Genealogische website van Cees Hagenbeek
Annemundus
Annemundus , bisschop van Lyon 653.


Charibert II Aquitanae
Charibert II Aquitanae, koning van AcquitaniŽ 629-632, ovl. op 8 apr 632.


Ingonde van ThŁringen
Ingonde van ThŁringen, geb. in 510, ovl. in 546.

tr.
met

Clotaire I (Chlotar I) koning van de Franken, zn. van Chlodovech I koning der Franken (koning van de Franken Ripuaires) en Clothilde BourgondiŽ, geb. Doornik (Tournai) [BelgiŽ] in 497, ovl. Soissons in 561,
, jongste zoon van Clovis en Clothilde, koning der Franken 511- 561. Erfde van zijn vader het gebied dat later NeustriŽ omvatte en het oude frankische rijk beneden de Maas. Nam als hoofdstad Soissons. Trouwde bij het overlijden van zijn broer Chlodomer in 524 diens weduwe Guntheuca. Sloot een verbond met zijn andere broer Childebert en doodde de zonen van de overledene, met uitzondering van Chlodoais, die de kerk ging dienen en later heilig werd verklaard. Zijn positie werd versterkt toen in 558 Childebert overleed zonder erfgenamen en Clotaire tot zijn dood alleenheerser was.
Na de moord op de zonen van Chlodomer stuurden de broers een mes (de dood) en een schaar (de tonsuur) naar hun moeder, waarop Clothilde antwoordde dat zij hen liever dood zag dan getonsureerd, waarmee zij eigenlijk de moord op haar kleinzoons sanctionneerde. In 531 assisteerde Clotaire zijn halfbroer Theodoric I in 531 om ThŁringen te veroveren. Clotaire nam Radegonde, nicht van de ThŁringse koning gevangen, die hij vervolgens trouwde. Radegonde wilde echter niet met de moordenaar van haar familie leven en Clotaire stopte haar dus in een klooster. In 532 besloten de beide broers BourgondiŽ te veroveren hetgeen twee jaar later tot een totale overwinning leidde. In 533 was Theoderic I van AustrasiŽ overleden en de broers vonden dit een goede gelegenheid ook dit rijk te annexeren hetgeen echter mislukte en Theodebert wist zijn erfdeel te behouden, door betaling van 50.000 sous, die hij overigens had gekregen van Theohadad voor de moord op diens nicht Amalasuintha. Sloten een verbond met Byzantium en vervolgens met Theohadad, koning der Oostgothen, geratificeerd door diens opvolger in 537. Tot 541 bleef het rustig, maar toen vielen de broers Spanje aan. Na hevige gevechten moesten zij zich echter terugtrekken. Toen echter Theodebald, zoon en opvolger van Theodebert, in 555 onverwachts overleed, vonden de broers een nieuw doel om te veroveren, maar ditmaal was het Clotaire die de buit binnenhaalde.
Clotharius wordt in 497 te Doornik (Tournai) geboren als jongste zoon van de roemruchte Clovis en zijn koningin Clothilda. Clotharius wordt ook wel aangeduid als de 'vaak getrouwde'. Hij had maar liefst zes echtgenotes: Ingonde, Aregonde (dochter van Balderic van ThŁringen), Grinside, Prinses Radegonde van ThŁringen, Gontheuque (Ghunteuca) dochter van Gondebaud van BourgondiŽ en Wultrade van Lombardije. Daarnaast had hij ook nog verschillende concubines.
Als Clovis in 511 overlijdt wordt zijn koninkrijk volgens de Frankische tradities verdeeld onder zijn vier zonen. Chlotarius krijgt de van oudsher Frankische gebieden tussen de Oise en de benedenloop van de Maas (o.m. Laon, Noyon, Cambrai, Tournai). Ook viel een deel van AcquitaniŽ aan hem toe. Soissons werd zijn hoofdstad. De broers voeren onderling een strijd van leven op dood om hun koninkrijk te vergroten. Ze werken echter wel samen als het erom gaat om het Frankische rijk uit te breiden (dit resulteert uiteindelijk in de verovering van BourgondiŽ en de Provence).
In 524 sneuvelt zijn broer Chlodomer in de strijd tegen de BourgondiŽrs. Samen met zijn broer Childebert, zorgt Clotharius ervoor dat diens beide zoons (en erfgenamen) vermoord worden en vervolgens trouwt hij met hun moeder Gontheuque zodat het rijk van Chlodomer verdeeld kan worden onder de drie overgebleven broers (Theodorik, Childebert en Chlotarius). In 534 wordt BourgondiŽ uiteindelijk toch verslagen en toegevoegd aan het Frankische rijk. In 537 wordt ook de Provence veroverd. Een poging om in 542 het Visigotische Zaragosa in te nemen, mislukt echter.
Als in 555 Theodebald (de kleinzoon van zijn halfbroer Theodorik) overlijdt zonder een volwassen erfgenaam na te laten, wordt diens koninkrijk verdeeld onder de twee overgebleven zonen van Clovis: Childebert en Chlotarius. De Saksen zijn echter niet tevreden met deze regeling en komen in opstand. Chlotarius slaat de opstand neer en brandschat het land van de ThŁringers. In de winter van 555/556 voert hij nogmaals een strafexpeditie tegen de Saksen uit. In 557 zet zijn broer Childebert de Saksen aan tot een nieuwe opstand tegen Chlotarius. Terwijl Chlotarius tegen de Saksen strijdt, brandschat zijn broer het gebied rond Reims (van je familie moet je het hebben!). Na het overlijden van Childebert I in 558 annexeert Chlotarius I diens deelrijk met de hoofdstad Parijs. Chlotarius wordt dan gekroond tot koning van alle Franken en voor het eerst sinds de dood van Clovis, is het Frankische rijk weer verenigd onder ťťn leider.
Van Clovis' zonen was Clotharius ongetwijfeld de meest wrede en doortrapte. Niet alleen vermoordde hij de zonen van zijn broer, ook zijn eigen lievelingszoon Chramme moet het ontgelden als hij een complot beraamt tegen zijn vader. Chramme slaagt niet in zijn opzet en vlucht naar de koning van Bretagne die hem echter niet kan beschermen. Chlotarius krijgt zijn zoon te pakken en bindt hem, samen met zijn vrouw en kinderen, vast in een hut die hij vervolgens in brand steekt.
In 561, drie jaar nadat hij koning over het gehele Frankische rijk is geworden, overlijdt Chlotarius op 64-jarige leeftijd te CompiŤgne (BelgiŽ) aan een koortsaanval. Zijn koninkrijk wordt dan verdeeld onder zijn vier zonen Charibert, Sigibert, Chilperik en Gontran (Guntram). De vier gebieden, waarin het koninkrijk verdeeld werd, krijgen de namen AustrasiŽ, NeustriŽ, BourgondiŽ en AquitaniŽ. Maar de delen waren niet homogeen, elke vorst bezat stukken grond bij de buurman: het nationaal gebied was een reusachtige puzzel geworden en het voorwerp van begerige blikken. Charibert I regeert in Parijs over AcquitaniŽ, Sigibert I regeert in Reims over AustrasiŽ, Chilperik I in Soissons over NeustriŽ en Gontran of Guntram in Orlťans over Zuid-GalliŽ en BourgondiŽ. Het spel van moord en doodslag kan opnieuw beginnen, tr. (1) met zijn achternicht Arnegonde van Basiniden. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Gontheuque van BourgondiŽ, dr. van Sigismund van BourgondiŽ (koning der BourgondiŽrs 516-523). Uit dit huwelijk een zoon, geen kinderen.

 

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gontran*545  Ü592  47
Sigebert I*535  Ü575  40
Caribert*521  Ü567  46


Caribert Franconum
Caribert Rex Franconum (Charibert van de Franken), geb. in 521, koning van Parijs 561-567, ovl. in 567.

