Genealogische website van Cees Hagenbeek
Lijsbeth Bertelsmeeusdr
Lijsbeth Bertelsmeeusdr.Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 94)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 117)


Mees Griete Bertelmees Tyemanszdr
Mees Griete Bertelmees Tyemanszdr.Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 94)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 117)


Willemtje Ariensdr Kleywegh
Willemtje Ariensdr Kleywegh, geb. Beukelsdijk op 26 jan 1670, ged. Overschie op 26 jan 1670.

tr. Overschie op 15 apr 1708
met

Arie Ariensz van den Bergh, geb. Vlaardinger-Ambacht.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Arie Ariensz van den Bergh
Arie Ariensz van den Bergh, geb. Vlaardinger-Ambacht.

tr. Overschie op 15 apr 1708
met

Willemtje Ariensdr Kleywegh, dr. van Arij Gerritsz Kleijweg (bouwman, gaarder) en Jannetje Ariensdr van Schie, geb. Beukelsdijk op 26 jan 1670, ged. Overschie op 26 jan 1670


Dirk Roelants van Schie
Dirk Roelants van Schie1,2, ovl. voor 30 okt 1640.

tr.
met

Maertie Huybrechts1,2.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arien Overschie 1686 Overschie  11 Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 43)


Maertie Huybrechts
Maertie Huybrechts1,2.

tr.
met

Dirk Roelants van Schie1,2, zn. van Roelant van Schie en NN van Clapwijck, ovl. voor 30 okt 1640.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arien Overschie 1686 Overschie  11 Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 43)


Dirk van Schie
Dirk van Schie, ged. Overschie op 24 jun 1640.Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 31)


Cornelis van Schie
Cornelis van Schie, ged. Overschie op 25 aug 1642, ovl. voor 1687.Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 31)


Jacob Ariens van Schie
Jacob Ariens van Schie1, ged. Overschie op 7 jun 1643, ovl. voor 1683.

relatie
met

Leentje Philips Dijkshoorn, dr. van Philip Blasiusz Dijkshoorn (bouwman onder Ackersdijk) en Jannetje Foppen Ackersdijck, tr. (2) Maasland op 25 sep 1683 met Beyert Jansz Boekesteyn, geb. 's-Gravenzande. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) Maasland op 16 dec 1685 met Cornelis Claaszn Suythoorn. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 31)


Dirk van Schie
Dirk van Schie1, ged. Overschie op 3 jul 1644, begr. Overschie op 19 sep 1731.

tr. Overschie op 5 okt 1681
met

Ariaantje Ariens Clapwijck, ovl. Overschie op 30 apr 1720, relatie (2) met NN van Ackersdijck. Uit deze relatie geen kinderen.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 31)


Maria van Schie
Maria van Schie, ged. Overschie op 16 jul 1645.

tr. (1) Maasland op 19 jun 1695
met

Jan Cornelisse Breghman, tr. (1) Maasland op 11 jan 1681 met Trijntje Giisbrechts. Uit dit huwelijk geen kinderen.

tr. (2) Maasland op 12 jan 1710
met

Jacobus Heyndrickse de Swaaff, geb. Delft, burgemeester, tr. (1) Maassluis op 14 aug 1678 met Lijsbeth Cornelisse van der Hugt. Uit dit huwelijk geen kinderen.

tr. (3) Maasland
met

Maarten Jans van der Ende, geb. Maasland.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 31)


Leentje Philips Dijkshoorn
Leentje Philips Dijkshoorn.

relatie (1)
met

Jacob Ariens van Schie1, zn. van Arien Dircksz aan de Schie (bouwman te Vrijenban) en Neeltje Jacobsdr Berckel, ged. Overschie op 7 jun 1643, ovl. voor 1683.

tr. (2) Maasland op 25 sep 1683
met

Beyert Jansz Boekesteyn, geb. 's-Gravenzande.

tr. (3) Maasland op 16 dec 1685
met

Cornelis Claaszn Suythoorn.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Philip Blasiusz Dijkshoorn
Philip Blasiusz Dijkshoorn, geb. 't Woud na 1600, bouwman onder Ackersdijk, ovl. tussen 30 okt 1648 en 23 jun 1650 .

relatie
met

Jannetje Foppen Ackersdijck, dr. van Fop Leendertsz van Dijk en Trijntje de Rook (Verspeck), geb. in 1605, ovl. Ackersdijk in dec 1683.

Uit deze relatie 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje~1631 Overschie 1706 Vrijenban 74
Leentje     Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995


Jannetje Foppen Ackersdijck
Jannetje Foppen Ackersdijck, geb. in 1605, ovl. Ackersdijk in dec 1683.

relatie
met

Philip Blasiusz Dijkshoorn, zn. van Blasius Pietersz Dijkshoorn en Neeltgen IJsbrantsdr Heemskerck, geb. 't Woud na 1600, bouwman onder Ackersdijk, ovl. tussen 30 okt 1648 en 23 jun 1650 .

