Website van $boomnaam$
Sybilla von Westerholt
Sybilla von Westerholt.

tr.
met

Menso von Heyden, zn. van Wennemar von Heyden van Astrup en Agnes van Reede zu Brandlicht (erfdochter van Twickel), heer van Astrup en Rechede.

Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Aleid von Ossenbruch
Aleid von Ossenbruch.

tr. circa 1361
met

Wennemar von Heiden1,2, zn. van Menso II ridder von Heyden en Sophia von Gemen, knape, ambtman van Hetter, Diest en Rossau, houdt het huis Rosenau bezet 1386, heer van Engelrading in 1331, ovl. na 1398, tr. (1) met Sophia von Honnepel. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

 


Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Nederland’s Adelsboek (NA), Centraal Bureau voor Genealogie, ‘s-Gravenhage, vanaf 1903


Maertge van Ruijven
Maertge van Ruijven, geb. circa 1561, ovl. in 1636.

tr. Delft op 9 feb 1584
met

Jan Gerrits van Berckel, zn. van Gerrit van Berckel en Annetgen Jorisdr, geb. Ackersdijk circa 1565.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Weyntgen     
Geertgen*1595  †1640  45


Willem van Kessel
Willem van Kessel,
,
er is nog een Willem van Kessel, die een zoon is van Gaert van Kessel en nog een niet adellijk tak: http://www.stamboom-erp.nl/pub/download/1/1/120/van%20Kessel.htm.

tr.
met

NN van Amelroy,
, volgens Taxandria 1916, pag. 40 zou zij een van Gerwen zijn.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Matthijs     
Anna*1500 Someren    
Berthout  †1580   


NN van Amelroy
NN van Amelroy,
, volgens Taxandria 1916, pag. 40 zou zij een van Gerwen zijn.

tr.
met

Willem van Kessel,
,
er is nog een Willem van Kessel, die een zoon is van Gaert van Kessel en nog een niet adellijk tak: http://www.stamboom-erp.nl/pub/download/1/1/120/van%20Kessel.htm.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Matthijs     
Anna*1500 Someren    
Berthout  †1580   


Matthijs van Kessel
Heer Matthijs van Kessel, priester.


Berthout Willems van Kessel
Jonker Berthout Willems van Kessel, ovl. voor 1580,
, 1556 - 1 mrt - Testament op de langstlevende van Jan Jan Sbruijnen, schepen en zijn vrouw Hijlleken Aert Daniels te Someren. Er is een legaat van zes gulden voor Laurenske heer Daniels. De kinderen van dochter Peterke te weten drie kinderen bij Clement Jan Wouters en een kind bij Cornelis de Cremer zullen gezamelijk delen. Peterke zal de tocht bezitten. Dochter Grithe krijgt na hun dood direkt 13 gulden 'soo veel oock voor eeuwig' de andere kinderen hebben gehad. Na de dood van Thoenis heer Jan Bruijnendr. zal Berthout van Kessel Willemszoon 40 gulden betalen aan de kerkmeesters en de armen. HUGO SPIERINCK als HEER van HERP tegen HERMANNE VAN GERWEN en BERTHOUT VAN KESSEL cum suis met hun resp. procureurs inzake het bezit van drie hoeven met hun landerijen gelegen onder de parochie van DOERNE [= Deurne] in de meierij van DEN BOSCH - vervolgprocedure - 20 october 155.


Dierick Everartsz van Doerne
 
Dierick Everartsz van Doerne, ovl. voor 25 apr 1529,
, De vrouw van Dirck  "geboren rond 1545". Dirck zal dan wellicht een jaar of tien ouder zijn, zodat we het geboortejaar van Philips heel grofweg op "omstreeks 1500" mogen schatten. In mijn bestand zit inderdaad een Philips van Doerne, geboren omstreeks 1495 als bastaardzoon van Everard van Doerne (overleden in of rond 1527), welke Everard heer van Deurne, Vlierden, Bakel was en bovendien hoogschout der stad en meierij van Den Bosch, alsmede schepen van Den Bosch en grondheer van Liessel. Wellicht betreft het deze Philips, ik weet over hem verder niks. Ik stam af van zijn zuster Christina, die huwde met notaris Gerart Nouts uit Oostmalle.
Opvallend is verder dat in mijn bestand voorkomt Philips van Doerne, gehuwd voor 1557 met Anna Willems van Kessel, bij wie hij een dochter Margareta verwekte, die in 1613 te Someren woonde. Philips was een zoon van Dierck van
Doerne (!), overleden voor 1529 en gehuwd met een Van Beesde. Philips had tenminste drie broers en een zus: Anthonis (kanunnik), Barbara (cistercienzer non), Everard (priester) en Gerard (monnik te Leuven).