 • Vader:
  Clotaire I (Chlotar I) koning van de Franken, zn. van Chlodovech I koning der Franken (koning van de Franken Ripuaires) en Clothilde BourgondiŽ, geb. Doornik (Tournai) [BelgiŽ] in 497, ovl. Soissons in 561,
  , jongste zoon van Clovis en Clothilde, koning der Franken 511- 561. Erfde van zijn vader het gebied dat later NeustriŽ omvatte en het oude frankische rijk beneden de Maas. Nam als hoofdstad Soissons. Trouwde bij het overlijden van zijn broer Chlodomer in 524 diens weduwe Guntheuca. Sloot een verbond met zijn andere broer Childebert en doodde de zonen van de overledene, met uitzondering van Chlodoais, die de kerk ging dienen en later heilig werd verklaard. Zijn positie werd versterkt toen in 558 Childebert overleed zonder erfgenamen en Clotaire tot zijn dood alleenheerser was.
  Na de moord op de zonen van Chlodomer stuurden de broers een mes (de dood) en een schaar (de tonsuur) naar hun moeder, waarop Clothilde antwoordde dat zij hen liever dood zag dan getonsureerd, waarmee zij eigenlijk de moord op haar kleinzoons sanctionneerde. In 531 assisteerde Clotaire zijn halfbroer Theodoric I in 531 om ThŁringen te veroveren. Clotaire nam Radegonde, nicht van de ThŁringse koning gevangen, die hij vervolgens trouwde. Radegonde wilde echter niet met de moordenaar van haar familie leven en Clotaire stopte haar dus in een klooster. In 532 besloten de beide broers BourgondiŽ te veroveren hetgeen twee jaar later tot een totale overwinning leidde. In 533 was Theoderic I van AustrasiŽ overleden en de broers vonden dit een goede gelegenheid ook dit rijk te annexeren hetgeen echter mislukte en Theodebert wist zijn erfdeel te behouden, door betaling van 50.000 sous, die hij overigens had gekregen van Theohadad voor de moord op diens nicht Amalasuintha. Sloten een verbond met Byzantium en vervolgens met Theohadad, koning der Oostgothen, geratificeerd door diens opvolger in 537. Tot 541 bleef het rustig, maar toen vielen de broers Spanje aan. Na hevige gevechten moesten zij zich echter terugtrekken. Toen echter Theodebald, zoon en opvolger van Theodebert, in 555 onverwachts overleed, vonden de broers een nieuw doel om te veroveren, maar ditmaal was het Clotaire die de buit binnenhaalde.
  Clotharius wordt in 497 te Doornik (Tournai) geboren als jongste zoon van de roemruchte Clovis en zijn koningin Clothilda. Clotharius wordt ook wel aangeduid als de 'vaak getrouwde'. Hij had maar liefst zes echtgenotes: Ingonde, Aregonde (dochter van Balderic van ThŁringen), Grinside, Prinses Radegonde van ThŁringen, Gontheuque (Ghunteuca) dochter van Gondebaud van BourgondiŽ en Wultrade van Lombardije. Daarnaast had hij ook nog verschillende concubines.
  Als Clovis in 511 overlijdt wordt zijn koninkrijk volgens de Frankische tradities verdeeld onder zijn vier zonen. Chlotarius krijgt de van oudsher Frankische gebieden tussen de Oise en de benedenloop van de Maas (o.m. Laon, Noyon, Cambrai, Tournai). Ook viel een deel van AcquitaniŽ aan hem toe. Soissons werd zijn hoofdstad. De broers voeren onderling een strijd van leven op dood om hun koninkrijk te vergroten. Ze werken echter wel samen als het erom gaat om het Frankische rijk uit te breiden (dit resulteert uiteindelijk in de verovering van BourgondiŽ en de Provence).
  In 524 sneuvelt zijn broer Chlodomer in de strijd tegen de BourgondiŽrs. Samen met zijn broer Childebert, zorgt Clotharius ervoor dat diens beide zoons (en erfgenamen) vermoord worden en vervolgens trouwt hij met hun moeder Gontheuque zodat het rijk van Chlodomer verdeeld kan worden onder de drie overgebleven broers (Theodorik, Childebert en Chlotarius). In 534 wordt BourgondiŽ uiteindelijk toch verslagen en toegevoegd aan het Frankische rijk. In 537 wordt ook de Provence veroverd. Een poging om in 542 het Visigotische Zaragosa in te nemen, mislukt echter.
  Als in 555 Theodebald (de kleinzoon van zijn halfbroer Theodorik) overlijdt zonder een volwassen erfgenaam na te laten, wordt diens koninkrijk verdeeld onder de twee overgebleven zonen van Clovis: Childebert en Chlotarius. De Saksen zijn echter niet tevreden met deze regeling en komen in opstand. Chlotarius slaat de opstand neer en brandschat het land van de ThŁringers. In de winter van 555/556 voert hij nogmaals een strafexpeditie tegen de Saksen uit. In 557 zet zijn broer Childebert de Saksen aan tot een nieuwe opstand tegen Chlotarius. Terwijl Chlotarius tegen de Saksen strijdt, brandschat zijn broer het gebied rond Reims (van je familie moet je het hebben!). Na het overlijden van Childebert I in 558 annexeert Chlotarius I diens deelrijk met de hoofdstad Parijs. Chlotarius wordt dan gekroond tot koning van alle Franken en voor het eerst sinds de dood van Clovis, is het Frankische rijk weer verenigd onder ťťn leider.
  Van Clovis' zonen was Clotharius ongetwijfeld de meest wrede en doortrapte. Niet alleen vermoordde hij de zonen van zijn broer, ook zijn eigen lievelingszoon Chramme moet het ontgelden als hij een complot beraamt tegen zijn vader. Chramme slaagt niet in zijn opzet en vlucht naar de koning van Bretagne die hem echter niet kan beschermen. Chlotarius krijgt zijn zoon te pakken en bindt hem, samen met zijn vrouw en kinderen, vast in een hut die hij vervolgens in brand steekt.
  In 561, drie jaar nadat hij koning over het gehele Frankische rijk is geworden, overlijdt Chlotarius op 64-jarige leeftijd te CompiŤgne (BelgiŽ) aan een koortsaanval. Zijn koninkrijk wordt dan verdeeld onder zijn vier zonen Charibert, Sigibert, Chilperik en Gontran (Guntram). De vier gebieden, waarin het koninkrijk verdeeld werd, krijgen de namen AustrasiŽ, NeustriŽ, BourgondiŽ en AquitaniŽ. Maar de delen waren niet homogeen, elke vorst bezat stukken grond bij de buurman: het nationaal gebied was een reusachtige puzzel geworden en het voorwerp van begerige blikken. Charibert I regeert in Parijs over AcquitaniŽ, Sigibert I regeert in Reims over AustrasiŽ, Chilperik I in Soissons over NeustriŽ en Gontran of Guntram in Orlťans over Zuid-GalliŽ en BourgondiŽ. Het spel van moord en doodslag kan opnieuw beginnen, tr. (1) met zijn achternicht Arnegonde van Basiniden. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Gontheuque van BourgondiŽ. Uit dit huwelijk een zoon, geen kinderen, tr. (2).
 

tr.
met

Ingoberga , geb. circa 520, ovl. Tours [Frankrijk] in 589.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aldeberga     


Gontran
Gontran , geb. in 545, koning van BourgondiŽ, koning van Parijs, ovl. op 28 mrt 592,
, Gontran, heiliggesprochen.

