Website van Cees Hagenbeek
Maria Johanna Lijverne van Pleys
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Maria Johanna (Maria Johanna Lijverne) Lijverne van Pleys (Pleijs, van), geb. Doornenburg voor 1380.

tr.
met

Godfried (Godard, Godert) (Godard) van Wachtendonk, zn. van Arnold II van Wachtendonck (ridder) en Luitgardis Scheiffart van Merode, geb. Wachtendonk (Xanten),
, door het huwelijk met Maria Johanna Lijverne van Peys kwam de stad Doorneburg in het bezit van Godfried. Hij ondertekent een akte in 1362 waarin "die Kückhoven allen Ansprüchen auf Erkelenz entsagen " hij ziet dus af van alle aanspraken. In 1353 wordt hem de molen van Grefrath beleend. In 1365 bevestigt hij het leen van het hof te Rheinsberg voor 50 mark per jaar  Godart van Wachtendonck ontfinck den hoff ter Beeck, gelegen in den kerspel van Greverade bij Oede an den lande van
Kempen, met 20 mergen lants, voor en halff Gelders leen met
7½ rijns gulden te verhergewaden, a°. 1421. Wordt in het jaar 1434 vermoord door een gast die aangekondigd werdt als een Overste van Gelre, zijn broeder Arnold werdt er van beticht dat hij een aandeel zou hebben gehad, om alleen te genieten van het bruikleen.

Uit dit huwelijk 5 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sweder*1405 Wachtendonk  Tienen [België]  
Wolter     
Johann*1375     
Wolter     
Reinhard     


Henric van Wickenrade van Broekhuizen
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.

Henric van Wickenrade van Broekhuizen.


Sweder van Wachtendonck
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Sweder van Wachtendonck, geb. Wachtendonk circa 1405 (circa 1350), ovl. Tienen [België],
, Trekt van Gelderland naar Brabant : zijn nakomelingen zullen zich in Brabant en Limburg en Zeeland verspreiden.
1387 herfst. Philips hertog van Bourgondië zendt 500 lansen te velde tegen de hertog van Gelre; deze troepen bezetten Gangelt en Waldfeucht.
De ambtman van Kriekenbeck roept zijn ridderschap op:
Willem, Arnt en Johan van Kriekenbeck, Herman, Gijsbrecht en Johan van Bocholtz; Wolter en Sweder van Wachtendonk; Sweder van Vlein', Alart van Tisch;  Sibrecht, Hendrik, Arnken en Goetsen Spede; Emont van Pardelaere,' Sander en Tilman van Wevelinghoven; Dederik en Johan ingen Rode; Willem Budel;, Hendrik van Baerle; Willem van Brede,- Goessen op den Kelrej Vlecken; Peter Greve-, Wolter van Nersdum; Goddart Ruffart; Henken van Heeswick; Jacob van Leisteren; Lemken van Roggel en Frederik de Grüter.
Viersen en het land van Kriekenbeck trokken 600 gulden uit voor de verdediging. (31 riddermatigen dan wel leenmannen tot krijgsdienst verplicht). Grefrath p 21.

tr.
met

Maria van Blockhausen (Blockhamer).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold  †1449   


Franziska Quad van Buschfeld
Franziska Quad van Buschfeld, geb. Buschfeld [Duitsland] circa 1500, ovl. tussen 1563 en 1567.

tr. in 1546
met

Johan van Wachtendonck, zn. van Arnold van Wachtendonck (Heer van Broich, ambtman van Kerpen) en Sophia von Fischenich (Erfdochter van Fischenich), geb. Broich a.d. Ruhr voor 1500, drossaard te Kempen en kurkölnischer Marschall, ovl. Keulen [Duitsland] in 1567.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johann*1546 Kempen    
Reinout Kempen †1608 Aken [Duitsland]  
Arnold  †1619   
Sophie  †1608   


Johann Arnold van Wachtendonck
Johann Arnold van Wachtendonck, geb. Kempen na 1546,
, In 1592 liet hij samen met zijn broer Arnold beslag leggen, Keulse ambtlieden te Kempen en Berg, beslag leggen  op de goederen van Groot en Klein Onstedinck, vanwege een sinds 24 jaar onbetaalde losrente.

tr.
met

Mechtild von Holthusen zu Hülsdonk.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan     
Reinoud  †1635   


Reinout van Wachtendonck
Reinout van Wachtendonck, geb. Kempen, kanunnik O.L.V.kerk te Aken in 1573, ovl. Aken [Duitsland] in 1608, begr. aldaar.


