Genealogische website van Cees Hagenbeek
Godart von Wylack
Godart von Wylack (von Wylich), geb. circa 1410, ovl. circa 7 sep 1486,
, zu Huet und Gribbenforst, auf Halt, Drost zu Gennep, 1450 mit dem Bruder Begleiter des Herzogs Johann v.Cleve auf der Reise nach Palästina.

tr. circa 1444
met

Jutta van Bylandt, dr. van Johann Herr von Bylant (drost van Kleef) en Jutta ? , geb. circa 1420, ovl. op 1 okt 1493.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christoph*1450  †1500  49


Henrich von Wylack
Henrich von Wylack, ovl. in 1475.


Steffana von Wylack
Steffana von Wylack.


Otto von Wylack
Otto Ritter von Wylack, ovl. in 1481.


Elisabeth von Bylant
Elisabeth von Bylant, van Bylant, ovl. op 9 apr 1491,
, Erbin von Doornenburg.

 

tr.
met

Dietrich (Dirk) von Wylack, van Wylich, zn. van Adolf von und zu Wylich (Seigneur von Hueth) en Hildegard von Hessen, heer van Diersfort, ovl. op 6 apr 1476,
, zu Diersfort, 1443 Belehnung mit Diersfort, Kauf des clevischen Erbhofmeisteramtes, 1446 Belehnung mit dem clevischen Erbhofmeisteramt.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gertrud  †1523 Hagenbusch [Duitsland]  
Adolf  †1521   


Johann von Bylant
Johann Ritter von Bylant, ovl. in 1454,
, 1427 auf Doornenburg.

tr. (1)
met

Elisabeth de Sombreffe, dr. van Wilhelm I de Sombreffe Herr von Reckheim (Domheer te Keulen 1374-1380) en Margarethe von Kerpen-Morestorf.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth  †1491   

tr. (2) circa 1427
met

Sophia van Rossum, ovl. in 1499

Elisabeth de Sombreffe
 
Elisabeth de Sombreffe.

 

tr.
met

Johann Ritter von Bylant, zn. van Dirk ridder von Bylant en Margaretha van Lankerak, ovl. in 1454,
, 1427 auf Doornenburg, tr. (2) met Sophia van Rossum. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth  †1491   


Otto von Bylant
Otto Ritter von Bylant, ovl. in 1482,
, klevischer Rat und Kämmerer, 1466 Marschall von Geldern.

tr. in 1457
met

Cunera van Lynden, dr. van Goossen van Lijnden en Derrica van Randwijck, juffer van Amerongen, ovl. in 1491,
, Cunera van Lijnden, huwde in 1457 Otto van Bylandt, Ridder, Raad en Kamerling van Hertog Arnold van Gelre in 1450, kreeg in 1452 goed van zijn moeder in Aspel en Rees, was Raad van Hertog Adolf van Gelre, op wiens aanraden deze zijn vader, Hertog Arenold, gevangen nam in 1464. Door den Hertog naar Kleef gezonden om een schikking te maken, Maarschalk van Hertog Arnold van Gelre en ging in 1467 naar de Conferentie te Kleef, Maarschalk en Drost van Buren, teekende het Verbond tusschen Hertog Arnold van Gelre en Ruprecht Aartsbisschop van Keulen in 1467. Beleend met Tricht in 1470. Zijne erfgenamen hadden na zijn dood geschil met Willem van  Culemborg wegens eene pretentie op Gysbert en Rutger van Randwyck in 1496. Hij stierf in 1482 en was zoon van Otto van Bilant, Heer van Halderen, Beyningen en Halt, en Elisabeth de Rode van Heeckeren. Cunera van Lijnden was geheeten de Juffer van Amerongen en maakte een Magescheid met hare zusters, waarin haar stiefvader (Johan van Bemmel) en Dirk van Lijnden van Hemmen, HendrikK Heer van  Doornick, Goossen van Lijnden, Goossenz van Bemmel en Berthold Hackfort als maghevrienden en scheidslieden van beide zijden, tusschen Heer Adolph van Wylich, Ridder en Hofmeester van het land van Kleef, namens zijn vrouw Elisabeth van Bylant, Juffer Cunera van Bylant geheeten van Ammersoyen, Willem van  Culemborg en Juffr. Margriet zijne dochter magescheid maken wegens versterf en erfenis van zaliger Vrouwe Cunera van Lijnden, geheeten van Bilant. Cunera van Lijnden overleed voor 1491 en hertrouwde met Willem van  Culemborg, Heer van Renswoude, Drost van Weerd, zoon van Gerhard van Culemborg en Belia Taets van Amerongen. Hij hertrouwde Jenne van Brienen, dochter van Johan van Brienen tot Biessel, Burgemeester van Harderwijk, en Elisabeth van Kerskorf tot Biesenburg, tr. (2) voor 6 jun 1481 met Willem van Culemburgh. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth*1460  †1494  34
Cunera  †1492   


