Website van Cees Hagenbeek
Reijner Reijner Reijner van Broechoven
Reijner Reijner Reijner van Broechoven1, geb. Tilburg circa 1400.

tr.
met

Margriet Thomas Sterts, dr. van Thomas Sterts, geb. Tilburg circa 1405.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1430 Oisterwijk    Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883


Margriet Thomas Sterts
Margriet Thomas Sterts, geb. Tilburg circa 1405.

tr.
met

Reijner Reijner Reijner van Broechoven1, zn. van Reijner van Broechoven en Engelbertken van de Amervoert, geb. Tilburg circa 1400.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1430 Oisterwijk    Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883


Thomas Sterts
Thomas Sterts, geb. Tilburg in 1380.

Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margriet*1405 Tilburg    


Engelbertken van den Brekel
Engelbertken van den Brekel, geb. Tilburg in 1445.

tr.
met

Jan sr van Broechoven, zn. van Reijner Reijner Reijner van Broechoven en Margriet Thomas Sterts, geb. Oisterwijk circa 1430, tr. (1) met zijn achternicht Mechteld Gerit Gerit Crillaerts, dr. van Gerit Crillaerts en Elisabeth . Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder


Reijner van Broechoven
Reijner van Broechoven1, geb. Oisterwijk circa 1360,
, verkoopt in 1418 een huis in Westilborch.
In 1419 koopt hij 2 stukken land aldaar en verkoopt een huis en hof met sinen gronde aldaar, dat hij gekocht had van Daneel Peter Nouden. Hij koopt diverse erfelijke pachten uit goederen te Tilborch tusschen 1421 en
1429. In 1429 geeft hij in erfpacht uit aan Katheljne dochter quondam Aert Woutersz met haar zoon een stuk land te Westilborch aen die Stochasselt.
In 1429 wordt hij vermeld met zijn vrouw Enghelberte
dochter van Jan van der Amervoert.
In 1455 worden genoemd Reyneer, Peter, Jan, Steven
en Jan die jongste, gebruederen, zonen quondam
Reyneers van Broechoven en van quondam Engelken
dochter van Jan van der Amervoert, die land bezaten
in Westilborch, Dalem en in 't land van Breda.

tr. circa 1395
met

Engelbertken van de Amervoert1, dr. van Jan van de Amervoert van Tilborch en Heijlwich Cort Daneels Aerts.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reijner*1400 Tilburg    Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883


Engelbertken van de Amervoert
Engelbertken van de Amervoert1.

tr. circa 1395
met

Reijner van Broechoven1, zn. van Reijner van Broechoven en Katelijn Wijt van Oisterwijck, geb. Oisterwijk circa 1360,
, verkoopt in 1418 een huis in Westilborch.
In 1419 koopt hij 2 stukken land aldaar en verkoopt een huis en hof met sinen gronde aldaar, dat hij gekocht had van Daneel Peter Nouden. Hij koopt diverse erfelijke pachten uit goederen te Tilborch tusschen 1421 en
1429. In 1429 geeft hij in erfpacht uit aan Katheljne dochter quondam Aert Woutersz met haar zoon een stuk land te Westilborch aen die Stochasselt.
In 1429 wordt hij vermeld met zijn vrouw Enghelberte
dochter van Jan van der Amervoert.
In 1455 worden genoemd Reyneer, Peter, Jan, Steven
en Jan die jongste, gebruederen, zonen quondam
Reyneers van Broechoven en van quondam Engelken
dochter van Jan van der Amervoert, die land bezaten
in Westilborch, Dalem en in 't land van Breda.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reijner*1400 Tilburg    Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883


Jan van de Amervoert van Tilborch
Jan van de Amervoert van Tilborch1, geb. Tilburg circa 1308.

tr. circa 1320
met

Heijlwich Cort Daneels Aerts, dr. van Cort Aerts, geb. Tilburg.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Engelbertken     
Steven*1320 Tilburg 1393  72Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883


Heijlwich Cort Daneels Aerts
Heijlwich Cort Daneels Aerts, geb. Tilburg.

tr. circa 1320
met

Jan van de Amervoert van Tilborch1, zn. van Bartholomeus van de Amervoert van Tilborch, geb. Tilburg circa 1308.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Engelbertken     
Steven*1320 Tilburg 1393  72Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883


Cort Aerts
Cort (Cor) Aerts.

Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heijlwich Tilburg    


Bartholomeus van de Amervoert van Tilborch
Bartholomeus van de Amervoert van Tilborch, geb. in 1280, ovl. in 1367.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1308 Tilburg    


Reijner van Broechoven
Reijner (Reynerus, Reynkinus) van Broechoven1, geb. Tilburg circa 1335, ovl. voor 1419.

tr.
met

Katelijn Wijt van Oisterwijck1, geb. Berkel-Enschot op 10 okt 1338, ovl. aldaar op 14 mei 1419,
, Na zijn dood geeft Kathelijn wijf quondam Reynerus van Broechoven in 1419 haar tocht in de goederen, die zij met haar man heeft bezeten, over aan haar zoon Reyneer, aan Gheryt Bertoutsz van Aerle als man van haar dochter Katheline en aan de kinderen van wijlen haar dochter Heylwigh, die gehuwd was met Daneel Peter Nouwen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reijner*1360 Oisterwijk    
Gerit*1360 Tilburg 1427 Berkel-Enschot 67
IJda*1380 Tilburg    Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883


Katelijn Wijt van Oisterwijck
Katelijn Wijt van Oisterwijck1, geb. Berkel-Enschot op 10 okt 1338, ovl. aldaar op 14 mei 1419,
, Na zijn dood geeft Kathelijn wijf quondam Reynerus van Broechoven in 1419 haar tocht in de goederen, die zij met haar man heeft bezeten, over aan haar zoon Reyneer, aan Gheryt Bertoutsz van Aerle als man van haar dochter Katheline en aan de kinderen van wijlen haar dochter Heylwigh, die gehuwd was met Daneel Peter Nouwen.

tr.
met

Reijner (Reynerus, Reynkinus) van Broechoven1, zn. van Gerardus Wouter Willems van Broechoven en Dymphna de Bie van Weelde, geb. Tilburg circa 1335, ovl. voor 1419.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reijner*1360 Oisterwijk    
Gerit*1360 Tilburg 1427 Berkel-Enschot 67
IJda*1380 Tilburg    Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883


Gerardus Wouter Willems van Broechoven
Gerardus Wouter Willems van Broechoven1,1, geb. circa 1276, ovl. Tilburg circa 1346.

tr.
met

Dymphna de Bie van Weelde1,1, geb. circa 1295, ovl. voor 1392.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reijner*1335 Tilburg 1419  84
Hendrik*1340  1407  67
Mechteld  1407   Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven (B 020), Wim Cop, De Brabantse Leeuw (blz. 108)


Dymphna de Bie van Weelde
Dymphna de Bie van Weelde1,1, geb. circa 1295, ovl. voor 1392.

tr.
met

Gerardus Wouter Willems van Broechoven1,1, zn. van Walter Bac van Baescot en Katarina , geb. circa 1276, ovl. Tilburg circa 1346.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reijner*1335 Tilburg 1419  84
Hendrik*1340  1407  67
Mechteld  1407   Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883


Walterus Bac
Walterus Bac1, geb. circa 1205, ridder 1234, vermeld 1234-1244,
, Walter Bac werd vermeld tussen 1244 en 1270 (bron:
Utrecht, 27 mei 1244: Het kapittel te Utrecht maakt op de abdij Tongerloo het tiend over van Oolen, voorheen verpacht aan ridder Walter gen. Bac, tegen 1 mark Keuls, thans aan Tongerloo tegen 3 stuivers Keuls 's jaars, en bij het aankomen van een nieuwe abt, tegen dubbel daarvan, terwijl te betaling van Walter doorgaat. Naast Walterus miles dictus Bak worden ook zijn zoon Walterus en zijn dochter Gertrudis en andere erfgenamen vermeld. Getuigen zijn de kanunniken van het kapittel (bron: Dr M.A. Erens, O. Praem. De oorkonden der Abdij Tongerloo. Iste deel. Commissie voor geschiedkundige en folkloristische opzoekingen der provincie Antwerpen. St. Norbertusdrukkerij, P.V.B.A, Tongerloo, Deel I, 1948, akte nr. 130, pag. 176-177)
30 oktober 1270: Wenemar abt van Berne oorkondt dat 32 heren ten overstaan van hem op verzoek van Dirk van Heusden verklaard hebben af te zien van wraakneming op de burgers van Keulen voor het doden van Jan van Heusden en de gevangenneming van Dirk van Heusden tijdens de door dezen, hun verwanten, ondernomen aanslag op de stad. Onder de heren: Wilhelmus Dietbier (Dicbier) en zijn broer Iohannes, Walterus dictus Baet en zijn broers (bron: Dr. J.G. Kruisheer. Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. III. 1256 tot 1278. Van Gorcum, Assen/Maastricht, 1992, akte nr. 1535, pag. 599-601).