 • Vader:
  Clotaire I (Chlotar I) koning van de Franken, zn. van Chlodovech I koning der Franken (koning van de Franken Ripuaires) en Clothilde BourgondiŽ, geb. Doornik (Tournai) [BelgiŽ] in 497, ovl. Soissons in 561,
  , jongste zoon van Clovis en Clothilde, koning der Franken 511- 561. Erfde van zijn vader het gebied dat later NeustriŽ omvatte en het oude frankische rijk beneden de Maas. Nam als hoofdstad Soissons. Trouwde bij het overlijden van zijn broer Chlodomer in 524 diens weduwe Guntheuca. Sloot een verbond met zijn andere broer Childebert en doodde de zonen van de overledene, met uitzondering van Chlodoais, die de kerk ging dienen en later heilig werd verklaard. Zijn positie werd versterkt toen in 558 Childebert overleed zonder erfgenamen en Clotaire tot zijn dood alleenheerser was.
  Na de moord op de zonen van Chlodomer stuurden de broers een mes (de dood) en een schaar (de tonsuur) naar hun moeder, waarop Clothilde antwoordde dat zij hen liever dood zag dan getonsureerd, waarmee zij eigenlijk de moord op haar kleinzoons sanctionneerde. In 531 assisteerde Clotaire zijn halfbroer Theodoric I in 531 om ThŁringen te veroveren. Clotaire nam Radegonde, nicht van de ThŁringse koning gevangen, die hij vervolgens trouwde. Radegonde wilde echter niet met de moordenaar van haar familie leven en Clotaire stopte haar dus in een klooster. In 532 besloten de beide broers BourgondiŽ te veroveren hetgeen twee jaar later tot een totale overwinning leidde. In 533 was Theoderic I van AustrasiŽ overleden en de broers vonden dit een goede gelegenheid ook dit rijk te annexeren hetgeen echter mislukte en Theodebert wist zijn erfdeel te behouden, door betaling van 50.000 sous, die hij overigens had gekregen van Theohadad voor de moord op diens nicht Amalasuintha. Sloten een verbond met Byzantium en vervolgens met Theohadad, koning der Oostgothen, geratificeerd door diens opvolger in 537. Tot 541 bleef het rustig, maar toen vielen de broers Spanje aan. Na hevige gevechten moesten zij zich echter terugtrekken. Toen echter Theodebald, zoon en opvolger van Theodebert, in 555 onverwachts overleed, vonden de broers een nieuw doel om te veroveren, maar ditmaal was het Clotaire die de buit binnenhaalde.
  Clotharius wordt in 497 te Doornik (Tournai) geboren als jongste zoon van de roemruchte Clovis en zijn koningin Clothilda. Clotharius wordt ook wel aangeduid als de 'vaak getrouwde'. Hij had maar liefst zes echtgenotes: Ingonde, Aregonde (dochter van Balderic van ThŁringen), Grinside, Prinses Radegonde van ThŁringen, Gontheuque (Ghunteuca) dochter van Gondebaud van BourgondiŽ en Wultrade van Lombardije. Daarnaast had hij ook nog verschillende concubines.
  Als Clovis in 511 overlijdt wordt zijn koninkrijk volgens de Frankische tradities verdeeld onder zijn vier zonen. Chlotarius krijgt de van oudsher Frankische gebieden tussen de Oise en de benedenloop van de Maas (o.m. Laon, Noyon, Cambrai, Tournai). Ook viel een deel van AcquitaniŽ aan hem toe. Soissons werd zijn hoofdstad. De broers voeren onderling een strijd van leven op dood om hun koninkrijk te vergroten. Ze werken echter wel samen als het erom gaat om het Frankische rijk uit te breiden (dit resulteert uiteindelijk in de verovering van BourgondiŽ en de Provence).
  In 524 sneuvelt zijn broer Chlodomer in de strijd tegen de BourgondiŽrs. Samen met zijn broer Childebert, zorgt Clotharius ervoor dat diens beide zoons (en erfgenamen) vermoord worden en vervolgens trouwt hij met hun moeder Gontheuque zodat het rijk van Chlodomer verdeeld kan worden onder de drie overgebleven broers (Theodorik, Childebert en Chlotarius). In 534 wordt BourgondiŽ uiteindelijk toch verslagen en toegevoegd aan het Frankische rijk. In 537 wordt ook de Provence veroverd. Een poging om in 542 het Visigotische Zaragosa in te nemen, mislukt echter.
  Als in 555 Theodebald (de kleinzoon van zijn halfbroer Theodorik) overlijdt zonder een volwassen erfgenaam na te laten, wordt diens koninkrijk verdeeld onder de twee overgebleven zonen van Clovis: Childebert en Chlotarius. De Saksen zijn echter niet tevreden met deze regeling en komen in opstand. Chlotarius slaat de opstand neer en brandschat het land van de ThŁringers. In de winter van 555/556 voert hij nogmaals een strafexpeditie tegen de Saksen uit. In 557 zet zijn broer Childebert de Saksen aan tot een nieuwe opstand tegen Chlotarius. Terwijl Chlotarius tegen de Saksen strijdt, brandschat zijn broer het gebied rond Reims (van je familie moet je het hebben!). Na het overlijden van Childebert I in 558 annexeert Chlotarius I diens deelrijk met de hoofdstad Parijs. Chlotarius wordt dan gekroond tot koning van alle Franken en voor het eerst sinds de dood van Clovis, is het Frankische rijk weer verenigd onder ťťn leider.
  Van Clovis' zonen was Clotharius ongetwijfeld de meest wrede en doortrapte. Niet alleen vermoordde hij de zonen van zijn broer, ook zijn eigen lievelingszoon Chramme moet het ontgelden als hij een complot beraamt tegen zijn vader. Chramme slaagt niet in zijn opzet en vlucht naar de koning van Bretagne die hem echter niet kan beschermen. Chlotarius krijgt zijn zoon te pakken en bindt hem, samen met zijn vrouw en kinderen, vast in een hut die hij vervolgens in brand steekt.
  In 561, drie jaar nadat hij koning over het gehele Frankische rijk is geworden, overlijdt Chlotarius op 64-jarige leeftijd te CompiŤgne (BelgiŽ) aan een koortsaanval. Zijn koninkrijk wordt dan verdeeld onder zijn vier zonen Charibert, Sigibert, Chilperik en Gontran (Guntram). De vier gebieden, waarin het koninkrijk verdeeld werd, krijgen de namen AustrasiŽ, NeustriŽ, BourgondiŽ en AquitaniŽ. Maar de delen waren niet homogeen, elke vorst bezat stukken grond bij de buurman: het nationaal gebied was een reusachtige puzzel geworden en het voorwerp van begerige blikken. Charibert I regeert in Parijs over AcquitaniŽ, Sigibert I regeert in Reims over AustrasiŽ, Chilperik I in Soissons over NeustriŽ en Gontran of Guntram in Orlťans over Zuid-GalliŽ en BourgondiŽ. Het spel van moord en doodslag kan opnieuw beginnen, tr. (1) met zijn achternicht Arnegonde van Basiniden. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Gontheuque van BourgondiŽ. Uit dit huwelijk een zoon., geen kinderen, tr. (2).
 