Arnold van Wachtendonck zu Bruch
Arnold van Wachtendonck zu Bruch, keurvorstelijk Keuls raads en ambtman te Kempen, ovl. voor 1619,
, Hans Arnold van Wachtendonck, diens broer Reyner, en hun oom Arndt van Wachtendonck, gehuwd met Anna Salome van Holthausen, worden op 17 oktober 1614 beleend met het slot Krickenbeck, de gruit in het land van Krickenbeck, de hof in gen Winckel en de Plückelingse laatschap.
Schaesberg-Krieckenbeck: Urk. 75.
Op 20 november 1615 verkopen Arnold van Wachtendonck zum Broich en zijn echtgenote Anna Salome von Holthausen  de Harbeekken- of Sweershof, behorend tot het huis Broich, aan hun neef (vetter) Joachim von Bocholz.
Schaesberg-Tannheim (II): Urk. 828
23 december 1617
Venlo - Jonker Arnold van Wachtendonck tzo Broeck, keurvorstelijke keuls raad en ambtman te Kempen, gehuwd met Anna Salome van Holthuijsen, en de kinderen van zijn broers Hans Arnold en Reiner van Wachtendonck.

tr.
met

Anna Salomé van Holthusen (Anna Sabina van Holthuyzen), erfvrouwe van Krickenbeck,
, zij bracht hem ten huwelijk mede het adellijk huis en ridderzetel Broeck, gelegen in het kerkspel Wanckum met zeven hofsteden, en het adellijk huis en goed Krickenbeck met zes hoeven. In 1614 verkocht zij het buiten Onstein, genaamd Groot- en Klein Onstedinck met daarop staande spijker en schuur aan het echtpaar Hartger van Haselholt genaamd Stockheim en Sophia van Oldeneel ter Haer.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ferdinanda  †1646 Walbeck [Duitsland]  


Johann Quad van Buschfeld
in
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

Johann Quad van Buschfeld, ovl. tussen 8 sep 1535 en 15 nov 1535 ,
, 1531 Belehnung mit Buschfeld, Mitherr zu Olbrück, 1535 Landdrost von Berg.

tr.
met

Beatrix (Paitze) Raitz von Frentz, ovl. na 11 jan 1542,
, Dochter van: Arnold en Margaretha von Siegenhoven gen. Anstel.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1520  †1564  43
Franziska*1500 Buschfeld [Duitsland] †1563  63


Paitze Raitz von Frentz
in
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

Beatrix (Paitze) Raitz von Frentz, ovl. na 11 jan 1542,
, Dochter van: Arnold en Margaretha von Siegenhoven gen. Anstel.

tr.
met

Johann Quad van Buschfeld, ovl. tussen 8 sep 1535 en 15 nov 1535 ,
, 1531 Belehnung mit Buschfeld, Mitherr zu Olbrück, 1535 Landdrost von Berg.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1520  †1564  43
Franziska*1500 Buschfeld [Duitsland] †1563  63


Johan (V) Scheiffart van Merode
Johan (V) Scheiffart van Merode, ovl. waarschijnlijk Limbricht na 25 jun 1538, begr. Keulen [Duitsland],
, In kasteel Limbrich bij Sittard wordt in de 15e eeuw het kerkje uitgebreid en het kasteel bewoond door de Scheiffart’s van Merode. Tijdens de 80 jarige oorlog had Johan V Scheiffart van Merode, heer van Limbricht, de bedoeling “de heerlyckheyt te submitteren aan den Culiksen Raede van Düsseldorf”. Maar na problemen over de erfopvolging te Limbricht in de Scheiffart van Merode familie, komt het kasteel tenslotte toe aan Nicolaas van Breyll. Hij bouwt het huidige renaissance kasteel met voorburcht. In Gulikse was men zo ontdaan over het ontstaan van zo’n sterke burcht in de enclave dat men onmiddellijk een poging ondernam haar in handen te krijgen. Na verschillende mislukte pogingen was het in 1650 raak, het kasteel werd geplunderd, nadat eigen onderdanen zich hadden verenigd met Gulikse onderzaten en soldaten, zu Hemmersbach, Sindorf, Röttchen, Limbricht, 1515 Belehnung, schenkt seine Hälfte von Röttchen auch an Bottenbroich.