Cunera van Lynden
Cunera van Lynden, juffer van Amerongen, ovl. in 1491,
, Cunera van Lijnden, huwde in 1457 Otto van Bylandt, Ridder, Raad en Kamerling van Hertog Arnold van Gelre in 1450, kreeg in 1452 goed van zijn moeder in Aspel en Rees, was Raad van Hertog Adolf van Gelre, op wiens aanraden deze zijn vader, Hertog Arenold, gevangen nam in 1464. Door den Hertog naar Kleef gezonden om een schikking te maken, Maarschalk van Hertog Arnold van Gelre en ging in 1467 naar de Conferentie te Kleef, Maarschalk en Drost van Buren, teekende het Verbond tusschen Hertog Arnold van Gelre en Ruprecht Aartsbisschop van Keulen in 1467. Beleend met Tricht in 1470. Zijne erfgenamen hadden na zijn dood geschil met Willem van  Culemborg wegens eene pretentie op Gysbert en Rutger van Randwyck in 1496. Hij stierf in 1482 en was zoon van Otto van Bilant, Heer van Halderen, Beyningen en Halt, en Elisabeth de Rode van Heeckeren. Cunera van Lijnden was geheeten de Juffer van Amerongen en maakte een Magescheid met hare zusters, waarin haar stiefvader (Johan van Bemmel) en Dirk van Lijnden van Hemmen, HendrikK Heer van  Doornick, Goossen van Lijnden, Goossenz van Bemmel en Berthold Hackfort als maghevrienden en scheidslieden van beide zijden, tusschen Heer Adolph van Wylich, Ridder en Hofmeester van het land van Kleef, namens zijn vrouw Elisabeth van Bylant, Juffer Cunera van Bylant geheeten van Ammersoyen, Willem van  Culemborg en Juffr. Margriet zijne dochter magescheid maken wegens versterf en erfenis van zaliger Vrouwe Cunera van Lijnden, geheeten van Bilant. Cunera van Lijnden overleed voor 1491 en hertrouwde met Willem van  Culemborg, Heer van Renswoude, Drost van Weerd, zoon van Gerhard van Culemborg en Belia Taets van Amerongen. Hij hertrouwde Jenne van Brienen, dochter van Johan van Brienen tot Biessel, Burgemeester van Harderwijk, en Elisabeth van Kerskorf tot Biesenburg.

  • Moeder:
    Derrica (Dirkje) van Randwijck (Friedericke van Handwyck), dr. van Gijsbert van Randwijck (graaf van Doornick) en Elisabeth van Dornick, ovl. in 1480,
    , Een akte uit 1483. waarin Johan van Randwijck en zijn vrouw Johanna vanWees aan Johanna van Randwijck, weduwe van Gijsbert van Randwijk een rente in het kerspel van Heusden verkopen. Hun borgen zijn Bartholomeus van Eck Bartholomeusz en Allert van BemmelWillemsz en zal deze rente na Johanna's dood komen aan Gijsberta van Randwijck ehevrouwe van Allard van Bemmel, haar
    dochter en aan de kinderen van Bartholomeus van Eck die hij gehad heeft bij wijlen Bata van Randwijck, tr. (2) circa 1457 met Johan van Bemmel, zn. van Alard van Bemmel en Wobbe van Wees, geb. in 1430, ovl. na 1467. Uit dit huwelijk 2 zonen.
 