Sigebert I van de Franken
 
Sigebert I van de Franken, geb. in 535, ovl. in 575,
, hij wordt omstreeks 530-533 geboren als jongste zoon uit het huwelijk van Chlotarius I met Ingonde. Als Chlotarius in 561 overlijdt krijgt Sigibert AustrasiŽ toegewezen met deelgebieden in AcquitaniŽ en de Provence. Zijn broer Chilperik, die NeustriŽ krijgt, voelt zich benadeeld en valt het het gebied van Sigibert binnen. Hij wordt echter verslagen en teruggejaagd. Nieuwe problemen tussen Sigibert en zijn broer Chilperik ontstaan als in 567 hun oudste broer Charibert overlijdt. De complexe verdeling van zijn nalatenschap leidt tot een regelrechte burgeroorlog die later zal escaleren in familiedrama waarin de hoofdrol is weggelegd voor hun beider echtgenotes.
In 567 trouwt Sigibert te Metz met de beeldschone prinses Brunhilde, dochter van de Visigotische koning Athanagild. Omdat hij niet achter wil blijven bij zijn broer, trouwt Chilperik vervolgens met Galswintha, de oudere zuster van Brunhilde. Chilperik raakt echter in de ban van de gifmengster Fredegonde, ťťn van de bedienden van Galswintha. Fredegonde wordt de maitresse van Chilperik maar haar ambities rijken verder: ze wil koningin worden. Om dit te bereiken zorgt ze ervoor dat Chilperik Galswintha laat wurgen zodat zij haar plaats op de troon kan innemen.
Brunhilde ontsteekt in grote woede als ze hoort over de moord op haar zuster. Ze haalt haar echtgenoot Sigibert over om oorlog te voeren tegen zijn broer Chilperik om zo de dood van Galswintha te wreken. Sigibert behaalt meerdere overwinningen en in 575 is hij, gedreven door de haat van zijn koningin, opgerukt tot aan Parijs. Fredegonde is echter een gevaarlijke vijand. Van haar wordt gezegd dat ze vrijwel iedereen die haar plannen dwarsboomde vermoord heeft, waaronder haar stiefkinderen, enkele "heksen", twee bisschoppen, haar eigen zoon Samson (die het ongeluk had ziek te worden) en haar dochter Ringunth (die het lef had om het oneens te zijn met haar moeder). Niemand twijfelt er dan ook aan dat de dood van Sigibert, die in 575 te Vitry door messteken om het leven komt, het werk is van Fredegonde.
Na de moord op Sigibert probeert Chilperik AustrasiŽ in te lijven bij zijn eigen gebied. Brunhilde wijst zijn aanspraken echter af ten gunste van haar 5-jaar oude zoon Childebert II. Chilperik neemt daarop Brunhilde gevangen en sluit haar op in een gevangenis te Rouaan. Brunhilde, die nog steeds jong en aantrekkelijk is, weet echter met de hulp Merovech (de jongste zoon uit het eerste huwelijk van Chilperik) te ontsnappen. Ze trouwt daarna met Merovech maar het huwelijk wordt later ontbonden omdat het incestueus is. Brunhilde wordt haar misstap vergeven. De ongelukkige Merovech wordt echter gevangen gezet.
Sommigen zijn van mening dat de geschiedenis van Sigibert en Brunhilde ten grondslag heeft gelegen aan de beroemde 'Nibelungen Sage'. Dit valt echter niet met zekerheid aan te tonen.

 • Vader:
  Clotaire I (Chlotar I) koning van de Franken, zn. van Chlodovech I koning der Franken (koning van de Franken Ripuaires) en Clothilde BourgondiŽ, geb. Doornik (Tournai) [BelgiŽ] in 497, ovl. Soissons in 561,
  , jongste zoon van Clovis en Clothilde, koning der Franken 511- 561. Erfde van zijn vader het gebied dat later NeustriŽ omvatte en het oude frankische rijk beneden de Maas. Nam als hoofdstad Soissons. Trouwde bij het overlijden van zijn broer Chlodomer in 524 diens weduwe Guntheuca. Sloot een verbond met zijn andere broer Childebert en doodde de zonen van de overledene, met uitzondering van Chlodoais, die de kerk ging dienen en later heilig werd verklaard. Zijn positie werd versterkt toen in 558 Childebert overleed zonder erfgenamen en Clotaire tot zijn dood alleenheerser was.
  Na de moord op de zonen van Chlodomer stuurden de broers een mes (de dood) en een schaar (de tonsuur) naar hun moeder, waarop Clothilde antwoordde dat zij hen liever dood zag dan getonsureerd, waarmee zij eigenlijk de moord op haar kleinzoons sanctionneerde. In 531 assisteerde Clotaire zijn halfbroer Theodoric I in 531 om ThŁringen te veroveren. Clotaire nam Radegonde, nicht van de ThŁringse koning gevangen, die hij vervolgens trouwde. Radegonde wilde echter niet met de moordenaar van haar familie leven en Clotaire stopte haar dus in een klooster. In 532 besloten de beide broers BourgondiŽ te veroveren hetgeen twee jaar later tot een totale overwinning leidde. In 533 was Theoderic I van AustrasiŽ overleden en de broers vonden dit een goede gelegenheid ook dit rijk te annexeren hetgeen echter mislukte en Theodebert wist zijn erfdeel te behouden, door betaling van 50.000 sous, die hij overigens had gekregen van Theohadad voor de moord op diens nicht Amalasuintha. Sloten een verbond met Byzantium en vervolgens met Theohadad, koning der Oostgothen, geratificeerd door diens opvolger in 537. Tot 541 bleef het rustig, maar toen vielen de broers Spanje aan. Na hevige gevechten moesten zij zich echter terugtrekken. Toen echter Theodebald, zoon en opvolger van Theodebert, in 555 onverwachts overleed, vonden de broers een nieuw doel om te veroveren, maar ditmaal was het Clotaire die de buit binnenhaalde.
  Clotharius wordt in 497 te Doornik (Tournai) geboren als jongste zoon van de roemruchte Clovis en zijn koningin Clothilda. Clotharius wordt ook wel aangeduid als de 'vaak getrouwde'. Hij had maar liefst zes echtgenotes: Ingonde, Aregonde (dochter van Balderic van ThŁringen), Grinside, Prinses Radegonde van ThŁringen, Gontheuque (Ghunteuca) dochter van Gondebaud van BourgondiŽ en Wultrade van Lombardije. Daarnaast had hij ook nog verschillende concubines.
  Als Clovis in 511 overlijdt wordt zijn koninkrijk volgens de Frankische tradities verdeeld onder zijn vier zonen. Chlotarius krijgt de van oudsher Frankische gebieden tussen de Oise en de benedenloop van de Maas (o.m. Laon, Noyon, Cambrai, Tournai). Ook viel een deel van AcquitaniŽ aan hem toe. Soissons werd zijn hoofdstad. De broers voeren onderling een strijd van leven op dood om hun koninkrijk te vergroten. Ze werken echter wel samen als het erom gaat om het Frankische rijk uit te breiden (dit resulteert uiteindelijk in de verovering van BourgondiŽ en de Provence).
  In 524 sneuvelt zijn broer Chlodomer in de strijd tegen de BourgondiŽrs. Samen met zijn broer Childebert, zorgt Clotharius ervoor dat diens beide zoons (en erfgenamen) vermoord worden en vervolgens trouwt hij met hun moeder Gontheuque zodat het rijk van Chlodomer verdeeld kan worden onder de drie overgebleven broers (Theodorik, Childebert en Chlotarius). In 534 wordt BourgondiŽ uiteindelijk toch verslagen en toegevoegd aan het Frankische rijk. In 537 wordt ook de Provence veroverd. Een poging om in 542 het Visigotische Zaragosa in te nemen, mislukt echter.
  Als in 555 Theodebald (de kleinzoon van zijn halfbroer Theodorik) overlijdt zonder een volwassen erfgenaam na te laten, wordt diens koninkrijk verdeeld onder de twee overgebleven zonen van Clovis: Childebert en Chlotarius. De Saksen zijn echter niet tevreden met deze regeling en komen in opstand. Chlotarius slaat de opstand neer en brandschat het land van de ThŁringers. In de winter van 555/556 voert hij nogmaals een strafexpeditie tegen de Saksen uit. In 557 zet zijn broer Childebert de Saksen aan tot een nieuwe opstand tegen Chlotarius. Terwijl Chlotarius tegen de Saksen strijdt, brandschat zijn broer het gebied rond Reims (van je familie moet je het hebben!). Na het overlijden van Childebert I in 558 annexeert Chlotarius I diens deelrijk met de hoofdstad Parijs. Chlotarius wordt dan gekroond tot koning van alle Franken en voor het eerst sinds de dood van Clovis, is het Frankische rijk weer verenigd onder ťťn leider.
  Van Clovis' zonen was Clotharius ongetwijfeld de meest wrede en doortrapte. Niet alleen vermoordde hij de zonen van zijn broer, ook zijn eigen lievelingszoon Chramme moet het ontgelden als hij een complot beraamt tegen zijn vader. Chramme slaagt niet in zijn opzet en vlucht naar de koning van Bretagne die hem echter niet kan beschermen. Chlotarius krijgt zijn zoon te pakken en bindt hem, samen met zijn vrouw en kinderen, vast in een hut die hij vervolgens in brand steekt.
  In 561, drie jaar nadat hij koning over het gehele Frankische rijk is geworden, overlijdt Chlotarius op 64-jarige leeftijd te CompiŤgne (BelgiŽ) aan een koortsaanval. Zijn koninkrijk wordt dan verdeeld onder zijn vier zonen Charibert, Sigibert, Chilperik en Gontran (Guntram). De vier gebieden, waarin het koninkrijk verdeeld werd, krijgen de namen AustrasiŽ, NeustriŽ, BourgondiŽ en AquitaniŽ. Maar de delen waren niet homogeen, elke vorst bezat stukken grond bij de buurman: het nationaal gebied was een reusachtige puzzel geworden en het voorwerp van begerige blikken. Charibert I regeert in Parijs over AcquitaniŽ, Sigibert I regeert in Reims over AustrasiŽ, Chilperik I in Soissons over NeustriŽ en Gontran of Guntram in Orlťans over Zuid-GalliŽ en BourgondiŽ. Het spel van moord en doodslag kan opnieuw beginnen, tr. (1) met zijn achternicht Arnegonde van Basiniden. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Gontheuque van BourgondiŽ. Uit dit huwelijk een zoon, geen kinderen, tr. (2).
 