tr. waarschijnlijk Limbricht
met

Maria von Pütz (Putte)


Adriana Scheiffart van Merode
Adriana Scheiffart van Merode, ovl. na 25 jun 1537.

tr.
met

Johann van Vlodorp, zn. van Willem van Vlodorp en Cecilia von Hamal-Elderen-Borgharen, ovl. na 1520,
, Besitzer der Güter Vlodorp, Elsum, Neuerburg, von Arsbeck und in gen Rötgen, 1498 geldrischer Hauptmann


Johann van Vlodorp
Johann van Vlodorp, ovl. na 1520,
, Besitzer der Güter Vlodorp, Elsum, Neuerburg, von Arsbeck und in gen Rötgen, 1498 geldrischer Hauptmann.

tr.
met

Adriana Scheiffart van Merode, dr. van Willem ridder Scheiffart von Merode (Burgheer) en Hermanna van Wachtendonck, ovl. na 25 jun 1537


Maria von Pütz
Maria von Pütz (Putte).

tr. waarschijnlijk Limbricht
met

Johan (V) Scheiffart van Merode, zn. van Willem ridder Scheiffart von Merode (Burgheer) en Hermanna van Wachtendonck, ovl. waarschijnlijk Limbricht na 25 jun 1538, begr. Keulen [Duitsland],
, In kasteel Limbrich bij Sittard wordt in de 15e eeuw het kerkje uitgebreid en het kasteel bewoond door de Scheiffart’s van Merode. Tijdens de 80 jarige oorlog had Johan V Scheiffart van Merode, heer van Limbricht, de bedoeling “de heerlyckheyt te submitteren aan den Culiksen Raede van Düsseldorf”. Maar na problemen over de erfopvolging te Limbricht in de Scheiffart van Merode familie, komt het kasteel tenslotte toe aan Nicolaas van Breyll. Hij bouwt het huidige renaissance kasteel met voorburcht. In Gulikse was men zo ontdaan over het ontstaan van zo’n sterke burcht in de enclave dat men onmiddellijk een poging ondernam haar in handen te krijgen. Na verschillende mislukte pogingen was het in 1650 raak, het kasteel werd geplunderd, nadat eigen onderdanen zich hadden verenigd met Gulikse onderzaten en soldaten, zu Hemmersbach, Sindorf, Röttchen, Limbricht, 1515 Belehnung, schenkt seine Hälfte von Röttchen auch an Bottenbroich

Arnold II van Wachtendonck
 
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Arnold II van Wachtendonck1,2,3, geb. Xanten circa 1296 c 1285, ridder, ovl. circa 1385,
, kreeg in 1322 Wachtendonck in leen van de Hertog van Gelre.