 • Vader:
  Everart van Doerne, geb. Deurne in 1395, ovl. Deurne op 7 nov 1462,
  , Vermeld 1409-1455, ca. 1409 beleend met het Nieuw Kasteel, tr. voor 1441.
 

tr.
met

Johanna van Beesde Gerwen (van Beest, van Beerden), ovl. na 1525,
, Zij testeert te Baarlo.  Volgens Frencken, maar van Gerwen volgens kwartierstaat kleinzoon.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthonijs  †1551   
Barbara     
Everard     
Gerard     
Philips*1495 Deurne †1586  91


Everart van Doerne
 
Everart van Doerne, geb. Deurne in 1395, ovl. Deurne op 7 nov 1462,
, Vermeld 1409-1455, ca. 1409 beleend met het Nieuw Kasteel.

tr. voor 1441
met

Joffr. Margriet Henricksdr van Amersoyen (van Ammelroij van Broekhuizen), dr. van Henrick Jansz van Amersoyen en Elisabeth Jansdr van Dordrecht, ovl. na 18 mei 1496,
, Jouffrouw Margrieten van Amersoyen met Everaerde van DOERNE hoeren man ende momboer, 26 january 1441,ontfangt bij coope tegen Janne van Sevenberge gedaen een goet liggende tot Sinte Oodenrode, geheeten in den Bosch met sinen toebehoerten. [Gen. Hagenbeek.].

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dierick  †1529   
Henrick*1425 Deurne †1508 Deurne 83


Margriet Henricksdr van Amersoyen
Joffr. Margriet Henricksdr van Amersoyen (van Ammelroij van Broekhuizen), ovl. na 18 mei 1496,
, Jouffrouw Margrieten van Amersoyen met Everaerde van DOERNE hoeren man ende momboer, 26 january 1441,ontfangt bij coope tegen Janne van Sevenberge gedaen een goet liggende tot Sinte Oodenrode, geheeten in den Bosch met sinen toebehoerten. [Gen. Hagenbeek.].

tr. voor 1441
met

Everart van Doerne, geb. Deurne in 1395, ovl. Deurne op 7 nov 1462,
, Vermeld 1409-1455, ca. 1409 beleend met het Nieuw Kasteel.

 

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dierick  †1529   
Henrick*1425 Deurne †1508 Deurne 83


Johanna van Beesde Gerwen
Johanna van Beesde Gerwen (van Beest, van Beerden), ovl. na 1525,
, Zij testeert te Baarlo.  Volgens Frencken, maar van Gerwen volgens kwartierstaat kleinzoon.

tr.
met

Dierick Everartsz van Doerne, zn. van Everart van Doerne en Joffr. Margriet Henricksdr van Amersoyen, ovl. voor 25 apr 1529,
, De vrouw van Dirck  "geboren rond 1545". Dirck zal dan wellicht een jaar of tien ouder zijn, zodat we het geboortejaar van Philips heel grofweg op "omstreeks 1500" mogen schatten. In mijn bestand zit inderdaad een Philips van Doerne, geboren omstreeks 1495 als bastaardzoon van Everard van Doerne (overleden in of rond 1527), welke Everard heer van Deurne, Vlierden, Bakel was en bovendien hoogschout der stad en meierij van Den Bosch, alsmede schepen van Den Bosch en grondheer van Liessel. Wellicht betreft het deze Philips, ik weet over hem verder niks. Ik stam af van zijn zuster Christina, die huwde met notaris Gerart Nouts uit Oostmalle.
Opvallend is verder dat in mijn bestand voorkomt Philips van Doerne, gehuwd voor 1557 met Anna Willems van Kessel, bij wie hij een dochter Margareta verwekte, die in 1613 te Someren woonde. Philips was een zoon van Dierck van
Doerne (!), overleden voor 1529 en gehuwd met een Van Beesde. Philips had tenminste drie broers en een zus: Anthonis (kanunnik), Barbara (cistercienzer non), Everard (priester) en Gerard (monnik te Leuven).

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthonijs  †1551   
Barbara     
Everard     
Gerard     
Philips*1495 Deurne †1586  91


Anthonijs van Doerne
Heer Anthonijs van Doerne, kanunnik te Tongelre en te Hoey, ovl. na 22 feb 1551.