tr.
met

NN van Heusden1, dr. van Jan VII van Heusden (heer van Schoonhoven en van Heusden voor 1184 en na 1217) en Aleijdis Persijn van Cuyck,
, de filiatie is niet bewezen, maar zeer waarschijnlijk.
Aangezien de sociale tegenstelling adel-burgerij in de eerste helft van de 13e eeuw te groot was lijkt het eenvoudiger om uit te gaan van een huwelijk tussen ridder Walter Bac en een meisje Van Heusden. Op deze wijze kan het optreden van zeker vijf Heusdense verwanten middels n huwelijk verklaard worden.
Als (de latere ridder) Walter Bac uiterlijk 1229 huwde met zijn Heusdense bruid dan zal deze bij een gemiddelde huwelijkse leeftijd van 15 jaar uiterlijk 1213/1214 geboren zijn. Zijn vrouw zal daardoor waarschijnlijk wel het jongste kind uit het gezin zijn geweest. Omdat we evenwel geen hard bewijs hebben voor een huwelijk Bac-van Heusden, zal in het verdere vervolg slechts gesproken worden over [van Heusden] zijnde een beredeneerde veronderstelling. De naam van de [Heusdense] huwelijkspartner is niet bekend maar als de oudste dochter Gertrude van ridder Walter Bac mooi vernoemd is naar zijn eigen moeder, kan de 'jongere' dochter [Mechtelt] vernoemd zijn naar haar eigen moeder aangezien ze niet vernoemd is naar haar [Heusdense] grootmoeder Aleijdis. Het kan, maar spelen met voornamen is giswerk, hoe beredenerend en logisch klinkend dan ook, want [Mechtelt] kan ook vernoemd zijn naar tante Machteld van Heinsberg.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walter*1255  1316  61Bronnen:
1.Middeleeuwse Genealogie (A 007), Bac-ermat II, Hans Vogels, Message: # 14073, Yahoo-nieuwsgroep, 20 aug 2019


Arnoldus Bac
Arnt (Arnoldus) (Arnold) Bac, geb. circa 1202, vermeld 1243-1248,
, op 6 april 1248 doet Arnoldus filius Walteri Bac de Nole (lees Olen) voor schout en schepen van Den Bosch afstand van zijn rechten op de tiend gelegen in de parochie Oestilborgh (= tegenwoordig Oisterwijk) die eerder al door zijn ouders Walter Bac en Gertrudis waren verkocht aan de St. Gertrudisabdij te Leuven (ONB dl.I, nr.226). Met de wetenschap dat we in 1244 een ridder Walter Bac hebben rondlopen in het gezelschap van een gelijknamige oudste zoon Walter, lijkt het me logisch om in het genoemde ouderpaar Walter Bac en Gertrudis een oudere generatie te zien dan de voornoemde ridder. We mogen daardoor concluderen dat ridder Walter Bac en Arnold zonen zullen zijn geweest van een oudere generatie met naam Walter Bac van Olen en zijn vrouw Gertrudis. Omdat vader Walter aangeduid wordt onder de benaming Van Olen een Belgische ministeriaal van hertog Hendrik I was, lijkt het daardoor logisch om in moeder Gertrudis de persoon te zien die de tiend in de parochie Oisterwijk in hun huwelijk heeft ingebracht. Het is verder mooi te constateren dat de tweede generatie, ridder Walter Bac zijn oudste dochter Gertrude vernoemd heeft naar zijn eigen moeder. Uitgaande van de huwelijk van ridder Walter medio/eind jaren twintig en een volwassen leeftijd van 24 jaar mogen we om te beginnen het huwelijk van Walter Bac en Gertrudis op ca. 1201/1205 inschatten. Op 6 april 1248 zien we voor schout en schepen van Den Bosch Arnoldus filius Walteri Bac de Nole (lees Olen) afstand doen van zijn rechten op de tiend gelegen in de parochie Oestilborgh (= tegenwoordig Oisterwijk) die eerder al door zijn ouders Walter Bac en Gertrudis waren verkocht aan de St. Gertrudisabdij te Leuven (ONB dl.I, nr.226). Met de wetenschap dat we in 1244 een ridder Walter Bac hebben rondlopen in het gezelschap van een gelijknamige oudste zoon Walter, lijkt het me logisch om in het genoemde ouderpaar Walter Bac en Gertrudis een oudere generatie te zien dan de voornoemde ridder. We mogen daardoor concluderen dat ridder Walter Bac en Arnold zonen zullen zijn geweest van een oudere generatie met naam Walter Bac van Olen en zijn vrouw Gertrudis. Omdat vader Walter aangeduid wordt onder de benaming Van Olen een Belgische ministeriaal van hertog Hendrik I was, lijkt het daardoor logisch om in moeder Gertrudis de persoon te zien die de tiend in de parochie Oisterwijk in hun huwelijk heeft ingebracht. Het is verder mooi te constateren dat de tweede generatie, ridder Walter Bac zijn oudste dochter Gertrude vernoemd heeft naar zijn eigen moeder. Uitgaande van het huwelijk   Woutervan ridder Walter medio/eind jaren twintig en een volwassen leeftijd van 24 jaar mogen we om te beginnen het huwelijk van Walter Bac en Gertrudis op ca. 1201/1205 inschatten.
Verder lijkt het voor de hand liggen dat we het overlijden van Wouter Bac van Olen op een onbekend moment vr 1234 mogen stellen omdat dan zijn gelijknamige ridderzoon al actief blijkt. Het overlijden van diens vrouw Gertrudis kan nu op vr 6 april 1248 gedateerd worden. Broer Arnold Bac zien we enkele jaren eerder op 24 juni 1243 als derde getuige bij de verkoop door Dirk, heer van Herlaar, van de voogdij over diens hof in het dorp van Berlicum (ONB dl.I, nr.198). De eerste getuige was Godfried van Herlaar, de broer van heer Dirk, en als tweede getuige zien we een Gerard van Esch. Met de wetenschap dat de heren van Herlaar destijds ook (half-)heer waren van Hilvarenbeek mogen we opmerken dat het waarschijnlijk geen toeval was dat we bij deze handeling zomaar drie personen uit de sociale bovenlaag uit midden Brabant bij elkaar zien zonder dat je een verwantschap mag vermoeden.