 • Vader:
  Arnold I van Wachtendonck4,5,6,7,8:br>, zn. van Arnold VII van Wachtendonck (Heer van Wachtendonk) en Anna van Zutphen, geb. Xanten 12503:br>, kanunnik, vrijheer van Wachtendonk 1270, ovl. Wachtendonk,
  , Arnold 9e heer van Wachtendonk geboren voor 1320 te Xanten komt voor als Dinast van Millendonck huwde met van Gennep en gaf in 1322 het kasteel Wachtendonk als leen aan de Hertog van Gelre hij leefde 1326,1327,1331,1350. Arnold I heeft volgens Oidtmans nog een zoon Heinrich,deze zou samen met zijn vader mede verkopers zijn van het hof Oidmans noemt een vader en broers als medeverkoper (blz 640 van Oidtmans verzamelingen).
  1303 april 20. Arnoldus, heer van Wachtendonk, ridder, verkoopt met toestemming van zijn zonen Henricus, Arnoldus, Swetherus en Johannes, de goederen te Asperden, die van Henricus genaamd Elle waren, tegen een erfcijns van 30 deniers brabants.
  Archief huis Doornenburg, Gelders Archief.
  Het regest luidt:
  Arnoldus, heer van Wachtenduch, ridder, wiens zoon Godefridus in het huis te Walshem van de orde van St. Jan getreden is, geeft aan dit huis zijn tienden in het kerspel Enghene, die hij in leen heeft van de graaf van Gelria, en zijn overige goederen, als bruidschat ingebracht door zijn vrouw Jutta, zuster van Arnoldus de Slusa. Gevidimeerd in de acte van 1322 Juli 23 (reg.no. 7)
  Jacobus de Housthoerne, domdeken te Traiectum, Henricus de Wolfsteghe, abt van het klooster van St. Paulus, geven vidimus van de acte van 1294 September 7 (reg.no. 2).
  Oorspronkelijk (Inv.no 194); de zegels van de oorkonders zijn verloren.
  Datering: 1322 Juli 23 (in crastino beate Marie Magdalena)
  De acte is in latijn en zegt letterlijk '.. cum uxore mea Jutta sorora d[omi]ni Arnoldi de Slusa..'
  De acte (gedateerd 1294) noemt vervolgens onderaan de andere zonen uit het huwelijk van Arnold v Wachtendonc en Jutta [van Heusden], en dat staat niet in het regest, tr. (2), er bestaat een oorkonde in vidimus bestaat uit 1322 van de edelheer Arnoldus van Wachtendonck uit 1294, waarin hij genoemd staat met zijn vrouw Jutte, zuster van heer Arnoldus de Slusa, en hun zoon Godefridus.In het regest staat slechts dat hun zoon Godefridus intreedt in het huis te Walshem van de orde van St. Jan. Godefridus is waarschijnlijk de oudste zoon, want hij is vernoemd naar zijn grootvader Godefridus van Wachtendonck.
  In de oorkonde staat aan het eind de andere kinderen van het echtpaar Arnoldus X Jutte genoemd:
  Henricus, Swederus, Arnoldus, Johan, Liesbeth, Aleid en Gertrude.
  De voornaam Henricus was bij de Wachtendonc's niet erg gebruikelijk, zodat verondersteld mag worden, dat dit een vernoeming is geweest naar de vader van Jutte en dus ook van ridder Arnold van der Sluis met Jutta van der Sluijs (Jutta van Heusden), dr. van Robert van Heesbeen en Mechtild , geb. voor 1290,
  , Een vidimus is een akte, waarbij degene, die haar uitvaardigt, verklaart een zekere akte te hebben gezien en in zijn verklaring de tekst van die akte opneemt.
  Archief huis Doornenburg, Gelders Archief.
  Het regest luidt: Arnoldus, heer van Wachtenduch, ridder, wiens zoon Godefridus in het huis te Walshem van de orde van St. Jan getreden is, geeft aan dit huis zijn tienden in het kerspel Enghene, die hij in leen heeft van de graaf van Gelria, en zijn overige goederen, als bruidschat ingebracht door zijn vrouw Jutta, zuster van Arnoldus de Slusa. Gevidimeerd in de acte van 1322 Juli 23 (reg.no. 7)
  Jacobus de Housthoerne, domdeken te Traiectum, Henricus de Wolfsteghe, abt van het klooster van St. Paulus, geven vidimus van de acte van 1294 September 7 (reg.no. 2).
  Oorspronkelijk (Inv.no 194); de zegels van de oorkonders zijn verloren.
  Datering: 1322 Juli 23 (in crastino beate Marie Magdalena)
  De acte is in latijn en zegt letterlijk '.. cum uxore mea Jutta sorora d[omi]ni Arnoldi de Slusa..'
  De acte (gedateerd 1294) noemt vervolgens onderaan de andere zonen uit het huwelijk van Arnold v Wachtendonc en Jutta [van Heusden], en dat staat niet in het regest.
  Zij wordt een zuster van Arnold de Slusa genoemd in een vidimus uit 1322,in een charter van 7 september 1294. Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder, tr. (1) op 7 sep 1294, getrouwd met dispensatie van paus Clemens V.
 

