Genealogische website van Cees Hagenbeek
Giselle de RazŤs
prinses Giselle de RazŤs, geb. in 653, ovl. in 676,
, zij is van Visigothische afkomst en peetdochter van St. Wilfried van York. Woonde in Rhedae (Rennes-le-Ch‚teau).

tr. Rhťdae [Frankrijk] in 671 in de kerk van de Heilige Magdalena
met

Dagobert II Rex Francorum, zn. van Sigebert III Rex Francorum (koning van AutrasiŽ 632) en Hymnechilde (Immachilde) van Bourgogne, geb. in 651, koning van AutrasiŽ 674-678, ovl. Stenay [Frankrijk] op 23 dec 679,
, werd op bevel van Pippijn 'de Dikke' vermoord, le Jeune, 676 zu Metz, tr. (1) met prinses Mathilde . Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sigebert IV*676  Ü758  82


Sigebert III Francorum
Sigebert III (Sigisbert "De Heilige" van AustrasiŽ der Merovingen van Bourgogne) Rex Francorum, geb. Metz [Frankrijk] in 630, koning van AutrasiŽ 632, ovl. op 2 jan 656, begr. Metz [Frankrijk] Abdij Saint Martin,
, le Jeune, zu Metz, heiliggesprochen.

tr.
met

Hymnechilde (Immachilde, Chinnechild, Imnichilde) van Bourgogne, geb. in 625, ovl. in 670.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dagobert II*651  Ü679 Stenay [Frankrijk] 28
Bťlichilde*654  Ü675  21
Bersvinda*653 Metz [Frankrijk] Ü700 Metz [Frankrijk] 47


Immachilde van Bourgogne
Hymnechilde (Immachilde, Chinnechild, Imnichilde) van Bourgogne, geb. in 625, ovl. in 670.

tr.
met

Sigebert III (Sigisbert "De Heilige" van AustrasiŽ der Merovingen van Bourgogne) Rex Francorum, zn. van Dagobert I koning van NeustriŽ (koning der Franken) en Ragnetrude (Regentrud) van Austrasie van de Ardennen, geb. Metz [Frankrijk] in 630, koning van AutrasiŽ 632, ovl. op 2 jan 656, begr. Metz [Frankrijk] Abdij Saint Martin,
, le Jeune, zu Metz, heiliggesprochen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dagobert II*651  Ü679 Stenay [Frankrijk] 28
Bťlichilde*654  Ü675  21
Bersvinda*653 Metz [Frankrijk] Ü700 Metz [Frankrijk] 47


Childeric II der Franken
Childeric II koning der Franken (Rex Francorum), geb. in 651, ovl. in 675,
, 653-662-675; KŲnig der Franken 663-675, ermordet.

tr.
met

Bťlichilde (Blichilde) , dr. van Sigebert III Rex Francorum (koning van AutrasiŽ 632) en Hymnechilde (Immachilde) van Bourgogne, geb. in 654, ovl. in 675.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Chilperic II*670  Ü721  51


Blichilde
Bťlichilde (Blichilde) , geb. in 654, ovl. in 675.

tr.
met

Childeric II koning der Franken (Rex Francorum), zn. van Clovis II der Franken (Koning van Frankrijk vanaf eind October 640) en Bathilde (koningin van Frankrijk in 648?), geb. in 651, ovl. in 675,
, 653-662-675; KŲnig der Franken 663-675, ermordet.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Chilperic II*670  Ü721  51


Childeric III der Franken
Childeric III der Franken, geb. voor 743, koning der Franken 743-752, ovl. tussen 23 jan 752 en 755,
, in 751 afgezet door Pippijn de Korte die met steun van de Paus de troon overnam. Deze kleinzoon van Childerik is de laatst bekende Merovinger, {\sl le Fainťant}, 743-752 KŲnig, abgesetzt, 31.10.751 MŲnch in St.Bertin (Sintho).

tr.
met

Gisela ? .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theoderich*725  Ü792 RŁstringen [Duitsland] 67


Mathilde
prinses Mathilde , ovl. in 670,
, van Ierse afkomst, leerde haar kennen toen hij in levenslange ballingschap opgroeide in een klooster te Slane niet ver buiten Dublin. Zij kregen drie dochters.

tr. in 666
met

Dagobert II Rex Francorum, zn. van Sigebert III Rex Francorum (koning van AutrasiŽ 632) en Hymnechilde (Immachilde) van Bourgogne, geb. in 651, koning van AutrasiŽ 674-678, ovl. Stenay [Frankrijk] op 23 dec 679,
, werd op bevel van Pippijn 'de Dikke' vermoord, le Jeune, 676 zu Metz, tr. (2) met prinses Giselle de RazŤs, dr. van Bera II graaf de RazŤs en Gislica . Uit dit huwelijk een zoon


Chilperic II der Franken
Chilperic II der Franken (Rex Francorum), geb. in 670, koning van NeustriŽ 715-721, koning van Frankrijk 719-720, ovl. tussen 30 jan 721 en 13 mei 721 .