tr.
met

NN Berthouts, dr. van Walther V Berthout Heer van Mechelen en Adelheid d' Enghien.

Bronnen:
1.Middeleeuwse Genealogie (A 007), Bac-ermat II, Hans Vogels, Message: # 14073, Yahoo-nieuwsgroep, 20 aug 2019


NN Berthouts
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

NN Berthouts.

tr.
met

Arnt (Arnoldus) (Arnold) Bac, zn. van Wouter Bac van Nole en Gertrude , geb. circa 1202, vermeld 1243-1248,
, op 6 april 1248 doet Arnoldus filius Walteri Bac de Nole (lees Olen) voor schout en schepen van Den Bosch afstand van zijn rechten op de tiend gelegen in de parochie Oestilborgh (= tegenwoordig Oisterwijk) die eerder al door zijn ouders Walter Bac en Gertrudis waren verkocht aan de St. Gertrudisabdij te Leuven (ONB dl.I, nr.226). Met de wetenschap dat we in 1244 een ridder Walter Bac hebben rondlopen in het gezelschap van een gelijknamige oudste zoon Walter, lijkt het me logisch om in het genoemde ouderpaar Walter Bac en Gertrudis een oudere generatie te zien dan de voornoemde ridder. We mogen daardoor concluderen dat ridder Walter Bac en Arnold zonen zullen zijn geweest van een oudere generatie met naam Walter Bac van Olen en zijn vrouw Gertrudis. Omdat vader Walter aangeduid wordt onder de benaming Van Olen een Belgische ministeriaal van hertog Hendrik I was, lijkt het daardoor logisch om in moeder Gertrudis de persoon te zien die de tiend in de parochie Oisterwijk in hun huwelijk heeft ingebracht. Het is verder mooi te constateren dat de tweede generatie, ridder Walter Bac zijn oudste dochter Gertrude vernoemd heeft naar zijn eigen moeder. Uitgaande van de huwelijk van ridder Walter medio/eind jaren twintig en een volwassen leeftijd van 24 jaar mogen we om te beginnen het huwelijk van Walter Bac en Gertrudis op ca. 1201/1205 inschatten. Op 6 april 1248 zien we voor schout en schepen van Den Bosch Arnoldus filius Walteri Bac de Nole (lees Olen) afstand doen van zijn rechten op de tiend gelegen in de parochie Oestilborgh (= tegenwoordig Oisterwijk) die eerder al door zijn ouders Walter Bac en Gertrudis waren verkocht aan de St. Gertrudisabdij te Leuven (ONB dl.I, nr.226). Met de wetenschap dat we in 1244 een ridder Walter Bac hebben rondlopen in het gezelschap van een gelijknamige oudste zoon Walter, lijkt het me logisch om in het genoemde ouderpaar Walter Bac en Gertrudis een oudere generatie te zien dan de voornoemde ridder. We mogen daardoor concluderen dat ridder Walter Bac en Arnold zonen zullen zijn geweest van een oudere generatie met naam Walter Bac van Olen en zijn vrouw Gertrudis. Omdat vader Walter aangeduid wordt onder de benaming Van Olen een Belgische ministeriaal van hertog Hendrik I was, lijkt het daardoor logisch om in moeder Gertrudis de persoon te zien die de tiend in de parochie Oisterwijk in hun huwelijk heeft ingebracht. Het is verder mooi te constateren dat de tweede generatie, ridder Walter Bac zijn oudste dochter Gertrude vernoemd heeft naar zijn eigen moeder. Uitgaande van het huwelijk   Woutervan ridder Walter medio/eind jaren twintig en een volwassen leeftijd van 24 jaar mogen we om te beginnen het huwelijk van Walter Bac en Gertrudis op ca. 1201/1205 inschatten.
Verder lijkt het voor de hand liggen dat we het overlijden van Wouter Bac van Olen op een onbekend moment vr 1234 mogen stellen omdat dan zijn gelijknamige ridderzoon al actief blijkt. Het overlijden van diens vrouw Gertrudis kan nu op vr 6 april 1248 gedateerd worden. Broer Arnold Bac zien we enkele jaren eerder op 24 juni 1243 als derde getuige bij de verkoop door Dirk, heer van Herlaar, van de voogdij over diens hof in het dorp van Berlicum (ONB dl.I, nr.198). De eerste getuige was Godfried van Herlaar, de broer van heer Dirk, en als tweede getuige zien we een Gerard van Esch. Met de wetenschap dat de heren van Herlaar destijds ook (half-)heer waren van Hilvarenbeek mogen we opmerken dat het waarschijnlijk geen toeval was dat we bij deze handeling zomaar drie personen uit de sociale bovenlaag uit midden Brabant bij elkaar zien zonder dat je een verwantschap mag vermoeden