tr. circa 1320
met

Luitgardis (Lutgarde, Ludgard, Luitgarde) Scheiffart van Merode1,3,10:br> (van Gennep of van Merode), dr. van Johan Scheiffart van Merode-Kerpen en Greta von Hemmersbach von Konradsheim, geb. Hemmersbach [Duitsland] circa 1278, ovl. Wachtendonk na 7 mrt 1351,
, filiatie vermoedelijk
vermeld 1327
Gemeentearchief Roermond 1326
Arnold (II), heer van Wachtendonk, gehuwd met Ludgard, dochter van Johan Scheiffard van Merode te Hemmersbach, weduwe van Hendrik Spede te Wankum.
Arnold 3e (Arnold III) van Wachtendonk3,1, (zn. van XIV[p. ]), geb. te Wachtendonk3,1 (Xanten) voor 1350, RK, 3,1, Vrijheer van Wachtendonk, heer van Wachtendonk, ovl. (minstens 31 jaar oud) in 1381 1384 volgens J.Jennen, tr. (beiden minstens 21 jaar oud) te Wachtendonk (Xanten) in 1371 met Lutgardis Scheifast van Merode Zu Vlatten, geb. voor 1350, (Lutgardis tr. (ongeveer 21 jaar oud) (2) voor 1371 met Heinrich Spede.).
Hij wordt als ridder genoemd in 1354, 1357, 1360 en 1378. Hij was eerst hofmeier van Hertog Reinout van Gelderen volgens het bestand van Jan van Wagtendonk leende deze Arnold van Wachtendonk het kasteel van Wachtendonk aan de hertog van Gelderen. Hij wordt vermeld in 1326, 1327, 1331, 1350, 1381 en overleed in 1381 te Wachtendonk. Arnold leefde in 1350 ridder in 1354, 1357, 1360 1378, huwt in 1371 met Lutgardis Scheiffast van Merode, tr. (2) met Heinrich Spede von Wankum. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1325 Wachtendonk    
Godfried Wachtendonk    
Hendrik*1322     
Arnold IV*1323 Wachtendonk    Bronnen:
1.Geschichte der Fürsten von Merode im Mittelalter (B 016), Hans J. Domsta, Dürener Geschichtsverein, Düren [Duitsland], 1981
2.Leenaktenboeken van Gelre-Zutphen: Overkwartier van Gelre (B 018), J.J.S. baron Sloet e.a., Gouda Quint, Arnhem, 1924 (blz. 34)
3.Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg (B 013), Dr. J. Langohr, Maastricht, 1935 (blz. 239)
4.Europäische Stammtafeln.-(). Neue Folge (ES-NF-2), vanaf 1978
5.Nederlands Patriciaat (NP 002), van 1937 tot 1997
6.Maison de Hornes, Horn, Horne, Hoerne, Huerne, Hoorne, etc. (B 014), Etienne Patou, 2014 (blz. 5)
7.Regesten Roermond 02, nr. 1-1282 (B 011), B 011 (blz. 61)
8.Archief huis Doornenburg (Notar 025), Gelders Archief, Inventarisnr.: 194, Tienden gift, 1322 (23 jul 1322 akte 7)
9.Regesten Roermond 02, nr. 1-1282 (B 011), B 011 (blz. 62)
10.Europaïsche Stammtafeln (ES-NF-6), Detlev Schwennicke (ed), Stargard, Marburg /Frankfurt am Main [Klostermann], 1998 (blz. 68)


Luitgardis Scheiffart van Merode
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Luitgardis (Lutgarde, Ludgard, Luitgarde) Scheiffart van Merode1,2,3 (van Gennep of van Merode), geb. Hemmersbach [Duitsland] circa 1278, ovl. Wachtendonk na 7 mrt 1351,
, filiatie vermoedelijk
vermeld 1327
Gemeentearchief Roermond 1326
Arnold (II), heer van Wachtendonk, gehuwd met Ludgard, dochter van Johan Scheiffard van Merode te Hemmersbach, weduwe van Hendrik Spede te Wankum.
Arnold 3e (Arnold III) van Wachtendonk3,1, (zn. van XIV[p. ]), geb. te Wachtendonk3,1 (Xanten) voor 1350, RK, 3,1, Vrijheer van Wachtendonk, heer van Wachtendonk, ovl. (minstens 31 jaar oud) in 1381 1384 volgens J.Jennen, tr. (beiden minstens 21 jaar oud) te Wachtendonk (Xanten) in 1371 met Lutgardis Scheifast van Merode Zu Vlatten, geb. voor 1350, (Lutgardis tr. (ongeveer 21 jaar oud) (2) voor 1371 met Heinrich Spede.).
Hij wordt als ridder genoemd in 1354, 1357, 1360 en 1378. Hij was eerst hofmeier van Hertog Reinout van Gelderen volgens het bestand van Jan van Wagtendonk leende deze Arnold van Wachtendonk het kasteel van Wachtendonk aan de hertog van Gelderen. Hij wordt vermeld in 1326, 1327, 1331, 1350, 1381 en overleed in 1381 te Wachtendonk. Arnold leefde in 1350 ridder in 1354, 1357, 1360 1378, huwt in 1371 met Lutgardis Scheiffast van Merode.

