatie van de ruiling, die hij gedaan heeft van Nolcardïnc bij Grol aan Cleve leenroerig, tegen Rosepe en Hoeve te Geisteren met Wolter de Koere, knape. (Arch. Keppel.)
  (Consanguineus, bloedverwant, meer dan vijf graden afstand.) Dus als moeder Beatrix werkelijk een dochter is van Dirk II van Moers en Elisabeth v.Isenberg zou daar Kleefs bloed in moeten zitten. Als Wolter doelde op de verwantschap via zijn vrouw Jutta van der Sluse met Kleef, dan zou eerder de term affinas of affinitas gebruikt worden, tr. circa 1300.
 
 • Moeder:
  Jutte van der Sluijs, dr. van Arnoud van der Sluys en Agnes van der Lecke (vrouwe van Haamstede), geb. circa 1281, stiftsjuffer te Bedbur, gelijftocht aan de hof Olbergen op 25 sep 1323, ovl. op 11 okt 1338.
 

tr. circa 1330
met

Willem de Cock van Isendoorn (Willem de Cocq van Isendoorn), Cock van Isendoorn. de, zn. van Willem de Cocq van Waardenburg tot Isendoorn (ridder, heer van Isendoorn) en Mabelia van Heukelom, heer van Isendoorn, ovl. voor 1371,
, onmondig 1318, mondig 1330.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutta     
Allard*1335     
Wouter     


Engelbrecht van Aller van Stoutenborch
Engelbrecht van Aller van Stoutenborch, ovl. tussen 1424 en 1431.

tr.
met

Elisabeth van Gelre, dr. van Willem I (III) van Gulik Hengebach (hertog van Gelre en Gulik),
, bastaarddochter.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Fie     


Elisabeth van Gelre
Elisabeth van Gelre,
, bastaarddochter.

tr.
met

Engelbrecht van Aller van Stoutenborch, zn. van Dirck van Aller en Christina , ovl. tussen 1424 en 1431.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Fie     


Gijsbert van Cock van Neerijnen
Gijsbert van Cock van Neerijnen.

tr. in 1422
met

Fie (Sophia) van Aller van Stoutenborch, dr. van Engelbrecht van Aller van Stoutenborch en Elisabeth van Gelre,
, zou een buitenechtelijk dochter van hertog Willem VI van Gulik zijn. In de kwartierstaat van de Koppel-Mijnlieff in Prometheus Kronieken wordt zij Fye genoemd. Deze Fye is eerst getrouwd geweest met Henrick van Vauderich. In 1422, lijftocht van Fie, gehuwd met Gijsbert Cock van Neerijnen getuigen Arnout de Cock van Opijnen, Johan Cock, zoon van de leenman.
In 1439: Fie, weduwe Gijsbert Cock van Neerijnen, met het goed, waarmee Willem, haar zoon, beleend is, voor haar lijftocht, Coll. Van Spaen, 164 A 1, nr. 143. getuige Wouter van
Oyen, bastaard, tr. (1) met Henric van Varick. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem  †1498   
Johan     


Hendrik Copes van Woerden
Hendrik Copes van Woerden, geb. Borculo, ovl. na 1623,
, militair in dienst van de graaf Herman Otto graaf  van Limburg Styrum Bronckhorst.

tr. Den Haag op 8 mei 1599
met

Moralla Jans van Gendt, dr. van Johan Gerard van Gendt (heer v. Oijen en Dieden, jagermeester v. Gelre en Zutfen,)


Willem van Cock van Neerijnen
Willem van Cock van Neerijnen, ovl. in 1498,
, Vermeld 1360-1401.

tr.
met

Johanna de Cock van Opijnen, tr. (2) met Aernt de Cock van Delwijnen. Uit dit huwelijk geen kinderen


Johanna de Cock van Opijnen
Johanna de Cock van Opijnen.