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Childeric III*743  Ü752  9


Chlodion van Tournai
Chlodion van Tournai, geb. in 428, koning der Franken 430 - 448, ovl. in 450, begr. Cambrai [Frankrijk],
, le chevelu, de harige.

tr.
met

Basina prinses van Thuringen, geb. circa 440, ovl. na 470.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mťrovťe  Ü456   


Clovis III van BourgondiŽ
Clovis III (Chlodwig III) van BourgondiŽ (Rex Francorum), koning der Franken 691-695, ovl. in 694.


Childebert III der Franken
Childebert III der Franken, geb. in 683, koning der Franken 695-711, ovl. voor 2 mrt 711.

2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dagobert III*699  Ü715  16
Rithilde     


Clotaire IV der Franken
Clotaire IV der Franken, geb. in 682, ovl. in 719.


Dagobert III der Franken
Dagobert III der Franken, geb. in 699, koning der Franken 711-716, ovl. tussen 3 sep 715 en 29 feb 716 .

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thierry IV  Ü737   


Thierry IV der Franken
Thierry IV der Franken, koning van NeustriŽ, koning van BourgondiŽ 713-737, ovl. tussen 16 mrt 737 en 30 apr 737 ,
, koning der Franken 721-737.


Gontheuque van BourgondiŽ
Gontheuque van BourgondiŽ, geb. in 490, ovl. in 532,
, dochter van Gondebaud, koning van BourgondiŽ.

tr. (1) in 517
met

Chlodomir der Franken, zn. van Chlodovech I koning der Franken (koning van de Franken Ripuaires) en Clothilde BourgondiŽ, geb. in 495, koning van Orlťans 511-524, ovl. Vťzťronce [Frankrijk] op 25 jun 524.