tr.
met

Brunhilde , geb. in 543, ovl. in 613,
, Brunehaud, Arianerin, abjura l'heresie, fonda les Abbayes de S.Martin d'Autun, de S.Pierre d'Aisnay de Lyon, de S.Vicente de Laon, est difame, 613 condamne, to: Athanagild, Rex Gotorum+Goiswintha.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Childebert II*570  Ü596  26


Brunhilde
 
Brunhilde , geb. in 543, ovl. in 613,
, Brunehaud, Arianerin, abjura l'heresie, fonda les Abbayes de S.Martin d'Autun, de S.Pierre d'Aisnay de Lyon, de S.Vicente de Laon, est difame, 613 condamne, to: Athanagild, Rex Gotorum+Goiswintha.

tr.
met

Sigebert I van de Franken, zn. van Clotaire I koning van de Franken en Ingonde van ThŁringen, geb. in 535, ovl. in 575,
, hij wordt omstreeks 530-533 geboren als jongste zoon uit het huwelijk van Chlotarius I met Ingonde. Als Chlotarius in 561 overlijdt krijgt Sigibert AustrasiŽ toegewezen met deelgebieden in AcquitaniŽ en de Provence. Zijn broer Chilperik, die NeustriŽ krijgt, voelt zich benadeeld en valt het het gebied van Sigibert binnen. Hij wordt echter verslagen en teruggejaagd. Nieuwe problemen tussen Sigibert en zijn broer Chilperik ontstaan als in 567 hun oudste broer Charibert overlijdt. De complexe verdeling van zijn nalatenschap leidt tot een regelrechte burgeroorlog die later zal escaleren in familiedrama waarin de hoofdrol is weggelegd voor hun beider echtgenotes.
In 567 trouwt Sigibert te Metz met de beeldschone prinses Brunhilde, dochter van de Visigotische koning Athanagild. Omdat hij niet achter wil blijven bij zijn broer, trouwt Chilperik vervolgens met Galswintha, de oudere zuster van Brunhilde. Chilperik raakt echter in de ban van de gifmengster Fredegonde, ťťn van de bedienden van Galswintha. Fredegonde wordt de maitresse van Chilperik maar haar ambities rijken verder: ze wil koningin worden. Om dit te bereiken zorgt ze ervoor dat Chilperik Galswintha laat wurgen zodat zij haar plaats op de troon kan innemen.
Brunhilde ontsteekt in grote woede als ze hoort over de moord op haar zuster. Ze haalt haar echtgenoot Sigibert over om oorlog te voeren tegen zijn broer Chilperik om zo de dood van Galswintha te wreken. Sigibert behaalt meerdere overwinningen en in 575 is hij, gedreven door de haat van zijn koningin, opgerukt tot aan Parijs. Fredegonde is echter een gevaarlijke vijand. Van haar wordt gezegd dat ze vrijwel iedereen die haar plannen dwarsboomde vermoord heeft, waaronder haar stiefkinderen, enkele "heksen", twee bisschoppen, haar eigen zoon Samson (die het ongeluk had ziek te worden) en haar dochter Ringunth (die het lef had om het oneens te zijn met haar moeder). Niemand twijfelt er dan ook aan dat de dood van Sigibert, die in 575 te Vitry door messteken om het leven komt, het werk is van Fredegonde.
Na de moord op Sigibert probeert Chilperik AustrasiŽ in te lijven bij zijn eigen gebied. Brunhilde wijst zijn aanspraken echter af ten gunste van haar 5-jaar oude zoon Childebert II. Chilperik neemt daarop Brunhilde gevangen en sluit haar op in een gevangenis te Rouaan. Brunhilde, die nog steeds jong en aantrekkelijk is, weet echter met de hulp Merovech (de jongste zoon uit het eerste huwelijk van Chilperik) te ontsnappen. Ze trouwt daarna met Merovech maar het huwelijk wordt later ontbonden omdat het incestueus is. Brunhilde wordt haar misstap vergeven. De ongelukkige Merovech wordt echter gevangen gezet.
Sommigen zijn van mening dat de geschiedenis van Sigibert en Brunhilde ten grondslag heeft gelegen aan de beroemde 'Nibelungen Sage'. Dit valt echter niet met zekerheid aan te tonen.

 