tr. (1)
met

Willem van Cock van Neerijnen, zn. van Gijsbert van Cock van Neerijnen en Fie (Sophia) van Aller van Stoutenborch, ovl. in 1498,
, Vermeld 1360-1401.

tr. (2)
met

Aernt de Cock van Delwijnen


Aernt de Cock van Delwijnen
Aernt de Cock van Delwijnen.

tr.
met

Johanna de Cock van Opijnen, tr. (1) met Willem van Cock van Neerijnen. Uit dit huwelijk geen kinderen


Christina Maria Uytenbogaard
Christina Maria Uytenbogaard.

tr. op 20 mei 1683
met

Paulus van Heurn, zn. van Paulus van Heurn (Raad vroedschap Utrecht) en Maria van Pallaes, geb. Utrecht op 28 jun 1659, ged. Utrecht (Domkerk) op 29 jun 1659, ovl. Oost Indië in mei 1702


Rosela Alardsdr van Buren
Rosela Alardsdr van Buren, geb. tussen 1360 en 1365, ovl. na 1385.

tr.
met

Johan ridder van Cock van Opijnen, zn. van Johan de Cock van Opijnen (ridder, 1364, 1368, 1377) en Aleidis van Overijn, ovl. in 1396,
, beleend 1392, ridder, had grote twist met zijn oud-oom, domproost van Utrecht. Hij beleende in 1392 het huis en de heerlijkheid van Oyen uit de tol van Maria van Brabant, hertogin van Gelre.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arend*1385  †1422  37


Johan van Cock van Opijnen
Johan ridder van Cock van Opijnen, ovl. in 1396,
, beleend 1392, ridder, had grote twist met zijn oud-oom, domproost van Utrecht. Hij beleende in 1392 het huis en de heerlijkheid van Oyen uit de tol van Maria van Brabant, hertogin van Gelre.

tr.
met

Rosela Alardsdr van Buren, dr. van Alard V heer van Buren en Beusichem en Elisabeth van Bronckhorst-Batenburg, geb. tussen 1360 en 1365, ovl. na 1385.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arend*1385  †1422  37


Johan de Cock van Opijnen
Johan de Cock van Opijnen, ridder, 1364, 1368, 1377, ovl. in 1392,
, Diende de Hertogen Reinoud, Eduard en Willem van Gelre tot zijn dood toe. In zijn tijd werd het huis te Opijnen door de Brabanders ingenomen en verbrand.

tr. (1)
met

Aleidis van Overijn, dr. van Wolter van Overijn en Jutta van der Sluijs, geb. in 1335.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan  †1396   

tr. (2)
met

Jacoba van Herwijnen


Aleidis van Overijn
Aleidis van Overijn, geb. in 1335.

tr.
met

Johan de Cock van Opijnen, zn. van Arend ridder de Cocq van Opijnen en Geertruid van Broeckhuijsen, ridder, 1364, 1368, 1377, ovl. in 1392,
, Diende de Hertogen Reinoud, Eduard en Willem van Gelre tot zijn dood toe. In zijn tijd werd het huis te Opijnen door de Brabanders ingenomen en verbrand, tr. (2) met Jacoba van Herwijnen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan  †1396   


Jacoba van Herwijnen
Jacoba van Herwijnen.

tr.
met

Johan de Cock van Opijnen, zn. van Arend ridder de Cocq van Opijnen en Geertruid van Broeckhuijsen, ridder, 1364, 1368, 1377, ovl. in 1392,
, Diende de Hertogen Reinoud, Eduard en Willem van Gelre tot zijn dood toe. In zijn tijd werd het huis te Opijnen door de Brabanders ingenomen en verbrand, tr. (1) met Aleidis van Overijn, dr. van Wolter van Overijn en Jutta van der Sluijs. Uit dit huwelijk een zoon


Adriaan van Tol
Adriaan van Tol,
, staat met zijn oom Gerrit van Poelgeest als enige aan de kant van de Poelgeesten over de zoen inzake de moord op zijn tante Aleid.Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883 (60)