tr. (1) circa 1320
met

Arnold II van Wachtendonck1,3,4, zn. van Arnold I van Wachtendonck (kanunnik, vrijheer van Wachtendonk 1270) en Odilia van Horn, geb. Xanten circa 1296 c 1285, ridder, ovl. circa 1385,
, kreeg in 1322 Wachtendonck in leen van de Hertog van Gelre.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1325 Wachtendonk    
Godfried Wachtendonk    
Hendrik*1322     
Arnold IV*1323 Wachtendonk    

tr. (2) Hemmersbach [Duitsland] op 2 nov 1295
met

Heinrich Spede von Wankum1,2, geb. Wankum [Duitsland] circa 1275, ovl. aldaar voor 1312.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Bronnen:
1.Geschichte der Fürsten von Merode im Mittelalter (B 016), Hans J. Domsta, Dürener Geschichtsverein, Düren [Duitsland], 1981
2.Europaïsche Stammtafeln (ES-NF-6), Detlev Schwennicke (ed), Stargard, Marburg /Frankfurt am Main [Klostermann], 1998 (blz. 68)
3.Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg (B 013), Dr. J. Langohr, Maastricht, 1935 (blz. 239)
4.Leenaktenboeken van Gelre-Zutphen: Overkwartier van Gelre (B 018), J.J.S. baron Sloet e.a., Gouda Quint, Arnhem, 1924 (blz. 34)

Arnold I van Wachtendonck
 
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Arnold I van Wachtendonck1,2,3,4,6:br>, geb. Xanten 12505:br>, kanunnik, vrijheer van Wachtendonk 1270, ovl. Wachtendonk,
, Arnold 9e heer van Wachtendonk geboren voor 1320 te Xanten komt voor als Dinast van Millendonck huwde met van Gennep en gaf in 1322 het kasteel Wachtendonk als leen aan de Hertog van Gelre hij leefde 1326,1327,1331,1350. Arnold I heeft volgens Oidtmans nog een zoon Heinrich,deze zou samen met zijn vader mede verkopers zijn van het hof Oidmans noemt een vader en broers als medeverkoper (blz 640 van Oidtmans verzamelingen).
1303 april 20. Arnoldus, heer van Wachtendonk, ridder, verkoopt met toestemming van zijn zonen Henricus, Arnoldus, Swetherus en Johannes, de goederen te Asperden, die van Henricus genaamd Elle waren, tegen een erfcijns van 30 deniers brabants.
Archief huis Doornenburg, Gelders Archief.
Het regest luidt:
Arnoldus, heer van Wachtenduch, ridder, wiens zoon Godefridus in het huis te Walshem van de orde van St. Jan getreden is, geeft aan dit huis zijn tienden in het kerspel Enghene, die hij in leen heeft van de graaf van Gelria, en zijn overige goederen, als bruidschat ingebracht door zijn vrouw Jutta, zuster van Arnoldus de Slusa. Gevidimeerd in de acte van 1322 Juli 23 (reg.no. 7)
Jacobus de Housthoerne, domdeken te Traiectum, Henricus de Wolfsteghe, abt van het klooster van St. Paulus, geven vidimus van de acte van 1294 September 7 (reg.no. 2).
Oorspronkelijk (Inv.no 194); de zegels van de oorkonders zijn verloren.
Datering: 1322 Juli 23 (in crastino beate Marie Magdalena)
De acte is in latijn en zegt letterlijk '. cum uxore mea Jutta sorora d[omi]ni Arnoldi de Slusa.'
De acte (gedateerd 1294) noemt vervolgens onderaan de andere zonen uit het huwelijk van Arnold v Wachtendonc en Jutta [van Heusden], en dat staat niet in het regest.