tr. (2) in 524
met

Clotaire I (Chlotar I) koning van de Franken, zn. van Chlodovech I koning der Franken (koning van de Franken Ripuaires) en Clothilde BourgondiŽ, geb. Doornik (Tournai) [BelgiŽ] in 497, ovl. Soissons in 561,
, jongste zoon van Clovis en Clothilde, koning der Franken 511- 561. Erfde van zijn vader het gebied dat later NeustriŽ omvatte en het oude frankische rijk beneden de Maas. Nam als hoofdstad Soissons. Trouwde bij het overlijden van zijn broer Chlodomer in 524 diens weduwe Guntheuca. Sloot een verbond met zijn andere broer Childebert en doodde de zonen van de overledene, met uitzondering van Chlodoais, die de kerk ging dienen en later heilig werd verklaard. Zijn positie werd versterkt toen in 558 Childebert overleed zonder erfgenamen en Clotaire tot zijn dood alleenheerser was.
Na de moord op de zonen van Chlodomer stuurden de broers een mes (de dood) en een schaar (de tonsuur) naar hun moeder, waarop Clothilde antwoordde dat zij hen liever dood zag dan getonsureerd, waarmee zij eigenlijk de moord op haar kleinzoons sanctionneerde. In 531 assisteerde Clotaire zijn halfbroer Theodoric I in 531 om ThŁringen te veroveren. Clotaire nam Radegonde, nicht van de ThŁringse koning gevangen, die hij vervolgens trouwde. Radegonde wilde echter niet met de moordenaar van haar familie leven en Clotaire stopte haar dus in een klooster. In 532 besloten de beide broers BourgondiŽ te veroveren hetgeen twee jaar later tot een totale overwinning leidde. In 533 was Theoderic I van AustrasiŽ overleden en de broers vonden dit een goede gelegenheid ook dit rijk te annexeren hetgeen echter mislukte en Theodebert wist zijn erfdeel te behouden, door betaling van 50.000 sous, die hij overigens had gekregen van Theohadad voor de moord op diens nicht Amalasuintha. Sloten een verbond met Byzantium en vervolgens met Theohadad, koning der Oostgothen, geratificeerd door diens opvolger in 537. Tot 541 bleef het rustig, maar toen vielen de broers Spanje aan. Na hevige gevechten moesten zij zich echter terugtrekken. Toen echter Theodebald, zoon en opvolger van Theodebert, in 555 onverwachts overleed, vonden de broers een nieuw doel om te veroveren, maar ditmaal was het Clotaire die de buit binnenhaalde.
Clotharius wordt in 497 te Doornik (Tournai) geboren als jongste zoon van de roemruchte Clovis en zijn koningin Clothilda. Clotharius wordt ook wel aangeduid als de 'vaak getrouwde'. Hij had maar liefst zes echtgenotes: Ingonde, Aregonde (dochter van Balderic van ThŁringen), Grinside, Prinses Radegonde van ThŁringen, Gontheuque (Ghunteuca) dochter van Gondebaud van BourgondiŽ en Wultrade van Lombardije. Daarnaast had hij ook nog verschillende concubines.
Als Clovis in 511 overlijdt wordt zijn koninkrijk volgens de Frankische tradities verdeeld onder zijn vier zonen. Chlotarius krijgt de van oudsher Frankische gebieden tussen de Oise en de benedenloop van de Maas (o.m. Laon, Noyon, Cambrai, Tournai). Ook viel een deel van AcquitaniŽ aan hem toe. Soissons werd zijn hoofdstad. De broers voeren onderling een strijd van leven op dood om hun koninkrijk te vergroten. Ze werken echter wel samen als het erom gaat om het Frankische rijk uit te breiden (dit resulteert uiteindelijk in de verovering van BourgondiŽ en de Provence).
In 524 sneuvelt zijn broer Chlodomer in de strijd tegen de BourgondiŽrs. Samen met zijn broer Childebert, zorgt Clotharius ervoor dat diens beide zoons (en erfgenamen) vermoord worden en vervolgens trouwt hij met hun moeder Gontheuque zodat het rijk van Chlodomer verdeeld kan worden onder de drie overgebleven broers (Theodorik, Childebert en Chlotarius). In 534 wordt BourgondiŽ uiteindelijk toch verslagen en toegevoegd aan het Frankische rijk. In 537 wordt ook de Provence veroverd. Een poging om in 542 het Visigotische Zaragosa in te nemen, mislukt echter.
Als in 555 Theodebald (de kleinzoon van zijn halfbroer Theodorik) overlijdt zonder een volwassen erfgenaam na te laten, wordt diens koninkrijk verdeeld onder de twee overgebleven zonen van Clovis: Childebert en Chlotarius. De Saksen zijn echter niet tevreden met deze regeling en komen in opstand. Chlotarius slaat de opstand neer en brandschat het land van de ThŁringers. In de winter van 555/556 voert hij nogmaals een strafexpeditie tegen de Saksen uit. In 557 zet zijn broer Childebert de Saksen aan tot een nieuwe opstand tegen Chlotarius. Terwijl Chlotarius tegen de Saksen strijdt, brandschat zijn broer het gebied rond Reims (van je familie moet je het hebben!). Na het overlijden van Childebert I in 558 annexeert Chlotarius I diens deelrijk met de hoofdstad Parijs. Chlotarius wordt dan gekroond tot koning van alle Franken en voor het eerst sinds de dood van Clovis, is het Frankische rijk weer verenigd onder ťťn leider.
Van Clovis' zonen was Clotharius ongetwijfeld de meest wrede en doortrapte. Niet alleen vermoordde hij de zonen van zijn broer, ook zijn eigen lievelingszoon Chramme moet het ontgelden als hij een complot beraamt tegen zijn vader. Chramme slaagt niet in zijn opzet en vlucht naar de koning van Bretagne die hem echter niet kan beschermen. Chlotarius krijgt zijn zoon te pakken en bindt hem, samen met zijn vrouw en kinderen, vast in een hut die hij vervolgens in brand steekt.
In 561, drie jaar nadat hij koning over het gehele Frankische rijk is geworden, overlijdt Chlotarius op 64-jarige leeftijd te CompiŤgne (BelgiŽ) aan een koortsaanval. Zijn koninkrijk wordt dan verdeeld onder zijn vier zonen Charibert, Sigibert, Chilperik en Gontran (Guntram). De vier gebieden, waarin het koninkrijk verdeeld werd, krijgen de namen AustrasiŽ, NeustriŽ, BourgondiŽ en AquitaniŽ. Maar de delen waren niet homogeen, elke vorst bezat stukken grond bij de buurman: het nationaal gebied was een reusachtige puzzel geworden en het voorwerp van begerige blikken. Charibert I regeert in Parijs over AcquitaniŽ, Sigibert I regeert in Reims over AustrasiŽ, Chilperik I in Soissons over NeustriŽ en Gontran of Guntram in Orlťans over Zuid-GalliŽ en BourgondiŽ. Het spel van moord en doodslag kan opnieuw beginnen, tr. (1) met zijn achternicht Arnegonde van Basiniden, dr. van prins Baderich medekoning van ThŁringen (Koning van Thuringen) en Amalberga der Vandalen. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met zijn achternicht Ingonde van ThŁringen. Uit dit huwelijk 3 zonen, geen kinderen.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Chilpťric*535  Ü584 Chelles [Frankrijk] 49


Bera II de RazŤs
Bera II graaf de RazŤs.

tr.
met

Gislica , dr. van Tulca 1e graaf de RazŤs (koning van de Visigoten),
, zuster van Wamba, de koning van de Visigoten vanaf 672.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Giselle*653  Ü676  23


Gislica
Gislica ,
, zuster van Wamba, de koning van de Visigoten vanaf 672.

tr.
met

Bera II graaf de RazŤs, zn. van Bera I .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Giselle*653  Ü676  23


Tulca de RazŤs
Tulca 1e graaf de RazŤs, koning van de Visigoten, ovl. in 642.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gislica     


Bera I
Bera I .

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bera II     


Sigonius
Sigonius , prefect van de GalliŽrs,
, van Romeinse afkomst.

2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bera I     
Annemundus