Wouter Bac van Nole
Wouter Bac van Nole1, geb. circa 1180, ovl. voor 1234,
, over een zekere Waltherus Bac, miles, is bekend dat hij in 1243 getuige is van Arnoldus, Heer van Wesemaele, wanneer deze aan de kerk van de H. Maria in Tongerlo het recht geeft om te vissen in de wateren van Westerlee. Deze Waltherus Bac (vermoedelijk geboren omstreeks 1200) is een zoon van Waltherus Bac de Nole (van Olen) en broer van Arnoldus Wouter Bac. Van de hier bedoelde Waltherus zijn twee kinderen bekend: Waltherus en Gertrudis. In een akte van 27 mei 1244 draagt de deken van het kapittel van St.Salvator in Utrecht aan de abdij van Tongerlo de tienden over die Waltherus in leen had gehad en waarvan hij dan met zijn kinderen afstand doet.

tr. tussen 1201 en 1205
met

Gertrude 1, ovl. voor 6 apr 1248.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walterus*1205     
Gertrude*1229     
Arnt*1202     Bronnen:
1.Middeleeuwse Genealogie (A 007), Bac-ermat II, Hans Vogels, Message: # 14073, Yahoo-nieuwsgroep, 20 aug 2019


Gertrude
Gertrude 1, ovl. voor 6 apr 1248.

tr. tussen 1201 en 1205
met

Wouter Bac van Nole1, geb. circa 1180, ovl. voor 1234,
, over een zekere Waltherus Bac, miles, is bekend dat hij in 1243 getuige is van Arnoldus, Heer van Wesemaele, wanneer deze aan de kerk van de H. Maria in Tongerlo het recht geeft om te vissen in de wateren van Westerlee. Deze Waltherus Bac (vermoedelijk geboren omstreeks 1200) is een zoon van Waltherus Bac de Nole (van Olen) en broer van Arnoldus Wouter Bac. Van de hier bedoelde Waltherus zijn twee kinderen bekend: Waltherus en Gertrudis. In een akte van 27 mei 1244 draagt de deken van het kapittel van St.Salvator in Utrecht aan de abdij van Tongerlo de tienden over die Waltherus in leen had gehad en waarvan hij dan met zijn kinderen afstand doet.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walterus*1205     
Gertrude*1229     
Arnt*1202     Bronnen:
1.Middeleeuwse Genealogie (A 007), Bac-ermat II, Hans Vogels, Message: # 14073, Yahoo-nieuwsgroep, 20 aug 2019


Gertrude Bac
Gertrude Bac, geb. tussen 1229 en 1232.Bronnen:
1.Middeleeuwse Genealogie (A 007), Bac-ermat II, Hans Vogels, Message: # 14073, Yahoo-nieuwsgroep, 20 aug 2019