tr. (1) op 7 sep 1294, getrouwd met dispensatie van paus Clemens V
met

Odilia van Horn1,3,7,5:br>, dr. van Willem II van Horn (heer van Altena, Kortessem) en Agnes van Perwez (vermeld 1271-82), geb. Hoorn circa 1278,
, huwelijkscontract met Arnold van Wachtendonck 7 sep 1294.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold II*1296 Xanten †1385  89
Willem Xanten    

tr. (2), er bestaat een oorkonde in vidimus bestaat uit 1322 van de edelheer Arnoldus van Wachtendonck uit 1294, waarin hij genoemd staat met zijn vrouw Jutte, zuster van heer Arnoldus de Slusa, en hun zoon Godefridus.In het regest staat slechts dat hun zoon Godefridus intreedt in het huis te Walshem van de orde van St. Jan. Godefridus is waarschijnlijk de oudste zoon, want hij is vernoemd naar zijn grootvader Godefridus van Wachtendonck.
In de oorkonde staat aan het eind de andere kinderen van het echtpaar Arnoldus X Jutte genoemd:
Henricus, Swederus, Arnoldus, Johan, Liesbeth, Aleid en Gertrude.
De voornaam Henricus was bij de Wachtendonc's niet erg gebruikelijk, zodat verondersteld mag worden, dat dit een vernoeming is geweest naar de vader van Jutte en dus ook van ridder Arnold van der Sluis
met

Jutta van der Sluijs (Jutta van Heusden), dr. van Robert van Heesbeen en Mechtild , geb. voor 1290,
, Een vidimus is een akte, waarbij degene, die haar uitvaardigt, verklaart een zekere akte te hebben gezien en in zijn verklaring de tekst van die akte opneemt.
Archief huis Doornenburg, Gelders Archief.
Het regest luidt: Arnoldus, heer van Wachtenduch, ridder, wiens zoon Godefridus in het huis te Walshem van de orde van St. Jan getreden is, geeft aan dit huis zijn tienden in het kerspel Enghene, die hij in leen heeft van de graaf van Gelria, en zijn overige goederen, als bruidschat ingebracht door zijn vrouw Jutta, zuster van Arnoldus de Slusa. Gevidimeerd in de acte van 1322 Juli 23 (reg.no. 7)
Jacobus de Housthoerne, domdeken te Traiectum, Henricus de Wolfsteghe, abt van het klooster van St. Paulus, geven vidimus van de acte van 1294 September 7 (reg.no. 2).
Oorspronkelijk (Inv.no 194); de zegels van de oorkonders zijn verloren.
Datering: 1322 Juli 23 (in crastino beate Marie Magdalena)
De acte is in latijn en zegt letterlijk '.. cum uxore mea Jutta sorora d[omi]ni Arnoldi de Slusa..'
De acte (gedateerd 1294) noemt vervolgens onderaan de andere zonen uit het huwelijk van Arnold v Wachtendonc en Jutta [van Heusden], en dat staat niet in het regest.
Zij wordt een zuster van Arnold de Slusa genoemd in een vidimus uit 1322,in een charter van 7 september 1294.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Godefridus     
Arnold     Bronnen:
1.Europäische Stammtafeln.-(). Neue Folge (ES-NF-2), vanaf 1978
2.Nederlands Patriciaat (NP 002), van 1937 tot 1997
3.Maison de Hornes, Horn, Horne, Hoerne, Huerne, Hoorne, etc. (B 014), Etienne Patou, 2014 (blz. 5)
4.Regesten Roermond 02, nr. 1-1282 (B 011), B 011 (blz. 61)
5.Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg (B 013), Dr. J. Langohr, Maastricht, 1935 (blz. 239)
6.Archief huis Doornenburg (Notar 025), Gelders Archief, Inventarisnr.: 194, Tienden gift, 1322 (23 jul 1322 akte 7)
7.Regesten Roermond 02, nr. 1-1282 (B 011), B 011 (blz. 62)


Odilia van Horn
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Lourens de Groot

Odilia van Horn1,2,3,4:br>, geb. Hoorn circa 1278,
, huwelijkscontract met Arnold van Wachtendonck 7 sep 1294.