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Childebert II*570  Ü596  26


Childebert II
 
Childebert II , geb. in 570, koning van AutrasiŽ, ovl. in 596,
, hij wordt in 570 geboren als enige zoon van Koning Sigibert I en diens Visigotische koningin Brunhilde. Childebert is pas vijf jaar oud als zijn vader vermoord wordt maar wordt dankzij de bemoeienis van zijn moeder Brunhilde toch geaccepteerd als diens opvolger. Omdat Childebert te jong is om zelf te regeren, fungeert zijn moeder als regentes. Ze komt daardoor echter in conflict met de Austrasische adel die zelf uit naam van de minderjarige Childebert wil regeren. Uiteindelijk ziet Brunhilde zich zelfs genoodzaakt om te vluchten naar BougondiŽ en hier tijdelijk in ballingschap te verblijven. Haar zoon blijft achter in AustrasiŽ. Childebert neemt in het midden van de jaren '80 zelf het heft in handen. Zijn regering kenmerkt zich door oorlog en chaos. Belangrijke veroveringen doen zich niet meer voor, omdat de familieperikelen teveel tijd en energie vragen.
Zijn oom Chilperik (wiens echtgenote Fredegonde de hand had in de dood van zijn vader) heeft nog steeds zijn pogingen om AustrasiŽ in te lijven niet opgegeven. Het is Childebert's andere oom, Gontran van BourgondiŽ, die hem beschermt tegen de invallen van Chilperik. Aangezien Gontran zelf geen erfgenamen heeft, adopteert hij in 577 zijn jonge oomzegger. Het is echter niet altijd pais en vree tussen tussen Gontran en Childebert. Diverse malen strijden de twee om steden die in omstreden gebied tussen BourgondiŽ en AustrasiŽ liggen (onder meer Poitiers en Tours). De ruzies worden uiteindelijk wel weer bijgelegd.
In 581 wordt hij ook als opvolger aangewezen door Chilperik, wiens huwelijk tot op dat moment kinderloos is gebleven. Als Chilperik echter in 584 overlijdt (hij wordt in opdracht van zijn liefhebbende echtgenote neergestoken), is Fredegonde inmiddels bevallen van een zoon, Chlotharius II, die hem opvolgt. Omdat hij nog te jong is om zelf te regeren, regeert Fredegonde uit zijn naam. Zij pleegt diverse aanslagen op het leven van Childebert, omdat ze wil dat BourgondiŽ toevalt aan haar zoon. Hoewel Fredegonde meestal korte metten maakt met haar vijanden, slaagt ze ditmaal niet in haar opzet.
In 585 strijdt Childebert samen met de Byzantijnse keizer (die hem hiervoor 50.000 goudstukken betaalt) tegen de Lombarden. Er volgt een reeks van onsuccesvolle veldtochten. In 590 valt hij voor de laatste keer ItaliŽ binnen om uiteindelijk vrede te sluiten met de Lombarden. Intussen rommelt het in AustrasiŽ waar de adel in opstand komt tegen Childebert. Met hulp van zijn oom Gontran weet hij zich echter te handhaven. Als Gontran in 592 overlijdt, annexeert Childebert BourgondiŽ en probeert meteen om ook de gebieden van Chlotarius II aan zijn rijk toe te voegen. In 593 valt hij NeustriŽ binnen, maar wordt bij Soissons verslagen. In 595, op de leeftijd van 25 jaar, wordt Childebert II, vergiftigd door een groep Austrasische edelen. Zijn twee jonge zonen Theodebert II en Theodorik II worden koning van respectievelijk AustrasiŽ en BourgondiŽ. Omdat ze nog te jong zijn om zelf te regeren, treedt hun grootmoeder Brunhilde andermaal op als regentes.

 • Vader:
  Sigebert I van de Franken, zn. van Clotaire I koning van de Franken en Ingonde van ThŁringen, geb. in 535, ovl. in 575,
  , hij wordt omstreeks 530-533 geboren als jongste zoon uit het huwelijk van Chlotarius I met Ingonde. Als Chlotarius in 561 overlijdt krijgt Sigibert AustrasiŽ toegewezen met deelgebieden in AcquitaniŽ en de Provence. Zijn broer Chilperik, die NeustriŽ krijgt, voelt zich benadeeld en valt het het gebied van Sigibert binnen. Hij wordt echter verslagen en teruggejaagd. Nieuwe problemen tussen Sigibert en zijn broer Chilperik ontstaan als in 567 hun oudste broer Charibert overlijdt. De complexe verdeling van zijn nalatenschap leidt tot een regelrechte burgeroorlog die later zal escaleren in familiedrama waarin de hoofdrol is weggelegd voor hun beider echtgenotes.
  In 567 trouwt Sigibert te Metz met de beeldschone prinses Brunhilde, dochter van de Visigotische koning Athanagild. Omdat hij niet achter wil blijven bij zijn broer, trouwt Chilperik vervolgens met Galswintha, de oudere zuster van Brunhilde. Chilperik raakt echter in de ban van de gifmengster Fredegonde, ťťn van de bedienden van Galswintha. Fredegonde wordt de maitresse van Chilperik maar haar ambities rijken verder: ze wil koningin worden. Om dit te bereiken zorgt ze ervoor dat Chilperik Galswintha laat wurgen zodat zij haar plaats op de troon kan innemen.
  Brunhilde ontsteekt in grote woede als ze hoort over de moord op haar zuster. Ze haalt haar echtgenoot Sigibert over om oorlog te voeren tegen zijn broer Chilperik om zo de dood van Galswintha te wreken. Sigibert behaalt meerdere overwinningen en in 575 is hij, gedreven door de haat van zijn koningin, opgerukt tot aan Parijs. Fredegonde is echter een gevaarlijke vijand. Van haar wordt gezegd dat ze vrijwel iedereen die haar plannen dwarsboomde vermoord heeft, waaronder haar stiefkinderen, enkele "heksen", twee bisschoppen, haar eigen zoon Samson (die het ongeluk had ziek te worden) en haar dochter Ringunth (die het lef had om het oneens te zijn met haar moeder). Niemand twijfelt er dan ook aan dat de dood van Sigibert, die in 575 te Vitry door messteken om het leven komt, het werk is van Fredegonde.
  Na de moord op Sigibert probeert Chilperik AustrasiŽ in te lijven bij zijn eigen gebied. Brunhilde wijst zijn aanspraken echter af ten gunste van haar 5-jaar oude zoon Childebert II. Chilperik neemt daarop Brunhilde gevangen en sluit haar op in een gevangenis te Rouaan. Brunhilde, die nog steeds jong en aantrekkelijk is, weet echter met de hulp Merovech (de jongste zoon uit het eerste huwelijk van Chilperik) te ontsnappen. Ze trouwt daarna met Merovech maar het huwelijk wordt later ontbonden omdat het incestueus is. Brunhilde wordt haar misstap vergeven. De ongelukkige Merovech wordt echter gevangen gezet.
  Sommigen zijn van mening dat de geschiedenis van Sigibert en Brunhilde ten grondslag heeft gelegen aan de beroemde 'Nibelungen Sage'. Dit valt echter niet met zekerheid aan te tonen, tr.
 
 • Moeder:
  Brunhilde , geb. in 543, ovl. in 613,
  , Brunehaud, Arianerin, abjura l'heresie, fonda les Abbayes de S.Martin d'Autun, de S.Pierre d'Aisnay de Lyon, de S.Vicente de Laon, est difame, 613 condamne, to: Athanagild, Rex Gotorum+Goiswintha.
 

tr.
met

Faileube , ovl. in 596.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theodebert II*586  Ü612 Keulen [Duitsland] 26
Theuderich II*587  Ü613  26


Faileube
Faileube , ovl. in 596.