tr. (1) in 1457
met

Otto Ritter von Bylant, zn. van Otto von Bylant en Elisabeth van Rode van Heeckeren, ovl. in 1482,
, klevischer Rat und Kämmerer, 1466 Marschall von Geldern.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth*1460  †1494  34
Cunera  †1492   

tr. (2) voor 6 jun 1481
met

Willem van Culemburgh, zn. van Gerrit van Culemburgh en Margaretha Taets van Amerongen, ovl. circa 1516.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha     


Otto von Bylant
Otto von Bylant, geb. circa 1389, ovl. op 22 apr 1445, begr. Duffelswaard,
, beleend met Halderen en Beyningen te Bemmel, het huis te Halt 1412, gerichtsman in Duffelt 1422, bezegelt het Verbond te Nijmegen 1436.

tr. voor 28 dec 1436
met

Elisabeth van Rode van Heeckeren, dr. van Johan van Rode van Heeckeren en Elisabeth van Wittenhorst, ovl. in 1452,
, Johan, met Elisabeth van Wittenhorst gehuwd, had een dochter Elisabeth, vrouw van Otto van den Biland tot Halt. Zij wordt van den hertog van Cleve met twee goederen in het ambacht Aspel beleend, het eene tot mansleen en stelt haar man tot hulder, 1436. Na diens dood haar zoon Johan, 1446. In 1452 transporteert zij al haar goed in het ambt Aspel aan hare zonen Otto en Henrik van den Bijlandt (Man gen.), even als het goed Schopperden, waaraan hare moeder getucht was geweest (Geld. leenreg).

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto  †1482   
Hendrik  †1494   
Johan  †1490   


Elisabeth van Rode van Heeckeren
Elisabeth van Rode van Heeckeren, ovl. in 1452,
, Johan, met Elisabeth van Wittenhorst gehuwd, had een dochter Elisabeth, vrouw van Otto van den Biland tot Halt. Zij wordt van den hertog van Cleve met twee goederen in het ambacht Aspel beleend, het eene tot mansleen en stelt haar man tot hulder, 1436. Na diens dood haar zoon Johan, 1446. In 1452 transporteert zij al haar goed in het ambt Aspel aan hare zonen Otto en Henrik van den Bijlandt (Man gen.), even als het goed Schopperden, waaraan hare moeder getucht was geweest (Geld. leenreg).

tr. voor 28 dec 1436
met

Otto von Bylant, zn. van Johann Herr von Bylant (drost van Kleef) en Jutta ? , geb. circa 1389, ovl. op 22 apr 1445, begr. Duffelswaard,
, beleend met Halderen en Beyningen te Bemmel, het huis te Halt 1412, gerichtsman in Duffelt 1422, bezegelt het Verbond te Nijmegen 1436.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto  †1482   
Hendrik  †1494   
Johan  †1490   


Cunera von Bylant geheten van Ammersoyen
Cunera von Bylant geheten van Ammersoyen, ovl. na 1492.

tr.
met

Walraven van Broekhuizen (Walram/Walraven van Broeckhuizen, von Broichhausen), zn. van Gerrit van Broekhuizen (heer van Waardenburg, Broekhuizen en Ammersoyen, erfhofmeester van Gelre) en Walravina "Posthuma" van Brederode, is momber van zijn minderjarige neefje Gerrit van Broeckhusen in 1470, ovl. tussen 1480 en 1482,
, de tweede zoon van Gerhard en Walravina, Walraven ontving  evenwel, naar het schijnt, deze laatste heerlijkheid in gebruik
en werd daarin, bevestigd bij het magescheid van 1457,
waarbij o. a. bepaald werd, dat hij het van zijn broeder Johan in leen zoude ontvangen