Uit deze relatie 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje~1631 Overschie 1706 Vrijenban 74
Leentje     


Beyert Jansz Boekesteyn
Beyert Jansz Boekesteyn, geb. 's-Gravenzande.

tr. Maasland op 25 sep 1683
met

Leentje Philips Dijkshoorn, dr. van Philip Blasiusz Dijkshoorn (bouwman onder Ackersdijk) en Jannetje Foppen Ackersdijck, relatie (1) met Jacob Ariens van Schie1. Uit deze relatie geen kinderen, tr. (3) met Cornelis Claaszn Suythoorn. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Cornelis Claaszn Suythoorn
Cornelis Claaszn Suythoorn.

tr. Maasland op 16 dec 1685
met

Leentje Philips Dijkshoorn, dr. van Philip Blasiusz Dijkshoorn (bouwman onder Ackersdijk) en Jannetje Foppen Ackersdijck, relatie (1) met Jacob Ariens van Schie1. Uit deze relatie geen kinderen, tr. (2) met Beyert Jansz Boekesteyn. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Pietergen Corsdr van der Zyl
Pietergen Corsdr van der Zyl.

relatie
met

Arien Gabrilsz van der Kooij, zn. van Gabril Pleunen van der Kooij (bouwman) en Machteld Claesdr Langelaan, ged. Delft (Nieuwe Kerk) op 12 dec 1632, bouwman.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob~1663 Pijnacker 1700  37


Jacob Ariensz van der Kooy
Jacob Ariensz van der Kooy, ged. Pijnacker op 1 apr 1663, bouwman te Overschie, ovl. voor nov 1700.

tr. Pijnacker op 24 mrt 1686
met

Anna van Schie, dr. van Arien Dircksz aan de Schie (bouwman te Vrijenban) en Neeltje Jacobsdr Berckel, ged. Overschie op 18 apr 1650


Gerrit Dircksz Kleyweg
Gerrit Dircksz Kleyweg, ovl. voor 19 nov 1661,
, zij hertrouwt in 1664 als weduwe van Gerrit Dircksz. met Jan Cornelis Stolcxman. Bij de huwelijksinschrijving staat in het trouwboek van Capelle vermeld dat zij weduwe is van Gerrit Dircksz. Vermoedelijk was Gerrit haar eerste man, want er zijn geen aanwijzingen gevonden dat zij nog eerder gehuwd is geweest. Gerrit was nog in leven op 8-3-1654 als hij zeven hont slachtturflant koopt in de polder van Zestienhoven van Lodewijck Jacobsz. Molijn.
1 Gerrit overleed voor 22-2-1661 op welke datum Annetge Claesdr, weduwe van Gerrit Dircx, die aan de Cleywech, onder Schiebroek, gewoond heeft, en Claes Pietersz, man van Maertgen Gerrits, erfgenamen van voornoemde Gerrit Dircx, Hartman de Custer, notaris en procureur, machtigen om hun zaken te behartigen tegen Pieter Drijffan, pachter van de impost op boter.
2 Op 19-5-1662 verkopen zijn weduwe en kinderen het in 1654 gekochte stuk land aan Cornelis Jansz. Coole.
3 Vermoedelijk zijn deze kinderen uit een eerder huwelijk van Gerrit. Deze kinderen zijn: Dirck Gerritsz. die 19-5-1662 al meerderjarig is, Arij, Aeltien en Maerten die door hun voogden vertegenwoordigd worden en Marijtie Gerrits die dan met Sijmon Jansz. den Bleijcker is gehuwd en een jaar ervoor met Claes Pieters. Annetje Claes (van der Burgh) is nog in leven op 11-10-1676. De kinderen van Gerrit Dircksz. nemen later de naam Kleijwegt aan, gezien de acte van 1661 ontleend aan hun hun woonplaats. Dirck Gerritsz. huwt Maartien Hubrechts Post (voor 1661), Arij Gerritsz. (Kleiweg in 1690) tr. Overschie
1-1-1668 Jannetie Ariens van Schie, Aeltie Gerrits (de Kleiwegt) tr. Overschie 12-2-1668 Arent Huibregse Post en Maerten Gerritse Kleijwegt tr. Overschie 27-10-1675 Cornelia Arens van Schie. Aangezien Annetie Claes door geen van de kinderen wordt vernoemd en dat ze slechts n keer doopgetuige is op 11-10-1676 bij de zoon Gerrit van Maerten Gerritse wijst er ook op dat ze stiefmoeder is van de kinderen Kleijwegt. Gezien de vernoemingen van hun kinderen is hun moeder een Trijntje. In Overschie huwen 22-1-1634 Gerrit Dirxe van Schiebroek met Trijntgen Dircx van Kralingen, waarmee de stamouders van het geslacht Kleijwegt gevonden zijn.

tr. (1) circa 1632
met

Leentge Jansdr.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maertie     

tr. (2) Overschie attestatie gegeven om te trouwen van Cralingen op 22 jan 1634
met

Trijntie Dircxsdr, geb. Kralingen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij*1637 Beukelsdijk 1727 Cool 90
Maarten     
Dirck*1635  1682  47
Aeltie*1644  1722 Overschie 78
Trijntie  1677   

tr. (3) circa 1652
met

Annetgen Claes van der Burgh, ovl. na 1676, tr. (2) in 1664 met Jan Cornelis Stolcxman. Uit dit huwelijk geen kinderen


Maarten Gerrits Kleyweg
Maarten Gerrits Kleyweg.

tr. Overschie op 27 okt 1675
met

Cornelia van Schie, dr. van Arien Dircksz aan de Schie (bouwman te Vrijenban) en Neeltje Jacobsdr Berckel, ged. Overschie op 25 aug 1652, ovl. Overschie op 13 okt 1723, tr. (2) met Paulus Hubregts van der Lely. Uit dit huwelijk geen kinderen