Genealogische website van Cees Hagenbeek
Cornelis Anthonisz van Dijck
Cornelis Anthonisz van Dijck.Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel X), Deel X (blz. 73)
2.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 214)


Jan Anthonisz van Dijck
Jan Anthonisz van Dijck.Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel X), Deel X (blz. 73)
2.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 214)


Maertgen Anthonisdr van Dijck
Maertgen Anthonisdr van Dijck, ovl. Delft (Oude Kerk) op 25 jan 1588.Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel X), Deel X (blz. 73)
2.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 214)


Machteld Anthonisdr van Dijck
Machteld Anthonisdr van Dijck, ovl. Delft (Oude Kerk).Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel X), Deel X (blz. 73)
2.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 214)


Aefken Anthonisdr van Dijck
Aefken Anthonisdr van Dijck.

tr. voor 1560
met

Jan Jansz Potter, landmeter en cartograaf.

Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel X), Deel X (blz. 73)
2.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 214)


Margriet Anthonisdr van Dijck
Margriet Anthonisdr van Dijck.Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel X), Deel X (blz. 73)
2.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 214)


Jan Jansz Potter
Jan Jansz Potter, landmeter en cartograaf.

tr. voor 1560
met

Aefken Anthonisdr van Dijck, dr. van Anthonis Dircksz van Dijck (leenman van Hontshol) en Aelje Corssendr van Vliet van der Woert


Jacob Joppen Verboon
Jacob Joppen Verboon, ged. Zoetermeer-Zegwaard op 5 sep 1610, bouwman, ovl. voor 3 mei 1658.

tr. (1)
met

Leentje Cornelisdr, ovl. voor 1651.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Job*1638 Pijnacker 1711 Pijnacker 73
Cornelis~1639 Pijnacker    
Huybrecht~1641 Pijnacker    
Stijntje~1644 Pijnacker    
Sent  1702 Hoogenban  

tr. (2) in 1651
met

Jaapje Fransdr van Ruijven.

Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 314)


Leentje Cornelisdr
Leentje Cornelisdr, ovl. voor 1651.

tr.
met

Jacob Joppen Verboon, zn. van Job Cornelisz Verboon (bouwman) en Annetje Huijbrechtsdr de Beije, ged. Zoetermeer-Zegwaard op 5 sep 1610, bouwman, ovl. voor 3 mei 1658, tr. (2) met Jaapje Fransdr van Ruijven. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Job*1638 Pijnacker 1711 Pijnacker 73
Cornelis~1639 Pijnacker    
Huybrecht~1641 Pijnacker    
Stijntje~1644 Pijnacker    
Sent  1702 Hoogenban  


Huybrecht Jacobsz Verboon
Huybrecht Jacobsz Verboon, ged. Pijnacker op 15 dec 1641, tuinder.

tr. Pijnacker op 13 mei 1677
met

Grietje Cornelisdr van Adrichem, dr. van Cornelis Jorisz van Adrichem (outsetter) en Maritgen Pieters van Rodenburgh, relatie (2) met Claes Claesz van Hameren. Uit deze relatie geen kinderen


Grietje Cornelisdr van Adrichem
Grietje Cornelisdr van Adrichem.

tr. (1) Pijnacker op 13 mei 1677
met

Huybrecht Jacobsz Verboon, zn. van Jacob Joppen Verboon (bouwman) en Leentje Cornelisdr, ged. Pijnacker op 15 dec 1641, tuinder.

relatie (2)
met

Claes Claesz van Hameren.

Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995


Neeltje Tou van der Burch
Neeltje Tou van der Burch.

relatie
met

Joris Cornelisz op de Vliet.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje~1599 Naaldwijk 1664  65Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883 (104)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 323)
3.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883


Joris Cornelisz op de Vliet
Joris Cornelisz op de Vliet.

relatie
met

Neeltje Tou van der Burch, dr. van Jan Arentsz Touw van der Burch (schepen) en Neeltje Willemsdr van der Vliet.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje~1599 Naaldwijk 1664  65


Neeltje Jorisdr van Vliet
Neeltje Jorisdr van Vliet, ged. Naaldwijk op 14 feb 1599, ovl. na 17 mrt 1664.

relatie
met

Dirck Jorisz van Adrichem1, zn. van Joris Dircksz van Dijck van Adrichem (leenman) en Leentje Cornelisdr, geb. circa 1590, bierbrouwer, ovl. na 17 mrt 1664.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1615 Maasland 1646  31Bronnen:
1.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 218)


Dirck Jorisz van Adrichem
Dirck Jorisz van Adrichem1, geb. circa 1590, bierbrouwer, ovl. na 17 mrt 1664.

relatie
met

Neeltje Jorisdr van Vliet, dr. van Joris Cornelisz op de Vliet en Neeltje Tou van der Burch, ged. Naaldwijk op 14 feb 1599, ovl. na 17 mrt 1664.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1615 Maasland 1646  31Bronnen:
1.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 218)


Pieter Dircksz van Dijck
Pieter Dircksz (Pieter Dircxz) van Dijck1,2, geb. circa 1480, leenman van lek en Polanen 4 jun 1510, ovl. in 1567.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
NN*1510 Berkel 1560 Berkel 50Bronnen:
1.Nederlands Patriciaat (NP 002), Jrg 1956, nr.42 pag. 166v e.v., 1587
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XIV), Deel XIV (blz. 311)
3.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 90)
4.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 91)


Machteld Maertgensdr van Ruyven
Machteld Maertgensdr van Ruyven.

relatie
met

Claes Cornelisz Langelaan1,2,3, zn. van Cornelis Jansz Langelaen (bouwman) en Grietge Jans, geb. circa 1568, bouwman, ovl. Pijnacker in 1644, tr. (1) met Annetgen Adriaensdr van Pijnacker2,3. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Uit deze relatie 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Meyntgen     
Grietgen  1639   Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel II), Kwartierstaten boek II, Genealogische Vereniging Prometheus, Delft, 1992 (blz. 55)
3.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 213)


Meyntgen Claesdr Langelaen
Meyntgen Claesdr Langelaen.Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel II), Kwartierstaten boek II, Genealogische Vereniging Prometheus, Delft, 1992 (blz. 55)
3.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 213)


Grietgen Claesdr Langelaen
Grietgen Claesdr Langelaen, ovl. voor 1639.

relatie
met

Pieter Cornelisz van der Weyde, zn. van Cornelis Ariens van der Weijde, landbouwer, ovl. op 23 aug 1661, tr. (1) voor 1639 met Maritje Cornelisdr Suyderent, dr. van Cornelis Willems Suyderent. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel II), Kwartierstaten boek II, Genealogische Vereniging Prometheus, Delft, 1992 (blz. 55)
3.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 213)


Pieter Cornelisz van der Weyde
Pieter Cornelisz van der Weyde, landbouwer, ovl. op 23 aug 1661.

tr. (1) voor 1639
met

Maritje Cornelisdr Suyderent, dr. van Cornelis Willems Suyderent.

relatie (2)
met

Grietgen Claesdr Langelaen, dr. van Claes Cornelisz Langelaan (bouwman) en Machteld Maertgensdr van Ruyven, ovl. voor 1639