Margriet van Colverschoten
Margriet van Colverschoten, vrouwe van Reynesteyn.

tr.
met

Johan Taets van Amerongen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha  †1481   


Johann von Bylant
Johann Herr von Bylant, geb. in 1362, drost van Kleef, ovl. na 1412,
, Beleend 1390, raad van hertog Willem van Gelre 1391, raad van den graaf van Cleve 1395, ambtman in de Lymers 1397, beleend met het huis te Hait 1402. Ook vijffenviertich mergen landts, gelegen tot Halderen, tot eenen Valckenborchs leensrecht geweest.

tr.
met

Jutta ? , ovl. na 1432.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto*1389  †1445 Duffelswaard 55
Jutta*1420  †1493  73


Jutta ?
Jutta ? , ovl. na 1432.

tr.
met

Johann Herr von Bylant, zn. van Otto Dirk ridder van Bylant en Christina van Arnhem, geb. in 1362, drost van Kleef, ovl. na 1412,
, Beleend 1390, raad van hertog Willem van Gelre 1391, raad van den graaf van Cleve 1395, ambtman in de Lymers 1397, beleend met het huis te Hait 1402. Ook vijffenviertich mergen landts, gelegen tot Halderen, tot eenen Valckenborchs leensrecht geweest.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto*1389  †1445 Duffelswaard 55
Jutta*1420  †1493  73


Otto Dirk van Bylant
Otto Dirk ridder van Bylant, geb. Martin [Slovakia] in 1300, Cleefsch drost en ambtman van Huissen en Malburg in 1362, ovl. Gendringen in 1362,
, der jüngere, Drost zu Heussen und Malburg.

tr. (1)
met

Christina van Arnhem, dr. van Wijnand von Arnhem en Mechteld Gerritsdr, geb. Arnhem circa 1326, ovl. in 1367.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johann*1362  †1412  50
Otto*1350  †1390  40

tr. (2)
met

Ermgard van Lynden, geb. circa 1290.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margareta*1335 Heumen †1361 Heumen 25


Christina van Arnhem
Christina van Arnhem, geb. Arnhem circa 1326, ovl. in 1367.

tr.
met

Otto Dirk ridder van Bylant, zn. van Theodoricus Ritter Doys gen. von Bylant en Sophie van der Lecke, geb. Martin [Slovakia] in 1300, Cleefsch drost en ambtman van Huissen en Malburg in 1362, ovl. Gendringen in 1362,
, der jüngere, Drost zu Heussen und Malburg, tr. (2) met Ermgard van Lynden. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johann*1362  †1412  50
Otto*1350  †1390  40


Theodoricus Doys gen. von Bylant
Theodoricus (Dirk) Ritter Doys gen. von Bylant, ovl. tussen 1312 en 1313,
, 1303 Herr v.Bylandt.

tr.
met

Sophie van der Lecke, dr. van Ridder Hendrik II van der Lecke en Jutta van Borselen, ovl. circa 1307.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto*1300 Martin [Slovakia] †1362 Gendringen 62
Dietrich  †1368   
Dirksdr     


Sophie van der Lecke
Sophie van der Lecke, ovl. circa 1307.

tr.
met

Theodoricus (Dirk) Ritter Doys gen. von Bylant, zn. van Wilhelmus Ritter Doys en Mechtild ? , ovl. tussen 1312 en 1313,
, 1303 Herr v.Bylandt.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto*1300 Martin [Slovakia] †1362 Gendringen 62
Dietrich  †1368   
Dirksdr     


Wilhelmus Doys
Wilhelmus Ritter Doys, ovl. Worringen op 5 jun 1288,
, 1280 Drost v.Geldern, gesneuveld bij Worringen.

tr.
met

Mechtild ? , ovl. voor 1307.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theodoricus  †1312