 • Vader:
  Dierick Everartsz van Doerne, zn. van Everart van Doerne en Joffr. Margriet Henricksdr van Amersoyen, ovl. voor 25 apr 1529,
  , De vrouw van Dirck  "geboren rond 1545". Dirck zal dan wellicht een jaar of tien ouder zijn, zodat we het geboortejaar van Philips heel grofweg op "omstreeks 1500" mogen schatten. In mijn bestand zit inderdaad een Philips van Doerne, geboren omstreeks 1495 als bastaardzoon van Everard van Doerne (overleden in of rond 1527), welke Everard heer van Deurne, Vlierden, Bakel was en bovendien hoogschout der stad en meierij van Den Bosch, alsmede schepen van Den Bosch en grondheer van Liessel. Wellicht betreft het deze Philips, ik weet over hem verder niks. Ik stam af van zijn zuster Christina, die huwde met notaris Gerart Nouts uit Oostmalle.
  Opvallend is verder dat in mijn bestand voorkomt Philips van Doerne, gehuwd voor 1557 met Anna Willems van Kessel, bij wie hij een dochter Margareta verwekte, die in 1613 te Someren woonde. Philips was een zoon van Dierck van
  Doerne (!), overleden voor 1529 en gehuwd met een Van Beesde. Philips had tenminste drie broers en een zus: Anthonis (kanunnik), Barbara (cistercienzer non), Everard (priester) en Gerard (monnik te Leuven), tr.
 


Barbara van Doerne
Barbara van Doerne, cisterciënzer non te Binderen.

 • Vader:
  Dierick Everartsz van Doerne, zn. van Everart van Doerne en Joffr. Margriet Henricksdr van Amersoyen, ovl. voor 25 apr 1529,
  , De vrouw van Dirck  "geboren rond 1545". Dirck zal dan wellicht een jaar of tien ouder zijn, zodat we het geboortejaar van Philips heel grofweg op "omstreeks 1500" mogen schatten. In mijn bestand zit inderdaad een Philips van Doerne, geboren omstreeks 1495 als bastaardzoon van Everard van Doerne (overleden in of rond 1527), welke Everard heer van Deurne, Vlierden, Bakel was en bovendien hoogschout der stad en meierij van Den Bosch, alsmede schepen van Den Bosch en grondheer van Liessel. Wellicht betreft het deze Philips, ik weet over hem verder niks. Ik stam af van zijn zuster Christina, die huwde met notaris Gerart Nouts uit Oostmalle.
  Opvallend is verder dat in mijn bestand voorkomt Philips van Doerne, gehuwd voor 1557 met Anna Willems van Kessel, bij wie hij een dochter Margareta verwekte, die in 1613 te Someren woonde. Philips was een zoon van Dierck van
  Doerne (!), overleden voor 1529 en gehuwd met een Van Beesde. Philips had tenminste drie broers en een zus: Anthonis (kanunnik), Barbara (cistercienzer non), Everard (priester) en Gerard (monnik te Leuven), tr.
 


Everard van Doerne
Everard van Doerne, priester.

 • Vader:
  Dierick Everartsz van Doerne, zn. van Everart van Doerne en Joffr. Margriet Henricksdr van Amersoyen, ovl. voor 25 apr 1529,
  , De vrouw van Dirck  "geboren rond 1545". Dirck zal dan wellicht een jaar of tien ouder zijn, zodat we het geboortejaar van Philips heel grofweg op "omstreeks 1500" mogen schatten. In mijn bestand zit inderdaad een Philips van Doerne, geboren omstreeks 1495 als bastaardzoon van Everard van Doerne (overleden in of rond 1527), welke Everard heer van Deurne, Vlierden, Bakel was en bovendien hoogschout der stad en meierij van Den Bosch, alsmede schepen van Den Bosch en grondheer van Liessel. Wellicht betreft het deze Philips, ik weet over hem verder niks. Ik stam af van zijn zuster Christina, die huwde met notaris Gerart Nouts uit Oostmalle.
  Opvallend is verder dat in mijn bestand voorkomt Philips van Doerne, gehuwd voor 1557 met Anna Willems van Kessel, bij wie hij een dochter Margareta verwekte, die in 1613 te Someren woonde. Philips was een zoon van Dierck van
  Doerne (!), overleden voor 1529 en gehuwd met een Van Beesde. Philips had tenminste drie broers en een zus: Anthonis (kanunnik), Barbara (cistercienzer non), Everard (priester) en Gerard (monnik te Leuven), tr.
 


Gerard van Doerne
Gerard van Doerne, monnik in de St. Geertrui te Leuven.