tr. op 7 sep 1294
met

Arnold I van Wachtendonck1,6,2,7,8:br>, zn. van Arnold VII van Wachtendonck (Heer van Wachtendonk) en Anna van Zutphen, geb. Xanten 12504:br>, kanunnik, vrijheer van Wachtendonk 1270, ovl. Wachtendonk,
, Arnold 9e heer van Wachtendonk geboren voor 1320 te Xanten komt voor als Dinast van Millendonck huwde met van Gennep en gaf in 1322 het kasteel Wachtendonk als leen aan de Hertog van Gelre hij leefde 1326,1327,1331,1350. Arnold I heeft volgens Oidtmans nog een zoon Heinrich,deze zou samen met zijn vader mede verkopers zijn van het hof Oidmans noemt een vader en broers als medeverkoper (blz 640 van Oidtmans verzamelingen).
1303 april 20. Arnoldus, heer van Wachtendonk, ridder, verkoopt met toestemming van zijn zonen Henricus, Arnoldus, Swetherus en Johannes, de goederen te Asperden, die van Henricus genaamd Elle waren, tegen een erfcijns van 30 deniers brabants.
Archief huis Doornenburg, Gelders Archief.
Het regest luidt:
Arnoldus, heer van Wachtenduch, ridder, wiens zoon Godefridus in het huis te Walshem van de orde van St. Jan getreden is, geeft aan dit huis zijn tienden in het kerspel Enghene, die hij in leen heeft van de graaf van Gelria, en zijn overige goederen, als bruidschat ingebracht door zijn vrouw Jutta, zuster van Arnoldus de Slusa. Gevidimeerd in de acte van 1322 Juli 23 (reg.no. 7)
Jacobus de Housthoerne, domdeken te Traiectum, Henricus de Wolfsteghe, abt van het klooster van St. Paulus, geven vidimus van de acte van 1294 September 7 (reg.no. 2).
Oorspronkelijk (Inv.no 194); de zegels van de oorkonders zijn verloren.
Datering: 1322 Juli 23 (in crastino beate Marie Magdalena)
De acte is in latijn en zegt letterlijk '.. cum uxore mea Jutta sorora d[omi]ni Arnoldi de Slusa..'
De acte (gedateerd 1294) noemt vervolgens onderaan de andere zonen uit het huwelijk van Arnold v Wachtendonc en Jutta [van Heusden], en dat staat niet in het regest, tr. (2) met Jutta van der Sluijs. Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder.

 

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold II*1296 Xanten †1385  89
Willem Xanten    Bronnen:
1.Europäische Stammtafeln.-(). Neue Folge (ES-NF-2), vanaf 1978
2.Maison de Hornes, Horn, Horne, Hoerne, Huerne, Hoorne, etc. (B 014), Etienne Patou, 2014 (blz. 5)
3.Regesten Roermond 02, nr. 1-1282 (B 011), B 011 (blz. 62)
4.Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg (B 013), Dr. J. Langohr, Maastricht, 1935 (blz. 239)
5.Maison de Hornes, Horn, Horne, Hoerne, Huerne, Hoorne, etc. (B 014), Etienne Patou, 2014 (blz. 3)
6.Nederlands Patriciaat (NP 002), van 1937 tot 1997
7.Regesten Roermond 02, nr. 1-1282 (B 011), B 011 (blz. 61)
8.Archief huis Doornenburg (Notar 025), Gelders Archief, Inventarisnr.: 194, Tienden gift, 1322 (23 jul 1322 akte 7)


Herman van Wachtendonk
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Herman (Henricus, Heinrich ?) van Wachtendonk, geb. Xanten voor 1295, Abt te Kempen.


Sweder van Wachtendonk
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Sweder van Wachtendonk, geb. Xanten, Kanunnik te Xanten.


Johann van Wachtendonk
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Johann van Wachtendonk, kanunnik te Keulen & Munster, ovl. Xanten na 1320,
, 1338 Dezember 17. -- Ritter Beernt van Asbeec und Seine Söhne Rolf (nebst Frau Alferne) und Ludolf treten alle ihre ererbten Güter auf dem rechten Rheinufer im Gerichte Dinslaken mit Dienstmännen, Wachszinsingen und Eigenleuten an den Grafen Dietrich von Cleve ab.
Datum 1338 des donresdaechs na sente Lucien daghe.
(Cleve-Mark, N” 223. - Original, Perg., mit den Siegeln der beiden Söhne, des Joh. v. Wachtendonck, Schwiegervaters von Rudolf und der Schöffen von Dinslaken. - Das Siegel Rudolfs ist abgefallen; das Ludolfs zeigt die beiden Rautenreihen).
Mit Urkunde vom selben Tag bekunden die Genannten vor dem Gericht Dinslaken, dass die Giiter, Mannen, etc., "dye hern Bernt van synre moeder ind van Willem van Holte, sinem oeme” zugefallen sind, vorn ihm mit Willen seiner andern Kinder und Erben seinem Sohn Rolove mit 200 Mark fiir sein
Erbteil gegeben sind.
(Cleve-Mark 224. - Original, Perg. mit den Siegeln des Richters und der Schöffen.).