tr.
met

Childebert II , zn. van Sigebert I van de Franken en Brunhilde , geb. in 570, koning van AutrasiŽ, ovl. in 596,
, hij wordt in 570 geboren als enige zoon van Koning Sigibert I en diens Visigotische koningin Brunhilde. Childebert is pas vijf jaar oud als zijn vader vermoord wordt maar wordt dankzij de bemoeienis van zijn moeder Brunhilde toch geaccepteerd als diens opvolger. Omdat Childebert te jong is om zelf te regeren, fungeert zijn moeder als regentes. Ze komt daardoor echter in conflict met de Austrasische adel die zelf uit naam van de minderjarige Childebert wil regeren. Uiteindelijk ziet Brunhilde zich zelfs genoodzaakt om te vluchten naar BougondiŽ en hier tijdelijk in ballingschap te verblijven. Haar zoon blijft achter in AustrasiŽ. Childebert neemt in het midden van de jaren '80 zelf het heft in handen. Zijn regering kenmerkt zich door oorlog en chaos. Belangrijke veroveringen doen zich niet meer voor, omdat de familieperikelen teveel tijd en energie vragen.
Zijn oom Chilperik (wiens echtgenote Fredegonde de hand had in de dood van zijn vader) heeft nog steeds zijn pogingen om AustrasiŽ in te lijven niet opgegeven. Het is Childebert's andere oom, Gontran van BourgondiŽ, die hem beschermt tegen de invallen van Chilperik. Aangezien Gontran zelf geen erfgenamen heeft, adopteert hij in 577 zijn jonge oomzegger. Het is echter niet altijd pais en vree tussen tussen Gontran en Childebert. Diverse malen strijden de twee om steden die in omstreden gebied tussen BourgondiŽ en AustrasiŽ liggen (onder meer Poitiers en Tours). De ruzies worden uiteindelijk wel weer bijgelegd.
In 581 wordt hij ook als opvolger aangewezen door Chilperik, wiens huwelijk tot op dat moment kinderloos is gebleven. Als Chilperik echter in 584 overlijdt (hij wordt in opdracht van zijn liefhebbende echtgenote neergestoken), is Fredegonde inmiddels bevallen van een zoon, Chlotharius II, die hem opvolgt. Omdat hij nog te jong is om zelf te regeren, regeert Fredegonde uit zijn naam. Zij pleegt diverse aanslagen op het leven van Childebert, omdat ze wil dat BourgondiŽ toevalt aan haar zoon. Hoewel Fredegonde meestal korte metten maakt met haar vijanden, slaagt ze ditmaal niet in haar opzet.
In 585 strijdt Childebert samen met de Byzantijnse keizer (die hem hiervoor 50.000 goudstukken betaalt) tegen de Lombarden. Er volgt een reeks van onsuccesvolle veldtochten. In 590 valt hij voor de laatste keer ItaliŽ binnen om uiteindelijk vrede te sluiten met de Lombarden. Intussen rommelt het in AustrasiŽ waar de adel in opstand komt tegen Childebert. Met hulp van zijn oom Gontran weet hij zich echter te handhaven. Als Gontran in 592 overlijdt, annexeert Childebert BourgondiŽ en probeert meteen om ook de gebieden van Chlotarius II aan zijn rijk toe te voegen. In 593 valt hij NeustriŽ binnen, maar wordt bij Soissons verslagen. In 595, op de leeftijd van 25 jaar, wordt Childebert II, vergiftigd door een groep Austrasische edelen. Zijn twee jonge zonen Theodebert II en Theodorik II worden koning van respectievelijk AustrasiŽ en BourgondiŽ. Omdat ze nog te jong zijn om zelf te regeren, treedt hun grootmoeder Brunhilde andermaal op als regentes.

 

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theodebert II*586  Ü612 Keulen [Duitsland] 26
Theuderich II*587  Ü613  26


Theodebert II
Theodebert II , geb. in 586, koning van AutrasiŽ, ovl. in 612, begr. Keulen [Duitsland],
, wordt in 585 geboren als onwettige zoon van Childebert II en Faileuba. Als Theodebert nog maar 10 jaar oud is overlijdt zijn vader. Theodebert en zijn broer Theodorik volgen samen hun vader op. Theodebert krijgt het grootste deel van AustrasiŽ (met Metz als hoofdstad) en Theodorik krijgt BourgondiŽ. Omdat Theodebert te jong is om zelf te regeren, treedt zijn grootmoeder Brunhilde op als regentes en heeft dus feitelijk de macht in handen. Als Theodebert trouwt met Bilichild eist Brunhilde, die jaloers is op de jonge koningin en haar ziet als concurrente, dat hij het huwelijk laat ontbinden. Theodebert voelt hier echter niets voor waarna Brunhilde in 603 zijn hof verlaat. Ze vertrekt naar BourgondiŽ waar ze warm onthaald wordt aan het hof van Theodorik, de twee jaar jongere broer van Theodebert. Aanvankelijk werken de broers samen om hun macht te vergroten. In 600 verenigen ze hun krachten tegen Chlotarius II (de zoon van Chilperik I en Fredegonde) als die AustrasiŽ en BourgondiŽ binnenvalt. In 602 trekken ze samen op tegen de Basken. In 604 verslaan ze Chlotarius definitief en nemen ze zijn zoon gevangen. Brunhilde, die haar kleinzoon Theodorik II volledig domineert, zet de broers echter tegen elkaar op. Rond 610 heeft de onderlinge rivaliteit zodanige vormen aangenomen dat de broers tegen elkaar ten strijde trekken. Theodebert verovert de Elzas (een gebied van zijn broer). Theodorik pikt dit niet en maakt gemene zaak met Chlotarius II. Samen verslaan ze in 612 Theodebert in de slag bij Toul en ZŁlpich. Theodebert wordt samen met zijn zonen gevangen genomen en kort daarna op bevel van zijn broer (of liever gezegd Brunhilde?) gedood. Hij is begraven in Keulen.
Na de overwinning eist Chlotarius een deel van Theodorik's gebied als betaling voor verleende diensten. Die voelt daar helemaal niets voor en verklaart Chlotarius de oorlog maar overlijdt kort daarna, in 613, te Metz aan dysenterie. Brunhilde probeert na de onverwachte dood van Theodorik diens minderjarige zoon Sigebert II op de troon te krijgen. In de praktijk zou dit betekenen dat zij uit zijn naam regeert. Haar poging om andermaal de macht te grijpen wordt echter gedwarsboomd door de kerk in de persoon van bisschop Arnulf van Metz en de Austrasische adel onder leiding van Pippijn van Landen (een voorouder van de Karolingers die later de macht zullen overnemen). Zij zoeken wraak voor het de dood van hun koning Theodebert. Ook de gedachte aan zoveel macht in de handen van een vrouw zal hierbij een rol gespeeld hebben (volgens de vroeg-Christelijke opvattingen bezat een vrouw geen enkele status). De Austrasische adel nodigt daarom Chlotarius II uit om de koninkrijken AustrasiŽ en BourgondiŽ over te nemen.

 • Vader:
  Childebert II , zn. van Sigebert I van de Franken en Brunhilde , geb. in 570, koning van AutrasiŽ, ovl. in 596,
  , hij wordt in 570 geboren als enige zoon van Koning Sigibert I en diens Visigotische koningin Brunhilde. Childebert is pas vijf jaar oud als zijn vader vermoord wordt maar wordt dankzij de bemoeienis van zijn moeder Brunhilde toch geaccepteerd als diens opvolger. Omdat Childebert te jong is om zelf te regeren, fungeert zijn moeder als regentes. Ze komt daardoor echter in conflict met de Austrasische adel die zelf uit naam van de minderjarige Childebert wil regeren. Uiteindelijk ziet Brunhilde zich zelfs genoodzaakt om te vluchten naar BougondiŽ en hier tijdelijk in ballingschap te verblijven. Haar zoon blijft achter in AustrasiŽ. Childebert neemt in het midden van de jaren '80 zelf het heft in handen. Zijn regering kenmerkt zich door oorlog en chaos. Belangrijke veroveringen doen zich niet meer voor, omdat de familieperikelen teveel tijd en energie vragen.
  Zijn oom Chilperik (wiens echtgenote Fredegonde de hand had in de dood van zijn vader) heeft nog steeds zijn pogingen om AustrasiŽ in te lijven niet opgegeven. Het is Childebert's andere oom, Gontran van BourgondiŽ, die hem beschermt tegen de invallen van Chilperik. Aangezien Gontran zelf geen erfgenamen heeft, adopteert hij in 577 zijn jonge oomzegger. Het is echter niet altijd pais en vree tussen tussen Gontran en Childebert. Diverse malen strijden de twee om steden die in omstreden gebied tussen BourgondiŽ en AustrasiŽ liggen (onder meer Poitiers en Tours). De ruzies worden uiteindelijk wel weer bijgelegd.
  In 581 wordt hij ook als opvolger aangewezen door Chilperik, wiens huwelijk tot op dat moment kinderloos is gebleven. Als Chilperik echter in 584 overlijdt (hij wordt in opdracht van zijn liefhebbende echtgenote neergestoken), is Fredegonde inmiddels bevallen van een zoon, Chlotharius II, die hem opvolgt. Omdat hij nog te jong is om zelf te regeren, regeert Fredegonde uit zijn naam. Zij pleegt diverse aanslagen op het leven van Childebert, omdat ze wil dat BourgondiŽ toevalt aan haar zoon. Hoewel Fredegonde meestal korte metten maakt met haar vijanden, slaagt ze ditmaal niet in haar opzet.
  In 585 strijdt Childebert samen met de Byzantijnse keizer (die hem hiervoor 50.000 goudstukken betaalt) tegen de Lombarden. Er volgt een reeks van onsuccesvolle veldtochten. In 590 valt hij voor de laatste keer ItaliŽ binnen om uiteindelijk vrede te sluiten met de Lombarden. Intussen rommelt het in AustrasiŽ waar de adel in opstand komt tegen Childebert. Met hulp van zijn oom Gontran weet hij zich echter te handhaven. Als Gontran in 592 overlijdt, annexeert Childebert BourgondiŽ en probeert meteen om ook de gebieden van Chlotarius II aan zijn rijk toe te voegen. In 593 valt hij NeustriŽ binnen, maar wordt bij Soissons verslagen. In 595, op de leeftijd van 25 jaar, wordt Childebert II, vergiftigd door een groep Austrasische edelen. Zijn twee jonge zonen Theodebert II en Theodorik II worden koning van respectievelijk AustrasiŽ en BourgondiŽ. Omdat ze nog te jong zijn om zelf te regeren, treedt hun grootmoeder Brunhilde andermaal op als regentes, tr.
 