 • Vader:
  Dierick Everartsz van Doerne, zn. van Everart van Doerne en Joffr. Margriet Henricksdr van Amersoyen, ovl. voor 25 apr 1529,
  , De vrouw van Dirck  "geboren rond 1545". Dirck zal dan wellicht een jaar of tien ouder zijn, zodat we het geboortejaar van Philips heel grofweg op "omstreeks 1500" mogen schatten. In mijn bestand zit inderdaad een Philips van Doerne, geboren omstreeks 1495 als bastaardzoon van Everard van Doerne (overleden in of rond 1527), welke Everard heer van Deurne, Vlierden, Bakel was en bovendien hoogschout der stad en meierij van Den Bosch, alsmede schepen van Den Bosch en grondheer van Liessel. Wellicht betreft het deze Philips, ik weet over hem verder niks. Ik stam af van zijn zuster Christina, die huwde met notaris Gerart Nouts uit Oostmalle.
  Opvallend is verder dat in mijn bestand voorkomt Philips van Doerne, gehuwd voor 1557 met Anna Willems van Kessel, bij wie hij een dochter Margareta verwekte, die in 1613 te Someren woonde. Philips was een zoon van Dierck van
  Doerne (!), overleden voor 1529 en gehuwd met een Van Beesde. Philips had tenminste drie broers en een zus: Anthonis (kanunnik), Barbara (cistercienzer non), Everard (priester) en Gerard (monnik te Leuven), tr.
 


Rodolff van Munster
Rodolff van Munster.

tr.
met

Anna van Rede (van Reede, Anna van Reyde), dr. van Johan van Rede en Gotstouwa van Hagenbeke genaamd Gruter (vermeld 18 mei 1518), ovl. Embrick op 18 apr 1598,
,
RIPPERBANT. STROIJFF. REET al. REEDE, HAGENBEECK.
Heer Hans of Johan Stroijf hiervoer gemelt, troude voer die twede mael juffer Anna van Reet of Reede; haer moeder was van d’ Familie Hagenbeecke;  sij waer weduwe van heer N. Mom gut Baersdonck, huisvrou van heer N. van. Steenbergen.
Johan Stroijf en vrou Ama Reede, of enige kinderen gehat of nagelaten is ons onbekant.
Dese Eheluiden sin begraven tot Embrick in d’ kercke van die
P. P. Cruis Broeders in sine voerElderen of Groet vaders Heil1 van Stroijf begravenisse onder een groten sarcksteen, waer op dij wapenen van Heill van Stroijf en vrou Judith van den Steen midden met 3 quartiren van ieder aen de sijden gehouwen sin; oeck sin midden, naderhant op desen steen gehouwen aen een sijtt het wapen van Reet, een weer-haeck, daer tegen aen dij andere sijtt het wapen van haer moeder Hagenbeecke, hebbende 3 ringen in het wapen.
Daer onder staen op den steen gehouwen dese grafschriften.
Anno 1591. 28 November starf die erentvest, manhafte Joh.an
Stroijf.
Anno 1598. 18 April starf die Eer unt rijcke doegsame juffer
Anna van Reet, gewesene elicke huisvrou des vesten Johan Stroijf, relatie (1) met Jan (Johan) Stroijf, zn. van Johan Stroijf (schepen) en Ripperbant . Uit deze relatie geen kinderen


Anna van Munster
Anna van Munster, ovl. in 1653.

tr. in 1618
met

Paul Lutter Quad van Landscroon.

Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage


Paul Lutter Quad van Landscroon
Paul Lutter Quad van Landscroon.

tr. in 1618
met

Anna van Munster, dr. van Heinrich (Henrick) Freiherr von Munster tot Tyll (heer van Ruinen) en Sophia van den Grimberg gen. van Aldenbochum (rouw van Thyl), ovl. in 1653


Agnes van Aeswijn
Agnes (Aleida) van Aeswijn (Monster tot Sourenburg), geb. in 1594, ovl. op 28 feb 1644.

tr. in sep 1632
met

Langen Freiherr von Munster te Surenberg, geb. in 1603, ovl. in 1680, tr. (2) met Catharina Walpurga van Haren, geb. in 1626, ovl. op 9 aug 1699. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Reynier van Raesfelt
Reynier van Raesfelt, geb. in 1467, ovl. in 1535.

tr. (1)
met

Heylwich van Haeften, ovl. in 1503.

tr. (2)
met

Jolanda (Ulant) (Adelheid) von Boedberg-Haag (Boedberg tot Haga, van), dr. van Johann von Boedberg-Haag en Wernera von Zandwyck, ovl. na 1507, tr. (1) voor 22 mrt 1490 met Rütger VIII (Rutger) von und zu der Horst, zn. van Dietrich Ritter van der Horst (burggraaf van Nijmegen in 1473) en Elske von Loe, geb. circa 1455, Ambtman te Huissen, ovl. voor 13 aug 1505,
, Rutger van der Horst, in plaats van zijn vader heer Deric van der Horst, ridder, met het pondige leen beleend, waarmede zijn oom Johan van der Horst beleend is, na beslissing door den hertog van Cleve, dat Johan en Rutger dit leengoed tezamen zullen bezitten, 1485 Juli 24. (betreft het leengoed Aert). Uit dit huwelijk 2 kinderen