Theuderich II Francorum
Theuderich II Rex Francorum (le Jeune Thierry II), geb. in 587, koning van bourgondiŽ, ovl. in 613.

 • Vader:
  Childebert II , zn. van Sigebert I van de Franken en Brunhilde , geb. in 570, koning van AutrasiŽ, ovl. in 596,
  , hij wordt in 570 geboren als enige zoon van Koning Sigibert I en diens Visigotische koningin Brunhilde. Childebert is pas vijf jaar oud als zijn vader vermoord wordt maar wordt dankzij de bemoeienis van zijn moeder Brunhilde toch geaccepteerd als diens opvolger. Omdat Childebert te jong is om zelf te regeren, fungeert zijn moeder als regentes. Ze komt daardoor echter in conflict met de Austrasische adel die zelf uit naam van de minderjarige Childebert wil regeren. Uiteindelijk ziet Brunhilde zich zelfs genoodzaakt om te vluchten naar BougondiŽ en hier tijdelijk in ballingschap te verblijven. Haar zoon blijft achter in AustrasiŽ. Childebert neemt in het midden van de jaren '80 zelf het heft in handen. Zijn regering kenmerkt zich door oorlog en chaos. Belangrijke veroveringen doen zich niet meer voor, omdat de familieperikelen teveel tijd en energie vragen.
  Zijn oom Chilperik (wiens echtgenote Fredegonde de hand had in de dood van zijn vader) heeft nog steeds zijn pogingen om AustrasiŽ in te lijven niet opgegeven. Het is Childebert's andere oom, Gontran van BourgondiŽ, die hem beschermt tegen de invallen van Chilperik. Aangezien Gontran zelf geen erfgenamen heeft, adopteert hij in 577 zijn jonge oomzegger. Het is echter niet altijd pais en vree tussen tussen Gontran en Childebert. Diverse malen strijden de twee om steden die in omstreden gebied tussen BourgondiŽ en AustrasiŽ liggen (onder meer Poitiers en Tours). De ruzies worden uiteindelijk wel weer bijgelegd.
  In 581 wordt hij ook als opvolger aangewezen door Chilperik, wiens huwelijk tot op dat moment kinderloos is gebleven. Als Chilperik echter in 584 overlijdt (hij wordt in opdracht van zijn liefhebbende echtgenote neergestoken), is Fredegonde inmiddels bevallen van een zoon, Chlotharius II, die hem opvolgt. Omdat hij nog te jong is om zelf te regeren, regeert Fredegonde uit zijn naam. Zij pleegt diverse aanslagen op het leven van Childebert, omdat ze wil dat BourgondiŽ toevalt aan haar zoon. Hoewel Fredegonde meestal korte metten maakt met haar vijanden, slaagt ze ditmaal niet in haar opzet.
  In 585 strijdt Childebert samen met de Byzantijnse keizer (die hem hiervoor 50.000 goudstukken betaalt) tegen de Lombarden. Er volgt een reeks van onsuccesvolle veldtochten. In 590 valt hij voor de laatste keer ItaliŽ binnen om uiteindelijk vrede te sluiten met de Lombarden. Intussen rommelt het in AustrasiŽ waar de adel in opstand komt tegen Childebert. Met hulp van zijn oom Gontran weet hij zich echter te handhaven. Als Gontran in 592 overlijdt, annexeert Childebert BourgondiŽ en probeert meteen om ook de gebieden van Chlotarius II aan zijn rijk toe te voegen. In 593 valt hij NeustriŽ binnen, maar wordt bij Soissons verslagen. In 595, op de leeftijd van 25 jaar, wordt Childebert II, vergiftigd door een groep Austrasische edelen. Zijn twee jonge zonen Theodebert II en Theodorik II worden koning van respectievelijk AustrasiŽ en BourgondiŽ. Omdat ze nog te jong zijn om zelf te regeren, treedt hun grootmoeder Brunhilde andermaal op als regentes, tr.
 


Theodebert Francorum
Theodebert Rex Francorum, geb. in 504, 534 Rex de Austrasiae, ovl. in 548.

tr.
met

Derteria ? , ovl. na 538.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theodebald*535  Ü555  20


Theodebald
Theodebald , geb. circa 535, ovl. in 555,
, Theodebald wordt omstreeks 534 geboren als zoon van de Merovingische koning Theodebert en koningin Deuteria. In 547 of 548 volgt hij zijn vader op als koning van Reims. Hij is dan nog maar zo'n 13 jaar oud. Omstreeks 552 trouwt hij met Waldrada van Lombardije.
Theodebald blijkt niet in staat om de dynamische politiek van zijn vader voort te zetten. Hij krijgt hier ook niet veel gelegenheid toe, want na een regeringsperiode van slechts acht jaar, overlijdt hij in 555 op 22-jarige leeftijd zonder een zoon na te laten die oud genoeg is om hem op te volgen. Zijn rijk gaat naar zijn twee oudooms, de enige overgebleven zonen van Clovis: Childebert I en Chlotarius I.


Chlodomer d' Alemanie
Chlodomer d' Alemanie, geb. circa 320, ovl. circa 358.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Blesinde*350  Ü403  53


Guindomar d' Alemanie
Guindomar d' Alemanie, geb. circa 295, koning der Alamannen, ovl. circa 356.

tr. voor 320
met

N de Toxandrie, dr. van Merogais des Francs Ripuaires (koning der Franken), geb. circa 300.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Chlodomer*320  Ü358  38


Dagobert de Cologne
Dagobert de Cologne, geb. circa 320.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Chlodio I*345  Ü398  53


Cunebald de Cologne
Cunebald de Cologne, geb. circa 295.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dagobert*320     


Ascaric de Cologne
Ascaric de Cologne.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cunebald*295     


N de Toxandrie
N de Toxandrie, geb. circa 300.

tr. voor 320
met

Guindomar d' Alemanie, zn. van Wadomair d' Alemanie, geb. circa 295, koning der Alamannen, ovl. circa 356.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Chlodomer*320  Ü358  38


Wadomair d' Alemanie
Wadomair d' Alemanie.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Guindomar*295  Ü356  61